Т. П. Князь формування просторових компетентностей на уроках історії україни (8 клас). Робота з історичною картоюСторінка3/6
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

Клейноди  — відзнака, атрибути і символи військової та цивільної влади й окремих військових і цивільних урядів в Україні у XVXVIII століттях.

1. Один з головних осередків формування українського козацтва (Канів).2. Прізвисько гетьмана Війська Запорозького Низового, керівника повстання 1637 року Павла Бута (Павлюк).

3. Прізвище козацького отамана кримського походження, керівника антиурядового козацько-селянського повстання 1630 року, якого описав Т.Шевченко у вірші «Тарасова ніч» (Федорович).

4. Місто, у якому в 1648 р. представники гетьмана Богдана Хмельницького вели переговори з кримським ханом Іслам-Гіреєм III про спільну боротьбу проти Речі Посполитої.

5. Місто, у якому в 1621 року відбулась битва, що стала зламним моментом в історії Османської імперії, прославила запорозьких козаків і їхнього гетьмана Петра Конашевича - Сагайдачного (Хотин).

6. Лінія (і уявна вертикальна поверхня, що проходить через цю лінію), яка визначає межі державної території,  суходолу, вод, надр, повітряного простору  - тобто межі розповсюдження державного суверенітету (кордон ).

7. Фортеця, збудована польським урядом у липні 1635р.  з метою ізолювати Запорожжя від України, перекрити вихід до Чорного моря і перешкодити втечі селян на  Січ (Кодак).  

8. Імя засновника Хортицької Січі (Дмитро).

НАЦІОНАЛЬНО ­ ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

Уроки 18 - 19. Початок Національно-визвольної війни

Робота з картою: «Українські землі наприкінці ХV - у першій половині ХVІст.» (атлас, ст.1), «Початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1648-1650рр.)» (атлас, ст.7).

Цільові завдання: учні показують на карті держави, які мали у своєму складі українські землі; називають роки Національно­визвольної війни, визначають напрямки походів українського війська в 1648–1657 рр., роль Б. Хмельницького в ході війни; аналізують досягнення козацької дипломатії щодо пошуку союзників.

Блок завдань для учнів:

  • Як називалась держава, яка мала у середині XVII ст. у своєму складі більшість українських земель?

(Держава, яка мала у своєму складі більшість українських земель називалась Річ Посполита.)

  • Чому війна називалась національно ­ визвольною і проти кого вона велась?

(Війна називалась національно ­ визвольною тому, що велась за визволення українського народу від поневолення Річчю Посполитою).

  • Порівняйте межі територій, охоплених національно – визвольною війною і межу розселення українців на середину ХVІст.

(Межа територій, охоплених національно – визвольною війною і межа розселення українців на середину ХVІст. майже збігаються.)

(Більшість українських територій була охоплена національно – визвольною війною.)

  • Розглянувши ілюстрації, що містяться в карті, назвіть прізвище гетьмана, який очолив національно­визвольну війну українського народу.

(Б. Хмельницький).

  • Яка подія стала початком Національно – визвольної війни?

(Початком Національно – визвольної війни стало проголошення Б.Хмельницького гетьманом).

  • Що ви пам’ятаєте про Б.Хмельницького з історії України, яку вивчали у 5 класі?

  • Коли і де козаки проголосили гетьманом Б. Хмельницького?

(Б. Хмельницького проголосили гетьманом весною 1648р. на Микитинській Січі).

  • Знайдіть у легенді карти підтвердження тому, що Б.Хмельницький був успішним дипломатом.

(Б.Хмельницький підтримував дипломатичні відносини з Османською імперією, Кримським ханством, Московським царством, князівством Трансільванією, князівством Молдавією.)

  • З якою державою Б. Хмельницький уклав угоду про військову взаємодопомогу?

(З Кримським ханством.)

(Угода була підписана весною 1648р. у місті Бахчисараї).

  • Чому саме з Кримським ханством Богдан Хмельницький підписав угоду?

(Угода була підписана тому, що Кримське ханство часто воювало з Річчю Посполитою, нападаючи на її землі.)

  • Покажіть на карті напрями козацьких походів у перший період війни.

(Перші козацькі походи були спрямовані на північно – західні українські землі).

  • Чи успішними були перші бої козаків? На якій підставі ви робите даний висновок?

(Перші битви козаків були успішними, тому що козацьке військо просувалось в обраному напрямі).

Урок 20. Переможні битви 1648 р.

Робота з картою «Початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1648-1650рр.)» (атлас, ст.7).

Цільові завдання: учні показують на карті межі територій, охоплених Національно – визвольною війною; називають дати основних битв Національно-визвольної війни, показують місця битв, на основі схем аналізують перебіг боїв; називають основні події 1648року та показують місця, у яких вони відбувались.

Блок завдань для учнів:

  • Назвіть і покажіть на карті міста, через які проходили козацькі війська у 1648р. на чолі з Б. Хмельницьким.

(У 1648р. козацьке військо проходило через такі міста Жовті Води, Чигирин, Корсунь, Біла церква, Пилявці, Зборів, Львів.)

  • Від якого міста почався відступ української армії у листопаді 1648р.?

(Відступ української армії у листопаді 1648р. почався від міста Замостя).

  • Назвіть державу - союзника Б. Хмельницького. Хто очолював цю державу?

(Союзником козаків було Кримське ханство, на чолі якого стояв Іслам Гірей).

  • З якого татарського міста вийшло військо Іслама Гірея?

(Військо Іслама Гірея вийшло у 1648р. з міста Бахчисарай.)

  • До якого міста на західних українських землях дійшло військо Іслама Гірея?

(Військо Іслама Гірея дійшло до міста Зборів.)

  • Назвіть і покажіть на карті місця основних битв козаків у 1648р. проти польського війська.

(Основні битви козаків у 1648р. проти польського війська відбулись біля міст: Жовті Води, Корсунь, Пилявці).

  • Користуючись картами – схемами в атласі, проаналізуйте перебіг названих боїв (завдання для груп ).

  • До якого українського міста 23 грудня 1648р. урочисто в'їхав Б.Хмельницький?

(23 грудня 1648р. урочисто в’їхав Б. Хмельницький у м. Київ)

Урок 21. Розгортання Національно­визвольної війни в 1649 —1653 рр. Молдавські походи

Робота з картами: «Початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького (події 1648-1650рр.)» (атлас, ст.7), «Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1651-1657рр.)» (атлас, ст.8).

Цільові завдання: учні показують на карті напрямки походів українського війська у 1649 - 1657рр., місця основних битв, територію козацької держави - Війська Запорозького та її сусідів.

Блок завдань для учнів:

- Де і коли Б.Хмельницький проголосив програму

побудови Української козацької держави ?

(Б.Хмельницький проголосив програму побудови Української козацької держави у січні 1649 р. у місті Переяславі).

- Коли польське військо поновило воєнні дії

проти українського козацтва?

(Весною 1649р. польське військо поновиловоєнні дії проти українського козацтва.)

  • З якого міста почався воєнний похід поляків і хто ними керував?

(Воєнний похід поляків у січні 1649р. почався з міста Варшави, під керівництвом польського короля Яна Казимира.)

  • Біля якого міста 5-6 серпня 1649р. відбулась польсько – українська битва?

(Велика польсько – українська битва відбулась під м. Зборовом.)

  • Користуючись картою - схемою, проаналізуйте численність війська, яке брало участь у бою.

(У бою брало участь 40 тис. українців, 30 тис. татар, 20тис. поляків. )

  • Яка річка розмежовувала воюючі армії?

(Воюючі армії розмежовувала річка Стрипа.)

  • Яким договором закінчились воєнні дії?

(Битва під Зборовим закінчилась Зборівським мирним договором.)

  • Покажіть на карті кордони Української козацької держави за Зборівським договором. Порівняйте їх з українською територією, охопленою Національно – визвольною війною.

(Територія Української козацької держави за Зборівським договором значно менша за територію, охопленою Національно – визвольною війною.)

  • Назвіть і покажіть воєводства, які переходили під владу гетьмана за умовами Зборівського договору.

(Брацлавське, Київське, Чернігівське воєводства переходили під владу гетьмана.)

  • Яке місто було столицею Української козацької держави у 1649 році.

(Місто Чигирин стало столицею Української козацької держави).

  • Якими діями козаки прагнули забезпечити захист своїх північних кордонів від нападу литовського війська?

(Козаки, для того, щоб захистити свої північні кордони від нападу литовського війська, будували козацькі заслони.)

  • Проаналізувавши зовнішньополітичну ситуацію для Української козацької держави в середині ХVІІст., спробуйте знайти причини, які спонукали Б.Хмельницького здійснити військові походи до молдовського князівства.

(Б.Хмельницький прагнув перешкодити допомозі польському уряду з боку Молдовії.)

  • Скільки молдовських походів здійснило козацьке військо, коли саме?

(Козацьке військо здійснило чотири молдовські походи - у 1650р., 1652р., 1653р.)

  • З якого міста почався, у якому закінчився перший молдовський похід Б.Хмельницького?

  • Б. Хмельницький здійснив перший молдовський похід з міста Умань до міста Ясси, яке було столицею Молдови.)

  • Коли відбувся другий козацький молдовський похід, під чиїм керівництвом?

(Другий похід відбувся влітку 1652р. під керівництвом Б. Хмельницького.)

  • У яких роках відбулись третій та четвертий козацькі молдовські походи, під чиїм керівництвом?

(Третій похід відбувся у квітні 1653р., четвертий – у серпні – вересні 1653р. Походами керував син Б. Хмельницького – Тиміш.)

  • Розгляньте ілюстрацію в атласі і опишіть озброєння козацького війська.

  • Назвіть місця і роки найважливіших перемог козацьких військ впродовж 1650-1653рр., покажіть їх на карті.

(Битва під м. Батогом у 1652р., облога козаками польського війська у м.Жванець у 1653р., битви під м. Охматовим у 1655р., під м. Городок у 1655р.)

  • Назвіть місця і роки найважливіших перемог польсько - литовських військ впродовж 1650-1653рр., покажіть їх на карті.

( Битва під м. Берестечком у 1651р., під м. Лоїв у 1651р.)

  • Користуючись картами – схемами битви під Берестечком і битви під Батогом, опишіть хід битв, визначаючи схожість і відмінність.

  • Який договір уклав Б. Хмельницький з з польським королем після Берестечківської битви?

(Б.Хмельницький з польським королем після Берестечківської битви уклав 18 вересня 1651р. Білоцерківську угоду.)

  • Порівняйте територію Української козацької держави за Білоцерківським договором і за Зборівським договором.

(Територія Української козацької держави за Білоцерківським договором стала меншою, ніж була за Зборівським договором.)

  • Яким воєводством обмежувалась територія Української козацької держави за Білоцерківським договором?

(Територія Української козацької держави за Білоцерківським договором обмежувалась Київським воєводством.)

  • Які висновки ви можете зробити, проаналізувавши умови Білоцерківської угоди?

Урок 22-23. Утворення козацької держави – Війська Запорозького. Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Зовнішня політика. Соціально-економічне життя

Робота з картами: «Початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького (події 1648-1650рр.)» (атлас, ст.7), «Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1651-1657рр.)» (атлас, ст.8).

Цільові завдання: учні показують на карті територію козацької держави – Війська Запорізького; сусідів козацької держави; аналізують внутрішню і зовнішню політику козацької держави.

Блок завдань для учнів:

  • Як називалась українська козацька держава у ХVІст.?

(Українська козацька держава називалась Військо Запорізьке).

  • Покажіть на карті території Української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договором.

(Територія Української козацької держави за Білоцерківським договором стала меншою, ніж була за Зборівським договором).

  • Яким воєводством обмежувалась територія Української козацької держави, за Білоцерківським договором.

(Територія Української козацької держави за Білоцерківським договором обмежувалась Київським воєводством).

  • З допомогою карти, підручника, назвіть ознаки державності Української козацької держави.

(Ознаки державності Української козацької держави: визначена територія, органи влади, адміністративний поділ, столиця, мова, релігія, створення української армії, формування фінансової системи, оподаткування та судочинства, власна символіка, офіційні державні документи; зміни в соціально-економічному житті країни; участь в міжнародних відносинах тогочасної Європи.)

  • Дайте коротку характеристику ознакам державності Української козацької держави.

(Територія Української козацької держави за Білоцерківським договором обмежувалась Київським воєводством; органи влади - гетьман, Генеральна рада, Старшинська рада; адміністративна одиниця - полк; столиця-м.Чигирин; мова – українська; релігія –православ’я; ядро армії становило козацтво; формувалась власна фінансова система, кошти надходили до Військового Скарбу; найвища судова установа - Генеральний військовий суд; козацька символіка – Герб Війська Запорозького, клейноди; офіційні державні документи - універсали; зміни в соціально-економічному житті країни – ліквідація кріпацтва; укладення з багатьма державами міжнародних договорів).

Урок 24. Військо Запорозьке і Московське царство. Українсько-російська міждержавна угода 1654 р. Воєнно-політичні події 1654 –1657рр.
Цільові завдання: учні визначають відносини між Військом Запорозьким і Московським царством; показують на карті місця основних воєнно-політичних подій 1654 –1657 рр.

Робота з картами: «Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1651-1657рр.)» (атлас, ст. 8), «Європа в середині ХVІІст.» (атлас, ст.11).

Блок завдання для учнів:

  • Покажіть на карті сильну, сусідню з Україною державу, на допомогу якої у боротьбі з Річчю Посполитою розраховував Б. Хмельницький.

(Б. Хмельницький у боротьбі з Річчю Посполитою розраховував на допомогу Московського царства.)

  • Чи були в складі Московського царства українські землі ( у середині ХVІІст.)

(Так.)

  • Покажіть на карті українські міста, які в середині ХVІІст. були в складі Московського царства.

(У середині ХVІІст. в складі Московського царства були такі українські міста: Путивль, Охтирка, Харків, Чугуїв,Зміїв).

  • Використовуючи карту «Європа в середині ХVІІст.» ( Атлас з нової історії 8 клас, ст.11), визначте місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Висловіть власне судження з приводу правильності вибору Б.Хмельницьким у союзники Московії.

  • Ставлення Московського князівства до Національно – визвольної війни українського народу було неоднозначним. Спробуйте знайти цьому пояснення .

(З одного боку, Московське князівство підтримувало Б.Хмельницького для того, щоб послабити Річ Посполиту і, по можливості, приєднати її землі. З другого боку, Московія не хотіла сильного сусіда у вигляді Української козацької держави і боялась, що на її власну територію може перекинутись національно – визвольний рух.)

  • Коли і в якому місті був підписаний договір між Українською козацькою державою і Московським князівством.

(Між Українською козацькою державою і Московським князівством у місті Переяславі був підписаний договір у 1654р.)

  • Покажіть на карті західну межу територій, що за українсько – московським договором перейшли під зверхність московського царя.

  • Покажіть на карті території, на які у 1654 – 1657рр. поширювалась влада Б.Хмельницького.

  • Вкажіть місця основних битв козацького і польського військ у 1654 –1655р. на українських землях.

(У1654р. відбулись битви козаків з польським військом під Брацлавом, Уманню, в 1655р.- битва під Охматовим.)

  • Назвіть прізвище наказного гетьмана, якого у 1656р. Б. Хмельницький послав військовим походом по польських землях.

(Б.Хмельницький послав військовим походом по польських землях наказного гетьмана Антона Ждановича.)

  • Проаналізуйте міжнародні відносини у Європі в середині ХVІІст. і назвіть державу (північного сусіда Речі Посполитої), на яку в кінці життя покладав свої державницькі надії Б.Хмельницький.

(Швеція – це та держава, на яку в кінці життя покладав свої державницькі надії Б.Хмельницький.)

Урок 25. Військо Запорізьке в системі міжнародних відносин

Робота з картами: «Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1651-1657рр.)» (атлас, ст. 8), «Європа в середині ХVІІст.» (Атлас з нової історії, ст.11), « Реформація і контрреформація в Європі» (Атлас з нової історії 8 клас, ст.4).

Цільові завдання: учні аналізують міждержавні відносини Війська Запорозького, наводять приклади змін взаємовідносин Війська Запорозького з державами-сусідами.

Випереджувальне завдання для учнів:

– Які історичні джерела містять відомості про Військо Запорозьке в системі міжнародних відносин. Які події вони описують, як саме і чому саме так?Блок завдань для учнів:

- Користуючись картою «Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1651-1657рр.)», назвіть і покажіть держави – сусіди Української козацької держави.

(Річ Посполита, Московське царство, Османська імперія та її васали – Кримське ханство, князівство Трансільванія, князівство Молдова.)


  • Розгляньте карту « Реформація і контрреформація в Європі». Які події та явища визначали розподіл сил у тогочасній Європі?

(Розподіл сил у тогочасній Європі визначали реформація і контрреформація.)

  • Держави з яким віросповідуванням, на вашу думку, підтримали Річ Посполиту в її боротьбі з Українською козацькою державою? (Підтримали Річ Посполиту в боротьбі з Українською козацькою державою держави з католицьким віросповідуванням.)

  • Назвіть і покажіть на карті держави з католицьким віросповідуванням.

(Держави з католицьким віросповідуванням: Австрія, Іспанія, князівства Південної Німеччини, Франція, Римська курія.)

  • З неприхованим інтересом і співчуттям до Національно – визвольної війни українців поставились держави протестантського табору. Вони прагнули до знесилення католицького блоку. Назвіть і покажіть держави з протестантським віросповідуванням.

(Англія, Голландія, князівства Північної Німеччини, Швеція – це держави з протестантським віросповідуванням.)

  • Чому саме на Швецію в кінці свого життя найбільші сподівання покладав Б.Хмельницький?

(Швеція межувала з Річчю Посполитою і претендувала на частину її земель.)

  • Країни з яким віросповідуванням підтримали боротьбу українського народу? Назвіть і покажіть їх на карті.

(Московське царство, Валахія, Молдова, Болгарія, Греція, Сербія.)

  • Чому, на вашу думку, Московія та Молдова не квапились надати українцям військову допомогу?

(Тому, що ці країни межували з Українською козацькою державою і не хотіли мати поруч сильного сусіда, а також боялись поширення національно – визвольної боротьби на своїх територіях.

Урок 26 - 27. Узагальнення, тематичне оцінювання

Робота з картами: «Початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1648 - 1650рр.)» (атлас, ст.7), «Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького (події 1651-1657рр.)» (атлас, ст. 8).

Цільове завдання: навчатись здобувати історичну інформацію, працюючи з різними історичними картами; розвивати вміння самостійної і дослідницької роботи.

Блок завдань для учнів:

  • Користуючись картами, довідковими матеріалами, інтернет­ресурсом, фондами музеїв, місцевими історичними пам’ятками, підготуйте власні проекти – дослідження за такими темами:

а) Початок Національно-визвольної війни. Переможні битви 1648 р.

б) Розгортання Національно-визвольної війни в 1649–1653 рр.в) Воєнно-політичні події 1654 –1657 рр.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка