Теоретичний матеріал для самостійного опрацювання заступниками директорів з нвр за проблемою «Управлінський проект в дії». Термін опрацювання – вересень 2011р. Методист Єремізіна Л. ОСкачати 429.96 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір429.96 Kb.
1   2   3

Протокол самооцінки учнем рівня самостійності своєї роботиПріз­вище, ім’я учасника

Пошук першоджерел

Відбір матеріалів, підго­товка доповіді

Комп’ютерний друк

Графічне оформлення доповіді (малюнки, схе­ми тощо)

Виготовлення наочнос­ті для виставкового ва­ріанта

Самооцінка учасником своєї роботи в цілому

Бал або відсоток самостійності

Бал або відсоток самостійності

Бал або відсоток самостійності

Бал або відсоток самостійності

Бал або відсоток самостійності
0-3

0-3

0-3

0-3

-1;0

0-12

1


Таблиця 9.

Протокол оцінювання усних презентацій проектів
Пріз­вище, ім’я учасника


Оцінюється кожним членом журі під час усної презентації проекту

Зазна­чається відпо­відаль­ним

Оцінюється вчителем (ке­рівником про­екту)

Ясність змісту, чіт­кість викладу

Стиль виступу, ри­торичні вміння

Глибина розуміння (чіткі відповіді на запитання, грамотні висновки)

Наявність наочності, якість і доцільність використання

Дотримання регла­менту

Преміальні бали опо­нентам за активність під час обгово­рення проекту

Підсумкова оцінка (сума балів)

0-3

0-3

0-3

0-3

-1;0

0;+1

0-12

1

Члени журі Учитель (керівник проекту)
Таблиця 10.

Протокол оцінювання конкурсу проектів
Пріз­вище, ім’я учасника


Оцінюється при перевірці робіт

Відповідність темі, важливість проблем, науковість змісту

Список використаної літератури, адреси інтернет-сайтів. Досто­вірність першоджерел

Якість оформлення, грамотність (відсутність помилок, якість друку, графіка, файлова система)

Обсяг роботи з розра­хунку: розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5

Підсумкова оцінка (сума балів)

0-3

0-3

0-3

0-3

0-12

1Члени журі Учитель (керівник проекту)

Таблиця 11.Протокол оцінювання конкурсу портфоліоПортфоліо

Оцінюється при перевірці робіт

Закінченість


Ясність та чіткість (на наявність граматичних, орфографічних помилок)

Інформація (чи важлива інформація)

Графічне оформлення

Підсумкова оцінка (сума балів)

0-3

0-3

0-3

0-3

0-12

1Члени журі Учитель (керівник проекту)

Таблиця 12.Рейтинг учнів за підсумками роботи над проектом

Рей­тингПріз­вище, ім’я учняОцінювання проекту

Усна пре­зентація

Конкурс порт-фоліо

Само­оцінка рівня са­мостій­ності

Сума балів колонок

1, 2, 3, 4

Підсумкова оцінка (се­редній бал колонок

1, 2, 3, 4)

1

2

3

4

5

6

1
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бушуев С., Морозов В. Динамическое лидерство в управлении проектами. Украинская ассоциация управления проектами. – К., 1999. – 311 с.

 2. Варава В., Зоц В. Виховні технології. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 118 с.

 3. Єрмаков І. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. – К.: Департамент, 2003.

 4. Єрмаков І., Пузіков Д. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи. – Запоріжжя, 2005.

 5. Єрмаков І., Пузіков Д. Проектні обриси становлення життєстійкої і життєздатної особистості: Практико зорієнтований посібник. – Запоріжжя: Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2006. – 152 с.

 6. Калініна Л., Капустеринська Т. Проект інноваційної школи: стратегічне планування, управління інноваціями. – Х.: Основа, 2007. – 96 с.

 7. Король О. Проект як засіб підтримання інтересу до навчання // English. – 2000. – № 22.

 8. Коротов В. Педагогическое проектирование и диагностика. – М.: Изд-во УРАО, 1999.

 9. Крюкова Е. Введение в социально-педагогическое проектирование. –
  Волгоград, 1998. – 106 с.

 10. Курбатов В., Курбатова О. Социальное проектирование: Учебное пособие. – Ростов-н/Д: “Феникс”, 2001. – 416 с.

 11. Мармаза О. Проектний підхід до управління навчальним закладом. – Х.: Основа, 2003. – 80 с.

 12. Метод проектів у сучасній освіті // Відкритий урок. – 2004. – № 5-6. – 80с.

 13. Мир управления проектами / Под ред. Х. Решке, Х. Шелле: Пер. с англ. – М.: Альянс, 1993. – 306 с.

 14. Пометун О. Молодь обирає дію: соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. – К.: Департамент, 2003.

 15. Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубенко. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

 16. Словник-довідник з питань управління проектами / За ред. С.Д. Бушуєва. – ВД “Деловая Украина”, 2001. – 640 с.

 17. Управление проектами / Под ред. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. – М.: Экономика, 2001. – 573 с.

 18. Управление проектами. Толковый англо-русский словарь-справочник / Под. ред. В.Д. Шапиро. – М.: Высшая школа, 2000.

 19. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наукових праць. – № 1 (1). – 2000. – К.: УАУП, 2000. – 184 с.

 20. Шадриков В. Психология деятельности и способности человека: учебное пособие, 2-е изд. – М.: Логос, 1996. – 320 с.

 21. Щукина Г. Роль деятельности в учебном процессе: Кн. для учителя. –
  М.: Просвещение. 1986. – 144 с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка