Тальнівського навчально-виховного комплексу загальноосвітняСторінка4/7
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Інваріантна складова

Мови

і літера-туриУкраїнська мова

2+(2)

2

2

2

2+(2)

2

2

2

Іноземна мо-ва(англійська)

2

2

2

2

+(2)


2

2

2

2

+(1)


Друга інозем-на мова

(німецька)-

-

-

2

+(1)


-

-

-

2

Українська література

2+(2)

2

2

2

2+(1)

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспіль-ствозна-вство

Історія України

1,5

1,5+(1,5)

1,5

1,5

1,5

1,5+(1)

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1+

(1)


1

1

1

1

+(1)


1

1

Етика

-

-

-

-

-

-

-

-

Правознавство

-

-

-

-

1

1

1

1

Естети-чна куль-тура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

-

-

-

-

-

-

-

-

Мате-мати-

Ка


Математика

-

-

-

-

-

-

-

-

Алгебра

2

2

2

2

2

2

2

2

+(0,5)


Геометрія

2

2

2

2

2

2

2

2

Приро-дозна-вство

Природо-знавство

-

-

-

-

-

-

-

-

Біологія

2

2

2+(1)

2

3

3

3

3

Географія

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

1,5

Фізика

2

2

2

2

2

2

2

2

Хімія

2

2

2

2

2

2

2

2

Техно-логії

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

Інформатика

-

-

-

-

1

1

1

1

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

Художня культура

-

-

-

-

1

1

1

1
Разом

240 годин

28,5

28,5

28,5

30,5

30,5

30,5

30,5

32,5
Поділ на групи:

Інформатика1
1

1


Варіативна складова


Нав-чальні пред-

Мети


Українська мова

2

-

-

-

2

-

-

-

Українська література

2

-

-

-

1

-

-

-

Історія України

-

1,5

-

-

-

1

-

-

Всесвітня історія

-

1

-

-

-

1

-

-

Курси за вибором

«Видатні постаті України»

-

1

-

-

-

0,5

-

-

Екологія

-

-

0,5

-

-

-

-

-

«Живи за правилами»

-

1

-

-

-

-

-

-

Народознавство

1

1

-

-

-

1

-

-

Факуль-тативи

Хореографія

0,5

-

-
-

-

0,5

-

Російська мова

-

-

-

0,5

-

-

-

-

Народознавство

-

-

-

-

0,5


Індиві-дуальні заняття

Математика

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Іноземна мова (англійська)

-

-

-

2

-

-

-

1

Іноземна мова (німецька)

-

-

-

1

-

-

-

-

Біологія1Разом

25 годин

5,5

5,5

1,5

3,5

3,5

3,5

0,5

1,534

34

30

34

34

34

31

34
Разом фінансується

268 годин
Спецгрупа (фізична культура)

2 години
Разом фінансується

270 годин
Кількість учнів

135

15

12

21

13

19

15

21

19


Навчальний план для учнів 10-11 класів


Навчальні

Предмети


Кількість годин на тиждень

10-А

Укр. філ.10-Б

Іноз.філ.11-А

Укр.філ.


11-Б

Матем.Інваріантна складова

Українська мова

4

2

4

1+(1)

Українська література

4

2

4

2

Іноземна мова (англійська)

3

5

3

3

Друга іноземна мова

(німецька)-

3+(0,5)

-

-

Світова література

3

3

3

1

Історія України

1

1+(1)

1,5+(0,5)

1,5

Всесвітня історія

1

1

1+(0,5)

1

Громадянська освіта:

Правознавство

Економіка

Людина і світ1

1+(0,5)


-


-


-

-

1

1

-

-

0,5

0,5

Художня культура

0,5

+(0,5)


0,5

0,5

0,5

Математика

3+(1)

3+(1)

3
Алгебра

-

-

-

5

Геометрія

-

-

-

4

Астрономія0,5

0,5

Біологія

1

1

1,5

1,5

Екологія

0,5

0,5

0,5

0,5

Географія

1,5

1,5

-

-

Фізика

2

2

2

3

Хімія

1

1

1

1

Технології

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

Фізична культура

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1

1

1

1

Разом

31,5

32,5

32

33

Поділ на групи:

Інформатика

Захист Вітчизни


1

1

1

11

Разом фінансується

134 години

33,5

32,5

34

34

Варіативна складова


Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курси за вибором , факультативів, індивідуальні та групові заняття

3,5

5,5

3

2

Вивчення предметів :

Українська мова


1

Українська література

Історія України0,5
Всесвітня історія0,5
Народознавство

Художня культура

0,5


Курси за вибором:

Країни європейського союзу
1Міжнародне право
2Народознавство

1
1
Факультативи:

Основи християнської етики

1
1

1

Індивідуальні заняття:

Історія України
1


Математика

1

1Німецька мова
0,5Правознавство
0,5


37

38

37

36

Разом фінансується

148 годин

Спецгрупа (фізична культура)

2 години

Разом фінансується

150 годин

Кількість учнів

60

22

7

18

13

Всього фінансується по Тальнівському НВК

«загальноосвітня школа №1 – гімназія» - 1111 годин

Всього 635 учнів


Навчальний план

для учнів 1-5 класів Тальнівської гімназії


п/п


Навчальні

Предмети


Кількість годин на тиждень

1-й

у.


2 А у.

2 Б

а.


3 А

у.


3 Б

н.


4 А

у.


4 Б

і.


у.


і.Інваріантна складова


1

Українська мова

3,5

+(1,5)


3

3

3

+(2)


3

2

+(2)


2

2

+(2)


2

2

Українська література

2

+(2)


2

2

2

2

2

+(2)


2

2

+(1)


2

3

Світова література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Іноземна мова (англійська)

3,5

3

3

+(1)


3

3

+(1,5)


2


2

2

2

5

Німецька мова+(1,5)
+(1)

6

Математика

4

4

4

-

-

-

-

-

-

7

Алгебра

-

-

-

2,5

2,5

2

2

2

2

8

Геометрія

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

2

9

Історія України

1

1

1

1

1

1,5

1,5

+(1,5)


1,5

1,5

+(1)


10

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

1

+(1)


1

1

+(1)


11

Правознавство

-

-

-

-

-

-

-

1

1

12

Природознавство

1

1

1

-

-

-

-

-

-

13

Біологія

-

-

-

2

2

2

2

3

3

14

Географія

-

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

15

Фізика

-

-

-

1

1

2

2

2

2

16

Хімія

-

-

-

1

1

2

2

2

2

17

Музика

1

1

1

1

1

1

1

-

-

18

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

-

-

19

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

20

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

21

Трудове навчання

1

1

1

2

2

2

2

1

1

22

Етика

1

1

1

-

-

-

-

-

-

23

Інформатика


1

1

24

Художня культура


1

1

Разом

24,5

26,5

26,5

29,5

29,5

28,5

28,5

30,5

30,5

Кількість учнів

151

25

17

15

18

15

15

12

19

15


Цикл профільних предметів, додатковий час на поглиблене вивчення, введення додаткових предметів, курсів за вибором, спецкурсів
Предмети:


1

Українська мова

1,5

2
2
2
2
2

Українська література
2
1
3

Іноземна мова (англійська мова)1
1,5

4

Іноземна мова (німецька)1,5
1

5

Історія України1,5
1

6

Всесвітня історія1
1

Курси за вибором:
1

Народознавство

1

1

12

«Живи за правилами»13

«Видатні постаті України»1
0,5

Факультативи,

індивідуальні та групові заняття, консультації


1

Народознавство
0,5
0,5


0,5

1

2

Хореографія
0,5

Всього фінансується :


27

29

29

32

32

34

34

34

34
285 годинПоділ на групи

Інформатика
1

Всього фінансується 286 годин


ІІІ. Організаційне забезпечення роботи НВК


№ пп

Завдання і зміст роботи

Строки виконання

Відповідальний за виконання

Прим


1

2

3

4

5

1.

Виготовити нові печатку та штамп навчального закладу

вересень

Нерубайський В.А.
2.

Дітей, яким на 01.09.2011 року виповниться 6 років, враховуючи стан їх здоров’я та згоду батьків, залучити до навчання в перших класах

серпень

Голота О.С.
3.

Для формування мережі класів на 2012-2013 навчальний рік скласти списки дітей, яким на 01.09.2012 р. виповниться 6 років

лютий-березень

Голота О.С.

4.

Зарахувати до НВК учнів 1-х, 10-х класів та новоприбулих учнів в інші класи, а також залишених на повторний курс. Записати їх до алфавітної книги та розподілити по класах. Відрахувати учнів, які вибули протягом літа

до 05.09

Нерубайський В.А., Голота О.С., класоводи , класні керівники, Леонтович Е.І.
5.

Виявити дітей з психофізіологічними вадами. Забезпечити проходження ними медико-педагогічної комісії, встановити, які з них підлягають навчанню в допоміжних школах

травень

Голота О.С.,

Турура І.В.,

Черепенко А.С.,

логопед, класоводи, класні керівники


6.

Виявити хворих дітей, які не підлягають навчанню, а також дітей, які підлягають навчанню вдома, організувати їх індивідуальне навчання

серпень-вересень

Голота О.С.,

класні керівники7.

Провести вступний інструктаж з техніки безпеки та санітарії з внесенням записів у журнали і підписами учнів

01.09.

Голота О.С.,

класні керівники8.

Учням-сиротам, напівсиротам, дітям з багатодітних сімей, учням, які мають тяжкі домашні умови, надати матеріальну допомогу і підтримку,

забезпечити їх оздоровленняпротягом року

Нерубайський В.А.

Черепенко Л.В.,

Турура І.В.,

класні керівники, класоводи, рада


НВК, батьківський комітет
9.

Охопити безкоштовним гарячим харчуванням всіх учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів, які мають чорнобильське посвідчення, платним харчуванням –учнів, які не мають посвідчень, організувати дієтичне харчування всіх дітей, які цього потребують

з 01.09.

Нерубайський В.А.,

Черепенко Л.В.,

класоводи, класні керівники,

Горкунова І.М.


10.

Систематично контролювати відвідування учнями школи, не допускати пропусків уроків без поважних причин

постійно

Класоводи,

класні керівники, Голота О.С.,

Карман Р.М.,

Черепенко Л.В.


11.

Забезпечити підручниками учнів 1-11 класів, здійснювати контроль за їх збереженням

серпень
постійно

Нерубайський В.А.,

класні керівники,

Мельніченко Л.А.

12.

Перевірити працевлаштування випускників 9 класів 2010-2011 навчального року. Зібрати довідки про їх подальше навчання. Учнів, що не навчаються, залучити до навчального закладу. Уточнити працевлаштування випускників 11-х класів

до 05.09

Голота О.С.,

класні керівники


13.

Провести анкетування і збір попередніх даних з подальшого навчання і працевлаштування випускників 9-х і 11-х класів 2011-2012 навчального року

до 5.05.

Голота О.С., класні керівники
14.

Вивчити бажання учнів 4-х класів та їхніх батьків щодо формування гімназійних класів у 2012-2013 н.р.

до 01.01.

Голота О.С., класні керівники 4-х класів1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка