Тема Музика і мистецтво слова Тема Музика і візуальні образиСкачати 178.89 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір178.89 Kb.
Музичне мистецтво. Тематична структура програми

5 клас. Музика та інші види мистецтва

Тема 1. Музика і мистецтво слова

Тема 2. Музика і візуальні образи

6 клас. Музика і духовний світ людини

Тема 1. Музика як мова почуттів

Тема 2. Я і музика

7 клас. Палітра музичних образів

Тема 1. Образний зміст музики

Тема 2. Композиція музичного твору

8 клас. Музичне мистецтво і сучасність

Тема 1. Відлуння епох в музичному мистецтві

Тема 2. Музика в діалозі з сучасністю

У змісті програми 5-го класу акцентуються зв’язки музики з мистецтвом слова і візуальним мистецтвом, поняття синтезу мистецтв (у храмі, театрі, кі-нематографі), особливості вокальної та інструментальної, програмної і непрог-рамної музики на прикладі творів різних жанрів (пісня, кантата, опера, балет, симфонія, соната тощо). Зіставлення і порівняння музичних, літературних і ві-зуальних образів сприяє розвитку асоціативного мислення учнів, поліхудож-нього виховання.

Зміст програми 6-го класу розкриває духовний світ людини, багатство її почуттів та емоцій, відображених у музичних образах, на прикладі творів різ-них жанрів поліфонічної та гомофонно-гармонічної музики; надає учням мож-ливість спостереження за власними думками, переживаннями, відчуттями у процесі сприймання і виконання музичних творів, осмислення своїх інтересів, духовних потреб, світосприйняття.

Зміст програми 7-го класу розкриває зв’язки музики з життям через опа-нування інтонаційного-образного змісту музичних творів та усвідомлення по-нять стиль, драматургія, композиція, форма.

Зміст програми 8-го класу розкриває соціокультурне значення музичного мистецтва в різні епохи, роль музики в сучасній культурі.

До уваги вчителя: Послідовність розташування навчального матеріалу в підручниках різна, тому в Методичному додатку подано нумерацію сторінок.

Перша частина числа [наприклад, 22 / 12 ] – вказує сторінку у підручнику О.Волошиної-А.Левченко-О.Мільченко (с.22).

Друга частина числа – у підручнику О.Лобової (с.12).

Основні музично-педагогічні технології: слухання музики та інтерпретація її інтонаційно-образного змісту, розучування пісень, гра на музичних інструментах, імпровізація, пластичне інтонування, диригування, танцювальні рухи, спів спільно із виконавцями на диску, касеті, підбір ілюстрацій, виготовлення музи-чних інструментів, створення сценаріїв, інсценізацій, виготовлення декорацій, афіш тощо.

1-й урок (Вересень)

Тема уроку: "Музика Франції. Жак Брель". [12 / 6 ]

1. Привітавшись зі своїми учнями, повідомити тему навчального року (Музика і духовний світ людини) та повідомити тему першого семестру (Музика як мова почуттів).

Сказати: На уроках музичного мистецтва (паралельно із музикуванням і слуханням музики) пропоную частіше занурюватися у таїну смислу слів, що по-в’язані з музикою, досліджувати їх етимологію – тобто походження цих слів і їх генетичні зв’язки з іншими словами.

Відомо, що ті люди досягають у житті вищих успіхів, у яких краще розви-нена мова; ті, хто гарніше, ясніше, конкретніше, переконливіше, вирозуміліше уміють висловлювати свої думки, ідеї, пропозиції, побажання, прохання тощо.

Великий німецький поет і мислитель Йоганн-Вольфганг Гете (1749-1832) казав: Чужу мову можна вивчити за пів року, своютреба вчити усе життя. Тож активніше займімося розширенням нашого словникового запасу...

Згадаймо назву теми навчального року (Музика і духовний світ людини). Розтлумачмо собі значення слова музика.

[Мýзика Мистецтво, що відображає дійсність у художньо-звукових об-разах. Твори такого мистецтва, сукупність їх. • Народна пісня – то ж вона усій землі окраса,

Вона, як сонце, вирина у творчості Тараса,

Вона, як пахощі суцвіть, Лисéнка музику живúть. (М.Рильський)

Гармонійне звучання чого-небудь. • У десять років я вперше почув музику української мови.

Сукупність яких-небудь звуків.

Оживлялась музика крапель [з дахів], сумних і веселих, лінивих і жвавих, глухих та дзвінких. (М.Коцюбинський)

Те саме, що оркестр.

Шеляга виймає і за того остатнього мýзику наймає. (Т.Шевченко)2. Сказати учням, що наші знання ми поступово накопичуємо із маленьких, розрізнених часточок. Цілісна наукова картина світу утвориться в нашій свідомо-сті лише тоді, коли ми їх поєднуватимемо, пов’язуватимемо у певні блоки.

У 9-му класі учні матимуть навчальний предмет художня культура України, 10-му – художня культура країн Європи, 11-му класі – художня культура амери-канського, африканського та інших культурних регіонів світу. Тому варто було б уже зараз розпочати впорядковування знань з музичного мистецтва як невід’єм-ної складової художньої культури. Найдоцільніше це робити за національними, історичними та жанровими ознаками.3. Пригадати назви відомих учням із попередніх класів музичних творів французьких композиторів. Знайти на таблиці "Дерево музичних жанрів" місце для твору Жака Бреля "Вальс". Орієнтуючись на тему І семестру (Музика як мова почуттів), охарактеризувати твір. Дати стислий огляд сучасної французь-кої естрадної музики.

4. Виконати Державний гимн України. Розучувати пісні до Дня музики та Дня вчителя. Навчитися грати на німій клавіатурі фортепіано перший двотакт мелодії Державного гимну.
2-й урок (Вересень)

Тема уроку: "Музика Франції. Клод Дебюссі". [130 / 126]

1. Нагадавши тему навчального року та тему першого семестру (Музика і духовний світ людини, Музика як мова почуттів), з’ясувати значення споріднених до слова мýзика слів і словосполучень.

[Музикант, музика Той, хто грає на якомусь інструменті.

Дівчата й хлопці покинули грища й танки, купчаться всі коло темного дуба. Там сивий музúка узявся за віщії струни. (Дніпрова Чайка)

Музики – Забава з музикою; гулянка, танці.


 • Якби мені черевики, то пішла б я на музúки, горенько моє!

Черевиків немає. А музика грає, грає, жалю завдає. (Т.Шевченко).

Мýза – У грецькій міфології – одна з дев’яти богинь поезії, мистецтва та науки; донька Зевса та богині памяті Мнемосіни.

Опікуном мистецтва та Муз був бог сонця й світла Аполон, звідки його прізвисько – Мусагет.

Творче натхнення, його джерело, що втілюється звичайно в образі такої богині. Музо моя – госте одинокої душі! Не покидай мене. (П.Мирний)

Творчість поета, його мистецтво.

Гнівно заговорила невільницька муза Шевченка.]

2. Назвати відомі учням із попередніх класів твори Клода Дебюссі. Прига-дати особливості стилю імпресіонізм. Визначити місце п’єси Doctor Gradus ad Parnassum на таблиці музичних жанрів. Орієнтуючись на тему І семестру (Мý-зика як мова почуттів), охарактеризувати твір.

3. Продовжити розучування пісень до Дня музики та Дня вчителя. Навчи-тися грати на німій клавіатурі фортепіано перший чотиритакт мелодії гимну.

3-й урок (Вересень)

Тема уроку: "Музика Франції. Каміль Сен-Санс". [123 / 116]

1. Нагадавши тему першого семестру (Музика як мова почуттів), з’ясува-ти значення слова мова.

[Мова – Сукупність загальноприйнятих у межах певного суспільства зву-кових знаків для іменування явищ і понять, а також сукупність правил їх ком-бінування у процесі вираження думок.

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова.

(П.Мирний).

Звуки розмови.

Нігде не чуть людської мови; звір тільки виє по селу. (Т.Шевченко)

Манера говорити; характерні ознаки мовлення.


 • Хто нікчемну душу має, то така ж у нього й мова. (Л.Українка)

Те, що виражає собою якусь думку, що може бути засобом спілкування.

Він зрозумів мову моїх очей, бо повертає обличчя до мене і кидає здиво-ваний погляд. (М.Коцюбинський) • Камінну мову видатних памяток минулого Бажан читав оком поета.

 • Одним з головних завдань студента-композитора є набуття ним майстерності досконалого володіння музичною мовою.]

2. Дати стислий огляд французької музики 19 ст. Згадати особливості жанру інструментальний концерт. Орієнтуючись на тему І семестру (Музика як мова почуттів), охарактеризувати ч.3 Концерту для фортепіано з оркестром № 2 К.Сен-Санса.

3. Продовжити розучування пісень до Дня музики та Дня вчителя. Навчи-тися грати на німій клавіатурі фортепіано перший восьмитакт мелодії гимну.
4-й урок (Вересень)

Тема уроку: "Музика Польщі. Фридерік Шопен". [71 / 11,67]

1. Нагадати учням тему першого семестру (Музика як мова почуттів).

З’ясувати значення словосполучень почуття гумору, почуття відповідаль-ності, почуття міри, патріотичні почуття.

[Почуття гумору – здатність людини бачити смішне у певних життєвих ситуаціях і вміти його передати.

Почуття відповідальності – глибоке усвідомлення свого обов’язку перед суспільством, людством, розуміння суті й значення своїх учинків, своєї діяль-ності.

Почуття міри – розуміння належних меж, належного ступеню у яких-небудь діях, у виявленні чого-небудь.

Патріотичні почуття – любов до Батьківщини, відповідальність за її до-лю і готовність служити її інтересам.]

2. Пригадати назви музичних творів польських композиторів, відомих уч-ням із попередніх класів. Знайти на таблиці музичних жанрів місце для творів Фридеріка Шопена Вальс мі мінор і Ноктюрн Сі мажор. Орієнтуючись на тему І семестру (Музика як мова почуттів), охарактеризувати ці твори.

3. Навчитися грати на німій клавіатурі 9-й та 10-й такти мелодії гимну.

5-й урок (Жовтень)

Тема уроку: "Музика Польщі. Фридерік Шопен". [71 / 11,67]

1. З’ясувати значення слова почуття та значення споріднених слів.

Запитати учнів: Чи ви чули, діти, вислови: у людини черства душа, за-камяніле серце; людина бездушна, безсердечна? (...)

Але ж без душі, без серця людина не могла б жити. Отже йдеться про те, що ця людина не має співчуття до інших, що її почуття спотворені.

Спробуймо з’ясувати семантику (значення) цих двох слів.

[Співчуття – Чуйне ставлення до чийогось горя, до чиїхсь переживань.


 • Їй хотілося вилити своє горе, знайти співчуття. (П.Загребельний)

Жаль, висловлений усно або письмово з приводу нещастя, горя, що спіка-ли кого-небудь. – Прийміть моє щире співчуття у Вашому горі і бажання си-ли перенести його. (М.Коцюбинський).

Почуття – Психічні й фізичні відчуття людини. Здатність відчувати, сприймати навколишнє середовище. – Деякі тварини мають особливе почуттяпочуття погоди, яке невідоме людям.

Почування – Сукупність певних почуттів, що зумовлюють поведінку лю-дини. – Батьківські почування.

Почувати – Мати якесь почуття, бути в певному духовному або фізично-му стані. – Як себе почуваєш? – Добре. Чудово. Як вдома. Не дуже затишно. Зле. Кепсько.]

2. Послухавши з учнями Скерцо сі-бемоль мінор Фридеріка Шопена, охара-ктеризувати твір.

3. Почати розучування пісні В.Дроботенка Колиска майбуття [121 / – ]. Навчитися грати на німій клавіатурі 9-й – 12-й такти мелодії гимну.
6-й урок (Жовтень)

Тема уроку: "Музика України. Анатолій Кос-Анатольський". [23 / 12]

1. З’ясувати значення словосполучень національні почуття, естетичні по-чуття та споріднених з ними понять.

[Національні почуття – вияви любові й поваги до свого народу, до його культурних надбань.Естетичні почуття – емоційна реакція людини на естетичні цінності.

Естетичний – Пов’язаний зі створенням, відтворенням і сприйняттям прекрасного в мистецтві та житті.

Література відіграє винятково важливу роль у розвитку естетичних смаків людини.

Викликаний прекрасним у житті чи мистецтві.

Вона сідає за фортепіано – і передчуття естетичного задоволення на-повнює душу молодого студента. (Г.Хоткевич).Естетика – Наука про мистецтво, про форми прекрасного в художній творчості, у природі та суспільстві.

Естетика є властиво наука про почування, про відчування артистичної краси. (І.Франко)

Система поглядів на мистецтво, якої дотримується хто-небудь.

Велике місце в естетиці поета займає проблема позитивного ідеалу і по-зитивного героя.

Краса, художність чого-небудь (наприклад, естетика слова, картини)].

2. Послухавши з учнями Незабутній вальс Анатолія Кос-Анатольського, охарактеризувати твір. Пригадати назви відомих нам музичних творів цього композитора, які ми слухали та співали у попередніх класах (-Ой ти, дівчино, з горіха зерня; Саночки, санчата тощо).

3. Навчитися грати на німій клавіатурі другий восьмитакт мелодії гимну.

7-й урок (Жовтень)

Тема уроку: "Музика України. Олександр Зноско-Боровський". [56 / 48]

1. Згадавши значення вислову естетичні почуття (емоційна реакція людини на естетичні цінності) з’ясувати значення слів емоція, емоційний.

[Емоція – Душевне переживання людиною свого ставлення до дійсності, до особистого й навколишнього життя.

– Такі психічні емоції, як радість, переляк, горе, страх, сором (особливо, коли вони зявляються несподівано), викликають почастішання або уповіль-нення скорочень серця.

Емоційний, емоціональний – Який виражає емоції (- емоційна промова; емоційно насичені слова; емоціональний та інтелектуальний світ людини).

Як і в творах Коцюбинського, пейзаж Головка завжди емоціональний, співзвучний настроям персонажів.

Який легко збуджується, швидко реагує на що-небудь; нестриманий.

Цілеспрямовані, емоційні натури лякає не сама небезпека, що відчутно висить у них над головою, а невідомість, чекання небезпеки. (М.Руденко)]2. Послухавши з учнями Український марш Олександра Зноско-Боровсько-го, охарактеризувати твір.

3. Почати розучування народної пісні Од Києва до Лубен [100 / 91]. Навчи-тися грати на німій клавіатурі мелодію всього заспіву гимну.
8-й урок (Жовтень)

Тема уроку: "Музика України. Григорій Сковорода". [57,81 / 52]

1. З’ясувати відмінність між поняттями емоція та почуття.

Поміркувати з учнями: чи можна замість висловів почуття відповідально-сті, почуття міри, почуття патріотизмувжити вислови емоція відповідаль-ності, емоція міри, емоція патріотизму?

– Ні, бо хоч поняття емоція та почуття близькі між собою, однак ототож-нювати їх не можна.

Почуття передають більш стійке емоційне відношення до когось, чогось. Виникають як узагальнення кількох емоцій. Їх можна цілеспрямовано формува-ти (наприклад, почуття любові до Батьківщини, почуття ненависті до ворога).

Мабуть найчіткіше, найзрозуміліше визначив різницю між цими двома по-няттями Ерік Енсен:Емоції є кроскультурними [від англ. сross – пересікати, переходити]. Вони однакові в усьому світі. Емоції є предметом усіх наших розумово-тілесних ста-нів (голод, надія, розчарування тощо – їх є сотні!).

Почуття є навченою реакцією, яка залежить від культури, у якій ви зрос-ли (сім’ї, соціального стану, громади тощо).

2. Послухавши пісню Григорія Сковороди Всякому городу нрав і права та пісню Ой ти, пташко, жовтобоко, охарактеризувати їх.

3. Навчитися грати на німій клавіатурі перший двотакт приспіву гимну.

9-й урок (Листопад)

Тема уроку: "Музика України. Hародна пісня". [45,77,78 / 73,80,98]

1. Нагадавши тему навчального року (Музика і духовний світ людини), з’ясувати значення слова світ.

[Світ – Всесвіт; сукупність усіх форм матерії як єдине ціле.

Земна куля, Земля з усім, що на ній є.


 • Я дуже симпатизую його замірові відбути подоріж довкола світа.

(Л.Українка)

Оточення – суспільство, люди.

Отак живе собі село мало не споконвіку, притулившись десь попід горою край тихої затоки, працює, плодиться, кохає, оре, сіє, годує хлібом світ, співає, сміється, плаче, помирає. (О.Довженко)

Певна галузь, сфера явищ природи.

Світ елементарних частинок, рослинний світ.

Сукупність яких-небудь явищ, предметів, що оточують людину.

Світ запахів, їх вплив на наші почуття вже давно привертає до себе ува-гу людей.

Певне коло явищ психічного життя (почуттів, переживань, уявлень і т.ін.). – Для Романа світ кохання найповніше розкривався у піснях. (М.Стельмах)]2. Послухавши з учнями українські народні пісні Ой під вишнею, Віють віт-ри, За городом качки пливуть, охарактеризувати їх.

3. Почати розучування нової пісні (на вибір учителя). Навчитися грати на німій клавіатурі мелодію першого чотиритакту приспіву гимну.
10-й урок (Листопад)

Тема уроку: "Музика України. Микола Лисенко". [168 / 154]

1. Нагадавши тему навчального року (Музика і духовний світ людини), з’ясувати значення слова духовний.

[Нематеріальний, нетілесний. – Духовний хліб, духовні цінності.

Зв’язаний із внутрішнім психічним життям людини, її моральним світом.

Для літературної роботи треба духовної рівноваги. (Л.Українка)

Зв’язаний зі спільністю ідей, поглядів, прагнень і т.ін.

Народ наш бував адміністративно розділений, але ніколи, ні за яких об-ставин не втрачав своєї духовної спільності.]

Вивести інші значення слова духовний з наступних словосполучень.


 • Духовна академія (заклад, який готує священників).

 • Особа духовного сану (служитель релігійного культу).

 • Книги світські та духовні (стосовні до релігії, церкви, належні їм).

2. Назвати відомі учням із попередніх класів твори Миколи Лисенка. По-слухавши Рапсодію № 2 М.Лисенка, охарактеризувати твір. Визначити місце Рапсодії на таблиці музичних жанрів.

3. Грати на німій клавіатурі мелодію гимну в цілому.
11-й урок (Листопад)

Тема уроку: "Музика України. Микола Колесса". [155 / 144]

1. З’ясувати значення слова дух – слова, яке є головною частиною слова духовний, його коренем.

[Абсолютний дух. – Нематеріальне начало, яке лежить в основі всіх речей і явищ і є первинним щодо матерії (в ідеалістичній філософії).

Дух – добра або зла безплотна, надприродна істота, що бере участь у житті природи і людини.

Cвятий Дух – третя особа Святої Трійці. – Дари Святого Духа: 1) муд-рість, 2) розум, 3) знання, 4) рада, 5) кріпость, 6) побожність, 7) боязнь Божа. Святий Дух є всюди, але своїми дарами перебуває особливо в церкві і в душах праведників. (А.Шептицький)]

Вивести інші значення слова дух із наступних словосполучень.

Дух свіжої мамалиги приємно полоскотав йому нюх (- про запах, аромат).

Від печі йде дух, розходиться по всіх закутках (- про тепле, нагріте повітря).

Випрямлений, зміцнілий духом, увійшов Начко до редакції (- про внутрішній стан, моральну силу людини).

2. Послухавши з учнями Коломийку з “Української сюїти” Миколи Колесси, охарактеризувати твір.

3. Навчитися співати народних коломийок. Навчитися грати найвідомішу коломийкову мелодію: Ре ля ля ля , ля ля фаміре. Ре ля ля ля , фа ре ...

(Ой нема то краю, краю, як та верховина ...).


12-й урок (Листопад)

Тема уроку: "Музика України. Hародна інструментальна музика".

[152,158 / 142,147]1. Нагадавши тему навчального (Музика і духовний світ людини), запро-понувати учням дати свої версії змісту споріднених слів дідух, духм’яний, ду-ховка, духота, духи, духи, духовенство, духівник, духівниця, духові інструмен-ти.

Запитати учнів, чи можна згодитися із визначеннями: • духові інструменти – це інструменти, які приводяться в дію струменем повітря (теплого, нагрітого повітря із грудей музиканта);

 • пневматичні інструменти – це інструменти, в які повітря нагнітається мотором, або міхами.

З’ясувавши різницю між духовими та пневматичними інструментами, назвати їх [труба, валторна, губна гармоніка; акордеон, церковний орган?].

2. Послухавши з учнями коломийкові мелодії у виконанні народних музик, охарактеризувати їх.

3. Пограти разом із народними музикантами, додаючи ритмічний супровід: на ударних інструментах, плескаючи в долоні, притупуючи тощо.

13-й урок (Листопад)

Тема уроку: "Музика України. Дмитро Бортнянський". [163 / 149]

1. Поміркувати над значенням вислову життя духовне та тілесне.

Сказати учням: Батьки дарують своїй дитині тілесне життя. Бог дарує їй життя духовне. Завдання кожної людини – зберігати, зміцнювати, розвивати, вдосконалювати і свою тілесну (тобто фізичну) оболонку, і свою духовну сут-ність.

Що можна сказати про людину, яка калічить себе наркотиками, яка зни-щує своє здоров’я горілкою, цигарками? Кого вона слухає: Бога чи диявола?

(Хай діти виведуть правила здорового способу життя. Хай самі скажуть, як необхідно зберігати, зміцнювати, розвивати, вдосконалювати своє тіло: що для цього треба робити?, що не можна робити і чому?)

З’ясувати: Що необхідно сказати людині, яка не хоче жити [“бо її ніхто не любить; бо вона нікому не потрібна; бо усі її бють і сварять”]?

(Нагадаймо їй, що вона потрібна Богові! Що Він її любить, цінує, шанує; що хоче розмовляти з нею у її молитвах, хоче якнайчастіше бачити її у церкві.)2. Послухавши з учнями Хоровий концерт № 24 Дмитра Бортнянського, охарактеризувати твір.

3. Розучити нову пісню про святого Миколая.

4. Навчитися грати мелодію пісні Ой хто, хто Миколая любить.

14-й урок (Грудень)

Тема уроку: "Музика України. Василь Барвінський". [24 / 24,75]

1. Вдуматися у слова Андрія Малишка: Духовний світ людини, і в першу чергу мислителя, художника, цінується ставленням її до об’єктивного світу, до оточення, до суспільно-громадських відносин.

Знайти відповідь на питання: Що можна сказати про духовність людей, які закатували журналіста Георгія Ґонґадзе, композиторів Володимира Івасюка та Ігоря Білозіра, поета Олександра Степаненка; людей, які живучи в Україні, не-навидять українців, українську мову, українську культуру?

Хто – Бог чи Мамона*? – панує в душах людей, які рвуться до влади, щоби [перетворивши нас, українців на своїх рабів, на безрідне плем’я, на безхребетну “грязь Москви”, на тупих хохло-рускоязичних яничар] і далі (вже більше 300 років!) безкарно грабувати наші багатства?

З’ясувати, у який спосіб могли б врятувати свою душу люди, які занапас-тили її, чинячи криваві злодіяння, чинячи важкі, непростимі гріхи?

(- Хай би розповіли про свої “подвиги” [у складі сатанинських бандфор-мувань НКВС-КГБ] у пресі, по радіо. Хай би покаялися за вчинені злочини і в церкві [українській церкві!], і привселюдно – перед усім українським народом.

Перші зрушення уже бачимо – саме так зробив Богдан Сташинський, який, нагадаємо, у 1956 році, за наказом Москви, убив у Мюнхені Степана Бандеру).

[*Мамона – назва ідола, що уособлював користолюбство, ненажерливість.]

2. Послухавши Прелюдію Василя Барвінського, охарактеризувати твір.

3. Навчитися грати на німій клавіатурі мелодії пісень про св.Миколая.

15-й урок (Грудень)

Тема уроку: "Музика України. Микола Леонтович". [66 / 62]

1. Запропонувати учням ще раз порозмірковувати вголос над поняттям духовний світ людини.

Запитати учнів: Якщо людина віддає життя в бою за Батьківщину, якщо людина втрачає здоров’я, а то й життя, рятуючи з біди інших – чи можна ска-зати, що ця людина високодуховна? Де опиниться душа цієї людини після сме-рті тіла: у раю, чистилищі чи в пекельній безодні?

(Хай діти запропонують способи зміцнення свого духу, самі знайдуть спо-соби збереження, розвитку, вдосконалення, збагачення свого духовного світу.

Це, на наш погляд, можливе лише за однієї умови, – коли для кожного українця найголовнішою стане тріада Бог, Україна, сім’я; коли кожен з нас буде жити, працювати, учитися задля побільшення слави Божої, задля користі України, задля щастя своєї сім’ї та родини.)2. Послухавши з учнями фортепіанний цикл Василя Барвінського Колядки і щедрівки та хоровий твір Миколи Леонтовича Щедрик, охарактеризувати їх.

3. Грати на німій клавіатурі мелодії пісень про св. Миколая, мелодії коляд та щедрівок.

16-й урок (Грудень)

Тема уроку: "Музика як мова почуттів. Узагальнення".
λόγος


Галузі, класи, ряди, родини, роди, типи, види музики.Дверій Роман Євстахович ; http://dverij.lviv.name e-mail: dverij@bigmir.net ; тел.моб.: 0-66-21-40-510


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка