Tacis проект uk02Сторінка4/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВСТУПНІ ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ, ЩО МІСТИТЬСЯ У ДОДАТКУ 15

Цей перелік передбачає вимоги, які пред'являються до всіх видів продукції для того, щоб вона вважалася продукцією з достатнім ступенем обробки або переробки у розумінні Статей 69 і 100.

2.1.Перші два стовпчики у переліку описують отриману продукцію. У першому стовпчику наводиться номер товарної позиції або номер групи, який використовується у Гармонізованій системі, а у другому - опис товарів, який використовується у цій системі для даної товарної позиції або групи. По кожній позиції з перших двох стовпчиків у стовпчиках 3 або 4 наводиться правило. Якщо у деяких випадках перед позицією у першому стовпчику стоїть слово "з" (у англійському тексті - "ех"), це означає, що правила, наведені у стовпчиках 3 або 4 поширюються лише на ту частину товарної позиції, яку описано у стовпчику 2.

2.2.У випадках, коли у стовпчику 1 об'єднано декілька номерів товарних позицій або наводиться номер групи і, відповідно, у стовпчику 2 опис надається узагальнено, правила у стовпчиках 3 або 4, які розташовано поруч з ними, поширюються на всі види продукції, які за Гармонізованою системою класифікуються по товарних позиціях цієї групи або по будь-яких з товарних позицій, які об'єднано у стовпчику 1.

2.3.У випадках, коли у переліку наведено різні правила, які застосовуються до різних видів продукції, класифікованої за однією товарною позицією, тоді у кожному підпункті міститься опис тієї частини товарної позиції, для якої наводяться правила у стовпчиках 3 або 4, розташовані поруч з ними.

2.4.У випадках, коли по позиції у перших двох стовпчиках правила наводяться як у стовпчику 3, так і 4, експортер має право обирати у якості альтернативних варіантів, чи застосовувати правило, передбачене у стовпчику 3, чи правило у стовпчику 4. Якщо у стовпчику 4 не наводиться правило визначення походження, застосовується правило, передбачене у стовпчику 3.

25

3.1.Положення Статей 69 і 100 щодо продукції, яка набула статусу походження і яка використовується у виробництві іншої продукції, застосовуються незалежно від тою, чи було набуто цей статус в межах заводу, на якому використовується ця продукція, чи на інших заводах у країні-бенефіціарі або ЄС.Приклад:

Двигун, класифікований за товарною позицією №8407, для якого правило передбачає, що вартість тих матеріалів, які не походять з країни і можуть використовуватися у його виробництві, не може перевищувати 40% ціни франко-підприємство, виробляється з "іншої легованої сталі після чорнового оброблення об'ємним штампуванням", яка класифікується за товарною позицією "з 7224".

Якщо це об'ємне штампування було здійснено у країні-бенефіціарі із зливку, я не походить з її території, ця продукція вже набуває статусу походження через застосування правила для товарної позиції "з 7224" у переліку. Об'ємне штампування може враховуватися як таке, що походить з країни, при розрахунку вартості двигуна, незалежно від того, чи було його вироблено на тому самому заводі, чи на іншому заводі у країні-бенефіціарі. Таким чином, вартість зливку, який не походить з цієї території, не враховується при додаванні вартості матеріалів, що не мають статусу походження.

3.2.Правило у переліку містить вимогу щодо мінімального ступеню обробки або переробки, а здійснення обробки або переробки у більшій мірі також надає статус походження; і навпаки, здійснення обробки або переробки у меншій мірі не надає статусу походження. Так, якщо правило передбачає можливість використання матеріалу, який не походить з країни, на певній стадії виробництва, то його використання на більш ранній стадії дозволяється, а на більш пізній - не дозволяється.

З.З.Без обмеження Зауваження 3.2, якщо правило передбачає можливість використь Л "матеріалів будь-якої товарної позиції", можливе також використання матеріалів з тієї ж товарної позиції, що й сама продукція, проте в рамках дії будь-яких конкретних обмежень, які теж можуть міститися у правилі. Проте, вираз "вироби з матеріалів будь-якої товарної позиції, включаючи інші матеріали товарної позиції № ..." означає, що використовуватися можуть лише ті з матеріалів, класифікованих за тією ж товарною позицією, що й сама продукція, які мають інший опис, ніж опис даної продукції, наведений у стовпчику 2 переліку.

3.4.У випадках, коли правило у переліку передбачає, що продукція може бути вироблена більше, ніж з одного матеріалу, це означає, що може використовуватися будь-який один або більше з цих матеріалів. Це не вимагає використання усіх матеріалів.Приклад:

26

Правило для тканин товарних позицій №№5208-5121 передбачає, що можуть використовуватися натуральні волокна та, серед інших матеріалів, хімічні матеріали. Це не означає, що повинні використовуватися й ті, й інші - можливе використання одних, інших або обох разом.V5.V випадках, коли правило у переліку передбачає виробництво продукції з конкретного матеріалу, очевидно, що ця умова не виключає використання інших матеріалів, які через свої природні властивості не можуть відповідати вимогам цього правила. (Див. тж. Зауваження 6.2 нижче стосовно текстилю).

Приклад:

Правило для готових харчових виробів за товарною позицією №1904, яке прямо виключає можливість використання зерна хлібних злаків та їхніх похідних, не виключає використання мінеральних солей, хімікатів та інших добавок, які не являють собою продукцію із зерна хлібних злаків.

Проте, це не поширюється на ті види продукції, які хоч і не можуть бути вироблені з конкретного матеріалу, зазначеного у переліку, можуть бути вироблені з матеріалу такого ж характеру на більш ранній стадії виробництва.

Приклад:

У випадку предмету одягу з Групи 62, який вироблено з нетканих матеріалів -якщо для цього класу одягу дозволено використання лише пряжі, що не походить з країни, не можна починати з нетканих тканин - навіть, якщо неткані тканини не можуть зазвичай бути вироблені з пряжі. У таких випадках матеріал, з якого слід починати відрахунок, зазвичай буде на стадії, що передує пряжі, - тобто на стадії волокна.

З.б.Якщо у правилі у переліку для максимальної вартості матеріалів, які не походять з країни, наведено два показники їхньої частки вартості, які можуть використовуватися, то ці показники не можуть додаватися один до одного. Іншими словами, максимальна вартість всіх використовуваних матеріалів, що не мають статусу походження, у будь-якому разі не може перевищувати найбільший з наведених показників. Крім того, окремі показники частки вартості не повинні перевищуватися у підношенні окремих матеріалів, до яких вони застосовуються.

4.1.Термін "натуральні волокна" використовується у переліку для позначення інших волокон, ніж штучні та синтетичні волокна. Він обмежується до тих стадій, які відбуваються до сіадії прядіння, включає стадію отримання обчісків, і, якщо не іншого передбачено, включає волокна, піддані кардо- чи гребенечесанню або оброблені іншим чином, але не прядені.

4.2.Термін "натуральні волокна" включає кінський волос, класифікований за товарною позицією №0503, шовк за позиціями №№5002 і 5003, а також вовняні волокна, Іопкий чи грубий волос тварин за товарними позиціями №№5101-5105, бавовняні волокна за позиціями №№5201-5203, а також інші рослинні волокна за позиціями

№№5301-5305.

27

4.3.Термін "текстильна маса", "хімічні матеріали" та "матеріали для виробництва паперу" використовуються у переліку для позначення матеріалів, які не класифіковані за групами 50-63 і які можуть використовуватися для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон чи пряж.4.4.Термін "штучні волокна" використовується для позначення синтетичних або штучних джгутів з синтетичних волокон, волокон або відходів, класифікованих за позиціями №№5501-5507.

5.1.У випадках, коли по певних видах продукції у переліку робиться посилання на це Зауваження, умови, передбачені у стовпчику 3, не застосовуються до будь-яких основних текстильних матеріалів, які використовуються у виробництві цієї продукції, і вага яких разом становить 10% або менше від загальної ваги всіх використаних основних текстильних матеріалів (див. також Зауваження 5.3 і 5.4 нижче).

5.2.Проте, максимально допустимий поріг, зазначений у Зауваженні 5.1, «е застосовуватися лише до продукції зі змішаним складом, яку було виготовлено з двох або більше основних текстильних матеріалів.

Основними текстильними матеріалами є наступні: • шовк,

 • вовна,

 • грубий волос тварин,

 • тонкий волос тварин,

 • кінський волос,

 • бавовна,

 • матеріали для виробництва паперу та папір,

 • льон,

 • волокна конопляні,

 • волокна джутові, луб'яні текстильні волокна інші,

 • волокна сизалі та інші текстильні волокна з родини агавових (Agave),

 • волокна кокоса, абаки, рами та інші рослинні текстильні волокна,

 • синтетичні штучні нитки,

 • штучні нитки,

 • електропровідні нитки,

 • синтетичні штучні волокна з поліпропилену,

 • синтетичні штучні волокна з поліестру,

28

синтетичні штучні волокна з поліаміду,

. синтетичні штучні волокна з поліакрилонітрилу,

. синтетичні штучні волокна з полііміду, • синтетичні штучні волокна з політетрафлуороетилену,

 • синтетичні штучні волокна з сульфіду поліфенилену,

 • синтетичні штучні волокна з хлориду полівінілу,

 • інші синтетичні штучні волокна,

 • штучні волокна віскозні,

 • інші штучні волокна,'

 • пряжа, виготовлена з поліуретану, сегментована гнучкими сегментами
  поліефіру, позументна або не позументна,

 • пряжа, виготовлена з поліуретану, сегментована гнучкими сегментами
  поліестру, позументна або не позументна,

 • продукція, класифікована за товарною позицією №5605 (пряжа металізована),
  до складу якої входить стрічка, основа якої складається з алюмінієвої фольги
  або пластикової плівки, покритої чи не покритої алюмінієвим порошком,
  ширина якої не перевищує 5 мм, яку скріплено прозорим або фарбованим
  клеїльним засобом, розташованим між двома шарами пластикової плівки,

- інша продукція, класифікована за товарною позицією №5605.
Приклад:

Пряжа, класифікована за товарною позицією №5205, яку вироблено з бавовняних волокон товарної позиції №5203 та синтетичних волокон позиції №5506, являє собою змішану пряжу. Тому вага синтетичних волокон, що не походять з країни, які не задовольняють правилам визначення походження (які вимагають, щоб продукцію було виготовлено з хімічних матеріалів чи текстильної маси), не може перевищувати 10% ваги пряжі.Приклад:

Вовняна тканина товарної позиції №5112, вироблена з вовняної пряжі, класифікованої за товарною позицією №5107, та синтетичної пряжі з волокон позиції №5509, є змішаною тканиною. Тому синтетична пряжа, яка не задовольняє правилам визначення походження (які вимагають, щоб продукцію було виготовлено з хімічних матеріалів чи текстильної маси), або вовняна пряжа, яка не задовольняє правилам визначення походження (які вимагають, щоб продукцію було виготовлено з натуральних волокон, не підданих кардо- чи гребенечесанню і не оброблених іншим чином для прядіння), або комбінація цих двох компонентів можуть використовуватися за умови, що їх загальна вага не перевищує 10% від ваги тканини.І Ірпк'кк):

29

ГкаІІима з противним ворсом, класифікована за товарною позицією №5802, яку вироблено з бавовняної пряжі товарної позиції №5205 та бавовняної тканини товарної позиції №5210, с змішаною продукцією лише у тому випадку, якщо сама бавовняна тканина являє собою змішану продукцію, яку виготовлено з пряж, класифікованих за двома різними товарними позиціями, або якщо використовувані вовняні пряжі самі являють собою суміші.Приклад:

Якщо таку тканину з прошивним ворсом було виготовлено з бавовняної пряжі з товарної позиції №5205 та синтетичної тканини з товарної позиції №5407, тоді, очевидно, що використані пряжі є двома різними основними текстильними матеріалами, а ця тканина з прошивним ворсом, відповідно, являє собою змішану продукцію.

5.3.У випадку продукції, до складу якої входить "пряжа, виготовлена з поліуретану, сегментована гнучкими сегментами поліефіру, позументна або не позумеь .С\ цей поріг у відношенні такої пряжі становить 20%.

5.4.У випадку продукції, до складу якої входить "стрічка, основа якої складається з алюмінієвої фольги або пластикової плівки, покритої чи не покритої алюмінієвим порошком, ширина якої не перевищує 5 мм, яку скріплено прозорим або фарбованим клеїльним засобом, розташованим між двома шарами пластикової плівки", цей поріг у відношенні такої стрічки становить 30%.

6.1 .Коли у цьому переліку робиться посилання на це зауваження, текстильні матеріали (за винятком підкладок і прокладок), які не задовольняють правилу, встановленому у стовпчику 3 для відповідної виготовленої продукції, можуть використовуватися за умови, що їх класифіковано за товарною позицією, іншою ніж товарна позиція виготовленої з них продукції, і що їхня вартість не перевищує 8% від ціни продукції на умовах франко-підприємство.

6.2.Без обмеження положень зауваження 6.3, матеріали, які не класифіковаьи за Групами 50-63, можуть вільно використовуватися у виробництві текстильної продукції, незалежно від того, містять вони текстиль чи ні.Приклад:

Якщо правило у переліку передбачає для виробництва певного виробу з текстилю (наприклад, брюк) повинна використовуватися пряжа, це не забороняє використання металічних виробів, наприклад ґудзиків, оскільки ґудзики не класифіковано за Групами 50-63. З тієї самої причини правило не забороняє використання застібок "блискавок", незважаючи на те, що такі застібки зазвичай містять текстиль.

6.3.V випадку застосування правила щодо максимально допустимого порогу, вартість матеріалів, які не класифіковано за Групами 50-63, повинна братися до уваги при розрахунку вартості матеріалів, які не походять з країни і входять до складу продукції.

ЗО

7.! .Для цілей товарних позицій №№ "з 2707", 2713-2715, "з 2901", "з 2902" та "з 3403" "спеціальними процесами" є наступні: 1. вакуумна дистиляція;

 2. повторна дистиляція шляхом дуже ретельного процесу фракціонування14;

(c) крекінг;
(сі) риформінг;

 1. екстракція з використанням селективних розчинників;

 2. процес, який включає всі наступні операції: переробку з використанням
  концентрованої сірчаної кислоти, олеуму або сірчаного ангідриду;
  нейтралізацію лужними реактивами; знебарвлення та очистку за допомогою
  природно активної землі, активованої землі, активованого деревного вугілля
  або бокситу;

(g) полімеризація;
(h) алкалізація;
(і) ізомеризація.

7.2.Для цілей товарних позицій №№2710, 2711 та 2712 "спеціальними процесами" є наступні: 1. вакуумна дистиляція;

 2. повторна дистиляція шляхом дуже ретельного процесу фракціонування15;

 3. крекінг;

 4. ріформінг;

 5. екстракція з використанням селективних розчинників;

 6. процес, який включає всі наступні операції: переробку з використанням
  концентрованої сірчаної кислоти, олеуму або сірчаного ангідриду;
  нейтралізацію лужними реактивами; знебарвлення та очистку за допомогою
  природно активної землі, активованої землі, активованого деревного вугілля
  або бокситу;

(g) полімеризація;
(h) алкалізація;
(ij) ізомеризація;

(k) у відношенні важких дистилятів, які підпадають лише під товарну позицію № "з 2710", - видалення сірки за допомогою водню, в результаті якої вміст сірки14

и Лин. Додаткове пояснювальне зауваження 4(Ь) до Глави 27 Комбінованої номенклатури. Див. Додаткове пояснювальне зауваження 4(Ь) до Глави 27 Комбінованої номенклатури.

ЗІ

у перероблюваній продукції зменшується принаймні на 85% (метод ASTM D 1266-59 Т);(1) у відношенні продукції, що підпадає лише під товарну позицію №2710, -видалення парафіну шляхом використання процесу, іншого ніж фільтрування;

(т) у відношенні важких дистилятів, які підпадають лише під товарну позицію № "з 2710", - обробка воднем при тиску, більшому, ніж 20 бар, та температурі, більшій, ніж 250°С, з використанням каталізатора, який призначений не для видалення сірки, коли водень являє собою активний елемент у хімічній реакції. Проте, подальша обробка воднем мастильних масел товарної позиції "з 2710" (наприклад гідроочистка або знебарвлення) з метою подальшого поліпшення кольору або підвищення міцності, не вважається спеціальним процесом;

(п) у відношенні палива рідинного, яке підпадає лише під товарну позицію № "з 2710", - атмосферна дистиляція, за умови, що менше, ніж 30% від обсягу цієї продукції, включаючи втрати, очищується при температурі 300°С за методом ASTM D 86;

(о) у відношенні важких дистилятів (крім газойлів та палива рідинного), які підпадають лише під товарну позицію № "з 2710", - обробка шляхом високочастотного електричного кистьового розряду.

7.3.Для цілей товарних позицій №№ "з 2707", 2713-2715, "з 2901", "з 2902" та "з 3403", прості операції, такі як чистка, проціджування, видалення солі, виділення води, фільтрування, фарбування, маркування, набуття вмісту сірки в результаті змішування продукції з різним вмістом сірки, будь-яка комбінація цих операцій або подібні операції не надають статусу походження.

ДОДА ТОК15

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ОБРОБКИ АБО ПЕРЕРОБКИ, ЯКУ ПОВИННІ ПРОЙ1Й

МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ПОХОДЯТЬ З ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ, ДЛЯ НАБУТТЯ

ВИРОБЛЕНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ СТАТУСУ ПОХОДЖЕННЯ


Позиція ГС

Опис товару

Обробка або переробка, яку повинні пройти матеріали, що не походять з території країни , для отримання статусу походження з цієї країни

(або)

(1)

(2)

(3)

(4)

Група 01 Живі тварини Всі тварини, вказані у групі

01, повинні бути повністю вирощені на території країни

Грума 02 М'ясо та субпродукти Виробництво, в якому всі

харчові використані матеріали з


груп 1 та 2 повинні бути

32

Продовження таблиці.~ ~~ (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

— повністю вирощені на

території країни

Група 03 Риба і ракоподібні, Виробництво, в якому всі

молюски та інші водні використані матеріали з


безхребетні групи 3 повинні бути

повністю отримані на території країни

З групи 04 Молочні продукти; Виробництво, в якому всі

яйця птиці; мед використані матеріали з

натуральний; харчові групи 4 повинні бути

продукти тваринного повністю отримані на

походження, в іншому території країни
місці не Іюіменовані; за-
винятком наступного:

0403 Маслянка, кислі Виробництво, в якому:

молоко та вершки,

йогурт, кефір та інші - всі матеріали з групи 4

ферментовані або повинні бути повністю

скисші молоко та отримані, на території

вершки, згущені або країни,

незгущені, з - будь-який використаний

додаванням цукру або фруктовий сік, вказаний у

без додавання цукру товарній позиції 2009 (крім

або інших ананасового, лаймового чи

підсолоджуючих і грейпфрутового соків),

ароматичних речовин, повинен вже мати

фруктів, горіхів чи сертифікат походження з

какао країни;

- вартість будь-яких


використаних матеріалів з
групи 17 не перевищує 30%
від ціни товару на умовах
франко-підприємство

З групи 05 Продукти тваринного Виробництво, в якому всі походження, в іншому використані матеріали з місці не Іюіменовані; за групи 5 повинні бути винятком наступного: повністю отримані на

території країни

з 0502 Щетина свиняча або Очищення, дезинфекція,

кабаняча сортування та розпрямляння

щетини


Група 06 Дерева живі та інші Виробництво, в якому:

рослини; бульби,

- - всі використані матеріали з

коріння та Інші частини , ^ . ,. v

тупи 6 повинні бути
рослин; зрізані квіти та rj . .

повністю отримані на


декоративна зелень ... ..

території країни;

- вартість всіх використаних
матеріалів не перевищує
50% від ціни товару на
умовах фрапко-
підприсмсгво

Група 07 Овочі, деякі Виробництво, в якому всі


коренеплоди і використані матеріали з

33

Продовження табл.

__ (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

бульбоплоди харчові групи 7повинні бути

повністю отримані па території країни

Група 08 їстівні плоди і горіхи; Виробництво, в якому:

шкурка цитрусових або

,- - всі використані плоди та

баштанних культур . ' . ,

горіхи повинні бути

повністю отримані на території країни;

- вартість будь-яких використаних матеріалів з групи 17 не перевищує 30% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

З групи 09 Кава, чай, мате і Виробництво, в якому всі

прянощі, за винятком використані матеріали з
наступного: груми 9 повинні бути

повністю отримані на

території країни

0901 Кава жарена або Виробництво з матеріалів,

нежарена, з кофеїном вказаних у будь-якій
або без кофеїну; товарній позиції

шкаралупа і лушпиння кави; замінювачі кави, з вмістом її в будь-якій пропорції

з 0910 Суміші прянощів Виробництво з матеріалів,

вказаних у будь-якій товарній позиції

Група 10 Зернові культури Виробництво, в якому всі

використані матеріали з групи 10 повинні бути повністю отримані на території країни

З групи 11 Продукція Виробництво, в якому всі

мукомельного використані зернові

виробництва; солод; культури, харчові овочі,

крохмаль; інулін; коренеплоди та

пшенична клейковина; бульбоплоди, вказані у
за винятком товарній позиції 0714,

наступного: повинні бути повністю

отримані на території

країни


з 1106 Борошно, крупа і Сушіння та розмелення

порошок з сушених та бобових культур, вказаних у

лущених бобових товарній позиції 0708
культур (позиція 0713)

Група 12 Олійне насіння і плоди; Виробництво, в якому всі

інше зерно, насіння і використані матеріали з

плоди; технічні та групи 12 повинні бути

лікарські рослини; повністю отримані на

солома і фураж території країни

1301 Шелак, природні Виробництво, в якому

камеді, смоли, вартість будь-яких

34

Продовження табл.
- " (або)


(!)

(2)

(3)

(4)

Г умосмоли та використаних матеріалів,

маслянисті смоли вказаних у товарній позиції

(наприклад, бальзами) 1301, не перевищує 50% від

ціни товару на умовах

франко-підпригмсгво

1302 Соки і екстракти

рослинні; пектини, пектинати і пек І ати; агар-агар та інші клеї та згусники рослинного походження, видозмінені або не видозмінені:


 • Клеї та згусники Виробництво з не
  рослинного видозмінених клеїв та
  походження, згусників
  видозмінені

 • Інше Виробництво, в якому

вартість будь-яких використаних матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприємство

Група 14 Матеріали рослинного Виробництво, в якому всі

походження, призначені використані матеріали з

для плетіння; інші групи 14 повинні бути

продукти рослинного повністю отримані на

походження, в іншому території країни


місці не поіменовані

'З групи 15 Жири і масла Виробництво, в якому всі

тваринного або використані матеріали

рослинного класифікуються за іншою

походження; продукти товарною позицією, ніж сам
їх розщеплення; товар

приготовлені харчові жири; віск тваринного або рослинного походження; за винятком наступного:

150! Свинячий жир (в тому

числі лярд)та жир домашньої птиці, крім вказаних у товарних позиціях 0209 та 1503:

- Жир з кісток або Виробництво з матеріалів,
відходів вказаних у будь-якій

товарній позиції, крім товарних позицій 0203, 0206 або 0207, або кісток, вказаних у товарній позиції 0506

- Інше Виробництво з м'яса чи

харчових субпродуктів зі свинини,вказаних у товарний позиції 0203 або

35

.Продовження табл..
І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

0206, або з м'яса чи харчових продуктів з домашньої птиці, вказаних у товарній позиції 0207

1502 Жир великої рогатої

худоби, овечий або козячий, крім вказаного у товарній позиції 1503:

- Жир з кісток або Виробництво з матеріалів,


відходів вказаних у будь-якій

товарній позиції, крім товарних позицій 0201,0202, 0204 або 0206, або кісток, вказаних у товарній позиції 0506

- Інше Виробництво, в якому всі

використані матеріали з групи 2 повинні бути повністю отримані на території країни

1504 Жири, масла і їх

фракції із риб або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:

- Тверді фракції Виробництво з матеріалів,

вказаних у будь-якій товарній позиції, включаючи інші матеріали, вказані у товарній позиції 1504

- Інше Виробництво, в якому всі

використані матеріали з груп 2 і 3 повинні бути повністю отримані на території країни

з 1505 Рафінований ланолін Виробництво із сирого

овечого жиропоту, вказаного у товарній позиції 1505

1506 Жири і масла інших

тварин та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:

- Тверді фракції Виробництво з матеріалів,

вказаних у будь-якій товарній позиції, включаючи інші матеріали, вказані у товарній позиції 1506


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка