Тектонічні структури. Геологічна будова. Геоморфологічна будова. Мінерально-сировинні ресурсиСкачати 399.46 Kb.
Сторінка4/6
Дата конвертації21.02.2016
Розмір399.46 Kb.
1   2   3   4   5   6

Структура уроку


I. Організаційний момент………………………………………………………...1хв.

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів………………………………….5хв.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів………………….1хв.

IV. Вивчення нового матеріалу………………………………………………...33хв.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів……………………………………..3хв.

VІ. Підсумок уроку…………………………………………………………………1хв.

VІІ. Домашнє завдання……………………………………………………………1хв.

Хід уроку


I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Бесіда за питаннями

1. Які основні форми рельєфу переважають на те риорії України? (рівнини)

2. Чим пояснюється рівнинних ділянок над гірськими?

3. Охарактеризувати основні форми рельєфу Волині.(Один учень відповідає біля стінної карти. Оцінка.)

Прийом «Географічний диктант»

(Для учнів текст можна роздати на картках)

Знайдіть географічні помилки

Рельєф України досить різноманітний. На рівнинній території України, що є частиною Далекосхідної рівнини, чергуються височини і низовини. На її південному заході здіймаються гірські пасма Кримських гір, а на крайньому півдні височать пасма Карпат, 70% площі України займають височини, 25% - низовини і тільки 5% - гори. Низовини, височини і гори майже однакові за висотою.

Найвищою точкою всієї України є гора Берда. На півночі знаходиться Приазовська височина. На південь від Поліської низовини вздовж лівого берега Дніпра прстяглася Хотинська височина. На півдні України розташована Придніпровська височина. Найвищою точкою рівнинної території України є гора Могила-Мечетна.

З південного заходу до Українських Карпат прилягає Донецька височина.

На сході України знаходиться Закарпатська низовина. На територію України заходить північно-східними відрогами Середньосибірська височина.

У межиріччі Пруту і Дністра розміщене хвилясто-горбисте пасмо, що утворює Словичансько-Овруцький кряж.

У центральній частині знаходиться Причорноморська низовина. У східній частині виділяються окремі частини гір: Гологори, Розтіччя, Опілля, Медобори, Кременецькі гори. (Виділено помилки для вчителя)

Прийом «Взаємоперевірка»

(Один учень зачитує відповідь. Інші обмінюються зошитами. Оцінюються кілька робіт)
III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів

Ви вже знаєте, що формування форм рельєфу обумовлено тектонічними рухами. Ми з вами бачимо рельєф, що сформувався під дією зовнішніх і внутрішні сил Землі.IV. Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми

План


1. Типи і форми рельєфу на території України.

2. Чиники виникнення різних типів і форм рельєфу.

3. Райони поширення даних типів і форм рельєфу по території України.

Бесіда за питаннями

1. Якими елементами рельєфу ускладнена поверхня рівнин і гір? (долинами, ярами, горбами тощо)

2. Завдяки яким силам утворилися вони? (переважно завдяки дії зовнішніх сил)

3. Що спільного між яром, балкою, річковою долиною? ( внаслідок дії текучих вод)Розповідь вчителя. Скульпторами, які вирізбили сучасний рельєф, були тектонічні рухи, давні зледеніння, ерозійна робота невгамовних річок та вітру, а також діяльність людини.

Робота з словником термінів і понять

Геоморфологія – географічна наука, яка вивчає походження, будову та розвиток різних типів та форм рельєфу.

Тип рельєфу – це сукупність територіально сполучених форм рельєфу, що схожі за зовнішнім виглядом, будовою, походженням та закономірно повторюються на певних ділянках земної поверхні.

Географічний практикум

Завдання.

1. Що і як зображено на геоморфологічній карті?

2. За допомогою геоморфологічної карти і підручника встановіть чинники формування рельєфу і їх поширення.

3. Які чинники впливають на формування форм рельєфу? Відповідь на запитання подайте у вигляді схеми.


Схема «Чинники формування типів і форм рельєфу»Учні мають завчасно виготовлену таблицю, де вказано лише тип і форма рельєфу.
Таблиця. Основні генетичні типи і форми рельєфу

Тип і форма рельєфу

Чинники формування

Місце розташування

Вулканогенні

вулкани

Карпати, Кримські гори (Аюдаг, Карадаг)

Тектогенні

Деформація (підняття, опускання)

Карпати, Кримські гори, Причорноморська низовина

Денудаційні

Руйнування під дією вітру, води, льоду

Вали, уступи, вихід гранітів на Подільській височині, Донецькому кряжі, Придніпров’ї

Водно- ерозійні

Текучі води розмивають пухкий грунт

Яри, балки, річкові долини

абразійні

Руйнування морем (хвиями)

Зсуви, обвали на узбережжі Чорного моря

Акумулятивні (морські й річкові

Нанесені водою коси

Коса Арабатська Стрілка

Карстово-суфозійні

Карст – розмивання порід водою

Подільська височина, печера Оптимістична

Льодовикові

Дія льоду

Кари (борозни), цирки (чашкоподібні заглибення), рідко в Карпатах, горби (ози, морени, ками)

Гравітаційні

Дія сили тяжіння

Обвали, зсуви

Еолові

Дія вітру, нанесення вітром

Горби, коси

Техногенні

Дія людини

Карєри, терикони


(Відповіді учнів. Оцінки.)
Завдання.

І варіант

Назвіть основні типи рельєфу, які ви нанесли б на геморфологічну карту Волинської області. Обгрунтуйте відповідь.ІІ варіант

За геморфологічну картою визначте походження форми рельєфу у Волинській області.(Відповіді учнів. Оцінки.)

Інтенсивний видобуток корисних копалин на території Донецького кряжа спричинив помітні зміни місцевого рельєфу. Тут виникли не лише штучні ями – кар’єри і штучні горби – насипи, а й штучні «гори» - терикони. Запропонуйте заходи щодо усунення цих негативних явищ.(Відповіді учнів. Оцінки.)
V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Прийом «Так – Ні»

(Спростувати або підтвердити)

1. Геоморфологічна будова території України зумовлена дією лише внутрішніх сил Землі. (взаємодією внутрішніх і зовнішніх сил)

2. Карстові типи рельєфу утворилися внаслідок вимивання природними водами крейдових, гіпсових, вапнякових гірських порід. (внаслідок розчинення)

3. Геоморфологічна карта не лише відображає основні форми рельєфу, а й містить відомості про закономірності утворення і поширення різних типів рельєфу.(так)

4. Техногенні типи рельєфу спричинені діяльністю людини. (так)

5. На території Волинської області переважають водно-ерозійні типи рельєфу. (льодовикові та водно-льодовикові, еолові)

6. До алювіальних типів рельєфу належать заплави і надзаплавні тераси в річкових долинах. (так)
VІ. Підсумок уроку

- Геоморфологічна будова – це закономірне утворення та розташування форм рельєфу на певній території.

- Геоморфологічна будова території України зумовлена взаємодією внутрішніх і зовнішніх сил Землі.

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника § 16

Підготувати повідомлення (на вибір)

1. Різноманітність корисних копалин України.

2. Рідкісне родовище трасу в Криму.

3.Поклади золота на території України.


Урок 5
Тема: Мінерально-сировинні ресурси України

Мета: - ознайомити учнів з різноманітністю і багатством корисних копалин України, закономірністю поширення мінеральної сировини;

- удосконалити навички роботи з контурною та тематичною картами;

- здійснити екологічне виховання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка