Традиції святкування Різдва у Великій Британії та УкраїніСкачати 77.77 Kb.
Дата конвертації06.03.2016
Розмір77.77 Kb.
Розвивальний урок на тему: Family and Friends.

Підтема: Традиції святкування Різдва у Великій Британії та Україні

Вашій увазі представлений урок ііз курсу 7-го класу на тему "Традиції святкування Різдва у Великій Британії та Україні". Урок є 4-им в серії по темі "Family and Friends". Урок спланований по підручнику А. Несвіт Англійська мова. 7 клас.

Урок охоплює різні аспекти мови (фонетику, граматику, лексику) і розвиває вміння у різних видах мовної діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Мета уроку: розвиток іноземномовної комунікативної компетенції в коплексі її складових - мовної, мовленевої, соціокультурної та навчально-пізнавальної.

Практичний аспект: вміння швидко читати і упорядковувати текст у логічному порядку; вміння аудіювати текст; розвивати навички письма, монологічного та діалогічного мовлення.

В основу уроку покладений лінгвокраїнознавчий підхід до вивчення іноземних мов. Лінгвокраїнознавство - це методика ознайомлення із сучасною дійсністю країни через вивчення іноземної мови. Під час реалізації вказаного підходу на уроці забезпечується розвиток і формування комунікативної і соціокультурної компетенції.

Знання іншомовної культури дозволяє школяру уникнути "Культурного шоку", коли він опиниться в країні, мову якої вивчає. Оволодіння іншомовною культурою дозволяє правильно і краще розуміти менталітет нації, мова якої вивчається. Виходячи із цілей уроку були сплановані його етапи.

Тема: Family and friends

Підтема: Традиції святкування Різдва у Великій Британії та Україні.Мета:

практична:

1) навчати учнів вживати нові лексичні одиниці за темою уроку;

2) вміти одержувати інформацію із почутого тексту;

3) навчити розповідати про традиції святкування Різдва у Великій Британії.освітня: розширювати кругозір учнів знаннями про культурні традиції Великої Британії, вчити порівнювати святкування Різдва в Україні та Великій Британії.

розвиваюча: розвивати мовну здогадку та логічне мислення, пам’ять та увагу, удосконалювати мовленнєві здібності.

виховна: виховувати в учнів повагу до культури іншого народу, любов та почуття гордості до своїх традицій, збагачувати духовний світ особистості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання уроку: підручник А. Несвіт для 7 класу, робочий зошит (7 клас), малюнки, картки зі словами, роздатковий матеріал (НО1-5),диск DVD Oxford University Press “This is Britain” level I.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1.Greeting

1. Привітання.

T: Good morning pupils. How are you?

Ps: Good morning, teacher. We are fine, thank you.

T: I am glad to see you.

Ps: We are glad to see you too.

Aim


2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: I know you are fond of winter holidays and today well talk about one of them. Please, listen to the poem and try to guess what we are going to speak about today.

P1: It started with a Baby

And a manger, soft with hay.

It started with three Kings

Who came from far away.

It started with some shepherds

Who saw angels tall and bright.

It started with a brilliant star

Which filled the skies with light.

T: Can you name this event ( if not. Do you know what is the 27th of December?)

Ps: It’s Christmas.

T: Yes, you are right. Today we are going to discuss traditions of celebrating this holiday in Great Britain and in Ukraine. You we’ll learn how people celebrate Christmas in England. At the end of our lesson you will tell us about Christmas traditions in Great Britain and Ukraine.

(Вчитель пише тему на дошці)

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

T: Christmas means different things. What things do you associate with Christmas.

( На дошці учні прикрашають ялинку за допомогою карток із словосполученнями) • To celebrate

 • New Year’s tree

 • Christmas meal

 • Christmas presents

 • Christmas party

 • Father Frost/ Santa Claus

 • Snowmaiden

 • Greeting cards

 • Christmas decorations

Music break “Christmas song”

Учні встають і співають пісню.

HO2:
Check on homework

4. Перевірка домашнього завдання

a) T: Last lesson you read the text ( ex.4 p.55) about Ukrainian Christmas. So answer my questions:


 • When do Ukrainians celebrate Christmas ?

 • What are traditional Christmas dishes in Ukraine?

 • What do people do on this day?

 • What songs do people sing on this day?

b) РЗ впр. 1,2 с. 25-26

Учні ланцюжком читають складені речення та питання

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Listening and watching Comprehension DVD

1. Аудіювання.


 • Pre-watching

T: Now let’s talk about Christmas in Great Britain. Please, form groups of four and choose the leaders. The leaders, please, come up and take the cards with words.

HO1: • Pull cracker

 • Christmas pudding

 • Mince pies

 • An advent calendar

Учні витягають картки на вибір, читають уголос слова.

T: Do you know the meaning of these words? If not, come up to the table and read the definitions. Then go to your group and explain the meaning of these words.

T: Now you will you will watch a video clip about a girl Sally and her brother Jack.


 • While watching

T: While you are watching the clip, please, do the task.

HO3: • After watching

T: Using these words make up sentences about celebration Christmas in Britain.

Reading


2. Читання тексту

a) T: Put the sentences in the correct order and act out the dialogue. Work in groups. HO4b) T: Complete the table and compare Christmas in Ukraine and in Britain.

HO5:

CHRISTMAS

UA

GB

SAME?

Yes (V) No (X)When do people open their presents?


Do people decorate a tree?


Do people sing carols?


Do children hang up stockings?


Do people eat roast turkey?


Do people send Christmas cards?


Speaking


3. Говоріння

T: Using your notes compare Christmas in both countries.

Writing

4. ПисьмоT: What would you do if you met Father Christmas? Think over three wishes. Start like this: if I met Father Christmas, I’d ask him…

Учні зачитують свої побажання.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework


1. Домашнє завдання.

Write a composition “ Why do I like Christmas”.

Summarising

2. Підбиття підсумків і рефлексія

T: Today we’ve spoken about different traditions of Christmas celebrating in Ukraine and Britain. What new have you learnt at the lesson?

Optional activity

3. Додатковє завдання

T: Now, please, face each other and congratulate your classmate with Christmas. Take these postcards and use them as an example.

Merry Christmas! Happy New Year!

May happiness, health, ealth be in your homes.

May success attend you!

May your season be warm with the memory of good times past and bright with promise of joys yet to come.

The wonder of Christmas may fill your heart with peace and joy!

Your teacher Natalia Volodymyrivna!


Самоаналіз уроку:

Перший етап уроку, фонетична розминка, дозволив дітям мобілізуватись, налаштувати свій мовний апарат і зрозуміти тему уроку без підказки вчителя. До того ж учні повторили лексичний матеріал під час перевірки домашнього завдання. Перед учнями ставилася задача досягти максимально правильної вимови англійських слів і виразів по темі "Різдво". Під час перевірки домашнього завдання використовувався прийом стимулювання мовної і інтелектуальної активності. Цей прийом реалізовувався під час виконання фронтального опитування.

Аудіювання складалося з двох етапів. Учні в ігровій формі ознайомились з новою лексикою і успішно виконали завдання під час перегляду і прослуховування відеоматеріалу. Завдання до аудіювання ( послухай, упорядкуй і домалюй картинки ) відповідають віковим особливостям учнів. Завдяки цьому була закріплена нова лексика, яка була використана в непідготовленому усному мовленню.

Наступний етап читання і упорядковування діалогу містив елементи прогнозування інформації. Це здатність передбачати нове, спираючись на відоме. Зміст тексту завдання з читання спирався на вже відомий і вивчений на цьому уроці лексичний і відеоматеріал. Тематика тексту відповідає темі уроку і віковим інтересам учнів.

Оволодіння певним лексичним, граматичним і фонетичним матеріалом, а також виконання післятекстового завдання ( дай відповіді на запитання про святкування Різдва в Україні і Великій Британії ) дозволило без складнощів виконати головне завдання уроку - розповісти про спільне і відмінне у святкуванні Різдва в Україні і Великій Британії.

В кінці уроку була здійснена рефлексія. У якості додаткового завдання учням було запропоновано привітати один одного з Різдвом з опорою на листівку, яка була адресована вчителем до учнів.

Таким чином в основу уроку були покладені принципи наочності свідомості, активності, доступності, принцип комунікативної направленості і взаємодії основних видів мовної діяльності. Домінуюча форма спілкування з класом - діалог. Під час проведення уроку рівень мотивації був досить високий, всі учні брали активну і пасивну участь у виконання всіх видів завдань.

Виховні цілі реалізовуються через створення товариської атмосфери. Виховні і розвивальні аспекти уроку здійснюються через індивідуальні, парні і групові способи організації пізнавальної активності.

Структура уроку підпорядкована цілям і забезпечує їх досгнення. Вправи адекватні цілям. Кожне наступне завдання спирається на попереднє, урок спланований від простого матеріалу до більш складного і представляє собою цілісну систему. Цілі і задачі уроку досягаються і вирішуються на оптимальному рівні.

Використана література

1.Токменко О.П.Деякі аспекти соціолінгвістичної компетенції. Англійська мова та література. №19-21. Липень 2010.

2.Воробйова І. Межпредметні зв’язки у контексті поглиблення соціокультурного компонента навчання іноземних мов..English. Вересень 2008.3.Коваленко О.Удосконалення системи шкільної іншомовної освіти в контексті соціально-педагогічної трансформації освітнього простору України. Іноземні мови в навчальних закладах .№4.- 2007.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка