Тернопільський національний економічний університетСторінка8/8
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ЦДІАУ у Львові Ф. 348, оп. 1, од. зб. 207, арк. 12.

 • ЦДІАУ у Львові Ф. 359, оп. 1, од. зб. 383, арк. 328.

 • ЦДІАУ у Львові Ф. 451, оп. 1, спр. 24, арк. 15.

 • ЦДІАУ у Львові Ф. 451, оп. 1, спр. 577, арк. 8.

 • ЦДІАУ у Львові Ф. 451, оп. 1, спр. 76, арк. 7.

 • ЦДІАУ у Львові Ф. 508, оп. 1, спр. 14, арк. 15.

 • ЦДІАУ у Львові Ф. 508, оп. 1, спр. 35, арк. 53.

 • Цегельський І. Методика праці в Марійських Кружках молоді народних шкіл / Методика праці в Марійських організаціях – Львів, 1935. – С. 44–57.

 • Церква і суспільне питання. Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Документи і матеріали. 1899-1944. [ред.-упоряд. А. Кравчука]. – Львів, 1998. – Т. 2. – Кн. 1–2. – 1090 с.

 • Церква і церковна єдність : Документи і матеріали 1899–1944. – Львів : Свічадо, 1995. – Т. 1. – 524 с.

 • Церковна літопись / Нива – Львів, 1913. – Ч. 20–21. – С. 620.

 • Церковні братства / Бучач і Буччачина (історико-мемуарний збірник) – Нью–Йорк–Лондон–Сідней–Торонто, 1972. – С. 467–468.

 • Цимбала І. Потреба католицької агітації і її реалізування в парохіях / Нива – Львів, 1939. – Ч. 6. – С. 212–217.

 • Цимбалістий Б. Рух за патріархат і українська суспільність / Сучасність – Мюнхен, 1978. – Ч. 3. – С. 88–100.

 • Цінність і проблема дальшого розвитку музею українського мистецтва УКУ в Римі / Вісті з Риму – Рим, 1973. – Ч. 14–16. – С. 22–23.

 • Цьорох С. Погляд на історію та виховну діяльність монахинь Василіянок – Рим : Вид-во оо. Василіян, 1964. – 255 с.

 • Цямрина І. Катехитичне служіння у Великій Британії / Катехитичне служіння в УГКЦ сьогодні: досвід, труднощі, перспективи. Документи та матеріали. Конференція присвячена Митрополитові Андрею та Патріархові Йосифу – Львів : Свічадо, 2005. – С. 55–59.

 • Чаковський А. Дещо про алкоголь / Життя і Знання – Львів, 1928. – Ч. 4. – С. 373–377.

 • Чепіль М. Роль українського духовенства у формуванні національної свідомості галичан / Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. Наукові записки. Т. 3. – Острог, 2000. – С. 265–272.

 • Чепіль М. Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина XIX – перша третина XX ст.) – Дрогобич : Відродження, 2001. – 503 с.

 • Черевко М., Сена Я. Хроніка – опис міста Підгайці / Підгаєцька земля (історико-мемуарний збірник) – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1980. – С. 181–214.

 • Через добрий часопис до побіди над злом / Місіонер – Жовква, 1936. – Ч. 12. – С. 273–274.

 • Четвертий Академічний літній курс на УКЦ 25 червня – 15 липня 1973 р. / Вісті з Риму – Рим, 1973. – Ч. 1–3. – С. 31.

 • Четвертий літній семестр на УКЦ ім. Св. Климента Папи в Римі / Вісті
  з Риму – Рим, 1973. – Ч. 11–13. – С. 16–18.

 • Чого ми хочемо / Місіонер Пресвятого Ісусового серця – Жовква, 1936. –
  Ч. 1. – С. 2–3.

 • Чому трьох священиків залишили духовну семінарію у Вашингтоні / За рідну церкву – Торонто, 1968. – Ч. 1–2. – С. 20–23.

 • Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні в 2-х т. / Т. 1. – Ч. 1. (до року 1353). Т. 2. – Ч. 1. (1353-1458). – Рим–Нью–Йорк : Укр. Католицький ун-т
  ім. св. Климентія Папи. – 1965, 1976.

 • Шандор В. Русини-українці і словаки / Сучасність – Мюнхен, 1970. – Ч. 4. – С. 98–106.

 • Шах С. Перша книжка “Просвіти” – “Зоря” / Життя і знання – Львів, 1929. – № 6. – С. 189–192.

 • Швед М. Системний підхід до християнського виховання молоді / Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. Наукові записки. Т. 2. – Острог, 2000. – С. 510–515.

 • Швед М. Сучасні освітні проблеми української еміграції в Італії // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Тези доповідей. Матеріали Першої міжнародної наукової конференції (8-10 березня 2006 р.) – Львів, 2006. – С. 98–99.

 • Швець Л. Про деякі методи роботи уповноважених Ради у справах Руської Православної Церкви в Україні у другій половині 50-х років ХХ століття / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004 рік. Книга І. Львів : Логос, 2004. – С. 590–594.

 • Шевців І. Високе післанництво / Збірник – Сідней–Львів, 1996. – 250 с.

 • Шевців І. З Богом та Україною в серці. Документи в обороні правди, справедливості й прав українського народу та його Церкви – Львів,
  2001. – 471 с.

 • Шевців І. Релігійне життя наших громад : проблематика його змісту і форми (на прикладі одної країни) // Берестейська унія (1596-1996) статті й
  матеріали – Львів, 1996. – С. 249–254.

 • Шевців І. Українська Католицька Церква в Австралії парафія св. Андрія, в Сіднеї 17 жовтня 1994 р. / З Богом та Україною в серці – Львів, 2001. – 471 с.

 • Шематизм духовенства Львівської архієпархії – Львів, 1935. – 400 с.

 • Шептицький А. В справі католицької преси / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1932. – Ч. 4. – С. 6–7.

 • Шептицький А. До духовенства / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1935. – Ч. VIII. – С. 234–262.

 • Шептицький А. Листи-Послання 1939-1944. – Львів : Фонд духовного відродження ім. митрополита А. Шептицького. – 1991. – 454 с.

 • Шептицький А. Моральні чесноти / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1935. – Ч. Х. – С. 282–325.

 • Шептицький А. О супружестві і родині / Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. 1899-1944. Церква і суспільне питання. – Львів, 1988. –
  Т. II. – КН. 1. – С. 70–95.

 • Шептицький А. Про знання катехизму / Львівські Архієпархіальні відомості – Львів, 1937. – Ч. 4. – С. 41–46.

 • Шептицький А. Промова на святочнім відкриттю греко-католицької Богословської Академії / Богословія – Львів, 1930. – Т. 8. – КН. 1– С. 1–4.

 • Шептицький А. Український католицький союз і політика / Мета – Львів, 1932. – Ч. 14. – С. 12–17.

 • Шипилявий С. Жизномир / Бучач і Буччачина (історико – мемуарний
  збірник) – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1972. – С. 515–531.


 • Шлемкевич М. Галичанство – Львів, 1997. – 104 с.

 • Шпіраго Ф. Католицький народний катехизм : Пер. о. Я. Левицького. – Львів : Місіонер, 1997. – 597 с.

 • Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз) – К. : Криниця, 1999. – Ч. 10. – 324 с.

 • Щегда М. Змагання до заснування українського патріархату // Патріархат – Нью-Йорк, 1989. – Ч. 11. – С. 16–21.

 • Щеклік К. Значінє праці в світлі віри – Львів, 1909. – 44 с.

 • Щербяк Ю. А. Система морального виховання учнів у школах західних областей України (1900-1939 рр.) – Тернопіль : Парадіс, 1999. – 205 с.

 • Щербяк Ю. Книга як засіб морального виховання учнівської молоді Галичини на початку ХХ ст. / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Серія педагогіка. – Тернопіль. – 2000. – № 2. – С. 39–41.

 • Щербяк Ю. Концептуальні засади освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в ХХ столітті. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 588 с.

 • Що люблять читати? / Нива – Львів, 1909. – Ч. 8–11 – С. 332.

 • Щоб керманичі держав руководилися християнським духом / Місіонер – Жовква, 1937. – Ч. 2. – С. 25–26.

 • Юрченко В. Обнімітеся брати мої / Київська старовина – Київ, 1992. – № 1. – С. 115.

 • Ющишин І. О моральнім вихованню молодежи / Учитель – Львів, 1907. –
  Ч. 21–22. – С. 305–316; Ч. 23–24. – С. 339–351.

 • Я з вами по всі дні і до кінця віку / Бібліографічний покажчик – Тернопіль, 1997. – 64 с.

 • Яворський З. Несторівці / Зборівщина (літературно-історико-мемуарний збірник) – Нью–Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1985. – С. 471-–483.

 • Яворський О. Короткий огляд культурно-освітнього життя Підгаєччини в роках 1921-1939 / Підгаєцька земля (історично-мемуарний збірник) – Нью– Йорк–Париж–Сідней–Торонто, 1980. – С. 335–346.

 • Як виглядає село? / Календар “Просвіти” – Львів, 1938. – С. 150-154.

 • Як поздоровлятися / Місіонер – Жовква, 1939. – № 4. – С. 98–99.

 • Якими словами витаються різні народи / Календар Місіонаря на рік 1936. – Жовква, 1936. – С. 77.

 • Яковишин Р. Я. Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850-1900 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Р. Я. Яковишин. – Івано-Франківськ, 2005. – 20 с.

 • Янишин Б. М. Народовський рух в Галичині як суспільно-політична течія
  (70-80-і роки ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 „Історія України” / Б. М. Янишин. – Київ, 2003. – 24 с.

 • Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду / Основа – Київ, 1995. – № 6. – С. 144–162.

 • Яроцький П. Об’єднані єдиною долею українського народу (українське православ’я і греко-католицизм) / Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції – Київ, 1994. – С. 19–24.

 • Ярош Б. Сторінки політичної історії західноукраїнських земель (30-50-ті рр. ХХ ст.) – Луцьк : Вежа, 1999. – 181 с.

 • Яртись А. Проблеми державотворення у спадщині митрополита Андрея Шептицького / Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2004 рік. –
  Книга I. – Львів, 2004. – С. 635–640.

 • Ясінчук Л. За океаном – Львів, 1930. – 256 с.

 • Яценків В. Звання / Альманах Українських Богословів – Львів, 1923. – С. 74–87.

 • Яців Я. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.) – Дрогобич: Коло, 2004. – 276 с.

 • Analfabeci w Galicji / Szkoła. – 1881. – № 9. – S. 112–113.

 • Baik L. Z historii rozwoju ukraińskiej szkoły w Galicji / Galicja i jej dziedzictwo. – Rzeszόw, 1995. – S. 151–161.

 • Bazylak J. Postawy religijne młodziezy i ich związki z wybranymi elementami osobowości – Warszawa, 1984. – 237 s.

 • Bobrzyński M., Jaworski W., Milewski J. Z dziejόw odrodzienia politycznego Galicji. – Warszawa, 1905. – 521 s.

 • Dutkowa R. Polityka szkolna w Galicji 1866-1890 / Galicja i jej dziedzictwo. – Rzeszόw, 1995. – S. 137–149.

 • Dybiec J. Życie naukowe w Galicji doby autonomicznej / Galicja i jej dziedzictwo. – Rzeszόw, 1995. – S. 34–49.

 • Encyklopedia pedagogiczna ХХІ wieku – Tom ІІІ. M-O. – Wydawnictwo Akademickie : Żak – Warszawa, 2004. – 1074 s.

 • Grodziski S. W krόłewstwie Galicji i Lodomerii. – Krakόw, 1976. – 301 s.

 • Kumora D., Obertyńskiego Z. Historia kościoła w Polsce (cerkiew greko-katolicka pod redakcją ks. H.Wyczawski) – Warszawa : Stauropegion, 1979. – T. 2. –
  S. 76–89.

 • Muszynka M. Towarzystwo naukowe im. Szewczenki i jego rola w narodowym odrodzeniu ukraińcόw na terenie Galicji / Galicja i jej dziedzictwo. – Rzeszόw, 1995. – S. 69–78.

 • Роdhorodecki L. Zarys dziejόw Ukrainy. – Warszawa, 1976. – T. 2. – 358 s.

 • Potoczny J. Galicja i jej dziedzictwo. T.10. Oświata dorosłych i popylaryzacja Galicji doby konstytucyjnej (1867-1918) – Rzeszόw, 1998. – 328 s.

 • Prus E. Władyka świętojurski. – Warszawa, 1985. – 205 s.

 • Rocznik statystyki Galicyi. Rok IV. 1892-1893. – Lwόw, 1893. – S. 388+XI.

 • Szmyd K. Twόrcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa
  (1860-1939) – Rzeszόw, 2003. – 530 s.

 • Torzecki R. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. – Warszawa : Kiew, 1993. – 309 s.

 • Ustawy i rozporzadzenia obwiazujące w galicyjskich szkołach średnich. Zestawił Henryk Kopia. – We Lwowie, 1900. – 214 s.

 • Wroczyński R. Dzieje oświaty polskiej 1795-1945 rr. – Warszawa, 1987. – 375 s.

 • Zieba A. Metropolita Andrzej Szeptycki / Kwartalnik Historyczny. – 1986. –
  T. XCII. – CZ. 4. – S. 54–61. • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка