Тематика курсових робіт для слухачів курсів з українознавстваСкачати 57.58 Kb.
Дата конвертації25.03.2016
Розмір57.58 Kb.
Тематика курсових робіт

для слухачів курсів з українознавства

 1. Теоретичні та психолого-педагогічні основи формування національної свідомості учнівської молоді.

 2. Теоретико-методологічні основи методики викладання шкільного українознавства.

 3. Методика використання українознавства в навчально-виховному процесі.

 4. Дидактико-методичні основи розробки шкільного народознавства.

 5. Розвиток духовності учнів в умовах загальноосвітньої школи.

 6. Сучасний урок українознавства (зміст, структура, методика проведення).

 7. Українознавство у змісті гуманітарної освіти.

 8. Вибір оптимальних варіантів використання народознавства.

 9. У країнознавство - методологія та філософія національної системи освіти.

 10. Методи навчання в процесі викладання українознавства.

 11. Формування світогляду, патріотичних почуттів, національного збагачення особистості на прикладах історичного розвитку і традицій української пісні.

 12. Різні види перевірки і оцінювання знань і умінь учнів з українознавства.

 13. Розвиток естетичних смаків та художньо-творчого потенціалу особливості.

 14. Народнопедагогічві умови виховання дітей в сім'ї.

 15. Зміст родинного виховання в українській етнопедагогіці.

 16. Традиційно-звичаєві норми спілкування батьків і дітей в українській сім'ї.

 17. Народна система трудового навчання й виховання дітей в сім'ї.

 18. Народна педагогіка про духовність людини, про людяність і милосердя як основні моральні цінності.

 19. Народні критерії моральної вихованості українців.

 20. 3авдання, зміст і принципи позакласної роботи з українознавства.

 21. Форми і методи організації позакласних занять з народознавства.

 22. Шкільне українознавство як засіб виховання і розвитку творчих здібностей дітей.

 23. Актуальні проблеми українознавства у новітніх дослідженнях і публікаціях.

 24. Народні свята в нашому краї.

 25. "На вулиці скрипка грає", "Народні музики".

 26. Танці нашого села (порівняльний історичний огляд).

 27. Весілля: традиції, звичаї, атрибути.

 28. Хрестини. Символічне значення обряду охрещення людини.

 29. Народ скаже» як зав'яже (усний фольклор, малі жанри).

 30. Легенди й повір'я рідного краю.

 31. Народні пісні мого краю.

 32. Прислів'я моїх земляків про честь, працю, повагу до старших, збереження природи, людську гідність.

 33. Вітання й святкові побажання в нашому краї.

 34. Ігри та розваги дитячого населення на Україні (нашого краю).

 35. Народні ремесла і промисли українців (мешканців окремого району).

 36. Передовий педагогічний досвід викладання українознавства.

 37. Народна вишивка (регіональні ознаки вишивки в краї).

 38. Писанка і писанкарство в житті українців.

 39. Технологічна характеристика ткацького промислу.

 40. "Чорнобривців насіяла мати" (наш квітник).

 41. Національний костюм населення регіону (на вибір).

 42. Народні страви українців (регіону).

 43. Народний виробничий календар.

 44. Виробничо-по6утовий зміст народної магії.

 45. Народна медицина українців (мешканців регіону).

 46. У країнознавство як наука, його головні концентри.

 47. Історія державності України (історіографія проблеми).

 48. Особливості етногенезу українського народу.

 49. Перші державні об'єднання на українських землях.

 50. Анти і склавини - предки українського народу.

 51. Київська Русь - витоки української державності.

 52. Галицько-Волинська держава.

 53. Литовсько-польська доба в історії українського народу.

 54. Виникнення українського козацтва.

 55. Суспільний устрій Запорозької Січі.

 56. Богдан Хмельницький - засновник Української козацької республіки.

 57. Причини знищення Української козацької держави.

 58. Основні етапи національного відродження України.

 59. "Історія Русів", її значення у відродженні українського національно-визвольного руху. Кирило-Мефодіївське братство.

 60. Тарас Шевченко і національне відродження України.

 61. Роль "громад" у відродженні національно-визвольного руху в Україні.

 62. Михайло Драгоманов і формування нового українського світогляду.

 63. Іван Франко, Михайло Грушевський у національному відродженні Україн

 64. Перші політичні партії на Україні. Центральна Рада.

 65. Західноукраїнська народна республіка.

 66. Держава Павла Скоропадського. Директорія.

 67. ОУН-УПА та їх роль у розвитку українського національно-визвольного руху.

 68. Національно-визвольний рух в Україні (середина 50-х - початок 90-х рр.).

 69. Відродження державності України.

 70. Виникнення української мови та її значення.

 71. Пізнавальна, духовно-творча функції мови.

 72. Становлення і розвиток української літературної мови.

 73. Мова в державотворенні та національній ідентифікації.

 74. Українська літературна мова у XXI столітті: стан, проблеми, перспективи розвитку.

 75. Мова і нація.

 76. Мова як конституційний чинник українського державотворення на сучасному етапі.

 77. Риси національної ментальності українців.

 78. 78.Етнографічні відмінності регіонів України.

 79. Культура, філософія, література, освіта Київської Русі.

 80. Розвиток науки і культури України у Середні віки.

 81. Формування української національної культури.

 82. Філософія Григорія Сковороди.

 83. Особливості української філософії та суспільно-політичної думки XX ст.

 84. Особливості економічного розвитку України у XIX та на початку XX ст.

 85. Наслідки радянської економічної політики для українського народу.

 86. Україна на шляху до регульованої ринкової економіки.

 87. Основні етапи розвитку української освіти.

 88. Українська культура XVII - XVIII ст.

 89. Традиції народознавства в Україні.

 90. Становлення правової держави в сучасній Україні.

 91. Історія конституційної думки в Україні. Конституція України 1996р.

 92. Українська діаспора. Світове українство.

 93. Внесок українців у світову науку і культуру.

 94. Українські народні традиції та звичаї

 95. Українська національна символіка.

 96. Українська діаспора і її роль у самоствердженні української нації і держави

 97. Творці і провідники української національної ідеї.

 98. Роль в українознавстві Т.Шевченка, М.Максимовича, І.Франка, О.Потебні, С.Єфремова, В.Вернадського, М.Грушевського.


Література

 1. Кононенко П.П. Українська література. Проблеми розвитку. – К., 1994.

 2. Українська культура. Лекції /за редакцією Дмитра Антоновича. -К., 1993.

 3. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (X -поч. XX ст):
  Нариси. -К, 1991.

 4. Історія української літератури: У 2 т. -К., 1987. -Т. І.

 5. Історія українського мистецтва; В 6 т. -К., 1968, -Т. 3.

 6. Мистецтво і етнос. Культурологічний аспект. -К. 1997.

 7. Нічик В.М. Петро Могила в Україні. -К. 1997.

 8. Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування
  здорового способу життя громадян України // Орієнтир. Додаток до газети
  "Урядовий кур'єр." -1999. -6 травня.

 9. Нечуй-Левицький Іван. Світогляд українського народу. Екскіз української
  міфології: -К., 1992. -с. 23.

 10. Наука і релігія. -1993. -№6.

 11. Енциклопедія Українознавства. В двох томах, три частини, Мюнхен — Нью-
  Йорк, 1949.

 12. П. Ісаїв. Джерела до історії української культури доби феодалізму (XVI-
  ХVIIст.) Київ. 1972.

 13. П. Ісаїв. Причини упадку української держави в княжі і козацькі часи. Вид.
  УВУ. Рим. 1975.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка