Томаківська загальноосвітня школа І ііі ст. №1 Впровадження курсу "Риторика" в навчальний процесСкачати 349.59 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір349.59 Kb.
Томаківська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1

Впровадження курсу "Риторика"

в навчальний процес

45229074

Скрипник А. І.

вчитель початкових класів • Методичні поради

Проблема та її актуальність

Розроблення даного проекту зумовлене необхідністю виховання і розвитку молодшого школяра як мовної особистості, формування його комунікативної компетентності. У дітей наявна низька мовна культура, тобто відсутність таких якостей мовлення як правильність, точність, логічність, багатство, чистота, доречність, достатність, ясність, виразність. Вони неввічливо ставляться до співрозмовника, часто не розуміють і не сприймають іншу точку зору. В них не сформоване свідоме творче ставлення до спілкування, уміння вербального і невербального мовлення.

Це є наслідком обмеженого впливу соціального фактора (сім’ї і середовища) а мовленнєву культуру школяра, домінування мовлення вчителя на уроках, заміни живого спілкування з дитиною засобами масової інформації та інформаційними технологіями, відсутності інтересу до читання різножанрової літератури. Що й зумовлює потребу оновлення навчально – виховного процесу через впровадження курсу "Риторика", особливістю якого є спрямування на виховання комунікативної культури дітей, навчання конструктивному спілкуванню, формування в них комунікативної грамотності та психологічної компетентності.

Автори

розробники курсу "Риторика" - Науменко В.О., Захарійчук М.Д.Цільове призначення курсу -

формування комунікативної компетентності учня.d:\робота\мої уроки\риторика\риторика.jpg

Риторика (гр. rhetorike)

наука про красномовство, ораторське мистецтво.Ідея курсу – чого людина не розуміє, тим вона не володіє. Комунікативна компетентність має дві складові: теоретичну і практичну. Двоєдиність її полягає в цілеспрямованому формуванні знань, умінь і навичок ефективного спілкування в умовах інтерактивної взаємодії і застосування їх на практиці, життєвих ситуаціях. Цим визначена і мета курсу риторики.

Мета курсу "Риторика" - забезпечити формування особистості, яка б володіла знаннями, уміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно – мовленнєві традиції українського народу.

Курс "Риторика" реалізується за такими змістовими лініями:

 • мовлення і спілкування;

 • текст і його типи;

 • словесне оформлення думок.

2

Враховуючи те, що курс носить практичний характер, змістовий аспект реалізується такими засобами: • аналітичні і синтетичні вправи;

 • вправи на звуковимову -швидкість, виразність, висота;

 • аналіз прислів’їв, приказок, загадок;

 • аналіз "крилатих" висловів;

 • риторичний аналіз мовленнєвих ситуацій;

 • порівняльний аналіз невербального і

вербального спілкування;

 • мова жестів;

 • редагування висловів, текстів;

 • риторичний аналіз різножанрових текстів, діалогів, монологів, підготовлених та імпровізованих публічних виступів, відеозапис виступів, монологів з наступним їх аналізом та визначенням досягнень;

 • мовленнєві ігри;

 • інтелектуальні ігри;

 • експертна робота;

 • драматизація творів;

 • словесне малювання;

 • рефлексія розумово – мовленнєвої ситуації.

Основними методичними прийомами навчання дітей ефективного спілкування є:

 • мовленнєва розминка;

 • мова жестів;

 • риторичні завдання;

 • риторичні ігри;

 • риторичні смішинки;

 • риторичні задачі;

 • риторичний аналіз ( усний і письмовий )

текстів, мовленнєвих ситуацій.

1

 • ГЛОСАРІЙ

Риторика – (гр. rhetorike) – наука про красномовство, ораторське мистецтво. Виголошуючи промову, людина виражає й утверджує себе, водночас впливаючи на слухача. Слово "красномовство" й означає гарне мовлення, яке "примушує" співбесідника прислухатися й взяти до уваги те, що йому кажуть.

Види красномовства – сфери застосування ораторського слова в суспільній ситуації (школа, церква, суд, політика, побут). Залежно від цього найчастіше розрізняють 5 видів красномовства: академічне, церковне, судове (юридичне), політичне, суспільно – побутове.

Риторичні здібності – сукупність природжених якостей (голос, постава, шарм, "магнетизм", філологічна обдарованість та ін.), які є фундаментом ораторської діяльності і багато в чому сприяють успіху промови.

Оратор, ритор (лат. orator від oro – промовляю) – особа, яка виголошує промову.

Комунікативна компетентність – це сукупність знань, умінь і навичок ефективного спілкування.

Комунікативна грамотність:

правильно, точно, переконливо висловлювати думку під час діалогів, монологів;

керувати голосом, змінювати силу, темп мовлення, надавати голосу різних відтінків залежно від мети спілкування;

вибирати стиль, форму висловлювання залежно від мовленнєвої ситуації;

слухати, починати і підтримувати діалог, дотримуватися правил вербального і невербального етикету в повсякденному мовленні;

визначати комунікативні наміри свої і співрозмовника, оцінювати міру їх реалізації у спілкуванні;

орієнтуватися в ситуації спілкування, враховуючи адресата;

створювати висловлювання: запрошення, привітання, прохання, пояснення, подяка, комплімент, заперечення, порада, відмова, рекомендація, оголошення, критичне зауваження, резюме;

дбати про правильну, чітку вимову, багатство, виразність мовлення, точний вибір слів, виразів;

виробляти власний стиль спілкування з людьми, реалізовувати свою індивідуальність у мовленні.Логічна культура – це вміння сформулювати думку, розповісти, висловити міркування, довести, описати предмет, дію.

Мовна культура – практичне розрізнення стилів, дотримання вимог до мовлення (правильність, багатство: інтонаційне, фразеологічне, лексичне; виразність, точність, емоційність, стислість).

Точним можна назвати таке мовлення, коли вжиті слова відповідають їх мовним значенням.

Лексичне і фразеологічне багатство формується синонімічними рядами, це допомагає уникнути монотонності, зробити мовлення яскравим, емоційним; використання фразеологізмів надає мовленню виразності, влучності, образності.

Багатство мовлення – це різноманітність інтонацій.

Правильне мовлення – це дотримання норм у вимові; слововживанні; граматиці.

Говорити виразно – говорити вільно, невимушено, точно, володіти багатством словника та інтонацією.

Техніка мовлення – це скоординована робота дихання, голосу, артикуляції при дотриманні норм вимови.

Культура спілкування – це етичні норми спілкування: вміння слухати, володіння етикетними формулами, вихованість. • Правила Риторики

1 клас

1.Говори красиво, ввічливо, щиро, мудро.

2. Голос треба розвивати з ранніх літ.

3.Прислухайся до звуків природи.

4. Мудре і добре слово приносить радість.

5.Зле, необдумане нетактовне слово –

приносить тривогу та образу.

6. Спочатку думай, а потім говори.

7. Не хочеш почути поганих і недобрих слів, не кажи їх сам.

8. Слова вітання промовляй ввічливо!

9. Будь вдячний усім, хто зробив для тебе добро!

10. Висловлюй свою думку коротко і ясно.

11. Жести повинні бути красивими!

12. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути!

13. Розповідати треба так, щоб тебе цікаво було слухати.

14.Краще мовчати ніж брехати.

Будь господарем свого слова!

15. Цінуй і поважай думку співрозмовника.2 клас

1.Думку треба висловлювати коротко, чітко, без зайвих слів.

2.Слухай, щоб зрозуміти і запам’ятати

3.Будь уважний до співрозмовника. Менше говори – більше слухай.

4.Учись читати почуття ,настрій, стан людини за виразом обличчя та мімікою.

5.Слідкуй під час розмови за своїми жестами.

6.Усміхайся! Передавай гарний настрій навколишнім.

7.Думай не лише що сказати, а і як сказати.

8.Говори лише тоді , коли тобі є що сказати.

9.Хто чітко мислить, той точно висловлюється.

10.Даром слова треба вміло розпорядитися . • Практичні поради

Урок Риторики, 1 клас

Тема. Говоримо теплі слова

Мета: Розширити уявлення дітей про слово, його вплив на людину. Сформувати поняття теплі слова, веселі, злі. Формувати навички емоційного здоров’я. Розвивати словниковий запас учнів, увагу ,уяву, зосередженість; вміння говорити красиво ,виразно, ввічливо , мудро ,щиро. Виховувати бажання стежити за своїми словами, прагнути спілкуватися доброзичливо, вибирати відповідну інтонацію.

Тип уроку: засвоєння знань ,інтерактивний.

Обладнання: лялька Риторика, торба Ляпа, етапи уроку в символах, Правила Риторики, радісна і сумна емоція, картки теплих і холодних кольорів

Хід уроку.

І. Організація учнів до уроку.

- Добре те, що сонце світить,

- Добре те ,що віє вітер,

- Добре те, що в нашій річці

- синя, не брудна водичка.

- Добре те ,що моя мама

- мене з школи забирає..

- Добре гратися на дворі,

- Добре вчитися у школі.

- Добре плавати в ставу,

- Добре те, що я живу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми уроку.


 • Діти ,які емоції у вас виникали, коли ви промовляли промовку?

 • Які слова у вас викликали радісні ,щасливі емоції?

Вчитель:

- Сьогодні ми з вами поговоримо про теплі слова та з’ясуємо чому не можна говорити злі слова .

- А урок ми проведемо з допомогою наших героїв Риторинки та торби Ляпи та за відповідними етапами уроку: говори, думай, відпочинь, слухай, Правило.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Правила Риторики

2.Мовна розминка

1).Дихальні вправи.

- Правильне дихання;

- Повітряна кулька;

- Насос.


2).Читацькі вправи.

- Читання голосних бук5в;

- Читання складів;

- Чистомовка:

Чко – чко – чко – рано встало сонечко;

Чки – чки – чки – прокинулись синочки й донечки;

Чка – чка– чка – минула гарна нічка;

Чку – чку – чку – поцілуємо матіночку.ІV. Осмислення нових знань під керівництвом вчителя.

1.Міні – бесіда.

- Про кого говорилось у чисто мовці?

(сонечко ,нічку ,матіночку ,синочків, донечок)


 • Як звертається до вас матуся, коли будить ?

(Доброго ранку, донечко ,синочок ,зіронька ,кошенятко ,зайчик ,сонечко…)

 • Чи приємно вам від цих звертань?

 • Які почуття вони у вас викликають?

 • Як ви відповідаєте на привітання рідних?

(Доброго ранку, матуся, матінко ,мамусю ,татусь ,бабусечка ,дідусю…)

 • З якими почуттями ви відповідаєте своїм рідним?

(теплом ,ніжністю, любов’ю)

Висновок : щоб жити щасливо і спокійно треба говорити теплі слова.

2. Вправа з торбою Ляпою.

(Мета: навчити торбу Ляпу теплим словам)

1 ряд - звертання до мами ,2 ряд – до татуся, 3 ряд – до вчителя

Фізкультхвилинка

1,2 – дерева;

3,4 – звірі в лісі;

5,6 – пада лист;

7,8 – ось сунички підняли червоні личка,

9,10 – піднялися і до сонця потяглися.

3.Міні - бесіда


 • Діти, чи отримуєте ви задоволення від фізкультхвилинки?

 • Які почуття у вас виникають під час виконання фізкультхвилинки?

Висновок: ви рухаєтеся, робите це разом, а ще промовляєте гарні, теплі слова, тому й отримуєте задоволення і радість.

 • На які кольори схожі теплі слова?

( на теплі – жовтий ,червоний ,рожевий, помаранчевий)

 • А з якими предметами ми можемо порівняти теплі слова?

(сонечко, нічна сорочечка, тепла ковдрочка та м’яка подушечка)

- А чи чули ви в своєму житті злі, образливі слова?

- Які почуття у вас виникали при таких словах?

- Якими кольорами можна зобразити злі слова?

(чорним, сірим, коричневим, фіолетовим)


 • Діти, а ви б хотіли, щоб у нашій кімнаті, були присутні злі слова?

 • То ж давайте, приберемо злі емоції і кольори з нашої класної кімнати і будемо насолоджуватись теплими, рідними, і мелодійними словами – словами з маминої колискової.

4.Прослуховування колискової в записі.

5.Читання колискової ученицею з посібника.

V. Підсумок уроку.

1.Вивчення Правила.Не хочеш почути поганих і недобрих слів, не кажи їх сам..

Від добрих слів здоров’я покращується, а від злих погіршується

2.Хто був активним, уважним на уроці, запам’ятав багато теплих слів – погладьте себе по голівці.

3.Хто зумів сьогодні навчити торбу Ляпу нового Правила – поплескайте в долоні.

4. Я бажаю, щоб у вашому житті було більше теплоти, любові і щастя.d:\робота\випуски\випуск 2011 - 2015\1 клас\2011-2012н.р 1 клас\уроки. вих.год\1 клас . риторика.говоримо тепл слова.2011р\img_9421.jpg

Тема. Ознайомлення з предметом "Риторика"

Мета. Ознайомити учнів з метою і завданнями курсу "Риторика"; донести до їх розуміння значення правильного мовлення, перевагу вміння красиво говорити; формувати поняття етикету спілкування, необхідності дотримання його норм.

Розвивати мислення, уяву. Виховувати потребу ввічливо і правильно спілкуватися.Обладнання. Підручник "Риторика". 1 клас, малюнок лісу, збірка "Українські народні казки", костюми персонажів казки "Колосок".

Хід уроку

І. Організаційна частина

Ось і школа, ось і клас,

Він кожен день чекає нас.

Вчитись ми прийшли сюди,

Щоб розумними рости.

ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

Діти, уважно послухайте слова поета Д. Білоуса і вдумайтесь у їх зміст.

Чи не чари й не диво?

Мова спів, мова – казка.

Все сказати можливо:

Є і гнів, є і ласка.

Бог подарував людям дар мови: неоціненний, чудовий, необхідний.

Слово може вколоти, мов спис, а може піднести і окрилити. Але словом, як скарбом, треба вчитися володіти, щоб дарувати радість і щастя, а не сум і горе. Ним можна здобувати друзів, подорожувати незнайомими країнами, знати про минуле і майбутнє. • Чи хотіли б ви стати володарями країни Гарного Мовлення?

В цьому вам допоможе Риторика – красива, мудра, впевнена жінка, яка володіє красномовством. Вона поведе вас і тернистими, і легкими дорогами, навчить гарно і правильно говорити, стати майстром і господарем слова.

ІІІ. Актуалізація життєвого досвіду

- Зверніть увагу на одяг Риторики. Чи так ми одягаємось тепер?

Багато років назад існувала держава Древня Греція, яка славилася розумними людьми і добрими порядками. І вже тоді жителі цієї країни надавали великого значення слову.

Отже, Риторика – древня наука, яка багато знає і розкаже нам.ІV. Робота над темою

а) Мовленнєва розминкаВправа "Розмова лісу"

 • Дітки, я промовляю речення, а ви озвучуєте його одним звуком.

Вітерець у лісі: - ш – ш – ш;

Повзе вуж у траві: - с – с – с;

Прилетів жук: - ж – ж – ж;

Заспівав комарик: - з – з – з;

Пролетів птах: - шук – шук – шук;

Запихав їжачок: - пих – пих – пих;

Забриніла бджілка: - дж –дж –дж;

Дзюркоче вода у струмочку: - дз – дз – дз.

б) Аналіз сюжетного малюнка

(Підручник "Риторика". 1 клас. 2010 р., с. 3) • Послухайте, що записано на звитках, які тримає в руках Риторика

 • Поясніть значення слів "красиво", "ввічливо", "щиро", "мудро".

Латинська, англійська, німецька мови закликають нас теж до красномовства.

Фізкультхвилинка

Раз, два, три – з нами на галявину іди.

Раз, два, три, чотири, п’ять –

Будем в лісі крокувать.

Там пташок ми пострічаєм.

Разом з ними політаєм.

Разом з зайцем пострибаєм,

А від вовка – утечем.

Як лисичка до зайчат підкрадемось,

Як ведмедик клишоногий потанцюєм,

Ледве чутно галявиною помандруєм.

в) Риторичні ігриГра "Відгадай, з якої казки"

(Пропоную дітям малюнки – ілюстрації до казок. Вони повинні відгадати, яка це казка, і відтворити репліки зображених героїв. Акцентуючи увагу на інтонації, міміці, тембрі голосу). • Які герої найбільше подобаються? (Добрі, мужні)

 • Якою є їх мова?

г) Читання української народної казки "Колосок" з наступною інсценізацією епізодів

 • Що можете сказати про характер, поведінку і мову півника?

 • А що скажете про мишенят?

 • Що допомогло їм змінитися?

Зіграємо епізоди, які найбільше вам сподобались.

д) Виведення правила • Яким повинно бути наше мовлення?

 • Чи зможе допомогти Риторика і вам навчитися так розмовляти?

 • Чому?

V. Підсумок уроку

 • Чи цікавим був урок?

 • Що запам’яталось найбільше?

 • Чим є Риторика?

 • Яким має бути наше мовлення?

d:\робота\випуски\випуск 2011 - 2015\1 клас\2011-2012н.р 1 клас\уроки. вих.год\1 клас . риторика.говоримо тепл слова.2011р\img_9422.jpg

Тема. Вчимося бути акторами.

Мета. Ознайомити дітей із театральним видом мистецтва; ввести в активну лексику слова: "актор", "сцена", "каса", "фойє", "зал". Формувати вміння входити в мовленнєву роль, використовувати голос, міміку, жести для передачі характеру героїв. Виховувати інтерес до театрального мистецтва.

Обладнання. Підручник "Риторика". 1 клас, збірка українських народних казок, маски для інсценізації казки "Котик і півник".

Хід уроку

І. Організаційна частина

Увага! Увага! Увага!

До нас казка завітала.

З цікавістю її зустрічайте,

Оплесками вітайте.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Всі ми мріємо жити, як у казці, де панує добро, любов, радість і краса. А потрапляємо в справжню казку в театрі. Атмосфера цього таємничого місця, декорації, талановита гра акторів змушують повірити в це.

Сьогодні і ви спробуєте стати акторами, перевтілившись в героїв казки.

ІІІ. Мовленнєва розминка

Скоромовка

Мурлика муркоче –

Морозива хоче.

Мурлико руденький, -

Замерзнеш, дурненький.

ІV. Актуалізація опорних знань


 • Хто із вас побував у театрі?

 • Що ви там бачили?

 • Які враження залишились у вас?

 • Чому?

V. Робота над темою уроку

 1. Опрацювання вірша "Афіша" (с. 40)

 • Які нові слова ви почули?

 1. Словникова робота

Афіша – театральне оголошення.

Вистава – показ п’єси, опери, балету; сценічне видовище.

Актор – людина, що виконує роль, театральну дію.

Сцена – спеціальна площадка, на якій відбуваються вистави, концерти тощо.

Фойє – приміщення в театрі, кінотеатрі, будинку культури біля глядацького залу, призначене для перебування глядачів перед початком вистави, сеансу та для відпочинку під час перерви, антракту.

 1. Розгляд змісту афіші до вистави "Котик і півник" (с. 40).

- Чи вся інформація до вистави висвітлена в афіші?

4. Риторична гра

- Хто швидше здогадається і скаже, якої інформації не вистачає в афіші?Фізкультхвилинка

5.Читання, обговорення і риторичний аналіз уривка української народної казки "Котик і півник" (с. 41)

 • Які слова повторювали кожного разу Котик, півник, лисичка?

 • Чому півника лисичка викрадала? (Бо він був неуважним і неслухняним).

 1. Інсценізація казки "Котик і півник"

Вибір дітьми ролей, масок. Наголосити про використання інтонації, жестів.

 1. Висновок

Театральне мистецтво незвичайне. Бути актором цікаво.

 1. Виконання практичного завдання (Вирізування і наклеювання малюнка до афіші, с. 40)

VІ. Підсумок уроку

 • Що запам’яталось на уроці найбільше?

 • Чи любите ви театр?

 • Хтось із вас мріє стати актором?

Тема. Повторення вивченого.

Мета. Узагальнити і повторити вивчений матеріал курсу "Риторика". 1 клас. Розіграти життєві ситуації за окремими темами. Формувати вміння використовувати набутий досвід спілкування. Виховувати культуру спілкування.

Обладнання. Сюжетні малюнки за темами "Зустріч", "Прощання", "Розмова по телефону".

Хід уроку

І. Організаційна частина

Сьогодні урок незвичайний.

Для вас він буде повчальним.

Покажете, чого ви навчились,

А чим ще треба збагатитись.

ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

Отже, з вірша ви зрозуміли, що на уроці ми підведемо підсумок вивченого і повторимо все, чого ви навчились. • Чи потрібна вам така робота? Чому?

ІІІ. Мовленнєва розминка

Скоромовка

Бачиш, Грицю, kюта рись…Р – р – р!

М’ясо з’їла. Кістку – гризь! Р – р – р!

Ромцю, Ромцю, cтережись –

Ти за грати не берись!ІV. Робота над темою уроку

1. Повторення правил спілкування

а) Повторення правил спілкування (урок №18).

б) Повторення правил спілкування по телефону (урок№29).

2.Повторення порад Риторинки, вивчених на попередніх уроках.

Фізкультхвилинка

3.Творчі ігри

За сюжетними малюнками розіграти діалоги за темами "Зустріч", "Прощання", "Розмова по телефону"

4.Відгадування загадок5.Конкурс на найкращого знавця ігор, лічилок

V. Підсумок уроку

 • Чи цікавим був для вас урок?

 • Чим?

 • Чи багаті ваші знання?

 • Чи вмієте спілкуватися?3 клас.

Розділ І

Мовленнєві ролі

Урок №1

Тема: Рольова поведінка і мовленнєві ролі.

Мета:розкрити сутність понять «роль», «рольова поведінка», рольові очікування»; розширити уявлення про словник носіїв різних ролей, виховувати бажання замислюватись над тим, як ми говоримо в різних ситуаціях.

Тип уроку: інтерактивний (урок – подорож), засвоєння знань.

Обладнання: Макет Риторичної гори, малюнки персонажів країни Риторики, умовні позначки; вислів В.Шекспіра «Світ – театр, а люди актори»;

Хід уроку

І. Організація класу.

Створення емоційного настрою

Вас Риторика вітає,

На урок всіх закликає.

Просить сісти всіх зручненько,

Слухати урок гарненько.

Бути активними і творчими дітьми,

Щоб зрости вихованими людьми.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Вступне слово вчителя.

 • Діти, ось уже третій рік ми разом з жителями країни Риторики мандруємо її вулицями, читаємо повчальні твори, розгадуємо ребуси, пояснюємо та вчимо прислів’я, робимо конкретні висновки, які стають правилами нашого спілкування. Цього року ми разом здолаємо Риторичну гору й обов’язково досягнемо Красного спілкування, долаючи успішно кожну сходинку. А супутниками у нашій мандрівці будуть: Риторинка, Курсорик, Вірус, Антивірус.

 • Як ви думаєте , хто з цих персонажів може бути негативним? Чому?

 • Будь – якою дорогою легше мандрувати, коли є допоміжні вказівники, знаки. То ж і нам мандрувати допомагатимуть умовні позначки.

 • То ж запрошую Вас до умовного потягу й нумо мандрувати підніжжям гори, що має назву «Мавленнєві ролі».

(Діти стають один за одним, кладуть руки на плечі товаришу і вигукують звуки потягу)

 • Скажіть ,будь ласка, яку роль щойно виконував кожен з вас?

 • А чи можне завжди виконувати цю роль де б ви не захотіли? Чому?

Робота з висловом В.Шекспіра «Світ – театр, а люди – актори»

 • Як Ви розумієте цей вислів?

 • Сьогодні на уроці ми з вами неодмінно в усьому розберемося.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Оголошення завдань уроку:

 • Сьогодні Ви дізнаєтесь про сутність понять «роль», «рольова поведінка», рольові очікування»;

 • Більше дізнаєтесь про словник носіїв різних ролей;

 • Складете свою модель спілкування в різних ситуаціях.

Довідкове бюро

 • Роль – це зразок поведінки у відповідній ситуації. Виконувати роль – значить виконувати обов’язки , яких вона вимагає. Рольові очікування – передбачення реакції та поведінки людини, яка виконує ту чи іншу роль.

 • У житті ми виконуємо дуже багато ролей:син, донька, онук, онучка, учень, пасажир, глядач, покупець…

Незакінчене речення.

Продовжте речення: мені подобається роль…Робота з текстом

Казка В.Чухліба «Лисичі гостини» • Яку роль виконувала лисиця? А яку ведмідь?

 • Чи вдалася ведмедеві роль гостинного господаря? Чому?

 • Чим хвалилася лисиця? Що означають ці слова?

Висновок: В очікуванні гостей необхідно все ретельно продумати і створити максимальні для них зручності. Приємно, коли в домі все зроблено так, щоб гостям було затишно та цікаво. Твоя гостинність створить атмосферу дружньої зустрічі.

ІV. Підсумок уроку.

Тест – ситуація

Ти хочеш прочитати твір Джоан Роулінг «Гаррі Поттер». Ти запитуєш чи є книжка в:

1)однокласника; 2) мами; 3) учительки;

4)бібліотекаря; 5)сусідки – ровесниці.

- Як ти будеш говорити у кожному випадку? Постав відповідні цифри.

* Послухай, Ген ,виручи, принеси «Гаррі Поттера». Прочитаю, віддам.

* А чи є у нас «Гаррі Поттер»?

* Я хочу прочитати «Гаррі Поттера». Будь ласка, дайте мені цю книжку.

* Олено Петрівно, ніде не можу знайти «Гаррі Поттера». Чи могли б ви мені допомогти?

* Будь ласка, Ганнусю , пошукай у своїй бібліотеці «Гаррі Поттера». Вибач, що потурбував.Запитання – відповідь.

 • Чому, незважаючи на те, що мета спілкування у вас одна й та ж сама, ви будете говорити по - різному ?

 • Чому ж у людини багато ролей у суспільстві?

Правило

Упорядкованість щоденного життя значною мірою ґрунтується на тому, що кожний із нас виконує то одну , то іншу роль. Але ми рідко замислюємось над цим. Тільки в незвичайних обставинах роль починає усвідомлюватись.

Урок №2

Тема: Знайомство. Приверни до себе увагу.

Мета: Розширити уявлення про те як можна привернути увагу до себе, про роль невербального мовлення;розвивати мислення, увагу, уяву, зв’язне діалогічне мовлення; виховувати бажання спілкуватися успішно.

Тип уроку: інтерактивний, урок – подорож, засвоєння знань.

Обладнання: макет гори Красного спілкування, бінго, макет літака, закладки – поради

Хід уроку

І. Організація класу.

Створення емоційного настрою

Риторика – країна мрій ,

Що вчить нас красно розмовляти.

В дорогу поспішіть мерщій,

Щоб таємниці спілкування пізнати

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку


 • То ж я запрошую вас сьогодні до літака, яким ми будемо мандрувати. А щоб мандрівка була цікавішою, кожен пасажир повинен познайомитися з іншими, розказавши про своє захоплення (хоббі).

 • Ось ми познайомились ,час промайнув у спілкуванні швидко. У житті люди можуть познайомитись будь – де на вулиці, в класі, в магазині, в театрі – скрізь , де є хоча б одна людина.

Найчастіше спілкування відбувається за допомогою мови. Однак важливо не тільки що ми говоримо, а й як ми це робимо. Виявляється, переважну більшість інформації ми сприймаємо не зі слів, а з виразу обличчя, пози, жестів співбесідника.

Знайомлячись із людиною, намагайтеся справити на неї приємне враження, привернути до себе увагу словами, які підкреслюють шанобливе ставлення до неї , приємною усмішкою, стриманими жестами.Інсценування. Риторинка і Курсорик

 • Риторико, я сьогодні хотів познайомитися з однією дівчинкою. Надіслав їй листа з нашої Комп’ютерної країни. А вона мені у відповідь: «Із незнайомими людьми я не спілкуюся!» Хіба це справедливо?

 • Курсорику, для успішного спілкування бажано було б знати , чим захоплюється дівчинка ,що їй подобається. Спробуй дізнатись про її захоплення більше, поговори про те , що її цікавить, а тоді вже пропонуй познайомитися.

Запитання – відповідь.

 • Діти, а що б ви ще порадили Курсорику?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Робота з текстом

Читання твору А.Костецький «Усе – як насправді» (уривок)Запитання – відповідь.

 • Що побачила Вітка у «навпакинській школі»?

 • Як треба зустрічати новенького в класі?

 • Що повинен сказати вчитель?

 • Що повинні сказати учні новенькому учневі?

Читання вірша А.Костецького «Сміливе кошеня»

Фізкультхвилинка

Запитання – відповідь

 • Що б мало сказати кошенятко?

 • Чи правильно почав розмову хрущ?

Творча робота. Закінч оповідання.

Я вийшов на вулицю. Назустріч біжить незнайомий хлопчик. «Доброго ранку», - гукнув він і посміхнувся.

У відповідь мені теж захотілося…

ІV. Підсумок уроку.

Висновок: Людям , які знайомляться, пасує приємна усмішка ,щирий вираз обличчя , приязні інтонації в голосі, погляд у вічі. Украй не чемно не дивитися на того, з ким розмовляєш.

Поради Риторинки


 • Умій уважно вислухати інших.

 • Не задавайся: ти такий, як і всі.

 • Кажи ,що думаєш, але делікатно ,і не затикай рота іншим ,

якщо вони думають не так. Доходь спільної думки.

 • Не картай ,а допомагай.

 • Не хвалися ,а роби.

 • Не лайся, а переконуй.

Урок №3

Тема:Ввічливість

Мета: формувати в учнів знання про сутність поняття «ввічливість»; розвивати в учнів вміння робити аналіз риторичного правила; бути спостережливими та розкривати ознаки ввічливої людини; виховувати почуття ввічливості та бажання бути ввічливим.

Тип уроку: інтерактивний, засвоєння знань.

Обладнання: макет гори Красного спілкування, чоловічки.

Хід уроку

І. Організація класу.

Створення емоційного настрою

Добрий день – говоримо сонечку,

Добрий день – говоримо рідним,

Добрий день – говоримо друзям,

Добрий день всім, хто ввічливих любить.

Привітання у колі по – особливому.

Відновити вислів В.Сухомлинського.

Слово «здрастуйте» має чарівну властивість –

Воно пробуджує почуття взаємного довір’я,

Зближує людей, відкриває їх душі.ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Інсценування (Вірус, Риторинка, Антивірус)

Повідомлення завдань уроку.

Очікування

 • Про що хочете дізнатись на сьогоднішньому уроці?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Довідкове бюро.

Ввічливість - це чемність, дотримання правил пристойності у мовленні.Опрацювання тексту з журналу «Пізнайко» «Дівчинка, яка постраждала за правду»

Самостійне читання тексту учнями.

Запитання – відповідь

 • Що сталося на уроці драмгуртка? За що діти соромили дівчинку?

 • Хто в цій ситуації був правий?

 • Чому на останнє запитання дівчинки подружка не відповіла?

 • Як випадковий слухач допоміг остаточно зрозуміти поняття «правда»?

Фізкультхвилинка

Робота з прислів’ями

Правда очі коле.

Гарне слово дім будує, а погане руйнує.

Опрацювання вірша О.Сенатович « Ми розбили склянку з чаєм»

Виразне читання вірша учнями.

Запитання – відповідь


 • Знайдіть у тексті слово, яке припинило сварку?

 • Які слова ви говорите, коли відчуваєте себе винними?

ІV. Підсумок уроку.

Правило – висновок:

Увічливість – основа взаємин між людьми. Уникай суперечок.Продовж речення. Сьогодні на уроці я дізнався… (забрати чоловічка з гори)

Побажання . По колу висловити побажання один одному відносно теми уроку

Урок №4

Тема: Заговори, щоб я тебе побачив

Мета: формувати в учнів практичні уміння володіння своїм голосом ,диханням; поглибити відомості про поняття «етикет»; розвивати вміння робити аналіз правил етикету; стимулювати бажання регулювати своїм голосом.

Тип уроку: тренінг

Обладнання: макет гори Красного спілкування, паперові кольорові кружечки, закладка – правила.

Хід уроку

І. Організація класу.

Продзвенів уже дзвінок

Кличе всіх вас на урок.

То ж мерщій, не зволікайте,

За знаннями поспішайте.


 • Прослухування різних звуко – шумів.

ІІ. Привітання

Подати свій власний голос у будь – якій інтерпретації.d:\робота\мої уроки\риторика\риторика\img_4098.jpg

ІІІ. Правила спілкування

 • Повторення риторичних правил.

Очікування

До повітряної кулі прикріпити маленькі повітряні кульки зі своїми очікуваннями.ІV.Повідомлення теми і завдань уроку

 • Діти, уявіть собі якби ви постійно спілкувалися ось так як щойно захотіли показати свій голос щоб було?

 • Саме вихованість і знання етикету дозволяє людям спілкуватись зрозуміло, спокійно і доцільно.

Мовна розминка

 • Читання на видиху

Корк – карк – курк – кирк – кірк

Рорк – рарк – рурк – рирк – рік

Ломн – ламн – лумн – лимн – лімн


 • Читання скоромовки

Копа на копі, під копою копа,

А хто їх копнув? Копоклад Хома. • Анаграма

Я С Л І В Н П Н У К А

11 1 4 3 7 9 2 10 6 5 8V. Інформаційний блок

Етикет – слово прийшло до нас із Франції і означає «правила поведінки».

Спілкування за етикетом – це спілкування за загальноприйнятими правилами. Це ситуації вітання, прощання, звертання, побажання та ін..

Опрацювання правил за етикетом


 • Щодня вживай слова ввічливості і доброзичливості;

 • Не показуй під час розмови свого поганого настрою;

 • Не розмовляй без потреби голосно;

 • Не перебивай того ,хто говорить, почекай, поки він закінчить. За потреби попроси вибачення;

 • Не втручайся у розмови незнайомих людей;

 • Не смійся занадто голосно;

 • Розмовляючи, не хапай співрозмовника за рукав. Не смикай його за ґудзики.

 • Спілкуватися треба так, як би ти хотів, щоб спілкувались з тобою.

VІ. Практичний блок.

Робота в групах

Ситуація 1

Потрібно пройти до бібліотеки. Як ви звернетеся до перехожих?Ситуація 2

Подруги у крамниці. Одна в другої просить позичити гроші на покупку. Як треба ввічливо відмовити?Ситуація 3

Біля каси. Як треба було замовити квиток?Ситуація 4

Відправлення листа. Проінсценувати.

(підручник с.16 – 17)

Поради Риторинки.

Аналіз жартівливих творів.

VІІ. Підсумок.

Правило

Добрий гумор допомагає уникнути суперечки.

(розкодувати правило із розсипаних слів)

Здійснення очікувань. Якщо здійснились – забрати кульку.

Побажання

По колу передати побажання один одному.Розділ ІІ

Правила мовленнєвого етикету

Урок №5

Тема: Вітання

Мета: Розкрити сутність поняття «вітання», розширити знання учнів про вітальні слова й словосполучення сьогодення, минувшини; розвивати активний словниковий запас; виховувати ввічливе спілкування.

Тип уроку: інтерактивний, засвоєння знань.

Обладнання: макет гори Красного спілкування,

Хід уроку

І. Організація класу.

Вас Риторика вітає,

На урок всіх закликає.

Просить сісти всіх зручненько,

Слухати урок гарненько.

Бути активними і творчими дітьми,

Щоб зрости вихованими людьми.

Привітання по колу.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Вітання – це слова або жести, звернені до кого – небудь під час зустрічі на знак прихильного ставлення, доброзичливості. Вони мають бути сповнені доброти й сердечності, бути простими, щирими й ніжними. Звернути увагу на гору Красного спілкування. Жителі шанованої гори не можуть обійтись без Вітання, то ж і вас сьогодні запрошують більше дізнатись про Вітання.ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Прослуховування слів ввічливості

Довідкове бюро

У давнину, вітаючись ,приділяли увагу не лише фразі, а й умовам спілкування. Людині, зайнятій роботою говорили: «бог у поміч, помагай боже». Якщо стояло кілька людей, то вітались словами «Доброго вам здоров’я, здорові будьте ». Наші пращури вірили в магічну силу слова ,вірили, що добре слово потрібне людині «як хліб і сіль, як жива вода» • Що з історії вітання ви знали? Що дізнались нового?

Робота з віршами.

Читання вірша П.Тичини «Добридень тобі, Україно моя!» (с.19)

 • З якими об’єктами живої та неживої природи вітається автор?

Читання вірша В.Бірюкова «Добрі слова» (с.20)

 • Чому добрі слова для кожного любі?

Читання вірша О.Кондратєва «Добраніч» (с.20)

Фізкультхвилинка

Вивчення вірша (5 хв.)

Робота в групах

Вибрати із запропонованих слів вітання

1 група – буденні вітання

2 група – святкові вітання

Захист напрацювань групи.

ІV. Підсумок уроку.

Відновити правило

Вітання – побажання говорять щиро із посмішкою ,проявляючи делікатність і тактовність.Урок №6

Тема: День народження. Привітання. Побажання.

Мета: Поглибити словник учнів новими формулами вітання; формувати вміння здійснювати риторичний аналіз тексту; опрацювати риторичні правила.

Тип уроку: інтерактивний, засвоєння знань.

Обладнання: «сонечко», «проміннячки», Правила Риторики.

Хід уроку

І. Організація класу.

Девіз:

Продзвенів уже дзвінок

Кличе всіх вас на урок.

То ж мерщій, не зволікайте,

За знаннями поспішайте.

Привітання

Привітання один з одним, використовуючи промінці сонечка.

Сонечко – вітаю. Промінці: щиро, сердечно, гаряче, від усього серця, від усієї душі.

Повторення Правил Риторики.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку

Від щиросердечного привітання у людини покращується настрій, стає світліше на дужі, виникає бажання творити добро. Звернення до гори Красного спілкування. Мандрівка вулицею Привітання і Побажання.ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Діалог Курсорика і Риторинки.

Робота в групах

(ласуни, веселуни, чистолі)Гра «Святкова листівка»

Групам треба скласти вітальну листівку з «Днем ласунів», «Днем веселунів», Днем чистоль»Робота з текстом «Все – як насправді»(уривок)

Запитання – відповідь

 • Що неправильно робила Вітка?

 • Чи правильно зрозуміла Вітка слова: головне увага, а не подарунок.

Читання тексту в особах.

Творча робота:

Скласти привітання Сергійкові і промовити його в голос.Фізкультхвилинка

Робота з текстом «Малюк і Карлсон» (уривок)

Запитання – відповідь

 • Чому Малюку було приємно: хвалили ж не його?

 • Що б ви побажали своєму другу в день народження?

Ситуація

Сьогодні день народження Людиного дідуся. Мама зранку нагадала їй про це і попросила зателефонувати дідусеві й поздоровити його.

Люда набрала номер, але було зайнято.

Увечері мама спитала: «Ти поздоровила дідуся?»

«Ні, - відповіла Люда, - його телефон був зайнятий»

Іd:\робота\мої уроки\риторика\риторика\img_4052.jpg

V. Підсумок уроку.

Нашим основним засобом спілкування є мова. Ми говоримо, пишемо, читаємо, слухаємо. Завдяки мові існує наука, культура, ми знаємо нашу історію.

Спілкування дуже складний предмет. Спілкуватися ми вчимося протягом всього життя.

Вміти спілкуватись – це вміти розуміти і вміти бути зрозумілим.Урок № 16

Тема. Усмішка. Усмішка як важливий несловесний знак етикетного спілкування.

Мета. Дати уявлення учням про роль усмішки в процесі спілкування;

вчити розрізняти види усмішок. Закріплювати знання етикетного спілкування. Співвідносити ситуацію спілкування і вид усмішки.

Виховувати ввічливість, доброту, бажання дарувати оточуючим радість.
Обладнання. Ілюстрації, малюнки, карта для подорожі «Море радощів»,таблиця «Азбука настрою», сонечко з промінцями, посібник «Риторика», запис на дошці, мелодія пісні «Усмішка».

Хід уроку

І. Організація класу.

Створення емоційного настрою

Сіли, діти, всі рівненько

Усміхнулися гарненько

Настрій гарний на урок взяли

Працювати почали.

Працюватимем старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім третім класі

Діти – просто молодці!

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

Вступне слово вчителя.


 • Сьогодні ми продовжуємо крокувати до країни Красного Спілкування. Ми знаходимося на сходинці, яка називається «Секрети спілкування». Один із секретів ми зараз відгадаємо, розв’язавши анаграму:

С У Ш А К І М

2 1 5 7 6 4 3

Так, це усмішка.


 • Як приємно бачити усміхнене обличчя, почути ласкаві, звернені до тебе слова. І тоді твій настрій стає піднесеним, веселим. Так само і людям приємно почути від тебе приємні, лагідні слова.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Оголошення завдань уроку

.- Сьогодні ми з вами дізнаємось, які бувають усмішки, яку роль відіграє вона в процесі спілкування.

- Але спочатку запитаємо у нашого довідкового бюро, що означає слово «усмішка».

Довідкове бюро. Усмішка – міміка обличчя, уст, що виражає задоволення, прихильність, іронію; безголосий сміх. Якщо кажуть: доля усміхається, це значить, що людині щастить, таланить.

- А зараз зустрічаємо наших героїв, які разом з нами опановують секрети спілкування. Виходять 2 учні: дівчинка (Риторинка) і хлопчик (Курсорик).

- Доброго дня, шановні гості. Я – Риторинка.

- Добрий день. А я – Курсорик. Риторинко, як ти думаєш, навіщо потрібна усмішка?

- Я вважаю, що усмішка допомагає людині : усуває настороженість, долає всякі перешкоди у спілкуванні з людьми. Відкрите обличчя, прямий погляд, привітна усмішка – це прикмети людини чесної, розумної, привітної, вихованої. А ти, Курсорику, якусь інформацію підготував?

- Так, я прочитав, що найчастіше посміхаються американці. Вони говорять: «З усміхненою людиною приємніше мати справу, ніж із насупленою, похмурою».

- Тож давайте будемо посміхатися, щоб іншим було приємно.

Вчитель. Ось і будемо вчитися сьогодні на уроці бути веселими і дарувати настрій іншим. То з яким настроєм ви почнете урок, діти? Покажіть. (діти показують мімікою).

Технологія «Незакінчене речення»

Пропоную дітям закінчити речення «Я усміхаюсь, ...»

-А зараз ми відправляємось в чудову подорож до «Моря радощів». У цьому морі є острови посмішок. Перший острів, до якого ми допливли – це «Материнська посмішка». • Діти, коли перший раз у житті ви побачили посмішку? У кого?

 • Закрийте очі і пригадайте мамину посмішку. Яка вона?

Технологія «Мікрофон» (Діти називають слова, які характеризують мамину посмішку.)

d:\робота\випуски\випуск 2011 - 2015\3 клас\риторика 3кл\img_1406.jpg

- От бачите, скільки хороших слів ви сказали про мамину усмішку. Вона зігріває кожного з нас, дає сили, підтримує. Ми завжди пам’ятаємо мамину усмішку, з нею легше жити.

- Пливемо далі і наближаємося до наступного острова – «Посмішка дружби».

-У кожного з вас є друзі. Як ви думаєте, з чого починається дружба? Я вам розкрию таємницю – з посмішки. Зробіть таку посмішку. Посмішку можна дарувати. Я до вас посміхнулася – подарувала посмішку, і вам стало приємно. А зараз проведемо тренінг, станемо в коло, візьмемося за руки і подаруємо один одному усмішку. А щоб кожному стало ще приємніше, треба говорити компліменти. Зробити комплімент – це значить назвати людину приємним словом, похвалити за щось, обов’язково посміхнутися.

- Отже, ви посміхнулися, значить, ми друзі. Не забувайте робити компліменти мамі, татові, своїм рідним, друзям.

Всі веселі? От чудово!

А тепер до праці знову.

-Продовжуємо нашу подорож. Наближаємось до острова «Посмішка здоровя». Відвідавши цей острів, ми повинні з’ясувати значення усмішки для нашого здоров’я.Розповіді учнів

 1. Сміх – один із найсильніших захисників нашого організму від негативного стресу, а отже від багатьох тілесних недуг. Під час сміху в головному мозку людини виділяються гормони щастя і ми почуваємося радісно, захищеними від усяких негараздів. Той, хто любить сміятися, хто сприймає життя іронічно, ніколи не захворіє на невроз.

 2. Усмішка і сміх – це ворота, через які в людину може потрапити багато хорошого. Вчені довели, що сміх збуджує центри позитивних емоцій, створює хороший настрій, допомагає жити, вчитися і працювати.

 3. Щоб засміятись, людині потрібно напружити 17 м’язів, а щоб насупитися – аж 43! Тому веселим і усміхненим бути легше, чи не так?

Вчитель. Тож давайте будемо частіше посміхатись на користь нашому здоров’ю!

Гра «Попрацюй з друзями». Робота в групах.

Завдання: скласти з «розсипаних» слів прислів’я, вислів про усмішку.

1 група. Від гніву старієш, від сміху молодієш.

2 група. Даруйте один одному посмішки!

3 група. Усмішка краще лікує за ліки.

-Подорож наша триває. Щоб потрапити на наступний острів, нам необхідно опрацювати казку «Намисто Зоринки».Самостійне читання учнями. Завдання перед читанням:

-Як усмішка Сонця допомогла Зоринці?

- Риторичний аналіз казки « Намисто Зоринки»

-З якою інтонацією будемо читати слова Зоринки?Що спробуєте передати при читанні?

- А яким тоном прочитаєте слова Сонця?

( Читання діалогу).

Висновок. Усмішка Сонця допомогла Зоринці побачити красу природи.

-Отже, ми тільки що побували на останньому острові нашої подорожі «Острові природи». Навколишній світ милує наше око своєю красою. Природа, яка нас оточує, теж вміє радіти. Діти, подумайте, що можна зробити для того, щоб посміхнулася квітка, дерево?(Відповіді дітей).ІV. Підсумок уроку.

Робота над текстом «Ціна усмішки».Прийом «Асоціативний кущ»

Пропоную дітям прочитати текст (спочатку в парах, а потім в групах, за логічно закінченими частинами), позначити у ньому найважливіші думки. На дошці прикріплене усміхнене сонечко. Завдання учням: • Яке значення має усмішка ? Діти шукають в тексті відповідь і записують на промінчиках сонця. Потім виходять до дошки і прикріплюють промінчики до сонечка.

 • Давайте будемо приносити всім, хто нас оточує, радість, зробимо так, щоб кожний день був для всіх – мам, тат, бабусь, дідусів, учителів, друзів – веселим.

 • Сьогодні ми не можемо не згадати відомого українського дитячого письменника Г. Бойка, який створив багато веселих віршів, гуморесок. Пропонуємо вашій увазі декілька з них. (Діти розповідають гуморески: «За що двійка?», «Булка з маслом», «У перший клас».)

Віночок веселих порад

1. Згадай, що усмішка – це джерело в пустелі

Це промінь світла в царстві темноти.

Тому не закривай ніколи двері

До світлої душевної краси.

2. Я прокинусь рано-рано,

Лиш над селом сонце встане.

Привітаюсь з ластівками,

З кожним променем ласкавим.

Сам гарнесенько умиюсь.

Сам швиденько одягнуся

Підійду до тата й мами

І скажу їм: «Добрий ранок!»

3 . Усміхнуся всім навколо –

Небу, сонцю, квітам, людям,

І тоді обов’язково

День для всіх веселим буде.

4. Я всміхаюсь сонечку:

- Здрастуй, золоте!

Я всміхаюсь квіточці.

Хай вона росте!

Я всміхаюсь дощику:

- Лийся, мов з відра!

Людям усміхаюся,

Зичу їм добра!

5. А я найбільше хочу зробити так, щоб люди

Були завжди щасливими, на всій землі, усюди

Щоб горя, зла і смутку

Ніхто й ніде не знав.

Щоб кожний день до кожного приходив,як весна.

6. А що для цього треба?

Прозоре й чисте небо!

І посмішку привітну,

Й веселу самоцвітку,

І сонце променисте,

І неодмінно пісню.

Таку, як сонце й небо,

Для всіх людей одну! • Давайте товаришувати, посміхатись, поважати один одного, пам’ятати, що жити ми повинні у дружбі й злагоді.

Виконується пісня «Усмішка».


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка