Тема. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного словаСкачати 43.94 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір43.94 Kb.
Відомості з синтаксису та пунктуації

Урок №15Тема. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні. Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі головного й залежного слова.

Культура мовлення. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формі залежного слова.

Мета:

навчальна: засвоїти знання про словосполучення, його відмінності від слова і речення; сформувати навички аналізувати словосполучення, правильно використовувати його в мовленні;

розвивальна: розвивати лінгвістичне мислення;

виховна: виховувати увагу до милозвучної української мови.Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, морфологія, культура мовлення.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

► Прочитайте речення. Як ви розумієте його смисл? Випишіть виділені слова зі словами, які до них відносяться.

Той, хто дивиться на мову тільки як на засіб спілкування, позбавляє себе найдорожчого в житті — голосу природи (П. Панч).II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з текстом

► Виразно прочитайте текст. Як ви розумієте його зміст? Перепишіть. Визначте кожну частину мови, використану в ньому. Які слов’янські мови, окрім української, ви ще знаєте?

Червоно, зелено, лілово —

В сто барв полийся із глибин,

Має словечко, чесне слово,

Я твій покірний слов’янин.П. Засенко

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Випишіть із речення всі словосполучення, крім підмета і присудка. Поставте питання від головного до залежного слова. Тонуть в золоті і теплій синяві принадні простори і закликають усе в степу до спокою і миру (О. Довженко).Зразок: Тонуть (у чому?) — в золоті.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕННОГО МАТЕРІАЛУ

Тренувальні та творчі вправи

Вправа 1

► Із пропонованими словами утворіть словосполучення; запишіть їх. Визначте головне і залежне слово (з допомогою запитань).

Вітер, телефонувати, десять, друг, наші, корисний, цікавий, мені, одинадцять, працювати.

Вправа 2

► Запишіть словосполучення з дієсловами в одну колонку, а з іменниками — в іншу. Усно поставте запитання до залежного слова. Якою частиною мови воно виражене?

Засніжені поля, їхати на виставку, збирати урожай, подорожувати з сім’єю, новий комп’ютер, наша школа.

Вправа З

► 3 указаними словами складіть словосполучення і речення. Запишіть їх. Що спільного і відмінного між словом, словосполученням і реченням?

Осінь, спілкуватися, мої, справедливий, виразно.

Вправа 4

► Прочитайте текст. Поясніть постановку розділових знаків. Із другого речення випишіть усі словосполучення і визначте в них головне й залежне слово. Чим вони виражені?

А сонце вже сідало. Високо, високо під небом вечірнім пролетіли величезним табуном дикі гуси у плавні на ніч і виповнили повітря дивним гуком, що, мов відгомін далекого дощу, пронісся понад тихим Дунаєм. Вербовий гай на тім боці повивсь у темряву, почорнів; блакитні гори стали синіми та хорошими... (М. Коцюбинський)

Вправа 5

► Виразно прочитайте уривок із вірша. Назвіть у ньому слова, словосполучення, речення.

Нас далеко чути, нас далеко видно,

Дмуть вітри історії в наші паруси.

Розвивайся й далі, мово наша рідна,

І про нас нащадкам вістку донеси.О. Підсуха

Вправа 6

► Розкриваючи дужки, утворіть словосполучення. З виділеними складіть речення і запишіть.

(Урок, світова література), (дякувати, батьки), (екзамен, математика), (сміятися вони), (службові, у, справи), (говорили, іноземна мова), (ходити школа), (кращий все).

Вправа 7

Складіть словосполучення і, користуючись запропонованим алгоритмом, виконайте його синтаксичний розбір.Алгоритм синтаксичного розбору словосполучення

image1

Вправа 8

► Користуючись своїм щоденником, складіть словосполучення на матеріалі предметів, які ви вивчаєте в 5 класі.Вправа 9

► Зіставте українські та російські словосполучення. Правильно вживайте їх у кожній мові. З виділеними словосполученнями складіть речення і запишіть.

Сміятися з нього — смеяться над ним

Питання з літератури — вопросы по литературе

Дякувати батькам — благодарить родителей

Їхати до міста — ехать в город

За два кілометри — в двух километрах

До ваших послуг — к вашим услугамВищий за мене — выше меня

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда

► Розкажіть, що ви знаєте про словосполучення. Наведіть приклади.

► Що спільного й відмінного між словом, словосполученням і реченням?

(Столик, шаховий столик. Шаховий столик стояв біля книжкової шафи.)VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу за підручником.► Підберіть текст із книги, яку ви зараз читаєте. Запишіть. Наведіть приклади словосполучень із тексту.

► Напишіть міні-твір на тему: «Культура мовлення моїх ровесників». Поясніть на матеріалі вашого тексту різницю між словом, словосполученням і реченням.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка