Теоретичні засади педагогічних технологійСкачати 54.93 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір54.93 Kb.
Практичні заняття

з навчального модуля


«Педагогічні технології в початковій школі»

Викладач: доц. О.В.Голуб

Практичне заняття № 1 (2 год.)


Тема: Теоретичні засади педагогічних технологій


Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості.

Якість освіти – рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей; рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-виховним закладом.

Педагогіка співробітництва – сформований у середині 80-х років ХХ ст.. новаторський напрям у педагогіці, представники якого започаткували й використовували інноваційні системи і методи навчання та виховання.

Педагогічна інноватика – вчення про створення, оцінювання , освоєння і використання педагогічних новацій.

Інновація нововведення, зміна, оновлення.

Технологічний процес – система технологічних одиниць, зорієнтованих на конкретний педагогічний результат.

План

 1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти.

1.1 Інноваційність як ознака сучасності

1.2 Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.

1.3 Класифікація педагогічних нововведень.

1.4 Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів 1. Педагогічна технологія

2.1 Технологія як наука про майстерність

2.2 Історичні аспекти педагогічної технології.

2.3 Сутність і особливості педагогічної технології.

2.4 Класифікація педагогічних технологій.2.5 Головні ознаки педагогічних технологій.

Основна література:

 1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / Владимир Павлович Беспалько – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.

 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. [Текст] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – С. 56–78.

 3. Кукушин В.С., Болдирева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования [Текст] / В.С. Кукушин, А.В. Болдирева-Вараксина. – М., 2005. – С. 265–288.

 4. Освітні технології : навч.-метод. посібн. [Текст] / [За заг. ред. О.М.Пєхоти]. – К. : А.С.К., 2001. – С. 7–44.

Додаткова література:

 1. Васьков, Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід : дидактичний аспект : [для працівників відділів освіти, керівників та вчителів шкіл, студ.] [Текст] / Ю. В. Васьков. – Х. : Скорпіон, 2000. – 120 с.

 2. Буркова Л. Технології в освіті / Л. Буркова // Рідна школа. – 2001. – №2. – С. 34–36.

 3. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід : [монографія] [Текст] / Людмила Вікторівна Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 330 с.

 4. Настільна книга педагога [Текст] / [Упорядники: В.М. Андрєєва, В.В.Григораш]. – Х, 2009. – С. 237–285.

 5. Паламарчук В.Ф. Педагогічні інновації : міфи та реалії / В.Ф. Паламарчук // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – №3. – С. 23–25.

 6. Підласий І.П., Підласий А.І. Педагогічні інновації [Текст] / І.П.Підласий, А.І.Підласий // Рідна школа. – 1998. – №12. – С. 3–7.

 7. Юсуфбекова Н.Ф. Общие основы педагогической инноватики : опыт разработки теории инновационных процессов в образовании [Текст] / Н.Ф. Юсуфбекова. – М. : Просвещение, 1991. – 91 с.

Мета:

  • уточнити поняття: «педагогічна технологія», «освітня модель»;

  • проаналізувати технологічний підхід до побудови навчання, з'ясувати його реальні можливості та сферу адекватного застосування;

  • сприяти формуванню у слухачів умінь діагностичного цілеутворення.

Навчальна: Ознайомити студентів з сучасним станом освіти, розкрити інноваційні тенденції розвитку освіти, визначити гуманістичну спрямованість освітніх інноваційних процесів, педагогічні технології, історію розвитку педагогічної технології, сутність і особливості педагогічної технології, проаналізувати класифікацію педагогічних технологій, розглянути традиційну педагогічну технологію.

Виховна: виховувати у студентів інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати у студентів комунікативні уміння.
Студент повинен знати: передумови виникнення педагогічної інноватики в нашій країні, головні закони перебігу інноваційних процесів, зміст понять «інноваційне навчання», «якість освіти», «педагогіка співробітництва», «педагогічна інноватика», «інновація», структуру педагогічної інноватики, класифікацію педагогічних нововведень. визначення поняття «педагогічна технологія», історичні аспекти педагогічної технології, структуру педагогічної технології, класифікацію педагогічних технологій, традиційну педагогічну технологію.

Студент повинен вміти: визначати умови ефективності інноваційних педагогічних процесів. аналізувати традиційну педагогічну технологію.

І. Розкрийте зміст понять: «інноваційне навчання», «якість освіти», «педагогіка співробітництва», «педагогічна інноватика», «інновація», педагогічна технологія», «технологічний процес», «технологічна схема», «технологічна карта».


 1. Інноваційні процеси у системі освіти.

 2. Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів.
ІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ :

Управління інноваційними процесами.

ІІІ. Практичне завдання (робота по групах):

1. Обґрунтуйте роль інноваційних процесів у сучасній освіті.

2. Окресліть коло проблем навчального закладу, на вирішення яких спрямована інноваційна діяльність?

3. Охарактеризуйте можливі причини опору практиків нововведенням.4. Порівняти індивідуальну майстерність вчителя з діяльністю, що бере за основу технологію за планом:

   • Хто виконує процес навчання або виховання? Як він виконується від початку до кінця?

   • Що повинен знати виконавець процесу?

   • Час виконання процесу.

   • Якість продукту.

   • Що в основі процесу (науковий розрахунок, інтуїція, відчуття, знання, досвід)?

   • Можливе масове виробництво?

Педагогічна майстерність

Технологія навчання

1. …

1. …

2. …

2. …


ІV. Завдання для самостійної роботи (Домашній практикум):

За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій та підручників виконайте наступні завдання:

1. Ознайомтесь з розділом „Тенденції розвитку сучасної початкової освіти” монографії Л.В.Коваль «Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід (Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти: технологічний підхід : [монографія] [Текст] / Людмила Вікторівна Коваль. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 48–56.

 1. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

Напрям

Конкретні зміни
Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання, або виконання дослідного завдання

Написання реферату

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 бали

3 бали

10 балів


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка