Свідерський Ю. Ю. Ладиченко Т. В. Історія України: Підруч для 7-го клСкачати 266.81 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір266.81 Kb.
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області
"Затверджую"

« » вересня 2013 р.

директор школи

__________ Репецька Н. А.

"Погоджено"

« » серпня 2013 р.

на засіданні МО протокол № 1

_______________ голова Карабут І.І

Календарно-тематичне планування «Історія України»

35 годин (1 година на тиждень)

в 7 класі на 2013-2014 н.р.вчителя історії, географії та правознавства

Косарєвої А. І.

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» (нова редакція), затвердженою МОН України 05 травня 2010
Підручник рекомендований МОН України:

Свідерський Ю.Ю. Ладиченко Т. В. Історія України: Підруч. для 7-го кл. — К.: Грамота, 2007
Дата уроку

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Компетенції

Д/З

ВСТУП (1)

1
Середньовічна історія України

Переодизація, історичні джерела, історичні пам’ятки. Камяна Могила
В. Хвойко

МовзолевськийВизначати хронологічні межі середньовічної історії України; називати закони історичного розвитку, характеризувати види історичних джерел.
ТЕМА І. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ (5 + 1 узагальнення)
2
Слов'яни під час Великого переселення народів

Слов'яни, склавіни, анти, Велике переселення народів, колонізація, східнослов'янські племінні союзи, хозари

IV-VII ст. — Велике переселення народів; 400-602 рр. — час існування антського племінного союзу; кінець V — початок VI ст. — заснування Києва; VIII—IX ст. — розселення племінних союзів східних слов'ян на території України

Прокопій

Кесарій-


ський,

Йордан,


Германаріх,

Атілла,


Бож,Ардагаст,

Мусолій,


Маджак,

Кий, Щек,

Хорив,Либідь


Встановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті території розселення східнослов'янських племінних союзів та їхніх сусідів.Описувати суспільне життя східних слов'ян напередодні утворення держави.

Аналізувати відносини східних слов'ян з сусідами; розповідати про виникнення Києва, спираючись на літописні джерела. Визначати роль міста Києва в утворенні держави східних слов'ян.


3
Становлення держави з центром у Києві

Теорії походження назви «Русь», держава, князь, династії, городи, Київська Русь; печеніги, «Повість минулих літ»

60-70 рр. IX ст. — походи Ас-

кольда на Візантію;

860 р. — хрещення Аскольда;

862 р. — запрошення варягів

до Новгорода;

882 р. — прихід до влади

в Києві Олега;

907, 911 рр. — походи Олега на Візантію;

912-945 рр. — князювання Ігоря; 945 р. — повстання древлян


Синеус, Трувор, Рюрик, Аскольд,

Дір,


Олег, Ігор

Встановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті на карті територію Київської держави за перших князів; аналізувати територіальні зміни держави за перших київських князів.

Характеризувати діяльність перших князів, визначати наслідки їхньої внутрішньої та зовнішньої політики.


Дата уроку

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Компетенції

Д/З

4


Зміцнення

Київської

держави.


Регент, реформа, «уроки», «устави», християнство, хозари


945-954 р. — князювання Ольги, 957 р. — хрещення Ольги;

965 р. — розгром хозарів Святославом;

968, 970 рр. — дунайські походи Святослава;


Ольга, Костянтин Багрянород- ний,

Лев Діакон,

Святослав,

Іван Цимісхій, хан КуряВстановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті територію Київської держави за князювання Ольги та Святослава, напрямки походів Святослава Завойовника. Визначати місцеположення найважливіших битв; результати зовнішньої та внутрішньої політики Ольги та Святослава. Порівнювати князювання Ольги та Святослава. Оцінювати діяльність Ольги та Святослава, висловлювати своє ставлення до діяльності Ольги та Святослава, спираючись на писемні джерела.
5


6
Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі у ІХ-Х ст.

Князь, бояри, віче, воєвода, дружина, посадник, «кормління», полюддя, смерди,чернь, холопиОписувати господарське й повсякденне життя різних станів населення і суспільний устрій Київської Русі. Порівнювати становище різних верств та станових груп населення Київської Русі.
7
Урок узагальнення «Виникнення та розвиток Київської Русі» (усне опитування)
Тема ІІ. КИЇВСЬКА РУСЬ НАПР X — 1/2 XI ст. (7+ 2 узагальнення)

8

Київська держава за часів правління Володимира Великого


Князівські усобиці, адміністративна, військова, судова, фінансова реформа

972-980 рр. — боротьба князів за владу;

980-1015 рр. — князювання
Володимир Великий

Встановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті територію Київської Русі за Володимира Великого.

Пояснювати причини та наслідки запровадження християнства в Київської Русі як державної релігії, спираючись на писемні джерела.

Аналізувати позиції істориків та висловлення літописців щодо запровадження християнства.

9

Релігійні реформи Володимира Виликого

тризуб, язичництво, ідол, релігійна реформа, Володимирове шестибож- жя, монотеїзм, християнство, десятина

Володимира;

988 р. — хрещення Русі;

996 р. — зведення Десятинної

церквиДата уроку

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Компетенції

Д/З

10
Київська держава за часів правління Ярослава Мудрого

Князівська усобиця, літописання, звичаєве право, писане право, першій звід законів «РуськаПравда», шлюбна дипломатія, школа, бібліотека, монастир, печеніги

1019-1054 рр. — правління Ярослава;

1036 р. — розгром печенігів, будівництво Софійського собору;

1051 р. — заснування Києво- Печерського монастиря


Борис, Гліб,

Святополк,

Мстислав,

Ярослав,


Інгігерда,

Доброніга,

Ізяслав,

Святослав,

Анна,Анастасія,

ЄлизаветаВстановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті на карті територію Київської Русі за князя Ярослава.

Визначати територіальні зміни, аналізувати відносини Київської Русі з європейськими державами.

Характеризувати Ярослава Мудрого як особистість та державного діяча, оцінювати його діяльність. Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни

11
Політичний та соціально- економічний устрій

Київської Русі


Верстви населення, закуп,рядович,холоп,челядь, смерд, ізгой, вотчина, уділ, «луччілюди», натуральне господарство панщина, оброк, злотни- ки, срібники, «шлях з варяг у греки.

ХІ-ХІІ ст. — «Руська Правда»


Ярослав

Мудрий,


Ярославичі,

Володимир

Мономах


Характеризувати на прикладах стан розвитку господарства й торгівлі.

Пояснювати роль княжої влади в політичному устрої Київської Русі. Порівнювати становище різних верств і груп давньоруського суспільства.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни.

1213
Культурний розвиток Київської Русі

Культура, народність, діалект, кирилиця, глаголиця, устав, скоропис, «житія», пергамент, літопис, фольклор, билини, церква, апсида, неф, графіті, мініатюра, смальта, мозаїка, фініфть, зернь, перегород- часта емаль, скоморохи

988 р. — заснування першої школи;

  1. р. — будівництво Софійського собору;

  2. р. — перша бібліотека

Кирило та

Мефодій,


Нестор,

Аліпій,


Никон,

Іларіон,


Агапіт

Розповідати про виникнення східнослов'янської писемності та розвиток української мови; обґрунтовувати причини поширення писемності серед різних верств населення. Описувати видатні пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва за часів Ярослава.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни


1415
Урок узагальнення «КИЇВСЬКА РУСЬ НАПР X — 1/2 XI ст» (усне опитування)
16
Урок узагальнення «ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ», КИЇВСЬКА РУСЬ НАПР X — 1/2 XI ст (різнорівнева контрольна робота)
Дата уроку

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Компетенції

Д/З

ТЕМА ІІІ. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ (5 + 1 узагальнення)
17
Становище у державі за часів правління

Ярославичів

Половці, ротація, вотчина, уділ, міжусобиці

1061 р. — напад половців;

1068 р. — повстання в Києві;

1071 р. — укладення «Правди

Ярославичів»;

1097 р. — Любецький з'їзд

князів


Ізяслав,

Всеволод,

Святослав

Ярославичі,

Василько

РостиславичВстановлювати хронологічну послідовність подій. Характеризувати становище Київської Русі за правління наступників Ярослава.

Визначати, використовуючи літописний текст, наслідки половецьких набігів.

З'ясовувати за свідченням джерел причини, суть та результати Любецького з'їзду.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни


18
Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха

«Повчання дітям», шапка Мономаха

1113 р. — повстання у Києві; 1113-1125 рр. — князювання Володимира Мономаха

Володимир Мономах, Мстислав Володимирович

Встановлювати хронологічну послідовність подій. Оцінювати Володимира Мономаха як людину і державного діяча.

Доводити, що за часів Володимира Мономаха і його сина Київська Русь пережила піднесення.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни

19
Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств

Політична роздробленість, децентралізація, Київське, Переяславське, Чернігово-Сіверське князівства, «Слово о полку Ігоревім», «Україна»

1169 р. — захоплення Києва Андрієм Боголюбським; друга половина XII ст. — втрата Києвом значення центру Русі;

1185 р. — похід Ігоря на половців;

1187 р. — перша згадка назви «Україна»;

1187 р. — «Слово о полку Ігоревім»Андрій

Боголюб-


ський,

Ігор Свято-

славич,

Кончак


Пояснювати причини роздробленості Київської Русі. Показувати на карті удільні князівства часів роздробленості. Визначати зв'язок між географічним положенням князівств та їх історичним розвитком. Порівнювати події політичного життя князівств. Співвідносити дати основних подій та процесів часів роздробленості

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни


Дата уроку

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Компетенції

Д/З

20
Політичний

та соціально-

економічний

розвиток

Галицького

і Волинського

князівств

Вотчина, спадкова вотчина, боярська опозиція

1153-1187 рр. — князювання Ярослава Осмомисла;

1187-1199 рр. — князювання Володимира ЯрославичаРостислав Володимирович, Ярослав Осмомисл, Володимир Ярославич, Фрідріх І Барбаросса

Встановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті Галицьке та Волинське князівства часів роздробленості.

Характеризувати діяльність Ярослава Осмомисла як державного діяча.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни

21
Культурний розвиток Київської Русі

Фортифікація, замки, вітражі, героїчно-епічні пісні, плачі, церковні співи

1056 р. — Остромирове Євангеліє;

1113 р. — «Повість минулих літ» Нестора;

1117 р. — «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Характеризувати на конкретних прикладах стан розвитку окремих сфер культури.

Описувати видатні пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни

22
Урок узагальнення «КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ» (усне опитування)
ТЕМА IV. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА (5 + 1 узагальнення)
23
Утворення

Галицько-

Волинської

держави

за Романа

Мстиславича
1173-1205 рр. — князювання Романа Мстиславича;

1203 р. — приєднання Києва; 1205 р. — загибель Романа МстиславичаРоман Мстиславич

Встановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті столицю та територію держави, утворену Романом Мстиславичем, території сусідніх держав.
24
Боротьба проти

монгольських завойовників

Золота Орда, золото- ординське ярмо, ярлик, хан,баскак, ясак

1203 р. — створення Монгольської держави;

1223 р. — битва на р. Калці;  1. р. — розорення Переяславської та Чернігівської земель;

  2. р. — захоплення Києва;

  3. р.-вторгнення монголів у галицько-волинські землі;

  4. 1243 р. — заснування Золотої ОрдиЧингізхан,

Батий,


Котян,

Мстислав


Удатний

Встановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті напрями походів монголів та українські міста, захоплені Батиєм.

Описувати, спираючись на текст літопису та ілюстративний матеріал, боротьбу киян проти монголів.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміниДата уроку

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Компетенції

Д/З

25
Князювання Данила Романовича Галицького

Експансія, ярлик, хрестовий похід, папа римський, легат, коронація

1221 р. — утвердження Данили Романовича на Волині;

1238 р. — відновлення влади Данила над Галичем;

1245 р. — розгром угорців;

1245-1246 рр. — візит Данила Романовича до Золотої Орди; 1253 р. — коронація Данила Галицького;

1254-1255 рр. — похід Курем- си на Волинь;

1255 р. — заснування ЛьвоваДанило

Романович,

Іннокен-

тій IV,


Куремса,

Бурундай


Встановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті територію Галицько-Волинської держави часів її піднесення й порівнювати з кордонами Київської Русі часів Ярослава Мудрого, сучасними кордонами України. Характеризувати князя Данила Романовича як людину та державного діяча, давати оцінку його діяльності.

26
Галицько-

Волинська

держава за

наступників

Данила

Романовича

Роздробленість, ярмо, католицизм, православ'я, Тевтонський орден, автономія, нейтралітет

1264-1301 рр. — правління Лева Даниловича;

1308-1323 рр. — князювання Лева II та Андрія Юрійовича;

1340-1349 рр. — боротьба бояр на чолі з Дмитром Дятьком за незалежність Галицько- Волинської держави

Встановлювати хронологічну послідовність подій. Характеризувати діяльність наступників князя Данила Романовича.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни


27
Особливості

розвитку

культури

та історичне

значення

Галицько-

Волинської

держави

Вітражі, фортифікація, фортеця Тустань, Успенський собор у Володимирі, іконопис, «Україна», національні символи, держава

XIII ст. — Галицько- Волинський літопис;

1256 р. — заснування Львова


Встановлювати послідовність створення найвідоміших пам'яток.

Наводити приклади найвидатніших пам'яток літератури, архітектури та образотворчого мистецтва та описувати їх


28
Урок узагальнення «ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА» (тести)
Дата уроку

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Компетенції

Д/З

ТЕМА V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (1/2XIV- XV ст.) (5 +2 узагальнення)

29
Початок польського та литовського володарювання на українських землях

Адміністративно-територіальний устрій, державність, удільне князівство, унія, полонізація, кріпацтво, магдебурзьке право, покатоличення, політичні права, сейм, сепаратизм, шляхта, магнати

1321-1362 рр. — захоплення українських земель Литвою; 1363 р. — битва нар. Сині Води;

1385 р. — Кревська унія; 1387 р. — завоювання Галичини ПольщеюСигізмунд,

Ягайло,


князі

Чарторий-

ські,

Казимир IV,Михайло

Глинський,

Костянтин

ОстрозькийВизначати послідовність подій історії українських земель у складі Великого князівства Литовського. Показувати на карті території держав, до складу яких увійшли українські землі, місця найвідоміших подій. Визначати причини, сутність Кревської унії та її наслідки для українських земель.
30
Українські землі під владою Литви напр. XIV — в 1/2 XVI ст.

Міжусобиці, адміністративно-територіальний устрій, централізація, автономія

1392 р. — Острозька угода; 1399 р. — битва на р. Ворсклі;

1410 р. — Грюнвальдська битва;

1413 р. — Городельська унія; 1435 р. — битва при Вілько- мирі;

1471 р. — ліквідація Київського князівства;

1481 р. — «змова князів руських»


Вітовт,

Свидри-


Гайло, СІгізмунд І

Олельковизначає особливості суспільно-політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав;

виявляє відмінності в політиці великих князів литовських Ольгерда, Вітовта і Свидригайла щодо українських земель
31
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави

Намісник, Шипинська земля, Буковина, автономія

  1. ст. — входження Закарпаття до складу Угорщини;

  2. ст. — входження Шипин- ської землі до складу Молдавії; 1503 р. — приєднання до Москви Чернігово-Сіверщини; 1514 р. — Молдавія — васал Туреччини;

1475 р. — Крим став васалом Туреччини;

1482 р. — початок нападів татар на УкраїнуКостянтин Острозький, Іван III, Дмитро Донськой

Встановлювати хронологічну послідовність подій. Показувати на карті території держав, у складі яких перебували українські землі наприкінці XV ст.; територію Кримського ханства та напрями походів на українські землі. Визначати причини та наслідки походів кримських кочівників на українські землі, причини та наслідки московсько- литовських воєн кінця XV — п XVI ст. Характеризувати умови перебування Буковини та Закарпаття у складі різних держав.
Дата уроку

Тема уроку

Поняття, терміни

Події, дати

Історичні постаті

Компетенції

Д/З

32
Соціальний устрій та господарське життя в Україні у 2/2 XIV — 1/2 XVI ст.

Феодальне землеволодіння, шляхта, магнати, пани, челядь, громади, отамани, тіуни, тяглі селяни, копа, копний суд, магдебурзьке право, вотчинний суд, магістрати, міщани, цехи, партачі, ярмарки

1447 р. — Віленський привілей;

1490-1492 р — повстання під проводом Мухи та БоруліМуха, Боруля

Описувати повсякденне життя представників різних верств населення, характеризувати стан розвитку господарства й торгівлі, розповідати про розбудову міст та їх самоврядування.

Порівнювати становище різних верств та станових груп населення.

Називати причини та наслідки повстання під проводом Мухи та Борулі.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни


33
Культурне й церковне життя України у II половині XIV — І половині XV ст.

Українська народність, «малаРусь», русин, папір, світський живопис, іконостас, кобза, бандура, трембіта, митрополит, єпархія, асиміляція

1448 р. — відокремлення Київської митрополії від Московської;

1463 р. — заснування Львівського братства; 1483 р. — видання у Римі «Прогностичних оцінок» Юрія Котермака (Дрогобича);

1486 р. — заснування Луцького братства


Юрій

Дрогобич,

Григорій

Болгарин,

Швайпольт

Фіоль


Визначати умови розвитку української культури. Розпізнавати та описувати найбільш визначні пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва цього періоду; характеризувати культурні досягнення українського народу. Оцінювати діяльність Юрія Дрогобича, Григорія Болгарина, Швайпольта Фіоля.

Застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни


34
Урок узагальнення «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав» (усне опитування)
35
Урок узагальнення «СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» (різнорівнева контрольна робота)

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка