Толерантність: один світ, одна країна, одна дружба : реком список / уклад. Ю. В. Круть; дз «Держ б-ка України для юнацтва»Дата конвертації09.03.2016
Розмір40 Kb.
Міністерство культури України

ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»Толерантність: один світ, одна країна, одна дружба
Рекомендаційний список

Київ 2013
Толерантність: один світ, одна країна, одна дружба : реком. список / уклад. Ю. В. Круть ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2013. – 6 с.


Андрієнко О. В. Толерантність як багатовимірний елемент демократичного світогляду / О. В. Андрієнко // Грані. – 2012. – № 11. – С. 41 – 46.
Борисюк С. О. Розвиток колективної толерантності та згуртованості засобами групової консультативної роботи : метод. матеріали / С. О. Борисюк, О. В. Лісовець ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2012. – 108 с.

ББК 74.200.51

Б82
Булгакова В. О. Толерантність та правова культура юнацтва / В. О. Булгакова // Наука і освіта. – 2010. – № 1. – С. 5 – 10.
Виховуємо толерантність: форми та методи роботи : навч.-метод. посіб. / редкол. : М. Масютіна, М. Сіряк. – Бердянськ : Вид. Ткачук О. В., 2012. – 200 с. – (Будемо толерантними!).

ББК 74.200.51

В54
Галицький І. В. Толерантність у правовому житті сучасної України : моногр. / І. В. Галицький. – Одеса : Фенікс, 2012. – 144 с.

ББК 67.05

Г15

Гюлен Фетхуллах М. Діалог і толерантність / Ф. М. Гюлен. – К. : Вид-во Жупанського, 2012. – 376 с.

ББК 86.38

Г99
Денисюк С. Толерантність у просторі політичної комунікації: від теоретичних основ до практичного втілення / С. Денисюк // Політол. менедж. – 2011. – № 6. – С. 20 – 28.
Ирхина Ю. В. Толерантность и диалогичность общения / Ю. В. Ирхина // Наука і освіта. – 2011. – № 1. – С. 41 – 43.
Іванник О. Толерантність врятує світ: розробка виховної години у формі тренінгу / О. Іванник // Відкрит. урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 10. – С. 78 – 79.
Кремень В. Толерантність як імператив: національна ідентичність в добу глобалізації / В. Кремень, В. Ткаченко //Політол. менедж. – 2011. – № 2. – С. 14 – 32.
Крук С. Категорія «толерантність» як характеристика соціального життя суспільства / С. Крук. // Молодь і ринок. – 2010. – № 3. – С. 71 – 75.
Меліхова І. О. Толерантність і інтелігентність / І. О. Меліхова //Наука і освіта. – 2010. – № 1. – С. 45 – 47.
Митиков Ю. А. Взаимопонимание и толерантность / Ю. А. Митиков. – Донецк : Центр «Ткума» ; Лира, 2010. – 140 с.

ББК 84.4Укр6=Рос

М66
Михайлова Л. О. Толерантність як засіб виховання в системі освітніх закладів / Л. О. Михайлова // Наука і освіта. – 2010. – № 1. – С. 42 – 44.
Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 28 – 29 трав. 2013 р.). – Ужгород : Ліра, 2013. – 416 с.

ББК 66.3(4Укр)5я43

М58
Молодежь за диалог и толерантность в преодолении социальных конфликтов : материалы Междунар. симп. (г. Одесса, 1 – 2 апр. 2011 г.) / сост. : А. Чебыкин и др. – К. : Платформа «Диалог Евразии» в Украине, 2011. – 120 с.

ББК 60.542.15-422.8я43

М75
Постельжук О. П. Релігійна толерантність як засіб запобігання конфесійних протистоянь в Україні / О. П. Постельжук, М. М. Кондратюк // Панорама політол. студій. – 2012. – № 9. – С. 217 – 225.
Рута Л. Толерантність і … хвороби / Л. Рута // Журналіст України. – 2011. – № 10. – С. 31 – 32.
Сергеєва О. С. Толерантність у європейській освіті дорослих / О. С. Сергеєва // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / голов. ред. С. Сисоєва. – К. : Едельвейс, 2012. – Вип. 5. – с. 183 – 187.

ББК 74.00я43

С32
Тренінги з підготовки волонтерів до роботи з формування толерантного ставлення щодо дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу : навч. модуль / авт. кол. : Н. Гусак, О. Панфілова, Н. Романова та ін. – К. : Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2011. – 240 с.

ББК 60.993.9

Т66
Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів : метод. посіб. / авт. кол. : Н. Гусак, Н. Дмитришина, Г. Довбах та ін. ; ред. М. Ю. Варбан та ін. – К. : Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2011. – 128 с.

ББК 60.993.9

Ф79
Ханстантинов В. О. Політичний вимір толерантності: ідеї та проблеми : моногр. / В. О. Ханстантинов ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2011. – 336 с.

ББК 66.01

Х19
Хома О. Філософські культури: терпимість, толерантність і визнання / О. Хома // Філософ. думка. – 2011. – № 4. – С. 76 – 89.
Шевчук С. Ф. Толерантність як принцип спілкування індивідів та культур / С. Ф. Шевчук //Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2009. – № 43. – С. 15 – 18.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка