Трудове навчанняСкачати 344.39 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір344.39 Kb.
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Пояснювальна записка

Праця як вид людської діяльності є дуже багатим і складним процесом, у якому так чи інакше беруть участь основні функціональні комплекси нашого організму: як сприймаючі (аналізатори, органи чуттів), перетворюючі (мозок), так і моторні (виконавчі функції).

У школі інтенсивної педагогічної корекції перед предметом «Трудове навчання» постають специфічні завдання, що випливають з особливостей розвитку учнів і спрямовані на корекцію недоліків їхньої розумової та мовної діяльності. У процесі навчання праці повинні компенсуватися недорозвинення емоційно-вольової сфери дітей, формуватися такі якості особистості, як спостережливість, цілеспрямованість, самостійність. Спеціальними завданнями повинні стати розвиток моторики дрібних м'язів рук і удосконалення просторових уявлень. Велика увага повинна приділятися розвитку пізнавальних інтересів учнів, їхній початковій професійній орієнтації.

Тому курс «Трудове навчання» підготовчого-четвертого класів школи інтенсивної педагогічної корекції також виконує ряд важливих функцій:корекційну:

- побудова змісту програми з трудового навчання з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей дитини;

- розвиток мислення, використовуючи практичну діяльність із різними матеріалами, які використовуються на уроках праці;

- розвиток мовлення через мовленнєвий супровід власної діяльності, розширення активного словника, розвиток плануючої та контролюючої функцій мовлення;

- розвиток моторики рук при роботі з виготовлення виробів із різних матеріалів як психофізична основа поліпшення розумової діяльності дитини;

- корекція емоційно-вольової сфери учнів школи інтенсивної педагогічної корекції через поліпшення здатності до орієнтування в завданні, планування, утримування завдання у внутрішньому плані, само- і взаємоконтролю результатів виконуваного завдання, оцінку його виконання;

- формування дитини як суб'єкта колективної трудової діяльності через поєднання самостійної, групової, колективної роботи на уроках трудового навчання;

навчальну:

- залучення предметно-практичної діяльності на уроках трудового навчання для закріплення вивченого на уроках математики, рідної мови, читання, предметів «Я і Україна», «Природознавство» (перетворення складних абстрактних дій з невидимого плану в зовнішній, видимий);

- засвоєння відомостей про властивості матеріалів, з якими дитина працює на уроках трудового навчання, практичне їхнє використання.

пропедевтичну (початкову профорієнтаційну підготовку);

- введення відомостей про професії, доступні для розуміння дітьми із затримкою психічного розвитку, які пов'язані з предметно-практичною діяльністю дітей на уроках трудового навчання;

- виявлення здібностей дітей до різних видів трудових операцій, заохочення до творчого розвитку предметно-практичної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку.

Практична діяльність на уроці праці дає змогу вчителеві більш різнобічно вивчити індивідуальні особливості й особистісні якості кожної дитини, а самій дитині виявити ті особистісні властивості, які не проявляються на уроках з інших предметів.

Саме на уроках трудового навчання створюється унікальна можливість «перекладу» складних абстрактних дій з невидимого плану в зовнішній (видимий), тому що учень діє в рамках предметно-практичної діяльності. На базі зовні позначених вимог більш ефективно розвивається пізнавальна сфера дитини із ЗПР.

Виходячи зі сказаного, курс передбачає вирішення таких завдань:

- оволодіння прийомами ручної роботи з різними матеріалами через оволодіння різноманітними ручними операціями, що по-різному впливають на психофізіологічні функції дитини;

- оволодіння первинними загальнотрудовими вміннями (ставити мету діяльності, організовувати роботу, планувати предметно-практичну діяльність, контролювати й оцінювати її);

- формування вмінь орієнтуватися в завданні на відтворення зразка, у роботі за інструкцією, формування уяви;

- формування початкових навичок культури праці, бережливого ставлення до матеріалів і устаткування, до навколишнього середовища;

- знайомство з матеріалами та їхнім походженням, професіями, які пов'язані з цими матеріалами (доступними для розуміння дітьми із ЗПР).

ПРОГРАМА ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС 34 год (1 год на тиждень)

Пор.К-сть

год


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1 1.1

16

1


ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ Робота з папером

(Вступне заняття) Робоче місце, його організація і правила догляду за ним. Технічні відомості: види паперу та його призначення - білий для писання, для зошитів, для малювання, газетний, картон. Трудові операції. Прибирання робочого місця і догляд за ним.

Учень:

- має уявлення про різні види паперу та його призначення: білий для писання, для зошитів, для малювання, газетний, картон;

- розрізняє папір за його видами наочно і за допомогою тактильних відчуттів;

- знає правила догляду за робочим місцем;

- уміє прибирати робоче місце за інструкцією вчителя, утримувати його в чистоті та порядку.Сенсомоторний розвиток: визначення видів паперу наочно і за допомогою тактильних відчуттів. Розвиток просторової орієнтації на робочому місці. Визначення місцезнаходження приладдя. Пізнавальний розвиток: аналіз і порівняння різних видів паперу. Розвиток мовлення: розширення словникового запасу, використання нових слів, вивчених на уроці, в описі своїх дій. Вольовий і особистісний розвиток: засвоєння й виконання вимог до чистоти і порядку на робочому місці, виконання правил поведінки під час уроків праці, виховання акуратності, організованості.

1.2

3

Виготовлення виробів із заготовок прямокутної та квадратної форми за допомогою згинання

Учень:

Сенсомоторний розвиток:

Демонстрація найпростіших виробів з аркуша прямокутної та квадратної форми. Трудові операції. Згинання паперу з використанням гладилки. Прийоми згинання квадрата і прямокутника по діагоналі і навпіл. Виготовлення найпростіших виробів шляхом згинання паперу (орігамі). Приблизний перелік виробів: літак, човник, конверт, пілотка.

- розрізняє сторони, вершини заготовки з паперу прямокутної і квадратної форми; вміє позначати їх за вказівкою вчителя;

- вміє виконувати найпростіші операції згинання аркуша паперу прямокутної, квадратної форми за зразком (під керівництвом учителя);

- вміє виготовляти найпростіші вироби за допомогою згинання паперу.


визначення видів паперу наочно І за допомогою тактильних відчуттів. Пізнавальний розвиток: аналіз і порівняння різних видів паперу, зразка виробу, власного виробу зі зразком і власних дій з діями вчителя. Розвиток мовлення: розширення словникового запасу, використання нових слів у словесному описі власної діяльності. Розвиток саморегуляції, здатності: - працювати за наочною демонстрацією та словесною інструкцією; - працювати в певній послідовності дій; - до оцінювання власної роботи в процесі її виконання.

1.3

4

Виготовлення виробів шляхом аплікації деталей за допомогою відривання і скручування паперу

Учень:

Розвиток просторового орієнтування на аркуші паперу

Технічні відомості про кольоровий папір, його застосування. Інші види паперу: цигарковий, серветки, металізований картон, гофрований. Розпізнавання виду паперу і його кольору. Поняття про аплікацію, мозаїку. Демонстрація виробів. Клей-олівець для паперу (або інший клей для паперу). Правила нанесення клею на папір. Правила особистої гігієни і безпечної роботи.

Трудові операції. Нанесення контуру виробу на картонну основу. Відривання потрібних частин паперу для аплікації (мозаїки). Скручування і скочування паперу. Наклеювання підготовлених деталей аплікації (мозаїки) на основу.

Приблизний перелік виробів: будинок, машина, пташка, глечик з квітами.

- розпізнає колір паперу; різні види паперу (цигарковий, серветки, металізований картон, гофрований); наочно і за допомогою тактильних відчуттів; - знає і виконує правила техніки безпеки та особистої гігієни, правила нанесення клею на папір; вміє:

- використовувати папір залежно від його властивостей (цигарковий, картон, гофрований, для писання);

- розмічати папір згинанням; - відривати пальцями деталі для аплікації потрібного розміру й кольору;

- скручувати папір; - скочувати папір;

- наклеювати деталі на основу;

- виконувати аплікаційні роботи за зразком;

- підтримувати робоче місце в порядку.


Сенсомоторний розвиток: визначення видів паперу наочно і за допомогою тактильних відчуттів; розвиток зорово-моторної координації при відриванні, скручуванні, скочуванні; тонкої моторики руки. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних видів паперу, його кольорів під час виконання підбору кольору й розміру деталей для аплікації, мозаїки. Розвиток мовлення: використання назв видів паперу, його кольорів, назв трудових операцій в описі власних дій, словесний звіт про власну роботу. Розвиток саморегуляції: здатності виконання завдання за зразком і простою інструкцією за допомогою вчителя. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності.

1.4

8

Виготовлення виробів шляхом аплікації із фігур правильних геометричних форм: прямокутної, трикутної, круглої

Учень:
Ножиці і правила техніки безпеки під час роботи з ними. Форми пласких деталей: прямокутна, трикутна, кругла. Розпізнавання розміру й форми деталей для аплікації. Підбір деталей для виконання аплікації за зразком. Правила розмічання паперу за шаблонами і трафаретами. Прийоми економного розмічання. Трудові операції. Навчання прийомам вирізування. Різання по прямій по лінії згину, по намічених олівцем лініях, по ламаній.

Приблизний перелік виробів: силуети машин, птахів, тварин, дидактичний матеріал для підготовки до навчання грамоти (фішки квадратної форми трьох кольорів), лічильний матеріал для математики, математичне лото, доміно.

- розпізнає колір, розмір, геометричну форму деталей для аплікації;

- знає і виконує правила техніки безпеки при роботі з ножицями; вміє:

- розмічати папір згинанням і за допомогою шаблонів, трафаретів;

- розрізати по сліду згину, по намічених прямих лініях;

- вирізувати квадрати, прямокутники, трикутники;

- розмічати аркуш-основу для аплікації за зразком;

- наклеювати деталі на основу (аркуш паперу);

- виконувати аплікаційні роботи.Розвиток просторового орієнтування на аркуші паперу Сенсомоторний розвиток: розвиток зорово-моторної координації при вирізуванні, тонкої моторики руки. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння під час підбору форми, кольору й розміру деталей для аплікації, аналіз зразка виробу, порівняння власного виробу зі зразком і власних дій з діями вчителя. Розвиток мовлення: використання назв геометричних форм, кольорів деталей, трудових операцій, здійснюваних на уроці, в описі власних дій. Розвиток саморегуляції: здатності виконання завдання за зразком і простою інструкцією за допомогою вчителя. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності.

2

18

РОБОТА 3 ПЛАСТИЛІНОМ І ПРИРОДНИМ МАТЕРІАЛОМ

2.1

10

Виготовлення виробів із пластиліну

Учень:

Сенсомоторний розвиток:

Демонстрація виробів із пластиліну. Технічні відомості: основна властивість пластиліну - пластичність, пом'якшення при нагріванні, розминанні пальцями. Інструменти і пристосування: стеки і ножі для роботи з пластиліном, правила роботи з ними. Трудові операції. Скачування і розплющування пластиліну, витягування з цілого шматка. Приблизний перелік виробів: фрукти, овочі, гриби, посуд, башта з циліндрів і кілець різного кольору, іграшки.

- знає і дотримується правил техніки безпеки й особистої гігієни під час роботи з пластиліном.

- знає властивості пластиліну;

вміє:

- працювати зі стеками;- ділити брусок і кулю з пластиліну на частини;

- володіє прийомами скачування і розплющування пластиліну, витягування із цілого шматка;

- ліпить за зразком різні предмети з основи круглої та прямокутної форм.


розвиток тонкої моторики руки, зорово-моторної координації. Пізнавальний розвиток: аналіз і порівняння форми, кольору виробів із пластиліну; аналіз зразка виробу, порівняння власного виробу зі зразком і власних дій з діями вчителя. Розвиток мовлення: використання назв матеріалів, трудових операцій під час опису власних дій. Розвиток саморегуляції: здатності до наслідування наочному зразку та словесній інструкції за допомогою вчителя. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.

2.2

8

Виготовлення виробів із природних матеріалів на площині

Демонстрація виробів.Учень:


Сенсомоторний розвиток:

Технологічні відомості. Властивості природних матеріалів: насіння, круп, листя рослин, яєчної шкаралупи, вати (сипучість, крихкість, м'якість, сухість); клею ПВА. Правила роботи з клеєм ПВА. Трудові операції. Розмічання основи (картону) для виконання виробу з природних матеріалів на площині. Клеєння сухого листя на основу. Нанесення потрібної кількості клею. Насипання круп і подрібненої яєчног шкаралупи на підготовлену основу. Нарізання вати і клеєння її на основу. Виготовлення виробів на площині (листівок) із використанням природних матеріалів. Приблизний перелік аплікацій на картоні: котик, зайченя, білка, осіннє дерево, засніжена галявина, ялинка, орнамент, обереги.

- має уявлення про властивості різних природних матеріалів (листя, насіння, круп, яєчної шкаралупи, вати);

- знає і виконує правила роботи й особистої гігієни під час роботи з клеєм ПВА; вміє:

- розмічати картон-основу для наклеювання природних матеріалів (крупи, шкаралупи, вати тощо) за зразком;

- намазувати на основу потрібну кількість клею ПВА;

- клеїти природний матеріал на приготовлену основу (крупи, шкаралупу, листя, вату);

- виготовляти листівки з різних матеріалів за зразком.визначення природних матеріалів наочно і за допомогою тактильних відчуттів, розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки при роботі з різними природними матеріалами (посипання крупою, подрібненою шкаралупою, вистилання ватою). Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних природних матеріалів, їхніх властивостей, аналіз готових виробів, визначення, з чого вони зроблені. Розвиток мовлення: використання назв природних матеріалів, їхніх властивостей, назв трудових операцій, що виконуються на уроках, в описі власних дій. Розвиток уяви під час виконання самостійної творчої роботи з використанням різних природних матеріалів. Розвиток саморегуляції: виконання завдання за зразком і простою інструкцією за допомогою вчителя. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.

На кінець року учень повинен :

знати:


- різні види паперу та їхні призначення, різні природні матеріали, їхні властивості;

- назви і призначення інструментів і пристосувань для роботи (гладилка, ножиці, стеки і ножі для пластиліну, клей-олівець);

- назви, властивості матеріалів, використовуваних на уроках, особливості їхньої обробки (властивості пластиліну, назви і властивості природних матеріалів);

- правила техніки безпеки під час роботи з ножицями, стеками, клеєм, пластиліном;

- правила особистої гігієни під час роботи на уроках праці;

вміти:


- користуватися інструментами і пристосуваннями, зазначеними в програмі; - прибирати робоче місце, утримувати його в чистоті й порядку;

- аналізувати зразок (за запитаннями вчителя), виконувати роботу» в потрібній послідовності;

- виготовляти вироби з паперу шляхом згинання за зразком (під керівництвом учителя);

- правильно виконувати аплікаційні роботи (за зразком);

- ліпити предмети з пластиліну за зразком;

- дотримувати правил гігієни праці й безпечної роботи.

На кінець року учень:

- виявляє інтерес до уроків праці;

- орієнтується на робочому місці, на аркуші паперу;

- використовує назви різних матеріалів і пристосувань у мовленні, під час опису власної діяльності;

- з допомогою вчителя аналізує і порівнює властивості матеріалів, що використовуються на уроках;

- може зосереджувати увагу на роботі за зразком або інструкцією вчителя;

- може утримувати в пам'яті просту словесну інструкцію;

- може працювати за поетапною демонстрацією вчителя;

- виявляє готовність до оцінювання результату своєї діяльності.
ПРОГРАМА

1КЛАС 70 год (2 год на тиждень)

Пор.К-сть год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1

1

Вступне заняття

Знайомство з професіями, пов'язаними з іншими людьми, та результати їхньої роботи (вихователь, учитель, лікар, медсестра, продавець тощо). Значення праці в житті людей. Уроки праці. Робоче місце, його організація і правила догляду за ним. Демонстрація виробів, виготовлених учнями перших класів попередніх років навчання.

Учень:

- має уявлення про необхідність виконання дорослими трудової діяльності й уроків праці у школі;

- знає назви кількох професій, пов'язаних з іншими людьми, результати їхньої праці;

- знає правила організації і догляду за робочим місцем;

- уміє утримувати робоче місце в чистоті та порядку.Сенсомоторний розвиток: розвиток просторової орієнтації на робочому місці. Розвиток мовлення: використання назв професій, результатів їх роботи у мовленні. Розвиток саморегуляції, виховання позитивних рис особистості: засвоєння й виконання вимог до чистоти і порядку на робочому місці, виконання правил догляду за робочим місцем під час уроків праці, виховання акуратності, організованості.

2

20

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРАЦЯ

2.1Осінні роботи. Екскурсія на навчально-дослідну ділянку

Учень:

Пізнавальний розвиток:

Ознайомлення з навчально-дослідною ділянкою, сільськогосподарськими рослинами, їхнім вирощуванням. Знайомство з професіями, пов'язаними із сільським господарством (фермер, птахівниця, доярка, садівник, квітникарка тощо), їхніми трудовими операціями та результатами роботи (вирощування сільськогосподарських рослин і тварин). Спостереження за роботою старшокласників і дорослих на навчально-дослідній ділянці (прибирання листя граблями, розпушування ґрунту).

- має уявлення про працю людей на землі, вирощування рослин, застосування сільськогосподарського реманенту; знає:

- назви кількох професій, пов'язаних із сільським господарством, результати їхньої праці;

- назви кількох рослин, які ростуть на ділянці; - правила поведінки на навчально-дослідній ділянці.


спостереження за роботою старшокласників на навчально-дослідній ділянці. Розвиток мовлення: використання назв рослин, професій, трудових операцій в описі дій старшокласників . Розвиток саморегуляції: здатності терпляче спостерігати за діяльністю інших людей.

2.2Роботи на навчально-дослідній ділянці

Агротехнічні відомості: вимоги до осіннього обробітку посівів; правила безпечної роботи з ручним садовим інвентарем (граблі, носилки, сапка-« кішка»). Вимоги до підготовки ділянки для обробітку ґрунту, згрібання залишків рослин, правила особистої гігієни під час прибирання навчально-дослідної ділянки.

Спостереження за скопуванням ґрунту старшокласниками. Трудові операції. Прибирання пришкільної ділянки. Збір природного матеріалу для уроків праці (листки, квіти, гілки, насіння). Збирання насіння однорічних декоративних рослин, їхнє просушування, закладання на зберігання.Учень:

- має уявлення про необхідність виконання осінніх робіт на навчально-дослідній ділянці;

знає:

- назви і призначення інструментів та пристосувань для роботи на навчально-дослідній ділянці, види осінніх робіт, кілька назв рослин, які ростуть на навчально-дослідній ділянці;- правила безпечної роботи з ручним садовим інвентарем;

- правила збирання і зберігання насіння рослин;

- вміє прибирати навчально-дослідну ділянку (під керівництвом учителя);

- вміє збирати і "зберігати природний матеріал для уроків праці.Пізнавальний розвиток. Розвиток саморегуляції, здатності працювати за наочною демонстрацією та словесною інструкцією, порівнюючи свої дії зі зразком, наслідуючи його. Розвиток мовлення: використання назв сільськогосподарського реманенту, трудових операцій з ним, назв осінніх робіт у словесному описі власних дій.

Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності.2.3Догляд за кімнатними рослинами

Агротехнічні відомості: умови життя кімнатних рослин (вплив тепла, вологи); правила догляду за кімнатними рослинами. Трудові операції. Розпізнавання кімнатних рослин за зовнішнім виглядом. Поливання рослин, розпушування ґрунту, витирання пилу з листя, миття горщиків, піддонів. Підготовка рослин до зими.

Учень:

- називає кілька кімнатних рослин, розрізняє їх за зовнішнім виглядом;

- знає правила догляду за кімнатними рослинами;

- вміє доглядати за кімнатними рослинами;

- виконує правила особистої гігієни під час догляду за кімнатними рослинами.


Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння кімнатних рослин за зовнішнім виглядом. Розвиток мовлення: використання назв кімнатних рослин, трудових операцій, пов'язаних з ними, в описі власних дій. Виховання саморегуляції і позитивних рис особистості: терпеливості, акуратності.

2.4Весняні роботи. Вирощування однорічних декоративних рослин

Агротехнічні відомості: вимоги до посівного матеріалу; умови, необхідні для проростання насіння; підготовка ґрунту; особливості вирощування квіткових культур; догляд за посівами; значення прополювання посівів, поливання; правила роботи граблями. Трудові операції. Розпізнавання насіння за зовнішнім виглядом. Підготовка насіння до посіву, відбір повноцінного насіння. Підготовка ділянки до посіву; вирівнювання ґрунту граблями. Розмічання ділянки, проведення борозенок за допомогою шнура і загостреного кілочка. Висів квітів з великим насінням (2-3 види). Вирощування рослин.

Учень:

- має уявлення про необхідність виконання весняних робіт на навчально-дослідній ділянці;

знає:


- назви і призначення інструментів та пристосувань для посіву насіння під час весняних робіт, назви рослин, насіння яких висівається;

- правила гігієни і безпечної роботи під час догляду за рослинами у відкритому ґрунті;

- правила підготовки і відбору, посіву насіння, догляду за ним; вміє:

- розрізняти насіння за зовнішнім виглядом (2-3 види);

- готувати ґрунт до посіву насіння;

- доглядати за посівами.Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння насіння квіткових рослин за зовнішнім виглядом. Розвиток мовлення: використання назв рослин, трудових операцій в описі власних дій. Формування саморегуляції і виховання позитивних рис особистості: здатності наслідувати зразок учителя, дотримуватися простої інструкції, порівнювати свої дії з діями вчителя, виховання терпеливості, акуратності.

3

32

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

3.1

-

Робота з папером

Учень:Вироблення виробів із заготовок квадратної, прямокутної і круглої форм згинанням і склеюванням. Знайомство з професіями, пов'язаними з папером та інформацією, і результатами їхньої роботи: друкар (друкує книжки, газети, листівки), бібліотекар (дає книжки в користування), листоноша (приносить газети, листи), продавець сувенірів, книжок, пакувальник (запаковує товар за допомогою паперу). Технічні відомості: властивості паперу: міцність, вплив на нього вологи; види паперу; металізований папір, фольга; поняття палітурки і сторінок книжки. Інструменти і пристосування: лінійка, кутник, ножиці, шаблони, трафарети, пензлики для фарб, підкладна дошка. Прийоми використання і правила зберігання інструментів. Правила безпечної роботи і раціональної організації праці. Шаблон і його призначення (розмітка і контроль).

- має уявлення про професії, пов'язані з папером та інформацією, результати їхньої роботи;

- знає і дотримується правил техніки безпеки й особистої гігієни під час роботи з клеєм, ножицями; знає:

- назви кількох професій (друкар, бібліотекар, листоноша, продавець сувенірів, книжок, пакувальник), результати їхньої роботи;

- назви матеріалів, інструментів і їхні властивості;

- технологію роботи з папером (правила розмітки, згинання, різання, з'єднання деталей);

вміє:


- дотримуватися технології роботи з папером - за допомогою вчителя;

- розмічати папір за допомогою лінійки;

- виконувати практичні роботи з ножицями (різання по лінії згину, прямій, ламаній, кривій лінії);

- вирізувати предмети симетричної форми, витинанки.Сенсомоторний розвиток: розвиток тонкої моторики руки, зорово-моторної координації. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних видів паперу, форми, кольору, розміру деталей. Розвиток мовлення: використання назв професій, пов'язаних із папером та інформацією, результатів їхньої роботи; інструментів і пристосувань, трудових операцій в описі власних дій. Розвиток саморегуляції: здатності до слідування наочному зразку та словесній інструкції, предметній інструкційній картці, виконання роботи в певній послідовності. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.

Предметна інструкційна картка. Шаблон. Технологія обробки паперу (розмітка, згинання, різання, з'єднання деталей). Пряма лінія, її відрізок. Трудові операції. Вправи з нанесення ліній на папір. Розмічання за допомогою лінійки. Розрізання паперу ножицями. Різання по сліду згину, по намічених прямих і кривих лініях. Різання квадрата по діагоналі. Вирізування з прямокутників круглих і овальних форм (заокруглення кутів). Вирізування предметів симетричної форми (витинанки). Згинання і склеювання. Приблизний перелік виробів: витинанки, серветки, набірна лінійка, дидактичний матеріал для уроків математики (абак, набірне полотно), закладинки для книжок, ялинкові прикраси й іграшки (гірлянди, сніжинки та ін.). Виготовлення конвертів для дидактичного матеріалу до уроків математики, читання, ознайомлення з навколишнім світом (сигнальні картки, дорожні знаки та ін.).

3.2Виготовлення виробів способом аплікації

Технічні відомості: правила розмічання паперу за шаблонами трафаретами різної конфігурації. Правила роботи з ножицями, клеєм, охайність у роботі. Трудові операції. Виконання аплікаційних робіт. Вправи на розрізання паперу ножицями по розмітці. Просторове орієнтування на аркуші паперу. Вправи на розвиток окоміру. Приблизний перелік виробів: виготовлення дидактичного матеріалу до уроків навчального предмета «Навколишній світ» («Пори року», «Дереваі чагарники » , «Дорожні знаки » , «Овочі», «Фрукти», «Виноградна лоза», «Птахи»), математики, читання (сигнальні картки, лото), вітальні листівки, різноманітні аплікації («Будиночок», «Світлофор», «Шпаківня», «Ракета» та ін.), аплікація за казками («Колобок»).

Учень:

- знає і виконує правила роботи й особистої гігієни під час роботи з ножицями, клеєм;

- знає властивості різних видів паперу;

- вміє розмічати картонну основу для наклеювання аплікації за зразком;

- вміє виготовляти вироби, листівки.Сенсомоторний розвиток: розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки при роботі з дрібними деталями для аплікації. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних деталей за кольором, розміром, формою, місцем розташування на зразку. Розвиток мовлення: використання назв інструментів і пристосувань, трудових операцій в описі власних дій. Розвиток саморегуляції: виконання завдання за зразком і простою інструкцією в певній послідовності дій. Розвиток уяви під час виконання самостійної творчої роботи способом аплікації. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.

3.3Робота з пластиліном. Вироблення виробів способом аплікації

Технологічні відомості: гнучкість пластиліну. Трудові операції. Скручування джгутиків із пластиліну, нанесення джгутиків на розмічену заготовку. Прийоми намазування пластиліну на розмічену картонну основу. Аплікація з пластиліну. Приблизний перелік виробів: «Весна», «Осінній ліс», «Лісове озеро», «Жирафа».

Учень:

- знає і виконує правила особистої гігієни під час роботи з пластиліном;

вміє:


- розкочувати довгі джгутики, з'єднувати їх, викладати на підготовлену основу;

- намазувати пластилін на основу;

- виконувати вироби з пластиліну способом аплікації за зразком.


Сенсомоторний розвиток: розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки при роботі з пластиліном. Розвиток мовлення: використання назв інструментів і пристосувань, трудових операцій в описі власних дій. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості.

3.4Виготовлення багатодетальних виробів із пластиліну

Демонстрація виробів. Визначення їхніх назв, кількості деталей у виробі. Технологічні відомості: способи з'єднання деталей. Трудові операції. Два способи ліплення предметів - примазування частин і витягування із цілого шматка. Виконання деталей з пластиліну відповідно до інструкційної картки або зразка вчителя. Приблизний перелік виробів: намисто, герої казок «Ведмідь», «Лисиця», композиція до казки «Колобок», «Дванадцять лебедів».Учень:

- знає і виконує правила особистої гігієни під час роботи з пластиліном; - уміє з допомогою вчителя аналізувати зразок; - виготовляти деталі виробу, з'єднувати їх.

Сенсомоторний розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки при роботі з пластиліном. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних деталей за кольором, розміром, формою, місцем розташування на зразку.

Розвиток мовлення: використання назв інструментів і пристосувань, трудових операцій в описі власних дій. Розвиток уяви під час виконання самостійної творчої роботи з пластиліну. Розвиток саморегуляції: виконання завдання за зразком і простою інструкцією, в певній послідовності дій. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.3.5Робота з тканиною і нитками. Виготовлення виробів із ниток

Знайомство з професіями, пов'язаними з текстильними матеріалами: пряля (робить нитки), ткаля (робить тканину з ниток), швачка (шиє з тканини одяг, різні речі), виробник сувенірів; результати їхньої роботи. Розгляд ілюстрацій. Демонстрація виробів. Технологічні відомості: види ниток, розрізнення за кольорами, цупкістю, призначенням (для шиття, в'язання, вишивання, технічні). Паперовий шпагат, тасьма, сутаж. Трудові операції. Плетіння коси з трьох паєм за допомогою наочного зразка та інструкційної картки. Виконання аплікаційних робіт з виплетених кольорових кіс. Підготовка (нарізання) паєм ниток для виготовлення ляльки. Виготовлення ляльки з ниток за зразком. Приблизний перелік виробів: закладинки, аплікація «Квітка», «Равлик» , лялька з ниток.

Учень:

- має уявлення про властивості та призначення різних видів ниток, текстильних матеріалів, про професії, пов'язані з ними, результати їхньої роботи;

- знає і виконує правила роботи й особистої гігієни під час роботи з ножицями, клеєм;

- знає назви різних видів ниток;

- уміє розмічати картонну основу для наклеювання аплікації за зразком;

- уміє виготовляти вироби, листівки.


Сенсомоторний розвиток:

розрізнення різних ниток і текстильних матеріалів наочно і за допомогою тактильних відчуттів; розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки при роботі з нитками під час плетіння косичок та аплікації з них. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних видів ниток, текстильних матеріалів за кольором, цупкістю, призначенням. Розвиток мовлення: використання назв професій, пов'язаних із текстильними матеріалами, результатів їхньої роботи ; видів ниток, текстильних матеріалів, трудових операцій з ними в описі власних дій. Розвиток саморегуляції: виконання завдання за зразком і простою інструкцією, інструкційною карткою, в певній послідовності дій.3.6Плетіння килимка

Технологічні відомості. Полотняне плетіння. Основа для плетіння: металізований папір, клейонка, картон. Трудові операції. Підготовка основи для килимка. Розмічання картонної основи за допомогою лінійки із сантиметровими поділками. Підготовка «робочих» смужок картону. Плетіння килимка. Приблизний перелік виробів: закладинка, серветка-килимок.

Учень:

- знає назви і призначення різних видів матеріалів та інструментів, які використовуються при плетінні; вміє:

- готувати основу для плетіння, розмічати його;

- готувати «робочі» смужки картону за допомогою розрізання розмічених смужок картону;

- плести різні вироби за зразком.Сенсомоторний розвиток: розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки при роботі з «робочими» смужками під час плетіння. Розвиток мовлення: використання назв матеріалів, які використовуються на уроці, назв трудових операцій в описі своїх дій.

3.7Робота з тканиною

Технологічні відомості. Тканина. Види тканин за призначенням (технічні, для шиття, для оздоблення). Властивості тканин: м'якість, еластичність. Ножиці для тканини. Правила техніки безпеки під час різання тканини. Трудові операції. Виготовлення бахроми на серветці. Виготовлення хустинки для ляльки. Приблизний перелік виробів: серветка, хустинка для ляльки.

Учень:

- має уявлення про виробництво тканини;

- знає і виконує правила техніки безпеки та особистої гігієни під час різання тканини;

- вміє різати тканину, виготовляти бахрому, найпростіші вироби з тканин.


Сенсомоторний розвиток: розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки при виготовленні бахроми. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних видів тканин за кольором, цупкістю, призначенням. Розвиток мовлення: використання назв тканин, трудових операцій в описі своїх дій.

3.8Виготовлення об'ємних виробів із природних матеріалів

Технічні відомості. Природні матеріали (листя дерев, камінці, черепашки, квіти, пір'я, насіння, крупа, соломка, вата). Способи з'єднання: клеєм, пластиліном. Крихкість висушених природних матеріалів рослинного походження.

Учень:

- знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з природними матеріалами;

- знає назви і призначення природних матеріалів, що використовуються на уроках;

вміє: - за допомогою вчителя аналізувати зразок;


Сенсомоторний розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних природних матеріалів за кольором, розміром, формою, походженням.

Трудові операції. Підготовка природних матеріалів до роботи. Вирізання з висушеного листя деталей для аплікації. Підготовка пластилінової основи для аплікації з камінців, черепашок. Виготовлення кульок із вати, скріплення їх форми за допомогою клею ПВА. Приблизний перелік виробів: фігури тварин і птахів, композиції на теми казок, «Весняні квіти» (перо, кольоровий папір), «Акваріум», «Будинок» (насіння, каміння, крупа), «Паркан» (соломка), новорічна гірлянда з кульок із вати.

- вирізати деталі з листя;

- готувати пластилінову основу для аплікації з камінців і черепашок;

- підбирати природні матеріали для виконання виробу;

- виконувати роботу за зразком та інструкційною карткою.Розвиток мовлення: використання назв природних матеріалів, трудових операцій з ними в описі власних дій. Розвиток уяви під час виконання самостійної творчої роботи з природних матеріалів. Розвиток саморегуляції: виконання завдання за зразком і простою інструкцією, інструкційною карткою в певній послідовності дій. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.

4

17

КОНСТРУЮВАННЯ

4.1Конструювання об'ємних виробів з готових форм

Технічні відомості: готові об'ємні форми (коробка з-під сірників, цукерок, невеликі пластмасові пляшки або упаковки з-під йогурта, сметани, пінопласт, котушки з-під ниток).

Учень:

- розрізняє готові об'ємні форми наочно і за допомогою тактильних відчуттів;

- уміє збирати макети і моделі з готових об'ємних форм за зразком;Сенсомоторний розвиток зорово-моторної координації,

тонкої моторики руки під час збирання й розбирання виробів. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних деталей конструктора за розміром, формою, призначенням.Демонстрація виробів. Трудові операції. Складання моделей і макетів за наочним зразком і малюнком. Скріплення деталей за допомогою клею ПВА і клейкої стрічки (скотча). Приблизний перелік виробів: будинок, шафа з шухлядами, телевізор, сцена, потяг, робот.

- уміє скріплювати деталі за допомогою клею і клейкої стрічки.

Розвиток мовлення: використання назв готових об'ємних форм, трудових операцій в описі власних дій. Розвиток саморегуляції: виконання завдання за зразком і простою інструкцією, в певній послідовності дій. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.

4.2Робота з будівельним конструктором

Знайомство з професіями, пов'язаними з будуванням; результати їхньої праці: інженер (придумує, проектує будинок), монтажник (будує з будівельних матеріалів), маляр (оздоблює стіни, фарбує), шофер (возить будівельні матеріали), кранівник (подає будівельні матеріали на верхні поверхи). Перегляд ілюстрацій, фотографій, спостереження за будуванням будинку. Демонстрація виробів. Технічні відомості. Ознайомлення з деталями будівельного «Конструктора» (дерев'яного, пластмасового). Назви і призначення основних деталей (у тому числі кріпильних). Правила користування деталями будівельного конструктора. Організація робочого місця для роботи з будівельним конструктором. Технічні особливості будівельних конструкцій: фундамент, стіни, дах. Призначення будівлі. Трудові операції. Складання моделей і макетів за наочним зразком і малюнком. Розбирання моделей, укладання деталей на місце. Приблизний перелік виробів: макет житлового будинку, школи, гаражу, меблів та ін.

Учень:

- має уявлення про види будівельних конструкцій залежно від призначення (житловий будинок, школа, гараж тощо); про професії, пов'язані з будівельними роботами, результати їхньої праці; знає:

- назви і призначення деталей дерев'яного та пластмасового «Конструктора»;

- уміє користуватися деталями конструктора;

- збирає макети і моделі з деталей набору «Конструктор-будівельник»Сенсомоторний розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки під час збирання й розбирання виробів із конструктора. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних деталей конструктора за розміром, формою, призначенням. Розвиток мовлення: використання назв деталей конструктора, назв будівельних професій, результатів їхньої праці; трудових операцій в описі власних дій.

Розвиток саморегуляції: виконання завдання за зразком і простою інструкцією, інструкційною карткою, в певній послідовності дій. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.На кінець року учень повинен мати уявлення про:

- необхідність трудової діяльності людей;

- різні професії та результати їхньої роботи;

- поширені рослинні форми своєї місцевості;

- властивості та призначення різних видів ниток, текстильних матеріалів;

- властивості та призначення різних видів паперу, готових об'ємних конструкцій;

- види будівельних конструкцій залежно від призначення (житловий будинок, школа, гараж тощо).

Знати:


- правила техніки безпеки під час роботи з ножицями, клеєм, пластиліном;

- правила особистої гігієни під час роботи на уроках праці;

- назви, технологічні особливості матеріалів, які використовуються на уроках, трудові операції з ними;

- назви кімнатних рослин, які знаходяться в класі;

- правила догляду за кімнатними рослинами.

Вміти:


- тримати робоче місце в чистоті, прибирати в кінці уроку;

- виконувати вироби з матеріалів, які використовуються на уроках;

- користуватися інструментами і пристосуваннями, зазначеними в програмі;

- економно виконувати найпростіше розмічання паперу за допомогою лінійки;

- розрізати папір по намічених прямих (кривих) лініях;

- вирізати фігури геометричних форм;

- збирати макети і моделі з деталей набору типу «Конструктор-будівельник»;

- доглядати за кімнатними рослинами;

- висівати насіння;

- поливати рослини на грядці з лійки.

На кінець року учень:

- виявляє інтерес до уроків праці;

- орієнтується на робочому місці, на аркуші паперу;

- використовує назви різних матеріалів і пристосувань, трудових операцій в мовленні, під час опису власної діяльності;

- розрізняє різні види матеріалів, що використовуються на уроках наочно і за допомогою тактильних відчуттів;

- з допомогою вчителя аналізує і порівнює властивості матеріалів, що використовуються на уроках;

- може зосереджувати увагу на роботі за зразком або інструкцією вчителя;

- може утримувати в пам'яті просту словесну інструкцію;

- може працювати за поетапною демонстрацією вчителя;

- виявляє готовність до оцінювання результату своєї діяльності.Програму підготувала ст.наук.сп., канд.психол.наук Компанець Н.М.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка