Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 345.22 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір345.22 Kb.
1   2   3


 1. Економічне становище. Економічна політика.

Контроль економіки
Бреус, С.В. Використання досвіду провідних європейських країн задля розробки ринкової моделі: ВНЗ – держава – роботодавці / С.В. Бреус // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Клименюк, О.М. Вплив виробничих факторів та економічних відносин на соціально-економічний розвиток / О.М. Клименюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Ковалюк, Б.І. Визначення основних параметрів продовольчої безпеки країни / Б.І. Ковалюк // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Рамський, А.Ю. Роль державного регулювання ринку інвестицій в Україні / А.Ю. Рамський // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Скриль, В.В. Мета та особливості створення підприємств з іноземними інвестиціями / В.В. Скриль, А.В. Шикіло // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Шевченко, А.В. Теоретико-методологічні основи формування кластерної моделі розвитку в економіці / А.В. Шевченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. 1. Економіка сільського господарства. Економіка продовольчого виробництва


Газуда, М.В. Методологічні підходи до визначення оцінки ефективності управління використанням відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві / М.В. Газуда // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 60-64.Грицаєнко, М.І. Підприємництво як джерело інноваційної діяльності в аграрній сфері / М.І. Грицаєнко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Забарна, Ю. Оптимальні шляхи і способи забезпечення безпечного харчування населення України / Ю. Забарна // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 66-69.Козловський, С.В. Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України / С.В. Козловський, В.О. Козловський, О.М. Бурлака // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 59-73.Назаркевич, О.Б. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки малих сільськогосподарських підприємств / О.Б. Назаркевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 17-19.Осовська, Г.В. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості / Г.В. Осовська, А.О. Фещенко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 83-87.Постоєнко, К.І. Система органів державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні / К.І. Постоєнко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 110-115.Скриньковський, Р.М. Організаційно-економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських підприємств / Р.М. Скриньковський, Ю.І. Цибульський // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. 1. Економіка промислового виробництва


Mosin, O.O. Stochastic methods of machinery enterprise endogenous innovative potential realization management / O.O. Mosin // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 121-127.Yeletskyh, S.Y. The elements of innovative management in a financially sustainable development of industrial enterprises / S.Y. Yeletskyh // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 84-90.Базилюк, В.Б. Особливості функціонування та трансформації підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах інституційних перетворень / В.Б. Базилюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 65-68.Дудкин, Ю.А. Модель оценки эффективности инновационного развития промышленного предприятия / Ю.А. Дудкин // Насосы. Турбины. Системы. – 2014. – № 3. – С. 28-31.Куніна, Д.М. Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств України / Д.М. Куніна // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Паливода, О.М. Проблеми управління діловою репутацією підприємств легкої промисловості України / О.М. Паливода, К.М. Криловська, А.С. Ісай // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Побережний, Р.О. Формування матриці стратегій розвитку машинобудівного підприємства: змістовні аспекти та особливості / Р.О. Побережний // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 69-72.Таранюк, Л.М. Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів / Л.М. Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 96-105. 1. Політика у сфері туризму


Anhelko, I.V. Tourism in the system of national economic complex of Ukraine: current situation and development prospects / I.V. Anhelko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 790. – С. 73-79.Крушинська, А.В. Особливості стимулювання інвестиційної привабливості туристичних комплексів на основі їх кластеризації / А.В. Крушинська // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Марина, О.-М.В. Сільський туризм як різновид туризму / О.-М.В. Марина // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 83-85.Пойда-Носик, Н.Н. Концептуальні основи ринкового механізму формування складу ціни у сфері туризму та рекреації / Н.Н. Пойда-Носик, М.В. Грабар // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 49-53.Скоробогатова, Т.Н. Туризм: особенности развития услуги в условиях логистизации / Т.Н. Скоробогатова // Логистика: проблемы и решения. – 2014. – № 6. – С. 34-40.Слюсар, С.Т. Еволюція розвитку туристичної галузі України / С.Т. Слюсар // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Чучка, І.М. Досвід зарубіжних країни у контексті формування державної політики розвитку туризму / І.М. Чучка, В.П. Братюк // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 83-94. 1. Ціни. Ціноутворення


Андрейшина, Н.Б. Методичний підхід до прийняття рішень щодо вдосконалення ціноутворення на основі моделювання та аналізу рівноважної ціни / Н.Б. Андрейшина // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Лащак, В.В. Державне фінансове регулювання споживчих цін: необхідність та сутність / В.В. Лащак // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 14-16.Пойда-Носик, Н.Н. Концептуальні основи ринкового механізму формування складу ціни у сфері туризму та рекреації / Н.Н. Пойда-Носик, М.В. Грабар // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 49-53.Сагайдак, М.П. Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках / М.П. Сагайдак // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 24-28.Свитыч, Н.Ю. Теоретический анализ ценообразования на рынках естественных монополий / Н.Ю. Свитыч // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 6. – С. 265-269.Сотник, І.М. Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію / І.М. Сотник, Ю.М. Завдов'єва, О.І. Завдов'єв // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 106-115.Ховрак, І.В. Трансакційні витрати національної економіки в умовах глобалізації інформаційного простору / І.В. Ховрак // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Хуторна, М.Е. Трансфертне ціноутворення і його застосування в банках України / М.Е. Хуторна, О.М. Бартош // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. 1. Торгівля


Єдинак, В.Ю. Окремі аcпекти митно-тарифного регулювання України в умовах асоціації з ЄС / В.Ю. Єдинак, С.О. Катайцева, А.В. Киcельова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Іванова, І.М. Інституційне забезпечення державної підтримки експорту в Україні / І.М. Іванова // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3 (32). – С. 82-88.Кузнєцова, Л. Вплив зовнішньоекономічних чинників на формування сукупної пропозиції українських товаровиробників / Л. Кузнєцова, Т. Шинкаренко, О. Білоцерківець // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 4-9.Сабадаш, В.В. Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції / В.В. Сабадаш, А.Ю. Казбан // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 123-133. 1. Конкуренція


Баталова, О.А. Роль стратегічного планування в підвищенні конкурентоспроможності підприємств-суб'єктів ЗЕД / О.А. Баталова, Т.Ю. Шишо // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Мікловда, В.П. Кібернетичний та синергетичний підходи до теоретичного контенту конкурентоспроможності / В.П. Мікловда, О.В. Пулянович, С.М. Мошак // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 5-8.Савченко, С.М. Системно-функціональна сутність конкурентоспроможності підприємств / С.М. Савченко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 41-46. 1. Маркетинг


Horbal, N.I. Anticrisis marketing as part of the anticrisis management of the enterprise / N.I. Horbal, M.V. Kolodiy // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 790. – С. 3-7.Mysyk, V.M. Guerrilla Marketing as a tool to improve management of domestic enterprises / V.M. Mysyk, C.S. Peredalo // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 790. – С. 42-47.Sokolova, L.V. To the question of effective marketing innovation and investment projects choice in the engineering industry / L.V. Sokolova, G.M. Veriasova, O.Y. Sokolov // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 30-38.Widawska-Stanisz, A. Gamification as a new trend in marketing / A. Widawska-Stanisz // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 57-64.Zabarna, E.M. Characteristics of marketing of industrial innovations in the region / E.M. Zabarna // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – C. 11-19.Безрукова, Н.В. Брендинг в мережі Інтернет як засіб глобальної маркетингової комунікації / Н.В. Безрукова, Л.В. Тимченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Могилевская, О.Ю. Методические подходы к оценке эффективности маркетинговой системы промышленного предприятия / О.Ю. Могилевская // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 78-82.Окландер, М. Нейромаркетинг – теорія та практика впливу на підсвідомість споживача / М.Окландер, Ю.Губарєва // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 59-62.Пономаренко, І.В. Використання мультисенсорного брендінгу в сучасних умовах / І.В. Пономаренко, І.І. Віннікова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Пшенична, М.В. Інноватизація маркетингової діяльності як ключовий фактор конкурентоспроможності підприємств переробної галузі АПК / М.В. Пшенична // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Сагайдак, М.П. Крос-культурний та психофізичний аналіз споживачів у забезпеченні індивідуального маркетингу / М.П.Сагайдак // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. 1. Міжнародна економіка. Міжнародні економічні зв’язки. Міжнародне економічне співробітництво


Bilotskiy, S.D. Economic expansion of the European renewable energy market in case of European Union law / S.D. Bilotskiy, N.V. Danylova // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 136-145.Demyda, N.M. Management of industrial-financial groups in case to signature the association agreement between Ukraine and European Union / N.M. Demyda // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 790. – С. 79-85.Orlovska, J.V. Organizational frame of environmental policy convergence of Ukraine with EU / J.V. Orlovska, M.S. Vovk // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 173-181.Гаврилюк, О.В. Геоекономічні й фінансові інструменти та наслідки глобальної конфронтації / О.В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 48-74.Домашенко, М.Д. Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, О.В. Кліменко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 39-47.Жуков, С.А. Глокалізація як сучасний і перспективний процес розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин / С.А. Жуков // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 199-201.Колосова, В.П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення / В.П. Колосова, І.М. Іванова // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 33-47.Немировська, О.В. Аналіз та оцінка економічної діяльності ТНК в Україні / О.В. Немировська // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Тимків, І.В. Сучасні аспекти та індикатори соціалізації економіки України в умовах інтенсифікації процесів глобалізації / І.В. Тимків // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Черленяк, І.І. Модернізаційний вибір країни та конкурентоспроможність національної економіки / І.І. Черленяк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 9-13.Шедяков, В. Трансформації міжнародних економічних відносин як фактор удосконалення інтеграційних процесів / В. Шедяков // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 14-19. 1. Бухгалтерський облік. Аудит


Безверхий, К. Інституціональна модель бухгалтерського обліку в Україні / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 10. – С. 32-41.Біляр, А.І. Концептуальні засади розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств / А.І. Біляр // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Вигівська, І.М. Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти / І.М. Вигівська, В.С. Семйон // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 173-175.Ганусич, В.О. Поняття сукупного доходу підприємства та його відображення у фінансовій звітності / В.О. Ганусич // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 169-172.Голов, С. Регулювання бухгалтерського обліку і аудиту в ЄС та виклики для України / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 10. – С. 3-13.Головач, В. Правова природа бухгалтерського обліку та її значення для його вдосконалення / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 10. – С. 14-22.Даньків, Й.Я. Історія та еволюція обліку інвестиційних процесів / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап'юк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 163-168.Іщенко, В. Зміни у методології бухгалтерського обліку бюджетних установ: опановуємо та запроваджуємо / В. Іщенко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 3. – С. 6-11.Іщенко, В. Зміни у методології бухгалтерського обліку бюджетних установ: опановуємо та запроваджуємо / В. Іщенко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 2. – С. 3-11.Канцуров, О.О. Інституціональні зв'язки у сфері діяльності з формування економічної інформації / О.О. Канцуров // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Корягін, М. Тенденції розвитку бухгалтерської звітності / М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 10. – С. 42-51.Макарович, В.К. Трансакційні витрати: обліковий аспект / В.К. Макарович, Т.Ю. Климко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 180-182.Малишкін, О. Планування аудиту податків: методика здійснення / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 10. – С. 23-31.Мурашко, Т. Забезпечення: визнання та оцінка відповідно до МСФЗ / Т. Мурашко // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 1. – С. 9-21.Мурашко, Т. Огляд змін до порядку ведення бухгалтерського обліку / Т. Мурашко // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 1. – С. 39-43.Сливка, Я.В. Розвиток методики бухгалтерського обліку: коригування ціни у процесі продажу / Я.В. Сливка // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 176-179.Ужва, А.М. Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства / А.М. Ужва, О.В. Тімкова // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 92-95.Шигун, М.М. Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства / М.М. Шигун // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 159-162.Шутько, Т.І. Економічна сутність управління витратами підприємства / Т.І. Шутько // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. 1. Організація виробництва. Економіка підприємств


Андрощук, Г. Зарубіжний досвід стимулювання IT-компаній / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. – 2014. – № 12. – С. 43-52.Дідух, О.В. Розвиток аутсорсингової діяльності в ході здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств / О.В. Дідух, І.О. Кривецький // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 120-123.Живко, З.Б. Механізм управління системою економічної безпеки підприємства / З.Б. Живко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 37-42.Зонирование склада: главные 10 правил // Логистика: проблемы и решения. – 2014. – № 6. – С. 42-49.Ивановский, В. Построение логистической системы / В. Ивановский // Логистика: проблемы и решения. – 2014. – № 6. – С. 50-54.Іванова, М.І. Формування дієвої системи логістики постачання з використанням методики оперативного управління виробничими запасами / М.І. Іванова // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 52-58.Каламбет, К.М. Підхід щодо планування на підприємстві на основі використання матричних моделей / К.М. Каламбет // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 144-148.Ковтун, О.І. Про методологію формування стратегії підприємства / О.І. Ковтун // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 19-34.Королович, О.О. Специфіка організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями / О.О. Королович // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 150-156.Котлярова, В.Г. Встановлення економічного порядку на підприємстві / В.Г. Котлярова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Кравченко, О.С. Практичні аспекти оцінки синергії як основного критерію відбору ефективних угод злиття або поглинання при трансформації бізнес-моделей вітчизняних підприємств / О.С. Кравченко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 79-87.Лобов, С.П. Застосування теорії регулярних мереж при плануванні діяльності підприємств / С.П. Лобов // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 33-37.Перевозка овощей и фруктов – проблемы качества и сохранности // Логистика: проблемы и решения. – 2014. – № 6. – С. 56-60.Савчук, Д. Фінансова діагностика як складова антикризового контролінгу на підприємстві / Д. Савчук // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 41-44.Сумец, А.М. Rack storage system: основные характеристические моменты в организации складского процесса хранения продукции с ограниченным сроком годности / А.М. Сумец, С.П. Сорокин // Логистика: проблемы и решения. – 2014. – № 6. – С. 24-28.Хмарська, І.А. Роль комунікативного субміксу в діяльності підприємств / І.А. Хмарська // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. 1. Управління. Менеджмент


Krikunenko, D.O. Personnel creativeness management as a base to provide enterprise sustainable development / D.O. Krikunenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 99-106.Oleksiv, I.B. Methodological conditions of the analysis and evaluation of engineering managers’ competence / I.B. Oleksiv, H.V. Mykhailyak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 790. – С. 21-28.Prosyanchuk, V.L. Impact mechanism of growth target efficiency of staff motivation on quality work / V.L. Prosyanchuk // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 790. – С. 29-35.Алєксєєв, С.Б. Механізм формування та вибору стратегічних цілей торговельної мережі на підставі аналізу її зовнішнього стратегічного потенціалу / С.Б. Алєксєєв // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 88-95.Галахова, Т.О. Інноваційно-креативний компонент розвитку менеджменту / Т.О. Галахова // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Іртищева, І. Обгрунтування концепції стратегічної програми в антикризовому управлінні / І. Іртищева, С. Мінакова // Економіст. Український журнал. – 2014. – № 11. – С. 38-40.Панкова, А.Ю. Впровадження iнформацiйних систем управлiння як запорука ефективного функцiонування органiзацiї / А.Ю.Панкова, А.М.Ярмачок // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Ревенко, Н.Г. Складові інструменти інноваційного управління в системі менеджменту підприємств / Н.Г. Ревенко, А.С. Зєніна-Біліченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Савельєва, О.О. Формування стратегії соціально- орієнтованого управління фармацевтичним підприємством / О.О. Савельєва // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.
 1. Бренд


Ivashova, N.V. Formation of brand-focused communication management system of industrial enterprise / N.V. Ivashova // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 65-74.Kendiukhov, O.V. System solution of evaluation of the brand management’s efficiency in the competitive environment: a methodology of benchmarking / O.V. Kendiukhov // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 39-46. 1. Страхування


Україна. Закони.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 28 грудня 2014 р. № 77-VIII / Україна. Закони // Голос України. – 2014. – № 252-1 (спеціальний випуск). – 30 грудня. – С. 1-10.Зеленська, Н. Подання звітності до фонду соціального страхування від нещасних випадків у 2015 році / Н. Зеленська // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 1. – С. 38.Коваль, О.П. Концептуальні засади запровадження обов'язкової професійної пенсійної системи / О.П. Коваль // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 3 (32). – С. 103-107.Охріменко, О. Пенсійне забезпечення: чого очікувати у 2015 році / О. Охріменко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 3. – С. 22-26.Пахода, С.С. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні / С.С. Пахода // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.Польовик, Л. Збір на пенсійне страхування / Л. Польовик // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2015. – № 2. – С. 35-37.Пшеничнюк, Т.В. Теоретичне обґрунтування основних відмінностей страхової послуги від страхового продукту / Т.В. Пшеничнюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 143-145.Стрілець, Є.М. Організаційно-функціональна структура фінансового кластера у страховій сфері / Є.М. Стрілець // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 54-58.Тимчак, М.В. Розвиток регіональних страхових ринків України у посткризовий період / М.В.Тимчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2014. – Вип. 44. – С. 138-142.Місця збереження документів:
НауЗ -Науковий зал

ДБВі


Чит. зал ННК

Бухгалтерія

КЖФ - Каф. журнал. та філології

Пат.-ліц. Група1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка