Т. П. Князь формування просторових компетентностей на уроках історії україни (8 клас). Робота з історичною картоюСторінка6/6
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

Урок 47 . Історія рідного краю

Робота з картами з «Атласу з історії України (ХVІ- ХVІІІст.) 8клас»

Цільове завдання: використовувати карту, як джерело інформації, при характеристиці історичних подій, явищ, процесів, які проходили на території Волині у ХVІ- ХVІІІст.

Блок завдань для учнів:

  • В складі якої держави були волинські землі у ХІV - ХVст.?

(В складі Великого князівства Литовського у першій половині ХVІст. були волинські землі)

  • В складі якої адміністративно – територіальної одиниці перебували волинські землі?

(Волинські землі в часи ВКЛ були в складі Волинського князівства.)

  • Поясніть, що означають слова литовських правителів про спосіб управління на руських землях: «нічого старого не міняємо, нічого нового не вводим».

  • Після якої події Волинь опинилась в складі Речі Посполитої?

(Волинь опинилась в складі Речі Посполитої Люблінської унії 1569р. )

  • В яку адміністративно – територіальна одиницю Річі Посполитої входили волинські землі?

(Волинські землі входили в адміністративно – територіальна одиницю Речі Посполитої – Волинське воєводство.)

(Волинські міста, яким до початку ХVІІст.було надане право міського самоврядування: Володимир, Ковель, Камінь, Володимирець, Степань,Чорторийськ, Торчин, Луцьк, Горохів, Берестечко, Почаїв, Збараж, Кременець, Дубно, Березне, Теофіполь, Білогір’я. )

  • Покажіть на карті волинські міста, які отримали магдебурзьке право у першій половині ХVІІст.

  • Покажіть головні торгівельні шляхи, які пролягали через Волинь у міста, в яких діяли найзначніші православні церковні братства.

  • Назвіть і покажіть найбільші резиденції волинських магнатів ХVІ –ХVІІст.

(Найбільші волинські магнати ХVІ –ХVІІст.: Вишневецькі, Радзивілли, Острозькі, Збаразькі, Корецькі, Чарторийські.)

  • Чим схожий герб Волинського воєводства ХVІІст. з гербом сучасної Волинської області, чим відрізняється?

  • Якою була густота населення на волинських землях у ХVІ –ХVІІст.? Порівняйте з густотою населення інших районів України.

(Густота населення на волинських землях у ХVІ –ХVІІст. становила більше 10 жителів на 1 кв.км. Це була найбільша густота заселення українських земель.)

  • Назвіть українські міста з кількістю жителів більше 10тисяч осіб.

(На волинських землях у ХVІ –ХVІІст. не було міст, з кількістю жителів більше 10тисяч осіб.)

  • Назвіть козацькі повстання, які проходили на волинських землях у ХVІ –ХVІІст. Вкажіть роки козацьких повстань, їхніх ватажків.

(На волинських землях відбувались козацькі повстання під проводом К.Косинського у 1591 – 1593рр., С. Наливайка у 1594 – 1596рр.)

  • Які віросповідування існували на волинських землях у ХVІ –ХVІІст., які були найбільш поширеними?

(На волинських землях у ХVІ –ХVІІст., існувало православ’я і католицизм, але найбільш поширеним було православ’я).

  • Покажіть на карті міста, в яких діяли найзначніші православні церковні братства.

(Міста, в яких діяли найзначніші на Волині православні церковні братства – Луцьк, Острог, Володимир.)

  • Школи яких релігійних напрямів існували в Волині у ХVІ –ХVІІст.? Яких було найбільше і чому?

(На волинських землях у ХVІ –ХVІІст. були школи різних релігійних напрямів – братські, єзуїтські, протестантські, василіанські, протестантські. Найбільше було єзуїтських шкіл, які насаджували католицтво. )

  • Покажіть на карті с. Пересопниця у Волині, у якому з’явилась перша рукописна книга українською мовою – «Пересопницьке Євангеліє» (1556 – 1561рр.). Назвіть відомі волинські центри літописання, друкарні.

  • Яка школа вищого ступеня була відкрита на волинських землях ХVІст., коли саме?

(Острозька греко – слов’янська академія була відкрита у 1578р.)

  • Користуючись легендою карти, назвіть фортеці та замки, споруджені в середні віки та перебудовані в ХV – першій половині ХVІст.

(Споруджені в середні віки та перебудовані в ХV – першій половині ХVІст. замки Луцька, Пересопниці, Острога.)

  • У яких волинських містах зведених у другій половині ХVІ –першій половині ХVІІст. були замки з бастіонною системою укріплень?

(Замки з бастіонною системою укріплень зведені у другій половині ХVІ –першій половині ХVІІст. були у волинських містах Олика, Зимне, Кременець, Заслав.)

  • У яких волинських містах були зведені визначні культові споруди у ХVІ – першій половині ХVІІст.?

(У м. Луцьк, Острог, Сокаль, Дермань, Зимне, Володимир, Заслав були зведені визначні культові споруди у ХVІ – першій половині ХVІІст.)

  • Чи були серед українських козаків волиняни? Обґрунтуйте свою думку.

  • Які битви під час Національно з визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького відбулись на волинській землі? Що ви знаєте про цю битву? Скористайтесь схемою битви «Битва під Берестечком у 1651р.».

  • Під час існування Української держави урядом Гетьмана Богдана Хмельницького у липні 1648 року була утворена військово-земська одиниця, яка охоплювала більшість території Волині. Вона існувала з перервами до 1658 року. Як називалась ця військово – земська одиниця?

(Військово – земська одиниця називалась Волинський полк.)

  • Чиї війська здійснювали грабіжницькі походи на волинські землі у 70-их рр. ХVІІст.?

(У 70-их рр. ХVІІст. грабіжницькі походи на волинські землі здійснювали турецькі війська.)

  • Про які події говорив Т.Г. Шевченко у своєму творі «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнє посланієє» « «Польща впала, та й вас роздавила!»?

(Т. Г. Шевченко говорив про поділи Польщі. )

- До якої держави відійшли волинські землі після поділів Польщі?

(В результатів поділів Польщі більша частина земель Волині відійшла до Російської імперії. . Створено 1793 р. Заславське намісництво  на основі Волинського і частини Київського воєводств, яке  складалося з 13 повітів. У 1795 року намісництво перейменовано на Волинське намісництво, а у  1796 року перетворено на Волинську губернію.   В 1797р. губернським містом призначено місто Житомир.)


  • Користуючись картами і легендами до них, заповніть таблицю

«Поділи Польщі і волинські землі»

№з/п

ПоділПольщі

Країни, які ділили волинські землі

Волинські землі

1.

І поділ

(1772р.)


Росія
Австрія

 Західні околиці Волинського воєводства 

Прусія
2.

ІІ поділ

(1793р.)


Росія

 Східна Волинь

Австрія
Прусія
3.

ІІІ поділ

(1795р.)


Росія

 Західна Волинь

Австрія

 Західні околиці Волинського воєводства 

Прусія


  • Використовуючи карту як джерело інформації, складіть розповідь «Культура Волині у другій половині ХVІІ - ХVІІІст.

Урок 48. Узагальнення до курсу «Україна у ХVІ — ХVІІІ ст

Робота з картами з «Атласу з історії України (ХVІ- ХVІІІст.) 8клас»

Цільове завдання: актуалізувати вивчений матеріал з курсу «Україна у ХVІ — ХVІІІ ст.»; на основі карти визначати, відбирати і використовувати інформацію про минуле; шукати правильні відповіді на основі самостійної роботи; формувати просторові компетентноті.

Блок завдань для учнів:

  • розгадати кросворд:

1

2

3

4

5

6

7

8

В


И


Ш


Н


1

2

3

4

5

6

7

8

ЕС

ВУ
РеЛ

Б

ЕЦ
Б

И

Р

Є

Л
Ь

Х

А

М

А

С

Ь

Н

К

О

З

А

Ц

Т

В

О

І

Р

А
Л

р

І

В
Т

В
А
В

О
И

Л
ВГ
Ц

У

Р
Я

К

У


Д


О


К

Козацтво – козацький стан

 1. Гілка княжого роду Несвіцьких з Волині, один з нащадків якого у ХVІст. став козацьким ватажком, гетьманом (Вишневецькі).

 2. Острів на р. Дніпро, який у ХVст.став центром формування протидії Польщі з боку козаків (о. Хортиця).

 3. Острів, адміністративний і військовий центр запорозького козацтва в 1593–1638 роках (Базавлук).

 4. Прізвище козацького гетьмана, який 15 років перебував у турецькій неволі на галерах, зруйнував польську фортецю Кодак, страчений у 1635р. на центральній площі Варшави (Сулима).

 5. Місто, в якому війська С.Наливайка отримали перемогу над ополченням подільської шляхти (Брацлав).

 6. Українське місто (єдине), яке у першій половині ХVІІст.ст. налічувало більше 10 тис. жителів (Львів).

 7. Місто у Гродненській області (Білорусія) – перша столиця Литовської держави. У 1458р., після фактичного відокремлення Московської митрополії, стало резиденцією митрополита Київського, Галицького та всієї Руси (Новогрудок).

ВИСНОВКИ

Історія як предмет є унікальним. Він  впливає на формування системи мислення людини, озброює її знанням історичного досвіду,  дозволяє самотійно оцінювати сучасні соціально – політичні процеси, надає можливість людині вільно пересуватися в історичному просторі.

Розширення кордонів, збільшення можливостей, що відкриваються перед молоддю умовах сучасної міграції, викликає потребу швидко орієнтуватись у змінюваному світі [ 6 ]

Тому на уроках історії вчителю необхідно формувати просторові компетентності.

Для формування їх на уроках історії необхідно розвивати в учнів предметно – історичні і картографічні уміння і навички роботи з історичною картою; використовувати пам’ятки та блоки розроблених завдань.

У методичних рекомендаціях зроблено спробу розробити нові технології формування просторових компетентностей учнів на уроках історії України у 8 класі.Запропоновані технології є апробованими і результативними.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка