Технологія й техніка аналізу урокуСторінка3/5
Дата конвертації23.02.2016
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5
Тема уроку: Відділи головного мозку. Структура і функції.

 • Мета уроку:

  • Формувати розуміння понять відділу головного мозку, структура головного мозку.

  • Розвивати вміння користуватися таблицями, муляжами, знаходити на них відділи головного мозку.

  • Виховувати бажання дізнатися більше про структуру, функції, можливості головного мозку.

  (відповідає педагогічним вимогам)

  1. Тип уроку: формування вмінь і навичок.
  1. Структура уроку:

  Дії вчителя

  Дії та реакція учнів

  І. Організаційна частина.

  1. Привітання учнів. Емоційна підтримка учнів.

  Учні емоційно спокійні, готові до уроку.

  ІІ. Актуалізація опорних знань.

  1. Репродуктивна бесіда щодо будови нервової системи.

  2. Вправа „Знайти відповідність”. Завдання: правильно з’єднати цифри (пари нервів) і відділи спинного мозку.


  1.Учні включаються в роботу, дають визначення і пояснення.

  2.Виконують вправу у зошиті. Більшість справляється із завданням.

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

  1. Повідомлення вчителя: ще не так давно вважали, що драглиста маса жовтого кольору у черепній коробці служить для охолодження крові. На сьогодні більшість про будову і функції головного мозку вже відомо, хоча є ще дещо непояснене.  Учні пожвавлюються і проявляють зацікавленість.

  ІУ. Вивчення нового матеріалу.

  1.Розповідь учителя із одночасним заповненням таблиці „Будова і функції відділів головного мозку” в учнівських зошитах.

  2.Виконання лабораторної роботи „Будова головного мозку людини”. Користуючись інструктивною карткою, муляжами, таблицями учитель координує виконання лабораторної роботи учнями.


  1.Учні уважно слухають і під диктовку учителя заповнюють таблицю.

  2. Учні активно розглядають таблиці і муляжі, знаходять відділи головного мозку, позначають їх на малюнку у зошиті, роблять висновки.

  У. Домашнє завдання

  Параграф 55.
  1. Змістовний компонент уроку: Обсяг поданого учителем матеріалу відповідає темі уроку. Базові поняття, уміння і навички у учнів сформовані. Використання різних видів роботи (розповідь, бесіда, вправа на відповідність, лабораторна робота) виявилися доцільними та ефективними.

  2. Розвиваючий компонент уроку: Під час уроку розвивали вміння користуватися таблицями, муляжами, інструктивними картками, вчилися раціонально запам’ятовувати і робити висновки.

  3. Мотиваційний елемент уроку: Учитель показував вагомість теми уроку, спонукав до зацікавленості змістом уроку. Емоційний фон та темпоритм відповідав віковим особливостям учнів 9 класу.

  4. Виховний характер уроку: Правильна організація уроку і розподіл часу самодисциплінували учнів. Зміст уроку подавався враховуючи виховну мету.

  5. Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів: Методи перевірки знань (усне, письмове) були вдало використані. Оцінювання супроводжувалися емоційним ставленням та аргументованим поясненням.

  6. Організаційна чіткість уроку: Класна кімната та учні готові до уроку, кожен етап уроку мав логічну завершеність. Види діяльності і час використані методично правильно.

  7. Оцінка діяльності учителя на уроці: Володіє фактичним матеріалом з біології, вміє грамотно і науково викласти цей матеріал, володіє методикою формування біологічних понять та методикою ведення уроку, дотримується педагогічного такту та етики.

  8. Загальна оцінка результативності уроку: відмінно.

  АНАЛІЗ УРОКУ БІОЛОГІЇ  (Фотографія уроку)


  1. Дата проведення уроку: ______ Клас: 9.

  2. Тема уроку: Спинний мозок. Регуляція рухової активності.

  3. Мета уроку:

   • Формувати розуміння понять спинний мозок як відділ ЦНС, розглянути відповідність будови будови спинного мозку його функціям.

   • Розвивати вміння використовувати отримані знання про спинний мозок на практиці..

   • Виховувати бережливе ставлення до свого і оточуючих людей здоров’я..

  (відповідає педагогічним вимогам)

  1. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

  2. Структура уроку:

  Дії вчителя

  Дії та реакція учнів

  І. Організаційна частина.

  1. Привітання учнів. Емоційна підтримка учнів.

  Учні емоційно спокійні, готові до уроку.

  ІІ. Актуалізація опорних знань.

  1. Біологічний диктант по темі „Функції нервової системи, нервова тканина, нейрони”.


  1. Зосереджуються, обдумано записують терміни (відповіді).

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

  1. Повідомлення: Спинний мозок людини має вигляд циліндричного тяжа, діаметром 1-1,5 см, довжиною 40-45 см і масою 30 г. Ця структура має передні і задні роги, передні і задні корінці, і навіть утворює „кінський хвіст”.  1. Учні проявляють інтерес і готовність слухати.

  ІУ. Вивчення нового матеріалу.

  1.Розповідь учителя з використанням таблиці про будову спинного мозку.

  2. Робота у зошиті (запис функцій спинного мозку).

  3. Постановка проблемного запитання щодо біологічної доцільності мякої, павутинної і твердої облонок спинного мозку.

  4. Додаткова інформація про лабораторних тварин і методи дослідження рефлекторної функції спинного мозку (децеребрація, спиналізація, електрофізіологічні методи).


  1. Уважно слідкують за поданням матеріалу.
  2.Переключаються на письмову роботу.
  3.Висувають аргументовані версії.


  4.Пожвавлений інтерес до почутого.

  У. Закріплення матеріалу.

  Вправа: „Скласти запитання до термінів” Терміни: спинномозкові нерви, висхідний і низхідний провідні шляхи, білі і сіра речовина спинного мозку.


  Користуючись підручником, записами у зошиті, будують конкретні запитання.

  УІ. Домашнє завдання

  Параграф 54. Пошукове завдання: підготувати інформацію про англійського фізіолога Чарльза Шерінгтона.
  1. Змістовний компонент уроку: Обсяг поданого учителем матеріалу відповідає темі уроку. Базові поняття в учнів сформовані. Використання різних видів роботи (розповідь, бесіда, вправи практичного характеру,) виявилися доцільними та дієвими.

  2. Розвиваючий компонент уроку: Під час уроку розвивали вміння користуватися таблицями, вчилися раціонально запам’ятовувати, шукати відповіді на проблемні запитання, робити висновки.

  3. Мотиваційний елемент уроку: Учитель показував взаємозв’язок теми із життям, вагомість теми уроку в практичній життєдіяльності, спонукав до зацікавленості змістом уроку. Емоційний фон та темпоритм відповідав віковим особливостям учнів 9 класу.

  4. Виховний характер уроку: Правильна організація уроку і розподіл часу самодисциплінували учнів. Зміст уроку подавався враховуючи виховну мету.

  5. Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів: Метод перевірки знань (письмовий диктант) вдало використаний для засвоєння основних понять і термінів. Для оцінювання використовувалася взаємоперевірка правильності виконання біологічного диктанту.

  6. Організаційна чіткість уроку: Класна кімната та учні готові до уроку, кожен етап уроку мав логічну завершеність. Види діяльності і час використані методично грамотно.

  7. Оцінка діяльності учителя на уроці: Володіє фактичним матеріалом з біології, вміє грамотно і науково викласти цей матеріал, володіє методикою формування біологічних понять та методикою ведення уроку, дотримується педагогічного такту та етики.

  8. Загальна оцінка результативності уроку: відмінно.

  АНАЛІЗ УРОКУ ХІМІЇ  (Фотографія уроку)


  1. Дата проведення уроку: ______ Клас: 9.

  2. Тема уроку: Властивості оцтової кислоти.

  3. Мета уроку:

   • Формувати розуміння хімічних властивостей карбонових кислот на прикладі оцтової кислоти. Формувати навички безпечного поводження з хімічним обладнанням та реактивами.

   • Розвивати вміння використовувати теоретичні знання на практиці, користуватися хімічним обладнанням, реактивами, інструктивною карткою, конспектом.

   • Виховувати інтерес до хімічних досліджень.

  (відповідає педагогічним вимогам)

  1. Тип уроку: урок застосування умінь і навичок (практична робота).
  1. Структура уроку:

  Дії вчителя

  Дії та реакція учнів

  І. Організаційна частина.

  1. Привітання учнів. Емоційна підтримка учнів.

  Учні емоційно спокійні, готові до уроку.

  ІІ. Актуалізація опорних знань.

  1. Репродуктивна бесіда про властивості карбонових кислот.

  2. Інструктаж з техніки безпеки поводження з хімічним обладнанням та реактивами.


  1.Учні включаються в роботу, дають визначення і пояснення.

  2.Повторюють основні положення ТБ.

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

  1. Повідомлення вчителя про зв’язок сьогоднішніх досліджень із повсякденним життям.  Учні пожвавлюються і проявляють зацікавленість.

  ІУ. Практична частина уроку.

  1.Учитель координує роботу учнів в процесі виконання ними дослідів по вивченню хімічних властивостей оцтової кислоти.


  1.Учні виконують досліди відповідно до інструктивної картки. Результати записують у зошити для практичних робіт. Роблять висновки.


  У. Домашнє завдання

  Повторити матеріал про карбонові кислоти.
  1. Змістовний компонент уроку: зміст і обсяг використаного матеріалу відповідає темі уроку. Базові поняття, уміння і навички у учнів сформовані. Використання практичних видів роботи виявилися доцільними та ефективними.

  2. Розвиваючий компонент уроку: Під час уроку учні розвивали вміння поєднувати теорію і практику, користуватися хімічним обладнанням, реактивами, інструктивною карткою, оформляти результати дослідів і робити висновки.

  3. Мотиваційний елемент уроку: Учитель показував вагомість теми уроку, спонукав до зацікавленості шляхом поєднання теорії з повсякденним життям. Емоційний фон та темпоритм відповідав віковим особливостям учнів 9 класу.

  4. Виховний характер уроку: Правильна організація уроку і розподіл часу самодисциплінували учнів. Зміст уроку подавався враховуючи виховну мету.

  5. Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів: Відбувався шляхом спостереження за виконанням учнями дослідних завдань. Остаточне оцінювання за оформленими практичними роботами.

  6. Організаційна чіткість уроку: Класна кімната та учні готові до уроку, кожен етап уроку мав логічну завершеність. Види діяльності і час використані методично правильно.

  7. Оцінка діяльності учителя на уроці: Володіє фактичним матеріалом з хімії, вміє грамотно і науково викласти цей матеріал, володіє методикою формування хімічних понять та методикою ведення уроку, дотримується педагогічного такту та етики.

  8. Загальна оцінка результативності уроку: відмінно.

       Схема аналiзу уроку.

  Предмет, клас                                     Дата                                .

  Вчитель                                                                                                   .

  Мета вiдвiдування                                                                                    .

  Тема уроку                                                                                               .                                                                                                                   .

  Мета уроку                                                                                              .                                                                                                                   .  

                      Планування i комплекс розвязування                                        задач уроку.  

  1. Визначення теми i мети: правильно, неправильно, невизначено.

  Вiдповiднiсть програмним вимогам: вiдповiдає, не вiдповiдає.   

      Взаємозалежнiсть навчальної, виховної i розвиваючої мети: повна, обмежена, вiдсутня.  2. Тип уроку : комбiнований, практичне заняття, лабораторна робота,

  екскурсiя, нестандартний урок, безструктурний.  3. Оцiнка структури уроку :  доцiльна, недоцiльна.

                                                                                                                        .                                                                                                                           

  4. Перевiрка присутнiх: зроблена, незроблена.                                                                                                                  

  Вiдсутнi:                                                                                                    .

                                                                                                                         .

  5. Опитування пройденого матерiалу:

  Метод - бiля дошки, з мiсця, розв’язування задач,ушiльнене,  програмоване.

  Форма - iндивiдуальна, групова, фронтальна, письмова.

  Формулювання запитань - чiтко, вичерпно, недостатньо чiтко, чiтко.

  Опитано                                                                                    .

                                                                                                     .  Виставлено оцiнок                                                                   .

  Правильнiсть i мотивацiя оцiнок: правильнi, заниженi, завищенi, мотивованi,

  немотивованi, слабо мотивованi.  6. Виклад нового матерiалу.

  - Науковий рiвень: високий, задовiльний, низький;

  - Доступнiсть викладу: повна, обмежена, вiдсутня;

  - Звязок з життям: високий, слабкий, вiдсутнiй, частковий;

  - Мова вчителя: багата, емоцiйна, грамотна, багатослiвна, лаконiчна, логiчна, чiтка.

  Недолiки                                                                                                 .                                                                                                                  .

  7. Забезпечення мiж предметних звязкiв.

  З яким предметом                                                                                 .

  Доцiльно, недоцiльно.  8.Забезпечення зворотного звязку: безперевний зв’язок, опитування,

  пiсля пояснення, наведення прикладiв, розв’язування задач, виконання вправ,

  письмове опитування.

  Засвосння матерiалу учнями: вiдмiнне, добре, задовiльне, незадовiльне.

  Викликано пiд час пояснення:                                                                  .

  9.Наочнiсть: кiлькiсть (достатня, зайва, вiдсутня)  види (таблицi, карти, дiафiльми,

  звукозаписи, моделi, деталi                  

  ефективнiсть (висока, задовiльна, низька)

  10. Хронометраж уроку:

  - орг. момент                                                                                                 .

  - контроль знань i вмiнь                                                                                .

  - виклад нового матерiалу                                                                             .

  - закрiплення                                                                                                 .

  - домашнс завдання ( об’єм, характер, iнструктаж)                                     .  11. Мiкроклiмат уроку:

  - сприяв засвоєнню знань                                                                             .

  - активiзував пiзнавальну дiяльнiсть                                                              .

  - неврiвноважений                                                                                         .  

  - заважав нормальнiй роботi класу                                                                .

  12. Створення санiтарно-гiгiєнiчних умов:

  - свiтловий, повiтряний, тепловий                                                                 .

  - попередження стомленостi дiтей                                                                 .

  - дотримання Т. Б.                                                                                         .

  - слiдкування за осанкою i зором                                                                  .

  13. Обгрунтованiсть i взаємозвязок мiж етапами уроку: логiчний, плавний, повний,

  розiрваний, вiдсутнiй.  14. Досягнення мети уроку: повна, обмежена, часткова, вiдсутня.

    Зауваження до уроку:позитивнi                                                                .

                                                                                                                         .

                                                                                                                         .

  недолiки                                                                                                         .

                                                                                                                          .

  пiдсумкова оцiнка (вiдмiнно, добре, задовiльно, незадовiльно)  15. Рекомендацiї:                                                                                         .

                                                                                                                         .

                                                                                                                         .

                                                                                                                         .

  З аналiзом ознайомлений                                                 (пiдпис)     Вивчення СРВ - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну пере­вірку діяльності вчителя. Оскіль­ки це велика за обсягом і значен­ням ділянка роботи (до місяця), то протягом року планують вивчити систему роботи лише тих учи­телів, які готуються до атестації. Кожен член адміністрації вивчає систему роботи одного-двох учи­телів.

  Водночас за наслідками ви­вчення СРВ можна підготувати розпорядчий документ про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів у даному на­вчальному предметі. Це можна зробити тоді, коли навчальний предмет викладає лише один учитель, якого атестують, або ж атестуються всі вчителі, котрі ви­кладають предмет. Окрім цього, з матеріалами вивченої СРВ мож­на узагальнити перспективний досвід роботи вчителя за певною темою чи напрямом.

  Без вивчення СРВ немож­ливо:

  . об'єктивно оцінити педаго­гічну діяльність учителя;

  . у разі потреби допомогти вдосконалити систему його ро­боти;

  . провести атестацію вчителя;

  . вивчити перспективний пе­дагогічний досвід учителя.

  Результати вивчення СРВ уза­гальнюють у доповідній записці на ім'я директора школи, в наказі або заслуховують на засіданні педра­ди, методичного об'єднання. Кра­щий досвід, виявлений під час вивчення СРВ, рекламують у ме­тодичному бюлетені.

  Готуючись до вивчення СРВ, заступник директора (або дирек­тор) вивчає навчальну програму з предмета, який викладає вчи­тель, усі інші нормативні та роз­порядчі документи, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складає план та визна­чає основну мету вивчення СРВ (мета має відповідати педа­гогічній проблемі, над якою пра­цює школа); формує групу педа­гогів, яких залучає до вивчення СРВ (керівник методичного об'єд­нання, керівник школи ППД або творчої групи, до складу яких вхо­дить і даний вчитель, методично грамотні вчителі, які ефективно працюють).


 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка