Тема. Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю при кметників у мовленні. МетаСкачати 378.44 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір378.44 Kb.
1   2   3
ТЕМА. Спостереження за вживаннямприкметників у художніх танауково-

популярних текстах.

МЕТА.Вчити учнів розрізнятитексти за їхстилістичнимиознаками, вживати

прикметники в мовленнізістилістичною метою;

розвивати мовленнєве чуття, культуру мовлення;

виховуватилюбовживийінтерес до рідноїмови, до природирідного

краю.

ОБЛАДНАННЯ. Книга В. Нестайка «Казкові пригоди і таємниці»; мовний ма-

теріал, малюнки клена і берези.

ХІД УРОКУІ. Організація класу до уроку.

- Ми Вам раді люди добрі

Вітаємо в залі щиро Вас

І запрошуємо усіх ласкаво

На урок української мови в четвертий клас.ІІ. Повторення вивченого матеріалу.

 1. Перевірка домаш. завдання. (Впр. 198.)

Прочитайте текст із дібраними з довідки пропущеними словами.

 • Які ви знайшли синоніми серед прикметників, поданих у довідці?

 • Доберіть спільнокореневі слова до слова спочатку.

 1. Самостійна робота

І варіант

 • Утворіть такі словосполучення прикметника з іменником, щоб прикметник набув переносного значення. Запишіть їх.

Гарячий, срібний, солодкий, щедрий.

ІІ варіантГлибокий (озеро, горе). Золотий (ланцюжок, серце). Чистий (совість, посуд).

Залізний (людина, цвях).ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Каліграфічна хвилинка.

Сс Сс сп по оч ку спочатку

Спочатку думай, а тоді кажи.

Поясніть зміст прислів’я. • Доберіть антонім до слова спочатку.

 • Поділіть на склади для переносу слово думай.

 1. Оголошення теми і мети уроку.

Тема наша непроста, та для вас цікава, будуть в ній слова, буде і забава.

І в скарбничку мовну цю, поки вивчим тему, мовних скарбів ми багато з вами зберемо.

Будуть знання й уміння, правила й завдання, думки вашої творіння і оповідання,

І пісні, й загадки ваші, й власна ваша казка. Тему нашого уроку послухайте, будь ласка

 1. Вступна бесіда.

 • Ми з вами зустрічалися з тим, що про один і той самий предмет, подію чи явище можна розповісти по-різному, залежно від поставленої мети. Пригадайте, як описано котика в казці чи в іншому художньому творі, а як – на уроці природознавства, коли про нього говориться як про звичайну тварину.

 1. Робота з підручником (впр. 199).

а) читання наукового й художнього текстів на тему «Ніч».

- З’ясуйте мету кожного тексту. (Перший текст пояснює, що таке ніч. Такий текст вживається у підручниках з природознавства, він називається науково-популярним, оскільки в доступній формі пояснює явище. Другий текст художньо описує осінню ніч. Подібні описи використовують у художніх творах для створення образу.)

- Знайдіть в обох текстах слова і вирази, вжиті в переносному значенні. (Сонна земля; місяць показував золоті роги; зорі лупали; усе заснуло мертвим сном.)

Висновок. Слова в переносному значенні вживаються тільки в художніх текстах і їх немає в науково-популярних. Важливим для художнього тексту є порівняння. (Тихо було всюди, як у вусі.)


б) усне виконання вправи 200.

- Який з цих текстів можна було б помітити в читанці, а який – в підручнику з природознавства? Чому?Висновок. Перший текст – науково-популярний. А другий – художній. Художнім цей текст вважається через велику кількість вжитих у ньому прикметників.

 • Спробуйте знайти порівняння в художньому тексті. (Ковили, як морське шумовиння.)

ІV. Тренувальні вправи.

 1. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні.

а) Творча робота.

- Утворіть словосполучення.

Ягоди (їстівний, соковитий); листя (широкий, багряний);

ночі (довгий, чарівний); пшениця (золотий, озимий). • Які з утворених словосполучень доцільно використати доцільно використати в художньому тексті, а які – в науковому?

б) Розвиток зв’язного мовлення (за вправою 202).

- Зіставте науково-популярний й художній опис ромашки, подані у вправі 203. (В першому перелічуються точні ознаки квітки, які відрізняють її від інших рослин. А в другому – дається художнє зображення ромашки. Тут видно, що автор милується гарною квіткою – дивним витвором природи. Прикметники допомогли авторові яскраво змалювати квітку, зобразити її красу, привабливість, ніжність, передати своє ставлення до описаної рослини.)

- За опорними словами та малюнком складіть усно науковий опис клена або берези (на вибір).

- Складіть художній опис того самого дерева. (Залежно від рівня підготовки класу, твір-опис оформляється колективно або індивідуально.)


V. Підсумок уроку.

1. Мовна розминка.

- Пригадайте поняття, з якими ми працювали на уроці. (Художній текст науково-популярний текст, порівняння.)

2. «Рекламна пауза».

… Тепер я знаю, що ти справжній молодець і тебе спокійно можна вести у надзвичайну країну Ластовинію.

Ось вона перед тобою – лежить на березі моря-океану, серед дрімучих лісів. Синіх гір та золотих долин… Бачиш, які чепурненькі біленькі хати, які квітучі садки, яке дивовижне місто з візерунчастими вежами!...

Чудова казкова країна. І незвичайна.

- Ви теж можете побувати в цій чудовій країні, якщо прочитаєте повість-казку «В Країні Сонячних Зайчиків» із книги Всеволода Нестайка «Казкові пригоди і таємниці».VІ. Домашнє завдання (диференційовано).

С. 101, впр. 201 І гр., с. 102 впр. 204 ІІ гр.ТЕМА. Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостере-

ження за виражальними можливостями прикметників-антонімів у народ-

них прислів’ях.

МЕТА. Розглянути вживання прикметників у прислів’ях;

вчити встановлювати зв’язок прикметників з іменниками;

розвивати мову, мислення, увагу;

виховувати любов до мови.ОБЛАДНАННЯ.Сигнальні картки «Світлофор», мовний матеріал, кросворд

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку.

Дай знання нам, школо – мати, найсильнішу зброю.

Вчи нас зло перемагати і в душі повік тримати світло правди і науки.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1.Вправа 201. • Почитайте свої розповіді про дятла.

 • Яка розповідь вам сподобалась найбільше? Чому?

 1. Вправа 204.

 • Прочитайте удосконалений текст.

 • Визначте відмінок іменників землею, землі. Назвіть синоніми.

ІІІ. Словникова робота.Удосконалення каліграфічних навичок.

 1. Словниковий диктант у вигляді кросворду.

(Запис на дошці.)

(Слова записують у кросворді і до зошита.)

По горизонталі:


 1. Ряд людей, які стоять один біля одного на одній лінії і повернені обличчям в один бік; довгий ряд якихось предметів.(Шеренга.)

3. Число у натуральному ряді чисел, складається з шести одиниць 1-го розряду і однієї одиниці 2-го. (Шістнадцять.)

5. Число, яке складається з 600 одиниць І класу.(Шістсот.)

По вертикалі:


 1. Чорновий текст. (Чернетка.)

4.Це число на 44 одиниці більше за число шістнадцять.(Шістдесят. Каліграфічна хвилинка.

Шешіушошчачеочуччкчннч

Краще добра стежка, ніж поганий шлях.

 • Як ви розумієте зміст цього прислів’я?

 • Знайдіть у прислів’ї прикметники. З якими іменниками вони зв’язані? (Добра стежка, поганий шлях.)

ІV. Оголошення теми і мети уроку.

 • На сьогоднішньому уроці піде мова про те, як народ, складаючи прислів’я, приказки, загадки, прикмети, вживав у них прикметники. Ми ще раз прослідкуємо, з якою ж частиною мови пов’язаний прикметник.

V. Первинне сприймання та усвідомлення матеріалу


 1. Робота з підручником.

а) Вправа 205, с. 103.

в) Робота із загадками та прислів’ями. (Вправи 205.)

- Відгадайте загадки.

- Поясніть зміст прислів’я.

- Знайдіть у записах прикметники-антоніми.

- Спишіть прислів’я та загадки, підкресліть прикметники.

- А тепер прочитайте прислів’я, пропускаючи прикметники. Чи зрозумілий вам зміст речень?

- Які ці прикметники за значенням?

2. Списування із завданням (запис на дошці).

Маленька праця краща за _________ безділля. З добрим водись, а ________ стережись. Одежа краща нова, а друзі кращі ________ . Близький сусід кращий від _______

брата.


 • Прочитайте прислів’я. Чи зрозуміли ви зміст?

 • У цих прислів’ях не вистачає по одному прикметнику, який є антонімом до вжитого у прислів’ї прикметника.

 • Запишіть прислів’я, додаючи відсутні прикметники-антоніми. Зачитування прислів’їв.

 • А тепер завдання ще складніше: у реченнях-при слів’ях загублені по два прикметники, і ці прикметники – антоніми.

 1. Робота з картками.

У мудрої людини … вуха і …. язик. …. земля …. рук не любить.

З другом говори ввічливо6 від грубого слова …. стає ….

Краще …. правда, ніж ……брехня.


 • Прочитайте. Чи зрозумілий вам зміст прислів’їв Чи зможете ви їх відновити?

 • Послухайте слова з цих речень: гірка – солодка, близький – чужий, довгий - короткий, чорний – білий.

 • Запишіть прислів’я у повному вигляді.

 • Зачитайте утворені прислів’я і поясніть їх значення.

 • Скажіть, навіщо народ придумав стільки прислів’їв.

 • А чому навчають нас оці прислів’я?

(Запис на дошці.)

Не бійся розумного ворога, а бійся дурного приятеля.

З маленького насіннячка виростає велике дерево.

З поганої трави не буде доброго сіна.

З малої іскри великий вогонь буває.

Краще добра стежка, ніж поганий шлях. • Випишіть прикметники-антоніми разом з тією частиною мови, з якою вони пов’язані, до якої належать.

 • А з якою частиною мови завжди пов’язаний прикметник?


 • Отже, випишіть словосполучення іменник + прикметник. Визначте відмінки іменників.

Перевірка роботи за допомогою сигнальних карток «Світлофор»


 1. Робота в парах. Виконання вправи 206.

Колективне читання та доповнення тексту прикметниками. Випишіть словосполучення іменник + прикметник.
г) Фонетико-орфографічна хвилинка. (За вправою 207.)

- Знайдіть у вірші форми прикметників найвищого ступеня порівняння.

- Простежте, як утворився прикметник найкращий.

- Спробуйте пояснити, як утворилися прикметники.

Найспритніший - спритний - спритніший – найспритніший.

Найясніший – ясний – ясніший – найясніший.

- Правильно вимовляйте і пишіть слова, подані у таблиці на с. 104. Складіть речення із цими словами.

(Вчитель повинен зазначити, що такі форми прикметників характерні для української мови і вживати замість них сполучення слів 2самі кращі» або інші неправильно.)


VІ. Підсумок уроку.

Мовна розминка. • Утворіть прикметники з префіксом най- від слів: великий (найбільший), дорогий (найдорожчий), дужий (найдужчий), високий (найвищий).

VІІ.Домашнє завдання

С. 105 вправа 209, підкресліть сполучення прикм. + імен. ІІ гр. знайти синонімиТЕМА. Зв’язок прикметників з іменниками в реченні. Вправи на визначення ро-

ду й числа прикметників.МЕТА. Розширити знання учнів про граматичний і смисловий зв’язок прикмет-

ників з іменниками;

вчити розпізнавати рід і число прикметників;

розвивати вміння будувати зв’язні розповіді на граматичні теми;

виховувати любов до рідного краю.

ОБЛАДНАННЯ. Книга В. Нестайка «Казкові пригоди і таємниці», прислів’я,

мовний матеріал.ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку.

Дай знання нам, школо – мати, найсильнішу зброю.

Вчи нас зло перемагати і в душі повік тримати світло правди

ІІ. Вивчення нового матеріалу.


 • На сьогоднішньому уроці ми продовжимо працювати над прикметником, буде

мо вчитися визначати рід і число прикметників.

 1. Робота з підручником.

а) Вправа 208.

- Про який цікавий народний обряд ви дізналися з тексту вправи?

- Випишіть з тексту прикметники з іменниками і визначте їх число та рід (за зразком).

ВИСНОВОК. Рід і число прикметників можна визначити за іменником, пов’язаним з цим прикметником.

б) Вправа 210.

- Про що дізналися з тексту вірша?

- Визначте його головну думку. (Рідна батьківська хата і рідне слово, що подарувала дитині мат и, є найдорожчим в житті.)

- Пригадайте інші твори українських поет ів та письменників про Батьківщину, з якими ми ознайомились на уроках мови і читання.

- Доберіть синоніми до слова отчий. (Батьківський, рідний.)

- Знайдіть у тексті словосполучення іменників з прикметниками. Визначіть їх рід і число.

V. Тренувальні вправи.


 1. Спостереження за родовими закінченнями прикметників з основою на твердий і м’який приголосні.

Папір (який?) білий; хустина (яка?) біла; молоко (яке?) біле.

Край (який?) рідний; земля (яка?) рідна; село (яке?) рідне.

Костюм (який?) синій; фарба (яка?) синя; море (яке?) синє.

День (який?) літній; ніч (яка?) літня; вбрання (яке?) літнє.ВИСНОВОК. Усі прикметники залежно від кінцевого приголосного основи поділяються на дві групи – тверду і м’яку.

(Учні спів ставляють родові закінчення прикметників твердої і м’якої груп.)

 1. Добір прикметників за поданими моделями (вправа 211).

 • Спробуйте визначити рід прикметників за їх закінченнями.

 • Запишіть прикметники, що відповідають поданим моделям.

Фізкультхвилинка.

Станем струнко! Руки в боки! Пострибаєм, як сороки.

Як сороки-білобоки: стрибу-стрибу! Скоки-скоки!


 1. Робота з граматичною казкою. (Вправа 212.)

- Чому Іменник не зрозумів пропозиції Прикметника?

ВИСНОВОК. Прикметники можуть змінюватися за родами, числами і відмінками, а іменниками за родами не змінюються. Кожен іменник, що вживається в однині, належить тільки до одного з родів – чоловічого, жіночого або середнього: пісня (ж. р.), мед (ч. р.), зерно(с. р.).

 1. Робота із загадками. (Вправа 214.)

а) Відгадування загадок.

б) Визначення числа і роду прикметників.

в) Самостійне складвання загадок (робота в парах).

5. Самостійна робота.І варіант –вправа 213.

 • Випишіть сполучення іменників з прикметниками, підкресліть прикметники хвилястою лінією, а іменники – прямою.

 • Визначіть число і рід прикметників.

ІІ варіант –вправа 215.

 • Випишіть сполучення іменників з прикметниками, додаючи пропущені закінчення.

 • - Доберіть і запишіть синоніми до слів суворий, сильний (виходячи із значення іменника, з яким зв’язаний прикметник).

(Суворий, важкий; сильний, міцний).

VІ. Підсумок уроку.

 1. Складання усної розповіді про прикметник за планом (вправа 216).

(До кожного пункту плану розповіді наводити приклади).

 1. Ознайомлення з теоретичним матеріалом підручника, с. 108.

 2. Гра «Перетвори прикметник в іменник».

Радий, тихий, сумний, хоробрий, добрий, зелений, залізний, пташиний.

VІІ. Домашнє завдання (диференційовано).

с. 109, вправа 217, ІІ гр. визначити головну думку тексту
ТЕМА. Відмінювання прикметників. Правопис відмінкових закінчень прик-

метників в однині.

МЕТА. Ознайомити учнів з відмінюванням прикметників в однині і множині, з при

йомами розпізнавання відмінка прикметників;

розвивати уміння зіставляти мовні явища (прикметники з основою на твер-

дий і м’який приголосний);

виховувати повагу і шану до рідної мови і рідної землі.

ОБЛАДНАННЯ. Загадка, прислів’я, казка, малюнки природи рідного краю.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

Сьогодні у нас незвичайний урок.Сьогодні ми зробимо ще один крок

в країну відому, в країну чудову, що нас так чекає й збагачує мову.

ІІ. Повторення вивченого матеріалу.


 1. Перевірка домашнього завдання.

а) вправа 217

- Який заголовок до тексту вправи ви дібрали?

- Прочитайте розбір прикметників за зразком.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу..


 1. Загадка.

Наче лицарі казкові, вірно служать рідній мові:

Так слова єднати вміють, що усі їх розуміють. (Відмінки.) 1. Оголошення теми і мети уроку.

 • Відгадавши загадку, ви здогадалися, що на сьогоднішньому уроці ми будемо вчитися відмінювати прикметники.

 1. Зоровий диктант. (за текстом вправи 218).

(Учні читають текст у підручнику, а потім записують його під диктовку вчителя без коментування.)

 • Яке число і рід прикметників білий, біла, білих?

 • Чому в них різні закінчення? (Бо вони стоять у різних відмінках.)

 • Визначте відмінки іменників, з якими зв’язані ці прикметники (кінь, баба, хат), і за ними дізнайтеся про відмінок прикметників.

 1. Робота з таблицями відмінювання прикметників (с. 110 – 111).

 • Порівняйте відмінкові закінчення прикметників чоловічого і середнього роду, чоловічого, середнього і жіночого роду.

 • Зверніть увагу на особливості відмінювання прикметників чоловічого роду в знахідному відмінку. (У знахідному відмінку ці прикметники набувають форми називного або родового відмінка, залежно від того, з назвою істоти чи неістоти вони зв’язані в реченні.)

 • 5. Спостереження за мовним матеріалом.

 • Пригадайте, на які дві групи поділяються прикметники залежно від кінцевого приголосного основи. (Тверду і м’яку.)

 • Виконайте вправу 220 за варіантами:

1 варіант – виписати прикметники твердої групи;

ІІ варіант – виписати прикметники м’якої групи. • Перевірте, чи в таблицях підручника прикметники так само розбиті на дві групи залежно від кінцевого приголосного основи.

 • 6. Засвоєння теоретичного матеріалу, с. 111.

Фізкультхвилинка.

ІV. Тренувальні вправи.

 1. Відмінювання прикметників (вправа 221, перше завдання).

 • Провідміняйте письмово подані прикметники.

 1. Колективне складання таблиці відмінкових закінчень прикметників (вправа 221, друге завдання0.

 • Складання таблицю відмінкових закінчень прикметників чоловічого роду в однині.

 • Назвіть відмінки прикметників, у яких перед закінченням ставиться знак м’якшення. З чим це пов’язано?

 1. Робота з прислів’ями (записані на дошці).

 • Добра праця ніколи не пропаде.

 • Згаяного часу і конем не здоженеш.

 • На чорній землі білий хліб родить.

 • Весняний день рік годує.

 • Поясніть, як ви розумієте зміст кожного прислів’я.

 • Знайдіть у прислів’ях прикметники і спробуйте визначити їх відмінок. Як ви міркуєте?

 1. Робота з казкою.

 • Послухайте казку. Поставте прикметники у потрібну за змістом форму.

Пташку спіймали і посадили в клітку. Опинившись у полоні, вона день і ніч повторювала: батьківщина, батьківщина,батьківщина. Хазяїн пташки подумав6 «Що ж у неї за батьківщина? Де вона? Мабуть, це якийсь прекрасний квітучий край, де (райський) дерева й (райський) птахи. Дай-но випущу я пташку на волю й подивлюсь, куди вона полетить. Вона мені покаже шлях до тієї (незвичайний) країни».

Хазяїн відчинив золоту клітку, і пташка випурхнула. Вона відлетіла десять кроків і сіла на кущ терну. Що ріс серед голого каміння. Між колючих гілок цього куща було її кубельце.

РасулГамзатов


 • Сформулюйте основну думку казки. (Використовуються малюнки природи рідного краю).

 • Спробуйте визначити відмінок прикметників у другому абзаці казки.

V. Підсумок уроку.

- Що нового дізналися на сьогоднішньому уроці?

- Від чого залежать закінчення прикметників в однині?

- Які закінчення мають прикметники з основою на твердий приголосний у називному відмінку однині? А які – з основою на м’який приголосний?

- Як визначити відмінок прикметника в реченні?

VІ. Домашнє завдання.

С. 111, правило, вправа 225ТЕМА. Закінчення прикметників у різних відмінкових формах. Складання

опису зовнішності людини за опорними словами.

МЕТА. Закріплювати вміння дітей визначати відмінок прикметників у реченнях

За питанням, закінченням та відмінком іменника;

вчити використовувати прикметникові форми для опису характерних

ознак зовнішності людини; удосконалювати навички вживати прикмет-

ники в реченні у тій формі, якої вимагають зв’язані з ними іменники;

розвивати зв’язне мовлення;

виховувати старанність і наполегливість у навчанні, бажання вчитися.ОБЛАДНАННЯ. Мовний матеріал, загадки, кросворд, книга В. Нестайка «Казкові

пригоди і таємниці»ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку.

Вивчайте мову українську – дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,

Прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.


 1. Читання загадок з дібраними відповідними прикметниками і відгадування їх.

 2. Визначення відмінків прикметників.

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Оголошення теми і мети уроку.

 2. Каліграфічна хвилинка.

ЗзХхРрзвхари річ к ща

Звірі – в хащах лісових, риби – в водах річкових,

Птиці по між віток учать своїх діток.

 • Про що ви дізналися із записаного?

 • Чому всім потрібно вчитися?

 • Знайдіть у вірші прикметники і доберіть до них спільнокореневі слова.

(Лісовий, ліс, лісочок, лісник, узлісся. Річковий, річка, річечка, річенька.)

 1. Робота з підручником.(Вправа 227.)

 1. Запис поданих прикметників у місцевому відмінку.

 2. Добір антонімів до виділених слів.

(Далекий – близький, волога – суха, гомінливе – спокійне, тихе.)

с) Складання речень із словосполученнями т а записування одного речення.4. Робота з текстом (за вправою 228.)

- Доберіть заголовок до поданого тексту.

- Спишіть відмінок прикметників і надпишіть його скорочено над словами.

- Розберіть за членами третє речення. (Дерева вбрались у казкові білі шати).1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка