Тема кількість годинДата конвертації16.03.2016
Розмір35.7 Kb.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ І КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА І СЕМЕСТР 2015-2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять –

теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок37

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

Описати основні етапи розвитку анатомії


  • - історія розвитку українських анатомічних шкіл у ХХ – ХХІ століттях.

  • Київська анатомічна школа

Оволодіти основами антропометричного опису черепа


- описати вікові особливості будови черепа.

Оволодіти основами антропометричного опису внутрішніх органів:


- зовнішньої будови органів травної, дихальної, сечової та статевих систем.

Оволодіти умінням

- читати рентгенограми органів травної, дихальної, сечової і жіночої статевої систем.
2
2
2

2


2
4

Підсумковий модульний контроль3.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

3

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

54

Види індивідуальної роботи студентів, її контроль та оцінюванняВиди індивідуальної роботи студентів

Кількість годин

Кількість

балів


Вид контролю

1

Підготовка огляду літератури за окремими темами з використанням додаткової навчальної та наукової літератури (написання рефератів)

Орієнтовні теми рефератів:

  • Історія кафедри анатомії ВНЗ.

  • Варіанти та аномалії розвитку черепа.


  • Статеві та індивідуальні особливості будови черепа;

- Морфо-функціональні закономірності будови слизової оболонки різних органів травного каналу.

- Варіанти та аномалії розвитку органів травної системи;

- Варіанти та аномалії розвитку органів дихальної системи;

- Варіанти та аномалії розвитку органів сечової системи;

- Варіанти та аномалії розвитку органів жіночої статевої системи;

- Варіанти та аномалії розвитку органів чоловічої статевої системи;
45


Обговорення

і оцінювання

реферату на практичному заняттіРозподіл балів (ПМК №1)

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюється в процесі поточного контролю на відповідних практичних заняттях і підчас підсумкового модульного контролю.На кожному практичному занятті навчальна діяльність студента оцінюється таким чином:

«5» - 5 балів

«4» - 4 бала

«3» - 3 бал

«2» - 1 бал
Студентам, які написали реферати за запропонованими темами і виступили з цими рефератами на практичному занятті, до кількості балів за поточну навчальну діяльність додається відповідна кількість балів за індивідуальну роботу (не більше 15 балів).
Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120
Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми, відпрацювання усіх навчальних занять (лекцій і практичних занять) та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 66 балів -

(кількість практичних занять – 21; 21 х 3 бали (« 3» -3 бал )= 66 балів).
Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів із 80 балів.
Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю, вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність і балів за підсумковий модульний контроль, а також додаються бали за індивідуальну роботу, якщо студент написав і доповів реферати з рекомендованих тем з використанням додаткової навчальної, а також наукової літератури.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка