Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСторінка3/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   321. Податки. Збори
Україна. Закони.

Податковий кодекс України: від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI /Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92, Ч.1. – С. 9-346.// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. – № 12. – С. 3-493. – Набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Бєліков, О. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів / О.Бєліков // Юридичний журнал. – 2010. – № 6. – C. 84-88.Власов, С.Ф. Оптимізації системи оподаткування в динамічній трансформації економіки України / С.Ф.Власов, Р.М.Безус // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 35-37.Дяків, В.В. Основні напрями удосконалення обліку в Україні / В.В.Дяків // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 45-46.Єфименко, Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи /Т.І.Єфименко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 3-11.Іщенко, В.В. Теоретичні засади визначення впливу оподаткування на фінансову безпеку держави / В.В.Іщенко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 40-43.Котіна, Г. Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід / Г.Котіна, М.Степура //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 31-35.Крушельницька, Т.А. Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів Європейського Союзу /Т.А.Крушельницька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №12. – С. 60-62.Лєкарь, С.І. Концептуальні основи моделювання податку на нерухомість фізичних осіб / С.І.Лєкарь // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 10. – С. 16-22.Лондар, С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища / С.Л.Лондар // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С.12-20.Мурадов, Я. Особенности налогообложения иностранных инвестиций / Я.Мурадов // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 50-53.Налоговый кодекс Украины - результат компромиссов между государством, гражданским обществом и бизнес структурами //Голос Украины. – 2010. – № 247.- 28 декабря. – С. 1,11.Нікітішин, А. Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності / А.Нікітішин // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 6-9.Оніщик, Ю.В. Момент виконання податкового обов'язку: проблеми теорії та практики / Ю.В.Оніщик // Адвокат. – 2010. – №1. – С. 25-28.Оніщик, Ю.В. Податок і збір як системоутворюючі категорії податкового права: поняття, ознаки, сутність / Ю.В.Оніщик //Адвокат. – 2010. – № 2. – С. 32-35.Податковий кодекс - як користуватися його окремими положеннями // Голос України. – 2011. – № 8.- 18 січня. – С. 6.Салига, С.Я. Оцінка якості та ефективності аудиту податків / С.Я.Салига, Т.О.Меліхова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010.– № 1. – С. 34-38.Серкова, П.П. Новый Налоговый кодекс и налогообложение страховых компаний / П.П.Серкова // Фондовый рынок. – 2010. – №46. – С. 30-36.Степура, М.М. Проблеми та орієнтири бюджетно-податкової політики в сучасних умовах / М.М.Степура, Є.О.Малік // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 33-35.Ткаченко, В. Аналіз впливу податків за рахунок собівартості продукції на економічні результати діяльності підприємства /В.Ткаченко // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С.34-37.Юшко, С.В. Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні: ретроспективний аналіз / С.В.Юшко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 21-31.
22. Гроші. Валюта
Україна. Правління Національного банку.

Про внесення змін до нормативно-правових актів з питань торгівлі іноземною валютою: постанова Правління Національного банку України від 14 грудня 2010 р. № 544 / Україна. Правління Національного банку // Урядовий кур'єр. – 2010. – № 244.- 28грудня. – С. 14.Башта, В. Куда идет евро? Спросите у доллара / В.Башта //Фондовый рынок. – 2010. – № 8. – С. 22-26.Гайдук, В.А. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки / В.А.Гайдук //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 21-23.Дащенко, О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / О.В.Дащенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 113-124.Єпіфанова, М.А. Науково-методичні засади класифікації валютно-курсових режимів / М.А.Єпіфанова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 295-301.Козюк, В.В. Глобалізаційні фактори фінансової доларизації /В.В.Козюк // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 44-57.Про введення в обіг пам'ятних монет "125 років Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" //Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 55.Сомик, А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку / А.Сомик // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 21-29.Топоровська, А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем / А.Топоровська // Економіст. Український журнал. – 2010. – №11. – С. 50-52.
23. Банки. Банківська справа
Україна. Правління Національного банку.

Про окремі питання діяльності банків: постанова Правління Національного банку України від 26 листопада 2010 р. №514 /Україна. Правління Національного банку // Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – С. 83-84.Аманжаєв, Д.Г. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банківської системи Туркменістану в контексті розвитку світової економіки / Д.Г.Аманжаєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 234-242.Афанасьєва, О.Б. Зарубіжний досвід антикризового управління в банках / О.Б.Афанасьєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 159-167.Березовский, А. Проблемные банки: дорогие и мертвые /А.Березовский, Ю.Сколотяный // Фондовый рынок. – 2010. – №16. – С. 14-18.Бондаренко, А.Ф. Ефективність паблік рілейшнз у контексті формування позитивної репутації банку / А.Ф.Бондаренко, С.В.Дубовик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 40-52.Вахнюк, С.В. Використання методів штучного інтелекту в ризик-менеджменті сучасного банківського бізнесу / С.В.Вахнюк //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 52-60.Гойванюк, М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків / М.Гойванюк // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 42-45.Довірчі операції банків з векселями // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 6.Долгальова, М.О. Щодо ліквідності банківської системи України / М.О.Долгальова, А.М.Чуйко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 323-330.Домрачев, В.М. Забезпечення стабільності банківської системи України у післякризовий період / В.М.Домрачев //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 142-147.Кльоба, В.Л. Вдосконалення аналізу і прогнозування банківської діяльності / В.Л.Кльоба, Р.Л.Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 62-64.Крилова, В.В. Світовий досвід функціонування "брідж-банків" та основні засади їх створення в Україні / В.В.Крилова, М.В.Ніконова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 186-193.Марущак, М.В. Інституційна модель процесу управління банківською ліквідністю / М.В.Марущак // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 10-16.Мельник, К.К. Транспарентність як необхідна умова забезпечення ефективності системи комунікацій центрального банку / К.К.Мельник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 207-215.Мірошниченко, Г.О. Дослідження факторів рівноважного стану банківської системи / Г.О.Мірошниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 193-199.Осадча, Т.І. Визначення зацікавлених сторін в корпоративному управлінні банків / Т.І.Осадча // Фондовый рынок. – 2010. – № 23. – С. 13-16.Пересадько, Г.О. Інноваційний розвиток, стан і перспективи державного ощадного банку України / Г.О.Пересадько, О.В.Радченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 215-218.Понеділко, О.В. Державна політика щодо банківського фінансового інвестування / О.В.Понеділко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 6-9.Понеділко, О.В. Інституційно-правове середовище банківської сфери / О.В.Понеділко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 44-46.Поправка, О.Г. Сутність банківського нагляду: терміни, визначення / О.Г.Поправка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 330-337.Рябініна, Л.М. Проблеми післякризового розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення / Л.М.Рябініна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 157-170.Сапо, І.В. Необхідність аналізу показників прибутку банку /І.В.Сапо, О.О.Лисянська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 6-13.Сидоренко, О.Ю. Роль звіту про фінансову стабільність у діяльності центрального банку / О.Ю.Сидоренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 243-255.Сколотяный, Ю. Банковский капитал: размер имеет значение / Ю.Сколотяный, В.Пасочник // Фондовый рынок. – 2010. – № 45. – С. 10-15.Степаненко, А.І. Тенденції посткризового розвитку світового банківського сектора / А.І.Степаненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип.29. – С. 263-271.Стефанишина, А. Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя /А.Стефанишина // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 62-66.Стечишин, Т.Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т.Б.Стечишин //Фондовый рынок. – 2010. – № 15. – С. 8-13.

//Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 17-21.

Тимошенко, О.П. Проблеми банківської системи України: шляхи вирішення / О.П.Тимошенко // Фондовый рынок. – 2010. – № 3. – С. 8-15.Труш, А. Методичний підхід до визначення внесків структурних підрозділів у загальний фінансовий результат роботи організації (на прикладі комерційного банку) / А.Труш, Ю.Труш, Н.Котенко // Вісник Національного банку України. – 2010. – №11. – С. 53-55.Філонова, І. Банк розвитку як запорука економічного зростання в Україні / І.Філонова // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 33-36.Філонова, І.Б. Методи злиття і поглинання вітчизняних банків іноземними інвесторами / І.Б.Філонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 14-17.Чорна, О.Є. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківського сектора та економічне зростання держави / О.Є.Чорна, Т.О.Блажийчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 348-355.Шалига, Т.С. Ефективна стратегія обслуговування клієнтів на ринку альтернативних банківських послуг / Т.С.Шалига //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 302-313.Шиндер, О.В. Місце регіональних банків на фінансовому ринку: досвід Німеччини / О.В.Шиндер // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 356-363.

24. Кредит. Кредитна справа
Баріда, Н.П. Оцінка вартості застави як складова системи управління кредитним ризиком банку / Н.П.Баріда // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 52-55.Верхуша, Н.П. Методичне забезпечення управління індивідуальним кредитним ризиком банку / Н.П.Верхуша //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 70-78.Воробйова, О.І. Регіональні особливості кредитної діяльності банків України / О.І.Воробйова // Фондовый рынок. – 2010. – № 12. – С. 12-19.Гаврилечко, Ю. НБУ - на страже интересов кризиса /Ю.Гаврилечко // Фондовый рынок. – 2010. – № 14. – С. 16-18.Грек, Т.Б. Загальна характеристика поняття «кредитор». Права кредитора в процесі банкрутства / Т.Б.Грек // Адвокат. – 2010. – № 5. – С. 36-40.Гринько, Е.Л. Имплементация экспертной оценки чрезмерной диверсификации кредитного портфеля банка при управлении кредитным риском / Е.Л.Гринько, А.С.Корягина //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 88-102.Кльоба, В.Л. Управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями банку / В.Л.Кльоба // Фондовый рынок. – 2010. – № 13. – С. 12-16.

// Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 45-48.

Курищук, В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні / В.В.Курищук // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 64-69.Невмержицький, Є.І. Кредитне бюро як інструмент визначення довіри при кредитуванні в інфраструктурі фінансової системи держави / Є.І.Невмержицький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 42-46.Сорос, Дж. Кредит як джерело нестабільності / Дж.Сорос //Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 3-5.Терещенко, Г.М. Шляхи забезпечення захисту вкладів членів кредитних спілок / Г.М.Терещенко, О.О.Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 80-88.Щодо формування податкового кредиту на підставі виданих авансів: лист Державної податкової адміністрації України від 29.09.2010 р. № 20327/7/16-1517-13 // Фінансова справа. – 2010. – № 48. – С. 21.

25. Фондовий ринок
Лесовин, А. Качественное развитие фондового рынка невозможно без стратегии / А.Лесовин // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 6-9.Лукач, Р.В. Чи бути ринкам капіталів в Україні: Сорос проти Баффета / Р.В.Лукач // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 11. – С. 7-8.Лямець, С. Український фондовий ринок: запланований обвал / С.Лямець, Є.Шпитко // Фондовый рынок. – 2010. – № 19. – С. 6-7.Москвин, С. Фондовый рынок Украины: место встречи можно изменить / С.Москвин // Фондовый рынок. – 2010. – № 11. – С. 6-9.Степанчук, С.С. Особливості регулювання біржового фондового ринку в Україні / С.С.Степанчук, І.В.Кравцова //Фондовый рынок. – 2010. – № 12. – С. 8-11.
26. Цінні папери
Андрєєва, Г.І. Історичні аспекти формування строкового ринку (ринку похідних цінних паперів) і його роль в економіці країни / Г.І.Андрєєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 23-31.Мінаєва, Ю.І. Стратегія формування портфелю цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів / Ю.І.Мінаєва //Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 38. – С.246-254.

27. Економічне становище. Контроль економіки. Управління економікою
Україна. Міністерство охорони здоров'я.

Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.11.2010 № 971 / Україна. Міністерство охорони здоров'я //Офіційний вісник України. – 2010. – № 98. – С. 109-112.Білошкурська, Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства /Н.В.Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 101-105.Бондаренко, Н.В. Аналіз сучасного стану реформування державного сектора економіки України / Н.В.Бондаренко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 31-35.Бондаренко, О.О. Розвиток корпоративного сектора як чинник стабілізації та конкурентноздатності національної економіки / О.О.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 36-39.Вплив на стан та розвиток електроенергетики впровадження "зеленого тарифу" та нової моделі ринку електроенергії в Україні /Б.А.Костюковський, Т.П.Нечаєва, М.В.Парасюк, С.В.Шульженко // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 3 (23). – С. 13-18.Дрига, С.Г. Економічний стан підприємництва в Україні: інновація versus рецесія / С.Г.Дрига // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 18-23.Кудря, Я.В. Політика у системі управління корпораціями в машинобудуванні: принципи і основи менеджменту / Я.В.Кудря //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 59-63.Методика ранжування шахт України за перспективністю /В.М.Макаров, М.О.Перов, М.М.Макортецький, І.Ю.Новицький //Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 2 (22). – С. 26-30.Олійник, Т.І. Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі / Т.І.Олійник // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №9. – С. 71-74.Осташко, Т.О. Актуальні питання формування ринку моторного біопалива в Україні / Т.О.Осташко, Г.С.Трипольська //Наука та інновації. – 2010. – Т. 6№ 6. – С. 14-21.Саліхова, О. Українським високотехнологічним виробництвам - "табель про ранги" / О.Саліхова, О.Крехівський //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 24-27.Сіренко, К.В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки / К.В.Сіренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 70-74.

28. Економічна криза
Бутко, В. Уроки кризиса: почему не удастся их извлечь? /В.Бутко // Фондовый рынок. – 2010. – № 5. – С. 16-18.Дорошенко, І.В. Причини й наслідки кризи єврозони: уроки для України / І.В.Дорошенко // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 58-68.Матюшенко, І.Ю. Перспективи розвитку і державної підтримки енергомашинобудування в Україні в умовах глобальної економічної кризи / І.Ю.Матюшенко, В.І.Чередник, Г.В.Заічко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 47-52.Шумська, С.С. Непараметричний метод сигнальних оцінок попередження економічної кризи в Україні / С.С.Шумська, І.І.Серпак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.205-214.
29. Економіка промислового виробництва
Бодрецький, М.В. Механізм логістичного управління формування позикового потенціалу підприємств машинобудування / М.В.Бодрецький // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 67-70.Валуєв, Б. Проблема вибору власником пріоритетних інвесторів у стратегії зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства / Б.Валуєв, Ю.Валуєв // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 21-25.Голляк, Ю.Б. Державна промислова політика як формування міжнародної міжгалузевої взаємодії / Ю.Б.Голляк //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 45-54.Гончар, Т. Теоретико-методологические проблемы идентификации рисков внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий Украины / Т.Гончар // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 5. – С. 26-30.Журило, Р.М. Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності виробників наукомісткої продукції машинобудування / Р.М.Журило // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С. 54-58.Зборовська, О.М. Економічний механізм управління розвитком промислового підприємства / О.М.Зборовська //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 24-27.Кіндзерський, Ю. Цілі і завдання розвитку промисловості України на середньострокову перспективу / Ю.Кіндзерський //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 15-17.Красовська, Т.В. Споживчий попит як основа формування товарної політики промислових підприємств / Т.В.Красовська //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 36-39.Царенко, О.В. Інноваційна інтеграція як ефективний механізм нарощення конкурентних переваг легкої промисловості регіональних економічних систем / О.В.Царенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 18-21.Царенко, О.В. Реінжиніринг малого бізнесу як засіб реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіонів / О.В.Царенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 62-65.
30. Конкуренція
Веселий, І.О. Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання / І.О.Веселий // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 136-141.Карпенко, Н.М. Методичні підходи до антимонопольного контролю держави за процесами конкуренції та економічної концентрації / Н.М.Карпенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 84-88.Скворцов, І.Б. Обгрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції /І.Б.Скворцов, У.О.Балик, О.Я.Загорецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 36-44.

31. Маркетинг
Бєліков, О. Факторингові операції / О.Бєліков // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 79-82.Гончаренко, Т.П. Сучасна концепція стратегічного маркетингу: організаційно-економічний механізм / Т.П.Гончаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 200-207.Кириленко, О.В. Визначення результатів аукціону з купівлі-продажу електричної енергії / О.В.Кириленко, І.В.Блінов, Є.В.Парус // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 3 (23). – С. 5-12.Крутова, А. Облік продажу товарів зі знижками / А.Крутова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12. – С. 33-43.Окландер, М. Модернізація концепції маркетингу у ХХІ столітті в межах парадигми сталого розвитку України /М.Окландер, Н.Андрєєва // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С.23-25.Підлісна, О.В. Аналіз та перспективи розвитку вітчизняного ринку рекламних послуг / О.В.Підлісна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 56-58.Романенко, К.М. Сутність та проблеми становлення державного маркетингу в Україні / К.М.Романенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 71-73.Романенко, К.М. Характеристики маркетингової моделі державного управління в контексті адміністративного реформування / К.М.Романенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 2. – С. 72-75.Шеньє, Л. Контент-маркетинг: можливості та поради застосування / Л.Шеньє // Фінансовий ринок України. – 2010. – №11. – С. 20-23.

32. Митна політика
Гудов, Я. Співробітництво України й Європейського Союзу в галузі митної справи / Я.Гудов // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 45-48.Нестеров, В. Чи може громадянин України тимчасово ввезти автомобіль без сплати ввізного мита / В.Нестеров // Юридичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 83-84.

33. Міжнародна економіка
Україна. Кабінет Міністрів.

Про затвердження державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. №1088 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92, Ч.2. – С. 506-517.Березянко, Т.В. Напрями реформування законодавчого регулювання корпоративного сектора у розвинених ринкових країнах / Т.В.Березянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 9. – С. 38-42.Бобрун, Н.В. Аналіз просторового інтеграційного потенціалу України / Н.В.Бобрун // Містобудування та територіальне планування. – 2010. – № 38. – С. 64-69.Єгорченко, Н.О. Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах /Н.О.Єгорченко // Фондовый рынок. – 2010. – № 3. – С. 20-26.Зіньковський, С.В. Перспективи інтеграції України до Євросоюзу на сучасному етапі розвитку / С.В.Зіньковський //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 5. – С. 40-43.Лукьянов, Ф. Кризис евроинтеграции / Ф.Лукьянов //Фондовый рынок. – 2010. – № 17. – С. 2-3.Трофимова, В.В. Концептуальні засади розвитку інноваційної економічної культури українського суспільства в умовах глобальної інтеграції / В.В.Трофимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 18-23.Чернова, О.В. Транснаціональні корпорації в міжнародній економічній системі / О.В.Чернова, О.В.Пазиніч // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 12. – С. 24-26.Чигир, С. СОТ шкодить Україні? / С.Чигир // Фондовый рынок. – 2010. – № 2. – С. 2-5.

34. Управління. Менеджмент
Азарова, А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства / А.О.Азарова, Н.С.Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С. 91-100.Бондаренко, О.С. Сутність та значення матеріальних потоків у логістичному управлінні підприємствами /О.С.Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 53-56.Грайченко, В. От новичка к коллеге: четыре шага адаптации / В.Грайченко, О.Пашигорова // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 14-18.Гусєв, В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією / В.В.Гусєв // Фондовый рынок. – 2010. – № 1. – С. 12-19.Добровенко, О.А. Конкурентна перевага в контексті розвитку концепцій стратегічного управління / О.А.Добровенко //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 29. – С. 133-141.Зверева, Н. День грядущий: развитие кадрового резерва /Н.Зверева // Управление персоналом. – 2010. – № 7. – С. 43-46.Злотников, А. Ресурсное состояние менеджера /А.Злотников // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 62-64.Іменинник, А. Методологія контролю витрат на оплату праці у порівнянні зі зростанням продуктивності праці на державних підприємствах / А.Іменинник // Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 36-39.Коба, Н. Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві / Н.Коба //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 6. – С. 10-14.Комашко, О. Модели организационной структуры и системы менеджмента неприбыльных организаций / О.Комашко //Економіст. Український журнал. – 2010. – № 11. – С. 42-46.Лістрова, С. Винагороди, премії, матдопомоги наприкінці року в бюджетників: кому, коли, скільки / С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 120.- 29 грудня. – С. 63-64.Марченко, С. Рынок рекрутинга на пороге большого передела / С.Марченко // Управление персоналом. – 2010. – № 12. – С. 57-59.Олійничук, В.М. Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою / В.М.Олійничук, А.В.Фаїзов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. – С.120-127.Филипская, Н. HR-профессии: «комплекты» компетенций /Н.Филипская // Управление персоналом. – 2010. – № 7. – С. 21-23.Юськив, В. Кнуты, пряники и любовь: тема мотивации сотрудников / В.Юськив // Управление персоналом. – 2010. – №7. – С. 66-67.


Місця збереження документів:
Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Навчальний зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Патентно-ліцензійна група

Кафедра економічної теорії

Кафедра Фінансів


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка