Tacis проект uk02Сторінка8/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1 . Продовження табл..

. (або)


(1)

(2)

(3)

(4)

(включаючи 40% від ціни товару на "

коаксиальні) та інші умовах франко-

ізольовані електричні підприємство

провідники і

з'єднувальними

деталями або без них);

кабелі

волоконнооп гичні,складені з волокон з

індивідуальними

оболонками.

безвідносно до того,

знаходяться нони чи ні

в зборі з

електропровідниками

або з'єднувальними

елементами

8545 Електроди вугільні, Виробництво, в якому


вугільні щітки, вугілля вартість всіх використаних
для ламп або батарейок матеріалів не перевищує

і інші вироби з графіту 40% від ціни товару на

або інших видів умовах франко-

вуглецю з металом або підприємство

без металу, що

застосовуються в

електротехніці

8546 Ізолятори електричні з Виробництво, в якому


будь-яких матеріалів вартість всіх використаних

матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприємство

8547 Арматура ізолююча для Виробництво, в якому
електричних машин, вартість всіх використаних
пристосувань і матеріалів не перевищує
устаткуван ня, 40% від ціни товару на
виготовлена повністю з умовах франко-
ізоляційних матеріалів підприємство

(не враховуючи незначні металеві деталі, призначені виключно ,'іля їх складання, наприклад, муфти з гвинтовою нарізкою), крім ізоляторів товарної позиції 8546; трубки електроізоляційні і з'єднувальні деталі з чорних металів, облицьовані ізоляційним матеріалом

8548 Відходи та брухт Виробництво, в якому
гальванічних елементів, вартість всіх використаних
батарей гальванічних матеріалів не перевищує
елементів та 40% від ціни товару на
електричних умовах франко-

115


Продовження табл..

(або)(1)

(2)

(3)

(4)

акумуляторів; підприємство

гальванічні елементи,

батареї гальванічних

елементів та

акумулятори, що

вийшли з ужитку;

електричні частини

апаратури та

обладнання, в іншому

місці цієї Групи не

поіменовані

З групи 86 Локомотиви залізничні Виробництво, в якому

і рухомий склад; вартість всіх використаних

трамваї та їх частини і матеріалів не перевищує

приналежності; шляхові 40% від ціни товару на

пристрої для умовах франко-

залізничної і підприємство

трамвайної мережі, їх

вузли і деталі;

сигналізаційне

устаткування,

механічне і

електромеханічне; за

винятком наступного:

8608 Пристрої шляхові Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

залізничні і трамвайні; . . . вартість всіх використаних

механічне (включаючи '- всі1 використані матеріали матеріалів не перевищує

електромеханічне) класифікуються за Іншою 30% від ціни товару на

устаткування товарною позицією, ніж сам умовах франко-

сигналізації, товар, підприємство

устаткування для - вартість всіх використаних

забезпечення контролю матеріалів не перевищує

і безпеки руху на 40% від ціни товару на

залізницях, трамвайних умовах франко-

шляхах, дорогах, підприємство

внутрішніх водних

шляхах, стоянок,

портових споруд та

аеродромів; частини до

них


З групи 87 Засоби наземного Виробництво, в якому

транспорту, крім вартість всіх використаних

залізничного рухомого матеріалів не перевищує

складу і трамваїв, їх 40% від ціни товару на

частини і умовах франко-

приналежності; за підприємство


винятком наступного:

8709 Транспортні засоби Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

вантажні самохідні, . . . вартість всіх використаних

необладнані - всі використані матеріали матеріалів не перевищує

підіймальними і класифікуються за іншою 30% від ціни товару на

такелажними товарною позицією, ніж сам умовах франко-

товар; .

пристроями, що к підприємство

використовуються на - вартість всіх використаних

заводах, складах, у матеріалів не перевищує

портах і аеропортах для 40% від ціни товару на

перевезення вантажів умовах франко-

116

Продовження табл.
(або)

(1)

(2)(

(3)

(4)

на короткі відстані, підприємство

тягачі, що

використовуються на

залізничних

платформах; їх частини

8710 Танки та інші бойові Виробництво, в якому: Виробництво, в якому


самохідні бронемашини . ' . . вартість всіх використаних
з озброєнням або без '- всі використанні матеріали матеріалів не перевищує
озброєння, частини та класифікуються за іншою 30% від ціни товару на
приналежності до них товарною позицією, ніж сам умовах франко-.

товар. підприємство

- вартість всіх використаних
матеріалів не перевищує
40% від ціни товару на
умовах франко-
підприємство

8711 Мотоцикли


(включаючи мопеди) і
велосипеди з
встановленим
допоміжним двигуном,
з колясками або без
них; коляски:

- З двигуном внутрішнього згорання зі зворотно­поступальним рухом поршня, з об'ємом циліндрів

— До 50 см3 Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

вартість всіх використаних

- вартість всіх використаних матеріалів не перевищує
матеріалів не перевищує 20% від ціни товару на
40% від ціни товару на умовах франко- .

умовах франко- підприємство

підприємство;

- при цьому вартість всіх


використаних матеріалів,
що не походять з території
країни, не перевищує
вартість використаних
матеріалів, що походять з
території країни

-- Понад іО см3 Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

вартість всіх використаних

- вартість всіх використаних матеріалів не перевищує


матеріалів не перевищує 25% від ціни товару на
40% від ціни товару на умовах франко-

умовах франко- підприємство

підприємство;

- при цьому вартість всіх


використаних матеріалів,
що не походять з території
країни, не перевищує
вартість використаних
матеріалів, що походять з

117


Продовження табл..
. : -(або) __

(1)

(2)

(3)

(4)

території країни

- Інше Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

вартість всіх використаних

- вартість всіх використаних матеріалів не перевищує


матеріалів не перевищує 30% від ціни товару на
40% від ціни товару на умовах франко-

умовах франко- підприємство

підприємство;

- при цьому вартість всіх


використаних матеріалів,
що не походять з території
країни, не перевищує
вартість використаних
матеріалів, що походять з
території країни

з 8712 Велосипеди двоколісні Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

без шарикових не класифікованих за вартість всіх використаних

підшипників товарною позицією 8714 матеріалів не перевищує

30% від ціни товару на умовах франко-підприємство

8715 Коляски дитячі та їх Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

часгини . . . вартість всіх використаних

- всі, використані матеріали матеріалів не перевищує

класифікуються за іншою 30% від ціни TQвару на умовах товарною позицією, ніж сам франко-

товар;' підприємство

- вартість всіх використаних
матеріалів не перевищує
40% від ціни товару на
умовах франко-
підприємство

8716 Причіпи і напівпричіпи; Виробництво, в якому: Виробництво, в якому


інші несамохідні . . . вартість всіх використаних
транспортні засоби, їх ' всі використанні матеріали матеріалів не перевищує
частини класифікуються за іншою 30% від ціни товару на

товарною позицією, ніж сам умовах франко-

товар; підприємство

- вартість всіх використаних


матеріалів не перевищує
40% від ціни товару на
умовах франко-
підприємство

З групи 88 Літальні апарати, Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

космічні апарати, їх використані матеріали вартість всіх використаних

частини; за винятком класифікуються за іншою матеріалів не перевищує


наступного: товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

товар умовах франко-

підприємство

з 8804 Ротошути Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому

вказаних у будь-якій вартість всіх використаних

товарній позиції, матеріалів не перевищує

включаючи інші матеріали, 40% від ціни товару на

вказані у товарній позиції умовах франко-

8804 підприємство

118


Продовження табл.
І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

8805 Апаратура і пристрої Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

для злітання літаків, використані матеріали вартість всіх використаних

гальмувальні пристрої класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

для посадки літаків; товарною позицією, ніж сам 30% від ціни товару на

наземні тренажери для товар умовах франко-

льотчиків; частини і підприємство


приналежності

Група 89 Судна, човни та інші Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

плавучі засоби використані матеріали вартість всіх використаних

класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

товар. Проте, не можуть умовах франко-

використовуватися корпуси підприємство
суден, вказаних у товарній
позиції 8906

З групи 90 Прилади і апарати Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

оптичні, фотографічні, . . . вартість всіх використаних

кінематографічні, '- всі використані матеріали матеріалів не перевищує

вимірювальні, класифікуються за іншою 30% від ціни товару на

- консольні, прецизійні, товарною позицією, ніж сам умовах франко-

медичні і хірургічні, їх товар; підприємство

частини і - вартість всіх використаних

приналежності; за матеріалів не перевищує

винятком наступного: 40% від ціни товару на

умовах франко-

підприємство

9001 Волокна оптичні і Виробництво, в якому
джгути волокно- вартість всіх використаних
оптичні; кабелі матеріалів не перевищує
волокно-оптичні (крім 40% від ціни товару на
вказаних у позиції умовах франко-

8544); листи і пластини підприємство

з поляризаційного

матеріалу; лінзи

(включаючи

контактні), призми,

дзеркала та інші

оптичні елементи з

будь-якого

матеріалу,

невстановлені,

відмінні від скляних

заготовок для оптичних

елементів

9002 Лінзи, призми, дзеркала Виробництво, в якому

та інші оптичні вартість всіх використаних

елементи з будь-якого матеріалів не перевищує

матеріалу в зборі, які є 40% від ціни товару на

частинами інструментів умовах франко-

і приладів (крім підприємство


скляних заготовок для
цих виробів)

9004 Окуляри, захисні Виробництво, в якому

окуляри і подібні їм вартість всіх використаних

оптичні прилади матеріалів не перевищує

коригуючі захисні або 40% від ціни товару на

119


Продовження табл.

(або).___(І)

(2)

(3)

(4)

інші умовах франко-

підприємство

з 9005 Біноклі, монокуляри, Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

інші оптичні труби і . . вартість всіх використаних

штативи для них, за - всі використані матеріали матеріалів не перевищує

винятком приладів класифікуються за Іншою 30% від ціни товару на

астрономічних товарною позицією, ніж сам умовах франко - .

, товар: .

рефракторних підприємство

телескопів і штативів - вартість всіх використаних


для них матеріалів не перевищує

40% від ціни товару на

умовах франко-

підприємство;

- вартість всіх використаних
матеріалів, що не походять з
території країни, не
перевищує вартість
використаних матеріалів,
що походять з території
країни

з 9006 Фотокамери (крім Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

кінокамер); . . . вартість всіх використаних

фотоспалахи і лампи - всі використанні матеріали матеріалів не первищує

спалахи, крім класифікуються за іншою 30% від ціни товару на

електричних лампи товарною позицією, ніж сам умовах франко-.

спалахів товар;' підприємство


 • вартість всіх використаних
  матеріалів не перевищує
  40% від ціни товару на
  умовах франко-
  підприємство;

 • вартість всіх використаних
  матеріалів, що не походять з
  території країни, не
  перевищує вартість
  використаних матеріалів,
  що походять з території
  країни

9007 Кінокамери і Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

кінопроектори, які . . . вартість всіх використаних

мають або не мають '- всі використані матеріали матеріалів не перевищує

звукозаписуючих або класифікуються за іншою - 30% від ціни товару на


звуковідтворюючих товарною позицією, ніж сам умовах франко-.

пристроїв товар, підприємство • вартість всіх використаних
  матеріалів не перевищує
  40% від ціни товару на
  умовах франко-
  піднрисмство;

 • вартість всіх використаних
  матеріалів, що не походять з
  території країни, не
  перевищує вартість
  використаних матеріалів,
  що походять з території

120

Продовження табл.
І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

країни

9011 Мікроскопи оптичні Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

складні (включаючи . . . вартість всіх використаних

мікроскопи для - всі використані матеріали матеріалів не перевищує

мікрофотозйомки. класифікуються за іншою 30% від ціни товару рокінозйомки , товарною позицією, ніж сам на умовах франко-

мікропроекціювання) товар, підприємство

- вартість всіх використаних

матеріалів не перевищує

40% від ціни товару на

умовах франко-

підприємство;

• - вартість всіх використаних матеріалів, що не походять з території країни, не перевищує вартість використаних матеріалів, що походять з території країни

9014 Інші навігаційні Виробництво, в якому

інструменти та прилади вартість всіх використаних

матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприємство

9015 Прилади та Виробництво, в якому


інструменти геодезичні вартість всіх використаних
(включаючи матеріалів не перевищує
фотограметичні), 40% від ціни товару на
гідрографічні, умовах франко-
океанографічні, підприємство
гідрологічні,

метеорологічні і геофізичні (крім компасів); далекоміри

9016 Ваги чутливістю 0,05 г і Виробництво, в якому
вище, з різновагами або вартість всіх використаних
без них матеріалів не перевищує

40% від ціни товару на умовах франко-підприсмство

9017 Інструменти для Виробництво, в якому
креслення, розмітки і вартість всіх використаних
математичних матеріалів не перевищує
розрахунків 40% від ціни товару на
(наприклад, креслярські умовах франко-
машини, пантографи, підприємство
штангенциркулі,

логарифмічні лінійки, нутраміри, дисконі калькулятори), інструменти ручні для вимірювання лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні рулетки, мікрометри,

121

Продовження maбл..

(або)


(1)

(2)

(3)

(4)

штангенциркулі), в іншому місці цієї Групі не поіменовані

9018 Інструменти і приладдя


медичні, хірургічні,
стоматологічні і
ветеринарні
(включаючи

сцингиграфічну апаратуру), апаратура електрична медична, інша і приладдя для дослідження зору:

- Стоматологічні Виробництво з матеріалів, Виробництво, в якому
крісла, до складу яких вказаних у будь-якій вартість всіх використаних
входять стоматологічне товарній позиції, матеріалів не перевищує
приладдя або включаючи інші матеріали, 40% від ціни товару на
плювальниці вказані у товарній позиції умовах франко-

9018 підприємство

- Інше Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

вартість всіх використаних

- всі, використані, матеріали матеріалів не перевищує

класифікуються за іншою 25% від ціни товару на

товарною позицією, ніж сам умовах франко-

товар:


підприємство

- вартість всіх використаних


матеріалів не перевищує
40% від ціни товару на
умовах франко-
підприсмство

9019 Апаратура для Виробництво, в якому: Виробництво, в якому


механотерапії; апарати . . . вартість всіх використаних
масажні; апаратура для ' – всі використанні матеріали матеріалів не перевищує
психологічних тестів; класифікуються за іншою 25% від ціни товару на
апаратура для озонової, товарною позицією, ніж сам умовах франко-
кисневої і аерозольної товар; підприємство

терапії, штучного - вартість всіх використаних

дихання та інша матеріалів не перевищує

терапевтична 40% від ціни товару на

апаратура для умовах франко-

лікування дихальних підприємство


шляхів

9020 Апаратура дихальна, Виробництво, в якому: Виробництво, в якому


інша, газові маски, крім . . . вартість всіх використаних
захисних масок без ' – всі використанні матеріали матеріалів не перевищує
механічних деталей і класифікуються за іншою 25% від ціни товару на
змінних фільтрів товарною позицією, ніж сам умовах франко-v

товар; т

' підприємство

- вартість всіх використаних


матеріалів не перевищує
40% від ціни товару на
умовах франко-
підприсмство

9024 Машини і прилади для Виробництво, в якому

випробування на вартість всіх використаних

твердість, міцність, матеріалів не перевищує

122

Продовження табл..
І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

розтяжку і стиснення, 40% від ціни товару на

еластичність та інші умовах франко-

механічні властивості підприємство

матеріалів (наприклад,

металів, деревини,

текстилю, паперу,

пластмас)

9025 Ареометри і аналогічні Виробництво, в якому


прилади, що діють при вартість всіх використаних
зануренні в рідину, матеріалів не перевищує
термометри, пірометри, 40% від ціни товару на
барометри, гігрометри, умовах франко-
психрометри, із підприємство
записуючим пристроєм

або без записуючого пристрою і будь-які з'єднання цих приладів один з одним

9026 Прилади і апаратура Виробництво, в якому
для вимірювання і вартість всіх використаних
контролю витрат, матеріалів не перевищує
рівня, тиску та інших 40% від ціни товару на
змінних характеристик умовах франко-

рідин і газів підприємство

(напри кл а;],

витратоміри,

показники рівня,

манометри, тепломіри),

крім інстру ментів і

апаратури,вказаних у

позиціях 9014, 9015,

9028 і 9032

9027 Прилади і апаратура Виробництво, в якому
для фізичного і вартість всіх використаних
хімічного аналізу матеріалів не перевищує
(наприклад, 40% від ціни товару на
поляриметри, умовах франко-
рефрактомстри, підприємство
спектрометри, газо- і

димоаналізатори); прилади і апаратура для вимірювання і контролю в'язкості, пористості, розширення, поверхневої натяжки і т.д.; прилади і апаратура для вимірювання чи контролю кількості тепла, звуку чи світла (включаючи експонометри); мікротоми

9028 Лічильники подачі чи
виробниш ва газу,
рідини і електроенергії

123


Продовження табл.
І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

(включаючи калібруючі):

- Частини та Виробництво, в якому


приналежності вартість всіх використаних

матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприємство

- Інше Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

вартість всіх використаних

- вартість всіх використаних - . ґ

к . . v матеріалів не перевищує

матеріалів не перевищує ^ іни ^ ш

40% від ціни товару на 30% від ціни товару на

умовах франко-

умовах франко- .

3. ^г підприємство

підприємство;

- при цьому вартість всіх
використаних матеріалів,
що не походять з території
країни, не перевищує
вартість використаних
матеріалів, що походять з
території країни

9029 Лічильники кількості Виробництво, в якому


оборотів І кількості вартість всіх використаних
продукції, таксометри, матеріалів не перевищує
мілеометри, крокоміри і 40% від ціни товару на
аналогічні прилади; умовах франко-
спідометри і тахометри, підприємство

крім вказаних у позиції 9014 або''015; стробоскопи

9030 Осцілоскопи, Виробництво, в якому
спектрометри, інші вартість всіх використаних
прилади і апаратура матеріалів не перевищує
для вимірювання і 40% від ціни товару на
контролю електричних умовах франко-
величин, крім підприємство
вимірювальних

приладів, вказаних у позиції 90Л8; прилади і апаратура для

виявлення і вимірювання альфа, бета-, гама-, рентгенівс ького, космічноп > та інших іонізуючих випромінювань


 1. Прилади, І Іриладдя чи Виробництво, в якому
  машини вимірювальні вартість всіх використаних
  контрольні, в іншому матеріалів не перевищує
  місці цієї І рупи не 40% від ціни товару на
  зазначені; проектори умовах франко-
  профільні підприємство

 2. Прилади і апаратура Виробництво, в якому

124

Продовження табл.
І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

для автоматичного вартість всіх використаних

регулювання і матеріалів не перевищує

управління 40% від ціни товару на

умовах франко-

підпригмство

9033 Частини і приладдя до Виробництво, в якому

машин, приладів, вартість всіх використаних

інструментів і матеріалів не перевищує

апаратури, вказаних у 40% від ціни товару на

Групі 90, в іншому умовах франко-

місці цієї Групи не підприємство
зазначені

З групи 91 Годинники та їх Виробництво, в якому

частини; за винятком вартість всіх використаних
наступного: матеріалів не перевищує

40% від ціни товару на

умовах франко-

підприсмство

9105 Годинники, не Виробництво, в якому: Виробництво, в якому

призначені для носіння . . вартість всіх використаних

на собі чи з собою, інші ' - вартість всіх використаних матеріалів не перевищує

матеріалів не перевищує 30% від ціни товару на

40% від ціни товару на умовах франко-.

умовах франко- підприємство

підприємство;

- при цьому вартість всіх


використаних матеріалів,
що не походять з території
країни, не перевищує
вартість використаних
матеріалів, що походять з
території країни

9109 Механізми для Виробництво, в якому: Виробництво, в якому


годинників, не . . вартість всіх використаних
призначених для - вартість всіх використаних матеріалів не перевищує

носіння на собі чи з матеріалів не перевищує 30% від ціни товару на

собою, укомплектовані 40% від ціни товару на умовах франко-

або в зібраному вигляді умовах франко-- підприємство

підприємство;

- при цьому вартість всіх


використаних матеріалів,
що не походять з території
країни, не перевищує
вартість використаних
матеріалів, що походять з
території країни

9110 Механізми годинникові Виробництво, в якому: Виробництво, в якому


укомплектовані, . . вартість всіх використаних
незібрані чи частково - вартість всіх використаних матеріалів не перевищує
зібрані (комплекти матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на
годинникових 40% від ціни товару на умовах франко-
механізмів); механізми умовах франко- підприємство

прідприємство;


годинникові *

неукомнлектовані - при цьому, в межах

зібрані; механізми вищезазначеного ліміту,

годинникові, вартість матеріалів товарної

125

Продовження табл..
І (або)


(1)

(2)

(3)

(4)

попередньо "грубо" позиції 9114 не перевищує

зібрані 10% від ціни товару на

умовах франко-

підприємство

9111 Корпуси для Виробництво, в якому: Виробництво, в якому
годинників, . . . вартість всіх використаних
призначених для - всі. використані, матеріали матеріалів не перевищує
носіння на собі чи з класифікуються за іншою 30% від ціни товару на
собою; їх частини товарною позицією, ніж сам умовах франко- .

товар; •


г підприємство

- вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 40% від ціни товару на умовах франко-підприємство

9112 Корі І уси для Виробництво, в якому: Виробництво, в якому
годинників, не . . вартість всіх використаних
призначених для '- всі використані матеріали матеріалів не перевищує
носіння на собі чи з класифікуються за іншою 30% від ціни товару на
собою, і аналогічні товарною позицією, ніж сам умовах франко -

товар; •


корпуси для Інших *' підприємство

виробів, - вартість всіх використаних

класифікованих у цій матеріалів не перевищує
Групі; їх частини 40% від ціни товару на

умовах франко-

підприємство

9113 Ремінці, стрічки і


браслети для
годинників,
призначених для
носіння на собі чи з
собою; їх частини:

 • З недорогоцінних Виробництво, в якому
  металів, з покриттям вартість всіх використаних
  або без покриття, або матеріалів не перевищує
  плаковані 40% від ціни товару на
  дорогоцінними умовах франко-
  металами підприємство

 • Інше Виробництво, в якому

вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприємство

Група 92 Інструменти музичні; їх Виробництво, в якому

частини і вартість всіх використаних

приналежності матеріалів не перевищує

40% від ціни товару на

умовах франко-

підприємство

Група 93 Зброя і боєприпаси; їх Виробництво, в якому

частинні вартість всіх використаних

приналежності матеріалів не перевищує50% від ціни товару на
умовах франко-

126


Продовження табл.
І (або)

(1)

(2)

(3)

(4)

підприємство

З групи 94 Меблі, постільні речі. Виробництво, в якому всі Виробництво, в якому

матраци, матрацні використані матеріали вартість всіх використаних

основи, диванні класифікуються за іншою матеріалів не перевищує

подушки та аналогічні товарною позицією, ніж сам 40% від ціни товару на

набивні речі меблів; товар умовах франко-

освітлювальні прилади підприємство

та їх частини, в іншому

місці не зазначені;

світлові покажчики,

табло та аналогічні

вироби, збірні

будівельні конструкції;

за винятком

наступного:

з 9401 та Меблі з чорних металів, Виробництво, в якому всі

9403 Д° складу яких входить використані матеріали

бавовняна тканина без класифікуються за іншою

набивки вагою не товарною позицією, ніж сам

,-— більше 300 г/м2 товар

або

Виробництво з бавовняної тканини, сформованої у вигляді, готовому для використання при виготовленні товарів позицій 9401 або 9403, якщо: • її вартість не перевищує
  25% від ціни товару на
  умовах франко-
  підприємство;

 • всі інші використані
  матеріали вже походять з
  території країни і
  класифікуються за іншими
  товарними позиціями, ніж
  товарні позиції 9401 або
  9403

9405 Освітлювальне Виробництво, в якому

устаткування, вартість всіх використаних

включаючи матеріалів не перевищує

прожектори, фари таїх 50% від ціни товару на

частини, в іншому місці умовах франко-

не пойменовані; підприємство

світлові покажчики,

табло і аналогічні

вироби, які мають

вбудоване джерело

світла, їх частини, н

іншому місці не

поіменовані

9406 Конструкції будівельні Виробництво, в якому

збірні вартість всіх використаних

матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на

127

Продовження maбл

(або)
(1)

(2)

(3)

(4)

умовах франко-піднрисмство

З групи 95 Іграшки, ігри і Виробництво, в якому всі

спортивний інвентар, їх використані матеріали

частини і класифікуються за іншою

приналежності; за товарною позицією, ніж сам

винятком наступного: товар

9503 Іграшки інші; моделі в Виробництво, в якому:

зменшеному розмірі і . . .

- всі використані матеріали
аналогічні моделі для ,. v . v

класифікуються за Іншою


розваї, рухомі І ^ 3

товарною позицією, ніж сам

нерухомі; головоломки F

товар;
всіх видів v

- вартість всіх використаних
матеріалів не перевищує
50% від ціни товару на
умовах франко-
підприємство

з 9506 Ключки для гольфу та Виробництво, в якому всі

їх частини використані матеріали

класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар. Проте, можуть використовуватися начорно сформовані блоки для виготовлення головок ключок для гольфу

З групи 96 Різні і готові вироби; за Виробництво, в якому всі винятком наступного: використані матеріали

класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар

з 9601 та Вироби з матеріалів Виробництво з матеріалів

тваринного, для різьби "оброблених" тієї3 рослинного або ж товарної позиції

мінерального

походження для різьби

з 9603 Мітли і щітки (крім Виробництво, в якому

метелок та аналогічних вартість всіх використаних
виробів, а також щіток матеріалів не перевищує
з волосся куниці або 50% від ціни товару на

білки), пристрої ручні умовах франко-механічні без двигунів підприємство для прибирання підлоги; подушечки і валики малярні для фарби, віджимки гумові і швабри

9605 Набори дорожні, що Кожний предмет у наборі

використовуються для повинен відповідати


особистої гігієни, правилу визначення

шиття, чистки одягу і походження, яке б


взуті ч застосовувалися до нього,

якби він не був включений у

набір. Проте, до набору

128


Продовження табп.

1 (або)


(І)

(2)

(3)

(4)

можуть включатися предмети, які не походять з території країни, якщо їх сумарна вартість не перевищує 15% від ціни набору на умовах франко-підприсмство

9606 Ґудзики і кнопки, Виробництво, в якому:

застібки, форми

, \ • - всі використанні матеріали

(каркаси) для ґудзиків, ,. . ^. . J класифікуються за Іншою

Інші частини цих ^ J

,-• товарною позицією, ніж сам
виробів; заготовки для к

ґудзиків товар.

- вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприємство

9608 Ручки кулькові; ручки і Виробництво, в якому всі

-''" маркери з використані матеріали

наконечником з повсті класифікуються за іншою

та інших пористих товарною позицією, ніж сам

матеріалів; авторучки товар. Проте, можуть

чорнильні; стилографи і використовуватися пера або

ручки інші; пера кінцівки пір'їв, які

копіювальні; олівці класифікуються за тією ж

висувні гвинтові; товарною позицією

стрижнетримачі,

грифелетримачі та

аналогічні тримачі;

частини (у тому числі

ковпачки і затискачі)

виробів


вищезазначених

виробів (крім виробів,

класифікованих у

товарній позиції 9609)

9612 Стрічки для Виробництво, в якому:

друкарських машинок і . .rj - - - всі використані матеріали
аналогічні стрічки, ,• -

г класифікуються за Іншою
просочені чорнилом ^ J

і. . ґ товарною позицією, ніж сам

або Іншим чином F

товар;
приготовлені для к

виготовлення відби І ків, - вартість всіх використаних
упаковані чи не матеріалів не перевищує

упаковані в котушки чи 50% від ціни товару на


касети; подушки умовах франко-

штемпельні, просочені підприємство не просочені чорнилом,

в коробках чи без коробок

з 9613 П'єзозапальнички Виробництво, в якому

вартість всіх використаних матеріалів товарної позиції 9613 не перевищує 30% від ціни товару на умовах

129


Продовження табл.

(1)

(2)

(3)

(4)

франко-иідприємство

з 9614 Трубки для куріння та Виробництво з начорно

їх чашоподібні частини сформованих блоків

Група 97 Твори мистецтва, Виробництво, в якому всі

предмети використані матеріали

колекціонування та класифікуються за іншою

антикваріат товарною позицією, ніж сам

товар


1 Виняток стосовно кукурудзи Zea indurata застосовується до 31.12.2002 р.

2 Особливі умови щодо спеціальних процесів описані у Вступних зауваженнях 7.1 та 7.3.

3 Особливі умови щодо спеціальних процесів описані у Вступному зауваженні 7.2.

4 У зауваженні 3 до Групи 32 зазначено, що ці препарати є такими, що використовуються для
фарбування будь-якого матеріалу або як інгредієнти для виготовлення фарбувальних препаратів,
якщо вони не класифікуються за іншою товарною позицією Групи 32.

5 "Пункт" означає будь-яку частину товарної позиції, відокремлену крапкою з комою.

6 У випадку, коли продукція складається з матеріалів, класифікованих як за товарними позиціями
3901-3906, так і за товарними позиціями 3907-3911, це обмеження застосовується лише до тієї групи
матеріалів, яка переважає у вазі товару.

7 Фольгою з високим ступенем прозорості вважається фольга, оптичне затемнення якої, виміряне
за методом ASTM-D 1003-16 вимірювачем рівня видимості Гарднера (наприклад, Hazefactor),
становить менше за 2%.

8 Особливі умови щодо продукції, виготовленої із суміші текстильних матеріалів, описані у
Вступному зауваженні 5.

9 Цей матеріал може використовуватися лише у виробництві шовкових тканин, що
використовуються у машинах для виготовлення паперу.

10 Див. Вступне зауваження 6.

11 Для трикотажних виробів машинного або ручного в'язання, нееластичних та не прогумованих,
отриманих шляхом зшивання або збирання частин трикотажних тканин машинного або ручного
в'язання (вирізаних або безпосередньо зв'язаних по формі), див. Вступне зауваження 6.

12 SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Корпорація "Інститут
напівпровідникового обладнання та матеріалів")

13 Це правило застосовується до 31.12.2005 р. ^^^^^^^^^^^^

ДОДАТОК І б
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка