Тернопільський національний економічний університетСторінка6/8
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Митрополит Андрей. До Духовенства про катихизацію / Львівські Архієпархіяльні відомості – Львів, 1937. – Ч. III. – С. 27–29.

 • Митрополит Андрей. Послання до Духовенства на Великий Піст 1935 рік / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 15 лютого 1935 р. – С. 25–46.

 • Митрополит Андрей. Уряд сповідника / Львівські Архієпархіяльні відомості – Львів, 1935. – Ч. 1. – С. 5–17.

 • Митрополит Й. Сліпий. Історія Вселенської Церкви на Україні – Т. 4. – Частина перша. – Рим, 1996. – 522 с.

 • Мищишин І. Я. Моральне виховання української молоді в процесі співпраці школи, греко-католицької церкви і громадськості ( Галичина, кін. ХІХ–30– роки ХХ ст. ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / І. Я. Мищишин. – Тернопіль, 1999. – 20 с.

 • Мірчук І. Національна ідея в українській релігійній філософії ХХ століття / Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. Наукові записки.
  Т. 3. – Острог, 2000. – С. 194–201.

 • Місило Є. Греко-католицька Церква в Польщі (1944–1947) / Варшавські українознавчі записки. – Варшава : Видавництво ОО. Василіяни, 1989. – С. 207–220.

 • Місіонарі Ісусового серця в числах / Календар Місіонера на 1938 рік. – Жовква, 1938. – С. 67–68.

 • Місяць “Доброї преси” / Нива – Львів, 1934. – Ч. 1 . – С 39–40.

 • Мокрий В. Церква в житті українців – Львів–Краків–Париж, 1993. – 106 с.

 • Молодь Христови! / Нива –Львів, 1933. – Ч. 2. – С. 41–44.

 • Монастирі Української Греко-Католицької Церкви – Львів : Свічадо, 2006. – 152 с.

 • Мономай І. “Просвіта” на Коломийщині – слово без діла є мертве / “Просвіта” : історія та сучасність (1868-1998) – Київ, 1998. – С. 292–294.

 • Мончак І. Самоуправна Київська Церква – Львів : Свічадо, 1994. – 173 с.

 • Москалюк М. Обрядова дискусія в християнсько-суспільному русі Галичини (20-30-ті рр. XX ст.) / “Берестя – 1596” – в історичній долі українства (Матеріали Всеукраїнської науково-богословської конференції) – Тернопіль, 29-30 листопада 1996 р. – С. 52–55.

 • Мох О. Добра преса – Львів, 1938. – 32 с.

 • Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні – Рим–Львів : Видавництво
  оо. Василіан, 404 с.

 • Музичка І. 20-ліття визволення Блаженнішого патріарха Йосифа / Патріархат – Нью–Йорк, 1983. – Ч. 5. – С. 12–17.

 • Музичка І. Блаженніший Йосиф – оборонець Церкви і народу / Пам'яті Патріарха. Матеріали наукової конференції. – Львів : Свічадо, 1994. – С. 18–24.

 • Музичка І. Основи християнського виховання у творах митрополита Андрея / Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу – Львів : Свічадо, 2005. – С. 15–28.

 • Музичка І. Початки української богословської науки в двадцятому століттю і Блаженніший Патріарх Йосиф – Рим, 1978. – 53 с.

 • На ниві громадсько-культурної праці / Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) – Київ, 1992. – С. 476–481.

 • На оборону Греко-Католицької Церкви / Сучасність – Мюнхен, 1984. – Ч. 4. – С. 116–121.

 • На порозі діяльності КАУМ / Нива – Львів, 1933. – Ч. 1. – С. 25–29.

 • На тисячоліття потрібно спільної молитви / Визвольний шлях – Лондон, 1987. – КН. 7. – С. 844–849.

 • Навроцька Р. “Свята Софія” – релігійне товариство українців-католиків США / Свята Софія – Львів, 1998. – № 1. – С. 32–33.

 • Нагаєвський І. Дещо про кардиналів і римські конгрегації / Церковний Календар Альманах на 1976 рік – Чикаго, 1976. – С. 60–64.

 • Нагаєвський І. Католицька Церква в минулому і сучасному України – Філадельфія, 1950. – 88 с.

 • Нагаєвський І. Українська Католицька Церква (1945-1970 рр.) – Нью–Йорк, 1972. – 20 с.

 • Назарко І. Київські і Галицькі митрополити. – Торонто, 1962. – 271 с.

 • Назарко І. Роля духовного провідника Провідника в Марійських організаціях молоді / Методика праці в Марійських організаціях – Львів, 1935. – № 5. –
  С. 130–131.

 • Назарко І. Ч.С.В.В. Проблеми атеїзму на ІІ Ватиканському соборі / Логос : Богословський квартальник – Канада, 1972. – Т. ХХІІІ. – Ч. 3. – С. 175–180.

 • Назарко І. ЧСВВ За душу молоді / Календар Місіонера на рік 1936. – Жовква, 1936. – С. 86–90.

 • Назарко І. ЧСВВ Марійські Дружини в Бучачі / Бучач і Буччачина (історико-мемуарний і літературний збірник) – Нью–Йорк–Лондон–Париж–Сідней–Торонто, 1972. – С. 229–235.

 • Назарко І. ЧСВВ Релігія і суспільність / Календар Місіонеря на 1942 рік. – Жовква, 1941. – С. 31–34.

 • Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посібник / [ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.

 • Наука релігії в школах народних / Нива – Львів, 1909. – С. 43–44.

 • Наука релігії в школах народних і виділових / Нива – Львів, 1909. – Ч. 3. –
  С. 111–112.


 • Наш Блаженніший ювілят / За рідну церкву : офіційний бюлетень централі комітетів оборони обряду, традицій і мови УКЦ у ЗДА і Канаді – Торонто, 1967. – С. 5–8.

 • Наша дорога / Місіонер – Жовква, 1930. – Ч. 7. – С. 153-155.

 • Наша церква зростає” / Визвольний шлях – Лондон, 1981. – КН. 1. – С. 42–48.

 • Наше десятиліття / Богословія – Львів, 1932. – Т. Х. – КН. – 1. – С. 1–6.

 • Наші завдання у новім році / Нива – Львів, 1931. – Ч. 1. – С. 1–3.

 • Не посромім землі нашої рідної / Визвольний шлях – Лондон, 1985. – КН. 11. – С. 1289–1292.

 • Не читайте безбожних газет / Місіонер – Жовква, 1911. – Ч. 11. – С. 333–335.

 • Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським сходом і заходом – Київ, 2000. – 217 с.

 • Недавня О. УГКЦ на “Великій” Україні : можливості, проблеми, перспективи / Українське релігієзнавство – Київ, 2002. – № 23. – С. 56–66.

 • Недавня О. В. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначен­­­ня українців між християнським Сходом і Заходом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 09.00.11 „Релігієзнавство” / О. В. Недавня – Київ, 1999. – 20 с.

 • Нива – Львів, 1922. – Ч. ХVII. – С. 370–371.

 • Новий спосіб поздоровлення в Большевії / Місіонер Пресв.Серця Ісусового – Жовква, 1930. – Ч. 10. – С. 232.

 • Нові книжки / Нива – Львів, 1913. – Ч. 14–15. – С. 438–444.

 • О дђяльности русскихъ академичныхъ товариствъ / Зоря – Львôвъ, 1880. –
  С. 259–260.

 • О цђли и средствахъ Ставропигійского института / Временникъ Института Ставропигійского. – Львôвъ, 1864. – С. 77–80.

 • О церкві / Місіонар – Жовква, 1911. – Ч. 7. – С. 198–200. – Ч. 8. – С. 244–246.

 • Образованє / Зоря – Львôвъ, 1881. – С. 110.

 • Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. – Вінніпег, 1998. – 96 с.

 • Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа. – К. : Абрис, 1991. – 272 с.

 • Огірко О. Про досвід педагогічних колективів Львівської області у впровадженні християнської етики / Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. Наукові записки. Т. 3. – Острог, 2000. – С. 413–418.

 • Оглобин О. Українська церковна історіографія / Український історик. – 1989. – № 4. – С. 12–29.

 • Огляди і оцінки / Богословія – Львів, 1929. – Т. VІІ. – КН. 3. – С. 252–257.

 • Огоновський О. Граматики руского языка для шкôлъ середныхъ. – Львôвъ, 1889. – 288 с.

 • Одно лишень є потрібне / Місіонер – Жовква, 1911. – Ч. 10. – С. 289–295.

 • Озерський Б. Територія, чи чужа влада / Визвольний шлях – Лондон, 1986. – КН. 1. – С. 10–72.

 • Окреме слово Патріарха до Владик / Визвольний шлях – Лондон, 1983. –
  КН. 4. – С. 415–416.

 • Олескевич Л. О. Економічне становище гірського сільського населення Підкарпаття в кінці 19 поч. 20 ст. / З історії західноукраїнських земель – Київ, 1957. – С. 141–151.

 • Олійник М. Заповіт патріарха Йосифа в контексті сучасності / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004 р. Книга ІІ. Львів : Логос, 2004. – С. 132–137.

 • Олійник П. Зошити – Київ, 1995. – 191 с.

 • Омельчук М. Ліквідація греко-католицької церкви у Польщі / Берестейська унія (1596-1996). (статті й матеріали). – Львів, 1996. – С. 125–128.

 • Омельчук М. Українська греко-католицька церква в Польщі (історіографія) / Берестейська унія (1596-1996). (статті й матеріали). – Львів, 1996. – С. 143–149.

 • Організаційні вказівки для кружків КАУМ – Львів, 1933. – 38 с.

 • Орловський Є. Український екуменізм і тисячоліття / Визвольний шлях – Лондон, 1980. – КН. 6. – С. 645–648.

 • Ортинський І. Таємниця України. Хрещення, хрест, харизма України 988-1988 / Визвольний шлях – Лондон, 1989. – КН. 2. – С. 150–156.

 • Осадца М. Граматика руского язика. – Во Львовђ, 1864. – 256 с.

 • Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец ХVIII – 1849 г. – Москва, 1980. – 609 с.

 • Оснування Архієпархіального інституту Католицької акції у Львові / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1931. – Ч. ІV. – С. 1.

 • Отець Пій ХI. Енцикліка про католицьке священство – Львів, 1937. – 40 с.

 • ОУН. : Минуле і майбутнє. – К. : Фундація імені О. Ольжича, 1993. – 303 с.

 • Офіційний сайт УГКЦ. Агенція Релігійної Інформації (АРІ) : http : // www. ugcc. org. ua

 • П. Л. Митрополит Андрей Шептицький на службі Христовій Церкві (З польського журналу “Без декрету” ч. 9-10, 1985 р.) / Визвольний шлях – Лондон, 1988. – КН. 3. – С. 314–319.

 • Панас К. Історія Української Церкви – Львів, 1992. – 160 с.

 • Паньківський К. Від держави до комітету. – Нью–Йорк : Ключі, 1957. – 160 с.

 • Папіж В. Молодь Старого Міста / Підгаєцька земля (історико-мемуарний збірник) – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто – 1980. – С. 671–676.

 • Папуляк В. Спомини про Іванків / Історично – мемуарний збірник Чортківської округи – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1974. – С. 587–595.

 • Парфанович С. Шкідливий вплив алкоголю на здоровля дитини / Життя і Знання – Львів, 1929. – С. 273–276.

 • Пасічник В. Важке положення української католицької церкви у вільному світі / За патріархат – Філадельфія, 1967. – Ч. 2. – С. 11–13.

 • Паславський І. Між Сходом і Заходом : греко-католицька церква як феномен української національної культури / Дзвін – Львів, 1990. – № 10. – С. 100–107.

 • Пастирське послання митр. Андрея Шептицького Осторога перед загрозою комунізму / митрополит Андрей Шептицький : Життя і діяльність. Документи і матеріали. Т. II. Церква і суспільне питання. Книга I. Пастирське вчення та діяльність. – Львів : Місіонер, 1998. – C. 486–501.

 • Пастирський лист Єп. Ю. Сас-Куїловського з поводу 50-літньої річниці поховання Єго Величества Наймилостивішого Цісаря Нашого Франца Йосифа І (дано 4 жовтня 1898р.). – Станіславів : накл. Єп. Орд., 1898. – 9 с.

 • Пастирський лист Пресв. Єпископату Австрійського до всіх вірних католиків Австрії в справі виборів до Думи Державної (дано в січні 1896 р.) – Станіславів : накл. Єп. Орд., 1896. – 8 с.

 • Пастушенко Н. М. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Юліана Дзеровича : автореф. дисер. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Н. М. Пастушенко. – Київ, 2001. – 19 с.

 • Пасхальний привіт Верховного Архієпископа // За рідну церкву – Торонто, 1967. – Ч. 1-2. – С. 7-8.

 • Патріарший собор Української Греко-Католицької Церкви у Львові // Визвольний шлях – Лондон, 1997. – КН. 1. – С. 56.

 • Пачовський І. Про причини малих успіхів у науці катехизису, біблійної історії і літургіки по наших селах і містечках / Нива – Львів, 1927. – Ч. 7–8. – С. 281–294.

 • Пащенко В. Греко-католики в Україні – Полтава : АСМІ, 2002. – 615 с.

 • Пащенко В. Єпископ греко-католицької церкви Закарпаття Теодор Ромжа. Слуга Бога, сил народу / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004 р. Книга І. Львів : Логос, 2004. – С. 441–449.

 • Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. Частина перша – Полтава, 1997. – 544 с.

 • Пащенко В. УГКЦ на етапі боротьби за легалізацію в Україні (середина 70-х початок 80-х років) / Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції. Книга І. – Львів : Логос, 2001. – С. 331–335.

 • Пелешъ Ю. Катехичне воспитанье посредствомъ карності. Понятіе, ціль и подђлъ / Пастырское богословіе. – Вђдень, 1876/7. – С. 257–258.

 • Пелешъ Ю. Читальнђ и библіотеки парохіальни / Пастырское богословіе – Вђдень, 1876/7. – С. 585–596.

 • Перевезій В. Просвітницька діяльність греко-католицьких монарших чинів у 20-30-х роках ХХ ст. / Історія релігій в Україні. Праці X-ї міжнародної наукової конференції. Книга I. – Львів : Логос, 2000. – С. 292–299.

 • Передвісник нової доби українського народу / Благовісник – Кастельгандольфо, 1969. – КН. – 1-4. – С. 67–76.

 • Передумова Католицької Акції / Місіонер – Жовква, 1938. – Ч. 7. – С. 169–170.

 • Перейда Ю. Апостол церковного єднання – Львів, 1994. – 36 с.

 • Переселенці і їх недоля / Місіонар – Жовква, 1913. – № 10. – С. 289–291.

 • Перехід на латинський обряд / Місіонер – Жовква, 1913. – № 7. – С. 193–201.

 • Перський С. Популярна історія товариства “Просвіта” у Львові – Львів,
  1932. – 256 с.

 • Перший Конгрес українських Марійських Дружинників – Львів, 1937. – 26 с.

 • Перший Синод єпископів УГКЦ в незалежній Українській державі / Визвольний шлях – Лондон, 1992. – КН. 8. – С. 922–923.

 • Перший Український Педагогічний Конгрес 1935. – Львів : наклад. т-ва “Рідна школа”, 1938. – 252 с.

 • Петляков П. Униатская цервовь – орудие антикоммунизма. – Львов : Каменяр, 1983. – 157 с.

 • Петрик П. З діяльності товариства “Просвіта” / Календар “Просвіти” – Львів, 1920. – С. 82–106.

 • Петрів І. За душу дитини. – Накл : Укр. вид. у Бельгії : К. Мулькевич – Малін, 1949. – 40 с.

 • Петрів І. Патріарх Йосиф Сліпий / Берестейська унія (1596-1996) статті й матеріали – Львів, 1996. – С. 214–220.

 • Пильнуймо школи / Нива – Львів, 1921. – Ч. 11. – С. 317–318.

 • Під відгомін 60-річчя священичих рукоположень / Визвольний шлях – Лондон, 1977. – КН. 12. – С. 1402–1408.

 • Після 35-річної перерви / Нива : церковно-суспільний часопис – Торонто,
  1975. – Ч. 1. – С. 3–8.

 • Плавюк І. Методика праці в Марійських Дружинах середньошкільної жіночої молоді / Методика праці в Марійських організаціях –Львів, 1935. – С. 82–94.

 • Поборюванє безбожних письм / Місіонер – Жовква, 1911. – Ч. 12. – С. 372–376.

 • Повідомлення народного комісаріату Державної Безпеки УРСР ЦК КП(б) про реагування населення західних земель України ... / Культурне життя в Україні. Західні землі. Документи і матеріали. Т. 1. (1939-1953 рр.) – Київ, 1995. –
  С. 262–267.

 • Погоріла-Удич З. Розвиток греко-католицької освіти (кінець ХІХ ст. – до 1939 р.) / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль. – 2002. – № 3. – С. 27–31.

 • Поділля (історико-етнографічне дослідження) – К. : Доля, 1994. – 504 с.

 • Поклик (до Духовенства Львівської Архієпархії в справі поширення преси УКС) / Львівські Архієпархіяльні відомості – Львів, 1932. – Ч. V. – С. 17–18.

 • Полонська-Василенко Н. Історія України : [у 2-х т.]. – Т. 2. / Від середини ХVII століття до 1923 р. – К. : Либідь, 1992.– 608 с.

 • Полтава Л. Кир Йосиф Сліпий – митрополит і ісповідник / Визвольний шлях – Лондон, 1962. – № 2. – С. 119–124.

 • Полянський О. Руська Трійця в історії суспільно-політичного руху і культури України / “Русалка Дністрова” – 1994. – № 17 (груд.). – С. 4.

 • Попадюк В. Ексорта на Нед. по Просвіщ. / Сівач – Львів, 1939. – Ч. 1. – С. 20-21.

 • Послання / Благовісник верховного архієпископа візантійсько-українського обряду – Кастельгандольфо, 1972. – С. 25–27.

 • Послання Блаженнішого патріарха Йосифа з нагоди 20-ліття Його звільнення / Визвольний шлях – Лондон, 1983. – КН. 5. – С. 531–534.

 • Послання Митрополита Андрея про виховання дітей і молоді / Наша Церква – Лондон, 1965. – Ч. 4. – С. 4–6.

 • Послання отця Йосифа до українських науковців / Визвольний шлях – Лондон, 1980. – КН. 2 – С. 174–175.

 • Постанови Архієпархіального Собору 1905 року / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1937. – Ч. VII. – С. 103–108.

 • Постанови, прийняті архієпископським синодом під проводом Блаженнішого верховного архієпископа й кардинала Кир Йосифа / Благовісник – Кастельгандольфо, 1969. – КН. 1–4. – С. 114–120.

 • Поступ, а праця / Завдання “Просвіти” й обов’язки громадянства – Львів,
  1931. – С. 10–17.

 • Потреба читати релігійні письма / Місіонер Пресвятого серця Ісусового – Жовква, 1930. – Ч. 4. – С. 90–94.

 • Правда про унію. Документи і матеріали – Львів : Каменяр, 1968. – 422 с.

 • Правила в церковно-приходскихъ школъ грамоты. – Санкт–Петербургъ, 1898. – С. 3–8.

 • Правильник християнського життя / Місіонер – Жовква, 1939. – № 3. – С. 69–70.

 • Правильники для парохіяльного кружка КАУМ і його відділів – Львів,
  1933. – 52 с.

 • Православний церковний календар 2006. – Київ, 2006. – 324 с.

 • Преосв. Діонисій і священство в Карпатській Україні / Місіонар – Жовква,
  1939. – Ч. 2. – С. 50.


 • Преса / Місіонер – Жовква, 1930. – Ч. 1. – С. 6–8.

 • Престашевський В. Католицька преса / Нива – Львів, 1935. – Ч. 7–8. –
  С. 238–243.

 • Пречистая Діво Мати руського краю / Місіонер – Жовква, 1908. – Ч. 5. – С. 130–131.

 • Пришляк В. Соціально-економічні умовини душпастирської праці на селі / За нові методи душпастирської праці – Львів, 1936. – С. 7–23.

 • Про виховання / Наша Церква – Лондон, 1971. – № 1–2. – С. 32.

 • Про що мріють діти нинішньої Росії / Нива – Львів, 1927. – Ч. 7–8. – С. 302–303.

 • Програма викладів на гр.–кат. Богословській Академії у Львові в зимовім семестрі академ. року 1929 – 1930 рр. / Богословія – Львів, 1929. – Т. VII. –
  КН. 3. – С. 265–268.


 • Програмова промова на відкриті патріаршого собору / Визвольний шлях – Лондон, 1997. – КН. 1. – С. 52–56.

 • Програмові постанови Організації Українських Націоналістів (ОУН). – Тернопіль, 1992. – 23 с.

 • Прокіп А. Михайло Галущинський і Український Католицький Союз / Історія релігій в Україні. Праці X-ї міжнародної наукової конференції. Книга I. – Львів : Логос, 2000. – С. 310–314.

 • Прокоп І. А. Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / І. А. Прокоп. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.

 • Промова Блаженнішого патріарха М. І. Любачіського перед Святійшим Отцем Папою Іваном Павлом ІІ / Визвольний шлях – Лондон, 1986. – КН. 1. –
  С. 30–32.

 • Промова Всепреосвященного митрополита Кир Андрея на закінчення архієпархіального собору 1942 р. / Львівські Архієпархіальні відомості. –
  1942. – Ч. 12. – С. 25–26.

 • Промова о. І. Назарка ЧСВВ презеса МТМ на отворенні з’їзду / Методика праці в Марійських організаціях – Львів, 1935. – С. 6–8.

 • Промова Папи Івана Павла ІІ / Визвольний шлях – Лондон, 1990. – КН. 6. –
  С. 713–716.

 • Просвітній рух в Галичині – Львів, 1937. – 132 с.

 • Проти чого ми протестуємо? Чого ми домагаємося? / За рідну церкву – Торонто, 1968. – Ч. 1–2. – С. 24–27.

 • Проч з агентами / Місіонар – Жовква, 1912. – № 9. – С. 272–276.

 • Пушкар Б. Українська Католицька Церква в Польщі та її перспектива / Сучасність – Мюнхен, 1985. – Ч. 3. – С. 88–96.

 • Пхиденко І. Світоглядна політика в освітянсько-виховному процесі України
  70-х – першої половини 80-х рр. XX століття (релігієзнавчий аспект) / Українське релігієзнавство. Бюлетень. – Київ, 2000. – № 16. – С. 57–64.

 • Рабій В. Наші духовні потреби / Нива – Львів, 1929. – Ч. 12. – С. 470–472.

 • Рабій В. Основуймо деканальні і парохіяльні бібліотеки / Нива – Львів, 1931. – Ч. 1. – С. 31–32.

 • Рабій В. Чого жадає від нас душпастирський уряд / Нива – Львів, 1931. – Ч. 4. – С. 150–152.

 • Радіон С. Духовні сліди україністики Австралії / Визвольний шлях – Лондон, 1992. – КН. 7. – С. 870–871.

 • Радомський А. Потреба християнської агітації / Нива – Львів, 1928. – Ч. 7. –
  С. 268–269. – Ч. 8–9. – С. 294–296.

 • Раковський І. За тверезість – Львів, 1934. – 48 с.

 • Раковський І. Новий світогляд сьогочасної науки – Зальцбург, 1947. – 63 с.

 • Рахманний Р. Роздуми про Україну – К. : Видавництво т-ва “Просвіта”,
  1997. – 691 с.

 • Революційна ОУН. Під проводом Степана Бандери (причини до історії). – Стрий : ТОВ УВІС, 1993. – 86 с.

 • Резолюції з’їзду краєвої ради товариства за патріархальний устрій УКЦ, схвалені 23 травня 1967 р. в Нью-Йорку ЗДА / За патріархат – Філадельфія, 1967. – Ч. 2. – С. 1–9.

 • Резолюція в справі подій в Східній Галичині / Книголюб – Прага, 1931. – 52 с.

 • Реколекційні науки для дітей / Нива – Львів, 1939. Ч. 2. – С. 22–32.

 • Релігієзнавство / [наук. ред. М. М. Закович]. – К. : Вища школа, 2000. – 350 с.

 • Релігієзнавство / [упоряд. С. А. Бублик]. – Київ, 1999. – 495 с.

 • Релігієзнавство. Навчальний посібник / [за ред. М. Ф. Рибачук] – К. : Освіта, 1997. – 239 с.

 • Релігія і “Перестройка” / Патріархат – Нью–Йорк, 1988. – Ч. 9. – С. 28–31.

 • Релігія і закон : проблеми правового врегулювання державно-церковних відносин. Зб. матеріалів / [ред. колегія : В. Д. Бондаренко та ін.]. – К. : ВІП, 2002. – 216 с.

 • Рибачук М. Ф. Українська церква: історія, сучасність, персоналії – К. : Український Центр духовної культури, 2001. – 275 с.

 • Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 448 с.

 • Робітнича молодіж / Місіонер – Жовква, 1913. – № 3. – С. 123–125.

 • Рогатинський А. Заробітчанська і політична еміграція з Бучаччини / Бучач і бучаччина (історико-мемуарний збірник) – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1972. – С. 683–696.

 • Розбудім в собі глибоку віру! / Українське Юнацтво – Львів, 1937. – Ч. 10. –
  С. 158–159

 • Розквіт Католицької Акції / Місіонер – Жовква, 1939. – Ч. 2. – С. 34–35.

 • Розширюванє добрих книжок і часописей / Місіонер – Жовква, 1912. – Ч. 10. – С. 315–317.

 • Романов В. Місце держави та її інститутів у системі ціннісних орієнтацій молоді / Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26–27 лютого 1998 року м. Київ. – К. , 1998. – С. 162–166.

 • Романюк В. Головна трагедія атеїстичного суспільства / Визвольний шлях – Лондон, 1981. – № 1. – С. 65–66.

 • Російське православ’я у світлі соціологічних уявлень / Патріярхат – Нью–Йорк, 1997. – Ч. 9. – С. 22–23.

 • Рудавський Ю. Духовний провідник народу / Пам’яті Патріарха. Матеріали наукової конференції. – Львів : Свічадо, 1994. – С. 9–10.

 • Рудницька М. Невидимі стигмати – Рим–Мюнхен–Філадельфія, 1971. – 550 с.

 • Рудницький Л. Діяльність товариства “Свята Софія” і філій Українського Католицького Університету в США / Свята Софія – Львів, 1998. – № 1. – С. 34–36.

 • Руснак І. Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ – ХХ століття) – Чернівці : Рута, 2000. – 364 с.

 • Русско-народный институтъ “Народный Домъ” / Временникъ Института Ставропигійского – Львôвъ, 1873. – С. 28–30.

 • Сагач Г. Від людини розумної до людини духовної // Учитель. – 1998. – № 5. – С. 40–49.

 • Самвидавне повідомлення про переслідування родини політв’язня Йосипа Терелі / Сучасність – Мюнхен, 1983. – Ч. 3. – С. 113–114.

 • Сапеляк А. Київська Церква на слов’янському Сході. Канонічно-екуменічний аспект. – Буєнос–Айрес–Львів, 1999. – 231 с.

 • Сапеляк О. Греко-католицька церква як консолідуючий чинник української спільноти в Аргентині / Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Тези доповідей. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції (8-10 березня 2006 р.). – Львів : Поліграфічний центр Видавництва національного університету „Львівська політехніка”, 2006. –
  С. 119–121.

 • Сворак С. Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільно-політичного життя другої половини 40-х – першої половини 60-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / С. Д. Дворак. – Київ, 1999. – 34 с.

 • Свята Софія – Львів, 1998. – № 1. – С. 2.

 • Святе Письмо.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка