Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 262.59 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір262.59 Kb.
1   2   3


  1. Міжнародна економіка. Міжнародні економічні зв’язки. Міжнародне економічне співробітництво


Гавришків, І.Р. Рекреаційна індустрія України на міжнародному ринку послуг / І.Р. Гавришків // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Головня, Ю.І. Транскордонне співробітництво як інструмент регіонального маркетингу / Ю.І. Головня // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Редзюк, Є.В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підписання директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів / Є.В. Редзюк // Фінанси України. – 2015. – № 1. – С. 98-110.Рєзніков, В.В. Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами Бенілюксу: економіко-дипломатичний аспект / В.В. Рєзніков // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Семенюк, І.Ю. Проблеми адаптації українських підприємств до євроінтеграційного процесу / І.Ю. Семенюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.  1. Бухгалтерський облік. Аудит


Довга, Т.А. Проблеми оцінки виробничих запасів господарюючими суб'єктами в умовах інфляції / Т.А. Довга // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 88-94.Золотухін, О. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості / О. Золотухін // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 20 : Облік заборгованості. – С. 10-16.Коваленко, А.С. Совершенствование системы контроля материальных затрат на бальнеолечение в условиях замкнутого технологического цикла / А.С. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 380-388.Ковач, С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 34-43.Коритник, Л. Бухгалтерська звітність бюджетних установ в умовах реформування бюджетного обліку / Л. Коритник, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 18-25.Кравченко, Л. Робота за умови підсумованого обліку робочого часу: оплачуємо лікарняний / Л. Кравченко // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2015. – № 22. – С. 16-19.Матюха, М.М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності / М.М. Матюха // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 36-43.Мельник, Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні / Н. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 10-17.Мокринська, З.В. Національні стандарти обліку чи МСФЗ: досвід Швейцарії / З.В. Мокринська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 49-54.Мурашко, Т. Витрати на позики: нюанси міжнародного обліку / Т. Мурашко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 22 : Витрати на позики. – С. 9-15.Невідомий, В.І. Зовнішній аудит фінансової звітності міжнародних організацій / В.І. Невідомий // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 72-82.Проданчук, М. Визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за правилами бухгалтерського обліку / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 26-33.Сметанко, О.В. Розвиток методології внутрішнього аудиту / О.В. Сметанко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 389-398.Хомин, П. Бухгалтерський облік: сакральні ритуали, чи інформація а'жур? / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 2-9.Шура, Н.О. Вплив організації обліку виробничих запасів на прийняття управлінських рішень у контексті переходу до міжнародних стандартів / Н.О. Шура, М.В. Шатило // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 80-84.


  1. Організація виробництва. Економіка підприємств


Бондаренко, О.С. Обґрунтування сутності логістичної інфраструктури та ролі в управлінні фінансовими потоками підприємств / О.С. Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 51-55.Верхоглядова, Н.І. Нестійкий розвиток підприємства: суть і визначальні чинники / Н.І. Верхоглядова, Ю.В. Лисенко, І.В. Кононова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 14-18.Вініченко, О.М. Теоретичні аспекти ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства / О.М. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 55-60.Добринь, С.В. Управління фінансовими ризиками підприємства / С.В. Добринь // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Дюжев, В.Г. Формирование вторичной инновационной восприимчивости предприятий к технологиям НВЭ на основе типовых перечней полезных эффектов и негативных воздействий / В.Г. Дюжев, С.В. Сусликов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 61-65.Заворотній, Р.І. Методологія оцінки вартості підприємств, що перебувають у тривалій фінансовій кризі / Р.І. Заворотній // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 111-126.Красношапка, В.В. Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України / В.В. Красношапка, І.І. Трохимець // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Крейдич, І.М. Умови забезпечення платоспроможності підприємств у контексті їх фінансової безпеки / І.М. Крейдич, О.С. Наконечна, О.С. Харченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 95-101.Крикавський, Є.В. Конфлікт цілей виникає на всіх рівнях управління ланцюгом поставок / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька, О.А. Похильченко // Логистика: проблемы и решения. – 2015. – № 2. – С. 18-26.Кузенко, Т.Б. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства / Т.Б. Кузенко, Н.В.Сабліна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 123-130.Магас, Н.В. Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства / Н.В. Магас // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Никифорова, Е.В. Методические аспекты стратегического анализа в определении устойчивого развития организации / Е.В. Никифорова, Е.Б. Вокина, Л.Ф. Бердникова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 44-50.Отливанська, Г.А. Модель процесно-орієнтованого управління витратами підприємств сфери телекомунікацій / Г.А. Отливанська, К.О. Охрущак // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Полуектова, Н.Р. Особливості оцінювання вартості використання хмарних ERP-сервісів / Н.Р. Полуектова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Семчук, Ж.В. Розвиток маркетингової та логістичної діяльності підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності підприємницького потенціалу / Ж.В. Семчук, Р.М. Скриньковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 16-19.  1. Управління. Менеджмент


Адаменко, М.В. Актуальність та напрями впровадження управлінського обліку для малих підприємств / М.В. Адаменко, О.В. Кулик // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Адамовська, В.С. Методологічні засади менеджменту внутрішнього і зовнішнього середовища / В.С. Адамовська, А.О. Кривоконь // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 73-76.Долот, В.Д. Корпоративна інформаційна система в управлінні організацією: категорійно-понятійний апарат (за матеріалами зарубіжних авторів) / В.Д. Долот // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 116-117.Колодин, В.С. Анализ и совершенствование основных принципов производственного менеджмента / В.С. Колодин, К.В. Федотов, М.С. Чернышенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 23-28.Федулин, А.А. Организационные аспекты повышения квалификации специалистов в сфере туризма / А.А. Федулин, Е.С. Сахарчук, О.Е. Лебедева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 332-335.Юрченко, Н.Б. Трансформація структури попиту на робочу силу на аграрному ринку / Н.Б. Юрченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.  1. Страхування


Баранов, А.Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній / А.Л. Баранов // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 83-97.Бренер, А.В. Аналіз сучасного стану пенсійного забезпечення України з 2010-2015 рр. / А.В. Бренер, Ю.О.Набатова // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Гончарук, С. Пільгові пенсії: відшкодування витрат на виплату й доставку / С. Гончарук // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 24. – 12-18 червня. – С. 4.Грабчук, О.М. Особливості розвитку страхування туризму в Україні / О.М. Грабчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 24-28.Журавка, О.С. Страхова культура як один із чинників впливу на розвиток страхування / О.С. Журавка, С.Г. Лопатченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5.Мастюгіна, Г. Оптимізація зарплати і її вплив на розмір пенсії / Г. Мастюгіна // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 20 : Облік заборгованості. – С. 33-35.Мастюгіна, Г. Пенсії за вислугу років: вимоги до стажу : із 1 квітня змінено порядок призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку особи / Г. Мастюгіна // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 21. – 22-28 травня. – С. 4.Мастюгіна, Г. Пенсія за вислугу років: як змінилися умови призначення / Г. Мастюгіна // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 23. – 5-11 червня. – С. 3.

Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 24. – 12-18 червня. – С. 4.

Охріменко, О. Пенсії науковим працівникам: зміни в порядку виплати / О. Охріменко // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 22. – 29 травня-4 червня. – С. 4.Ступін, О. Легалізація заробітної плати. Залежність пенсії від страхового стажу та зарплати / О. Ступін // Діалог. – 2015. – № 22. – 11 червня. – С. 2.Шевченко, М. Зміни в призначенні пенсій за віком на пільгових умовах за Списком № 1 / М. Шевченко // Діалог. – 2015. – № 22. – 11 червня. – С. 2.Шута, С. Пенсії медикам: нюанси : особливості виходу на пенсію працівників охорони здоров'я / С. Шута // Пенсійний кур'єр. – 2015. – № 20. – 15-21 травня. – С. 4.Щодо пенсійного забезпечення : лист від 24 березня 2015 р. № 1/9-143 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 5. – С. 67-68.Місця збереження документів:

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

БухгалтеріяЧит. зал ННК

КЕТе - К-ра. Економ. теор.Пат.-ліц. група

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка