Т. І (89) Філософія мови І культуриСторінка6/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6


ХІІ ( 100)
Ду Хун Вей. Философский подход к изучению проблемы специфики цветов и их символов в языках и культуре между западом и востоком.

Кулбашева Г. К., Шахтина А. Феномен визуализации времени и пространства (Коктебель Волошина и Порт-Льигат Дали).

Финогина Л. Н. Некоторые аспекты традиционно безличных структур на синхроническом и диахроническом уровнях.
Омельченко Л. Ф., Самохина (Дмитренко) В. А. Язык детской английской народной смеховой культуры.

.

Карташова Н. С. Українська мова як державна: історія та сучасність
Трофимович Т. Г. Вербальный импрессионизм как способ структурной организации текстов современных популярных песен
Артамонова І. М. Ігрові стратегії газетних заголовків.

Бутко Л. В. Структурно-семантична характеристика неповнозначних лексичних комплексів, співвідносних із прийменниками каузальної семантики.


Герасименко И. А. Функциональная семантика адъективов золотой и серебряный в фольклорных и древних литературных текстах.
Ікалюк Л. М. Метафора та порівняння: концептуально-структурні відмінності.

Саєнко Т. І. Prosodic modules of oral political address.

Нечитайло І. М. Формування праслов’янських діалектизмів девербативного типу у східнослов’янських мовах.

Попович Л. Новий погляд на стереотип як основну одиницю когнітивного аналізу мовної картини світу (на матеріалі слов’янських мов).

Давиденко Н. В. З історії формування історико-правових термінів «магдебурзьке» та «німецьке» права у вітчизняній науці.

Харлан О. Д. Катастрофізм текстуального простору малої прози В. Підмогильного.

Науменко Н. В. Інтерпретація образів слов’янської міфології в українському вільному вірші (на матеріалі збірки «Тринадцять алогій» Ігоря Калинця).

Кушнірова Т. В. Роль фольклорних мотивів у художній прозі Андрія Платонова.

Клеофастова Т. В. Контуры постчеловеческого будущего: аспекты литературной рефлексии

Исрапова Ф. Х. Звучащая природа в лирике Эйхендорфа: поэтика вслушивания.

Ніколаєнко С. В. Неоплатонічні ідеали Краси, Добра, Любові крізь призму світосприйняття Вільяма Шекспіра (на матеріалі сонетів 54, 105, 116).

Блищ Н. Л. Поэтика автобиографического метаповествования А. М. Ремизова «Мышкина дудочка».

Сініцина Н. В. Перекладач як ідеологічний фільтр.

Білас А. А. Французьке арго злочинців в українських перекладах.

Івасюк О. Я. Принципи конструювання образу у вірші та його відтворення в контексті голістичного перекладу.

Тригуб Л. Г. Лексико-грамматические трансформации при переводе романа Ф. Скотта Фицджеральда «Ночь нежна» (к вопросу о сложности сохранения поэтичности прозы автора).

Оришака О. Н. Образы творческих личностей прошлого в поэзии и эссеистике Арсения Тарковского.

Борко Т. М. Формування професійних якостей майбутніх видавців-редакторів (на матеріалі вивчення мовної культури мемуарів Григора Тютюнника).

Луценко В. І. Теоретичні засади комунікативної стилістики тексту.

Мурніна Г. С. Читацькі уміння і програма PISA.

Колосова Н. А. «Время, обретающее плотность…».

Свербилова Т. Г. До питання про одеський епізод творчої біографії М. П. Алексєєва у дискурсі сучасної компаративістики.

Скугаревская Е. В. Киев и музыкальные истоки в работах М. П. Алексеева.

Карпенко М. О. Переяславский край в жизни М. А. Максимовича – первого ректора и профессора-слависта Киевского университета.
.
Кравчук Г. Д. Древнерусский антропонимикон в исследованиях М. Максимовича периода Киевской Руси (IX–XII ст.).

Пономаренко В. П. Про формування засобів звертання у східнослов’янських мовах ХІ–ХVІІ ст.

Булаховська Ю. Л. Типологические наблюдения в области русского и польского исторического романа первой половины ХІХ-го века
Якімова А. М. Славістичні ідеї Київської історико-філологічної школи в Болгарії: М. П. Драгоманов, І. Д. Шишманов.
Лукінова Т. Б. Слов’янознавчі дослідження В. В. Німчука.

Лахно С. Н. «Слово о полку Игореве» М. А. Максимовича.

Холодняк Е. В. (Харьков, Украина). Лингвостилистическая структура эпистолярных текстов М. А. Максимовича, содержащих элементы разговорного стиля.


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка