Т. П. Князь формування просторових компетентностей на уроках історії україни (8 клас). Робота з історичною картоюСторінка2/6
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

Цільові завдання: охарактеризувати особливості суспільно­політичного та економічного життя в українських землях, соціальну структуру українського суспільства, особливості розвитку та досягнення культури.

Блок завдань для учнів:

 • на основі роботи з картами атласу заповнити таблицю (можливий поділ учнів на групи, на варіанти):

Особливості суспільно ­ політичного, релігійного, культурного розвитку в Україні протягом ХVІ - першої половини ХVІІ ст.

№з/п

Галузь життя і діяльності українського суспільства

Досягнення українського суспільства

1

Суспільно­політичне життя українського суспільства
2

Церковне життя українського суспільства
3

Особливості розвитку культури, досягнення в галузі культури
Уроки 11 – 12. Узагальнення, тематичне оцінювання

Робота з картами: «Українські землі у другій половині ХVІ - у першій половині ХVІІ ст.» (атлас,ст.2), «Розміщення населення на українських землях у складі Речі Посполитої (ХVІ- перша половина ХVІст.)» (атлас, ст.3), «Церковне життя на українських землях у складі Речі Посполитої (ХVІ - перша половина ХVІІст.)» (атлас, ст.3), «Культура України у ХVІ - першій половині ХVІІст.» (атлас, ст.6).

Цільові завдання: повторити і узагальнити матеріал вивченої теми; розвивати інтерес до вивчення історії України.

Блок завдань для учнів:

 • використовуючи інформаційну базу атласу,

скласти, або розгадати кросворд.

Гуманізм - течія в західноєвропейській культурі з середині XIV ст. до середини XVI ст., яка визнає людину найвищою цінністю у світі, де існує повага до гідності та розуму людини, право на щастя в житті, вільний вияв природних почуттів і здібностей. Гуманістична течія була поширена у українських землях.

чА

е

л
к

р

ю

Б

а

нп
б

е

д

і

л
р
л

л

е

Г

У

М

А

Н

І

З

М

і

ц

о

в

о

н
І

в

ь

с

о

вя
к

к

с

о
в

л

г
а

а

рв’

уя

д


о


к


1

2

3

4

5

6

7

8

 1. Місто - центр воєводства на сході українських земель, яке у 1618р. було приєднано до Речі Посполитої (Чернігів).

 2. Місто на річці Стир, у якому за наказом литовського князя Любарта зведений замок для захисту від татар (Луцьк).

 3. Столиця держави, яка межувала з Річчю Посполитою (Москва).

 4. Найпоширеніше віросповідання на українських землях у XVI–XVIII ст. (православя).

 5. Місто, у якому перебувала резиденція київського митрополита у 1458 році (Новогрудок).

 6. Місто, в якому була затверджена угода  угода про об'єднання Королівства Польського та  Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу - Річ Посполиту (Люблін).

 7. Одне з найстаровинніших міст Західної України, було столицею князівства, згодом - центром воєводства у складі Першої Речі Посполитої (Белз).

 8. Школа вищого ступеню, відкрита в м. Острог у 1578р. (академія).

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Урок 13. Поява та становлення козацького стану. Перші Запорозькі Січі. Д. Вишневецький. Військово - політична організація козацтва. Реєстрове козацтво. Козацтво в боротьбі за свої права.Робота з картою: «Запорозька Січ у XVI– першій половині XVIIст.» (атлас, ст.4)

Цільові завдання: учні називають дату першої згадки про козаків в писемних джерелах; рік утворення першої Запорізької Січі; знаходять на карті території, пов’язані із визначеними подіями .

Блок завдань для учнів:

 • Згадайте з вивченого матеріалу у 5 класі, що означає термін «козак».

(Козаки - вільні озброєні люди, представники військового стану, воїни. )

 • Покажіть на карті основні осередки формування українського козацтва. Чому територія «Дикого поля» мала таку назву?

(Незаселені прикордонні території між литовськими і турецько – татарськими володіннями називались «Диким полем» тому, що ці землі були безлюдними через воєнні набіги.)

 • Назвіть причини, які, на вашу думку, змушували українців втікати на незаселені території.

 • Вкажіть дату першої згадки про козаків в писемних джерелах.

(Перша згадка про козаків в писемних джерелах датується 1489р.)

(В писемних джерелах згадуються козаки у 1489р. у зв’язку з участю козаків в складі польського війська у битві з татарами).

 • Чому українське козацтво воювало на боці польського короля?

(Українське козацтво воювало на боці польського короля тому, що більшість українських земель було у складі Речі Посполитої.)

 • Де саме відбувся бій польських і козацьких військ проти татарських військ?

(1489р. козаки брали участь у складі польського війська у битві з татарами на Поділлі.)

 • Коли відбувся перший відомий похід козаків проти турецьких володарів?

(Перший відомий похід козаків проти турецьких володарів відбувся у 1492році).

 • Чому козаки часто організовували походи проти турків?

(Козаки часто організовували походи проти турків тому, що турки і татари робили набіги на українські землі, грабували жителів, забирали бранців).

 • У якому столітті кількість українців, які потрапили до татарської неволі була найбільшою?

(У ХVІст. чисельність українців, які потрапили до татарської неволі була найбільшою.)

 • Яким чином литовські князі захищали українські землі від нападів татар?

(Литовські князі наказували зводити замки для захисту від нападів татар.)

 • У яких українських містах литовські князі наказували зводити замки для захисту?

( Литовські князі наказали зводити замки для захисту у таких містах, як Володимир, Луцьк, Кременець, Брацлав, Вінниця, Житомир, Овруч).

 • Ким і коли була заснована перша Запорозька Січ?

(У 1556р. гетьман Дмитро Вишневецький заснував козацьку Січ.)

 • Яку назву мала ця Січ і чому саме?

(Січ називалась Хортицькою, тому що була збудована на о. Хортиця)

 • Що таке «дніпровські пороги» і як вони допомагали козакам?

(«Дніпровські пороги» - це виходи  гірських порід у нижній течії Дніпра, які захищали козаків від ворогів.)

 • На карті знайдіть і прочитайте назви дніпровських порогів.

(Дніпровські пороги мали такі назви: Кодацький, Сурський, Лоханський, Ненаситець, Вовнизький, Будило, Дзвонець, Лишній, Вільний).

 • Які назви давали Запорозьким Січам козаки у ХVІ- ХVІІІст.

(Козаки протягом ХVІ- ХVІІІст. засновували різні Січі (на території сучасної України) : Хортицька, Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька, Кам’янська, Олешківська, Нова Січ).

 • Розгляньте Герб Війська Запорозького.Чи відображає Герб боротьбу козацтва за свої права, аргументуйте свій висновок.

(Герб відображає боротьбу козацтва за свої права).

Урок 14. Козацтво в боротьбі за свої права

Робота з картою «Національно – визвольна боротьба українського народу у 1590 – 1630-х рр.» (атлас, ст. 5).

Цільові завдання: учні використовують набуті знання для вирішення нової навчальної проблеми; виявляють розуміння історичних процесів; роблять аргументовані висновки, спираючись на запропоновані історичні джерела.

Блок завдань для учнів:

 • (завдання у групах): підготувати історичну довідку про козацькі повстання ХVІ - ХVІІст. Довідка повинна містити такий матеріал: рік повстання, проти кого спрямовані дії повстанців, керівник повстання, яку територію воно охопило, місця найбільших битв, перебіг подій козацьких повстань, їхні результати та наслідки .

Уроки 14-15. Суходільні та морські походи козаків. П. Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна

Робота з картою «Запорізька Січ у ХVІ - першій половині ХVІІ ст. » (атлас, ст.4).

Цільові завдання: учні показують на карті терени запорізьких земель, напрями походів козаків на володіння Османської імперії, перебіг подій Хотинської війни, розповідають про участь козаків у Хотинській війні.

Блок завдань для учнів:

 • покажіть на карті володіння Османської імперії, та її васалів. Назвіть держави – васали Османської імперії.

(Держави – васали Османської імперії: Кримське ханство, князівства Молдавія, Валахія, Абхазія, Мінгрелія, Гурія.)

 • Через території яких держав пролягали головні шляхи татарських походів?

(Головні шляхи татарських походів пролягали через території Московського царства, та Речі Посполитої.)

 • Назвіть найбільші невільницькі ринки Османської імперії.

(Найбільші невільницькі ринки Османської імперії: Бургас, Стамбул, Кафа, Синоп.)

 • Яким терміном позначено на карті землі Війська Запорозького Низового на початку ХVІІст.?

(Землі Війська Запорозького Низового на початку ХVІІст. позначено на карті терміном «Запорожжя».)

 • Назвіть роки найважливіших сухопутних і морських походів запорожців на турецькі володіння; прізвища визначних козацьких ватажків, покажіть напрями їхніх походів. (учні виконують завдання, поділившись на групи,пари, або варіанти).

 • Який козацький ватажок здійснив найбільше походів на турецькі володіння?

(Найбільше походів на турецькі володіння здійснив П.Сагайдачний.)

 • Як називалась війна Туреччини проти Польщі, яка завершилась у 1621р. поразкою турків.

(Переможна війна польського і козацького війська проти Туреччини 1620-1621рр. називалась Хотинською війною.)

 • Чому ця війна називалась Хотинською?

(Ця війна називалась Хотинською тому, що найбільша битва відбулась під м. Хотин.)

 • Висловіть власне судження про те, на які позитивні наслідки могли очікувати українські козаки в разі перемоги у Хотинській війні.

Урок 16. Практичне заняття

Робота з картами: «Українські землі наприкінці ХV- у першій половині ХVІ ст.» (атлас, ст.1), «Запорізька Січ у ХVІ - першій половині ХVІІ ст.» (атлас, ст.4), «Національно - визвольна боротьба українського народу у 1590-1630рр.» (атлас, ст. 5).

Цільові завдання: учні самостійно добирають з карти інформацію про минуле, аналізують та узагальнюють її, використовують міжпредметні зв’язки.

Блок завдань для учнів:

 • описати побут, військове мистецтво, традиції та звичаї козаків, морські походи на турецькі володіння; навести приклади боротьби козацтва за свої права, військового мистецтва; довести, що військові заняття козаків відобразились на їхньому побуті, військовому мистецтві, традиціях та звичаях (аналізувати матеріали карти, підручника [4], додаткових джерел інформації).

Урок 17. Узагальнення

Цільові завдання: розвивати інтерес до вивчення історії; активізувати аналітичне мислення; систематизувати знання за темою; повторити основні поняття.

Робота з картами: «Українські землі у другій половині ХV - у першій половині ХVІІ ст.» (атлас, ст. 2), «Розміщення населення на українських землях у складі Речі Посполитої (ХVІ - перша половина ХVІІст.)» (атлас, ст. 3), «Церковне життя на українських землях у складі Речі Посполитої ( ХVІ - перша половина ХVІІ ст.)» (атлас, ст. 3), «Запорізька Січ у ХVІ - першій половині ХVІІ ст.» (атлас, ст.4), «Національно - визвольна боротьба українського народу у 1590-1630рр.» (атлас, ст. 5). Блок завдань для учнів: розгадати кросворд:

1

2

3

4

5

6

7

8


Б


а


х


ч


и


с

х

п
а

о

а
р

т
к

д
в

ф

а

и

к

о

м

К

Л

Е

Й

Н

О

Д

И

а

ю

др

а

т

н

к

од

к

р

і
ро
о

в
он

в


и


ч1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка