Тема. Тіла і речовини. Явища природиСкачати 57.91 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір57.91 Kb.

Контрольна робота 1.

Тема. Тіла і речовини. Явища природи.

Мета. Узагальнити і систематизувати знання про тіла, речовини та явища з довкілля.

учнів.

Завдання:

 • узагальнити і систематизувати знання учнів з розділу "Тіла, речовини та явища навколо нас", провести тематичну атестацію;

 • формувати навчально-організаційне вміння приступати до виконання самостійної роботи після обдумування її послідовності; загальномовленнєве уміння відтворювати інформацію з елементами логічної обробки матеріалу; загально пізнавальне вміння класифікувати і групувати вивчений матеріал.

Основні поняття і терміни: тіла, речовини, класифікації речовин, характеристики тіла, агрегатний стан речовини, фізичні властивості речовин у різних агрегатних станах, способи розділення сумішей; хімічні, фізичні, біологічні явища, дифузія.

Обладнання: підручники, картки із підсумковими контрольними завданнями.

Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда), практичні (виконання завдань за індивідуальними картками, робота з підручником), методи контролю.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації.

Структура уроку: 1. Організаційний момент — 2; II. Повідомлення теми, мети та завдань , уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів — 3; III. Відтворення і корекція опорних знань — 10; IV. Повторення і аналіз основних фактів та явищ. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння відповідної системи знань, провідних ідей і основних теорій — 13; V. Контрольна робота — 15. VI. Підведення підсумків уроку - 2.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

П. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

На сьогоднішньому уроці ми узагальнимо і систематизуємо ваші знання з теми "Тіла, речовини та Явища навколо нас" та проведемо контрольну роботу.

ПІ. Відтворення і корекція опорних знань.Повторення змісту основних понять теми (пишемо на дошці і повторюємо ланцюжком).

Інтерактивний прийом "Естафета ".

На дошці записані основні поняття теми. Перший учень викликається за бажанням, йому дають у руки олівець (символічна естафетна паличка). Учень обирає собі слово, пояснює його, за потреби наводить приклади (скажімо фізичних явищ). Потім передає олівець наступному учню за його бажанням. Якщо учень не може пояснити значення слова, то учитель бере підказку "уболівальників" і знову просить цього самого учня пояснити термін, який він не відтворив.

IV. Повторення і аналіз основних фактів та явищ. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння відповідної системи знань, провідних ідей і основних теорій.

Виконання завдань за індивідуальними картками.

З поданого переліку термінів підкресліть однією рискою ті, що є характеристиками тіла, двома - фізичні властивості речовин.

Форма, агрегатний стан, запах, розмір, маса, колір, об'єм, блиск, запах. Заповніть схему.

З'єднайте стрілками.

Не зберігають форми Зберігають об'єм Текучі

Гази Рідини

Тверді тіла .Зберігають форму

Займають весь наданий їм простір !


прості речовини складні речовини

молоко

дистильована вода алмаз

морська вода

солодкі напої

озон

повітря


графіт

граніт


чисті речовини суміші3 поданого переліку виберіть органічні речовини та підкресліть їх однією лінією, неорганічні — двома лініями.

а) вода; б) жири; в) вуглеводи; г) кисень; ґ) білки; д) графіт, е) сіль.Доповніть текст.

Речовина — це______________

Найменшими частинками речовин є __________. Відстань між частинками речовини залежить від її _________.Найближча

вони знаходяться тоді, коли речовина перебуває у ___________агрегатному стані. Найбільша відстань між частинками речовини тоді, коли вона перебувай у агрегатному стані.

Контрольна робота № 2

Клас

Прізвище та ім'я учня_____________

Варіант 1

1 РІВЕНЬ (6 балів).

Завдання 1. Виберіть одну чи декілька правильних відповідей і обведіть їх кружечком (по 1 балу за завдання).


  1. Виберіть явища природи серед поданих термінів:

а) світло; в) природознавство; ґ) молекула;

б)рух; г) притягування магнітів; д) електричний струм.  1. Властивістю газів є:

а) не зберігають форми; в) займають весь простір;

б) текучі; г) зберігають об'єм.  1. Шлях, швидкість і час — це величини, що характеризують:

а) теплові явища; б) механічний рух; в) електричні явища.

  1. Способи розділення сумішей:

а) зважування; в) вимірювання; г) випаровування;

б)фільтрування; г) відстоювання; д) дифузія.  1. Прикладами фізичних явищ є:

а)світлові; в) горіння; ґ) гниття;

б)механічні; г) розпускання бруньок; д) теплові явища.  1. Явища природи, пов'язані зі зміною сезонів — це:

а) листопад;

б) розкриття і закриття своїх віночків квітками відповідно до часу дня;

в) відлітання птахів у теплі краї;

г) чергування дня і ночі;

ґ) залягання тварин у сплячку.


   1. РІВЕНЬ (2 бали).

Завдання 2. Охарактеризуйте горіння як приклад хімічних явищ.

   1. РІВЕНЬ (4 бали)

ЗавданняЗ. Поясніть відмінності:

 • між твердим, рідким і газоподібним станом речовини;

Варіант 2

  1. РІВЕНЬ (6 балів).

Завдання 1. Виберіть одну чи декілька правильних відповідей і обведіть їх кружечком.

   1. Виберіть явища природи серед поданих термінів:

а)звук; в) світло; ґ) речовина;

б)природа; г) механічний рух; д) тепло.   1. Властивістю рідин є:

а)не зберігають форми; в) займають весь простір;

б)текучі; г) зберігають об'єм.   1. Простими називають речовини утворені атомами:

а) одного хімічного елемента;

б) декількох хімічних елементів.   1. Характеристиками механічного руху тіл є:

а) плавлення речовин, розширення при нагріванні, звуження при охолодженні і т. д.;

б) швидкість, шлях, відстань;

в) відбивання, заломлення, розсіювання і поглинання.


   1. Прикладами біологічних явищ є:

а)заломлення світла; в) горіння; ґ) впадання в зимову сплячку;

б)листопад; г) розпускання бруньок; д) гниття.   1. Хімічними явищами називають:

а) зміну положення будь-якого тіла відносно інших тіл з плином часу;

б) випромінювання Сонця й інших джерел;в) перетворення одних речовин на інші.

  1. РІВЕНЬ (2 бали)

Завдання 2. Охарактеризуйте умови, за яких відбувається горіння.

  1. РІВЕНЬ (4 бали)

ЗавданняЗ. Поясніть:

 • причини дифузії, особливості дифузії в газах, рідинах і твердих тілах;

 • значення органічних речовин для живої природи.

V. Підведення підсумків уроку.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка