Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюраСторінка1/4
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4

Тест № 1
МИКОЛА ВОРОНИЙ. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. ПАВЛО ТИЧИНА. МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. БОГДАН - ІГОР АНТОНИЧ. ВОЛОДИМИР СОСЮРА

1. До модернізму належать усі мистецькі течії, ОКРІМ: А імпресіонізм; Б експресіонізм;


В авангардизм; Г сентименталізм; Д футуризм.

2. Назва першої збірки П. Тичини — «Сонячні ...»: А кларнети; Б арфи; В джерела; Г скрипки;

Д цимбали.

3. Музикальне сприйняття світу, арфа як символ музики природи об'єднує вірш П. Тичини «Арфами, арфами...» та: А «Любіть Україну» В. Сосюри; Б «Intermezzo» М. Коцюбинського; В «Різдво» Б.-І. Антонича; Г «Лісова пісня» Лесі Українки; Д «Гімн» І. Франка.

4. Віршу П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» НЕ притаманна ознака: А віршовий розмір — ямб; Б поєднання інтимних та громадянських мотивів; В перехресне римування; Г використання риторичних фігур; Д автобіографічність.

5. Персоніфікований образ весни поєднує твір «Арфами, арфами...» П. Тичини та: А «Блакитна Панна» М. Вороного; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини; В «Чари ночі» Олександра Олеся; Г «О панно Інно, панно Інно...» П. Тичини; Д «Молюсь і вірю...» М. Рильського.

6. В'ються хмелем арабески, Миготять камеї, фрески...

Виділені слова з уривка поезії М. Вороного «Блакитна Панна» належать до лексичної групи:

А діалектизми; Б застарілі слова; В неологізми; Г терміни; Д незапозичені.

7. В умовах тоталітарної системи радянської держави панівним художнім методом був:


А неореалізм; Б соцреалізм; В модернізм; Г класицизм; Д революційний романтизм.

8. Становлення П. Тичини як поета пов'язане з підтримкою з боку: А М. Коцюбинського;

Б М. Хвильового; В Ю. Яновського; Г М. Рильського; Д Є. Маланюка.

9. Однаковим віршовим розміром із поезією П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» написані рядки: А «Ой Морозе, Морозенку...» (Народна пісня); Б «Так ніхто не кохав...» (В. Сосюра);


В «Віють вітри, віють буйні...» (І. Котляревський); Г «Всякому місту — звичай і права...»
(Г. Сковорода); Д «Садок вишневий коло хати...» (Т. Шевченко).

10. У вірші П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить...» поєднано види лірики: А пейзажна, інтимна; Б пейзажна, громадянська; В філософська, інтимна; Г філософська, пейзажна;


Д інтимна, громадянська.

11. Мова поезії П. Тичини «Арфами, арфами...» має слова лексичної групи: А архаїзми; Б історизми;

В неологізми; Г діалектизми; Д старослов'янізми.

12. Віршовий розмір, характерний для сонета: А ямб; Б хорей; В дактиль; Г амфібрахій; Д анапест.

13. До діячів «розстріляного відродження» належить: А М. Вороний; Б П. Тичина; В В. Сосюра; Г Б.-І. Антонич; Д М. Рильський.

14. Як та купина, що горить — не згора, живе у стежках, у дібровах... («Любіть Україну»)

Цими словами В. Сосюра: А передає красу української природи; Б змальовує пейзаж рідного села;

В висловлює тугу за рідною землею, від якої був далеко; Г стверджує ідею незнищенності України;

Д описує мрії про післявоєнне відродження України.

15. Характер послання має твір: А «Гімн» І. Франка; Б «Арфами, арфами...» П. Тичини; В «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини; Г «Любіть Україну» В. Сосюри; Д «Сontra spem speго!» Лесі Українки.

16. Амфібрахієм написаний вірш: А «Арфами, арфами...» П. Тичини; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини; В «Любіть Україну!» В. Сосюри; Г «О панно Інно, панно Інно...»
П. Тичини; Д «Різдво» («Народився Бог на санях...») Б.-І. Антонича.

17. О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, Осяй мій край і розлетися Дощами судними над ним.У цьому уривку поезії Олександра Олеся використано всі зазначені засоби, ОКРІМ: А риторичної фігури; Б епітета; В інверсії; Г антитези; Д анафори


Тест № 2
МИКОЛА ВОРОНИЙ. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. ПАВЛО ТИЧИНА. МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. ВОЛОДИМИР СОСЮРА. БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ 1. Вірш «Блакитна Панна» за свою музичною тональністю перегукується з віршем: А «Різдво»;
  Б «Любіть Україну»; В «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Г «Арфами, арфами...»

 2. Вірш «Блакитна Панна» написано: А ямбом; Б хореєм; В дактилем; Г анапестом.

 3. Арабески, фрески, гротески у вірші «Блакитна Панна» — це: А авторські неологізми; Б біблійна лексика;
  В діалектизми; Г мистецькі терміни.

 4. У вірші «Блакитна Панна» уся земля виспівує «Осанна!»: А вродливій дівчині; Б весні; В осені; Г любові Всевишній.

 5. Блакитна Панна в однойменному творі символізує: А зиму; Б весну; В осінь; Г літо.

 6. Справжнє прізвище Олександра Олеся: А Кандиба; Б Пчілка; В Білик; Г Лепкий.

 7. «З журбою радість обнялась» — таку назву мала перша збірка творів: А П. Тичини;
  Б Б.-І. Антонича; В Олександра Олеся; Г М. Вороного.

 8. Життя — це мить, яка так швидко спливає, тому треба насолодитися кожною прожитою хвилиною, — стверджує автор у творі: А «Чари ночі»; Б «Арфами, арфами»..» ; В «О слово рідне! Орле скутий!..» ; Г «Молюсь і вірю...»

 9. Поезія «Чари ночі» за жанром: А елегія; Б послання; В романс; Г ода.

 10. Слова «О слово рідне!» в поезії «О слово рідне! Орле скутий!..» є : А епіфорою; Б анафорою; В тавтологією ;
  Г рефреном.

 11. Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» написана в руслі: А імпресіонізму; Б символізму; В неореалізму;
  Г експресіонізму.

 12. Лови летючу мить життя!» — радить у своїй поезії: А М. Вороний; Б П. Тичина; В М. Рильський; Г Олександр Олесь.

 13. Краса життя, краса кохання — понад усе — такий провідний мотив твору: А «Різдво»; Б «Арфами, арфами...»; В «Блакитна Панна» ; Г «Чари ночі».

 14. Поезія «О слово рідне! Орле скутий!..» за жанром: А вірш-медитація; Б вірш-послання; В ода; Г елегія.

 15. «Будь мечем моїм! / Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, / Осяй мій край і розлетися / Дощами судними над ним», — так звертається поет до: А мистецтва ; Б своєї професії; В рідного слова; Г думки.

 16. Віршовий розмір поезії «О слово рідне! Орле скутий!..»: А хорей; Б ямб; В анапест; Г дактиль.

 17. Поезія «Чари ночі» перегукується з віршем: А «Арфами, арфами...»; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...»:
  В «Блакитна Панна»; Г «О панно Інно».

 18. «Україна дістала поета-лірика, котрого виглядала від часів Шевченка!» — так пише М. Грушевський про:
  А П. Тичину; Б Олександра Олеся; В В. Сосюру; Г М. Вороного.

 19. Літературознавець Ю. Лавріненко, назвавши творчу манеру письма П. Тичини «кларнетизмом», мав на увазі:
  А уміння поета грати на кларнеті; Б назву першої збірки поета; В особливий стиль П. Тичини, що синтезував засоби літератури, музики і малярства; Г використання в поезії музичних образів; Д український варіант міжнародного символізму.

 20. Туга за втраченим коханням, що поєднується зі спогадами про нього — такий мотив твору: А «О панно Інно»;
  Б «Ви знаєте, як липа шелестить...»; В «Арфами, арфами...»; Г «Чари ночі»; Д «Молюсь і вірю...».

 21. Слова «дитинно, злотоцінно» в поезії «О панно Інно» — це: А діалектизми; Б тавтологія; В авторські неологізми; Г термінологічна лексика; Д архаїзми.

 22. Гімн весні, молодості, вірі в щастя складає автор у творі: А «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Б «О панно Інно»; В «Чари ночі»; Г «Різдво»; Д «Арфами, арфами...».

 23. Пейзаж-паралелізм — так можна сказати про вірш: А «Різдво»; Б «Арфами, арфами...»; В «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Г «Молюсь і вірю»; Д «Блакитна Панна» .

 24. Слова «Я твій», — десь чують дідугани...» у вірші «Ви знаєте, як липа шелестить» — це: А анафора;
  Б синекдоха; В метонімія; Г перифраз; Д гіпербола.

 25. Своєрідне обрамлення, де перші речення — риторичні запитання, а останні — закономірний висновок, наявне в поезії: А «О панно Інно»; Б «Чари ночі»; В «Ви знаєте, як липа шелестить...»; Г «Арфами, арфами...»;
  Д «Блакитна Панна».

 26. Вірш «Ви знаєте, як липа шелестить...» написано: А хореєм; Б дактилем; В амфібрахієм; Г анапестом; Д ямбом.

 27. Вірш «Ви знаєте, як липа шелестить...» пронизаний пафосом: А романтичним; Б сентиментальним;
  В вітаїстичним; Г драматичним; Д героїчним.

 28. Чарівний портрет української дівчини-весни автор створює у творі: А «Арфами, арфами...»; Б «Ви знаєте, як липа шелестить...»; В «О панно Інно»; «Молюсь і вірю»; Д «Чари ночі».

 29. Вірш «О панно Інно» належить до лірики: А філософської; Б громадянської; В пейзажної; Г політичної ;
  Д інтимної.

 30. Художній засіб, характерний для ранньої поезії П, Тичини; умовне позначення певного поняття чи явища словом, предметом чи образом — це: А епітет; Б оксиморон; В алегорія; Г символ; Д метафора.

 31. Кларнетизм — це світоглядно-естетична концепція: А М. Рильського; Б П. Тичини; В Олександра Олеся;
  Г В. Сосюри; Д М. Вороного.

 32. «Поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину — нещадній боротьбі зі своїм геніальним обдарованням». Ці слова стосуються: А М. Рильського; Б П. Тичини; В Є. Плужника; Г В. Сосюри; Д М. Зерова.

 33. Максим Рильський є представником: А неокласиків; Б футуристів; В експресіоністів; Г імпресіоністів;
  Д символістів.

 34. Образ голуба у творі «Молюсь і вірю. Вітер грає...» символізує: А любов і вірність, плодючість, душу людини;
  Б закоханого хлопця; В пару наречених; Г любов і зраду, страждання; Д радість, відданість.

 35. Співцем Донеччини називають поета: А М. Рильського; Б П. Тичину; В Є. Плужника; В. Сосюру; Д М. Вороного.

 36. Віршований розмір вірша «Любіть Україну»: А хорей; Б ямб; В дактиль; Г амфібрахій; Д анапест.

 37. Поезія «Любіть Україну» за жанром: А медитація; Б сповідь; В вірш-послання; Г елегія; Д романс.

 38. У поезії «Любіть Україну» В. Сосюра Україну називає: А чудовою; Б індустріальною; В щасливою; Г вишневою; Д солов'їною.

 39. У вірші «Любіть Україну» В. Сосюра називає українську мову: А чудовою; Б співучою; В мелодійною;
  Г калиновою; Д солов'їною.

 40. Вірш «Любіть Україну» В. Сосюра написав: А після створення УНР; Б наприкінці Великої Вітчизняної війни; В у часи хрущовської відлиги; Г після смерті Сталіна; Д після здобуття Україною незалежності.

 41. Укажіть тематичний різновид вірша «Любіть Україну» В. Сосюри: А пейзажна лірика; Б філософська лірика;
  В патріотична лірика; Г інтимна лірика; Д релігійна лірика.

 42. Б.-І. Антонич народився: А на Закарпатті; Б на Волині; В на Галичині; Г на Поліссі; Д на Лемківщині.

 43. У вірші Б.-І. Антонича «Різдво» Бог народжується: А в яслах; Б на санях; В у курній мужицькій хаті; Г на лоні природи ; Д у храмі.

 44. Віршовий розмір поезії Б.-І. Антонича «Різдво»: А дактиль; Б анапест; В хорей; Д амфібрахій.

 45. «Я — закоханий в життя поганин», — так про себе сказав: А Олександр Олесь; Б М. Рильський; В Б.-І. Антонич; Г В. Сосюра; Д П. Тичина.

 46. «Місяць круглий» у поезії «Різдво» уособлює: А хліб; Б безкінечність життя на землі; В нескінченність щастя;
  Г природу; Д таїнство жертвоприношення .

 47. У поезії «Різдво» Б.-І. Антонича: А відтворено святкування Різдва на Лемківщині; Б розповідається про усі Різдвяні обряди; В християнська містерія поєднана з язичницькими повір'ями; Г розповідається, як лемки поєднують у святкуванні Різдва свої давні традиції з новими; Д відтворюється атмосфера святкування Різдва в українському селі.

 48. Установіть відповідність цитат з назвами творів: 1 «У долоні у Марії місяць — золотий горіх». 2 «Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну...». 3 «І ти смієшся, й даль ясніє, І серце б'ється, як в огні, І вид пречистої надії Стоїть у синій глибині». 4 «Стану я, гляну я — Скрізь поточки як дзвіночки, жайворон як золотий з переливами: Йде весна Запашна, Квітами-перлами Закосичена».
  А «Молюсь і вірю. Вітер грає...»; Б «Арфами, арфами...»; В «Любіть Україну»; Г «О панно Інно»; Д «Різдво».

 49. Установіть відповідність назв творів з їх авторами: 1 «Любіть Україну»; 2 «Ви знаєте, як липа шелестить...»;
  3 «Молюсь і вірю. Вітер грає...»; 4 «Чари ночі».
  А В. Сосюра; Б Олександр Олесь; В М. Рильський; Г Павло Тичина; Д М. Вороний.

 50. Установіть відповідність художніх засобів з їх назвами: 1 «Буде бій Вогневий! Сміх буде, плач буде Перламутровий...»; 2 «Вітер грає І п'яно віє навкруги...»; 3 «Ви знаєте, як сплять старі гаї?»; 4 «Твій погляд, ніби пролісок несмілий...»
  А метафора; Б оксиморон; В порівняння; Г епітет; Д риторичне запитання.

 51. Установіть відповідність назв творів з їх авторами: 1«Різдво»; 2 «Любіть Україну»; 3 «Молюсь і вірю...»; 4 «О панно Інно»
  А П. Тичина; Б Б.-І. Антонич; В В. Сосюра; Г М. Вороний; Д М. Рильський.

 52. Установіть відповідність назв збірок (книг) з їх авторами: 1 «Щоб сади шуміли»; 2 «З журбою радість обнялась»; 3 «На білих островах»; 4 «Сонячні кларнети»
  А П. Тичина; Б М. Рильський; В Олександр Олесь; Г М. Вороний; Д В. Сосюра.

 53. Установіть відповідність цитат із творів з їх авторами:1 «...буду жити, поки жити Мені дозволить дух життя!»;
  2 «Сміх буде, плач буде Перламутровий...»; 3 « ...Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Вгорі спинися...»;
  4 « ...Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі...»
  А П. Тичина; Б М. Рильський; В Олександр Олесь; Г М. Вороний; Д В. Сосюра.


Тест № 3 ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО. МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

 1. Оповідь у новелі «Момент» В. Винниченка веде: А в’язень, Б старий дід, В командир,
  Г жінка, Д автор.

 2. Твори М. Хвильового «Я (Романтика)» та В. Винниченка «Момент» спільні за всіма ознаками, КРІМ: А епічного жанру; Б форми розповіді від першої особи; В світобачення героя; Г наявності пейзажів;
  Д зображення зіткнення несумісних ідеалів.

 3. У творі «Момент» не порушено проблеми: А життя і смерті; Б сенсу щастя людини; В миті як частини вічності; Г митця і суспільства.

 4. « А очі, як у зляканої лані, променисті, чисті й великі» («момент») були у : А контрабандиста Семена; Б панни; В героя-революціонера; Д оповідача Шехерезади.

 5. Історія одного кохання, що зародилося між молодим революціонером і панною в драматичній, ризикованій для життя ситуації – це: А тема твору «Момент»; Б ідея твору «Момент»; В ключова фраза твору» Г епіграф твору «Момент».

 6. Твір «Момент» має стильові ознаки: А експресіонізму; Б імпресіонізму; В символізму;
  Г неокласицизму.

 7. У творі В Винниченка слова «Щастя – момент. Далі вже буде буденщина, пошлість…» промовляє:
  А контрабандист Семен; Б революціонер; В панна; Г невідомий.

 8. Твір «Момент» має підзаголовок: А Пролог; Б усім матерям присвячується; В Із оповідань тюремної Шехерезади; Г Любові всевишній.

 9. «Вона ставала все ближчою і ближчою мені. Здавалося, ми давним-давно колись разом жили десь, потім розлучилися, а тепер знову зійшлися», - ці слова свідчать про те, що: А герой помітив красу панни; Б герой живе своїм минулим; В у душі героя зароджується кохання;

Г герой може довірити своїй супутниці будь-які таємниці.

 1. Установити відповідність: 1. Герой замислюється про смерть, уявляє, як він лежатиме неживий, а над ним кружлятимуть мушки, і це здається йому неймовірним, дивним;
  2 Герой-оповідач розповідає, що якось навесні йому терміново треба було нелегально перебратися через кордон; 3 Герой-оповідач звертається до контрабандиста Семена, який попереджає, що перехід через кордон небезпечний, можуть убити; 4 Коли зупинилися далеко, Муся кинулася юнакові на шию, й обняла його, вихор кохання захопив їх;
  А розв’язка; Б кульмінація; В експозиція; Г зав’язка; Д ліричний відступ.

 2. У творі «Я (Романтика)» голова трибуналу вступає в конфлікт з: А доктором Тагабатом;
  Б Андрюшею; В власною свідомістю; Г матір’ю.

 3. Твір «Я (Романтика)» написаний у стилі: А неоромантизму; Б експресіонізму;
  В імпресіонізму; Г авангардизму; Д реалізму.

 4. Основною проблемою твору «Я (Романтика)» є: А стосунки між людьми, які виконують одну роботу; Б внутрішнє роздвоєння людини між гуманізмом та обов’язком; В вибір між особистими інтересами та громадськими обов’язками; Г відносини між матір’ю та сином;
  Д вибір людиною свого місця в суспільстві.

 5. Твір «Я (Романтика)» має присвяту: А «Кононівським полям» ; Б «Цвітові яблуні»;
  В «Любові всевишній»; Г «Моїй матері»; Д «Розумному читачеві».

 6. Події у творі «Я (Романтика)» відбуваються: А у будинку розстріляного шляхтича; Б на полі бою; В у Кремлі;
  Г у звичайному житловому будинку; Д у омріяній Загірній комуні.

 7. Композиційними особливостями твору «Я (Романтика)» є: А розповідь від третьої особи, дві частини, два прологи; Б розповідь від третьої особи, лірико-романтичний зачин, три частини; В розповідь від першої особи, дві частини, два прологи; Г лірико-романтичний зачин, три частини, розповідь від першої особи; Д монолог, дві частини, твір починається кульмінацією.

 8. У ліричному вступі твору «Я (Романтика)» розповідається про дві великі любові: А дружину «Я» та його матір; Б двох коханих жінок «Я»; В матір «Я» та загірну комуну; Г матір «Я» та Божу Матір; Д до світу і до матері.

 9. «Чекіст мимоволі», «Людина з нормальною психікою та чутливим серцем, який серед звірів сам фактично став звіром» - герой новели «Я (Романтика)»: А дегенерат; Б «Я»; В доктор Тагабат; Г Андрюша; Д «вірний вартовий революції».

 10. «…Розвалився широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину й надто високий лоб» - герой твору «Я (Романтика)»: А дегенерат; Б Андрюша; В «Я»; Г виконавець вироків; Д доктор Тагабат.

 11. Установити відповідність: 1 «…Низенький лоб, чорна копна розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс…Він нагадує каторжника, і…не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки»; 2 «сидить з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає…цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатися під темною постановою – «розстрілять», завжди мнеться…»; 3»жорстока людина з холодним розумом і каменем замість серця, п’яничка і людожер з інтелігентною зовнішністю»; 4 «І я, зомлів чужа людина, бандит – за одною термінологією, інсургент – за другою, я просто і ясно дивлюся на ціч портрети і в моїй душі нема й не буде гніву»
  А дегенерат; Б «Я»; В Андрюша; Г доктор Тагабат; Д безіменний член трибуналу.

Тест № 4 ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ
1. Лейтмотивом новели «Подвійне коло» (роман Ю. Яновського «Вершники») є прислів'я: А «У мене синами не поле засіяне»; Б «Ми з такого роду, що любимо свободу»; В «Нашому роду нема переводу»; Г «Найдорожчий клад, як в родині лад»; Д «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду».

2. Героями твору Ю. Яновського «Вершники» є брати: А Запорожці; Б Половці; В Гайдамаки; Г Тютюнники;


Д Катранники.

3. [Він] «бавився шликом, мов дівчина чорною косою» — це портрет одного з братів (роман Ю. Яновського «Вершники», новела «Подвійне коло»): А більшовика Івана; Б петлюрівця Оверка; В махновця Панаса; Г молодшого брата Сашка;


Д денікінця Андрія.

4. У жанровому напрямі Ю. Яновський є продовжувачем традицій: А І. Котляревського; Б Т. Шевченка; В І. Франка;

Г В. Стефаника; Д Лесі Українки.

5. Історичним тлом подій роману «Вершники» Ю. Яновського є: А боротьба українського народу під проводом Хмельницького; Б селянське повстання під проводом М. Залізняка та І. Ґонти; В громадянська війна початку XX ст.;


Г голодомор 1933 р.; Д Друга світова війна.

6. За типом світобачення Ю. Яновський був: А реалістом ; Б прагматиком; В романтиком; Г войовничим атеїстом;


Д міщанином-обивателем.

Ю. Яновський започаткував в українській літературі різновид: А історичного роману; Б роману у віршах; В роману в новелах; Г психологічного роману; д філософського роману.

7. Новели у творі «Вершники» розташовані: А у хронологічній послідовності описаних подій; Б за внутрішньо змістовою логікою; В довільно; Г за віком персонажів; Д в алфавітній послідовності їх назв.

8. Новела «Подвійне коло» має бути для українців: А прикладом стосунків у сім'ї між братами; Б пересторогою не повторити дій персонажів; В прикладом обстоювання ідей; Г прикладом поведінки в складних життєвих ситуаціях ;


Д прикладом стосунків у сім'ї між поколіннями.

9. З новели Ю. Яновського «Подвійне коло» постає образ: А червоної армії як непереможної сили; Б Оверка Половця як охоронця свого роду; В громадянської війни як явища протиприродного, жахливого і потворного; Г Івана Половця — безстрашного сина свого народу; Панаса Половця як переможця у братовбивчій війні.

10. У словах «Дощ напинав свої вітрила» (за романом «Вершники») використано: А метафору; Б інверсію; В порівняння ;
Г епітет; Д гіперболу.

11. Головна ідея новели «Подвійне коло» у творі звучить так: А краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи; Б тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду; В поганого чоловіка в побратими не бери; Г не знаючи броду, не лізь у воду; Дскажи мені, хто твій друг — і я скажу, хто ти.

12. Слова «Рід — це основа, а найперше — держава» («Подвійне коло) належать: А Мусієві Половцю; Б Андрієві Половцю; В Оверкові Половцю; Г Панасові Половцю; Іванові Половцю.

13. Слова «...рід розпадається, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс» належать: А Мусієві Половцю; Б Андрієві Половцю; В Оверкові Половцю; Г Панасові Половцю; Іванові Половцю.

14. «Петлюрівське стерво,... мать Росію продаєш галичанам! Ми їх у Карпатах били до смерті, ми не хочемо австрійського ярма... Проклинаю тебе моїм руським серцем, ім'ям великої Росії Матінки, од Варшави до Японії, од Білого моря до Чорного, проклинаю ім'ям брата і згодою роду, проклинаю й ненавиджу в мою останню хвилину», — каже: А Іван Панасові; Б Андрій Оверкові; В Оверко Андрієві; Г Андрій Іванові; Д Панас Іванові.

15. «Трамонтан дихав з берега, був місяць січень чи лютий, море замерзло на сотню метрів...» — цими словами починається новела з роману «Вершники»: А «Лист у вічність»; Б «Подвійне коло»; В «Дитинство» ; Г «Шаланда в морі»; Д «Батальйон Шведа».

16. Ім'я старого Половця: А Іван; Б Андрій; В Панас; Г Оверко; Д Мусій.

17. «Наша артіль бідна, і кидати шаланду в морі не годиться. Я — голова артілі» («Шаланда в морі»), — каже: А Чубенко ;


Б Мусій; В Половчиха; Г дядько Сидор; Д Іван.

18. Події у «Подвійному колі» відбуваються: А в Одесі; Б під Пилявцями; В у степах під Компаніївкою; Г під Києвом;


Д у лісах під Бродами.

19. Установіть відповідність характеристик, які дає Половчиха своїм синам, з їх іменами («Шаланда в морі»):

1 «... вдався у дядька Сидора, таке ж ледащо й не знати хто...» 2 «...привозив матері контрабандні хустки й серги, шовк і коньяк... Вона його важко народжувала, і він їй став дорожчий, виходила вночі до моря; їй усе здавалося, що чує плескіт його весел і треба рятувати від погоні» 3 «.. .той артист і грав з греками у «Просвіті» та читав книжки, написані по-нашому. На дядькові гроші в семінарії вчився, рибалка з нього був ніякий...» 4 «...працює на заводі і робить революцію...»

А Андрій Б Оверко В Сашко Г Іван Д Панас

20.Установіть відповідність між персонажами новели «Подвійне коло» та їх висловами:
1 «Рід наш великий, голови не щитані, крім нас двох, іще троє рід носять. Рід — це основа, а найперше — держава, а коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, он як!»
2 «Рід наш рибальський, на морі бувальський, рід у державу вростає, в закон та обмеження, а ми анархію несемо на плечах, нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття?»

3 «А згадується мені, згадується батько Половець і його старі слова...: тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду... Проклинаю тебе моїм руським серцем, ім'ям великої Росії-матінки...»


4 «Рід наш роботящий, та не всі в роді путящі. Є горем горьовані, свідомістю підкуті, пролетарської науки люди, а є злодюги й несвідомі, вороги й наймити ворогів. От і бачиш сам, що рід розпадеться, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс»

А Панас Б Андрій В Сашко Г Оверко Д Іван  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка