Тернопільський національний економічний університетСторінка3/8
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Бачинський О. Богословіє пастырске. Дидактика. – Львів, 1902. – 1065 с.

 • Бендик М. Місіологія церкви в греко-католицькій перспективі / Релігійна свобода і права людини : Місія і прозелітизм. Т. 3. – Львів : Свічадо, 2004. –
  С. 310–318.

 • Бендик М. Проблема Патріархату в діяльності Йосифа Сліпого / Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот. Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 р.) – К., 2003. – С. 116–124.

 • Бережанщина в спогадах емігрантів – Тернопіль, 1993. – 390 с.

 • Бересловський М. З історії Української греко-католицької Церкви Львів,
  1992. – 78 с.

 • Бех І. Д. Виховання особистості : У 2-х кн. Кн. 1 : Особистісно-орієнтовний підхід : теоретико-технологічні засади : Навч.-метод. видання – К. : Либідь,
  2003. – 280 с.

 • Бистрицька Е. Українське православ’я та екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки Другої світової війни // Матеріали наукової конференції присвяченої 100-річчю від часу введення на митрополичий престол у Львові Слуги Божого Андрея Шептицького (27 жовтня 2001 р.) – Тернопіль : Астон, 2002. – С. 40–51.

 • Бистрицька Є., Бойко В. До питання екуменізму в теоретичній спадщині Андрея Шептицького / “Ідея національної церкви в Україні” (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції) – Тернопіль, 1997. – С. 184–190.

 • Бібліографічні записки / Нива – Львів, 1913. – Ч. 1–2. – С. 52–53.

 • Бібліотека товариства “Скала” / Календар на рік Божий 1939. – Станіславів, 1938. – С. 4–7.

 • Біланюк П. Блаженство Кир Йосифа – батько новітньої української богословської науки / За рідну церкву – Торонто, 1968. – Ч. 1–2. – С. 7–8.

 • Біланюк П. Громадський устрій кляси як виховний чинник / Шлях виховання й навчання – Львів, 1938. – КН. І. – С. 37–42.

 • Біланюк П. За самопроголошення українського Києво-Галицького патріархату – Торонто, 1970. – 40 с.

 • Біланюк П. Українська Церква, її сучасне й майбутнє. – Торонто–Чикаго, 1966. – 31 с.

 • Білас І. Органи НКВС – НКГБ – МГБ і трагедія греко-католицької церкви / Визвольний шлях – Лондон, 1993. – КН. 1. – С. 47–57; КН. 3. – С. 337–341.

 • Біленький С. Пляни науки релігії в народних школах / Нива – Львів, 1924. – Ч. 10–11. – С. 334–338.

 • Білінський Я. Стан Української православної церкви в УРСР / Віра й культура – Вінніпег, 1985. – Ч. 7. – С. 33–48.

 • Біографічні довідки / Визвольний шлях – Лондон, 1988. – КН. 12. – С. 1468–1469.

 • Бірчан А. В українців у Польщі сіромашні дні / Сучасність – Мюнхен, 1987. – Ч. 2. – С. 114–117.

 • Біскуп А. В. Атеїзм у боротьбі з уніатськими фальсифікаторами – Львів,
  1984. – 141 с.

 • Блаженніший Кир Йосиф Сліпий в обороні переслідуваних / Авангард –Bruxelles, 1975. – Ч. 1. – С. 11–14.

 • Блаженніший Мирослав Іван повернув в Україну / Визвольний шлях – Лондон, 1991. – КН. 6. – С. 693–694.

 • Блохин-Тетерина Д. Життя і діяльність патріарха Йосифа Сліпого / Визвольний шлях – Лондон, 1999. – КН. 2. – С. 145–157.

 • Богатюк Я. За поширення й зактивізування марійських організацій серед сільської молоді / Вісник Марійських Товариств – Львів, 1937. – Ч. 6. – С. 2–6.

 • Богоніс О. Греко–католицьке духовенство і економічне відродження Галичини / “Берестя – 1596” в історичній долі українства (матеріали Всеукраїнської науково – богословської конференції) – Тернопіль, 29–30 листопада 1996 року – С. 13–17.

 • Богословське Наукове Товариство / Богословія – Львів, 1923. – Т. І. – КН. 3– 4. – С. 340–346.

 • Богословське Наукове Товариство / Богословія – Львів, 1932. – Т. Х. – КН. 1. –
  С. 90–91.


 • Богословське Наукове Товариство / Богословія – Львів, 1934. – Т. ХII. – КН. I. – С.85–86.

 • Богословське Наукове Товариство / Богословія – Львів, 1934. – Т. ХII – КН. 1–4. – С. 315.

 • Бойко О. Боротьба за реабілітацію УГКЦ у добу перебудови / Нова політика – Київ, 2002. – № 1. – С. 1–2; № 2. – С. 3–4.

 • Борецький С. Синод УКЦ / Визвольний шлях – Лондон, 1980. – КН. 7–8. – С. 797–800.

 • Боровик М. Століття Українського поселення в Канаді (1891-1991 рр.) – Монреаль–Оттава, 1991. – 485 с.

 • Боцюрків Б. Т. зв. “саморозпуск” Української греко-католицької церкви в 1946 р. у світлі розсекречених архівних документів / Сучасність – К., 1998. – № 1. –
  С. 106–112.

 • Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946-1989) / Ковчег. Збірник статтей з церковної історії. Число І. – Львів, 1993. – 189 с.

 • Боцян О. Великий ювілей / Нива – Львів, 1923. – Ч. 11–12. – С. 392.

 • Братасюк М. Християнство як етноконсолідуючий чинник / Християнство і національна ідея – Київ–Тернопіль–Краків, 1999. – С. 48–53.

 • Бригідер І., Миндюк О. Ліга українських католицьких жінок Канади / Нарис історії конгресу Українців Канади в Торонто – Торонто, 1991. – 589 с.

 • Брик І. Що дасть нам ювілей “Просвіти” / Календар “Просвіти” – Львів, 1939. – С. 201–203.

 • Бугай М. Ф. Депортації населення з України в 30-50-ті роки / Український історичний журнал – Київ, 1990. – № 11. – С. 25–26.

 • Будзиновський Г. В обороні помісної УКЦеркви / Визвольний шлях – Лондон, 1985. – КН. 2. – С. 215–219.

 • Будурович Б. Ватикан, Польща й Українська Католицька Церква напередодні Другої світової війни / Сучасність – Мюнхен, 1983. – Ч. 12. – С. 92–105.

 • Буженко В. Українська Католицька Церква в Латинській Америці / Визвольний шлях – Лондон, 1968. – КН. 6. – С. 798–803.

 • Булига І. Проблеми викладання навчальної дисципліни “Християнська етика” в загальноосвітніх школах / Історія релігій в Україні. Науковий збірник. Праці ХШ–Ї Міжнародної наукової конференції. Книга 1. – Львів : Логос, 2003. –
  С. 106–108.

 • Бутринський М. Довкруги легалізації УКЦеркви / Церковний вісник – Чикаго, 1990. – Ч. 7. – С. 4–9.

 • Бучач і Бучаччина. Історично-мемуарний збірник. – Нью–Йорк–Лондон– Париж–Сідней–Торонто, 1972. – 869 с.

 • Бучко І. Пій ХI про піднесення богословських студій / Богословія – Львів, 1923. – Т. 1. – С. 82–85.

 • В ім’я наукового атеїзму / Вісті з Риму. Українська пресова служба – Рим, 1986. – Ч. 4. – С. 2–4.

 • В обороні помісної УКЦеркви в Польщі / Визвольний шлях – Лондон, 1985. – КН. 3. – С. 325–330.

 • В обороні Української Католицької Церкви / Сучасність – Мюнхен, 1975. –
  Ч. 1. – С. 106–108.

 • В підпіллю Церква міцніє / Вісті з Риму. Українська Пресова Служба – Рим, 1988. – Ч. 10. – С. 1–4.

 • В справі “місяця доброї преси” / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1931. – Ч. 4. – С. 12–14.

 • В справі опіки над студентами / Львівські Архієпархіальні відомості. – 1942. –
  Ч. 6. – С. 131–133.

 • В справі опіки священика над молоддю шкільною і доростом, що кінчить школу / Вісник Станиславівської єпархії – Станиславів, 1938. – Ч. IV. –VI. – С. 20–24.

 • В справі основування Марійського Товариства Молоді по школам і в справі збірки серед парохіян на ціли того ж Товариства / Вісник Станиславівської єпархії – Станіславів, 1933. – Ч. VІІ–ІХ. – С. 61–62.

 • В справі парохіяльних бібліотек / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1932. – Ч. 9. – С. 43–46.

 • В справі товариства “Каменярі” / Вісник Станіславівської єпархії – 1936. –
  Ч. 9–12. – С. 47–50.

 • В справі товариства “Скала” / Вісник Станіславівської єпархії – 1935. – Ч. 1-3. – С. 8–9.

 • В справі фахової освіти ремісничо-промислової молоді / Львівські Архієпархіальні відомості. – 1942. – Ч. 5. – С. 93–94.

 • В Україні посилюються релігійні переслідування / Визвольний шлях – Лондон, 1983. – КН. 11. – С. 1328–1329.

 • Ваврик М. По Василіанських Монастирях. – Торонто : Вид-во оо. Василіян, 1958. – 286 с.

 • Важкий шлях відновлення церкви / Визвольний шлях – Лондон, 1990. – КН. 6. – С. 708–709.

 • ВАКЛ в обороні катакомбних церков проти воюючого безбожництва / Визвольний шлях – Лондон, 1981. – КН. 11. – С. 1332–1333.

 • Василик М. Українські поселення в Аргентині. – Мюнхен : Український вільний університет, 1982. – 147 с.

 • Василик П. “З нами був Бог” / Визвольний шлях – Лондон, 1990. – КН. 11. –
  С. 1305–1311.

 • Васьків А. Греко-католицька церква і розвиток культурно-мистецьких традицій у 20-30 рр. ХХ ст. / Християнство і культура (матеріали Міжнародної наукової конференції) – Київ–Тернопіль, 1998 – С. 30–34.

 • Васьків А. Митрополит Шептицький про політичний радикалізм / Історія релігій в Україні. Праці Х-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 16–19 травня 2000 року). Книга І. – Львів : Логос, 2000. – С. 73–76.

 • Васьків А. Проблеми християнської родини у спадщині митрополита Андрея Шептицького / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004. Книга I. Львів: Логос, С. 125–129.

 • Васьків А. Українська греко-католицька церква в системі сучасних екуменічних відносин (на матеріалах концепції екуменічної позиції УГКЦ) / Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні – Київ, 2001. – 279 с.

 • Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава : ред. газ. “Полтавський вісник”,
  1994. – 191 с.

 • Великий А. ЧСВВ. Українське християнство – Передрук – 1990.– Еспанія, 221 с.

 • Великий А. Замітки на маргінесі “діяній” т. зв. Львівського Собору 1946 року. – Рим : Видавництво ОО. Василіян, 1969. – 133 с.

 • Великий А. Г. З літопису християнської України / Церковно-історичні радіолекції з Ватикану в 9–и т. Т. 1–9. – Рим : Вид-во оо. Василіян, 1969–1977.

 • Величавий Конгрес Марійських студентських Дружин у Львові / Місіонер – Жовква, 1937. – Ч. 7. – С. 161.

 • Вергун І. Наша Церква – Дюнкерк, 1996. – 58 с.

 • Верховинець С. Боротьба на Гуцульщині – Станіславів, – 1939. – Ч. 25. – 31 с.

 • Верховний архієпископ Йосиф Сліпий у Канаді і США / Сучасність – Мюнхен, 1968. – Ч. 10. – С. 106–110.

 • Взаємовідносини між душпастирями й учителями // Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1937. – Ч. VII. – С. 111–112.

 • Визначні повітові діячі : о. Іван Брикович / Історично – мемуарний збірник Чортківської округи – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1974. – С. 273–275.

 • Витанович І. Від панщини до державної свідомості / Бучач і Бучаччина (історико-мемуарний збірник) – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто, – 1972. – С. 829–847.

 • Витівський М. Катехитичне служіння в Україні / Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу – Львів : Свічадо, 2005. – С. 29–34.

 • Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали ІІІ Міжнар. Науково-практ. конф. Статті, доповіді, виступи. – Острог, 1997. – 444 с.

 • Виховне значення діточої літератури, а наше завдання / Рідна Школа – Львів, 1934. – Ч. 8. – С. 117–118.

 • Вихрущ А. В. Карагодін В. М. Тхоржевська Т. Д. Основи християнської педагогіки – Тернопіль : Освіта, 1999. – 167 с.

 • Вишневський О. Сучасне українське виховання. Пед. нариси. – Львів : Львів. обл. науково-метод. інст-т освіти; Львів. обл. пед. тов-во ім. Г. Ващенка, 1996. – 238 с.

 • Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки – Дрогобич: Коло, 2003. – 523 с.

 • Вишневський О. І., Кобрій О. М., Чепіль М. М. Теоретичні основи педагогіки : Курс лекцій / [ред.-упоряд. О. Вишневський]. – Дрогобич : Відродження,
  2001. – 268 с.

 • Відвідини Верховного Архієпископа Йосифа Сліпого в Канаді і в США / Сучасність – Мюнхен, 1973. – Ч. 7–8. – С. 169–172.

 • Відгуки чужомовної преси на смерть патріарха Сліпого / Сучасність – Мюнхен, 1984. – Ч. 12. – С. 115.

 • Відкритий лист Голові Президії Верховної Ради СРСР тов. Горбачову М. С. / Патріархат – Нью-Йорк, 1989. – Ч.11. – С. 13–15.

 • Відкриття греко–католицької Богословської Академії у Львові / Нива – Львів, 1929. – Ч. 10. – С. 392–394.

 • Відозва Богословського Наукового Товариства / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1933. – Ч. IV. – С. 68–69.

 • Відозва митр. Андрея Шептицького до народу з приводу вбивства дир. гімназії І. Бабія / Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Документи і матеріали 1899-1944. Т. II. Церква і суспільне питання. Книга I. Пастирське вчення та діяльність. – Львів : Місіонер, 1998. – С. 480–481.

 • Вісник Станіславівської Єпархії. – Станіславів, 1892. – Ч. І. – С. 2.

 • Вісник Станіславівської Єпархії. – Станіславів, 1898. –Ч. VІ. – С. 76; Ч. VІІ. – С. 93–94.

 • Вісник Станіславівської Єпархії. – Станіславів, 1899. – Ч. VІІ. – С. 67.

 • Вітко Д. Москва і Українська Греко-Католицька Церква // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник за заг. ред. проф. Б. Ланового – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 52–55.

 • Вітошинська О. Український патріарх у світлі чужинної преси / Визвольний шлях – Лондон, 1985. – КН. 2. – С. 141–159.

 • Вказівки для душпастирів : Як протидіяти поширюванню безбожництва і сектярства / Нива – Львів, 1927. – Ч. 7–8. – С. 254–257.

 • Владика Гліб (Лончина) Катехиза Патріарха Йосифа – Ісповідника віри / Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу – Львів : Свічадо, 2005. – С. 156–164.

 • Владика Петро (Стасюк) Привітання та напрямні для конференції / Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу – Львів : Свічадо, 2005. – С. 10–14.

 • Возняк М. Відложений ювілей п’ятдесятилітньої діяльності товариства “Просвіта” / Календар “Просвіти” – Львів, 1920. – С. 185–190.

 • Возняк М. Століття “Читанки” Маркіяна Шашкевича // Шлях виховання і навчання. – Львів, 1936. – КН. 2. – С. 65–76.

 • Войналович В. Українська греко-католицька Церква в умовах антирелігійної кампанії кінця 50-х – поч. 60-х років ХХ ст. / Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції. Книга І. – Львів : Логос, 2001. – С. 145–151.

 • Волинець О. О. Функціонування Української Греко-Католицької Церкви в контексті державно-церковних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 „Релігієзнавство” / О. О. Волинець. – К.,
  2003. – 20 с.

 • Волошин Ю. Ліквідація Української Греко-Католицької Церкви / Визвольний шлях – Лондон, 1996. – КН. 3 – С. 335–349.

 • Волянський О. До теперішнього становища руского духовеньства / Нива – Львів, 1909. – Ч. 5. – С. 161–164.

 • Волянюк Р. Я. Педагогічний аспект опіки дітей і молоді в Галичині (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Р. Я. Волянюк. – Івано-Франківськ, 2005. – 19 с.

 • Воробець І. В. Освіта дорослих у Галичині (1891-1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / І. В. Воробець. – Івано-Франківськ, 2001. – 19 с.

 • Воронін О. Відродження у вирі війни / Український Православний календар. – 1988. – № 6. – С. 34–39.

 • Временникъ Института Ставропигійского. – Львôвъ, годъ изданія осьмнадцятый. – 1881. – С. 169–170.

 • Всемирная история в десяти томах. – Москва, 1959. – Т. 6. – 830 с.

 • Всяка – хроніка / Богословія – Львів, 1934. – Т. ХII. – КН. I. – С. 82.

 • Всячина / Нива – Львів, 1921. – Ч. 6–7. – С. 225.

 • Гаврилів М., ЧСВВ. Струсь знову ховає голову в пісок / Патріярхат – Нью–Йорк, 1989. – Ч. 4. – С. 26–28.

 • Гаврилова Н. До питання про правові засади викладання християнської етики в середній школі / Наукові Записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – 2002. – № 4. –
  С. 112–115.

 • Гаврищак І. І. Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / І. І. Гаврищак. – Івано-Франківськ, 2000. – 19 с.

 • Гадка велика и спасительна для Руси / Временникъ Института Ставропигійского. – Львôвъ, 1866. – С. 157–161.

 • Гайдук Р. Суспільний Катехизм – Станіславів : Скала, 1938. – 92 с.

 • Гайковський М. “Соборно-більшовицький” прозелітизм Московської Патріархії і ліквідація Греко-Католицької Церкви в Україні / Київська Церква. – 2000. –
  № 3. – С. 11–18.

 • Гайковський М. Греко-католицька церква як чинник українського державотворення (1946-1996 рр.) / Берестейська унія (1596-1996 рр.) статті й матеріали – Львів, 1996. – С. 38–44.

 • Гайовський О. Громадянська праця священика / Нива – Львів, 1928. – Ч. 7. –
  С. 237–242.


 • Гайсинський А. Патріарх Йосиф Сліпий у єднанні українського духовенства / Український світ – К., 1994. – Ч. 1–2. – С. 33.

 • Галандюк А. Від чого залежить успіх початкової науки релігії / Сівач – Львів, 1939. – Ч. 1. – С. 36–38.

 • Галандюк А. Про високе завдання учителя / Сівач – Львів, 1937. – Ч. 7–8. –
  С. 193–240.


 • Галандюк А. Про методику науки релігії / Нива – Львів, 1929. – Ч. 5. –
  С. 179–185.


 • Галів М. Чи справді від київського митрополита Філарета залежить доля легалізації УГКЦеркви в Україні / Патріярхат – Нью–Йорк, 1989. – Ч. 9. – С. 10–13.

 • Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка : теорія та історія : Навч. посібник. – К. : Вища школа, 1995. – 237 с.

 • Галущинський М. Народна освіта і виховання народу: Методи і ціли. – Львів: “Просвіта”, 1920. – 34 с.

 • Галущинський М. Національне виховання. Статті й замітки. – Львів : Біб-ка “Учительського слова”, 1920. – 30 с.

 • Галущинський М. Організм нашого обряду / Нива – Львів, 1914. – Ч. 12. – С. 329–343.

 • Галько О. Церква як консолідуючий чинник громад української діаспори / Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Тези доповідей. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції (8-10 березня 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 102–104.

 • Гарат Р. М. Діяльність товариства “Просвіта” в Галичині (1868-1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / Р. М. Гарат. – Чернівці, 2004. – 17 с.

 • Гарват М. Особа катехита в житті церкви // Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу – Львів : Свічадо, 2005. – С. 38–44.

 • Гаряче вітаємо Верховного Архієпископа / Визвольний шлях – Лондон, 1970. – КН. 5. – С. 517–522.

 • Гвать І. Скільки українців у Чехо-Словаччині? / Сучасність – Мюнхен, 1981. – Ч. 2. – С. 82–85.

 • Геник Л. Я. Релігійно-моральне виховання в навчальних закладах Східної Галичини (кінця ХІХ – поч. ХХ ст.) – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 271 с.

 • Герасимович І. Балянс українського шкільництва під Польщею / Діло – Львів, 1930. – Ч. 232. – С. 2.

 • Герета І. Мистецтво в житті митрополита Андрея Шептицького як вищий вияв промислу Божого / Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчя від часу введення на митрополичий престіл у Львові Слуги Божого Андрея Шептицького (27 жовтня 2001 р.) – Тернопіль : Астон, 2002. – С. 52–71.

 • Гіль З. Українська католицька помісна церква над прірвою / За рідну церкву – Торонто, 1975. – Ч. 75. – С. 5–24.

 • Гірняк Ю. Плян навчання релігії в народних школах – Станиславів, 1932. – 16 с.

 • Гладка Г. Л. Суспільно-політична діяльність митрополита Андрея Шептицького (1899-1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / Г. Л. Гладка. – Чернівці, 2000. – 18 с.

 • Глинка Л. Чи потрібне є об’єднання українських священиків – абстинентів і симпатиків протирелігійного руху в однім товаристві / Нива – Львів, 1932. –
  Ч. 10. – С. 362–365.


 • Глібчук П. “Патріарх Йосиф Сліпий”. Через терня випробувань до зірок небесної слави – Тернопіль : Плай, 2002. – 127 с.

 • Глодзінський А. Організація церковних братств / Нива – Львів, 1910. –
  Ч. 15-16. – С. 441–451.

 • Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772–1880) – Відень, 1917. – 83 с.

 • Гнот С. І. Доброчинна діяльність греко-католицької церкви у 1921–1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / С. І. Гнот. – Львів, 2003. – 20 с.

 • Говда А. Душпастир поза мурами святині / Нива – Львів, 1913. – Ч. 18–19. –
  С. 545–550.


 • Голинський П. Марійські Організації молоді серед нових труднощів і перед новими завданнями / Методика праці в Марійських організаціях – Львів, 1935. – С. 15-25.

 • Головацкій Я. Граматика руского язика. – Львôвъ, 1849. – 219 с.

 • Головацкій Я. Хрестоматія церковно-словенская и древно-руская в пользу оучениковь вышшои гимназіи въ цђс. кор. Австрійской державђ. – Въ Вђдни, 1854. – 358 с.

 • Головащенко С. І. Історія християнства. Курс лекцій : Нав. посібник. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.

 • Головин Б. “Я зрадником не був і не стану”, – сказав отець Мирон Кордуба під час допиту в КГБ / Подільське слово – Тернопіль, 1993. – 9 жовтня. – С. 3.

 • Головин Б. Мученики та ісповідники української церкви ХХ століття – Тернопіль : Просвіта, 2000. – 244 с.

 • Головин Б. Невтомний місіонер / Божий сіяч – Тернопіль, 1997. – червень. – С. 5.

 • Головин Б. Українська національна церква і “Третій Рим” / Ідея національної церкви в Україні (матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції) – Тернопіль, 1997. – С. 21–23.

 • Голод В. Переволока – Бучач і Буччачина (історико-мемуарний збірник) – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто – 1972. – С. 613–616.

 • Голос України. – 1991. – 6 червня.

 • Голубченко І. Греко-католицька церква і національно-визвольний рух в західноукраїнських землях ( 30-ті – 40-ві роки ХХ ст.) / Церква і соціальні проблеми. Енцикліка “Сотий рік” – Львів, 1993. – С. 288–297.

 • Гомилетични уваги для молодыхъ проповђдникôвъ / Рускій Сіонъ – Львôвъ, 1871. – С. 143–146.

 • Гончарук Т. Галицькі митрополити – Тернопіль : Горлиця, 2002. – 112 с.

 • Гончарук Т. В. Виборчий рух галицьких українців наприкінці ХІХ ст. – 1914 р. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / Т. В. Гончарук. – Київ, 1998. – 16 с.

 • Гоцький В. УКЦерква – не сповнила покладених на себе надій / Визвольний шлях – Лондон, 1989. – КН. 7. – С. 877–883.

 • Гринів О. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог – Львів : Видавництво
  оо. Василіан “Місіонер”, 1994. – 158 с.

 • Гриньох І. Знищення Української Католицької Церкви російсько-більшовицьким режимом / Сучасність – Мюнхен, 1970. – Ч. 7–8. – С. 153–181; Ч. 9. – С. 53–75.

 • Гриньох І. Слуга Божий Андрей – Благовісник єдности – Мюнхен, 1961. – 220 с.

 • Гриньох І. Собор, який для нас не відбувся – Мюнхен, 1967. – 39 с.

 • Гриньох І. Українська церква перед обличчям нових завдань на європейському сході / Сучасність – Мюнхен, 1973. – Ч. 7–8. – С. 140–169.

 • Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної нації ХІХ – ХХ ст. – Київ, 1996. – 356 с.

 • Грицюк Ф. Українське шкільництво в програмах і діяльності політичних об’єднань Західної України (1935-1938 рр.) / Розбудова держави – Київ, 1997. – № 12. – С. 48–53.

 • Гром’як Р. Українська греко-католицька церква : розп’яття і воскресіння / Тернопіль, 96. Регіональний річник. – Тернопіль, 1996. – С. 212–213.

 • Грушевський М. Ілюстрована історія України – К. : Освіта, 1990. – 524 с.

 • Гудима А. М. Релігієзнавство – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 262 с.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка