Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифровіСторінка5/6
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Перевірка ділення множенням

 

Мета: виробляти в учнів навички письмового ділення чисел; опрацювати задачі на знаходження середнього арифметичного.

Обладнання: таблиця для усної лічби.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів1. Усні обчислення Гра «Мовчанка»

 

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image245.jpg

 

2. Вправа № 896

 II. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення вчителя за вправою № 892

2. Первинне закріплення

Вправа № 893 (№ 1 — з коментуванням, № 2 — самостійно).

3. Фізкультхвилинка

 III. Розвиток математичних умінь учнів

1. Задача № 894 (розв’язання задачі двома способами)

2. Задача № 895 (самостійне розв’язання, учні з початковим рівнем знань — під керівництвом учителя)

3. Колективне розв’язання задачі № 896

 IV. Підсумки уроку

 V. Домашнє завдання

№ 897, 898.УРОК № 111

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка

 

Мета: розглянути особливості добору цифри частки при діленні на числа другого десятка; виробляти вміння учнів розв’язувати задачі на знаходження середнього арифметичного.

Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнівУсні обчислення

1. Вправа № 899

2. Завдання для опитування

• Яке число треба помножити на 16, щоб одержати 96?

• На яке число треба поділити 90, щоб отримати 15?

• Яке число треба поділити на 12, щоб отримати 5?

3. Задача

Марія знімала показання термометра 3 дні. Першого дня було 4 градуси, другого — 5 градусів, а третього — 9 градусів тепла. Знайти середню температуру повітря за ці дні.

4. Обчислити вирази.

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image246.jpg

 II. Розвиток математичних умінь

1. Вправа № 900 (перший вираз обчислити із записом на дошці та детальним поясненням, другий — коментовано, з перевіркою множенням, третій — самостійно)

2. Задача № 902 (усно)

3. Задача № 903 (розв’язати самостійно складанням виразу)

4. Колективне розв’язання задачі № 904

 

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image247.jpg

 

— Які числа будуть на стовпі, віддаленому від зображеного в бік Харкова на 34 км?

 III. Підсумки уроку

 

IV. Домашнє завданняУРОК 112-113

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі

 

Мета: опрацювати випадки ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, коли частка містить нулі; виробляти вміння учнів розв’язувати задачі на знаходження середнього арифметичного та задачі з буквеними даними.

Обладнання: картка для усної лічби, таблиця для гри.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів1. Усна лічба

Знайти помилки.

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image248.jpg

2. Обчислити зручним способом.

26 · 25 · 4, 20 · 19 · 5, 8 · 145 · 125 · 2, 33 · 125 · 8 · 3.

3. Гра «Хто швидше?»

Завдання: знайти середнє арифметичне чисел.

 

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image249.jpg

 II. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення вчителя на прикладі 7 248 : 16 і вправи № 909

2. Первинне закріплення за вправою № 910 (перші два приклади — з коментуванням, решта — самостійно)

3. Фізкультхвилинка

 III. Розвиток математичних умінь учнів

1. Самостійне розв’язання задачі № 912

2. Задача з логічним навантаженням № 911

На другому уроці учні виконують завдання письмового тематичного опитування за варіантами.

Варіант I

1) Виконати дії.

(12 003 - 27 801 : 3) + 348 · 24.

2) Сума двох чисел дорівнює 7 354, а їх різниця — 5 678. Знайти ці числа.

3) Невідоме число зменшили у 4 рази. Коли частку зменшили ще на 16, отримали 44. Знайти невідоме число.

4) Обчислити.

1 122 : 17        

9 889 : 31

6 059 : 73

5) Машина за першу годину проїхала 98 км, за другу — 86 км. Знайти середню швидкість машини за цей час.

 

Варіант II

1) Виконати дії.

(17 004 — 20 745 : 9) + 437 · 42.

2) Сума двох чисел дорівнює 3 257, а різниця — 1 363. Знайти ці числа.

3) Невідоме число збільшили у 4 рази. Коли до добутку додали 20, одержали 64. Знайти невідоме число.

4) Обчислити.

6 532 : 16         

28 567 : 57       

7 176 : 23

5) Поїзд першу годину їхав із швидкістю 64 км/год., а другу — 72 км/год. Знайти середню швидкість поїзда.

Після виконання роботи протягом часу, що залишиться, учні розв’язують завдання № 918, 919, 920.

 IV. Домашнє завдання

№ 921, 922.УРОК 114

Тема. Ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць

 

Мета: пояснити учням отримання нуля в розряді одиниць під час ділення багатоцифрового числа на двоцифрове; виробляти вміння розв’язувати задачі на спільну роботу та знаходження середнього арифметичного.

Обладнання: таблиці «Ділення на двоцифрове число».

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнівУсні обчислення

1. математичний диктант

• Перше число a, друге — у 3 рази більше. Записати вираз для знаходження різниці цих чисел.

• Перше число c, друге — у 4 рази менше. Записати суму цих чисел.

• Перше число b, друге число на 7 більше. Записати різницю цих чисел.

Перше число х, друге становить 1/5 від першого. Записати добуток цих чисел.

2. Розв’язати приклад.

103 · 81 — 17 446 : 13 : 61

 II. Вивчення нового матеріалу

1. Самостійне опрацювання пояснення матеріалу учнями за вправою № 925

2. Первинне закріплення

Вправа № 926 (перший приклад виконати із записом на дошці і детально пояснити, другий — коментоване розв’язання).

3. Самостійне розв’язання прикладів № 924

4. Фізкультхвилинка

 III. Розвиток математичних умінь учнів

1. Фронтальне розв’язання задачі № 927

a : 5 — стільки набере сторінок оператор за 1 годину;

k : (a : 5) — потрібно.

2. Самостійне розв’язання задачі № 928 (одному учневі вчитель пропонує записати на дошці розв’язання задачі виразом)

(4 500 · 8 + 4 · 17) : (8 + 17)

3. Розв’язати задачу.

Марина першого дня з’їла 12 цукерок, другого — 15, а третього — 6. Скільки в середньому цукерок з’їла Маринка за три дні?

 IV. Підсумок уроку

 V. Домашнє завдання

№ 929, 930.УРОК 115

Тема. Ділення складених іменованих чисел на двоцифрове

 

Мета: ознайомити учнів з діленням складених іменованих чисел на двоцифрове; формувати вміння розв’язувати задачі з дробами; вдосконалювати обчислювальні навички.

Обладнання: таблиці для усної лічби, картки для індивідуальної роботи.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів1. Усні обчислення

Гра «Хто швидше?»

 

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image250.jpg

 

2. Обчислити.

1 т · 25; 1 т : 25; 1 т : 25 кг; 1 т - 25 кг.

3. Маса частини дині становить 400 г. Яка маса всієї дині?

4. Робота за картками

Картка 1

1) 23 227 : 54

17 472 : 52

2) Одне число a, друге — у 10 разів менше. Знайти різницю цих чисел, склавши вираз.

Картка 2

1) 70 090 : 73

6 424 : 73

2) Одне число х, а друге — на 25 більше. Знайти добуток цих чисел, склавши вираз.

 II. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення вчителя за вправою № 939

2.  Первинне закріплення за вправою № 940 (перший вираз обчислити із записом на дошці, другий — розв’язати з коментуванням, решту — самостійно)

3. Фізкультхвилинка

 III. Розвиток математичних умінь учнів

1. Задача № 942 (самостійне розв’язання задачі виразом)

(1 950 · 4 + 2 200 · 7 + 2 300 · 1) : (4 + 7 + 1)

2. Читання виразів та усне знаходження їх значень. Вправа № 943

 IV. Підсумки уроку

 V. Домашнє завдання

№ 944, 945.УРОК 116


Тема. Сумісні дії різних ступенів з багатоцифровими числами

 

Мета: вправляти учнів у знаходженні значень виразів на сумісні дії різних ступенів; опрацювати задачі на спільну роботу; формувати обчислювальні навички.Обладнання: картки для усної лічби, картки для індивідуальної роботи.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнів

Усні обчислення

• З’єднати приклади з однаковими відповідями.

 

image232

 

• Провести ланцюжок стрілок від найменшої величини до найбільшої. 

image233

 

II. Розвиток математичних умінь учнів1. Перевірка розв’язання виразу і пояснення порядку виконання дій

41 507 - (12 387 - 31 595 : 71)

2. Вправа № 947

Значення першого виразу знайти і звірити із записом на дошці. Другий вираз учням з високим рівнем знань учитель пропонує розв’язати самостійно, решті — коментовано.

3. Задача № 949

Після заповнення таблиці колективно учні з високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно, решта — коментовано.

4. Самостійне розв’язання задачі № 948 складанням виразу

5. Розв’язання рівнянь № 950 із записом на дошці

Друге рівняння вчитель пропонує розв’язати з коментуванням.

 

III. Підсумки уроку 

IV. Домашнє завдання

№ 951, 952.

УРОК 117Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів

 

Мета: формувати обчислювальні навички учнів; розвивати вміння розв’язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох доданків, та ускладнені задачі на спосіб зведення до одиниці.

Обладнання: картки для усної лічби.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнівУсні обчислення.

• Провести ланцюжок стрілок від найменшої величини до найбільшої.

 

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image253.jpg

 

• Вправа № 956.

• Периметр прямокутника 100 м, а його довжина — 30 м. Знайти площу прямокутника.

• Обчислити: 3 кг 910 г · 28.

 II. Розвиток математичних умінь учнів

1. Задача № 957 (за таблицею самостійно розв’язати задачу)

 

 

Врожайність

Кількість гектарів

Врожай

Гречка

?

23 га

506 ц

Рис

?, у 2 рази вища

18 га

? ц

 

2. Розв’язання задачі № 958 (учні з високим рівнем знань — розв’язати складанням виразу, решта після колективного складання задачі розв’язують її коментовано)

3. Колективне розв’язання вправи № 959

4. Приклади № 953 (обчислити із записом на дошці)

5. Фізкультхвилинка

6. Самостійне розв’язання прикладів № 954 за варіантами: I варіант — I стовпчик, II варіант — II стовпчик

7. Самостійне обчислення виразів № 955

 III. Підсумки уроку

 IV. Домашнє завдання

№ 960, 961.УРОК 118

Тема. Сумісні дії з багатоцифровими числами

 

Мета: удосконалювати вміння учнів знаходити значення виразів і розв’язувати задачі з дробами та задачі на знаходження довжини, ширини периметра і площі прямокутника.

Обладнання: картки для усної лічби.

ХІД УРОКУ

I. Контроль і закріплення знань учнівУсні обчислення

• Назвати числа, пропущені в таблиці.

 

Довжина

10 м

12 м

15 м

6 м

10 м

?

?

Ширина

8 м

8 м

9 м

?

?

5 м

?

Периметр

?

?

?

?

?

28 м

20 м

Площа

?

?

?

24 м2

70 м2

?

16 м2

 

• Вправа № 962.

• Обчислити.

1 кг : 5 г; 1 год. - 1 хв.; 1 рік - 1 доба; 1 м : 5 см; 1 доба - 1 год.; 1 тиждень - 1 доба.

 II. Розвиток математичних умінь учнів

1. Записати вираз.

Перше число a, друге становить 2/5 першого. Знайти суму цих чисел.

2. Задача № 966

Самостійне розв’язання задачі виразом.

3. Самостійне виконання вправи № 963 після повторення порядку виконання дій

4. Виконання вправи № 964 за варіантами: I варіант — перший рядок; II варіант — другий рядок

5. Самостійне складання і розв’язання рівняння. Вправа № 965

 III. Підсумки уроку

 IV. Домашнє завдання

№ 968, 969.Тема. Контрольна робота № 9

 

Мета: перевірити рівень знань учнів.

ХІД УРОКУ

Варіант I

1. Автобус їхав 2 години зі швидкістю 82 км/год. і 4 години — зі швидкістю 70 км/год. Знайти середню швидкість руху автобуса.

2. Периметр прямокутної ділянки 268 м, а її ширина — 52 м. Знайти площу цієї ділянки.

3. Виконати дії.

image235

4. Обчислити.

23 т 616 кг : 82

2 кг : 5 кг

 

Варіант II

1. З кожного із 28 га зібрали по 38 ц зерна кукурудзи, а з 2 га — по 53 ц. Знайти середню врожайність кукурудзи.

2. Периметр прямокутної ділянки 286 м, а її довжина — 82 м. Знайти площу цієї ділянки.

3. Виконати дії.

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image255.jpg

4. Обчислити.

27 км 648 м : 96

20 м : 5 см

Додаткове завдання (для обох варіантів)

З одного міста до другого, відстань між якими 144 км, виїхав мотоцикліст зі швидкістю 48 км/год. Назад він повертався зі швидкістю 24 км/год. Яка середня швидкість мотоцикліста?УРОК 120


Тема. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове

 

Мета: ознайомити учнів з діленням багатоцифрових чисел на трицифрове; опрацювати задачу на зустрічний рух; формувати обчислювальні навички.Обладнання: картки для усної лічби, предметні малюнки, схеми задач.

ХІД УРОКУ

I. Аналіз контрольної роботи

 

II. Вивчення нового матеріалу1. Вступна бесіда

Гра «Яка ракета швидша?»

— Я отримала телеграму, в якій нашої допомоги просять жителі однієї з планет космосу. Наша задача — звільнити їх від загарбників. Сьогодні ми полетимо у космос. А на якій ракеті ми це зробимо, дізнаємось, обчисливши приклади.

 

image237

 

2. Обчислення блок-схеми— Щоб дізнатись, куди ми полетимо, ми маємо розв’язати блок-схему.

Сиріус — 8

Полярна зірка — 12

Вега — 3


 

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image257.jpg

 

— Отже, летимо на Сиріус. Будьте обережні, в космосі є космічні пірати. До старту залишилось 5, 4, 3, 2, 1, 0 хвилин. Старт!Поки триває політ, зробимо космічну підготовку.

3. Підготовча робота

• Обчислити: 600 : 300, 6 400 : 800, 8 100 : 900, 5 600 : 100.

— Чому під час ділення спочатку ділимо на 100?

• Вправа № 971 (розв’язати усно).

• Робота в групах за вправою № 972. Вивчення групами ділення на трицифрове число.

— З нами летить Веселий Робік, він буде допомагати у польоті. Щоб корабель не мав перешкод, вивчимо самостійно нову тему.

4. Первинне закріплення за вправою № 973 (розв’язання одного прикладу на дошці з поясненням, двох — самостійно групами)

5. Задачі з комп’ютера

— У космосі йде космічний дощ. Захистимо нашу ракету від нього. Нам факсом надійшли задачі. Розв’яжемо їх.

• Відстань від Землі до Сонця 1 500 000 000 км. Скільки часу йде на Землю сонячний промінь, якщо його швидкість 300 000 км/с?

• Земля навколо Сонця рухається зі швидкістю 30 км/с. Який шлях вона зробить за 1 хвилину?

6. Обчислення прикладу

— Перед нами — велика зірка. Дізнайтесь, як вона називається, розв’яжіть приклад.

 

http://subject.com.ua/lesson/mathematics/mathematics4/mathematics4.files/image258.jpg

 

7. Складання й розв’язання задачі № 974— Зірка, до якої летимо, взята у полон космічними піратами. Потрібно її очистити від них.

8. Розв’язання задачі № 975

9. Розв’язання задачі за коротким записом

Зірку ми звільнили, зараз вийдемо у відкритий космос і закріпимо прапорець на знак того, що ми тут були. Розв’яжемо задачу з логічним навантаженням.

Як можна розфарбувати три зірки так, щоб дві з них були одного кольору, а дві — різного? (Дві зірки одного кольору, одну — другого.)

— Всі завдання ми виконали, повертаємось додому.

 

III. Підсумки уроку 

IV. Домашнє завдання

№ 976, 877.

 

УРОК 1221   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка