Тернопільський національний економічний університетСторінка7/8
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Свято відкриття Богословської Академії у Львові / Богословія – Львів, 1930. – Т. 8. – КН. I. – С. 205–214.

 • Священики–катехити / Шематизм духовенства Львівської архієпархії – Львів, 1935. – 400 с.

 • Секретна німецька інструкція щодо України / Історія української культури. Збірник матеріалів і документів – К. : Вища школа, 2000. – 606 с.

 • Семененко М. Гуманізація політичної діяльності в призмі концепції ненасильства / Нова політика – Київ, 1999. – № 4. – С. 40–45.

 • Семків О. Причини кризи світового комунізму і радянського режиму / Церква і соціальні проблеми. Енцикліка “Сотий рік” – Львів, 1993. – 553 с.

 • Сенека Л. А. Моральні листи до Луцилія – К. : Основи, 1999. – 603 с.

 • Сеник С. Духовний аспект життя і діяльності митрополита Андрея Шептицького – Львів, 1991. – 20 с.

 • Сениця П. Обрядово-літургійні питання в творах, проповіддях і зверненнях Блаженнішого патріарха Сліпого / Церковний альманах на 1977 рік – Чикаго, 1977. – 200 с.

 • Сениця П. Світильник Істини (джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові 1928 – 1944) – частина перша. – Торонто–Чикаго, 1973. – 719 с.

 • Сергійчук В. І. Греко-католицька церква в 1944-1991 рр. / Український історичний журнал – Київ, 1996. – № 4. – С. 101–114.

 • Сергійчук В. Нескорена Церква / Людина і світ – 1995. – № 3–4. – С. 9–14.

 • Сергійчук В. Страдницький шлях до відродження / Галичина – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 63–65.

 • Сердюк Н. Катакомбна церква в дії / Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот. Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 р.) – Київ, 2003. – С. 65–77.

 • Сивирин М. Відображення міграційних процесів в 1944 та середині 50-х років в архівних джерелах Тернопільської та Львівської областей //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Серія педагогіка. – Тернопіль. – 2002. – № 3. – С. 46–49.

 • Сирник І. Українці в країнах свого поселення / Сучасність – Мюнхен, 1968. – Ч. 1. – С. 78–88.

 • Січень, місяць католицької преси / Вісник Станіславівської єпархії – Станіславів, 1933. – Ч . 7–9. – С. 53–55.

 • Січень, місяць католицької преси / Вісник Станіславівської єпархії – Станіславів, 1938. – Ч. 1-3. – С. 10–12.

 • Сливка П. Вона страждала, бо вірила / Тернопіль вечірній – 1991, 27 квітня. – № 22. – С. 3.

 • Сливка П. Псевдособор / Божий сіяч – 1997, березень – С. 4.

 • Сліпа О. Не забудь юних днів / Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі (1898-1998) – Тернопіль–Львів, 1998. – С. 267–271.

 • Сліпий Й. Значення і устрій гр. – кат. Богословської Академії / Нива – Львів, 1929. – Ч. 11. – С. 426–431.

 • Сліпий Й. Папа Пій ХІ / Богословія –Львів, 1929. – Т. УІІ. – КН. 3. – С. 205–208.

 • Сліпий Й. Шляхом обнови – Львів, 1928. – 107 с.

 • Слово Блаженнішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського з нагоди 100-ліття народження Патріарха Йосифа Кардинала Сліпого / Визвольний шлях – Лондон, 1992. – КН. 8. – С. 899–905.

 • Слово Блаженнішого Патріарха І. Любачівського виголошене під час похоронів 13.09.1984 р. / Визвольний шлях – Лондон, 1985. – КН. 9. – С. 1035–1041.

 • Слово Блаженнішого Патріярха на летовищі / Визвольний шлях – Лондон,
  1991. – КН. 6. – С. 694–695.

 • Слово Папи Івана-Павла ІІ до українських владик синоду / Визвольний шлях – Лондон, 1988. – КН. 2. – С. 143–147.

 • Слово патріарха Йосифа під час спільної аудієнції ... / Патріархат – Нью–Йорк, 1983. – Ч. 3. – С. 17–18.

 • Слово представника конгрегації східних церков отця Клавдіо Гуджеротті ... / Патріархат – Нью–Йорк, 1999. – Ч. 1. – С. 5–7.

 • Слово преосвященнішого Владики Ізидора Борецького на Єпархіяльному святі 11.06.1989 р. / Дорога, правда і життя 988–1988. Ювілейний збірник матеріалів для відзначення тисячоліття Українського Християнства – Торонто, 1988. –
  С. 261–265.

 • Смик Р. Друга Патріярша візитація Їх Блаженства Йосифа І в 1973 році – Чикаго, 1974. – 32 с.

 • Смолич Ю. Враги человечества и их наемники. – К. : Вища школа, 1953. – 128 с.

 • Собор греко-католицької церкви / Визвольний шлях – Лондон, 1990. – КН. 6. – С. 724–725.

 • Совінська Н. Роль релігії у національному розвитку України та української еміграції / Українська думка: минуле, сучасне і майбутнє. Щорічник. [ред. Б. Лановик]. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 23–36.

 • Совінська Н. Християнство в національній ідеї України та Української Західної діаспори – Тернопіль, 2001. – 87 с.

 • Софронова Н. О. Уніатська церква і фашизм – Львів, 1981. – 64 с.

 • Сохацький І. Що дали греко-католицька Церква й духовенство українському народові. – Філадельфія : Америка, 1951. – 105 с.

 • Союз безбожників в районі Москви / Нива – Львів, 1928. – Ч. 8–9. – С. 338.

 • Список книжок, які можна набути в Канцелярії / Львівські Архіепархіальні відомості – Львів, 1932. – Ч. 9. – С. 44–45.

 • Співучасть духовеньства і учительства в народній роботі / Нива – Львів, 1909. – Ч. 7. – С. 266–268.

 • Спільне пастирське послання архієпископського синоду українських католицьких єпископів. / Благовісник – Кастельгандольфо, 1969. – КН. 1–4. – С. 121–129.

 • Спільне пастирське послання українських владик прийнявших участь на ІІ сесії Ватиканського Вселенського Собору в Римі / Благовісник – Кастельгандольфо, 1985. – КН. 1. – С. 27–36.

 • Справа преси в парохіях Станіславівської єпархії в 1931 р. / Вісник Станіславівської єпархії – Станіславів, 1933. – Ч. 1–3. – С. 18–20.

 • Справозданнє про діяльність і розвиток НТШ / Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 1893. – Т. ІІ. – С. 173–189.

 • Станъ шкôлъ нашого краю в роцђ 1876 / Газета Шкôльна. – Львôвъ, 1877. – С. 62.

 • Статут Католицької Акції Української Молоді – Львів, 1933. – 21 с.

 • Статут Р.Т.П. – Львів, 1881. – С. 1.

 • Статут товариства “Скала” – Станіславів, 1937. – 24 с.

 • Статути Обнови / Благовісник – Кастельгандольфо, 1967. – КН. 1–2. –
  С. 107–117.

 • Стеблій Ф. Визначна пам’ятка української політичної думки середини XIX століття / Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. – Т. 228. – Львів, 1994. – С. 435–487.

 • Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : Навч. посібник. – К. : ІСДО, 1996. – 288 с.

 • Степанович О. та ін. Висвітлення до історії Львівських Синодів з років 1891 і 1897. – 2-е вид. – Львів : накл. І. Кудлака, 1924. – 41 с.

 • Степанюк Г. Організаційна будова Галицько-Львівської митрополії УГКЦ у міжвоєний період / Історія релігій в Україні. Праці Х-ї міжнародної наукової конференції. Книга І. Львів : Логос, 2000. – С. 351–360.

 • Стецько С. Патріарх Йосиф І – символ незнищеності нашої Церкви і нації / Визвольний шлях – Лондон, 1992. – Кн. 10. – С. 1232–1236.

 • Стецько Я. Апостол сучасної епохи / Визвольний шлях – Лондон, 1985. – Кн. 11. – С. 1299–1305.

 • Стоколос Н. Греко-католицькі і римо-католицькі відносини в Австро-Угорській імперії : проблема латинізації і українізації / Українське релігієзнавство. Бюлетень. – Київ, 2000. – № 16. – С. 31–40.

 • Стоколос Н. Етноконфесійні і національні проблеми греко-католицької церкви (1918-1939 рр.) / Українське релігієзнавство – Київ, 2002. – № 23. – С. 34–44.

 • Стоколос Н. Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 09.00.11 „Релігієзнавство” / Н. Г. Стоколос. – Київ, 2003. – 37 с.

 • Стоцький Я. Міжконфесійна ситуація на Тернопільщині в 1927-1967 рр. / Ідея національної церкви в Україні (матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції) – Тернопіль, 1997. – С. 138–144.

 • Стоцький Я. Релігійна ситуація в Україні : проблеми, тенденції розвитку (1988-1998 рр.) – Тернопіль, 1999. – 120 с.

 • Стоцький Я. Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946-1989) – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 431 с.

 • Стоцький Я. Українська греко-католицька церква на Тернопільщині у 1945-1989 рр. / Освітянин. – 1998. – № 1. – С. 31–32.

 • Стоцький Я. Українська греко-католицька церква на Тернопільщині у 1945–1989 рр. / Освітянин. – 1998. – № 2. – С. 30–31.

 • Стоцький Я. Українська греко-католицька церква на Тернопільщині у 1945-1989 рр. / Освітянин. – 1998. – № 3. – С. 30–31.

 • Сточинський І. Богатківці / Підгаєцька земля (історико-мемуарний збірник) – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто – 1980. – С. 391–400.

 • Страшне судилище 1945-1946 років (До 110-річчя від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого) / Визвольний шлях – Лондон, 2002. – КН. 3. –
  С. 31–37.

 • Страшніше було б не прийняти цей хрест // Людина і світ – Київ, 1992. – № 1. – С. 11–16.

 • Студинський К. Матеріали до історії культурного життя в Галичині в 1795-1857 роках – Львів, 1920. – 431 с.

 • Студитське чернецтво в Українській Католицькій Церкві. – Рим–Люблін–Львів : Свічадо, 1991. – 23 с.

 • Ступарик Б. М. Шкільництво Галичини (1772–1939) – Івано-Франківськ : Акорд, 1994. – 144 с.

 • Ступарик Б. М., Мацюк В. Д. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772–1939 рр.) – Коломия : Вік, 1995. – 173 с.

 • Ступарик Б., Сабат Н. Національна ідея в українській педагогіці ХІХ-ХХ століть // Обрії. – 1997. – № 2. – С. 24-27.

 • Ступарик Б. М. Національна школа : витоки, становлення: Навч.-метод. посібник. – К. : ІЗМН, 1998. – 336 с.

 • Субтельний О. Україна. Історія. ― К. : Либідь, – 1991. – 510 с.

 • Сурмач О. Внутрішньоцерковне  життя УГКЦ в роки німецької окупації (1941–1944) / Питання історії України. Збірник наукових статей. – Чернівці : ЧНУ
  ім. Ю. Федьковича, 2000. – Т. 4. – С. 175–179.

 • Сурмач О. Дні кривавих свастик. Греко-католицька церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941–1944 рр.) – Львів : Сполом, 2005. – 176 с.

 • Сурмач О. Польсько-український конфлікт і УГКЦ в часи німецької окупації / Українське релігієзнавство. Бюлетень – Київ, 2000. – № 15. – С. 59–67.

 • Сурмач О. Структурна реорганізація УГКЦ в роки німецької окупації / Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції. Книга І. – Львів : Логос, 2002. – С. 364–369.

 • Сурмач О. УГКЦ і Український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941-1944 рр.) / Історія релігій в Україні. Праці ХІ-ї міжнародної наукової конференції. Книга І. – Львів : Логос, 2002. – С. 424–429.

 • Сурмач О. І., Малик Я. Й. Преса про діяльність української Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944 р.) / Українська періодика : Історія і сучасність. П’ята всеукраїнська науково-теоретична конференція 27-28 листопада 1998 р. – Львів, 1999. – С. 169–179.

 • Сурмач О. І. Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / О. І. Сурмач. – Львів, 2001. – 20 с.

 • Суровцева І. Меценатська діяльність митрополита А. Шептицького / Історія релігій в Україні. Праці X-ї міжнародної наукової конференції. Книга I. – Львів : Логос, 2000. – С. 370-373.

 • Суханова З., Сулима–Метлашенко Н. Андрей Шептицький : реалії хресного шляху / Дзвін – Львів, 1991. – № 1. – С. 89–96.

 • Сухий О. Галичина між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999. – 226 с.

 • Сухий О. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – Львів, 1998. – 131 с.

 • Сухомлинська О. Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання : на шляху до синтезу парадигм / Історико-педагогічний альманах. – Київ, 2005. –
  № 1. – С. 5–29.

 • Сухомлинська О. В. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / Шлях освіти. – 2002. – № 4. –
  С. 13–18.

 • Суярко В. О. Науково-історичне значення тисячолітнього ювілею Хрещення Русі / Проблеми релігії і атеїзму. – К. : Либідь, 1991. – вип. 27. – С. 3–9.

 • Тельман І. Кладовище таємниць на Ватиканському горбі. – К. : Вища школа, 1960. – 105 с.

 • Теодорович П. ЧСВВ. Практичне ведення кандидатури Марійських Дружин / Методика праці в Марійських організаціях – Львів, 1935. – С. 26–35.

 • Терен В. Відродження української нації в 19-тім столітті – Львів, 1934. – 40 с.

 • Терещенко Ю. И. Диалектика критического и позитивного в атеистической контрпропаганде / Вопросы атеизма. Республиканский межведомственный научный сборник. Выпуск 25. Киев, 1989. – 131с.

 • Тернопільський Краєзнавчий Музей : Рідкісний Документ. – № 7041.

 • Тернопільський Краєзнавчий Музей : Рідкісний Документ. – № 9655.

 • Тернопільський Краєзнавчий Музей : Рідкісний документ. – № 5419.

 • Тершаковець-Бережницька С. З діяльності церковних братств / Церковний календар альманах на 1977 рік – Чикаго, 1977. – С. 122–131.

 • Теслюк А. До питання висвітлення діяльності митрополита УГКЦ Андрея Шептицького в курсі вивчення “Релігієзнавства” / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – 2002. – № 4. – С. 106–109.

 • Теслюк А. УГКЦ і суспільнополітичне життя галицького краю (перша половина ХХ ст.) – Тернопіль, 2006. – С. 6–16.

 • Тесляр В. Хроніка католицької церкви в Україні / Визвольний шлях – Лондон, 1985. – Кн. 3. – С. 319–324.

 • Тимчик О. А. Релігієзнавство в професійній підготовці студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / О. А. Тимчик. – Київ, 2002. – 20 с.

 • Тожецький Р. Митрополит Андрей Шептицький / Ковчег. Збірник статей з церковної історії. Число І. – Львів, 1993. – С. 109–121.

 • Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Руси 1848 року – Львів, 1898. – 138 с.

 • Торговля дівчатами / Місіонер – Жовква, 1913. – Ч. 12. – С. 353–361.

 • Торжественне осудження т. зв. “Львівського собору” з 1946 року / Визвольний шлях – Лондон, 1981. – КН. 2. – С. 179–180.

 • Торонський О. Руская читанка для высшой гимназіи. Том ІІІ. Часть первая. – Львôвъ, 1868. – 483 с.

 • Торонській А. Вліяніе богослуженія церковного на образованье народа. Духовно-педагогіческіи письма / Рускій Сіонъ, часопись церковна. – Львôвъ, 15 липня 1874. – С. 427–430.

 • Торонській А. О молитвословђ для мирянъ / Рускій Сіонъ – Львôвъ, 1872. – С. 216–224.

 • Тороньскій А. О наукахъ богочестія въ гімназіяхъ / Рускій Сіонъ. – Львôвъ, 1871. – С. 641–645.

 • Три роки Дніпропетровської спецтюрми Йосифа Терелі / Патріярхат – Нью–Йорк, 1986. – Ч. 3. – С. 19–22.

 • Трилінський І. Весняний Бурелом – Тернопіль, 1994. – 223 с.

 • Трофим’як Б. Боротьба галицького духовенства за гармонійне духовне і тілесне виховання української молоді / “Берестя-1596” в історичній долі українства (Матеріали Всеукраїнської науково-богословської конференції) – Тернопіль, 1996. – С. 104–110.

 • Трудова міграція населення Тернопільської області : кількісний та географічний аспекти. – Тернопіль : Джура, 2005. – 72 с.

 • Трухан М. Українці в Польщі після другої світової війни 1944-1984. – Нью– Йорк–Париж–Сидней–Торонто : Видано у співпраці з Фундацією Дослідження Лемківщини, 1990. – 403 с.

 • Турій О. Соціальний статус і матеріальне становище греко-католицького духовенства Галичини в середині ХІХ століття / Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Число 2. – Львів, 2000. – С. 115–148.

 • Турій О. Греко-Католицька Церква та та українська національна ідентичність у Галичині / Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Число 4. – Львів, 2003. – С. 67–85.

 • Тхоржевська Т. Д. Православне виховання в історії педагогіки України : Монографія. – Київ : Купріянова О. О., 2005. – 412 с.

 • Тхоржевська Т. Д., Мищишин І. Я., Щербяк Ю. А. Теоретико-методичні основи християнської педагогіки. Історико-педагогічний аспект. Монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 479 с.

 • Україна : утвердження незалежної держави (1991-2001) – К. : Альтернативи, 2001. – 704 с.

 • Українська Католицька Церква в Польщі / Визвольний шлях – Лондон, 1985. – КН. 6. – С. 706–713.

 • Українська Католицька Церква : Катакомби і альтернатива / Патріярхат – Нью–Йорк, 1989. – Ч. 3. – С. 14–17.

 • Українська Молодь Христові // Вісник Станіславівської єпархії –Станіславів, 1933. – Ч. 1–3. – С. 9–13.

 • Український історичний журнал – Київ, 1997. – № 2. – С. 110.

 • Український історичний журнал – Київ, 1999. – № 1. – С. 120.

 • Український Католицький Університет ім. Св. Климента Папи в першому п’ятиліттю свого постання і діяльності 1963-1968 – Рим, 1969. – 291 с.

 • Українські канадці в історичних зв’язках із землею батьків – К. : Дніпро,
  1990. – 231 с.

 • Українсько-католицька церква в Європі / Календар Місіонера на рік 1936. – Жовква. – 131 с.

 • Униаты / Аргументы и факты – Москва, 1989. – № 40. – С. 6–7.

 • Уніатство і український буржуазний націоналізм – Київ, 1986. – 252 с.

 • Уткін О. І. Релігійні центри та організації української діаспори в країнах
  Заходу / Український історичний журнал – Київ, 1992. – № 9. – С. 45–54.

 • Ухач В. Релігійні питання в контексті культурно-освітньої діяльності організації українських націоналістів (1929–1944 рр.) Християнство і культура (матеріали міжнародної науково-практичної конференції) – Київ–Тернопіль, 1998. – С. 196–198.

 • Федорів Ю. Історія Церкви в Україні – Люблін, 1991. – 362 с.

 • Федорів Ю. Організаційна структура Української Церкви. – Торонто,
  1990. – 210 с.

 • Федьков К. Гадки про вихованє / Учитель. – Львів, 1889. – Ч. І. – С. 14.

 • Фельдман О. Ізраїльська преса про братів Шептицьких / Визвольний шлях – Лондон, 1987. – КН. 1. – С. 22–26.

 • Фіголь В. Абстиненський рух / Нива – Львів, 1937. – Ч. 4. – С. 138–145.

 • Фіголь В. Кілька актуальних питань про братства тверезості / Нива – Львів, 1939. – Ч. 4. – С. 136–140.

 • Фіголь І. В справі віднови Кружка Катехитів у Львові / Нива – Львів, 1921. –
  Ч. 6–7. – С. 209–210.


 • Фіголь І. Про теми екзорт / Богословія – Львів, 1936. – Т. XIV. – КН. 1. –
  С. 40–50.


 • Франко І. Духовна і церковна поезія на Сході і на Заході. Повне зібрання творів у 50-х томах. Т. 39. – К. : Наукова думка, 1983. – С. 126–143.

 • Франко І. Профессор Омелян Огоновський / Зібрання творів в 50-ти томах. –
  К. : Наукова думка, 1986. – Т. 43. – С. 358–381.


 • Хабурський С. Діточі парохіальні бібліотеки / Нива – Львів, 1931. – Ч. 10. – С. 377–382.

 • Ханас В. Економічні та політичні передумови протестаційної кампанії 1930 року / Тернопіль, 1995. – № 4. – С. 74–76.

 • Хенн К. Розвиток польського громадянського суспільства й досвід греко-католицької меншини / Людина і світ – Київ, 1998. – № 4. – С. 9–14.

 • Химка І. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині 1772–1918 / Ковчег. Збірник статей з церковної історії. Число 1. – Львів, 1993. – С. 73–107.

 • Ходькова Л. Релігієзнавство. Навчальний посібник – Львів : Афіша, 2000, 308 с.

 • Хома І. Символ живучості української Церкви й українського народу / Визвольний шлях – Лондон, 1992. – КН. 9. – С. 1053–1057.

 • Хома І. Символ живучості української Церкви й українського народу / Визвольний шлях – Лондон, 1992. – КН. 8. – С. 905–913.

 • Хомин П. Вічне місто Рим – Торонто : Українське видавництво „Добра Книжка”, 1964. – 192 с.

 • Хомин П. Католицька Акція / Нива – Львів, 1930. – Ч. 3. – С. 97–103.

 • Хомин П. Світильник церкви й народу / Нива : церковно-суспільний часопис – Торонто, 1975. – Ч. 1. – С. 12–62.

 • Хомин П. Свято відкриття Богословської Академії у Львові / Богословія – Львів, 1930. – Т. 8. – КН. I. – С. 200.

 • Хомишин Г. Боротьба проти товариства “Скали” / Вісник Станіславівської єпархії – Станіславів, 1937. – Ч. 1–3. – С. 4–5.

 • Хомишин Г. Головні напрямки для парохіяльних читалень товариства “Скала” / Вісник Станіславівської єпархії – Станіславів, 1937. – Ч. 7–9. – С. 25–29.

 • Хомишин Г. Про відбутий курс Католицької Акції в Станіславові / Вісник Станіславівської єпархії – Станіславів, 1938. – Ч. 7–8. – С. 38–50.

 • Хресною дорогою: Функціонування і спроби ліквідації Української Греко-Католицької Церкви в умовах СРСР у 1939-1941 та 1944-1946 роках. Збірник документів і матеріалів. – Львів : Місіонер, 2006. – 652 с.

 • Хрест (інформаційний бюлетень) – Львів–Торонто, 1988. – № 1. – С. 1.

 • Християнська етика (методичний посібник) 1–11 класи. – Львів, 1997. – 159 с.

 • Християнська етика і педагогіка : статті та уроки. – Острог, 2000. – 312 с.

 • Християнська організація шкільної молоді – Львів, 1922. – 68 с.

 • Християнська повздержливість / Місіонер – Жовква, 1911. – № 8 – C. 282–284.

 • Християнські в’язні в СРСР у 1983-1984 рр. / Патріярхат – Нью–Йорк, 1984. – Ч. 6. – С. 22–26.

 • Христова Церква в Україні (988-1596). Нарис історії католицької Церкви та аналіз схрещування в ній інтересів риму, Царгороду, Варшави і Москви в національно-політичному аспекті / Написав д-р Матвій Стахів – Стемпфорд : Колегія св. Володимира Великого, 1985. – 528 с.

 • Христос Воскрес / Хрест – Львів–Ужгород–Торонто, 1989. – № 5. – С. 2–3.

 • Хроніка // Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1935. – С. 329.

 • Хроніка Католицької Церкви в Україні // Визвольний шлях – Лондон, 1985. – КН. 4. – С. 457–458.

 • Хто для тіла сіє, той з тіла буде жати погибель / Місіонер – Жовква, 1909. –
  № 1. – С. 19–22.


 • Хто ув’язнив оборонця Йосифа Терелю / Патріяхат – Нью–Йорк, 1984. –
  Ч. 7–8. – С. 21.

 • Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). Ф. 4648, оп. 1, спр. 19, арк. 60.

 • ЦДАВО України Ф. 4648, оп. 1, спр. 200, арк. 175.

 • ЦДАВО України Ф. 4648, оп. 1, спр. 323, арк. 254.

 • ЦДАВО України Ф. 4648, оп. 5, спр. 223, арк. 20.

 • ЦДАВО України Ф. 4648, оп. 5, спр. 361, акр. 16.

 • Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України). Ф. 1, оп. 23, спр. 1638, арк. 150.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 23, спр. 1639, арк. 182.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 23, спр. 2840, арк. 77.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 23, спр. 2846, арк. 200.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 51.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 24, спр. 12, арк. 317.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 24, спр. 13, арк. 14.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 24, спр. 1572, арк. 340.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 24, спр. 5116, арк. 331.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 24, спр. 5589, арк. 160.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 25, спр. 3330, арк. 91.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 32, спр. 2659, арк. 50.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 32, спр. 2771, акр.106.

 • ЦДАГО України Ф. 1, оп. 32, спр. 2922, арк. 27.

 • ЦДАГО України Ф. 4648, оп. 7, спр. 134, арк. 93.

 • Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУ у Львові). Ф. 201, оп. 5, спр. 373, арк. 2-3.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка