Том Педагогічні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5Сторінка1/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на Днях науки 15 травня 2008 року

Том 1.

Педагогічні науки

Бердянськ

2008

УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. – Том 1. Педагогічні науки. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 220 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №9 від 24.04.2008 р.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф., член-кор. АПСН, зав. каф. методики навчання історії та загальної дидактики, проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Черезова Ірина Олександрівна – к.психол.н., доц., зав. каф. психології, проректор з виховної роботи; Потоцька Тетяна Федорівна – к.пед.н., доц; Філоненко Софія Олегівна – к.філол.н., доц.; Улюкаєва Ірина Герeєвна – к.пед.н., доц.; Лазаренко Андрій Степанович – к.фіз.-мат.н., доц.


У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 15 травня 2008 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми педагогіки, психології та методик навчання.


© Бердянський державний педагогічний університет
Зміст


ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Королівська Юлія. Використання педагогічних ідей Яна Амоса Коменського в умовах гуманізації сучасної школи

9

Шимановська Оксана. А.Макаренко про виховання

10

Бєляк Ольга. Погляди А.Макаренка на адаптивне управління закладами загальної середньої освіти

12

Шадріна Тетяна. Професійно-комунікативні якості директора ЗОШ у світі ідей А.Макаренка

13

Акав Катерина. Теоретичні погляди В.Сухомлинського на виховний потенціал і шляхи формування колективу

15

Евлогиева Яна. Просветното дело в град кюстендил през възраждането

17ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Вакуленко Татьяна. Психологические основы подготовки будущих педагогов дошкольного образования на путях гуманизации и отношений взрослого к миру детства

19

Северин Тетяна. О.Дорошенко про використання праці у вихованні дошкільників

22

Смола Юлія. С.Русова про виховання працелюбності

24

Швачунова Ольга. Розвиток довільної уваги дошкільника

25

Цибуляк Наталя. Педагогічні умови подолання невпевненості в собі дітьми старшого дошкільного віку

27

Орляк Ірина. Профілактика ранньої шкільної дезадаптації в умовах сучасного дошкільного закладу

28

Перетятько Анна. Проблема статевого виховання п’ятирічних дітей

30

Іванова Анастасія. Розвиток творчої уяви дітей 5-6-річного віку

31

Тристан Ганна. Формування елементарних математичних уявлень у дітей із високим рівнем інтелектуального розвитку

33

Каліновська Вікторія. Розвиток мислення дошкільників засобами дослідницького навчання

35

Плачінта Карина. Розвиток пізнавальної активності дошкільників у пошуково-дослідницькій діяльності

37

Мельник Катерина. Дидактична гра як засіб розумового розвитку дітей молодшого дошкільного віку

39

Ногіна Яна. Деструктивний вплив сучасної іграшки на особистість дошкільника

40

Федотова Антоніна. Дидактична гра як метод розумового розвитку старших дошкільників

41

Соловйова Кристина. Особливості формування контрольно-оцінних умінь у старших дошкільників на заняттях з математики

43
ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Черевко Тетяна. До проблеми вивчення чинників шкільної адаптації

45

Попова Маргарита. Новите технологии и образованието в началните класове

46

Шелудько Марина. Екологічна культура молодших школярів: теорія і практика

48

Шумова Ольга. Формирование здорового образа жизни в младшем школьном возрасте

50

Падалка Ірина. Вплив ритмічної гімнастики на розвиток фізичних якостей дітей 6-7 років

51

Кучерова Олена. Педагогічні умови розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку в процесі естетичного виховання

53

Прядко Виктория. Фрагмент речевой картины мира младших школьников: концепт “запах”

55

Єрохіна Ніна. Cучасний методичний підхід до роботи з літературним твором на уроках читання в початковій школі

56

Левченко Елена. Взаимосвязь эмоционального и интеллектуального компонентов в процессе обучения младших школьников

58

Журавльова Олена. “Ситуація успіху” як один із методів корекційної роботи з педагогічно занедбаними учнями молодшого шкільного віку

60

Сичова Юлія. Розвиток дитини засобами ПК

62

Саакян Арміне. Озомлення молодших школярів із поняттям “інформація”

63

Яковлєва Яна. Наступність у математичному розвитку старших дошкільників та молодших школярів

65

Донських Катерина. Використання проблемних ситуацій на уроках математики в процесі розвитку творчого мислення молодших школярів

67

Іщенко Юлія. Особливості впровадження ігрової навчальної технології на уроках математики в початковій школі

68ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ
Заикин Александр. Идея свободы ребенка в современных концепциях нравственного воспитания (сравнительный анализ)

70

Вериженко Дмитро. Психологічні особливості старшокласників-лідерів у сфері самоврядування

72

Сіра Юлія. Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів

74

Русанова Надія. Тестування як засіб педагогічної діагностики успішності та розвитку учнів

75

Лисенко Світлана. Інтерактивне навчанняяк засіб удосконалення сучасної системи освіти

77


Гура Федор. Влияние медиасредств на формирование патриотизма у молодежи

79

Закова Елена, Георгиева Ива. Екипната дейност, представена чрез метода swot-анализ

81

Костова Диана. Ролята на изкуството в цялостния процес на възпитание

82

Стойчева Румяна. Повишаване културата на педагогическо общуване

84

Зайкова Карина. Педагогические условия предупреждения и преодоления деструктивных конфликтов интеллектуально одаренных детей со сверстниками

85

Дунданова Юлія. Особливості міжособистісних стосунків у групі студентів 1 курсу спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія”

87

Сарська Світлана. Формування мотивації в учнів основної школи до вивчення правознавства

89

Писанець Станіслав. Причини підліткової агресії

91

Скригун Оксана. Криза підліткового періоду

92

Золотар Людмила. Профілактика відхилень у поведінці школярів в умовах сучасної школи як педагогічна проблема

94

Серебряніков Олексій. Формування орієнтуючої основи учбової діяльності

96

Баранова Світлана. Умови реалізації компетентісного підходу в навчальному процесі

97

Гуга Стелла. Релігієзнавство як сучасна психолого-педагогічна парадигма моральних якостей особистості

99

Чумилина Юлия. Роль культурно-досуговой деятельности в социальном воспитании студенческой молодежи

100

Занченко Виктория. Профессиональная адаптация студентов при непрерывном образовании

103

Самойлов Денис. Психологічні умови світоглядного розвитку особистості в процесі навчання у ВНЗ

105ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Салтан Наталія. Готовність керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління інноваційною діяльністю

107

Кузнєцова Марія. Основні шляхи управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах

109

Могильовцев Станіслав. Інформація у системі прийняття управлінського рішення

111

Полоцька Анастасія. Система оцінювання якості управління навчальним закладом

112

Шадріна Тетяна. Професійно-комунікативні якості директора середньої загальноосвітньої школи

115

Роман Сергій. Управління персоналом навчального закладу для малих монофункціональних міст


117


Гончарова Євгенія. Організаційно-управлінська діяльність керівництва дитячого притулку


119

Величко Роман. Комп’ютерні технології у вищій школі

120

Горбунова Катерина. Розвиток культури майбутнього вчителя в контексті національних традицій

122

Клименко Людмила, Храпаль Яна. Теорія управління та студентське самоврядування

124

Черный Сергей. Педагогические условия развития теории личности будущего учителя

125КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Мусенко Наталія. Система професійної компетентності вчителя-логопеда

128

Зрілих Ольга. Формування виразності мовлення заїкуватих дітей дошкільного віку

130

Мясоєдова Світлана. Формування виразних засобів мови у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

131

Бабойда Ірина. Формування особистості дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення

133

Лепетченко Марина. Формування лексики та граматичної будови мовлення у дітей 5–6 року життя із загальним недорозвиненням мовлення ііі та іv рівнів засобами дидактичної гри

135

Булах Інна. Подолання порушень словотворення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами ігрової діяльності

136

Чернишова Олена. Формування мовленнєвої готовності до навчання дошкільників із дизартрією

138

Лиса Світлана. Комп’ютерна технологія корекції загального недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку з легким ступенем псевдобульбарної дизартрії

140

Солодкіна Ольга. Підготовка дітей із загальним недорозвитком мовлення старшого дошкільного віку до оволодіння орфографією

142

Небилиця Марія. Формування емоційної лексики у дітей із загальним недорозвиненням мови старшого дошкільного віку

143

Рощенко Леся. Психологічна готовність до писемного мовлення дітей старшого дошкільного віку

145

Сербіна Ганна. Використання прийомів творчого розповідання в процесі корекційної логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення

147

Власова Оксана. Корекція мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності

148

Гончарова Юлія. Розвиток спільної діяльності як чинник подолання мовленнєвих відхилень у першокласників

150

Кучер Лілія. Корекція психофізичного розвитку глухих дітей старшого дошкільного віку

152


Пастернак Олена. Особливості навчання школярів писемного мовлення із застосуванням комп`ютера


153

Гонтар Юлія. Корекція акцентуйованості характеру підлітків шляхом формування позитивної “Я-концепції” особистості

155

Третяк Анжеліка. Управління процесом корекції девіантної поведінки школярів на рівні загальноосвітніх закладів району

157СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Петровська Катерина. Формування основ регламентованої етики професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів

159

Мамчій Ганна. Основи соціально-правового навчання учнів загальноосвітньої школи

160

Величко Ольга. Виховання культури міжнаціонального спілкування в учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема

162

Клочкова Людмила. Соціально-педагогічна робота з дітьми вулиці

164

Теслицький Володимир. Ретроспективний погляд на проблему підготовки до самостійного життя дітей, позбавлених батьківської опіки

165

Руденко Ірина. Соціально-педагогічний супровід прийомних сімей

167МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Ангеловська Марія. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів

169

Закревський Сергій. Сучасні новітні технології у процесі підготовки майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму

171

Біловол Марина. Теоретичні передумови організації оздоровчого фізичного тренування студентської молоді

173

Клименко Світлана. Формування в майбутніх вчителів фізичної культури готовності до проведення занять з бігу

174

Хіврич Ірина. Формування навичок правильного дихання в процесі занять фізичною культурою

176

Костяниць Дарина. Впровадження оздоровчих методик у процес фізичного виховання студентів педагогічних ВНЗ

178

Завгородня Ірина. Значення фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до дій в екстремальних ситуаціях соціального характеру

180

Івко Анастасія. Формування здорового способу життя у підлітків

182
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка