Тема. Якою є мораль демократичного громадянського суспільстваСкачати 80.17 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір80.17 Kb.
УРОК 25 Якою є мораль демократичного громадянського суспільства.

Тема. Якою є мораль демократичного громадянського суспільства.

Мета: дати визначення ключових понять уроку; з’ясувати, чому людина є найвищою цінністю демократичного суспільства, чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.

Обладнання: підручник; робочий зошит, дошка.

Епіграф: Я зрозумів, що не один

Існую я в людському морі.

В громаді, наче в добрім хорі,

Почесне місце є для всіх —

І для дорослих, і малих,

І для жінок, й чоловіків,

Для бідняків і багачів.

У світі є закон один:

Людина — це громадянин!

(Ю. Головань)

Вислови: «Держава є сукупність громадян» (Аристотель).

«Свобода виголошувати свої думки є істотним правом громадянина» (Вольтер).

«Для мене одна людина — що цілий народ, а народ — що одна людина» (Демокрит).

«Демократія — це не влада більшості, а захист меншості» (А. Камю).

«Демократія є спілкування: люди говорять одне з одним про свої спільні проблеми й формують свою спільну долю. Щоб бути здатним керувати собою, люди повинні вільно висловлювати свої думки» (П. Вілсон).

Ключові поняття: громадянин; громадянські почуття; громадянськість;                 демократія; громадянське суспільство; гуманістична мораль.

Тип уроку інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

1. Що таке демократія.

2. Людина — найвища цінність демократичного суспільства.

3. Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.

III.    Заключна частина.

Висновки.

IV.    Домашнє завдання.

Хід уроку

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА.

1. Вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти. Сьогодні ми починаємо нову, останню тему в курсі предмета «Етика». Вона звучить так: «Будьмо громадянами». Вивчаючи тему, ми поговоримо про те, якою є мораль демократичної громадянської держави; як людина обирає життєвий шлях; які права й обов’язки людини в демократичному суспільстві; як слід розуміти справедливість у сучасному демократичному суспільстві; для чого в демократичному суспільстві існують мораль і право; що означає бути громадянином демократичної держави; якими повинні бути відносини між народами в багатонаціональній демократичній державі.

2. Актуалізація опорних знань.

Учитель. Ви повинні були на сьогодні написати невелику розповідь про одне з релігійних свят. (Учитель називає свято і слухає одну розповідь. Решту робіт діти здають.)

У 5 класі ми вже вивчали тему «Що означає бути громадянином своєї держави». Пригадайте, кого ми називаємо громадянином.

Громадянин — 1. Особа, яка належить до постійного населення якоїсь держави, користується її правами і виконує обов’язки, встановлені законами цієї держави. 2. Той, хто поєднує власні інтереси з громадськими, служить Батьківщині (свідомий член суспільства, людина, яка підпорядковує особисті інтереси громадським).

Які почуття ми називаємо громадянськими? Почуття любові до Батьківщини, усвідомлення обов’язку її захищати, почуття поваги до її національних символів, культури, мови, традицій. Ці почуття не дають можливості бути байдужими до проблем країни й людей, які живуть у цій країні, примушують шукати шляхи поліпшення життя в суспільстві.

На уроці в 5 класі з цієї теми я вам читала оповідання В. Сухомлинського «Людина, яка вічно ходитиме по всій землі і вічно дивитиметься в землю».

•   Чи пам’ятаєте ви це оповідання? Про що воно? (Про зраду.) Справді, найголовнішою рисою громадянина є любов до Батьківщини, а найстрашніше — зрада. Пригадайте повість М. Гоголя «Тарас Бульба». У ній протиставляється патріотизм батька і зрада сина.

•   Як ви думаєте, чи легко було батькові вбити власного сина-зрадника? (Ні, адже батько любив сина. Але любов до Батьківщини змусила Тараса переступити через батьківські почуття.)

•   Як ми можемо виявити громадянські почуття в повсякденному житті? (Брати участь у громадській роботі, не бути байдужими до своєї країни, міста, вулиці, школи, будинку.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Ще в давнину людина вважалася найвищою цінністю суспільства, побудованого на основах демократії. Давньогрецький філософ Протагор говорив: «Людина — мірило всього». Як ви розумієте ці слова? (Відповіді дітей.)

Робота з підручником.

Прочитайте на сторінках 138—139 текст «Чому людину визначають найвищою цінністю демократичного суспільства».

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів. Учитель. Сьогодні ми розглянемо тему «Якою є мораль демократичного громадянського суспільства». Зупинимося ми на таких питаннях:

чому людина визначається як найвища цінність; чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною. Ми повинні дати визначення таких понять, як громадянин; громадянські почуття; громадянськість; демократія; громадянське суспільство; гуманістична мораль.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Що таке демократія.

Учитель. Громадянин — житель міста (поліса) в античній Греції. Громадян, які зайняті справами міста, держави, називали «політикос», а людей, які займалися тільки власними справами, називали «ідіотикос».

Аристотель визначив громадянське суспільство як суспільство, в якому метою кожного громадянина є досягнення спільного блага. «Держава є сукупність громадян», — писав він.

Ви знаєте з курсу історії, що саме в Давній Греції сформувався такий суспільний устрій, коли питання суспільного життя вирішувалися зборами громадян. Він отримав назву демократія. Демократичне суспільство — суспільство, яке забезпечує права та свободи громадян. В основі демократичного суспільства лежить влада народу. Цей принцип забезпечує право кожного на управління державою.

Демократія (давньогрецьке «народовладдя») — такий спосіб суспільного устрою, коли основна роль у прийнятті рішень належить народу.

Які способи управління суспільством, окрім демократії, ви знаєте з курсу історії? (Відповіді дітей.)

Робота з підручником.

Прочитайте текст «Збори ахейських воїнів» (с. 140).

Якою була процедура загальних зборів? (Відповіді дітей.)

Учитель. Народні (демократичні) збори громадян міст Київської Русі, що збиралися для обговорення і розв’язання насущних питань суспільного, політичного та культурного життя, називались віче. Учасниками віче могли бути «мужі» — голови всіх вільних сімейств спільноти (племені, роду, поселення, князівства). Крім того, у вічових зборах зазвичай брали участь князь, бояри, єпископ і духовенство. Їхні права на віче могли бути рівними або різнитися залежно від соціального статусу.

Віче збиралося на княжому чи церковному подвір’ї або на торговищі. Регулярних вічових зборів не було, їх скликали в разі потреби князь,

хтось із бояр, або ж ініціатива виходила з народу. Віче керував князь або єпископ (у Києві — митрополит).

На відміну від північних князівств, де князі узурпували всю владу, в Україні віче все ж зберігало рівнорядну роль до інших органів. Тільки в Галицькому князівстві воно поступається перед боярською радою.

2.     Людина — найвища цінність демократичного суспільства.

• Хто ж є найвищою цінністю демократичного суспільства? (Людина.)

• Як про неї говорив грецький філософ Протагор? (Людина — мірило всього.)

Прочитайте на сторінці 139 «Міф про Прометея». Як цей міф відображає думку про цінність людини? (Відповіді дітей.)

Важливою властивістю громадянина є громадянськість.

Громадянськість — усвідомлення громадянином своїх прав та обов’язків перед державою, суспільством.

Учитель. Прочитайте в підручнику на сторінках 140—141 відповідь на питання: «Що є запорукою повноцінного існування демократичного суспільства?». (Демократія не може і не повинна нехтувати кимсь окремим заради інтересів цілого суспільства. Ніхто не може замінити окремого громадянина в його громадянській активності.)

Дійсно, запорукою повноцінного існування демократичного суспільства є громадянська активність людей, що входять до нього, — вільних громадян, які поважають себе та інших, прагнуть допомогти своїй державі.

Патріот відчуває любов до своєї Батьківщини, а громадянин знає свої обов’язки перед нею. Згідно з цим громадянськість можна визначити як якість етично-політичну, важливим складником якої є патріотизм.

Хто такий патріот? (Патріот — той, хто любить, поважає рідну землю.) О. Островський писав: «Тільки два сорти і є, податися нікуди: або патріот своєї вітчизни, або мерзотник свого життя».

На сторінці 143 підручника є визначення поняття «громадянське суспільство». Прочитайте його, а вдома випишіть у словничок.

Громадянське суспільство — такий суспільний устрій, за якого люди створюють мережу добровільних об’єднань для вираження, задоволення й захисту інтересів різних груп населення, прагнуть до побудови моральних відносин між усіма громадянами країни.

3.    Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною.

•     Що ми розуміємо під словом «гуманізм»? (Любов до людей.)

•     Пригадайте, яку епоху в історії розвитку людства ми пов’язуємо з поняттям «гуманізм»? (Епоху Відродження.)

•     Що ми розуміємо під словом «мораль»? (Мораль — норми й приписи поведінки у стосунках людей одне з одним і в суспільстві.) Учитель. Визначення поняття «гуманістична мораль» прочитайте на сторінці 143 підручника й випишіть у словничок.

Гуманістична мораль — моральні норми, пройняті турботою про благо людини, повагою до її гідності, людяністю.

На сторінках 141—142 підручника прочитайте текст «Чому мораль громадянського суспільства називають гуманістичною».

III.        ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

Висновки.

Учитель. Яке ж суспільство ми можемо назвати громадянським? Відповідь на це питання ми можемо прочитати на сторінках 142— 143 підручника.

Громадянське суспільство складається з вільних і рівноправних людей, які прагнуть спільно працювати на благо своєї держави та інших людей. Громадянам такої держави властиві загальнолюдські цінності: гуманізм, добро, справедливість, милосердя, толерантність, повага до життя, прав і достоїнств інших громадян. Вони з повагою ставляться до інших людей і суспільних інститутів, визнають право інших громадян на власну думку, її висловлювання й відстоювання.

У такому суспільстві позитивними рисами вважаються також громадянська доброчесність і суспільна активність. Мораль цього суспільства гуманістична, тобто така, яка спрямована на розвиток людини й визнає її найвищою цінністю. У громадянському суспільстві моральність поступово стає найголовнішим чинником і регулятором життя кожної людини й суспільства в цілому, її норми впливають на зміст законів, що приймаються в демократичній державі для захисту прав і свобод людини. Будує громадянське суспільство й Україна.

IV.        ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Прочитати параграф підручника (с. 138—143). Вивчити визначення ключових понять і термінів.

Усно виконати на сторінці 143 підручника завдання 1 (І частина).

Виконати завдання в робочому зошиті з теми «Якою є мораль демократичного громадянського суспільства».


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка