Тема 4: морфологія. Орфографія. ІменникСкачати 84.62 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір84.62 Kb.
Українська мова

6 клас


Учитель Ніколашева Олена Олександрівна

Тема 4: МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. Іменник.

Іменники - назви істот і неістот. Загальні та власні назви. Велика буква й лапки у власних назвах.

Мета:

Тема 5: МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. Іменник.

Рід іменників. Іменники спільного роду. • Прочитати вірш. Яка основна думка цієї поезії? Які почуття вона викликає?

ОСІНЬ

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито

Осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом

Синьоока осінь їде навмання,

В’яне все навколо, де пройдуть копита,

Золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні й розкида кругом.

Скрізь якась покора в тишині розлита,

І берізка гола мерзне під вікном.

(В. Сосюра) • Виписати іменники. Визначити, які з них відповідають на питання хто?, а які — на питання що?

 • Дібрати синоніми до виділених слів.

Запам’ятайте: Іменники, які відповідають на питання хто?, належать до назв істот, а ті, що відповідають на питання що?, — до неістот.

Крім цього, іменники поділяються на власні та загальні. Загальні іменники називають усі предмети певного роду, наприклад, слово місто позначає будь-який великий населений пункт. Власні іменники використовуються для того, щоб з ряду предметів певного роду виділити якийсь один предмет. Наприклад, власна назва Київ виділяє з усіх міст столицю України. До власних іменників належать імена, прізвища, клички тварин, географічні назви, назви книжок, газет, журналів, кінофільмів, кораблів, різних організацій, історичних подій. Власні іменники пишуться з великої літери. Назви книжок, журналів, кораблів, магазинів тощо беруться в лапки. Власні іменники можуть виражатися одним словом: Олена, кількома словами: Організація Об’єднаних Націй. Якщо у складі власного імені, вираженого словосполученням, є загальні назви, то вони пишуться з малої букви: Восьме березня. • Вибірковий диктант (попросіть батьків допомогти вам і продиктувати текст)

Слухаючи текст, виписати іменники.

Благословенним і чарівним уважається той край, де барвінок росте. А росте він у Карпатах, Лісостепу, Західному Поліссі. Та якщо до уваги взяти те, що майже на всіх наших сільських квітниках стелиться цей вічнозелений чагарничок, то й цілу Україну можна назвати барвінковим краєм.У народі живе чудова легенда про походження рослини. Діялося це тоді, коли турки і татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги у якесь село і винищили там усіх людей. Лише один парубок і дівчина сховалися в лісі. Але й їх знайшли бусурмани. Парубка зарізали, а дівчину задушили. Ото з парубочої крові виріс барвінок, а з уст дівчини полилася чиста вода (З підручника).Визначити, які з виписаних іменників належать до назв істот і неістот, які — до власних і загальних назв. Пояснити свій вибір.

Зробити синтаксичний розбір останнього речення.

 • Записати, розкриваючи дужки. Пояснити правопис іменників.

(К, к)конвалія — багаторічна (Р, р)ослина. Вона поширена в (Є, є)вропі, (С,с)ередземномор’ї, (С, с)хідному (С, с)ибіру, на (Д, д)алекому (С, с)ході, в (К,к)итаї та (П, п)івнічній (А, а)мериці. Трапляється (К, к)конвалія також майже по всій (У, у)країні.

 • Скласти речення з 2–3 власними назвами, ужитими в тексті вправи.

 • Усно побудувати твір-мініатюру про вашу улюблену квітку.

 • Подумати і дати відповіді:

1. Що нового ви дізналися про іменник?

2. Чим відрізняється категорія істоти від неістоти?

3. Які іменники належать до загальних назв?


 • Розгляньте таблицю:Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Переказати стисло. Розбити текст на частини. Скласти план.

Кругом Сонця обертаються менші за нього космічні кулі, що звуться планетами. Їх дев’ять: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон.

Але навколо Сонця обертаються ще й малі планети і комети.

Великий Космос починається там, де кінчаються найдальші від Сонця шляхи комет. У вічний темряві рідко-рідко блимають променисті зірки. Вони купчаться, утворюючи химерні візерунки, що іноді нагадують людей, тварин чи якісь речі. Такі скупчення зірок називаються сузір’ями.

На нашому північному небі привертають увагу сім зірок, які утворюють сузір’я Великої Ведмедиці, або Великого Воза, як його називають у нас у народі.

Біля Великої Ведмедиці розташувалась Ведмедиця Мала. У нас її звуть Ківш.

Є ще на нашому небосхилі Мисливець, Рак, Скорпіон, Золота Риба, Лебідь і Ліра (З кн. «Про що розповідають зорі»).


 • Виписати іменники — власні назви, згрупувавши їх за значенням:

1) планети, 2) сузір’я.

 • З’ясувати лексичне значення виділеного слова.

 • Дібрати до іменників, що означають загальні назви, іменники — власні назви (4–5 прикладів).

1) Персонажі казок: ... 2) Сузір’я: ... 3) Європейські країни: ... 4) Східні країни: ... 5) Острови (або півострови): ... 6) Моря: ... 7) Гори: ... 8) Вулиці: ... 9) Стадіони: ... 10) Назви цукерок: ... 11) Марки автомобілів: ... 12) Діячі спорту та культури: ...

 • Скласти речення: а) з однорідними членами; б) з узагальнювальним словом після однорідних членів; в) з узагальнювальним словом перед однорідним членами. Пояснити розділові знаки, накреслити схеми.

 • Уявити ситуацію, що ви з однокласниками вирішили дослідити космічний простір власною мандрівкою. Створити фантастичний твір у формі розповіді на тему «Мандрівка до космосу», використовуючи власні назви.

РІД ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО РОДУ

Запам’ятайте: Кожному іменникові властивий граматичний рід. У назвах людей і тварин за допомогою роду розрізняється стать і вік істот: хлопець — дівчина, голуб — голубка — голубеня. Проте є багато назв тварин, у яких розрізнення родових іменникових форм відсутнє: оса, синиця, білка, жайворонок, короп. Це пов’язано з тим, що людина не мала потреби розрізняти стать таких істот.

У назвах неістот рід не має реального значення, бо ми не можемо пояснити, чому одні іменники належать до певного роду: понеділок, середа, клен, береза, смуток, радість, захоплення.

Крім жіночого, чоловічого, середнього роду, іменники можуть належати до спільного роду: бідолаха, нероба, сирота, базіка, лівша. У реченні вони виступають то як іменники чоловічого роду, то як іменники жіночого роду: Який ти плакса, Петре! Не будь плаксою, Оленко!

Деякі іменники належать лише до чоловічого роду, але можуть позначати осіб чоловічої і жіночої статі: Валентина Іванівна — досвідчений лікар. • Записати іменники. Визначити рід кожного. Аргументувати свій вибір.

Жайворонок, перепелиця, тюль, шампунь, муха, посуд, дочка, син, середа, вільха, осика, жаль, кума, невістка, зять, піч, річ, холод, сирота, граб.

У виділених словах виділити наголос. У разі потреби перевірити за словником. • Творчий диктант

Прочитати. Замінити словосполучення і речення іменниками спільного роду.

1) Роботяща, працьовита людина. 2) Людина, яка говорить багато і беззмістовно. 3) Неуважна людина. 4) Людина з дефектом мови, що полягає у невмінні правильно й чітко вимовляти деякі слова чи звуки. 5) Той, хто навчився чого-небудь самостійно, без систематичного навчання, без керівника. 6) Той, хто мешкає поруч, поблизу кого-небудь. 7) Службовець пошти, який розносить кореспонденцію адресатам.

Довідка:листоноша, сусіда, самоучка, роззява, пустомеля, недоріка, роботяга.


 • Розібрати два іменники спільного роду за будовою.

 • Навести власні приклади іменників спільного роду. Увести їх у самостійно складені речення.

 • Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх повчальний зміст.

 1. Базіка набалака — і в торбу не збереш. 2) Соня та ледацюга — рідні брати. 3) Гуляка гуляв: ні чобіт, ні халяв, а додому прийшов — не знайшов підошов. 4) З достатків хороших не йдуть в міхоноші. 5) Білоручки — дармоїди та недоучки. 6) Нероба гірше пияка. 7) Вереда сам себе раз на рік любить (Нар. творчість).

 • Визначити рід іменників. Виписати іменники спільного роду.

 • Скласти два речення з одним із виписаних іменників так, щоб у першому він належав до чоловічого роду, а в другому — до жіночого.

Подумати і дати відповіді:

1. Як визначати приналежність іменників до одного з трьох родів?

2. Чи змінюються іменники за родами? Свою думку довести на прикладах.

3. Що нового ви дізналися про роди іменників?

4. Що слід пам’ятати про іменники спільного роду?

5. Навести приклади речень з іменниками спільного роду.Тема 6: МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. Іменник.

Число іменників • Розглянути таблицю і зробити висновок про утворення форми множини та про вживання іменників у формі тільки однини або множини. • Навести власні приклади іменників: а) що мають форму однини і множини; б) тільки форму однини; в) тільки форму множини.

 • Творче спостереження

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Пригадати з уроків природознавства, чому в природі відбувається рівнодення? Дібрати до тексту заголовок.

Перший місяць осені за календарем — вересень. Тихі дні ще теплі, та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман розсіюється. Піднімається сонечко й обігріває землю. Повітря прозоре й легке. Проте зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. Золотяться березові гаї, на бульварах і в парках устеляються першим жовтим листям доріжки.

Вітер підхоплює крилаті насінини берези й липи, клена й сосни і переносить їх на далекі відстані. На своїх парашутиках з легких пушинок подорожують з місця на місце й насінини кульбаби та осоту. 23 вересня день дорівнює ночі. Тому й звуть його днем осіннього рівнодення (За А. Волковою).


 • Назвати іменники. Визначити їх число.

 • Зробити синтаксичний розбір першого речення другого абзацу. Якого роду іменники використано в ньому?

 • Запам’ятайте: В українській мові іменники змінюються за числами. Множина іменників утворюється від однини зміною закінчення або наголосу: гора — гори, вітер — вітри, глибоке знання — глибокі знання.Іменники, які означають сукупність істот або неістот, що сприймаються як єдине ціле, називаються збірними: вороння, дітвора, волосся, листя. Такі іменники вживаються тільки в однині. Назви речовин і матеріалів, почуттів і станів, дій і ознак, більшість власних географічних назв уживаються тільки в однині: цукор, вода, радість, сум, малювання, молодь, Чернігів, Крим. Деякі іменники мають лише форму множини: ножиці, солодощі, Черкаси, Карпати, Альпи. Такі іменники не розрізняються за родами.

 • Записати іменники у дві колонки: 1) ті, що вживаються тільки у формі однині; 2) ті, що вживаються лише в множині.

Радощі, врода, пестощі, Київ, пахощі, Дніпро, Карпати, ножиці, ворота, хід, сміливість, граблі, чорнило, окуляри, білило, коноплі, гіпс, мед, сходи, сани, сіни, ясла, малювання.

 • Скласти 3–4 речення, використавши кілька поданих іменників.

 • До виділених слів дібрати антоніми і визначити їх рід.

 • Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх значення (про які природні прикмети в них ідеться). Схарактеризувати речення за будовою: назвати прості і складні речення.

1) У жовтні кожен знає, що з великої хмари малий дощ буває. 2) Жовтень ходить по краю та виганяє птахів з гаю. 3) Навесні джміль, а в жовтні бджола жениться. 4) Літо дає коріння, а жовтень — насіння. 5) У жовтні ранній дощ — то вдовиний плач, довго не триває. 6) Травневої ночі не встиг лягти, а вже й ранок, а жовтневого дня не встиг посміхнутися, а вже й вечір (Нар. творчість).

 • Визначити число іменників. Пояснити свій вибір.

 • Подумати і дати відповіді:

1. Пояснити, яке значення має число іменників.

2. Як утворюються іменники у формі множини?

3. Які іменники мають тільки форму однини?

4. Назвати іменники, які мають тільки форму множини.Виконані завдання відсилати на адресу kontrolznanij@mail.ru або nikolashevaelena@gmail.com ,

підписуючи в рядку теми листа «6 клас. Укр.мова. Іваненко І.»


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка