Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 345.22 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір345.22 Kb.
1   2   3


  1. Економіка землі. Економіка житла


Горошкова, Л.А. Якість житлово-комунальних послуг як складова системи соціальної відповідальності підприємств галузі / Л.А. Горошкова, В.П. Волков // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 86-90.Кульбака, О.М. Геоінформаційні системи і технології в управлінні земельними ресурсами / О.М. Кульбака // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Омельчук, В.О. Перспективи формування ринку доступного житла в Україні на основі національної системи житлово-будівельних заощаджень / В.О. Омельчук // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 14-19.  1. Форми органiзацiї та співробітництва в економiцi


Бачо, Р.Й. Оцінка розвитку інститутів саморегулювання кредитної кооперації України / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 126-137.Варцаба, В.І. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу / В.І. Варцаба, Г.М. Кампо // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 122-125.Давиденко, Н.М. Оцінка оптимальності структури капіталу акціонерного товариства: проблеми та шляхи оптимізації / Н.М. Давиденко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 91-94.Ковальчук, С. Функціонально-організаційні аспекти процесу формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств / С. Ковальчук // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 55-58.Котляревський, О.В. Розвиток системи підприємництва в Україні / О.В.Котляревський // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 128-132.
  1. Фінанси


Chushak, A.M. The nature and significance of financial leasing in Ukraine, problems of development / A.M.Chushak, Y.R.Mykulyak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 790. – С. 57-62.Баранова, В.Г. Фінансова стратегія як складова управління фінансовими ресурсами домогосподарства / В.Г. Баранова, Г.М. Коцюрубенко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 20-23.Вайзер, Д.І. Концептуальні підходи щодо сутності та методів оцінки фінансової безпеки підприємства / Д.І. Вайзер // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Дзьоба, В.Б. Інформаційне забезпечення процесу контролінгу фінансового менеджменту банківських установ / В.Б. Дзьоба // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Коваленко, С.О. Особливості фінансування капітальних вкладень в Україні / С.О. Коваленко, Я.Р. Коваленко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Петрушенко, Ю.М. Шляхи удосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні / Ю.М. Петрушенко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 110-120.Піменова, М.М. Концептуальні засади удосконалення фінансового забезпечення водозбереження / М.М. Піменова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Рекуненко, І.І. Методологічні засади дослідження процесів становлення та розвитку інфраструктури фінансового ринку України / І.І. Рекуненко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 10-13.Романишин, В.О. Ринок боргових зобов'язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні / В.О. Романишин, О.В. Булавинець // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 116-124.Якобчук, В.П. Переформатування механізму фінансування аграрного ринку в умовах глобалізації / В.П. Якобчук, Н.С. Пугачова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.  1. Бюджет


Україна. Закони.

Про Державний бюджет України : Закон України від 28 грудня 2014 р. №80-VIII / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3. – С. 311-577.

Україна. Закон.

Про державний бюджет України на 2015 рік [Витяг] : Закон України від 28 грудня 2014 року № 80-VIII / Україна. Закон // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 1. – C. 29-41.// Голос України. – 2014. – № 254 (спеціальний випуск). – 31 грудня. – С. 1-4.

Боронос, В.Г. Сучасні реалії планування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів / В.Г. Боронос, Ю.В. Остріщенко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 87-98.Варцаба, В.І. Програмно-цільовий метод як інструмент вдосконалення бюджетного планування / В.І. Варцаба, Ю.П. Траньович // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 100-102.Горошкова, Л.А. Ефективність використання бюджетних коштів на розвиток соціальної сфери / Л.А. Горошкова, В.П. Волков // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 95-99.Демчук, І. Держбюджет-2015: коротко про соціальні стандарти / І. Демчук // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 1. – С. 15-22.Демчук, І. Калейдоскоп бюджетних новацій 2015 року / І. Демчук // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 1. – С. 6-14.Жебчук, Р.Л. Поліпшення якості прогнозів як важлива передумова оптимізації бюджетного планування в Україні / Р.Л. Жебчук // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3 (32). – С. 96-102.Когут, Ю.М. Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів / Ю.М. Когут, В.В. Когут // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 157-158.Кравченко, Л. Фінансова самостійність місцевих бюджетів: законодавче підґрунтя / Л. Кравченко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 3. – С. 12-15.Крамар, О. Добровільна детінізація : як подолати хронічний дефіцит державних видатків / О. Крамар // Український тиждень. – 2015. – № 1-2. – С. 10-13.Радіонов, Ю.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України / Ю.Д. Радіонов // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 35-53.Соколовська, А.М. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки / А.М. Соколовська // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 17-32.Тимошенко, М.В. Середньострокове бюджетне планування та регулювання збалансованості місцевих бюджетів / М.В. Тимошенко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 73-77.  1. Податки. Оподаткування


Україна. Закони.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи : Закон України від 28 грудня 2014 р. № 71-VIII / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3. – С. 18-161.

// Голос України. – 2014. – № 254 (спеціальний випуск). – 31 грудня. – С. 5-25.
Україна. Закони.

Про внесення змін до податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансферним ціноутворенням : Закон України від 28 грудня 2014 р. № 72-VIII / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3. – С. 162-183.// Голос України. – 2014. – № 252-1 (спеціальний випуск).- 30 грудня. – С. 20-24.

Богинич, К. Зміни в порядку обліку платників податків і зборів / К. Богинич // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 1. – С. 32-35.Богинич, К. Облік платників податків / К. Богинич, Л. Бондар // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 25-26.Вітенко, О. Екологічний податок / О. Вітенко // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 34-35.Данілов, І. Транспортний податок / І. Данілов // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 31.Демський, С. Податок на нерухоме майно: про нюанси, які замовчують / С. Демський // Голос України. – 2015. – № 6. – 16 січня. – С. 6-7.Задорожний, О. Реформування системи оподаткування страхового ринку / О. Задорожний // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 18-21.Карпенко, С.П. Оподаткування доданої вартості: європейський досвід та українські реалії / С.П. Карпенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Мішин, М. Трансфертне ціноутворення / М. Мішин // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 14-17.Молдован, О.О. Реформування податкових інструментів стимулювання господарської діяльності в Україні: основні напрями та завдання / О.О. Молдован // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3 (32). – С. 73-81.Пабат, О.В. Податкова система України як об’єкт правового регулювання / О.В. Пабат // Право і безпека. – 2014. – № 3. – С. 71-75.Податок на доходи фізичних осіб // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 22-25.Сколотій, Л.О. Електронний документообіг в оподаткуванні, сучасний стан та перспективи розвитку / Л.О. Сколотій, І.В. Горковенко, І.В.Сколотій // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Тимошенко, С. Особливості визначення сум ПДВ, не сплачених до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг / С. Тимошенко, О. Прищепа // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 1. – С. 24-27.Тимощук, Ю. Податок на нерухоме майно / Ю. Тимощук, О. Поліщук // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 27-30.Федченко, Т. Загальна система оподаткування / Т. Федченко, О. Шутова // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 31-32.Хропун, Л. Податок на прибуток підприємств / Л. Хропун // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 10-13.  1. Банки. Банківська справа


Україна. Закони.

Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків : Закон України від 28 грудня 2014 р. № 78-VIII / Україна. Закони // Голос України. – 2014. – № 252-1 (спеціальний випуск).- 30 грудня. – С. 11-12.Варцаба, В.І. Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки / В.І. Варцаба, Є.В. Дюлай // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 106-110.Заславська, Н.П. Особливості формування ресурсного потенціалу банків в умовах економічної нестабільності / Н.П. Заславська // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 111-113.Кириченко, А.В. Ресурсні платежі: фіскальний та стимулюючий аспекти застосування / А.В. Кириченко, В.В. Рудюк // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 96-100.Осташ, С.В. Кредитна політика комерційного банку та оцінка кредитного портфеля банків України / С.В. Осташ // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 117-121.Стойка, В.С. Теоретичні підходи до визначення поняття "депозитна політика" та особливостей її формування в комерційному банку / В.С. Стойка // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 114-116.Хвалінський, С.О. Ефективність системи протидії легалізації незаконних доходів в контексті євроінтеграції / С.О. Хвалінський // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.  1. Фондовий ринок. Цінні папери


Бондарчук, А.В. Перспективи розвитку державних боргових цінних паперів в Україні / А.В. Бондарчук // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3 (32). – С. 89-95.Гармаш, К.Є. Первинне розміщення цінних паперів в контексті розвитку інструментів національного депозитарного ринку / К.Є. Гармаш // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 116-119.Калач, Г.М. Структурно-функціональні деформації на фондовому ринку України: моделювання методом ієрархій / Г.М. Калач, Г.В. Мамонова // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 99-109.Лупенко, Ю.О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 98-115.Харабара, В.М. Проблеми формування фондового ринку в Україні / В.М. Харабара // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Щербина, О.В. Моделювання оптимізації портфеля інвестиційного фонду акцій / О.В. Щербина // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.  1. Грошово-кредитна політика. Кредитна справа


Андриенко, Н.Н. Инвестиционное кредитование реального сектора экономики в контексте требований МСФО и рекомендаций "Базель-3" / Н.Н. Андриенко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 121-130.Білокінь, Л.О. Теоретичні основи інфляції, її особливості в Україні та вплив на економіку / Л.О. Білокінь // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 153-156.Палешко, Я.С. Запозичення України та їх використання для ефективного розвитку національної економіки / Я.С. Палешко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 124-127.Полякова, Є.С. Сучасний стан і перспективи розвитку фінансово-кредитних установ України / Є.С. Полякова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Урванцева, С. Інвестиційне кредитування як метод фінансування інвестиційних проектів / С. Урванцева // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 23-26.Чехова, І.В. Удосконалення системи кредитування підприємств аграрного сектору економіки / І.В. Чехова // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 74-82.Щеглюк, М. Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики Європейського центрального банку / М. Щеглюк // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 10-13.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка