Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 262.59 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір262.59 Kb.
1   2   3

Крупей, О.М. Світова практика застосування політики фіскальної консолідації / О.М. Крупей // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Паєнтко, Т.В. Участь фінансових установ у типових схемах ухилення від оподаткування: до і після змін у податковому законодавстві 2015 року / Т.В. Паєнтко, А.О. Болошева // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 75-79.Панасюк, О.В. Перспективи удосконалення альтернативних режимів оподаткування в Україні / О.В. Панасюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Тарасенко, В. Стягнення податкового боргу платників податків за задекларованими податками без рішення суду / В. Тарасенко, Я. Мороз // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 22 : Витрати на позики. – С. 19-21.Тимощук, Ю. Особливості сплати податку на нерухоме майно / Ю. Тимощук // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 22 : Витрати на позики. – С. 22-25.Тредіт, В.Є. Податковий облік ПДФО та порядок розрахунку нарахувань і утримань із заробітної плати в 2015 році / В.Є. Тредіт // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Угрин, В. Дієвість способів та методів погашення податкового боргу в Україні / В. Угрин // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 19-22.


  1. Банки. Банківська справа


Батаев, А.В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах / А.В. Батаев // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 404-413.Бова, Н.В. Особливості формування ресурсної бази банків в Україні / Н.В. Бова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Галайко, Н.Р. Система гарантування вкладів в банківській системі України та Європейському Союзі / Н.Р. Галайко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Гмиря, В.П. Управління ризиками при банківському кредитуванні інвестиційних проектів / В.П. Гмиря // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Гонтар, Д.Д. Вибір стратегій управління ринковою вартістю банку на основі матричних моделей / Д.Д. Гонтар // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Долина, Н. Справа "чорних банкірів" : Артур Віргіліо Альвес Рейс / Н. Долина // Фінансовий контроль. – 2015. – № 5. – С. 64-67.Іщенко, О.О. Система індикаторів фінансової стійкості банку: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / О.О. Іщенко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Ставицький, А.В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі / А.В. Ставицький // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 47-58.Філонова, І.Б. Перспективи створення спеціалізованого інноваційного банку в Україні / І.Б. Філонова // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 83-93.  1. Гроші. Валюта


Іванов, В.В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України / В.В. Іванов, В.І. Міщенко, О.К. Малютін // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 414-425.Міщенко, В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності / В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 29-46.  1. Фондовий ринок. Грошовий ринок. Ринок капіталу. Приватні довірчі товариства. Облігації


Диба, М.І. Масштаби діяльності суверенних фондів / М.І. Диба, І.В.Краснова // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 59-78.Майстер, А. Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України / А. Майстер // Економіст. Український журнал. – 2015. – № 4. – С. 33-35.Пасажко, Т.С. Трансформація депозитів населення в інвестиційний ресурс банків / Т.С. Пасажко, Н.О. Шпигоцька // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Пелех, У.В. Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні / У.В. Пелех // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Петриків, А.В. Роль місцевих запозичень у вирішенні фінансових потреб регіонів / А.В. Петриків // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Щербина, О.В. Моделі розвитку ринків інститутів спільного інвестування / О.В. Щербина, О.М. Михайлик // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 34-38.  1. Економічне становище. Економічна політика.

Контроль економіки. Планування в економіці
Голюк, В.Я. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень / В.Я. Голюк, С.Д. Волощук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 24-29.Капіца, Ю.М. Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій / Ю.М. Капіца, Н.І. Аралова // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 2. – С. 55-74.Лойко, В.В. Технологічна безпека як складова економічної безпеки / В.В. Лойко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Опарін, В.М. Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки / В.М. Опарін // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Павлик, О.В. Сутність глобалізації у податковому регулюванні економічного розвитку / О.В. Павлик // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Ткачова, Н.М. Розробка ефективного державного механізму антикризового управління / Н.М. Ткачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 124-126.Україна. Державна служба статистики. Економіка України за січень-квітень 2015 року / Україна. Державна служба статистики // Урядовий кур'єр. – 2015. – № 98. – 4 червня. – С. 6.Ярошенко, А.С. Системний підхід до організації державного аудиту ефективності / А.С. Ярошенко, Ж.А. Олексіч // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.  1. Виробництво. Економіка сільського господарства.

Економіка продовольчого виробництва.

Економіка промислового виробництва
Батракова, Т.І. Планування фінансових результатів діяльності машинобудівного підприємства під дією валютних ризиків / Т.І. Батракова, О.О. Коробов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 61-66.Білокур, М.Д. Інноваційний підхід до використання пестицидів в аграрному секторі України / М.Д. Білокур, О.А. Савенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 42-44.Богуславський, Є.І. Диверсифікація у сфері автомобілебудування / Є.І. Богуславський, М.С. Гресь // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Бугаєнко, С.А. Атрибути реального товару продовольчого призначення / С.А. Бугаєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 56-60.Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, І.Ф. Острий, І.В. Сташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 29-33.Давлетханова, О.Х. Сутність та характеристики формування стратегій виробництва продукції на підприємствах АПК / О.Х. Давлетханова, В.Р. Шаймухамєтова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 192-197.Жибак, М.М. До питання розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств / М.М. Жибак, Г.М. Христенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 6-10.Методологія дослідження в аграрній економіці / Г.М. Чорний, Н.Є. Голомша, С.В. Кузьменко, І.А. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 33-37.Павлова, Г.Є. Застосування системного підходу до управління процесом впровадження інноваційних технологій в аграрний сектор національної економіки / Г.Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 45-50.Павлова, Г.Є. Теоретичні основи еволюції розвитку аграрного сектору за рахунок використання інновацій в національній економіці України / Г.Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 39-44.Петрушка, Т.О. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції: прогресивні технології і система чинників / Т.О. Петрушка, А.В. Симак, І.З. Крет // Гріш і математика. – 2015. – № 15. – С. 7-11.Семак, Б.Б. Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю / Б.Б. Семак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 155-161.Тернавська, І.Б. Понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва / І.Б. Тернавська, О.В. Семенда // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Чичуліна, К.В. Удосконалення системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах / К.В. Чичуліна, О.С. Петровець // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.
  1. Сфера послуг


Аль, Р.Р. Специфические особенности и функции международной торговли услугами / Р.Р. Аль // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Ткачук, С.В. Специфіка формування продуктової політики підприємств сфери послуг / С.В. Ткачук, С.А. Стахурська, В.О. Стахурський // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 220-228.  1. Економіка транспорту та комунікацій


Горбоконь, В.Ю. Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств / В.Ю. Горбоконь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 182-191.Лебедева, И.Ю. Развитие оператора мобильной связи life:) и перспективы предоставления беспроводного интернета в Украине / И.Ю. Лебедева // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Токмакова, І.В. Протиріччя розвитку вітчизняного залізничного транспорту в умовах розбудови світової транспортно-логістичної системи / І.В. Токмакова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.  1. Політика у сфері туризму


Іванченко, Н.М. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного туризму / Н.М. Іванченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Кравчук, А.О. Кластерний розвиток суб'єктів зеленого туризму в Україні / А.О. Кравчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Кужель, В.В. Інноваційні інструменти розвитку підприємств сільського (зеленого) туризму в Україні / В.В. Кужель // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.


  1. Маркетинг


Абдуліна, І. Private label - маркетингова стратегія / І. Абдуліна // Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 4. – С. 28-31.Головня, Ю.І. Транскордонне співробітництво як інструмент регіонального маркетингу / Ю.І. Головня // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Зозульов, О. Критерії ефективного ринкового позиціонування товарів на споживчому ринку / О. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 2. – березень-квітень. – С. 39-45.Зюзиков, А. Возможности ремаркетинга на Facebook / А. Зюзиков // Маркетинг в Україні. – 2015. – № 2.- березень-квітень. – С. 54-60.Федоришина, І.Ф. До проблеми системного аналізу споживача та сегментування ринку / І.Ф. Федоришина // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Яцюк, Д.В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу / Д.В. Яцюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 70-74.  1. Торгівля


Ломейко, Ю.А. Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні / Ю.А. Ломейко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 75-93.Тараненко, І.В. Дослідження і оцінка лояльності споживачів роздрібної торговельної мережі в умовах економічної кризи / І.В. Тараненко, А.В. Дрозденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка