Тернопільський національний економічний університетСторінка5/8
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Катехизм – Львів, б. р. – 100 с.

 • Катехизм для шкіл народних – Львів, 1894. – 181 с.

 • Катехизм теперішній і будучий / Нива – Львів, 1914. – Ч. 12. – С. 362–364.

 • Католицька Акція / Місіонер – Жовква, 1938. – Ч. 3. – С. 59–60.

 • Католицька Акція і суспільно-політичне питання / Нива – Львів, 1938 –
  Ч. 7–8. – С. 275–278.

 • Католицька преса, радіо та кіно / Місіонер – Жовква, 1938. – Ч. 10. –
  С. 225–226.

 • Католицька суспільна робота / Місіонар – Жовква, 1912. – Ч. 3. – С. 88–92.

 • Католицька Церква в Західній Україні – Видавництво й Друкарня оо. Василіан, Модер. Алта, 1947. – 64 с.

 • Католицьке духовенство / Місіонар – Жовква, 1939. – Ч. 3. – С. 58–59.

 • Катрій Ю. Я. ЧСВВ. Пізнай свій обряд – Нью–Йорк – Рим, 1982. – 493 с.

 • К-А-У-М / Нива – Львів, 1933. – Ч. 10. – С. 361–365.

 • Качала С. Яка ціль Галицько-Руської Матиці / Слово – Львів, 1865. – № 21. – С. 7.

 • Качмар В. “Патріарх Йосиф”. Обновник української католицької церкви – Чикаго, 1976. – 32 с.

 • Качмар В. Ідея екуменізму й одного патріархату в слуги Божого Андрея і патріарха Йосифа Сліпого / Патріархат – Нью–Йорк, 1984. – Ч. 9. – С. 9–12.

 • Квіт О. Вчім і виховуймо / Нива – Львів, 1934. – Ч. 8. – С. 271–274.

 • Квіт О. До студій над релігійним вихованням / Нива – Львів, 1933. – Ч. 8. – С. 290–292.

 • Квіт О. За поширення релігійної літератури / Нива – Львів, 1938. – Ч. 10. – С. 353–355.

 • Квіт О. Працюймо в Христовій любові / Нива – Львів, 1939. – Ч. 4 – С. 121–125.

 • Квіт О. Як помогти священикам в навчанню релігії / Нива – Львів, 1934. –
  Ч. 2. – С. 60–62.


 • Квітковський Д. Боротьба за свободу в Україні – Торонто, 1968. – 67 с.

 • Кедринський В. Міжобрядові справи // За нові методи душпастирської праці – Львів, 1936. – С. 77-85.

 • Кирилюк Г. Прислужники паліїв війни / Під чорними крилами Ватикану – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1955. – С. 45-58.

 • Киричук О. Державно-правове регулювання діяльності Української греко-католицької церкви в Україні / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004 р. – Книга І. – Львів : Логос, 2004. – С. 275–282.

 • Киричук О. С. Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / О. С. Киричук. – Львів, 2001. – 19 с.

 • Кияк С. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 631 с.

 • Кияк С. Українська діаспора як символ церкви - паломниці: проблеми і перспективи / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004. – Книга І., Львів : Логос, 2004. – С. 288–293.

 • Кіянка Ч. Причинок до дискусії про польсько-українські стосунки / Сучасність – Мюнхен, 1985. – Ч. 4. – С. 113–119.

 • Клейнер І. Національні проблеми останньої імперії – Париж, 1978. – 406 с.

 • Климишин І. Вчені знаходять Бога. (Вступ до християнської апологетики). – Монастириськ, 1993. – 41 с.

 • Климишин М. Про переслідування української католицької церкви на Пряшівщині після 1945 року / Визвольний шлях – Лондон, 1982. – КН. 6. –
  С. 753–758.

 • Книжка // Життя і знання – Львів, 1934. – Ч. 10. – С. 173.

 • Ковалів С. Вартість молитви / Місіонар – Жовква, – 1937. – Ч. 10. – С. 216–217.

 • Коваль С. Виховуємо учнівську молодь на християнських вартостях / Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. Наукові записки.
  Т. 3. – Острог, 2000. – С. 353–358.

 • Ковальський В. Руска читанка для низшои гімназіи. Часть 1. В Вђдни,
  1852. – 368 с.

 • Ковальчук І. Моральне виховання учнів українських шкіл Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дисер. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.

 • Козак М. Пом’яни Господи, душі слуг твоїх / Перемишль – Львів : Свічадо, 2002. – 278 с.

 • Козлинський Д. Катехитичне служіння в Бразилії / Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу – Львів : Свічадо, 2005. – С. 107–112.

 • Колодний А. “Україна в її релігійних виявах” – Львів : Сполох, 2005. – 336 с.

 • Колодний А. Андрей Шептицький про будівництво рідної хати / Християнство і національна ідея – Київ –Тернопіль–Краків, 1999. – С. 17–23.

 • Колодний А. Україна в релігійних виявах – Львів : Сполом, 2005. – 336 с.

 • Колодний А. М., Филинович Л. О. Релігійна духовність українців : вияви, постаті, стан. – Львів : Логос, 1996. – 82 с.

 • Коляса І. В. Освіта в радянській Україні. – Торонто, 1972. – 246 с.

 • Комар М. Перший Надзвичайний Римський синод в історичній ситуації УКЦ / Дорога, правда і життя 988-1988. Ювілейний збірник матеріалів для відзначення тисячоліття українського християнства – Торонто, 1988. –
  С. 183–202.

 • Комітет учасників свята “Українська Молодь Христові” / Львівські Архієпархіяльні відомості –Львів, 1933. – Ч. 1. – С. 28–30.

 • Комунікат Управи Марійського Товариства Молоді / Новий Час – Львів, 1939. – 23 березня. – С. 14.

 • Кондратюк К, Мичка В. Роль “Просвіти” у пробудженні національної свідомості українського народу / Тернопіль. – 1993. – № 4. – С. 59–61.

 • Констатація фактів релігійного життя вірних УКЦ / Хрест – Львів–Торонто, 1988. – № 1. – С. 7.

 • Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996р. – К. : видавництво “Право” Українська Правнича Фундація, 1996. – 63 с.

 • Конституція Українського Католицького Університету ім. Св. Климентія Папи / Благовісник – Кастельгандольфо, 1967. – КН. 1–2. – С. 75–85.

 • Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні : Педагогічні концепції. – К. : Школяр, 1997. – 149 с.

 • Концепція екуменічної позиції Української греко-католицької церкви / Людина і світ. – Київ, 2000. – № 7. – С. 36–42.

 • Корнейко А. О. Суспільно-політичний розвиток України в 1953-1964 рр. (за матеріалами західних областей України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / А. О. Корнійко. – Львів, 1999. – 21 с.

 • Королько А. З. Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / А. З. Королько. – Чернівці, 2002. – 20 с.

 • Короткі вісті / Визвольний шлях – Лондон, 1988. – КН. 6. – С. 702–704.

 • Коротков М. Д. Реакційна суть “соціального християнства” – Київ, 1964. – 153 с.

 • Косик В. Україна в другій світовій війні : У документах. – Львів : Місіонер, 1998. – Т. 2. – 383 с.

 • Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. – Париж–Нью–Йорк–Львів : Атлас, 1993. – 530 с.

 • Косів М. Вернімося до джерел. Книга друга. – Львів : Логос, 2005. – 300 с.

 • Косів М. На потребу дня. – Львів : Товариство української мови імені Тараса Шевченка, 1990. – 105 с.

 • Костельник Г. Propter esum … // Нива – Львів, 1926. – Ч. 7–8. – С. 233–236.

 • Костельник Г. Моральне зло // Нива – Львів, 1925. – Ч. 11–12. – С. 382–388.

 • Костельник Г. Світ як вічна школа – (фільософічні розважання) – Львів,
  1931. – 59 с.

 • Костельник Г. Християнська апольогетика – Львів, 1925. – 176 с.

 • Коструба Т. Як Москва нищила українську церкву – Львів, 1995. – 160 с.

 • Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків : довідник з історії України – К. : Україна, 1993. – 380 с.

 • Кочан Н. До питання про соціальні функції зарубіжного українського греко-католицизму / Церква і соціальні проблеми. Енцикліка “Сотий рік” – Львів, 1993. – С. 196–204.

 • Кочан Н. Зарубіжний український католицизм: історія і сучасність / Політика і час – К. : Преса України, 1994. – № 2. – С. 62–71.

 • Кочан Н. Український католицизм в екуменічному вимірі / Філософська і соціологічна думка – Київ, 1995. – № 7–8. – С. 3–30.

 • Кошетар У. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини (1900-1939 рр.) : Навч. посіб. – К. : МАУП, 2005. – 128 с.

 • Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. Курс лекцій : Навч. посібник для студентів пед. навч. закл. та універ. – Тернопіль, 1994. – 359 с.

 • Кравець М. До питання про русько-українську радикальну партію у Східній Галичині в 90-х роках ХІХ ст. / З історії західноукраїнських земель – Київ, 1957. – 249 с.

 • Кравчук А. Зміни Української Греко-Католицької ідентичності : канадський погляд / Українське суспільство на шляху перетворень : західна інтерпретація за ред. В. Ісаїва – К. : КМ Академія, 2004. – С. 173–182.

 • Кравчук А. Митрополит Андрей Шептицький та Іван Франко про християнську соціальну акцію / Соціальна доктрина Церкви – Львів : Свічадо, 1998. –
  С. 248–274.

 • Кравчук А. Християнська соціальна етика під час німецької окупації Галичини 1941–1944 : митрополит Андрей про солідарність, опір владі на захист святості життя / Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Число 2. – Львів, 2000. – С. 224–269.

 • Крамар П. П., Чернышев В. С. Научный атеизм : философско-мировоз­зренческое обоснование – Киев, 1989. – 80 с.

 • Красевич Ю. Свічка в грудях. Статті в пресі. Відгуки. Листування. – Тернопіль, 1997. – 305 с.

 • Крив’як Б. Роль УГКЦ та її преси в консолідації Українського галицького суспільства / Історія релігій в Україні. Праці X-ї міжнародної наукової конференції. Книга I. – Львів : Логос, 2000. – С. 211-223.

 • Крив’як Б. Ювілей інституту історії Церкви / Патріархат – Нью–Йорк, 1998. – Ч. 11. – С. 20–21.

 • Крип’якевич І. Історія України – Львів : Світ, 1990. – 520 с.

 • Кровицька О. “Русалка Дністрова” в угорській стоянці / Українське слово. – 1998. – 31 груд. – С. 3.

 • Крупа Л. Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX - першої половини XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01“Історія України” / Л. Л. Крупа. – Чернівці, 2003. – 20 с.

 • Крупський І. Українська релігійно-церковна журналістика в національно-патріотичному вихованні народу (історичний аспект) / Церква і соціальні проблеми. Енцикліка “Сотий рік” – Львів, 1993. – С. 399–408.

 • Кугутяк М. Галичина : сторінки історії – Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.

 • Кузик Д. Із поклоном патріархові Йосифові / Визвольний шлях – Лондон,
  1992. – КН. 4. – С. 387–390.

 • Кузик Д. Наступ на нашу церкву продовжується / Патріархат – Нью–Йорк, 1984. – Ч. 6. – С. 17–18.

 • Кулик В. Якої методи належить нині держатися в уділюванні науки релігії в народній школі і церкві / За нові методи душпастирської праці – Львів, 1936. – С. 50–58.

 • Кульчицький В. Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань (на матеріалах західного регіону України, 20-50 рр. ХХ ст.). – Тернопіль : Видавничий відділ ТЕІПО, 2001. – 123 с.

 • Кульчицький С. Нове средство успішного душпастирування / Нива – Львів, 1909. – Ч. 7. – С. 239–241.

 • Курляк І. Є. Народне шкільництво у Галичині (друга половина ХІХ–початок ХХ століття) / Педагогіка і психологія – Київ, 1995. – № 1. – С. 144–151.

 • Курляк І. Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864–1918 рр.) – Львів, 1997. – 221 с.

 • Курляк І. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ–перша половина ХХ століття) – Тернопіль : Підручники та посібники, 2000. – 328 с.

 • Курляк І. Є. Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктор. пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / І. Є. Курляк. – Київ, 2000. – 43 с.

 • Кухарська В. Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. [ред.
  Б. Лановий]. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 56–60.

 • Кучма Л. Україна не Росія – Москва: Время, 2004. – 560 с.

 • Лавренюк В. А. Музейними засобами / Ефективність атеїстичного виховання – Львів : Каменяр, 1984. – С. 70–77.

 • Лагодич М. Місце та роль релігійної освіти у громадянському суспільстві / Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – Вип. 203–204. – Філософія. – С. 131–135.

 • Лановик Б., Макар Ю. До питання про дослідження історії української еміграції на сучасному етапі / Українська еміграція в історії та літературі – Тернопіль, 1996. – С. 6–11.

 • Лановик Б. Д., Матейко Р. М., Матисякевич З. М. Історія України : Навчальний посібник – К. : Знання, 2000. – 574 с.

 • Лев Я. Товариство руских катехитів / Нива – Львів, 1909. – Ч. 21. – С. 721–724.

 • Левицький В. Історія виховання і навчання – Львів, 1925. – 184 с.

 • Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців, 1848–1914. – Жовква, 1927. – Т. 2. – С. 433–476.

 • Ленцик В. Визначні постаті української церкви : митрополит Андрей Шептицький і патріарх Йосиф Сліпий – Львів : Свічадо, 2001. – 604 с.

 • Ленцик В. Собор 1946 року у Львові / Берестейська унія (1596-1996) статті й матеріали – Львів, 1996. – С. 122–123.

 • Лещук О. Дружинниця непересічна / Вісник Марійських Товариств – Львів, 1938. – Ч. 1–2. – С. 7–12.

 • Лещук О. Методика праці в Марійських Дружинах середньошкільної мужицької молоді / Методика праці в Марійських організаціях – Львів, 1935. – С. 58–73.

 • Лещук О. Під нинішню хвилю / Нива – Львів, 1927. – Ч. 11. – С. 297–303.

 • Липинський В. Релігія і церква в історії України / Політологічні читання. – 1994. – № 1. – С. 259.

 • Лиско В. Душпастир і вимоги часу / Нива – Львів, 1926. – Ч. 7–8. – С. 251–258.

 • Лиско В. Душпастир поза церквою / Нива – Львів, 1927. – Ч. 7–8. – С. 246–249.

 • Лиско В. Марійське Товариство Молоді / Нива – Львів, 1922. – Ч. 3–4. – С. 129–133.

 • Лиско В. Як нині душпастир має приготовлятися до проповіди? / За нові методи душпастирської праці – Львів, 1936. – С. 38–49.

 • Лиско В. Як перевести Католицьку Акцію на селі / За нові методи душпастирської праці – Львів, 1936. – С. 69–76.

 • Лист Блаженнішого Йосифа до українських владик і вірних у Бразилії / Визвольний шлях – Лондон, 1978. – КН. 6. – С. 671–673.

 • Лист гостя з України / Патріархат – Нью-Йорк, 1988. – Ч. 12. – С. 25–26.

 • Лист митрополита Андрея Шептицького до папи Пія ХІІ / Патріархат – Нью–Йорк, 1987. – № 2. – С. 6–9.

 • Лист Раднаркому УРСР до членів ініціативної групи по ліквідації УГКЦ в Західній Україні. / Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. Т. 1. (1939–1953) – Київ, 1995. – 747 с.

 • ЛисякРудницький І. Напрями української політичної думки / ЛисякРудницький І. Історичні есе. – К. : Основи, 1994. – В 2-х томах. – Т. 2. – С. 63–93.

 • Литвиненко О. Проблема українського шкільництва та збереження рідної мови і культури українців у Польщі (90–ті рр. XX ст.) / Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Тези доповідей. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції (8–10 березня 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 219–222.

 • Лиха преса / Місіонер – Жовква, 1937. – Ч. 12. – С. 269.

 • Лівінський М. М. Атеїстичне виховання – важлива ділянка партійної роботи / Ефективність управління атеїстичним вихованням – Львів : Каменяр, 1984. – С. 3-14.

 • Літинський Я. Жахлива дійсність у світлі цифр / Відродження – Львів, 1938. – Ч. 4. – С. 40–41.

 • Літинський Я. Примірність священика / Нива – Львів, 1929. – Ч. 7–8. – С. 254–263.

 • Літопис голготи України. Репресована Церква. [у 2 т.]. – Дрогобич : Видавнича фірма “Відродження”, 1994. – 526 с.

 • Лозинський А. Розвиток української церкви в Канаді / Історія релігій в Україні (Праці Х-ї міжнародної наукової конференції) Книга І. – Львів : Логос, 2000. – С. 223–231.

 • Лозинський М. Сорок літ діяльності “Просвіти” – Львів, 1908. – 72 с.

 • Лозинський М. В. Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіянського Чину у Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / М. В. Лозинський. – Львів, 2004. – 20 с.

 • Лончина Б. Завдання патріархальних товариств / Патріархат – Нью–Йорк,
  1984. – Ч. 12. – С. 20–23.

 • Лончина Б. Українська Католицька Церква і ми – Мюнхен–Міттенвальд,
  1946. – 12 с.

 • Лубський В. І. Релігієзнавство – Київ, 1997. – 479 с.

 • Лужицький Г. У 15-ліття знищення української католицької церкви на Західній Україні / Альманах Гомону України на рік 1961 – Торонто, 1961. – С. 122–132.

 • Лужний Р. Тисяча років християнської культури на Україні / Греко-католицький календар – Варшава, 1988. – С. 44–53.

 • Лужницький Г.Українська церква між Сходом і Заходом : нарис історії Української Церкви. – Філадельфія : Провидіння, 1954. – 723 с.

 • Луїза (Цюпа), СНДМ Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу – Львів : Свічадо, 2005. –
  С. 99–106.

 • Лучинський Й. ЧСВВ Методика праці в Марійських організаціях дівчат-служниць / Методика праці в Марійських організаціях – Львів, 1935. – С. 75–81.

 • Любачівський І. Евлогія кардиналові Й. Сліпому / Патріархат – Нью–Йорк, 1984. – Ч. 10. – С. 10–12.

 • Любінець І. Кардинал Йосиф Сліпий про релігійні основи національного єднання українців / Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні – Київ, 2001. – С. 103–108.

 • Мадей Н. Політичні й догматичні мотиви Львівського собору 1946 року в працях о. Гавриїла Костельника / Історія релігій в Україні. Праці Х-ї міжнародної наукової конференції. Книга І. – Львів : Логос, 2000. – С. 231–239.

 • Мадей Н. М. Концепція Української Греко-Католицької Церкви в контексті історії українських церков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 09.00.11 „Релігієзнавство ” / Н. М. Мадей. – Київ, 2001. – 20 с.

 • Макарушка О. Наука виховання – Львів, 1922. – 152 с.

 • Макарушка О. Парох і учитель – Львів, 1906. – Ч. 13–14. – С. 185–188.

 • Макарчук С. Москвофільство : витоки та еволюція ідей (середина ХІХ ст. – 1914 р. ) / Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1997. –
  Вип. 32. – С. 82–98.


 • Макух М. Веденє шкільної дітвори поза школою / Учитель – Львів, 1912. –
  Ч. 2. – С. 48–50.


 • Малий підручник (для вжитку провідників і членів архибратства) – Львів–Станіславів, 1938. – 88 с.

 • Малоні Д. А. Патріархат УКЦеркви – вимога канонів і життя // Визвольний шлях – Лондон, 1976. – КН. 3. – С. 277–284.

 • Мандрик М. В. Становлення ідеології інтегрального націоналізму в інтелектуальній спадщині української еміграції (1920-1930 рр.) : автореф. дисер. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” /
  М. В. Мандрик. – Київ, 2005. – 20 с.

 • Марден О. Воля і успіх – Львів, 1930. – 101 с.

 • Маринович М. І досвід світу, і світ традиції ... // Людина і світ – Київ, 1998. –
  № 10. – С. 2–9.

 • Марійська Дружина учениць у гімназії С.С. Василіянок у Станіславові
  (1936/37 рр.) / Вісник Марійських Товариств –Львів, 1938. – Ч. 1–2. – С. 23–24.

 • Марійське Товариство Молоді / Нива –Львів, 1926. – Ч. 6. – С. 227–228.

 • Марійські дружинниці, вітайте / Вісник Марійських Товариств – Львів, 1938. – Ч. 1–2. – С. 1–2.

 • Маркевич Й. ЧСВВ Вказівки для провідників Марійських Дружин / Нива – Львів, 1925. – Ч. 7–8. – С. 266–270.

 • Маркусь В. Патріярх Йосиф Сліпий / Сучасність – Мюнхен, 1984. – Ч. 11. – С. 4–9.

 • Маркусь В. Українська Католицька Церква в 1976 році / Церковний календар-альманах на 1977 рік. – Чикаго, 1977. – С. 22–33.

 • Маркусь В., Іванків Є. Берестейська унія в сучасному насвітленні (критична аналіза) – Чикаго, 1976. – 44 с.

 • Маркусь Д. Українськими слідами по Римі й Італії – Нью–Йорк, 1988. – 79 с.

 • Мартирологія Українських церков – Торонто–Балтимор, 1985. – Т. 2. –
  С. 56–57.

 • Марунчак М. Канадійська Теребовля – Вінніпег, 1964. – 40 с.

 • Марунчак М. Питання патріярхату у Львові в 1842 і 1880 роках / Сучасність – Мюнхен, 1970. – Ч. 5. – С. 94–103.

 • Марусин М. Божественна Літургія в давніх підземеллях та новітні катакомби / Церква і релігія в Україні: 50 літ після Жовтневої революції (1917–1967). Збірник доповідей конференції Українського Вільного Університету в Мюнхені (5-7 липня 1968 р.). [ред.-упоряд. В. Янів]. – Мюнхен, 1984. – С. 156–172.

 • Марусин М. Погляд на виховання кандидатів духовного стану на Україні – Рим, 1964. – 55 с.

 • Марусин М. Українська Церква на дорозі до катокомб / Тисячоріччя українського християнства. Радіопроповіді з Ватикану. – Рим : Видавництво ОО. Василіян, 1990. – С. 308–312.

 • Марушкевич А. Напрямки самовдосконалення особистості у науковій спадщині І.Огієнка / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія педагогіка. – Тернопіль, 1999. – С 30–34.

 • Матейко Р. Церква, як фактор збереження етнічної самосвідомості зарубіжного українства / Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. Щорічник. [ред.
  Б. Лановий]. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С.70–76.

 • Матковський С. Рятуймо нашу дітвору / Нива – Львів, 1929. – Ч. 5. – С. 161–166.

 • Матла З. Митрополит А. Шептицький і українське підпілля / Визвольний шлях – Лондон, 1977. – КН. 3. – С. 289–297.

 • Маянської Л. П. Критика идейных основ союза украинского буржуазного национализма и униатской церкви : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. ист. наук : 07.00.01 – Л., 1976. – 19 с.

 • Меморандум / Патріархат – Нью–Йорк, 1997. – Ч. 10. – С. 6.

 • Ми голодуємо за легалізацію УКЦ / Патріярхат – Нью–Йорк, 1989. – Ч. 10. – С. 3.

 • Ми самі винні трохи, що воно так є / Нива – Львів, 1933. – Ч. 9. – С. 339–342. – Ч. 10. – С. 368–372.

 • Мигович І. Українська церква і український буржуазний націоналізм. – К. : Вища школа, 1981. – 142 с.

 • Миньковецький Д. Антинародная деятельность униатской церкви в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. на стиск. науч. степени канд. ист. наук : 07.00.01 – Л., 1974. – 17 с.

 • Миронюк І. Посоромлення Ватикану на західноукраїнських землях / Православний вісник. – 1962. – Ч. 1. – С. 34–45.

 • Митрополит Андрей Шептицький на службі Хрестовій Церкві / Визвольний шлях – Лондон, 1988. – КН. 4. – С. 409–420.

 • Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Церква і суспільне питання. Документи і матеріали 1899-1944. – Львів : Місіонер, 1988. Т. II. – 570 с.

 • Митрополит Андрей Шептицький. Правдива віра (пастирський лист до вірних на Буковині, Станіславівської епархії 1900 р.) – Люблін, 1900. – 52 с.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка