Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net
Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за січень 2011 року


1. Економіка. Економічна наука
Беда, Ф.П. Науковий підхід до визначення суті, класифікації та відбору факторів виробництва / Ф.П.Беда, О.М.Майсюра //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 39-43.Григор, О.О. Засади трансформації світової і національної економічних систем в умовах глобалізації / О.О.Григор //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 75-78.Економіка України за січень-листопад 2010 року // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 1.- 5 січня. – С. 6.Іванюта, П.В. Роль нормативно-правових актів у системі державного управління національною економікою на засадах якості / П.В.Іванюта // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С.126-129.Кічурчак, М.В. Інструментарій дослідження процесів виробництва суспільних товарів у національній економіці /М.В.Кічурчак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 19-25.Ковтун, О.А. Державна промислова політика як складова процесу модернізації реального сектора економіки / О.А.Ковтун //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 87-92.Компанієць, В. Рейдерство в історії та літературі /В.Компанієць // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 126-131.Кондрашов, О.М. Система органів державного регулювання структурного розвитку промисловості / О.М.Кондрашов //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 53-55.Медуниця, Ю. У 2012 році економіка досягне докризового рівня / Ю.Медуниця, В.Процишин // Урядовий кур'єр. – 2010. – №244.- 28 грудня. – С. 2.Олешко, А.А. Антикризові програми і плани національних господарств: особливості реалізації та перші результати /А.А.Олешко // Фондовый рынок. – 2010. – № 13. – С. 30-36.Реутов, В. Інституціональні передумови трансформаційних зрушень в економіці України / В.Реутов // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 18-23.Яшкіна, Н.В. Сфера застосування стратегічного аналізу /Н.В.Яшкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С.59-61.

2. Ризик
Ващенко, О.М. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці / О.М.Ващенко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 288-295.Щербань, І.О. Удосконалення управління ризиками в антикризовому управлінні посередницькими туристичними підприємствами / І.О.Щербань // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 128-135.

3. Капітал
Бетехтіна, Л.О. Реінжиніринг бізнес-процесів при формуванні і використанні оборотного капіталу / Л.О.Бетехтіна //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 37-40.Пашко, М.М. Фінансовий капітал: сутність і фактори сучасного розвитку / М.М.Пашко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 53-55.Петрунин, В.Ю. Развитие человеческого капитала в Украине: проблемы финансирования и отдачи / В.Ю.Петрунин //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 50-53.Турченяк, О.В. Формування і використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності підприємств автомобілебудування: оцінка та тенденції / О.В.Турченяк //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 22-25.

4. Інвестиції
Аксьонова, Л.О. Фінансові інструменти та правові аспекти інвестиційної діяльності в Україні / Л.О.Аксьонова, В.П.Курач //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 124-133.Антоненко, І.Я. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу в рамках європейської інтеграції України / І.Я.Антоненко, А.Г.Охріменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 10-12.Бетехтін, О.В. Особливості розвитку інвестиційного консалтингу в Україні / О.В.Бетехтін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 22-23.Бешар, Д. Состояние и перспектива развития иностранных инвестиционных вложений в экономику Азербайджана / Д.Бешар //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 56-58.Бова, Т.В. Державна політика створення сприятливих економічних умов до інвестування в інновації / Т.В.Бова //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 3-5.Бутко, П. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток прикордонних регіонів / Бутко, П.М, О.П.Сосновська // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 3-7.Гайдуцький, І.П. Регуляторні реформи і прямі іноземні інвестиції в країнах СНД / І.П.Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 4-10.Гурочкіна, В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України /В.Гурочкіна // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 30-33.Івахненко, І.С. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації / І.С.Івахненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 7-9.Кахович, О.О. Зарубіжний досвід державного регулювання структурно-інвестиційної політики / О.О.Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 59-62.Кізима, Т.О. Прагматика та перспективи трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції / Т.О.Кізима //Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 10. – С. 22-26.Клименко, О.М. Загальнодержавна політика інвестиційно-промислової активності в регіоні / О.М.Клименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 7-9.Коваль, Н.В. Обгрунтування величини дисконтної ставки для розрахунку прогнозної ефективності інвестиційних проектів в Україні / Н.В.Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №9. – С. 9-13.Комашенко, Т.А. Державна політика розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації: досвід країн ЄС та США / Т.А.Комашенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 7-12.Кривак, А.П. Інвестиційні джерела реалізації секторальних пріоритетів в Україні / А.П.Кривак // Інвестиції: практика та досвід.– 2010. – № 9. – С. 24-27.Кужель, В.М. Інвестування виробництва в ринковій економіці / В.М.Кужель // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 7-9.Любімов, В.І. Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики / В.І.Любімов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 4-6.Ляпін, Д.В. Методика розрахунку індексу інвестиційного клімату в Україні / Д.В.Ляпін, С.О.Москвін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 3-6.Мєдвєдкова, Н.С. ВЕЗ і ТПР як інструменти залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України /Н.С.Мєдвєдкова // Фондовый рынок. – 2010. – № 4. – С. 18-21.Нехайчук, Д.В. Проблемы иностранного инвестирования в развитие региона / Д.В.Нехайчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 3-6.Новицька, Т.А. Формування ефективної інвестиційної політики України з використанням позитивного досвіду інших країн світу / Т.А.Новицька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 9. – С. 6-7.Палиця, С.В. Вкладення заощаджень населення України в інвестиції / С.В.Палиця, М.С.Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 28-29.Паук, О.Є. Технології формування і реалізації підприємствами стратегій інвестування / О.Є.Паук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 18-20.Петровська-Ліньова, Н.Б. Види та специфіка інвестування проектів в сфері енергозбереження / Н.Б.Петровська-Ліньова //Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 38. – С.307-312.Позднякова, Л.О. Соціальні інвестиції держави у сферу вищої освіти / Л.О.Позднякова, Н.С.Нестерова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 14-16.Пшенична, В.П. Ефективність механізму формування інвестиційного клімату в Україні / В.П.Пшенична // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 14-17.Савелко, С.О. Суперечності та загрози інвестиційній безпеці країни та її регіонів / С.О.Савелко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 15-17.Сахно, О.В. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України / О.В.Сахно // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 13-16.Сухоруков, А. Главная причина неблагоприятного инвестклимата в Украине / А.Сухоруков // Фондовый рынок. – 2010. – № 16. – С. 2-3.Тарабукіна, О.М. Інвестиційна привабливість території як мотивуючий фактор інвестиційної діяльності / О.М.Тарабукіна //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 8-11.Тормосов, Р.Ю. Особливості інвестування енергоефективних проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії та енергоємних матеріальних ресурсів / Р.Ю.Тормосов // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 11-13.Харченко, О.І. Концептуальні засади інвестиційної ризикології / О.І.Харченко, О.А.Кириченко, В.Д.Кудрицький //Фондовый рынок. – 2010. – № 11. – С. 28-32.Шевченко, С.Ю. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності / С.Ю.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 7-10.Шевченко, Н.І. Напрями регулювання інвестиційних процесів у регіоні / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 10-12.Шевченко, Н.І. Оцінка інвестиційного комплексу держави на мезорівні / Н.І.Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 10-13.Яшкіна, Н.В. Щодо оцінки інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів / Н.В.Яшкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 12-14.

5. Економічний розвиток
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. №1090 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92, Ч. 2. – С. 518-525.Бондарчук, Н.В. Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання економічного розвитку регіонів /Н.В.Бондарчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 66-68.Галиця, І.О. Технології та соціально-економічний розвиток /І.О.Галиця, О.С.Галиця // Фондовый рынок. – 2010. – № 8. – С. 30-33.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка