Тема Середньовічна культура Західної ЄвропиСкачати 104.95 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір104.95 Kb.

7 клас

Всесвітня історія

СЕРЕДНЬОВІЧНА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Тема

Середньовічна культура Західної Європи.

Мета

розглянути найяскравіші надбання середньовічної культури Західної Європи, від якої так багато успадкувала сучасна цивілізація; формувати ціннісні орієнтації, загальнокультурну компетентність учнів.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • називати визначні постаті європейської культури (Алкуїн, Абеляр, Фома Аквінський);; описувати навчання у школах і університетах; висловлювати судження щодо рівня розвитку середньовічної культури та науки та їхнього впливу на сучасну цивілізацію;

 • пояснювати поняття: теологія, схоластика, алхімія ;

 • описувати навчання у школах і університетах;

 • висловлювати судження щодо рівня розвитку середньовічної культури та науки та їхнього впливу на сучасну цивілізацію.

Тип уроку

Комбінований (урок-презентація)

Обладнання:

Тематична карта, мультимедійні матеріали по темі; дидактичний матеріал; історичні документи.

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

ІІІ. Вивчення нового матеріалу


 1. Культура на початку Середньовіччя.

 2. Схоластика.

 3. Школи та університети.

 4. Зародження дослідного знання, алхімія.

IV. Узагальнення й систематизація навчальних знань і вмінь учнів.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Історичний диктант (Дайте відповідь на запитання) • Організований і підтриманий католицькою церквою під гаслом визволення Гроба Господня від мусульман масовий колонізаційний рух.

 • Церковний суд у справах єретиків.

 • Релігійне вчення, що заперечує основні положення церкви її організаційні форми.

 • Розкол у церкві.

 • Організації рицарів, які дали обітницю жити в бідності, не брати шлюб і боротися проти «ворогів християнської віри».

 • Торгівля церковними посадами.

 • Високий духовний чин, князь церкви.

 • Єпископ Риму, глава католицької церкви.

 • Збори кардиналів для обирання папи.


Фронтальна бесіда.

 1. Яку тему ми вивчали протягом останніх двох уроків?

 2. Яку роль відігравала церква в житті середньовічного європейця?

 3. Доведіть або спростуйте, що християнство стало світовою релігією саме в період Середніх віків.

 4. До якої сфери життя людини належать релігійні вірування: матеріальної чи духовної?

 5. Які ще прояви життя людини належать до духовної сфери? Що таке культура?

Учитель допомагає учням зробити висновок, що культура — це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом історії його розвитку, а також рівень розвитку суспільства в певну епоху.


III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Культура на початку Середньовіччя. Фронтальна бесіда.

1) Чому узяття Риму варварами було сприйняте як катастрофа не тільки римлянами, але й представниками багатьох інших народів?

2) Чи можна схарактеризувати період після загибелі Римської імперії як часи занепаду культури?

Підводячи підсумки бесіди, учитель підкреслює, що після загибелі Римської імперії Захід зазнав занепаду культури. Проте це було тимчасовим явищем — поступово формувалася нова, відміна від античної, європейська культура.

Повідомлення учня (супроводжується показом слайдів).

Після створення імперії перед Карлом Великим постала велика проблема: бракувало кваліфікованих, освічених кадрів для управління державою. Для вирішення цієї проблеми Карл зібрав у учених, яких зміг розшукати — з Іспанії, Італії, Англії, Франської держави, і почав створювати школи по всій імперії. Серед цих учених були такі відомі науковці, як Теодульф, Ангільберг, Алкуїн із Йорку, Паулін з Аквілеї. Ними були закладені основи середньовічної педагогіки, розроблений стандартизований розклад що використовувався протягом століть потому. Карл наказав зробити велику кількість копій різних рукописів. Наприкінці VIII в Ахені була відкрита перша книгописна майстерня; пізніше вона виникли і в інших містах — Турі, Реймсі. Був навіть вироблений спеціальний шрифт — каролінґський мінускул. Жваво розвивалася книжкова мініатюра. Найвідомішими манускриптами цього часу є «Євангеліє Годескалька» та «Утрехтський псалтир».

Іншим напрямком було мистецьке піднесення франкської держави. Архітектура мала прославляти завоювання Карла і велич його імперії. Саме в цей період закладені основи романсько стилю. Будівництво велося дуже активно, хоча до сьогодні споруд того часу майже не збереглося. До найбільш відомих належить капела в Ахені (столиці Карла), капела-ротонда Санкт-Міхае у Фульді. Будівлі того часу поєднували стилі античної, візантіської та середньовічної архітектури.

У цей же час активно розвиваються скульптура, мозаїка, фреска. Фреска і мозаїка використовувалися для прикрашення інтер'єрів будівель. Як правило, вони зображували сцени зі Старого та Нового Заповітів, алегоричні картини, історичні події.
2. Схоластика. Розповідь учителя.

Схоластика — це панівний напрямок середньовічної філософії, представники якого за допомогою філософських положень намагалися обґрунтувати богослов'я. Схоластика, як метод навчання та наукового пошуку служила пізнанню світу й Бога. Цей метод пололягав у тому, щоб за допомогою логічного мислення доводити догмати християнської віри. Схоластика зародилася в XI ст. в міських школах. Саме слово походить від латинського «схола», що означає «школа». У школах навчали не тільки читати й писати, а й логічно мислити. Це надавало можливість підготуватися до розуміння Святого Письма — найвищої мети всього навчання. Визначними філософами-схоластами були П'єр Абеляр, Бернар Клервоський, Фома Аквінський, Авероес.


Додаткова інформація.

Фома Аквінський був одним із найвизначніших та впливовіших філософів і теологів в історії. Як визначний учитель Християнської Церкви, він також визнається головним представником філософії Середньовіччя — схоластики.

Завдяки своїм енциклопедичним знанням, викладеним у творах «Summa theologiae» і «Summa contra gentiles», він не тільки володів умами сучасних теологів, але й значно вплинув на подальший розвиток філософії. Фома Аквінський є також творцем П'яти доказів існування Господнього: доказу від руху, доказу від причини, що виходить, доказу від необхідності та випадковості, доказу від ступеня досконалості та доказу божественного управління світом. Фома поділяв ідею створення світу з нічого і безсмертя душі, яка не може бути знищена. До земного життя душі не існує, вона створюється Богом.

Фома Аквінський розглядав Всесвіт як універсальний ієрархічний порядок всередині буття, порядок, установлений Богом. Інтелект, на думку вченого, підкорений волі. Для того, щоб вчинки людини були моральними, вона має поважати природний порядок в особистому житті й суспільстві.

Основною заслугою Фоми Аквінського було поєднання методів філософії та церковних догматів. Це дозволило оформити богослов'я, або теологію як науку. Фому можна також вважати одним із творців .схоластики.

Об'єднавши духовне й світське, великий філософ епохи Середньовіччя Фома Аквінський доводить можливість співіснування гармонії між знанням і вірою. Філософське вчення — томізм, яке стало офіційним догматом католицької церкви, носить ім'я Фоми Аквінського (Томмазо Аквіната: від латинського Thomas - Фома).


3. Школи та університети. Робота з підручником і картою.

 1. Де виникли перші університети?

 2. Покажіть на карті міста, де були засновані перші європейські університети.

 3. Яку закономірність у їхньому розміщенні ви помітили?Розповідь учителя.

Спочатку середньовічні університети не мали власних корпусів. Заняття проводилися де прийдеться: у будинках, церквах. Лише пізніше університети почали купувати або найма приміщення для викладання.

Фінансувалися університети з різних джерел. Так, у Болон кому університеті студенти самостійно оплачували своє навчання. У паризькій Сорбонні за навчання студентів платила церква, а Кембриджський та Оксфордський університети фінансували державою і королем.

Курс навчання на отримання звання бакалавра тривав шість років. Ще дванадцять — для отримання звання магістра або доктора. Перші шість років викладалися сім вільних мистецтв: тривіум (початковий рівень), до якого входили граматика, логіка і риторика, та квадривіум (вищий рівень), який складав з арифметики, геометрії, астрономії, теорії музики. Після отримання звання бакалавра мистецтв студент міг обирати од із трьох факультетів: права, медицини чи богослов'я, на яких досягався рівень магістра або доктора. Найпрестижнішим і найважчим вважався факультет богослов'я.

Як правило, вступали до університету в 14 або 15 років. Заняття розпочиналися о п'ятій або шостій годині ранку. Студенти мали особливий правовий статус. Вони користувалися тим же правовим захистом, що й духовенство. Таким чином, університет являв собою замкнену корпорацію, непідвладну світським законам. Це часто викликало конфлікти з місцевою владою. Так, у 1229 р відбулося велике повстання студентів Паризького університету яке призвело до численних жертв. Університет «залишив» місто на два роки, доки вимоги страйкарів не були виконані.

Одним із найпопулярніших підручників, які використовувалися у середньовічних університетах, були Сентенції Петра Ломбардського. Одним із обов'язкових завдань для студентів,) особливо богословського факультету, було написання великих; коментарів до цієї книги, як того вимагав схоластичний метод викладання. Узагалі, схоластична доктрина вимагала детального вивчення першоджерел, коментарів до них. Тлумачення текстів часто проводилося таким чином, що їм надавався сенс цілком протилежний тому, який закладав у нього автор. Так, відомим прикладом є розв'язання питання про кошерну їжу: Старий заповіт забороняє вживання у їжу «нечистих» тварин (наприклад свиней). Однак у християнстві такої заборони немає. Схоласти доводять, що це протиріччя — лише витвір суб'єктивізму читача, а об'єктивно його не існує.


4. Зародження дослідного знання, алхімія. Робота з підручником.

Ознайомившись з текстом пункту параграфа, дайте відповідь на запитання: 1. Чому середньовічний люд відчув потребу в дослідних знаннях?

 2. Хто стояв біля витоків дослідних знань?

Робота з історичним джерелом.

Із праць Роджена Бекона

Усі науки пов'язані між собою і взаємно одна одну підтримують: успіх однієї допомагає всім іншим, як око, наприклад, керує рухом усього тіла...

Математику помилково вважають наукою складною, а іноді навіть підозрілою — тільки тому, що вона мала нещастя бути невідомою отцям церкви. Між тим, якою вона є важливою, якою корисною!..

Немає нічого гіднішого, ніж вивчення мудрості... від цього залежить добробут усього світу.

Є три джерела знання: авторитет, розум і дослід. Однак авторитету недостатньо, якщо в ньому немає розумного доказу. І розум... може виправдати свої висновки дослідом.
Запитання.


 1. Якими є історичні підстави виникнення цього тексту? Що ви знаєте про відносини церкви та науки у період Середньовіччя?

 2. Які науки вважалися основними у період Середньовіччя?

 3. Який, на вашу думку, авторитет мав на увазі автор тексту?


Додаткова інформація.

Алхімія є комплексом досліджень, які проводилися у середньовічній Європі й Азії. їх головною метою було знаходження «філософського каменю» для перетворення неблагородних металів на золото та срібло й отримання еліксиру довголіття. Алхімія поєднувала елементи хімії, металургії, фізики, медицини, астрології, містицизму та мистецтва як складових частин єдиної системи.

Філософія алхіміків ґрунтувалася на тому, що уся природа є живою, а метали ростуть у Землі, як живі істоти. Золото вони розглядали як зрілий метал, залізо — недозрілий, а мідь і свинець вважали «зіпсованими» металами. Філософський камінь, як вважали алхіміки, може бути використаний для прискорення «дозрівання» незрілих і «лікування» хворих металів. Основою експериментів алхіміків було комбінування сірки і ртуті які вони вважали першоосновами усіх металів.

Іншим напрямком діяльності алхіміків був пошук універсального розчинника та еліксиру довголіття. Універсали розчинник був необхідний для виділення філософського каменю. У процесі його пошуків були відкриті важливі властиве лугів і кислот. І хоча створення філософського каменя виявилося недосяжною метою, алхіміки винайшли методи дистиляції (перегонки) рідин, взгонки твердих речовин, кристалізації, виділили ряд реактивів, що використовуються й досі, і заклали основи сучасної хімії.


IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Завдання.

Заповніть узагальнюючу таблицю (домашнє завдання).


Визначні постаті європейської культури


Ім'я діяча

Галузь, у якій працював

Стисла характеристика

внеску в розвиток культури

АлкуїнП'єр АбелярАверроесФома АквінськийМарко Поло


V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель аналізує виконання завдання із заповнення таблиці, робить загальні висновки за темою уроку:


 • середньовічна культура формувалася шляхом злиття античної, християнської та варварської традицій;

 • культурну єдність забезпечувало християнство, а також латина, якою користувалася католицька церква;

 • розвиток культури середньовічної Європи виявився у винайденні книгодрукування, відкритті університетів, розвиткові науки й техніки; богословської думки.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 1. Опрацювати текст параграфа.

 2. Заповнити таблицю.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка