Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 345.22 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір345.22 Kb.
  1   2   3
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library@sumdu.edu.ua

Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за січень 2015 року
 1. Економіка. Економічна наука


Венгер, В.В. Конкуренція в ринковій економіці: генезис теоретичних концепцій / В.В. Венгер // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Готра, В.В. Еволюція наукових поглядів на сутність поняття "інновація" та її особливості в агропромисловому комплексі / В.В. Готра // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 73-75.Грушева, А.А. Описова модель формування управлінської компетентності в процесі професійної підготовки економістів / А.А. Грушева // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 25-28.Економіка України за січень-листопад 2014 року // Урядовий кур'єр. – 2014. – № 244. – 30 грудня. – С. 7.Зубков, Р.С. Теоретико-методичні підходи до концептуальної складової сутності дифеніції "інновація" / Р.С. Зубков // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Мельник, Л.Г. Основы триалектического подхода в экономике / Л.Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 140-151.Мельник, Л.Г. Основы триалектического подхода к анализу самоорганизации экономических систем / Л.Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 9-21.Носова, Т.І. Економічна сутність категорії "інтелектуальний потенціал" / Т.І. Носова // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 159-166.Тарановський, В.І. Науково-методичні підходи до визначення дефініції "екотуризм" / В.І. Тарановський, Б.Л. Ковальов, А.Г. Портянка // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 30-37. 1. Економіка природокористування


Dehtyarova, I.B. Economics for Ecology: Perspectives and Challenges / I.B. Dehtyarova, I.M. Burlakova, A.Y. Bavykina // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – C. 134-141.The theory and methods for investigation of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system / O.V. Prokopenko, V.Y. Shkola, M.D. Domashenko, M.O. Prokopenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 182-191.Маковецька, Ю.М. Практика міжмуніципального співробітництва у вирішенні проблеми відходів на сільських територіях / Ю.М. Маковецька // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Стегней, М. Сучасний рівень органічного виробництва в контексті екологічно сталого розвитку сільських територій України / М. Стегней // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 49-52. 1. Динаміка економіки. Інвестиції


Strochenko, N.I. Innovation investment principles harmonizing legal and regulatory documents / N.I. Strochenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 153-162.Мельник, Л.Г. Стимулирование развития национальной экономики в условиях климатических изменений / Л.Г. Мельник, А.В. Кубатко, А.Н. Дериколенко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 38-47.Москаленко, Б.А. Особливості інвестиційної активності в Україні та її вплив на інвестиційний потенціал підприємств / Б.А. Москаленко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 152-158.Похилько, С.В. Інвестиційні механізми "зеленої" економіки / С.В. Похилько // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 131-139.Рамський, А.Ю. Моделювання рефлексивних процесів формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств / А.Ю. Рамський // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 47-51.Сухоруков, А.І. Обґрунтування напрямів залучення реальних інвестицій у промисловість України / А.І. Сухоруков // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3 (32). – С. 61-72.Черненко, О.Л. Інвестиційне забезпечення пріоритетних галузей економіки в короткостроковій перспективі / О.Л.Черненко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 142-151. 1. Циклічність відтворення


Подлєсна, В.Г. Циклічність у розгортанні та подоланні економічних криз / В.Г. Подлєсна // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 4-18.Румянцева, С.Ю. Идеи циклического развития в природе и обществе и глобальные риски: ноосферный подход и его ценности / С.Ю. Румянцева // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 48-60. 1. Економічний розвиток. Інновації


Mishenin, Y.V. Development of cluster structures in the field of waste management / Y.V. Mishenin, N.V. Mishenina // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 163-172.Novikova, M.M. Evaluation of efficiency of innovation projects in housing and communal services / M.M. Novikova, T.M. Burmaka // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 91-98.Sichkarenko, K.O. Some perspectives of the innovation development in Ukraine: needs in new technologies and materials / K.O. Sichkarenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 107-114.Бібен, О.І. Підвищення рівня інноваційного розвитку аграрного виробництва / О.І. Бібен // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Дунська, А.Р. Економічні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А.Р. Дунська // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 65-68.Жалдак, Г.П. Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання / Г.П. Жалдак // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 133-137.Завадяк, Р.І. Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах / Р.І. Завадяк, О.В. Данайканич, Ю.Я. Волошина // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 76-82.Карінцева, О.І. Науково-практичні засади оцінки розвитку інноваційного потенціалу регіонів / О.І. Карінцева, М.О. Харченко, П.С. Матвєєв // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 70-78.Кириченко, Н.В. Методика оцінки доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н.В. Кириченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Лапін, О.В. Визначення можливих напрямків інноваційного розвитку підприємства / О.В. Лапін, Н.О. Марчук // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Носенко, О.С. Сучасні методичні підходи до оцінки привабливості інноваційних проектів підприємств з метою їх розвитку / О.С. Носенко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 141-143.Огородник, В.О. Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи / В.О. Огородник // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 103-105.Підоричева, І.Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями активізації / І.Ю. Підоричева // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 5. – С. 61-68.Плисюк, Т.Г. Показники оцінки інноваційних ризиків / Т.Г. Плисюк // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 138-140.Радзиевская, С. Цивилизационная специфика глобальных экономических процессов / С. Радзиевская // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 27-34.Семкина, Т.В. Инновационные методы в управлении корпоративными структурами / Т.В. Семкина, А.А. Смирнова // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 57-67.Ушвицкий, Л.И. Факторы и условия инновационного развития экономики / Л.И. Ушвицкий, А.А. Тер-Григорьянц, И.В. Соловьева // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 6. – С. 271-275. 1. Праця. Організація праці


Україна. Міністерство соціальної політики.

Про розрахунки норми тривалості робочого часу на 2015 рік : лист Міністерства соціальної політики України від 9 вересня 2014 р. № 10196/0/14-14/13 / Україна. Міністерство соціальної політики // Діалог. – 2015. – № 1.- 15 січня. – С. 2.Андрієнко, В.М. Аналіз стану безпеки праці на підприємствах України в контексті забезпечення їх економічної безпеки / В.М. Андрієнко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Васюта, В.Б. Сучасна система трудових показників на підприємстві / В.Б. Васюта, Т.В. Чечіль // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Головня, Т. Визначаємо норму тривалості робочого часу у разі шестиденного робочого тижня на 2015 рік / Т. Головня // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 1. – С. 23-25.Кузьменко, А. Обучение кадрового резерва / А. Кузьменко, И. Высоцкая // Управление персоналом. – 2015. – № 1. – С. 22-24.
 1. Заробітна плата


Демчук, І. Зарплатні новації: на що розраховувати бюджетникам / І. Демчук // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 3. – С. 16-21.Поворознюк, І.М. Проблеми реалізації мотиваційного потенціалу оплати праці в постсоціалістичній економіці / І.М. Поворознюк // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 38-40.Слава, С.С. Динаміка показників ефективності регулювання оплати праці в Україні / С.С. Слава, О.В. Висіч, В.І. Павлович // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 20-24.Тохчуков, М.О. Возможные направления повышения качества труда как фактор роста тарифного заработка работника / М.О. Тохчуков // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 6. – С. 269-271. 1. Ринок праці. Працевлаштування


Егорова, А. Развитие кадрового резерва: опыт компаний / А. Егорова, В. Тищенко, А. Шатравка // Управление персоналом. – 2015. – № 1. – С. 13-17.Кожна п'ята вакансія у великому місті України – для ІТ-шника : найбільш затребуваними серед роботодавців були та залишаються ІТ-спеціалісти // День. – 2015. – № 4-5. – 16-17 січня. – С. 10.Пысанко, Г. Формирование внешнего кадрового резерва / Г. Пысанко // Управление персоналом. – 2015. – № 1. – С. 25-27.Харченко, И. Отбор кандидатов в кадровый резерв / И. Харченко // Управление персоналом. – 2015. – № 1. – С. 20-21.


 1. Регіональна економіка. Територіальна економіка


Бевз, І.А. Наукові підходи до оцінки міжрегіональної диспропорційності економічного розвитку / І.А. Бевз // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Васильєв, А. Економічне регулювання використання земель водного фонду: регіональні особливості / А. Васильєв // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 53-54.Козловський, С.В. Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України / С.В. Козловський, В.О. Козловський, О.М. Бурлака // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 59-73.Литвиненко, Л.Л. Управління розвитком інноваційного потенціалу регіону з використанням досвіду ЄС / Л.Л. Литвиненко, Е.І. Данілова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Нехайчук, Д.В. Напрями оптимізації складових інвестиційно-фінансової інфраструктури регіонів / Д.В. Нехайчук // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 106-109.Петренко, М.П. Постіндустріальна трансформація соціально-економічної динаміки міста і генезис урбаністичної теорії / М.П. Петренко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 69-72.Родимченко, А.О. Розроблення науково-методичного підходу до визначення місця розміщення регіонального логістичного центру з урахуванням соціо-еколого-економічного стану регіону / А.О. Родимченко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 116-122.Сербов, М.Г. Економічні основи гідрологічного забезпечення господарського комплексу регіону / М.Г. Сербов // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 27-38.Сотниченко, Л.Л. Методичні підходи щодо регіонального управління розвитком інфраструктури / Л.Л. Сотниченко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 59-64.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка