Тарас Шевченко. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до зноСкачати 113.23 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір113.23 Kb.
Тарас Шевченко. Українська література. Тестові завдання. Підготовка до ЗНО
Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
37. Хто є основоположником нової української літератури?

А І. П. Котляревський;

Б Г. Ф. Квітка-Основ’яненко;

В Є. Гребінка;

Г М. Шашкевич;

Д Т.Г.Шевченко.


38. Де і коли народився Т. Г. Шевченко?

А у Моринцях 1814 p.;

Б у Кирилівці 1814 p.;

В у Черкасах 1816 p.;

Г у Каневі 1815 p.;

Д у Петербурзі 1861 р.


39. У якому році було викуплено Т. Шевченка з кріпацтва?

А 1838 р.;

Б 1840 р.;

В 1841р.;

Г 1836 р.;

Д 1839 р.


40. Як називалась і коли була видана перша збірка Т. Шевченка?

А «Кобзар» 1840 p.;

Б «Твори» 1840 p.;

В «Гайдамаки» 1841 p.;

Г «Причинна» 1838 p.;

Д «Іван Підкова» 1839 р.


41. Де було видрукуване перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?

А у Києві;

Б у Санкт-Петербурзі;

В у Москві;

Г у Львові;

Д в Женеві.


42. Який твір відкриває перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка?

А «Причинна»;

Б «Думи мої, думи мої…»;

В «Тополя»;

Г «Перебендя»; ,

Д «Катерина».


43. Хто сказав про Т. Шевченка: «Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури…»?

А І. Франко;

Б М. Коцюбинський;

В Марко Вовчок;

Г П. Куліш;

Д Леся Українка.


44. Яким позасюжетиим елементом розпочинається балада Т. Г. Шевченка «Причинна»?

А роздумами автора про поезію;

Б портретом дівчини — героїні твору;

В портретом козака — коханого дівчини;

Г ліричним відступом «Така її доля»;

Д пейзажною картиною «Реве та стогне Дніпр широкий».


45. Ознаки якого літературного напряму наявні в баладі «Причинна» Т. Шевченка?

А класицизму;

Б романтизму;

В сентименталізму;

Г реалізму;

Д імпресіонізму.


46. Яку проблему порушує Т. Шевченко в поемі «Катерина»?

А виїзду українців за кордон;

Б наслідків переселення народів;

В утримання військових цивільним населенням;

Г соціальної нерівності і трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві;

Д легковажності дівчат.


47. Якої пори року загинула Катерина (Т. Шевченко «Катерина»)?

А навесні;

Б пізньої весни;

В пізньої осені;

Г взимку;

Д ранньої весни.


48. У якому творі Т. Шевченко зобразив похід запорожців до Туреччини з метою визволення бранців?

А «До Основ’яненка»;

Б «Гамалія»;

В «Назар Стодоля»;

Г «Кавказ»;

Д «Неофіти».


49. Що стало основою для написання Т. Шевченком поеми «Гайдамаки»?

А народні перекази;

Б історичні пісні та перекази;

В матеріали петербурзьких архівів;

Г особисті вражання від розповідей діда та фольклорні твори;

Д спогад про особисту участь.


50. Коли вперше була надрукована поема Т. Шевченка «Гайдамаки»?

А 1841 р. окремим виданням;

Б 1844 р. у другому виданні «Кобзаря»;

В 1841 р. в альманасі «Ластівка»;

Г 1861 р. в журналі «Основа».

Д 1847 р. в журналі «Зоря».


51. В основі якого твору Т. Шевченка лежить тема селянського повстання?

А комедії «Сон»;

Б поеми «Гамалія»;

В поеми «Гайдамаки»;

Г поеми «Кавказ»;

Д поеми «Єретик».


52. Хто є головним героєм поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»?

А Ярема;


Б М. Залізняк;

В І. Гонта;

Г титар;

Д повсталий народ.


53. Вкажіть головну думку поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»:

А заклик до єднання слов’янських народів;

Б оспівування кохання, що долає на своєму шляху всі перешкоди;

В осуд жорстокості конфедератів;

Г захоплення мужністю титаря;

Д захоплення гайдамаками — народними месниками.


54. Вкажіть жанр твору Т. Шевченка «Назар Стодоля»:

А трагедія;

Б історична драма;

В комедія;

Г трагікомедія;

Д соціально-побутова драма.


55. Де Т. Шевченко написав «Заповіт»?

А у Петербурзі;

Б у Переяславі;

В на засланні;

Г в Яготині;

Д в Києві.


56. Хто написав музику широковідомого варіанту пісні «Заповіт»?

А М, Лисенко;

Б І. Гладкий;

В К. Стеценко;

Г М. Леонтович;

Д Я. Степовий.


57. Членом якого політичного товариства був Т. Г. Шевченко?

А «Руська трійця»;

Б «Народна воля»;

В «Стара громада»;

Г «Чорний переділ»;

Д Кирило-Мефодіївське братство.


58. Вкажіть ідею вірша Т. Шевченка «Заповіт»:

А поет закликає бути вірним Російській державі;

Б закликає до утвореній незалежної Української держави;

В закликає до створення демократичного союзу слов’янських народів;

Г прямо закликає повалити владу царя;

Д закликає до миру і любові між всіма народами світу.


59. Як сам Т. Шевченко визначив жанр твору «Сон» («У всякого своя доля…»)?

А поема;


Б послання;

В комедія;

Г трагедія;

Д драма.
60. Про кого з гетьманів України йдеться у вірші Т. Шевченка «Стоїть в селі Суботові»?


Стоїть в селі Суботові

На горі високій

Домовини України,

Широка, глибвка.


А про П. Полуботка;

Б про П. Дорошенка;

В про І. Мазепу;

Г про Б. Хмельницького;

Д про І. Виговського.
61. Вкажіть, з якого твору Т. Шевченка узято подані рядки та ідею, яку втілює автор цими словами:
…Лягло костьми

Людей муштрованих чимало.

А сльоз, а крові? напоїть

Всіх імператорів би стало

З дітьми і внуками втопить

В сльозах удов’їх.


А гнівний осуд загарбницької політики російського самодержавства («Кавказ»);

Б співчуття нещасним («Кавказ»);

В оспівування могутності російської армії («Сон»);

Г зображення страждань нещасних («Сон»);

Д захоплення політикою російського імператора («Єретик»).
62. Які художні засоби використав Т. Шевченко, щоб яскравіше передати ідею цих слів?
А тюрм, а люду! Що й лічить!

Од молдованина до фінна,

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує.


А іронію;

Б анафору;

В риторичні запитання;

Г епітети;

Д порівняння..
63. З якого твору Т. Шевченка ці слова?
Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь…
А «Великий льох»;

Б «Кавказ»;

В «Сон»;

Г «Іржавець»;

Д «І мертвим, і живим…».
64. З якого твору Т. Шевченка подані рядки?
Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая?


А «Сон»;

Б «Єретик»;

В «Кавказ»;

Г «Іржавець»;

Д «Великий льох».
65. Як назвав Т. Шевченко цикл віршів, написаних під час ув’язнення в Петропавловській фортеці?
А «Думи мої…»;

Б «Три літа»;

В «В казематі»;

Г «На чужині»;

Д «Невольнича лірика».
66. З якого твору Т. Шевченка ці рядки?
І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі…


А «О люди! люди небораки!»;

Б «І Архімед, і Галілей»;

В «Не нарікаю я на Бога»;

Г «Світе ясний! Світе тихий!»;

Д «Ісаія. Глава 35».
67. З якого твору Т. Шевченка ці рядки?
…Возвеличу

Малих отих рабів німих!

Я на сторожі коло їх

Поставлю, слово?


А «Подражаніє 11 псалму»;

Б «Не нарікаю я на Бога»;

В «О, люди! люди небораки!»;

Г «Я не нездужаю, нівроку…»;

Д «Царі».
Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей
68. У яких творах Т. Шевченко виводить образ матері?

1 «Катерина»;

2 «Наймичка»;

3 «Єретик»;

4 «Гайдамаки»;

5 «Неофіти»;

6 «Іржавець»;

7 «І Архімед, і Галілей».


69. Основними мотивами поеми Т. Шевченка «Сон» («У всякого свою доля») є:

1 сатира на царизм;

2 підтримка політики царизму;

3 протест проти колонізації України;

4 показ ганебної ролі Петра І та Катерини II в процесі колонізації України;

5 патріотизм поеми;

6 космополітизм поеми;

7 заклик до боротьби проти самодержавного ладу.


70. Основними мотивами містерії «Великий льох» Т. Шевченка є:

1 відображення трагічних епізодів української історії;

2 негативна оцінка акту приєднання України до Росії;

3 позитивна оцінка договору між Україною та Московським царством 1654 р.;

4 засудження зради старшинської верхівки інтересам української нації;

5 схвалення поведінки української старшини;

6 оцінка державної діяльності Хмельницького та Мазепи;

7 відображення особистого життя І. Мазепи.


71. Тематика твору Т. Шевченка «Іржавець» охоплює:

1 правильне тлумачення автором причин поразки українського війська під Полтавою 1709 р.;

2 неправильне тлумачення автором причин поразки українського війська під Полтавою 1709 р.;

3 згадки про загибель десятків тисяч українських козаків на будівництві Петербурга;

4 згадки про загибель українських козаків в боях Північної війни Росії проти Швеції;

5 згадки про участь козаків України в російсько-туренькій війні;

6 суперечливе ставлення автора до Петра І та Катерини II;

7 ставлення Т. Шевченка до християнських святинь.


72. Вкажіть вірші Т. Шевченка, що входять до циклу «В казематі»:

1 «Мені однаково, чи буду…»;

2 «Ще як були ми козаками»;

3 «Садок вишневий коло хати»;

4 «У Бога за дверима лежала сокира…»;

5 «І виріс я на чужині»;

6 «Я не нездужаю, нівроку…»;

7 «Молитва».


73. Вкажіть твори Т. Шевченка, які репрезентують його інтимну лірику:

1 «У Бога за дверима лежала сокира…»;

2 «Не тополю високую…»;

3 «І широкую долину..»;

4 «Ісаія. Глава 35»;

5 «Я не нездужаю, нівроку…»;

6 «Зацвіла в долині…»;

7 «І Архімед, і Галілей».


74. Вкажіть жанри, характерні для творчості Т. Шевченка:

1 балада;

2 трагікомедія;

3 думка;


4 поема;

5 містерія;

6 послання;

7 кіносценарій.


75. Вкажіть мотиви циклу віршів Т. Шевченка «В казематі»:

1 співчуття жінкам, що зазнали трагічної долі покритки;

2 почуття громадянської мужності, духовної стійкості і незламності, відданості батьківщині і народові;

3 туга ув’язненого поета за рідним краєм;

4 мрії про щасливе сімейне життя;

5 болючі роздуми автора над своїм важким становищем;

6 осмислення своєї недолі як частки страждань уярмленого народу;

7 осуд зради побратимів.


76. Вкажіть імена персонажів поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»;

1 Ярема;


2 Оксана;

3 Гамалія;

4 Іван Підкова;

5 Максим Залізняк;

6 Іван Гонта;

7 Катерина.


77. Вкажіть твори Т. Шевченка періоду «трьох літ»:

1 «Гамалія»;

2 «Розрита могила»;

3 «Заповіт»;

4 «Сон» («У всякого своя доля…»

5 «Я не нездужаю, нівроку…»;

6 «Молитва»;

7 «Кавказ».


78. Вкажіть твори Т. Шевченка, написані в ранній період творчості:

1 «Перебендя»;

2 «Сон» (комедія);

3 «Думи мої, думи мої…»;

4 «Варнак»;

5 «Іван Підкова»;

6 «Неофіти»;

7 «Гамалія».


79. Серед названих творів Т. Шевченка вкажіть поеми:

1 «Причинна»;

2 «Мені тринадцятий минало…»;

3 «Гайдамаки»;

4 «Катерина»;

5 «Кавказ»;

6 «Лілея»;

7 «Наймичка».


80. Вкажіть твори Т. Шевченка, у яких ідеться про роль поета і поезії в житті народу і суспільства:

1 «Катерина»;

2 «Причинна»;

3 «Перебендя»;

4 «Думи мої, думи мої…»;

5 «Гайдамаки»;

6 «Сон»;

7 «На вічну пам’ять Котляревському».


81. Серед названих творів Т. Шевченка вкажіть балади:

1 «Причинна»;

2 «Тополя»;

3 «Лілея»;

4 «Русалка»;

5 «Молитва»;6 «Гоголю»;

7 «Утоплена».


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка