Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 262.59 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір262.59 Kb.
  1   2   3
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library@sumdu.edu.ua

Сучасна економіка: http://qrcoder.ru/code/?http%3a%2f%2fgoo.gl%2f1rv9px&2&0

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за червень 2015 року
 1. Економіка. Економічна наука


Колот, А. Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку / А. Колот, О. Кравчук // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 5-25.Кричевська, Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 2. Федеральна резервна система у пошуках балансу між функціями гаранта золотого стандарту, банку банків і банку уряду (1913-1951 рр.) / Т. Кричевська // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 50-73.Марченко, О.С. Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини / О.С. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 29-35.Теряник, О.А. Особливості формування та дослідження регіонального ринку інформаційних послуг / О.А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 66-69.Хомів, О.В. Особливості проведення науково-економічних досліджень / О.В. Хомів // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. 1. Економіка природокористування


Замула, И.В. Учетная составляющая управления экологическими обязательствами в соответствии с принципами устойчивого развития / И.В. Замула // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 261-267.Пашечко, О.А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси / О.А. Пашечко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 268-275.Хвесик, Ю. Інституціональні передумови орендного водокористування в умовах децентралізації управління природними ресурсами / Ю. Хвесик, Р. Бусел // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 36-39. 1. Інвестиції


Греськів, І.Р. Характеристика інвестиційних ризиків та особливості процесу управління ними / І.Р. Греськів, Н.Р. Стасюк, О.І. Дорош // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Крайнік, О.М. Розробка інвестиційного проекту на підприємстві / О.М. Крайнік // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 12-15.Стариченко, М.А. Напрями удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах / М.А. Стариченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Тихенко, В.С. Оцінювання ефективності проектів цільових зелених інвестицій в Україні, профінансованих за державні кошти / В.С. Тихенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 94-99.Ходаківський, В.М. Вибір оптимальних рішень у процесі інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств / В.М. Ходаківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 38-41. 1. Економічний розвиток. Інновації


Байрамов, Е.А. Правовий механізм забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва / Е.А. Байрамов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 77-80.Білоцерківець, В.В. Розвиток нової економіки: виклики теорії циклічності / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 19-23.Орлов, О. Инновации в планировании промышленного производства на основе маржинального подхода / О. Орлов, Е. Рясных // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 6-12.Панухник, О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб'єктних зв'язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 51-57.Підоричева, І.Ю. Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем / І.Ю.Підоричева // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 20-30.Равлик, Н.В. Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства / Н.В. Равлик // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 215-219.Розанова, Т.П. Направления развития инновационной деятельности экономики региона / Т.П. Розанова, Ю.Ю. Швец, И.Ю. Швец // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 244-250.Смаглюк, А.А. Міжсекторальні зв'язки і структурні зміни економіки України / А.А. Смаглюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Федулова, Л.І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 94-104. 1. Математична економіка


Андрейшина, Н.Б. Аналіз сучасних підходів до моделювання економічної динаміки / Н.Б. Андрейшина // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 45-48.Діденко, А.В. Методи моделювання стратегій для податкової оптимізації / А.В. Діденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Кононова, Е.Ю. Статистические профили информационного общества: сравнительный анализ е-индексов / Е.Ю. Кононова, Э.А. Ковпак // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Ястремська, О.М. Методичний підхід до стратегічного планування якості функціонування підприємства / О.М. Ястремська, Г.В. Строкович // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 470-483. 1. Рівень життя


Євтушевська, О.В. Особливості сприйняття добробуту у секулярному суспільстві / О.В. Євтушевська // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Попадинець, В.І. Про концептуальні засади покращення життєвого рівня територіальної громади на основі впровадження та розвитку нових форм інноваційно-інвестиційної співпраці регіональної влади та територіальної громади / В.І. Попадинець // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 77-82. 1. Історія економічних теорій, доктрин, догм


Дементьєв, В. Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного поля / В. Дементьєв // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 26-49.Єфименко, Т.І. Методологічний фундамент економічних поглядів М.І. Тугана-Барановського (до 150-річчя від дня народження) / Т.І. Єфименко, П.М. Леоненко // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 7-26.Краус, Н.М. Понятійний апарат та критерії інституціоналізації інноваційної економіки в контексті структурної трансформації / Н.М. Краус // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 111-125.Окландер, М. Ретроспективний аналіз походження теорії маркетингової інформації / М. Окландер, І. Педько // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 13-18.
 1. Праця. Організація праці


Мазко, О. Неповна зайнятість: зарахування до стажу / О.Мазко // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 23.- 5-11 червня. – С. 3.Мачуга, Р.І. Інформатизація суспільства як основа професійного розвитку працівника та змін його організаційної поведінки / Р.І. Мачуга // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. 1. Заробітна плата. Виплати


Кравченко, Л. Оплачуємо роботу у вихідний день правильно / Л. Кравченко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 20. – 29 травня. – С. 10-13.Кравченко, Л. Працівник травмований у стані алкогольного сп'яніння: чи оплачувати лікарняний / Л. Кравченко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 21. – С. 22-23.Пушенко, Н. Вплив атестації на зарплату лікарів / Н. Пушенко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 20. – 29 травня. – С. 26-29. 1. Відпустка


Житкова, І. Відпустка з наступним звільненням і звільнення під час відпустки / І. Житкова, О. Ніколаєнко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 20. – 29 травня. – С. 14-18.Морєва, О. Відпустки педпрацівників: мікс практичних порад / О. Морєва // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 21. – С. 14-21. 1. Ринок праці. Працевлаштування


Давидова, І.О. Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик / І.О. Давидова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Федоренко, В.Г. Економіка та робочі місця в Україні / В.Г. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 11-13.
 1. Регіональна економіка


Гоблик, В.В. Маркетинговий механізм становлення та розвитку транскордонного регіону / В.В. Гоблик, М.М. Наливайко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 85-87.Соколенко, Л.Ф. Теоретико-методичні засади стратегічного управління фінансово-екологічною безпекою регіонального розвитку / Л.Ф. Соколенко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Теряник, О.А. Оцінювання сталого екологічного розвитку регіону / О.А. Теряник // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Тищенко, О.П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне / О.П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 251-260. 1. Економіка землі


Ступень, М. Ринок земель в Україні: основні проблеми та перспективи розвитку / М. Ступень, Ю. Дума // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 40-41. 1. Форми органiзацiї та співробітництва в економiцi


Бережна, Ю. Роль національного кластеру охорони здоров'я у формуванні потенціалу сфери охорони здоров'я / Ю. Бережна // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 29-32.Голік, І.Л. Синергетичний ефект діяльності кластерних формувань / І.Л. Голік // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Милованова, К.І. Державні механізми сприяння розвитку венчурного підприємництва в Україні / К.І. Милованова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Паливода, О.М. Ризики формування та функціонування кластерної моделі розвитку організацій / О.М. Паливода, Д.О. Пальоха // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Піскунова, О.В. Нечіткі відношення у дослідженні інноваційного розвитку малого підприємства / О.В. Піскунова, Л.Г. Тарасова, І.Ф. Шатарська // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Тройной юбилей "Укрросметалла" : в 2015 г. сразу три предприятия, входящие в состав концерна, празднуют важные даты: 55 лет исполняется Глуховскому заводу "Электропанель", 10 лет - МИКЭМу и 21 год - концерну "Укрросметалл" // Панорама. – 2015. – № 24. – 10-17 июня. – С. А6-А7."Укрросметалл": сразу три юбилея! : 2015 год знаковый для концерна "Укрросметалл", ему - 21 год! В этом году отмечают юбилеи и два его предприятия: Глуховский завод "Электропанель" - 55 лет, Международный институт компрессорного и энергетического машиностроения - 10 лет // ДС-экспресс. – 2015. – № 23. – 10 июня. – С. 7.Федотова, Ю.В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів / Ю.В. Федотова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 30-32. 1. Фінанси


Алексєєнко, І.І. Теоретичні основи визначення фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / І.І. Алексєєнко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Дем'янчук, І.А. Теоретичні основи фіскального механізму як організації фіскальних відносин у системі формування і використання державних ресурсів / І.А. Дем'янчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 20-23.Зельдіс, В.В. Регулювання діяльності операторів ринку Forex: запобігання шахрайству / В.В. Зельдіс // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 98-110.Кашубіна, Ю.Б. Фінансові аспекти функціонування органів місцевого самоврядування / Ю.Б. Кашубіна, А.Я. Царенко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Науменкова, С.В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання / С.В. Науменкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 363-371.Татуев, А.А. Сбережения населения: противоречивая роль в расширенном воспроизводстве / А.А. Татуев, Т.В. Бахтуразова, Т.В. Касаева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 372-379.Уманський, І.І. Стійкість державних фінансів в умовах євроінтеграційних процесів / І.І. Уманський // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 9-28.Шумська, С. Взаємозв'язок дисбалансів у фінансовій сфері України / С. Шумська // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 74-88. 1. Бюджет


Булавинець, В.М. Видатки місцевих бюджетів соціального призначення у контексті концепції соціальної держави / В.М. Булавинець // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Зварич, О.В. Зміни казначейського обслуговування в умовах фіскальної децентралізації бюджетних установ / О.В. Зварич // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 39-71.Колосова, В.П. Планування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, що кредитуються міжнародними інституціями / В.П. Колосова // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 27-38.Набатова, Ю.О. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Ю.О. Набатова, Т.В. Ус // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. 1. Податки. Оподаткування


Буцька, О. Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід і українські наміри / О. Буцька, О. Тимошенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 44-49.Буцька, О.Ю. Непрямі податки: економічна сутність, види, переваги та недоліки / О.Ю. Буцька, О.В. Тимошенко, І.А. Продай // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 67-72.Войтко, С.В. Оподаткування прибутків підприємств в Україні в умовах євроінтеграції / С.В. Войтко, А.М. Малишева // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Кононова, А. Книжки та періодичні видання друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва: деякі питання оподаткування ПДВ / А. Кононова, Г. Нечипоренко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 22 : Витрати на позики. – С. 16-18.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка