Тема досвідуСторінка1/5
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5
dscn5468.jpg

Мацкова Леся Петрівна
вчитель зарубіжної літератури, категорія вища, старший учитель

Тема досвіду

Розвиток пізнавальних інтересів учнів через формування культурологічних компетентностей учнів з використанням авторських логічно-структктурних схем.

Автор досвіду

Мацкова Леся Петрівна, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання “старший учитель”.

Адреса досвіду

Рівненська область,Сарненська гімназія Cарненської районної ради Рівненської області

Досвід вивчався

Досвід роботи вивчався дирекцією гімназії протягом 2006-2007 років і затверджений методичною радою (протокол №2 від 05.04.2007 р.), методичним кабінетом відділу освіти у 2008 році (протокол № 2 від 15.04.2008 року), Рівненським ОІППО (протокол №3 від 06. 11. 2012р.)

Актуальність досвіду

Проблемне питання, над яким працює вчитель, надзвичайно актуальне, воно є складовою проблеми гімназії. Сучасний урок літератури вимагає переосмислення пріоритету методів, прийомів та видів навчальної діяльності, розширення їхньої методичної палітри. Методика особистісно орієнтованого навчання допомагає вияву творчих здібностей учнів, підвищує інтерес до досліджуваного матеріалу, прищеплює навички самостійного осмислення і застосування знань на практиці. Актуальність теми полягає у визначенні напрямку методичного пошуку, способів формування аналітичного мислення та віднайдення шляхів подолання недостатньої сформованості в учнів загальних дидактичних умінь та навичок.

Провідна ідея досвіду

Створення методики формування творчого потенціалу учнів в системі особистісно орієнтованого навчання з використанням логічно-структурних схем.

Технологія досвіду

Технологія досвіду полягає у створенні умов для постійної активної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, де учень і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. Використання активних методів і прийомів роботи на уроках літератури забезпечує спільне розв’язання навчальної проблеми на основі аналізу художнього тексту, де кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Організація особистісно орієнтованого навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин та ситуацій. В основу запропонованого досвіду покладено пошуки удосконалення методики проведення уроку, пов’язані з формами та методами організації навчальної діяльності учнів. Педагог намагається створити такі умови, за яких був би ефективним обмін знаннями, ідеями, способами діяльності між усіма учасниками навчального процесу. Широко практикує індивідуальну, парну та групову форми роботи, рольові ігри, творчу та дослідницьку роботу в проектах, застосовуючи одну з досить актуальних педагогічних технологій з високим компетентнісним потенціалом,-- особистісно орієнтоване навчання. Методи та прийоми, які використовує вчитель для активізації пізнавальної діяльності: робота у малих і великих творчих групах, парах, презентація книги, складання кросвордів, вікторин, переказ із творчим завданням, метод взаємного навчання, рольова гра, інсценізація уривків з творів тощо.

Результатив-ність досвіду

Результатом роботи щодо розвитку когнітивних здібностей учнів у системі особистісно орієнтованого навчання є насамперед підвищення інтересу до предмета, становлення літературно-компетентнісної особистості. Застосування особистісно орієнтованої методики навчання у вивченні світової літератури сприяє успішному моральному та естетичному розвитку учнів, стимулює їхню творчу активність, сприяє формуванню пізнавальних, творчих, світоглядних компетентностей та готує до самостійного життя у суспільстві.

Учні Мацкової Л.П. друкують свої творчі роботи у шкільному часописі , редактором якого є даний вчитель. Конспекти уроків педагога поміщено у обласному методичному посібнику “Сучасний урок літератури». Вона є автором чотирьох методичних посібників. У 2009 році один її учень став призером районної олімпіади із зарубіжної літератури, інший - призером обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді.Розповсюдження досвіду

Майстер-клас учительки світової літератури Сарненської гімназії Мацкової Л.П. в системі онлайн з використанням веб-порталу «Освіта Рівненщини» з теми «Розвиток у гімназистів потреби та навичок самоосвітньої роботи» (для методистів світової літератури).

Поширення ППД із застосуванням інноваційних технологій (листопад 2013р.).
ВИСНОВОК ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ТА МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, СПЕЦІАЛІСТА ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, СТАРШОГО УЧИТЕЛЯ МАЦКОВОЇ ЛАРИСИ ПЕТРІВНИ

За роки роботи у школі проявила особливий талант до педагогічної праці. Уроки вчителя різноманітні за формою проведення, добре продумані та старанно підготовлені.

Лариса Петрівна працює над методичною проблемною темою « Розвиток пізнавальних інтересів учнів через впровадження авторських схем і елементів шедеврів світового мистецтва».

За мету своєї діяльності ставить підвищення ефективності уроку, повне використання його виховних можливостей, формування і розвиток в учнів комунікативних здібностей.

Лариса Петрівна має глибоке переконання, що нові педагогічні технології, використання яких потребує особистісно зорієнтований підхід, забезпечують діалог із класом, стимулюють відповідне ставлення школярів до навчання. Кожен урок літератури є живим і цікавим процесом, у ході якого формується ставлення учнів до героїв і подій, твори аналізуються з урахуванням художньої своєрідності, прищеплюється любов до слова, до світової літератури шляхом використання авторських схем.

Учитель завжди шукає такі способи організації навчального процесу, які постійно стимулювали б допитливість, інтерес до предмету, творчий підхід до вивченого.

Велику увагу приділяє формуванню духовного світу учнів засобами художнього слова, відкриттю багатства культурних надбань народів світу, вихованню любові до літератури.

Неодноразово подавала матеріали на районний конкурс ярмарок педагогічної творчості, де презентувала власні напрацювання, стала переможцем у номінації « Зарубіжна література».

Брала участь у ІІІ обласному етапі та нагороджена грамотами РОІППО за творчий підхід у навчанні зарубіжної літератури.

Брала активну участь у ІІ обласному фестивалі творчих уроків зарубіжної літератури « Пошук – 2006», « Пошук – 2007».

Неодноразово на засіданнях районних методичних об’єднань ділилася змістовними, цікавими, діловими виступами. Завжди відповідальна, добросовісна, користується авторитетом серед колег.

Учні Ларисі Петрівни брали активну участь у І та ІІ турах олімпіад із зарубіжної літератури ( у 2007 році ІІ місце зайняла учениця 9 класу, ІІІ місце – учениця 10 класу), конкурсах, районних заходах, де показують хороші знання з предмету.

Педагогічне кредо вчителя « Мріяти й шукати, доки жити…»

Це гармонійна людина, доброзичлива, тактовна, вболіває за своїх учнів та колег.

Мацкова Лариса Петрівна – талановитий, знаючий, постійно працюючий над вдосконаленням своєї фахової майстерності вчитель. Вчитель в постійному пошуку, ніколи не зупиняється на досягнутому. Педагог переконана, що доторкаючись до прекрасного, шляхом вивчення літератури, естетики, образотворчого та музичного мистецтва, можна сформувати гармонійно розвинену особистість.

Уроки Мацкової Л.П. цікаві та змістовні, завжди мають певну емоційну спрямованість. Виховні моменти носять неформальний характер, вони спрямовані на пробудження у дітей кращих людських якостей: любові, співчуття, почуття відповідальності та чуйності.

Педагог добре володіє методикою викладання предмету, застосовує інноваційні форми проведення занять. Так, вивчаючи тему “Загальні відомості про “золоту добу” римської культури та літератури” вчитель широко застосовує знання з історії, основ естетики, української літератури, образотворчого мистецтва, послідовно підводить до вирішення епохальних проблем, що знайшли відображення в літературі. Вивчаючи творчість Анни Ахматової, зокрема твір “Реквієм” педагог допомагає дітям осмислити суть трагедії братніх народів та вселяє віру у перемогу добра над злом, милосердя над жорстокістю. На уроці ““Срібне століття” російської поезії” Лариса Петрівна вміло застосовує знання образотворчого мистецтва, використовуючи репродукції картин, фотомонтаж та ілюстрований матеріал. Вивчаючи тему “Образи юних закоханих у трагедії Шекспіра “Ромео і Джульєтта”” вчитель надає можливість дітям поринути у світ прекрасного, слухаючи увертюру П.Чайковського “Ромео і Джульєтта”, опрацьовуючи міфи про кохання часів Античності, використовуючи репродукції відомих художників на тему “Світ кохання”, розглядаючи дану тему в системі: кохання – музика, живопис, архітектура, розпис на вазах, барельєфні зображення, література. Педагог орієнтує дітей на переклади українською мовою, підкреслюючи необхідність збереження авторського задуму. Так, вивчаючи тему: “Своєрідність розвитку японської літератури” Лариса Петрівна вводить дітей у світ японської культури, знайомлячи з мірилами краси у японців, зупиняючись на основних принципах японської поетики, переконуючи дітей, що відчувати прекрасне – означає наслідувати природу, бути другом чотирьох пір року.

Вчитель урізноманітнює форми діяльності на уроці, практикує опрацювання статей підручника, роботу з картками, переказ тексту за допомогою ключових слів, ефективною є робота за структурно-логічними схемами, які педагог складає особисто.

Цікавими є ігрові моменти на уроках Лариси Петрівни. Вони різноманітні та вдало застосовуються відповідно до теми: “Так чи ні?”, “Хрестики-нулики”, “Літературний годинник”, “Знайди логічну пару”, “Зрозумій мене”, “Підбери ключ” та інші. В процесі ігор учні мають можливість отримати нові знання, узагальнити і систематизувати вивчене, порівняти свій рівень знань з іншими, отримати естетичну насолоду.

Уривки з кінофільмів, діафільмів вчитель використовує з вдало підібраними до них індивідуальними та груповими формами роботи. Цікавою є практика створення “Дерева пізнання”, коли за допомогою знань оголений стовбур на очах перетворюється у чудове квітуче дерево, де кожен листочок – це певна сума знань, яку необхідно отримати з даної теми.

Належну увагу педагог приділяє використанню додаткової літератури, цікавим фактам з творчості письменників, інформаційним карткам.

Вчителька добре розуміє, що література повинна тісно переплітатись з реальним життям, тому і використовує вирішення проблемних ситуацій сьогодення через образи літературних героїв кращих творів світової літератури. Педагог акцентує увагу на забезпеченні учнів достатнім обсягом інформації.

Домашні завдання, що виконують учні, носять творчий характер та індивідуальну спрямованість.

Цікавими є заходи з позакласної роботи, що проходять в “Літературній вітальні”: зустрічі з місцевими поетами, літературні КВК, поетичні вечори, конкурси читців та інші.

Лариса Петрівна – педагог, знаний не тільки в районі а й в області. Вона неодноразово була лауреатом “Ярмарку педагогічних ідей”, брала участь у обласних “Фестивалях педагогічної майстерності вчителів зарубіжної літератури”, де отримала схвальні відгуки від членів комісії та відповідні нагороди.

Професійна компетентність вчителя зумовлена не тільки наявністю знань, але й індивідуальним стилем педагогічної діяльності та творчим підходом до використання цих знань і досвіду. Саме індивідуальний творчий почерк вчителя-майстра є характерним для педагогічної праці нашої колеги - Мацкової Лесі Петрівни. Важливою умовою її майстерності є глибина знань, широкий інтелектуальний світогляд, творчий пошук найефективніших шляхів і засобів розв'язання завдань, пов'язаних з викладанням зарубіжної літератури в гімназії. На своїх уроках вчителька прагне не просто познайомити дітей з шедеврами світової літератури, а виховати в них почуття людяності, прищепити їм високі духовні ідеали і цінності і просто навчити їх любити оточуючих. Тому її уроки можна назвати уроками добра і духовності, уроками, які викликають щирі емоції, пробуджують глибокі почуття, торкаються найпотаємніших струн серця. Нерідко, відвідуючи її уроки та виховні заходи, присутні не можуть стримати сліз. Маючи сама поетичну натуру, відвертий та щирий характер, запальну вдачу, вона хоче такими ж бачити своїх вихованців. Для того, щоб тримати в полі зору успіхи та невдачі кожного свого вихованця, вона розробила діагностичну методику, яка допомагає оцінити рівень психолого-педагогічної адаптації дітей до умов навчання в гімназії та передбачити шляхи подолання труднощів, які виникають на шляху дитини і перешкоджають розкриттю їхніх творчих здібностей. Леся Петрівна глибоко переконана, що кожна дитина є унікальною і неповторною особистістю, що заслуговує на повагу і любов. І можливо, саме тому, учні і колеги відповідають їй тим же: глибокою шаною і любов'ю. Про Лесю Петрівну можна сміливо сказати, перефразувавши слова В. Сухомлинського: це та людина, що увібравши море світла, в кожному, з ким спілкується, запалює іскорку.

Одним із методів роботи Лесі Петрівни є використання авторських логічно-структурних схем, які допомагають в стислій формі оволодіти навчальним матеріалом, виділити головне в отриманні інформації. Педагог переконалась, що схематичне сприйняття матеріалу розвиває логічне мислення, зорову пам’ять, увагу учнів, допомагає розширити пізнавальні інтереси дітей. «Навчати учнів, розважаючи їх”, – ці слова Ж. Верна імпонують Лесі Петрівні, тому, використовуючи рольові ігри, педагог не залишає поза увагою і роботу з обдарованими дітьми. Учні самі складають тексти ролей та підбирають матеріал, а участь в експертному журі дозволяє дітям виявити свою компетентність. Такі форми роботи дозволяють розвивати в учнів уміння самостійно одержувати знання і творчо їх використовувати. У Лесі Петрівни цікавою є практика створення “Дерева пізнання”, коли за допомогою знань, оголений стовбур на очах перетворюється у чудове квітуче дерево Леся Петрівна – педагог, який перебуває у постійному пошуку. ЇЇ уроки – це уроки творчості, людяності й духовності.

Вчитель урізноманітнює форми діяльності на уроці, практикує опрацювання статей підручника, роботу з картками за допомогою ключових слів, ефективною є робота за структурно-логічними схемами, які педагог складає особисто.

Леся Петрівна – педагог, який перебуває у постійному пошуку. ЇЇ уроки – це уроки творчості, людяності й духовності. У процесі ігор учні мають можливість отримати нові знання, узагальнити й систематизувати вивчене, порівняти свій рівень знань з іншими,отримати естетичну насолоду.

Цікавими є ігрові моменти на уроках педагога Мацкової Л.П. Вони різноманітні та вдало застосовуються відповідно до теми.

У процесі ігор учні мають можливість отримати нові знання, узагальнити й систематизувати вивчене, порівняти свій рівень знань з іншими, отримати естетичну насолоду.

Леся Петрівна вважає, що давати знання ідейно-літературних основ священної книги Біблії неможливо без наближення до християнських святинь. Ознайомити дітей з багатством та розмаїттям релігійного пошуку людства – одне із завдань школи. Тому Леся Петрівна вважає, що досить цікаво проникнутися духом останньої за часом виникнення світової релігії.

Треба намагатись зробити навчання захоплюючим

А. Дистервег, німецький педагог.

Усі віки й усі народи несуть золоті зерна в скарбницю мудрості людства. Важко не погодитись зі словами видатного американського художника Рокуелла Кента, який стверджував: «Мистецтво може стати могутнім фактором духовного зростання людства». Серед бурхливого моря світового мистецтва наймогутнішою течією є література. Адже літературні твори, долаючи безмежні віддалі простору й часу, дарують людям дорогоцінні іскри істини. Саме література допомагає пізнати світ, формує духовний склад людей, їх почуття і думки, їх світогляд, виховує людину, будить творчі здібності. Література, як ніякий інший предмет, очищає духовно і спонукає до мислення.

Навчити дитину дивуватись й бути спостережливим – одне з найважливіших моїх завдань. Прагнення розвивати пізнавальні інтереси учнів, допомагати їм реалізувати власні запити, заохочувати гімназистів до активної діяльності, самопізнання, зробити навчання цікавим і змістовним спонукало мене до пошуків. Звернулась до методичної літератури. Роль пізнавального інтересу і його значення в успішному навчанні визнавали всі видатні педагоги. Так, К. Д. Ушинський писав: « Вихователь не повинен забувати, що навчання, позбавлене усілякого інтересу й взяте тільки примусом вбиває в учня бажання до навчання, без якого він далеко не піде».

У відомому романі «Еміль, або про виховання» Жан-Жак Руссо пише про безпосередній інтерес як єдину рушійну силу, яка веде учня далеко і правильно.

Заволодіти увагою дітей, створити належну ситуацію для сприйняття знань, спонукати учнів замислитись над прочитаним, зробити висновки, допомогти засвоїти певні естетичні та моральні уроки – це моя основна мета. Тому проблема, над якою я працюю, – “Розвиток пізнавальних інтересів учнів через знайомство з шедеврами світового мистецтва та використання логічно-структурних схем” – спрямована на те, щоб краса змусила блищати добропорядність і червоніти пороки. На своїх уроках використовую цікаві історичні та літературні факти, захоплюючі оповіді, презентуючи при цьому шедеври світового мистецтва – музичні твори, репродукції творів живопису і скульптури різних епох і народів, що допомагає навчити учнів осягнути закони розвитку художнього мислення, виробити вміння аналізувати, зіставляти та узагальнювати літературні явища, розвивати пізнавальні інтереси.

Одним із методів моєї роботи є використання авторських логічно-структурних схем на різних етапах уроку, які допомагають в стислій формі оволодіти навчальним матеріалом, виділити головне в отриманій інформації. Переконалась, що схематичне сприйняття матеріалу розвиває логічне мислення, зорову пам'ять, увагу учнів, допомагає розширити пізнавальні та естетичні обрії учнів.

Авторські логічно-структурні схеми використовую при:

    • вивченні літературознавчих термінів;

    • історико-літературних епох;

    • вивченні творчості письменника, ідейно-художньому аналізі творів.


Практикую також коментоване складання творчих схем: «Фольклорне дерево», «Дерево життя», «Спільне та відмінне в поемах Гомера та Вергілія»; пропоную учням за допомогою ключових слів виконати певні завдання.

Активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення нового матеріалу сприяє й те, що учні у ході пояснення нового проблемного матеріалу не ведуть конспект, а записують запитання, які виникли, опрацьовують, заповнюють запропоновані схеми й таблиці; на початку уроку (вивчення теми) учні заповнюють картку самоконтролю й зіставляють матеріал наприкінці уроку (теми), (картка самоконтролю: «Що я про це знаю? Навіщо це мені? Що я з цим робитиму? Де зможу застосувати? Що я дізнався?»); перед поясненням учні перекреслюють із дошки схему, яку вони мають заповнити під час пояснення, або заповнюють індивідуальні картки із блоками схем. Добре організована пізнавальна, пошукова робота на уроці разом із включенням у роботу навчально-пізнавальної само- та взаємодіяльності є найважливішими складовими навчання.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка