Тези науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009 рікСторінка1/2
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.49 Mb.
  1   2


Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

Волинська обласна Мала академія наукТЕЗИ

науково-дослідницьких робіт

учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

2009 рік

Луцьк 2009


До збірника увійшли тези науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009 року.

У конкурсі брали участь 44 слухача секцій Волинської обласної Малої академії наук, філій та наукових товариств області. Призерами конкурсу стали 30 волинських учнів.

ЗМІСТ
  1. Відділ обчислювальної техніка та програмування ……………………..4

  2. Науково-технічний відділ …………………………………………….…10

  3. Фізико-математичний відділ ……………………………………………14

  4. Історико-географічний відділ …………………………………………..21

  5. Хіміко-біологічний відділ ………………………………………….…..29

  6. Відділ філології та мистецтвознавства ……………………………..…40Каталогізатор інтернет-ресурсів

Степанян Ігор Володимирович,

Волинський ліцей-інтернат, 11 клас

Щегельський Тарас Сергійович,

керівник гуртка інформатики ВО МАН

У наш час обсяги інформації, розміщеної в Інтернеті, сягають небачених масштабів, що ускладнює можливість постійного контролю за її редагуванням та появою нових корисних даних. Автоматизація процесу перевірки та пошуку цих змін і зручного їх подання для користувача без його обов’язкового втручання та систематизація веб-ресурсів і зумовлюють актуальність даного наукового дослідження.

Мета роботи – створення програмного засобу, який дозволяє систематизувати та каталогізувати посилання на веб-ресурси та автоматично перевіряти дані сторінки на предмет оновлення та шукати і подавати у зручному вигляді модифікації, що були здійснені з останнього її перегляду.

Розроблений програмний засіб використовує принципово новий алгоритм, розроблений у рамках даної розробки, який і дозволяє знаходити здійснені над блоками тексту зміни будь-якого характеру – видалення, заміна, вставка. Саме цей фактор і визначає новизну роботи.

Програма має достатньо простий та інтуїтивно зрозумілий для користувача інтерфейс та дозволяє каталогізувати веб-ресурси по категоріям, ведучи історію оновлення кожної сторінки в каталозі та має можливість порівняння щойно завантаженої сторінки з будь-якою старішою її версією. Введені також певні додаткові можливості конфігурації, розраховані на більш досвідчених користувачів, які можуть власноруч розширити функціональність програми чи змінити спосіб подання знайдених модифікацій.


Технологія розробки аналітико-графічного транслятора

математичних виразів (на прикладі тригонометричних функцій)

Гуменюк Олександр Миколайович,

Луцький НВК “Гімназія №14”, 10 клас

Чепрасова Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики ВНУ імені Лесі Українки

Розробка трансляторів є одним із напрямків інформатики, в якій розглядаються ідеї, методи і алгоритми синтаксичного і семантичного аналізу штучно створених мов. Формальні, спеціалізовані мови існують в різних сферах діяльності людини. Мова математики (для запису математичних виразів, функцій та ін.) має досить широке застосування для подання різноманітних моделей. До дослідження і аналізу таких моделей застосовують можливості ПЕОМ. Тому виникає проблема щодо зручності подання запису математичного виразу, максимально наближеного до звичного його використання людиною і коректного його перетворення у машинний код, зрозумілий для опрацювання комп’ютером, тобто розробка програми-транслятора. Для того, щоб можна було наочно побачити результат такого перетворення і переконатися у його правильності, використовують побудову графіків функцій, які відповідають заданим для транслятора математичним виразам. Наведені вище міркування обумовлюють актуальність проведеного дослідження.

Мета наукової роботи – розробити програму – аналітико-графічний транслятор математичних виразів, зокрема для випадку тригонометричних функцій.

На основі вивчення теоретичних питань розробки трансляторів та комп’ютерної математики розроблено алгоритм розбору скінченого автомата, який був використаний при побудові аналітико-графічного транслятора математичних виразів (на прикладі основних тригонометричних функцій).Система зняття руху

Панков Іван Юрійович,

Луцька гімназія №21, 11 клас

Щегельський Тарас Сергійович,

керівник гуртка інформатики ВО МАН

В наш час активно розвиваються інформаційні технології. Сучасна комп’ютерна графіка зробила великий крок у перед з часу свого розвитку. В комп’ютерних іграх або фільмах інколи не можливо розрізнити, де реальні персонажі, а де створені художниками. Це досягається не тільки завдяки якісній фотореалістичній графіці але і завдяки динамічній анімацій. Навіть прості сучасні ігри демонструють високий рівень реалістичності руху персонажів. Це досягається завдяки використанню систем зняття руху, які дозволяють записувати рухи реальних людей або тварин і переносити їх в комп’ютерну модель. Саме це і визначає актуальність роботи.

Метою роботи було створити програмно-апаратний комплекс, який дозволяє записувати рухи людини, створювати з цієї інформації комп’ютерну модель анімації персонажа та зберігати анімацію в один із популярних форматів, що в подальшому дозволить застосувати цю анімацію до різноманітних персонажів.

Новизна роботи зумовлена низькою вартістю розробки. Адже використані технології можуть бути відтворені практично будь-яким користувачем без значних фінансових затрат. Чого не можна скачати про професійні системи знаття руху, які можуть коштувати десятки і більше тисяч доларів.

Результатом роботи став простий в використанні та налаштуванні програмно-апаратний комплекс, який дозволяє записувати та зберігати рухи людини в зручному для подальшої роботи вигляді.


Система зняття руху

Віжевський Петро Володимирович,

Луцька гімназія №21, 11 клас

Щегельський Тарас Сергійович,

керівник гуртка інформатики ВО МАН

В наш час активно розвиваються комп'ютерні мережі, і чимало часу витрачається на конфігурування операційних систем на комп'ютерах, що входять до певної мережі. Ця наукова робота покликана прискорити та полегшити процес налаштування операційної системи на великій кількості комп’ютерів. Таким чином звільняється час для основної роботи, який був зекономлений при конфігуруванні системи. Саме це визначає актуальність дослідницької роботи.

Мета роботи – створення програмного комплексу, який би дозволяв максимально швидко та зручно налаштовувати оперційну систему, як на одному комп'ютері, так і на декількох, використовуючи комп’ютерну мережу. При цьому потрібно забезпечити належний рівень безпеки передачі інформації та зручний, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс.

Розроблений програмний комплекс дозволяє конфігурувати операційну систему, при чому відразу на декількох комп’ютерах, використовуючи клієнт-серверну архітектуру мережі побудовану на основі протоколів TCP\IP. Зручний, ергономічний інтерфейс дозволяє здійснити налаштування операційної системи, навіть користувачу із невисоким рівнем комп’ютерної грамотності. Такий підхід і визначає новизну роботи.

В програмі розроблено надійну систему захисту інформації. Уся інформація, що надсилається, шифрується, а також відкидається уся інформація що була надіслана не з вибраного серверу. Це реалізовано завдяки асиметричному алгоритму шифрування RSA, що базується на складності факторизації.


Створення криптографічного алгоритму для забезпечення

безпечної передачі даних по мережі

Мурзін Олександр Олександрович,

Володимир-Волинська гімназія, 11 клас

Оксентюк Сергій Миколайович, вчитель інформатики

Сучасні методи накопичення, обробки і передачі інформації сприяли появі загроз, пов'язаних з можливістю втрати, розкриття, модифікації даних, що належать кінцевим користувачам. У зв'язку з цим постійно розширюється як в кількісному, так і в якісному відношенні коло завдань, що вирішуються в області інформаційної безпеки. Під інформаційною безпекою слід розуміти стан захищеності оброблюваних, таких, що зберігаються і передаються в інформаційно-телекомунікаційних системах даних від незаконного ознайомлення, перетворення і знищення.

Мета роботи – аналіз, узагальнення і осмислення розроблених сучасних засобів безпеки, а також розробка власної програми шифрування для забезпечення безпечної передачі даних.

Наукова новизна роботи полягає в тому що, вивчивши проблему незахищеності інформації в наш час, я розробив власний модуль шифрування для забезпечення безпечної передачі даних.

Теоретичне значення роботи визначається тим, що в ньому обґрунтовано доцільність використовувати дану програму для шифрування, як у нашому пакеті для тестування так і в інших випадках коли необхідно захистити інформацію від стороннього втручання

Практичне значення роботи полягає у створенні шифрувальної програми, яка б могла використовуватись всебічно при передачі інформації.

В результаті дослідження було розроблено програму для шифрування даних.

Розробка системи створення і симуляції штучного інтелекту

ISIM STUDIO”Янюк Сергій Валентинович,

Луцький НВК №26, 11 клас

Щегельський Тарас Сергійович,

керівник гуртка інформатики ВО МАН

В наш час широкого розповсюдження набули автоматизовані системи та робототехніка, що повсюдно використовуються у всіх сферах людської діяльності – починаючи від освіти і медицини до складних систем управління космічними апаратами. Очевидно, що з вдосконаленням технологій і розширення області їх використання поступово з’являлась потреба у більш досконалих системах управління, здатних до виконання складних операцій, осмисленого аналізу, самовдосконалення. Тому проектування логіки систем штучного інтелекту стало важливим, зумовивши необхідність у спеціалізованих засобах розробки. Саме це і визначає актуальність та доцільність обраного напряму досліджень.

Метою даної наукової роботи є розробка цілісної програмної системи, що поєднувала б у собі можливості максимально гнучкого і зручного середовища для проектування та симуляції логіки систем штучного інтелекту різних типів.

Новизною роботи є реалізація універсального програмного засобу, що міг би успішно використовуватися як для розробки, так і для безпосереднього тестування систем штучного інтелекту самих різноманітних напрямів: починаючи програмуванням робототехніки і закінчуючи розв'язанням прикладних задач та конструюванням штучного інтелекту для комп'ютерних ігор чи мультимедійних навчальних програм.

Розроблена програма здатна конструювати логіку штучного інтелекту на основі блок-схем для будь-яких архітектур і платформ, а також володіє можливістю наочної симуляції у конкретному середовищі.

Побудова інтерфейсів користувачів на базі

одношарових ємнісних сенсорних панелей

Зварич Микола Михайлович, Нововолинський ліцей-інтернат, 11 клас;

Карпін Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕОМ національного університету “Львівська політехніка”, Карпіна Наталія Миколаївна, вчитель – методист
В останнє десятиліття значно зріс інтерес до приладів із сенсорними панелями. Виведення інформації через дотик на сенсорний екран є простим, а робота з такими пристроями не потребує додаткового навчання.

Метою роботи є аналіз фізичних основ та принципів побудови сенсорних панелей і розробка, на основі отриманої інформації, принципу роботи сенсорних панелей, які працюють при кількох одночасних дотиках, а також створення дослідницької моделі приладу.

На даний момент можна виділити два типи побудови ємнісних сенсорних панелей: загальний ємнісний і проекційно-ємнісний.

При аналізі опрацьованих матеріалів, як основу для побудови сенсорного дисплею з можливістю одночасного детектування декількох дотиків, було виділено наступні технології: використання проекційно-ємнісних сенсорних панелей; використання двоелектродного методу вимірювання внесеної ємності

на зразок CSU; застосування технологій для зменшення впливу наведених на електроди сенсорної панелі зовнішніх завад; використання бікубічної інтерполяції для інтерполяції отриманих результатів на потрібну роздільну здатність.

При розгляді різних типів сенсорних екранів виявлено, що ємнісні сенсорні дисплеї є ефективними пристроями для детектування сигналу при багатьох одночасних дотиках.

Запропоновано і розроблено пристрій на основі інтегральної мікросхеми CY8C24794, який дозволяє працювати на основі ємнісних сенсорних технологій і визначати координати багатьох одночасних дотиків. Даний зразок сенсорного пристрою дозволив отримати роздільну здатність визначення координати дотику 333 dpi, при часі сканування сенсорної панелі (7x9 сенсорів) - 12,4 мс.

Розробка та технології впровадження теплових ПОМП

Куксо Павло Володимирович,

Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука, 11-В клас;

Мартинюк Олександр Семенович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки
На сьогодні в Україні повільно розвиваються технології “зеленого тепла”, які здатні забезпечувати потреби опалення та охолодження. Однією з перспективних та малорозвинених галузей є технологія теплових помп – пристроїв, здатних транспортувати теплову енергію ґрунту для опалення приміщень, а також їх охолодження.

Оцінено перспективи впровадження технології теплових помп у виробництво України, що передбачає розробку принципово нової схеми роботи теплової помпи типу “вода-повітря”; досліджено можливості використання ґрунтових вод України, як охолоджувальної рідини для роботи теплової помпи; проведено оцінку екологічних та економічних аспектів використання теплових помп та пропозицій щодо систем стабілізації температури приміщень різного призначення.

У роботі розглянуто теоретичні основи, запропоновано модель та математичні розрахунки, що доводять можливість використання теплових помп для забезпечення у приміщеннях бажаного температурного режиму у будь-яку пору року.


Цифровий вимірник температури

Денисюк Богдан Борисович,

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, 2-й курс;

Мартинюк Олександр Семенович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки
В наш час важливе значення набуває впровадження у всі сфери людської діяльності засобів обчислювальної техніки та мікроелектроніки. Використання найновіших технологій неможливе без високоефективних систем контролю, експлуатація яких нерозривно зв’язана з широким використанням вимірювальної техніки. Вимірювання, як процес пізнання на досліді якісної і кількісної сторін будь-якого явища та закономірності, значною мірою визначають розвиток науки.

Поширення засобів і методів радіоелектроніки та перспективи її подальшого розвитку, роблять об’єктивною необхідність їх використання для оновлення та удосконалення вимірювальної техніки.

Але є досить велика проблема оснащення фізичних лабораторій і кабінетів необхідним обладнанням. Це пов’язане, в першу чергу, з фінансовим забезпеченням як галузі науки, так і галузі освіти. Тому актуальним є питання самостійної розробки та виготовлення нового сучасного обладнання, що є цілком доступним і реальним.

Для практичного підтвердження можливостей використання сучасної елементної бази розроблено, виготовлено та апробовано електронний вимірник температури для навчального експерименту з фізики. Прилад побудовано на основі мікроконтролера та напівпровідникових датчиків температури. Цифровий термометр має хороші технічні характеристики, доступний у виготовленні та практичний у використанні.Термоконтролер вузлів системного блоку комп’ютера

Сачковський Богдан Васильович,

Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука, 11-В клас;

Мартинюк Олександр Семенович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки
Робота присвячена актуальній проблемі забезпечення максимальної продуктивності роботи персонального комп’ютера.

В багатьох випадках важливим є збереження в процесі роботи відповідних температурних параметрів. Оскільки, охолодження здійснюється за рахунок вентиляторів, то їх роботу можна оптимізувати за допомогою розробленого та виготовленого контролера, спроектованого на основі мікроконтролера ATMega. Для вимірювання температур були використанні датчики DS18b20 виробництва компанії Dallas Semiconductor. Датчики дозволяють вимірювати температуру в діапазоні від -55ºС до +125ºС з точністю ±0,5ºС в діапазоні від -10ºС до +85ºС. Для зручності значення максимальних температур зберігаються в енергонезалежній пам’яті мікроконтролера. Для зручності роботи з пристроєм оберти автоматично регулюються залежно від температури. При 20ºС вони працюють на 40%, а при 50ºС – на 100% .

Прилад надійний у роботі, має низьку собівартість і за своїми характеристиками не поступається закордонним зразкам. Описано інтерфейс 1-Wire та його основні експлуатаційні параметри. Програма для мікроконтролера написана на мові C в середовищі компілятора Code Vision AVR.

Для перевірки точності показів виміряної температури датчиком DS18b20 проведено його дослідження та подано графічну порівняльну характеристику.Лізинг як фактор активізації підприємницької діяльності

Задорожний Олександр Олегович,

НВК „ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія” м. Горохова, 11 клас;

Волощук Валентина Федорівна, вчитель географії та економіки

НВК „ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія” м.Горохова

Сьогодні досвід країн з розвинутою ринковою економікою засвідчує всезростаючий вплив лізингу на процес відтворення основних фондів і відкриває широкий доступ користувачам до передової техніки і технологій.

Мета роботи – проаналізувати роль лізингу для розвитку підприємств, як нової ефективної рушійної сили для розбудови економіки країни, району, а також дослідити подальший розвиток цього економічного інструменту під час фінансової кризи.

Новизна роботи полягає у зображенні переваг лізингу перед іншими подібними видами фінансування, зокрема орендою і банківським кредитом, а також у аналізі способів його застосування у період економічної кризи.

Лізинг надає доступ до найновішої техніки і передових виробничих технологій як у періоди економічного зростання, так й умовах його спаду. Для цього виду діяльності характерні переваги перед звичайним кредитуванням та вигода, що він приносить кожному учаснику лізингового процесу. Враховуючи потребу в оновленні обладнання на українських підприємствах, лізинг є тим фактором, що здатний швидко пожвавити їх економічну діяльність і розвиток. На базі ПОСП імені Шевченка (Горохівський р-н, Волинська обл.) ми доводимо активізаційний і позитивний вплив цього інструменту на рентабельність підприємства. Навіть під час фінансової кризи, за продуманого контролю і підтримки ринку лізингових послуг в Україні, лізинг здатний пришвидшити процес виходу із скрутного фінансового положення. Проте, щоб таке дійсно сталося потрібні зміни до законодавства, які врегульовували б такі відносини.
Побудова математичних моделей для задач космічної динаміки

Ковальчук Роман Ігорович,

Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука, 11 клас;

Головіна Ніна Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки

Робота присвячена ньютонівській проблемі багатьох тіл - найбільш знаменитій проблемі класичної механіки і астрономії. Вона формулюється так : нехай в тривимірному просторі Оξηζ є n матеріальних точок Р1, Р2, ..., Рn з відомими масами m1,m2,…,mn , що притягуються одна до одної за законом всесвітнього тяжіння Ньютона. Потрібно визначити траєкторії руху вказаних точок для довільних початкових даних (початкові координати та початкові швидкості). Розв’язок вказаної задачі в аналітичній формі суттєво залежить від кількості точок n і можливий лише для n=1 i n=2. Починаючи з n>2, точний розв’язок задачі неможливий.

Тому актуальним є знаходження розв’язків даної задачі за допомогою сучасної електронно – обчислювальної техніки. В роботі використано можливості системи комп’ютерної алгебри «Mathematica» американської фірми «Wolfram». Побудовані програми, що дозволяють візуалізувати розв’язки задачі двох тіл та анімувати розв’язки задачі n+1 тіла.

За допомогою цієї системи можна вивчати візуально динамічні процеси, тобто реалізувати процеси візуалізації і анімації (програмна реалізація руху космічних тіл в реальному масштабі часу), які дають можливість безпосередньо бачити переміщення цих тіл на моніторі комп’ютера.Прирівнявши сили з другого закону Ньютона та закону всесвітнього тяжіння ми отримаємо математичну модель задачі n тіл.

У випадку одного тіла отримаємо прямолінійний рівномірний рух.

У випадку двох тіл рух відбувається в одній площині і їхні траєкторії є кривими другого порядку. У роботі побудовано програму яка візуалізує рух двох тіл під дією гравітаційних сил.

Для n>2 розглянуто центрально – симетричну конфігурацію з n+1 тіла в баріоцентричній системі координат.

Вплив радіаційних дефектів на електрофізичні властивості

Осадчук Роман Андрійович,

Луцька гімназія № 21 ім. Михайла Кравчука, 11 клас;

Луньов Сергій Валентинович, аспірант ЛНТУ, керівник гуртка фізики Центру науково-технічної творчості учнівської молоді

В роботі досліджувались монокристали n-Si з вихідною концентрацією =1,24∙1014 см-3, опромінені -квантами Co60 дозою 1,9∙1017 . Були отримані температурні залежності поздовжнього п׳єзоопору n-Si в області 77-150К при умові, що X//J//[100].

Показано, що п׳єзоопір опромінених кристалів n-Si в умовах X//J//[100] зумовлений дією двох механізмів зміни питомого опору з тиском: по-перше, деформаційним перерозподілом електронів між долинами зони провідності при їх відносному зміщенні, що веде до зростання питомого опору внаслідок зменшення середньої рухливості електронів; по-друге, за рахунок збільшення загальної концентрації носіїв струму в зоні провідності, унаслідок зменшення з одновісним тиском енергетичної щілини між дном зони і глибоким енергетичним рівнем -0,17 еВ.

За нахилом прямої в координатах (, ), дебуло визначено константу зсуву деформаційного потенціалу, значення якої =9,3 еВ. Відхилення від лінійності залежності (при =77K) в області >5000 пов’язана із відсутністю повного виснаження рівня -0,17 еВ і залежністю від величини енергетичної щілини між глибоким рівнем і дном зони провідності.


Методи розв’язування ірраціональних рівнянь

Ковальчук Ольга Ігорівна,

Камінь-Каширський НВК №1, 11 клас;

Кереб Микола Георгійович, старший вчитель

Камінь-Каширського НВК №1

Останнім часом у завданнях математичних олімпіад, конкурсів, вступних іспитів все частіше зустрічаються ірраціональні рівняння, які не завжди легко розв’язати за допомогою звичайних методів. Для успішного їх розв'язання потрібно не стільки володіти гарною інтуїцією і неабиякими здібностями, скільки мати спеціальну підготовку. Вона полягає в знайомстві, ретельному вивченні й застосуванні методів розв'язування таких задач.

Основною метою та завданнями даної роботи є: розглянути основні методи розв’язування ірраціональних рівнянь; проаналізувати виконання окремих прикладів і спробувати узагальнити використані способи для певних видів ірраціональних рівнянь.

Було здійснено самостійні дослідження і встановлено метод, яким можна розв’язувати рівняння виду , а також детальніше вивчено використання властивостей векторів при розв’язуванні ірраціональних рівнянь, зокрема той факт, що коли скалярний добуток двох векторів ( і ) дорівнює добутку довжин цих векторів , то координати цих векторів пропорційні .

Типи рівнянь, що розбираються у роботі, і методи їх розв'язувань дають можливість розширити арсенал засобів, які використовуються при розв'язуванні досить складних завдань. А також метод, що добре спрацьовує в декількох випадках, з якими знайомляться учні, для них перестає бути складним. Розв'язування ірраціональних рівнянь приводить учнів до необхідності використання класифікації й освоєння навичок дослідження та готують до розв'язування більш складних завдань.
Елементарні функції та їх використання

у задачах економічного змісту

Пальчук Руслан Олегович,

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради, 10 клас;

Присяжна Ольга Миколаївна, вчитель математики
Перехід до ринкової економіки ставить перед підприємцями ряд проблем, пов’язаних з новими для них умовами господарювання, вирішення яких навіть при застосуванні новітніх знань з економіки та комп’ютерної техніки не зажди можливе. Природні економічні експерименти дуже дорогі, часто небезпечні, або ж не можуть бути реалізовані. Тому використання математики для моделювання певних явищ чи процесів економіки, а також вивчення економічних закономірностей є надзвичайно актуальним.

Мета роботи – обґрунтувати використання елементарних функцій у задачах економічного змісту, ввести поняття економічного змісту похідної та еластичності функції та показати приклади їх застосування.

В роботі наведено конкретні приклади використання елементарних функцій – квадратичної, показникової та логарифмічної – в економічних задачах, зокрема, при дослідженні точок незбитковості та ринкової рівноваги. Вони працюють при побудові математичної моделi, яка дозволяє прогнозувати якi обсяги продажу можна чекати вiд певної продукцiї в майбутньому. Також при аналізі так званого доходу на акцію (економічної характеристики, яку розглядають під час оцiнки прибутковості та ефективності даної компанiї).

Показано застосування похідної та еластичності функції, які часто трапляються в економічних задачах. А саме: при знаходженні продуктивності праці, визначенні середніх та граничних витрат виробництва, дослідженні собівартості одиниці продукції, попиту та пропозиції.


Сутність, причини та соціально-економічні наслідки

інфляційних процесів в Україні

Музиченко Валентин Андрійович,

НВК ЗОШ № 9 м. Луцька, 11 клас;

Маховський Орест Георгійович, ст. викладач кафедри державних фінансів ВНУ імені Лесі Українки

У роботі визначено теоретичні основи дослідження інфляційних процесів, з’ясовано сутність та види інфляції, встановлено причини та ймовірні наслідки цього економічного явища. Серед головних причин інфляції виокремлюють: надмірне зростання грошової маси; дефіцит державного бюджету; структурні диспропорції в національній економіці.

Аналіз особливостей інфляційних процесів в Україні дозволяє констатувати, що у вітчизняній економіці закладено сильний інфляційний потенціал. Повільний перехід економіки України на ринкові умови господарювання, її неефективна галузева структура, рівень монополізації, величезний державний борг і дефіцит бюджету загрожують відносній стабільності у сфері цін. Для ліквідації інфляційного потенціалу уряд має прискорити проведення реформ, акцентуючи увагу на структурній перебудові національної економіки, всебічному стимулюванні підприємницької активності та швидкому виході з економічної кризи.

Основні способи стримування інфляції в Україні передбачають заходи на короткостроковий термін (3-4 місяці): державне адміністрування цін, обмеження споживання тощо, та ряд довгострокових заходів терміном на 12-15 місяців, серед яких виокремлюють: таргетування інфляції, стимулювання сільського господарства, масштабну модернізацію промисловості та нарощування темпів виробництва. В короткостроковому прогнозі уповільнення інфляції очевидне, але фундаментальні причини цього явища не ліквідовані, та не можуть бути ліквідовані в силу політичної ситуації в державі.Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні

Підлісний Роман Володимирович,

Луцький НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 24 – технологічний ліцей», 11 клас;

Шостак Оксана Володимирівна, вчитель економіки ЛНВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 24 – технологічний ліцей»

В умовах загострення глобальної конкуренції та вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку, основним джерелом забезпечення національної конкурентоспроможності виступає процес формування та нарощення інноваційних конкурентних переваг.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці концепції розвитку інноваційної діяльності в умовах реформування економіки, а також у вирішенні задачі формування механізму активізації інноваційних процесів.

Мета дослідження – розробка концептуального підходу до становлення цілісної системи управління інноваційною діяльністю в країні, як принципово нового механізму впливу держави на економіку в умовах ринку. У відповідності до мети роботи, поставлено наступні завдання: визначити основні напрямки та засоби регулювання інноваційними процесами в Україні; проаналізувати стан інноваційної діяльності в Україні; обґрунтувати стратегічні напрямки активізації інноваційної діяльності.

В дослідженні розкрито теоретико-методологічні аспекти державного регулювання, проаналізовано динаміку та структуру інноваційної діяльності в Україні, а також вказані шляхи і напрямки активізації інноваційної діяльності, розроблено концепцію управління інноваційними процесами.

Розроблений в роботі комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення моделі інноваційного розвитку держави включає: забезпечення державного стимулювання й підтримки у формуванні нових інноваційних структур (бізнес-інкубаторів, технопарків, фінансово-промислових груп); створення відсутньої в Україні раціональної інфраструктури трансферу технологій й системи комунікацій; всебічна підтримка розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва.Еволюція форм кристалів флюориту

Гушинець Наталія Леонідівна,

Луцька спеціалізована школа, 11 клас,

Вовк Павло Кирилович, кандидат геолого- мінералогічних наук, доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки

Досліджувалась морфологія кристалів флюориту з гідротермальних флюоритових і кварц-флюоритових жил Західного Забайкалля і пегматитів, гідротермальних і метасоматичних родовищ і рудопроявів України.

Основними морфологічними типами кристалів флюориту є октаедричний, кубічний і ромбододекаедричний. Найбільш пізні кристали флюориту з родовищ Західного Забайкалля мають складну морфологію, зумовлену розвитком граней гексоктаедра {3.5.11}, тригон-триоктаедра {113} і тетрагон-ртиоктаедра {331}.

На основі вивчення зональності кристалів, фантом-кристалів, вікових взаємовідношень індивідів різних габітусних типів, вершинних форм встановлена зміна форм кристалів флюориту в процесі мінералоутворення. Найбільш поширеними схемами еволюції є октаедр – ромбододекаедр – куб і октаедр – куб. У межах родовища еволюція форми кристалів відбувалась на фоні зниження температури і концентрації флюоритоутворюючих розчинів.Гомогенізація газово-рідинних включень у флюориті показала, що кристали з габітусними гранями {111}, {100} і {110} утворюються в широкому діапазоні температур – від 450 до 60ºС, причому одні й ті ж габітусні типи можуть кристалізуватись при різних температурах.

Загалом еволюція форми кристалів флюориту відбувається на фоні зниження температури і пересичення розчинів. Пояснити зміну форми можна, виходячи з принципу динамічної поведінки кристалічної структури в різних середовищах мінералоутворення. При високій рухливості компонентів (кальцію і фтору) головна габітусна роль належить граням з максимальною щільністю іонів - {110}, при низькій і різній рухливості ця роль переходить до граней з максимальною щільністю іонів одного виду - {111} і {100}.

Предмети озброєння населення Волині в епоху

енеоліту та бронзової доби

Бабій ><Віктор Іванович,

Охріменко Григорій Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та допоміжних історичних дисциплін ВНУ ім. Лесі Українки

Тема мілітарій для північно-західної України розробляється взагальних рисах лише в останні роки. Докладної характеристики військових (і мисливських) знарядь по періодах, культурах ще нема. Тому робота носить попередньо-узагальнюючий характер. В ній є намагання проникнути в таємниці етнічних стосунків, вивчити різні види зброї близької та дальньої дії.

Метою роботи є збір та систематизація археологічних артефактів з даної теми. Необхідністю вивчення та систематизації наявних матеріалів, з археологічних розкопок, розвідок, питань і обумовлюється актуальність наукової роботи. Завдання дослідження полягає у виявлені археологічних матеріалів, пов'язаних з полюванням та озброєнням, систематизації виявлених речей, пов'язанні їх з певними періодами та археологічними культурами, формуванні уявлення про міжетнічні стосунки у визначені періоди.

У результаті проведених досліджень було встановлено, що приблизно з середини III тис. до н.е. на теренах Волині та Волинського Полісся спостерігається ріст міжетнічної напруженості. Це особливо наочно проявляється в збільшенні виробів мілітарного призначення: наконечників стріл, дротиків, списів, крем'яних, кам'яних сокир. Найбільше це помітно в асортименті зброї близької дії – наконечників списів, сокир, булав, металевих виробів (сокир, кинджалів).Стан і перспективи розвитку сільського зеленого туризму у Волинській області

Зінчук Ганна Володимирівна,

Горохівський НВК „ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія”,11 клас

Волощук Валентина Федорівна, вчитель-методист Горохівського НВК „ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія”

Мета роботи – оцінка сучасного стану, перспектив розвитку сільського зеленого туризму на Волині. Для виконання поставленої мети нами вирішені наступні завдання: з’ясовано передумови розвитку сільського зеленого туризму в регіоні; проаналізовано сучасний стан розвитку зеленого туризму; з’ясовано особливості відпочинку в агрооселях; дано оцінку видів активного дозвілля в рамках сільського зеленого туризму в межах Волинської області; здійснено групування адміністративних районів за рівнем розвитку сільського зеленого туризму; запропоновані перспективи та напрямки розвитку сільського зеленого туризму в регіоні дослідження.

У Волинській області є всі умови для розвитку сільського зеленого туризму. Тому за останні п’ять років в селах Волині зареєстровано 68 агроосель. Нами здійснено групування адміністративних районів за забезпеченістю основними об’єктами сільсього зеленого туризму – агросадибами. Виділено такі райони: не забезпечені – Іваничівський, Камінь-Каширський і Локачинський райони; малозабезпечені (до 5 агросадиб) – Луцький, Володимир-Волинський, Рожищенський (по одній); Горохівський, Старовижівський, Шацький (по дві); Любешівський (чотири); добре забезпечені – (5 і більше) – Ківерцівський, Ратнівський (по 5), Турійський, Любомльський (6), Маневицький (7), Ковельський (10).

Проведений аналіз дав змогу об’єктивно оцінити можливості розвитку цього виду туризму та розробити ефективні заходи щодо упередження можливих проблем.Співвідношення понять «трудовий договір» і «трудова угода»

Вілюк Андрій Миколайович,

Нововолинський ліцей – інтернат, 11 клас;

Трофимчук Лариса Миколаївна, вчитель правознавства Нововолинського ліцею – інтернату

Мета дослідження полягає в тому, щоб розробити пропозиції удосконалення порядку укладення і співвідношення трудового договору, трудової угоди, їх правового регулювання.

Тема наукового дослідження є досить актуальною, оскільки правильне розуміння трудового договору і відмежування його від трудової угоди є однією із найважливіших проблем науки трудового права.

Завдання роботи:

- дослідження співвідношення понять трудового договору як підстави виникнення цивільних і трудових відносин, їх ознак та особливостей;

- виявлення недоліків і причин їх виникнення при укладенні зазначених актів та розробці нових науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення нормативно-правового.

Висновки: 1. Доцільно відмовитись від узагальнення трудового договору під назвою «трудова угода», якщо останній розуміти як цивільно-правовий правочин.


  1. Роботодавець нерідко нехтує нормами трудового права, диктує найманому працівнику свої умови, як наслідок, трудовий договір часто взагалі юридично не оформлюється. Тому вирішити цю проблему необхідно поєднанням юридичних засобів з економічними, політичними та соціальними.

  2. Твердження про те, що трудовий договір як організаційно–правова модель здійснення найманої праці в умовах ринкової економіки вичерпав себе, а його місце зайняв цивільно-правовий договір про працю, не є обґрунтованим.


Історія православних храмів села Смідин Старовижівського району

Тусь Павло Васильович,

Старовижівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія», 11клас

Коваль Юрій Григорович , керівник секції

«Історичне краєзнавство» Старовижівського будинку школяра

Одним із найстаріших сіл Волині є Смідин Старовижівського району, котрий має давню і дуже цікаву історію. Для розвитку Смідина значну роль відігравала церква. Можна зробити висновок, що вона вже була тут у період із 1362 по 1392 роки. Метою роботи передбачено вивчення минулого православних храмів села Смідин.

Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що воно допомагає відродити духовне багатство, підняти нашу національну свідомість, що є запорукою для цілісного і об’єктивного вивчення історії нашої держави. Кожна робота у цьому напрямку є без перебільшення новою. Це у повній мірі може підтвердити і наше дослідження, в процесі якого нам вдалось записати дійсно нові, раніше ніким не задокументовані факти і зробити, можна сказати, сенсаційні для минулого Старовижівщини відкриття.

Практичне значення роботи визначається тим, що вона допомагає побудувати цілісну картину минулого Смідина, розкриває маловідомі його сторінки, проливає світло на життя наших предків, висвітлює процеси розвитку релігії на Волині в різні історичні часи. Вона може бути використана не тільки на уроках історії, а й стане важливим доповненням для місцевих краєзнавчих матеріалів і музеїв, зацікавить багатьох дослідників минулого рідного краю.

У ході дослідження ми з’ясували, коли і які саме храми були в Смідині, хто проводив у них богослужіння, проаналізували церковні книги, записали цілий ряд цікавих переказів з минулого, встановили той факт, що у селі колись зберігалась перша у світі друкована книжка слов’янською мовою.
Земельне питання в Україні в період Української революції

(1917 – 1921 рр.)

Савчук Ігор Сергійович ,

НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія »,

11 клас

Попович Вікторія Йосипівна, вчитель історії

НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія»

Вибір даної теми дослідження зумовлений власним практичним інтересом. В шкільному курсі вітчизняної історії вивчається переважно політична історія і недостатньо уваги приділяється її зв’язку з іншими сторонами суспільного життя. А події 1917 – 1921 років на Україні є яскравим прикладом тісного взаємозв’язку між політичними та економічними чинниками революції, які виступали рушійними силами її розвитку.

Відтак, сформувалася мета наукової роботи: на основі доступних історичних джерел дослідити, як розв’язувалося земельне питання УЦР, урядами Гетьманату та Директорії УНР та який це мало вплив на перебіг подій революції 1917 -1921 рр.

В роботі проаналізовано підходи провідних українських партій до вирішення земельного питання в ході революції, досліджено особливості розв’язання земельного питання УЦР, урядами Гетьманату та Директорії УНР, встановлено причини невдач урядів у проведенні аграрних перетворень, з’ясовано відношення до земельного реформування різних верств українського села, простежено вплив аграрних перетворень на зміну соціальних настроїв на селі та перебіг революції.

Узагальнення доступних матеріалів стало важливим кроком до усвідомлення того, що успіх чи навпаки, поразка влади залежить від обґрунтованості і зваженості пропонованих нею соціально – економічних перетворень, спрямованості основних учасників подій на досягнення позитивного результату.

Різдвяні обрядодії на Волині

Ясюк Євгенія Ігорівна,

Луцький НВК „Гімназія №14”, 11 клас

Дмитренко Алла Адамівна, кандидат історичних наук,

доцент кафедри ВНУ ім. Лесі Українки

Коляда, Різдво не лише започатковували тріаду Різдвяних свят – вони були ніби світанком, передчуттям творення нового Дня – Дня Світла, Любові і Радості. Зважаючи на велику роль Різдва у системі святково-обрядової культури, готуватися до нього починали заздалегідь. У процесі підготовки до Різдва варто виокремити п’ять складових. Насамперед – це духовна підготовка до свята (душевне очищення), яка, за свідченням респондентів, розпочиналася з першого дня Пилипівки. По-друге, виготовлення різдвяної атрибутики для оздоблення хати і ялинки (павуки, витинанки, солом’яні і паперові іграшки, гірлянди), чим займалися переважно жінки. По-третє, виготовлення обрядових атрибутів для молодіжних обрядових дійств – колядування, вертепу тощо, що було справою дівчат і парубків. По-четверте, прибирання у хаті, чим займалися жінки і в господарстві, що було справою чоловіків. По-п’яте, приготування святкових (скоромних) страв.

Найважливішим днем був переддень Різдва, який структурно розпадається на дві частини – до появи першої зірки і після її з’явлення на небі, коли розпочиналася святкова вечеря – Коляда,

Перша частина дня присвячувалася завершенню господарських робіт (чоловіки) і приготуванню обрядових (пісних) страв на Коляду (жінки).

Найбільше звичаїв та обрядових дій пов’язано із приготуванням основної страви – куті, яку на Волині варили з ячменю і пшениці. Крім цього,готували різноманітні страви із зернових культур – ячменю, пшениці, пшона, гречки; овочів – капусти, буряку, значно рідше – із картоплі, що є свідченням стійкості традицій у виготовленні ритуальних страв (картопля в нашій місцевості набула масового поширення лише у ХІХ ст.); бобових – горох, квасоля; ягід і фруктів – чорниць, груш і яблук (переважно дичок), вишень; грибів, риби. Отже, на колядному столі були страви із продуктів рільництва, городництва, садівництва, збиральництва і рибальства. Найголовнішою умовою приготування страв була тиша в оселі.

Чоловіки готували корми худобі а також проводили її ритуальне годування, вірячи, що худоба цього дня розмовляє і може поскаржитись Богові на господаря. Разом з дітьми обв’язували дерева і „лякали” ті, що не плодоносили. Вони вносили до хати обрядовий сніп, сіно і солому, обв’язували ніжки стола. В основі цих обрядодій лежить аграрна магія.

Особливим ореолом святості і таємничості огорнена Коляда. Українці Волині щиро вірили в магічну силу різдвяних побажань, ритуальних дій і предметів. Тому вечеря відбувалася за чітким „сценарієм” з дотриманням всіх звичаїв, характерних для певної місцевості. Важлива роль, поряд з аграрними мотивами (підкидання куті до стелі), належить сімейним мотивам (єдність родини) і культу предків (запрошення їх на вечерю, залишення ложок у куті).

Вивчення акумуляції радіонуклідів грибами

на території Волинської області

Акерман Олександр Олександрович,

НВК № 14 м. Луцька, 10 клас

Голуб Сергій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки та садово-паркового господарства ВНУ ім. Лесі Українки,

Голуб Валентина Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки та садово-паркового господарства ВНУ ім. Лесі Українки

Забрудненість грибів у Городоцькому ДЛГ за період 2005-2008 pp. становить 757 Бк/кг, що перевищує граничнодопустимий рівень в 1,5 рази. Екологічно чистими у даному ДЛГ є білі гриби, грузді та підосичники.

За даними чотирьохрічних досліджень було встановлено, що забрудненість грибів у Колківському ДЛГ, який у 1991 році віднесено до екологічно чистої зони, становить 755,1 Бк/кг і перевищує гранично допустимий рівень у 1,5 рази. Екологічно чистими у даному лісовому господарстві є підберезники, маслюки, лисички, підосичники та білі гриби.

Забрудненість грибів є найвищою у Маневицькому ДЛГ і становить 1116,7 Бк/кг, що перевищує допустиму норму у 2,7 рази. Значення забруднення таких видів грибів як підберезники, лисички, підосичники та білі гриби у даному господарстві не перевищує допустимого рівня.

В результаті проведених досліджень було встановлено, що забрудненість грибів у Городоцькому ДЛГ за період з 2005 по 2008 pp. знизилась на 57,7%, а у Маневицькому ДЛГ всього на 11,2%, тоді як у Колківському ДЛГ було відмічено зростання значення забрудненості за досліджуваний період на 18%.

Класифікації Краснова В.П. суперечать дані щодо підберезників, лисичок, зелениць, моховиків та маслюків. Коефіцієнт переходу білих грибів, підосичників (група середнього накопичення), сироїжок, підзеленків, груздів (група сильного накопичення), піддубців та польських грибів (група акумуляторів) не суперечать класифікації Краснова В. П.


Лікарські рослини біотопів с.Затурці

Локачинського району Волинської області

Котик Оксана Володимирівна,

Затурцівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.К.Липинського, 11 клас

Марченко Євгенія Петрівна, вчитель біології, вчитель-методист

Матеріал для написання наукової роботи збирався на території с.Затурці Локачинського району Волинської області протягом 2005-2008 років. Дослідження проводили шляхом маршрутних обстежень.

Визначення рясності проводилось за допомогою окомірного методу прямого обліку за шкалою О. Друде, життєвості – за Браун-Бланке. Частоту зустріваності видів в угрупуванні було визначено за методом Раункієра Експериментальним методом встановлено необхідні умови для культивування лікарських рослин. Здійснено фотографування і гербаризацію рослин, заготовлено зразки лікарської сировини.

Метою роботи було вивчення стану ценопопуляцій лікарських рослин біотопів с.Затурці (лісу, городища, болота, поля) та встановлення перспектив використання лікарської сировини для задоволення потреб місцевого населення.

В районі дослідження зростає 84 види лікарських рослин, які належать до 40 родин, 83 родів.

Актуальність роботи зумовлена тим, що детальне вивчення лікарських рослин місцевих біотопів дало можливість встановити стан їх ценопопуляцій, виявити види, яким загрожує зникнення в результаті надмірної заготівлі.

З метою збереження і раціонального використання лікарських рослин району дослідження запропоновано взяти під охорону місцевої влади популяції багна звичайного та аїру тростинного. В роботі наведеніі рекомендації щодо проводення роз’яснюючої роботи серед населення та чергування „рекреаційного патруля” (зокрема напередодні Трійці).

Порівняльний аналіз властивостей гідроген халькогенів

Пахолюк Ігор Вадимович,

Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради, 11 клас

Янчук Олександр Миколайович, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії ВНУ імені Лесі Українки

Березан Ольга Веніамінівна, вчитель хімії, кандидат педагогічних наук

В роботі наведено результати квантово-хімічного розрахунку сполук ряду гідроген халькогенідів.

Освоєно алгоритм розрахунку з використанням комплексу квантово-хімічних розрахунків GAMESS. Написано аналітичний огляд літератури стосовно властивостей гідроген халькогенідів, кластерного наближення в квантовій хімії та проведено розрахунок окремих молекул, їх димерів та октамерів. Зроблено порівняльний аналіз валентностей, валентних кутів, відстаней між атомами гідрогену та халькогену в молекулах та міжмолекулярного водневого зв’язку в кластерах-димерах та октамерах, а також оцінено стійкість різного розміру структурних одиниць гідроген халькогенідів як в ряду Н2О – H2S – H2Se – H2Te, так і в залежності від розміру кластера.

В ряду Н2О → H2S → H2Se → H2Te міжатомні відстані елемент – Гідроген монотонно збільшуються, валентні кути Гідроген–елемент–Гідроген та дипольні моменти окремих молекул та димерів – зменшуються.

Довжини водневих зв'язків збільшуються, а енергія міжмолекулярної взаємодії зменшується в ряду Н2О → H2S → H2Te. Винятком є гідроген селенід, у якого водневі зв’язки коротші, а енергія утворення асоціату більша, ніж у гідроген сульфіду.

Збільшення розміру кластера призводить до збільшення кількості водневих зв’язків та відповідно енергії міжмолекулярної взаємодії. Утворення кластерів призводить до невеликого подовження валентних зв’язків елемент–Гідроген.


Вплив елементів технології на урожай та якість цукрових буряків

Самуляк Ольга Володимирівна,

Луцький НВК «Гімназія №14», 10 клас

Голуб Сергій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри ботаніки та садово-паркового господарства

ВНУ імені Лесі Українки
Поєднане внесення органічних і мінеральних добрив сприяє кращому росту і розвитку рослин цукрових буряків, пришвидшує появу основних фаз розвитку.

Удобрення мінеральними і органічними добривами сприяє збільшенню приросту маси коренеплодів, маси листя (найвищою вона була при застосуванні 50 т/га гною і мінеральних добрив у дозі N240P180K280).

Різні норми удобрення впливають також вміст цукру у коренеплодах, а саме при найнижчому рівні удобрення рослини формують найменшу асиміляційну поверхню, що спричинює зниження фотосинтезуючої активності, внаслідок чого вміст цукру у коренеплодах низький.

Загальноприйнятий обробіток ґрунту сприяє утворенню найбільшої густоти рослин на період сходів, а комбінований – на період збирання цукрових буряків. Використання чизельного обробітку у даному випадку є неефективним.

Забур'яненість посівів цукрових буряків у значній мірі залежить від способів основного обробітку. Найбільша кількість бур'янів формується при застосуванні загальноприйнятого обробітку ґрунту, найменша – комбінованого.


Топографічне картування альфа-ритму ЕЕГ жінок

з високим рівнем літературних здібностей

Чижик Катерина Олександрівна,

Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука, 11-А клас

Мотузюк Олександр Петрович, кандидат біологічних наук,

старий викладач ВНУ імені Лесі Українки

Проблема наукового пояснення природи літературних здібностей сьогодні є пріоритетною в галузях психології та фізіології. Актуальним є з’ясування впливу тривалих лінгвістичних занять на мозкові механізми творчої діяльності. За мету дослідження було поставлено виявити особливості топографічного картування основних піддіапазонів альфа-ритму ЕЕГ в осіб жіночої статті з різним рівнем літературних здібностей при виконанні творчих вербальних завдань. Завдання: визначити особливості топографічного картування альфа-ритму ЕЕГ жінок з різним рівнем літературних здібностей у функціональних станах спокою, при невербальній та вербальній творчій і стереотипній діяльності; дослідити особливості реагування основних піддіапазонів альфа-ритму ЕЕГ досліджуваних на творче навантаження вербального завдання; виділити електрофізіологічні кореляти високого рівня літературних здібностей молоді за показниками топографічного картування основних піддіапазонів альфа-ритму ЕЕГ.У результаті проведеного дослідження встановлено, що для жінок з високим рівнем літературних здібностей характерні вищі значення інтенсивності альфа-ритму з домінуванням правої півкулі при виконанні творчих вербальних завдань. Динаміка інтенсивності ЕЕГ характеризується десинхронізаційними процесами в альфа-2-діапазоні у жінок творчої групи, у контрольній групі десинхронцізаційні процеси відбуваються крім вищезазначеного піддіапазону ще й в піддіапазоні альфа-3-ритму. В осіб жіночої статі з високим рівнем літературних здібностей більш економна організація нейронних ансамблів під час виконання творчих вербальних завдань і відповідно менший ступінь активації кори головного мозку.Особливості фізичного розвитку та функціонального

стану дихальної системи підлітків при бронхіті

Чікіна Вікторія Олексіївна,

Луцька гімназія №21 ім. Михайла Кравчука, 11-В клас

Шевчук Тетяна Яківна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин ВНУ ім. Лесі Українки

Захворювання органів дихання у даний час займають четверте місце в структурі основних причин смертності населення. Під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів змінився характер перебігу запальних захворювань і зросла кількість осіб з підвищеною бронхіальною реактивністю.

Вивчення фізичного розвитку та функціональних показників дихальної системи проведено у підлітків віком 12–16 років (60 осіб), які було поділено на 2 групи (контрольна і експериментальна).

При бронхіті у підлітків антропометричні параметри та індекси пропорційності є дещо нижчими, ніж у здорових однолітків. Достовірно нижчими є зріст і обхват грудної клітки. Їх зниження можна пояснити інтенсивним ростом кісткового остову у довжину, а також наслідком слабкості дихальної мускулатури при бронхо-легеневій патології.

У підлітків при бронхіті виявлено зменшення максимального тиску видиху і максимальної затримки дихання на вдиху. Дані пневмотахографії вказують на зниження об’ємних і швидкісних показників зовнішнього дихання при бронхіті. Це свідчить про те, що у хворих підлітків менша дихальна поверхня легень, а значить – гірша альвеолярна вентиляція, порівняно із здоровими ровесниками. ШВ протягом видиху хоча і змінюється у діапазоні норми, але величина її нижча, ніж у здорових підлітків. У підлітків, які хворіють на бронхіт, відмічено тенденцію до зниження індексів фізичного розвитку, виявлено погіршення легеневої вентиляції, зниження стійкості до гіпоксії, погіршення альвеолярної вентиляції, зниження бронхіальної прохідності; спостерігається зниження об’ємних і швидкісних показників зовнішнього дихання.
Вивчення технології вирощування кукурудзи

в умовах Волинської області

Заяць Людмила Миколаївна,

НВК „Гімназія №14” м. Луцька, 7(11)-Б клас

Голуб Сергій Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та садово-паркового господарства

ВНУ ім. Лесі Українки

За літературними даними кукурудза – одна з найбільш урожайних сільськогосподарських культур. За проведеними дослідженнями, пошук гібридів ранніх строків дозрівання, вивчення окремих елементів технологій, зокрема строків сівби, густоти рослин, основного і позакореневого підживлення, підвищує урожайність зерна та зеленої маси кукурудзи.

У дослідах вивчались гібриди кукурудзи інституту зернового господарства (м. Дніпропетровськ) ранньостиглі Кадр 195 і Дніпровський 181 та середньоранні Кремінь 200 і Кадр 217.

Найкращою густотою рослин, як для ранньостиглих, так і для середньоранніх гібридів кукурудзи було 25 квітня.

Оптимальною густотою рослин при сівбі кукурудзи на зерно є 90 тис.шт/га, а на зелену масу – 110 тис.шт/га.

Урожайність зерна була найвищою по гібридах Дніпровський 181 та Кремінь 200 після внесення Акваріну 5 кг/га + сечовини 5 кг/га в фазі 3-5, 8-9 листків.

Після внесення Акваріну 5 кг/га + сечовина 5 кг/га в фазі 3-5, 8-9 листків, зросла урожайність зеленої маси у гібридів кукурудзи Кремінь 200 та Дніпровський 181 до 771 ц/га і 710 ц/га відповідно.

Генетичний і цитологічний аналіз мейотичної мутації dsm1

Мойсік Галина Миколаївна,

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради, 11 клас

Лісовська Тетяна Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та садово-паркового господарства ВНУ імені Лесі Українки
Прогрес у дослідженні генетичного контролю елементарних подій, які забезпечують синапсис хромосом, репарацію і рекомбінацію генетичного матеріалу, регулярне розходження гомологів в мейозі пов’язаний із вивченням мейотичних мутантів.

Матеріалом дослідження була мейотична мутація dsm1 – спонтанна мутація, виділена за стерильністю в польових посівах томату сорту Глорія. Рослини морфологічно не відрізнялися від інших рослин цього сорту. Квіти були звичайної будови, відбувалося нормальне цвітіння, але плоди не зав’язувалися. Фертильність пилку у мутанта dsm1 складала 0,5  0,1%, а фертильність яйцеклітин (оцінка за кількістю насінин на плід при штучному запиленні фертильним пилком) – 29,0% від норми.

Проведений генетичний аналіз дозволив встановити рецесивний моногенний характер успадкування мутації dsm1 Встановлена відсутність алельних відносин між дослідженою мутацією dsm1 і мутантами as1, as5, sti, amd та алельність мутації dsm1 з мутацією asb. Мутація dsm1 характеризується низькою чоловічою фертильністю (0,5 ± 0,2 % від норми) і зниженою жіночою фертильністю (29,0 ± 7,1 % від норми).

Цитологічний аналіз показав, що мутація dsm1 характеризується передчасним розходженням бівалентів у диплотені, появою унівалентів у діакінезі – в середньому 4,1 ± 1,3 унівалентів на мейоцит, порушеннями у метафазі І (72,0 ± 3,2), анафазі І (70,2 ± 4,3), анафазі ІІ (41,0 ± 3,9) і численними аномаліями на стадії спорад (38,1± 2,8) – утворенням діад, тріад, тетрад з мікроядрами, пентад. Цитологічний аналіз дозволив класифікувати дану мутацію як десинаптичну мейотичну мутацію.


Взаємозв’язок акцентуації характеру підлітка з його статусом у класі

Саєнко Олеся Олегівна,

Луцький НВК №9, 11 клас

Саханюк Світлана Адамівна, практичний психолог-методист НВК № 9

Теоретичний аналіз проблеми акцентуацій характеру дозволяє розглядати акцентуації як надмірне посилення окремих рис характеру, при яких спостерігаються відхилення у психології і поведінці людини, які межують з патологією.

Акцентуація починає розвивається в період становлення характеру і згладжується з віком. Загострення окремих рис при акцентуації може проявлятися не постійно, а лише в деяких ситуаціях. Взаємовідносини між учнями у класі - це цілісна система зі своєю внутрішньою структурою та динамікою розвитку. Становище людини у системі особистих взаємовідносин у групі залежить від двох факторів: індивідуальних особливостей людини та характерних особливостей тієї групи, відносно якої вимірюється її становище.

У третини учнів відсутня акцентуйованість характеру. Поряд з чистими типами акцентуацій характеру у підлітків виявлено і змішані типи. Найчастіше в учнів діагностується інтровертований тип акцентуації. Серед учнів, які мають найвищий статус у колективі, виявлено як акцентуйованих, так і не акцентуйованих. Слід відзначити, що саме учні, які входять у цю групу, відрізняються найбільшою різноманітністю типів акцентуацій характеру, як чистих, так і змішаних. Серед учнів з високим статусом є особи, яким притаманні такі типи акцентуацій: інтровертований, сенситивний, збудливий, лабільний, тривожний, гіпертимний та змішаний - астено-невротичний та демонстративний. В учнів, які входять у групу «пасив», виявлено, що більшості учнів характерні змішані типи акцентуацій характеру, такі як сенситивний та інтровертований і інтровертований та збудливий.


Вплив електромагнітного поля на хімічну рівновагу у водних розчинах Хвальбота Людмила Орестівна,

Ковельська міська гімназія, 11 клас

Степанець-Бусько Галина Павлівна, вчитель-методист Ковельської міської гімназії, Супрунович Сергій Васильович, кандидат хімічних наук доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії ВНУ ім. Лесі Українки

Актуальність вибраної теми пов’язана з сучасною проблемою впливу магнітних бур на організми та біохімічні процеси, які відбуваються у водних розчинах. Відомо, що у магнітному полі на заряджені частинки діє сила Лоренца. Такою зарядженою частинкою пропонується вважати катіон Гідрогену.

Висувається гіпотеза впливу магнітного поля на зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів, в яких приймає участь катіон Гідрогену, що рухається у водних кластерах з великою швидкістю у ланцюзі упорядкованої послідовності згідно до механізму Гротгуса. Логічним є твердження, що зміщення хімічної рівноваги у водних розчинах призводить до зміни рН цих розчинів, яку експериментально можна виміряти за допомогою кількісного методу дослідження - кислотно-основного титрування. Виконання експериментальної частини роботи в такий спосіб є єдиним раціональним методом в умовах шкільного хімічного експерименту, що надає можливість порівняти хід оборотних процесів за звичайних умов та під впливом магнітного поля.

Отримані результати показують, що вплив магнітного поля призводить до зменшення об’єму титранта порівняно з таким же процесом титрування за звичайних умов з використанням розчинів однієї і тієї ж концентрації. Експериментально підтверджується вплив магнітного поля на зміщення рівноваги дисоціації індикаторів, на що вказує різниця об’ємів титранта з індикатором без і при наявності магнітного поля. У даній роботі пропонується вважати магнітне поле четвертим фактором впливу на зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів, в яких приймає участь катіон Гідрогену.Особливості вегетативного розмноження декоративно-садівного матеріалу в умовах державного підприємства

ВОЛИНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННЄВИЙ ЦЕНТР”Швецов Олександр Володимирович,

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради, 11 клас

Войтюк Василь Петрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки і садово-

паркового господарства ВНУ імені Лесі Українки

В сучасних умовах зростає потреба в саджанцях декоративних форм багатьох видів рослин для озеленення населених пунктів. Тому обрана тема роботи є актуальною.

Робота присвячена встановленню формового різноманіття класу Хвойні та вивченню особливостей вегетативного розмноження видів та форм рослин родини Кипарисових у одному з передових підприємств України ДП „Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр”.

У зв’язку з труднощами у встановленні окремих форм декоративних рослин, було запропоновано ввести додаткову ознаку ­– вміст пігментів у хвої. Було узагальнено передовий досвід вегетативного розмноження рослин родини Кипарисових на лісорозсаднику зі встановленням біометричних показників їх росту.

Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки. Колекція рослин класу Хвойні державного підприємства „Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр” нараховує 20 видів та 33 декоративні форми, які належать до 11 родів та 3 родин. Встановлені відмінності рослин за вмістом пігментів у хвої дозволяють припустити можливість використання даного фізіологічного показника як додаткової ознаки при ідентифікації декоративних форм. Рослин родини Кипарисових розмножуються методом живцювання в тепличних умовах, з використанням передових технологій. Встановлена мінливість ростових показників саджанців рослин родини Кипарисових.
Концепт «human being/людина» в англійських та українських пареміях з зоокомпонентом «cat/кіт» та «dog/собака»

Єчеїна Анастасія Сергіївна,

Луцька гімназія №18, 11 клас;

Романюк Євгенія Валеріївна, вчитель англійської мови Луцької гімназії №18

На сучасному етапі мовознавства відбувається періорієнтація його на антропоцентричний напрямок, який розглядає мову як явище когнітивне, яке категоризує уявлення про світ, пов’язані з досвідом та уявою людини.

У моделюванні концепту «human being/людина» шляхом аналізу англійських та українських прислів’їв та приказок необхідно розглянути існуючі теорії до трактовки концепту в сучасній лінгвістиці, визначити місце паремій як засобів концептуалізації знань про людину, виявити структуру та з’ясувати місце концепту «human being/людина» в українській та англійській мовах.

Термін «концепт» як одиниця ментальних та психічних ресурсів нашої свідомості є центральним в когнітивній лінгвістиці та репрезентується у вербалізованому вигляді. Сукупність концептів утворює концептосферу.

Паремія як мовне явище відображає всі когнітивні процеси, пов’язані з досвідом та пізнавальною активністю особистості, як в англійській так і в українській мовах. В англійському та українському лінгвістичних суспільствах паремій, що включають зоокомпоненти «cat/кіт» та «dog/собака» – це вислови про людину, її духовні цінності та соціальні риси, яка визначається своєю діяльністю, станом, поведінкою, почуттями, характером, зовнішністю, стосунками та здібностями.

Колористика поезії Василя Слапчука

Закутня Юлія Олександрівна,

ЗОШ І – ІІІ ст. с. Липини Луцького району, 10 клас;

Світлана Олександрівна Маслей, учитель української мови та літератури

Через кольорові словесні образи виразно постає модель художнього світу поета, його духовний простір. Тема кольорових образів у ліриці цікавить літературознавців, однак колористика творів видатного волинського письменника, лауреата Національної премії імені Т. Шевченка Василя Слапчука, не досліджувалася. Цим і визначається актуальність роботи.

Мета дослідження полягає у з'ясуванні, за допомогою яких кольорових образів у поетичних творах письменника втілюється думка. Мета зумовила розв'язання завдань: аналізу та систематизації дібраного фактичного матеріалу про використання кольорових образів у ліриці В. Слапчука, визначення серед них домінуючих та з'ясування причин такого домінування. Зроблено спробу розглянути кольорові словесні образи на перетині площин літературознавства, психології й образотворчого мистецтва.Структурно робота складається зі вступу, двох розділів, присвячених дослідженню колористики віршів воєнної тематики та філософської лірики поета, висновків і додатків.

Дослідження показало, що колористика віршів визначається їх змістом. Так, у поезіях воєнної тематики часто трапляється синій, блакитний, сірий, а філософська лірика не насичена кольорами, ахроматична. Також образність віршів залежать від психічного типу автора – екстраверта чи інтроверта. Заглиблення у внутрішній світ вплинуло на колористику поезії Василя Слапчука. Тому в більшості збірок домінують чорний та білий кольори. Лише у книжках “Сучок на костурі подорожнього” та “Укол годинниковою стрілкою”, у яких встановилася рівновага між екстра- й інтровертним баченням світу, наперед виступають хроматичні барви. Увагу привертають оригінальні авторські назви кольорів, це відкриває перспективу для подальшого вивчення.Ворожіння як складова народної магії обрядах та ритуалах на Старовижівщині

Кухарук Ірина Сергіївна,

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія» смт. Стара Вижівка, 11 клас;

Коваль Оксана Миколаївна – керівник секції фольклористики
Ворожіння як словесні магічні формули супроводжують календарні та родинні обряди та ритуали. Мета наукової роботи – зібрати, систематизувати та проаналізувати ритуальні календарні ворожіння на Старовижівщині, з’ясувати їх особливості, показати, як за допомогою магічних дій у родинній обрядовості люди намагалися забезпечити собі кращу долю, добробут та благополуччя.

Актуальність роботи зумовлена важливістю вивчення і відродження народних традицій. Новизна дослідження полягає в тому, що усі календарні ворожіння аналізуються із врахуванням їх специфіки в одному районі Західного Полісся, в залученні у науковий обіг зібраних самостійно польових матеріалів. Новим і цікавим у дослідженні є аналіз ворожінь у родинній обрядовості, адже наукова розробка цього пласту народних вірувань на сьогодні є недостатньою.

У ході дослідження календарних ворожінь у Старовижівському районі з’ясували, що його мешканці ворожили на Катерини та Андрія, на Меланку, а також на Івана Купала. Оскільки головними дійовими особами ворожіння були молоді незаміжні дівчата, то всі їхні дії були спрямовані на те, щоб передбачити долю, дізнатися про судженого і вдале заміжжя.

Цікавими є й ворожіння у родинній обрядовості. У всіх селах нашого району виконуються своєрідні ворожіння під час весілля. Послуговуються окремими магічними діями і у похоронній обрядовості. Як і ворожіння у календарній обрядовості, родинні виконуються з дотриманням певних вимог та атрибутів. Отже, незважаючи на те, що ворожіння породжені прадавнім світоглядом, вони актуальні й сьогодні.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка