Тема ОсвітніСторінка5/7
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

20
Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)Словник
Граматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамотиРозвиток звязного

мовлення

Березень

1 тижд.
Родина.

Мамине

свято

(ДС, ДСК,

МД,

ДСПП)
Іменники: сім’я, родина, родичі,бать-ки, діти, мати, батько, син, донька, брат, сестра, бабуся, дід, тітка, дядько, немов- ля, онука, онук, свято, «8 березня», ві-тання, листівка,подарунки, ім’я, пріз- вище.

Прикметники: велика (сім’я), рідний, старий, молодий, мила, добра, ласкава, гарна, сильний, мудрий, розумний.

Дієслова: жити, народитися, рости, по-важати, любити, піклуватися, працюва-ти, няньчити, прибирати, готувати, пра- ти, грати, доглядати, шити, в’язати, майструвати, ремонтувати, вітати.


Узгодження іменників з прикметниками у роді та числі.

Відмінювання займенників (моя мама, мою маму, в моєї мами; моя сім’я, в моїй сім’ї).

Утворення присвійних прикметників (мамин (а), батьків (ова), бабин (а), дідів (ова), братов (а), сестрин (а), синів (ова), дончин (а)).Звук «г». Букви «Гг».

Розрізняння звуків «г»-«г», «г»-«к».

Звуковий аналіз 5-ти-фонем-них слів (котик, булка,…).

Закріплення вмінь поділу слів на склади. Утворення слів із по- даних складів.

Відбивання простих ритмів.

Знайомство із поняттям «наго-лос»: визначення «наголошено-го» складу у двоскладових сло-вах.


Прослуховування вірша Н.Григор’євої «В мене наро-дився братик» (з опорою на сюжетну картину «Народив-ся малюк»).

Складання розповіді за роз-глянутою картиною.

Вивчення вірша про маму, за вибором («Моє сонечко- матуся», М.Чумарної, «Про-мінець. 4-5 рків», с.110; «У мами нині свято», А.Музи-чук, «Мої улюблені вірші», с. 186).


Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Число і цифра «7»: утворення числа, доповнення до заданого числа.

Кількісна та порядкова лічба в межах 7-ми.

Числовий (цифровий) ряд, «суміжні» числа.

Частини доби: ранок, день, вечір, ніч.


Викладання зоб-ражень («листі-вок», «людини») із елементів.

Складання пред-метних зобра- жень, «чоловіч-ків» із паличок.Розвиток уваги (Д/в.: «Знай-ди відмінності», «Якої циф-ри не стало?»);

мислення (Д/в.: «Визнач по-слідовність подій», «Кому що потрібно?» ).Л. впр. «До бабусі»:

Ту-ру-ру! Ту-ру-ру! Їде віз під гору (крокувати, стати навшпиньки). А з гори в доли-ну (присісти), до бабусі на гостину (крокувати). Їде бать- ко (стати прямо, руки на поясі) і матуся (руки вниз, долоні від-вести в сторони), їде тітка Га-люся (зігнути руки в ліктях пе-ред грудьми). Їде Юрчик сино- чок (крокувати навприсядки), - гостей повний візочок! (узя-тися за руки, зробити велике ко-ло)


Пальч. впр. «Вийди, вийди со-нечко»:

Вийди, вийди сонечко (долоні з розведеними пальц. повернути від себе, перехрестити, потім повер-нути долонями до себе, перехрес-тити) на дідове полечко (повер. руки долонями вгору), на бабине зіллячко (утворити долонями пуч-ки-кущики), на наше подвір’ячко (зробити «хатку»), на весняні квіточки (утворити «квітку»), на маленьких діточок (перебирати двома пальцями по столу). Там вони граються, тебе дожидають-ся (зробити «сонечко»).21
Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовлення

Навчання

елементів грамоти

Розвиток звязного

Мовлення


Березень

2 тижд.
Весна.

Квіти.

(ДПД, МД,

ДСПП)

Іменники: весна, пори року, місяць, бере- зень, квіти, бурульки, капіж, проталина, крижини, бруньки, сережки, струмок, ка- люжа, шпаки, шпаківня, квіти, пролісок, підсніжник, крокус, мімоза, кульбаба, тюльпан, стебло, листя, пелюстки, корін- ня, галявина, клумба.

Прикметники: тепла, лагідна, весела, рання (весна), брудний, мокрий (сніг), дов- гі, прозорі (бурульки), швидкий, галасли-вий (срумок), маленькі, пухнасті (бруньки), весняні, запашні, ніжні (квіти), тонкий, тендітний, довгий, короткий.

Дієслова: настала, прийшла, розтанув, по- текли, задзюрчали, тріщить, ламається, ка- пають, набухають, розпускаються, вироста- ють, прилітають, співають, радіють.

Узгодження прикметників «весня- ний» та «квітковий» з іменниками у роді та числі.

Відмінювання слів: вживання іменни-ків, прикметників та дієслів у множині (Д/в. «Зміни речення»: Пливе біла хмара. Пливуть білі хмари («Розмов- ник. Старша група», с.124)).

Вживання іменників множини у родо-вому відмінку (Д/в. «Із чого букет?» - із тюльпанів, пролісків, …).

Відмінювання числівників (Д/в. «Із скількох квітів букет?» - із одного тюльпана і двох крокусів, …).


Закріплення поняття «твердий» та «м’який» приголосний звук.

Буква «ь».

Розрізняння слів, які містять однаковий звук твердий та м’я-кий (слова-пароніми: рис-рись, лан-лань, тин-тінь, один-дінь, сад-сядь, лин-лінь).

Звуковий аналіз слів (пень, олень, бриль, кулька, Васька).

Поділ на склади слів різної структури, визначення наголо-шеного складу.

Порівняння слів за кількістю складів: слова довгі та короткі.


Складання оповідання за сюжетною картиною «Вес-на прийшла».

Вивчення вірша з теми, за вибором («Весняна пісень-ка» О.Пчілки, «Мої улюбле-ні вірші», с.57; «Весна» К.Перелісної, «Промінець», читанка для малят 4-5 років, с.28).


Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Склад числа «7».

Орієнтування у часі: поняття «вчора», «сьогодні», «завтра», «спочатку», «потім».


Складання сюжет-них та предметних зображень із пло-щинних елементів.

Розвиток уваги (Д/в.: «Не плутай звуки», «Знайди від-мінності»);

сприйняття (Д/ в. «Порівняй квіти»);

мислення (Д/в. «Нісенітни-ці», «Визнач послідовність подій»).


Л.в. «Веснянка»:

Травонько, травонько, зеле-нись (повільно помахувати руками внизу зліва-направо), золотому сонечку (руки підняти вгору,доло-ні перехрестити, пальці розвести) поклонись (зробити поклон). Щоб розквітла яблунька на горі (підняти руки вгору, пальці розвес-ти), щоб гулялось весело дітво-рі (руки на поясі, покружляти.).

Травонько, травонько, зеленись (див. раніше), золотому сонечку (див. раніше) поклонись! (поклон)


Пальч. впр. «Підсніжник»:

Вибіг котик на поріг (переби-рати двома пальцями по столу), і гукнув: Ой, тане сніг!(правою рукою утворити мордочку кота) В небі – сонце золоте (пере-хрестити долоні з розведеними пальцями), під ним квіточка цвіте (утворити долонями зак-риту квіточку). Біла-біла, пах-не ніжно («розкрити» квіточку)

Знаю: звуть її підсніжник!

Кіт милується, муркоче (прав. рукою утворити мордочку ко-та), навіть в хату йти не хоче (утворити «хатку»).22Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамоти

Розвиток звязного

мовлення

Березень

3 тижд.
Україна -

рідний край

(ДПД, ДСК,

ДСПП,

МД)


Іменники: країна, Україна, Батьківщина, народ, українці, Київ, столиця, місто, село, ріка, гори, поле, ліс, море, Дніпро, Карпа- ти, герб, тризуб, прапор, калина, верба, ру- шник, вінок, стрічки, спідниця, сорочка, намисто, вареники, борщ, паляниця, макіт- ра, горщик, глечик, криниця.

Прикметники: прекрасна, велика, квітуча, високі (гори), глибока (річка), зелені (по- ля), безкрає (море), червона (калина), ви- шитий (рушник), жовто-блакитний (пра- пор), глиняний (глечик).

Дієслова: жити, любити, їздити, подорожу- вати, берегти.

Вправляння у вживанні іменників множини в орудному відмінку (Д./в. «Чим багата Україна?»: лісами, річка-ми, полями, садами, містами, селами).

Практичне вживання прийменників при складанні речень (Д./г. «В хаті та на подвір’ї»).

Узгодження прикметника «україн- ський» з іменниками.

Вживання іменників однини та мно- жини в місцевому відмінку (Д./г. «На- ціональний одяг»: у чому ходили в давнину?).


Звук «ч». Букви «Чч».

Диференціація звуків «ч»-«с», «ч»-«т’».

Звуковий аналіз 5-ти-фонем- них слів зі збігом приголосних на початку (гриби, крупа, бра-ти, слива,…).

Утворення 2-3-складових слів за поданими складами (бул, ка,-булка; ко, ро, ва,-корова…).

Складання речень за запропо- нованими схемами.


Складання речень за опор- ними картинками «Симво- ли України».

Складання невеличких опи- сових розповідей (із 3-4 ре- чень) про предмети старови- ни.

Вивчення вірша П.Бондар- чука «Що таке Батьківщи- на» (Українське Дошкілля, с. 28.).Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Закріплення знань про склад числа «7».

Урівнювання множин спосо- бом додавання.

Розв’язування задач на дода- вання.Викладання ко- льорових елемен- тів у певній послі- довності (Д./г. «Зроби віночок»).Розвиток сприйняття (Д./в. «Знайди фрагмент», «Впіз- най предмет за контуром»);

уваги (Д./в. «Почуй звук»);

мислення (Д./г. «Четвертий - зайвий»).


Л. в. «Вирушаємо до столиці»:

Руки ставимо отак – ось і вий- шов в нас літак (руки розвести в сторони). Він летить, стрілою мчиться, вирушає до столиці (з розкинутими руками нахилятися ліворуч-праворуч, вперед-назад). Ось і Київ вже під нами (присіс- ти) за високими домами (ста- ти навшпиньки, підн. руки вгору). Широченний ось майдан (роз- вести руки в сторони), ось золо- товерхий храм (зєднати долоні над головою). Ось Дніпра про- зорі хвилі (виконув. хвилеподібні рухи руками), люди тут привіт- ні, милі (крокувати).
Пальч. впр. «Батьківщина»:

Он повзе мурашка (пальцями правої руки перебирати по сто- лу), он хлюпоче річка (пере- плести пальці, виконувати хви- леподібні рухи). Не зривай ро- машку (пальці прав. руки розвес- ти), не топчи травичку (ліву долоню підн. вгору, перебирати пальцями). В зелені діброва (долоні підн. вгору, притулити одна до одної, пальці розвести), в китицях ліщина (опустити долоні вниз,зєднати пальці в пуч-ки). Глянь, яка чудова, наша Україна (підняти руки вгору)!23
Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)СловникГраматична

будова

мовлення

Навчання

елементів грамотиРозвиток звязного

мовлення

Березень

4 тижд.
Видатні

люди

України

(ДСК, МД,

ДСПП)


Іменники: поет, письменник, художник, музикант, спортсмен, композитор, співак, вірш, оповідання, казка, картина, портрет, пейзаж, натюрморт, пісня, музика, танок, спорт, Тарас Шевченко, Леся Українка, Мрія Приймаченко.

Прикметники: відомий, талановитий, ці- каве (оповідання), гарні (вірші), прекрасна (картина), дзвінка (пісня), веселий (танок).

Дієслова: писати, малювати, грати, співа- ти, танцювати, читати, слухати, складати.

Утворення прийменників-назв профе- сій за статтю (поетеса, письменниця, художниця, співачка, спортсменка, танцівниця).

Вживання особових займенників у різних відмінкових формах (Це – Т. Шевченко. Він – відомий поет. У ньо- го гарні вірші…).

Вправляння в утворенні та вживанні відносних прикметників (художній (твір), музичний (інструмент), спор- тивні (знаряддя), український (та- нок), дитячі (оповідання), зимовий (пейзаж)).
Звук «й». Букви «Йй».

Звуковий аналіз 5-ти-фонем-них слів.

Утворення 4-фонемних слів за поданими звуками (м, у, х, а, - муха,…).

Поширення речень іменниками та прикметниками. Складання схем речень.


Знайомство з біографією Лесі Українки (скорочено).

Переказ адаптованого опо- відання (казки) Л.Українки

«Три метелики».Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи

Розвиток дрібної

моторики

Урівнювання множин шля- хом додавання однієї або де- кількох одиниць.

Розв’язування задач на відні- мання.


Складання «Порт- ретів» із квадратів-елементів (Д./в. «Смішний порт- рет»).Розвиток уваги (Д./в. «Знайди відмінності», «Чий звук?»);

памяті (Д./в. «Що ти ба- чив на картині?»);

мислення (Д./г. «Виправ помилку»: Художниця на- писала вірш, композитор написав картину, поетеса заспівала гарну пісню, на портреті зображені стиглі фрукти, «Козачок» - це українська казка… ).Л. в. «Веселі танцюристи»:

Люблять дуже діти грати (кро- кувати), у таночку танцювати (присідання). І ви довго не ба- риться, у таночок становіться (нахили тулуба ліворуч-праворуч).

Сплески два і два притопи (на- слідування рухів), на носок, на каблучок (наслідування рухів).

Руку вліво, руку вправо – ми танцюєм козачок (руки почерго- во відводити праворуч, ліворуч; два рази присісти).


Пальч. впр. «А я у гай ходи- ла»:

А я у гай ходила (перебирати двома пальцями), по квітку ось таку (обидві долоні утворюють квітку). А там дерева-люлі (долоні вгору, пальці розвести).

І все отак зозулі: ку-ку!ку-ку! (утворити «крильця»). Я зайчи- ка зустріла (права рука-зайчик), дрімав він на горбку (пере- плести пальці, зробити «гор- бок»). Була б його спіймала (плеснути в долоні) – зозуля на- лякала («крильця»)!


24
Дата

Лексична

тема

(Освітні

лінії)

СловникГраматична

будова

мовленняНавчання

елементів грамотиРозвиток звязного

мовлення

Квітень

1 тижд.


Весняні

зміни в жит-

ті птахів

(ДПД, МД,

ДСПП)


Іменники: птахи, шпак, жайворонок, ле- лека, чапля, зозуля, качки, гуси, лебідь, журавель, соловей, ластівка, пір’я, лапки, перетинки, дз’об, спинка, черевце, голо- ва, хохолок, гніздо, шпаківня, яєчки, пта- шенята, корм, зграя.

Прикметники: великий, маленький, дов- гий, короткий, товстий, тонкий, білосніж- ний, строката, чорний, білий, тендітний, голосистий.

Дієслова: прилітати, співати, будувати, відкладати, висиджувати, полювати, здо- бувати, ловити, шукати, годувати, плава- ти, літати, пірнати.

Формування вмінь утворювати прик- метники за допомогою складання двох основ (білокрилий, довголапий, довго- носий, чорнохвостий, червонолапий, гостроносий).

Утворення іменників – назв малечі за допомогою здрібніло-пестливих суфік- сів (шпаченя, лелеченя, каченя, гусеня, ластів’я, чапленя, лебедя).

Утворення присвійних прикметників від іменників (шпачиний, лебединий, журавлиний, ластів’їний, качиний, со- лов’їний, лелечин, чаплин, зозулин).Звууки «р», «р’». Букви «Рр».

Диференціація звуків «р»-«л», «р»-«й» (на матеріалі слів-паро-німів та з опорою на малюнки).

Утворення 4-фонемних слів за поданими звуками.

Складання речень із запропо- нованим словом (лелека, птахи, гніздо, яйце, пташенята, …).

Складання схем речень.
Складання описової розпо- віді за серією малюнків «Шпак прилетів» (за опові- данням Сухомлинського).

Формування

математичної

компетентності

Сенсорний

розвиток

Розвиток

психічних

функцій

Логоритмічні

вправи


Розвиток дрібної

моторики

Число і цифра «8».

Розв’язування задач на дода- вання та віднімання.


Складання зобра-жень із паличок.

Д./г. «Колумбове яйце».


Розвиток уваги (Д./в. «Чия тінь?», «Чий звук?», «Від-шукай «неправильну» ци-фру»);

сприйняття («Розрізні кар- тинки»);

мислення (Д./в. «Четвер- тий-зайвий», «Порівняй птахів»).


Л. в. «Зустрічаємо птахів»:

Навесні, коли бузок хоче зацві- тати (крокувати, підняти руки вго- ру, розвести пальці), виглядає ла-

стівок (махати руками) наша бі- ла хата (зєднати руки над голо- вою у вигляді даха). Ми подвір’я підмели (рухи руками ліворуч- праворуч), висіяли квіти (присіс-ти, імітувати «сіяння» насіння), а весні допомогли яблуні білити (стати прямо, рухати руками вго-ру-вниз), і розчистили струмок (хвилеподібні рухи руками), що тече з діброви – до прильоту

ластівок ( махати руками) все у нас готово (підняти руки вгору)!


Пальч. впр. «Шпаківня»:

Зробили хатку для шпака (зробити «крильця»), це шпаків-ня – ось така (зробити хатку)!

Шпачок тихесенько в шпаків-ні сидів (ліва рука обхоплює пальці правої руки), розправив крильця і полетів (зробити «крильця», рухати ними).

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка