Творчий характер, максимальна активність діяльності педагогівСкачати 258.17 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір258.17 Kb.
Х. НАУКОВО- МЕТОДИЧНА РОБОТА

Важливим питанням є планування ефективності внутрішкільної методичної роботи. Методична робота в гімназії планувалася, виходячи з основних принципів: • відповідність системи внутрішкільної методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;

 • науковість;

 • системність. Цей принцип вимагає підходу до методичної роботи як до цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети і завдань змісту, форм і методів роботи з педагогічними кадрами, від спрямованості на високі кінцеві результати;

 • комплексність, яка передбачає єдність і взаємозв’язок усіх сфер і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • системність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, які передбачають всебічне охоплення педагогів різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти;

 • творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів;

 • конкретність, урахування особливостей школи, учителя, диференційований підхід до педагогів;

 • спрямованість на виділення основного, суттєвого у підвищенні кваліфікації вчителя;

 • єдність теорії і практики за загальної практичної спрямованості;

 • оперативність, мобільність;

 • колективний характер;

 • створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчих пошуків педагогів.

Пріоритетним завданням для педагогічного колективу гімназії у 2013 2014 н.р. було створення інноваційного освітнього середовища, яке сприяє повноцінному розвитку особистості учнів та вчителя за рахунок організації компетентністно-орієнтованого навчання та спроможне забезпечити умови для самореалізації учнів, їх творчого самовиявлення в різних видах діяльності та міжособистісних стосунках.

З метою вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами гімназії, підвищення рівня навчально-виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, впровадження в практику роботи елементів інноваційних технологій педагогічний колектив гімназії працював над інноваційною програмою: “Професійна компетентність учасників освітнього процесу”.

А гімназії реалізується Всеукраїнський проект «Інновації навчальному закладу» - «Безпечна школа», який спрямований на безпечне перебування учнів у освітньому середовищі гімназії та включає: електронний облік відвідування учнів гімназії, електронний журнал та щоденник. Розпочалася робота над Всеукраїнською інноваційною проектною програмою «Щоденник.ua».

Для науково-методичного забезпечення роботи гімназії створена методична рада. Мета її: організація і корекція методичного забезпечення навчально-виховного процесу, методичного навчання педагогічних кадрів.

Досягти результативності її роботи вдається завдяки здійснення поетапності методичної роботи за напрямками:


  • методика планування роботи вчителя класного керівника в умовах диференціації та блочно-семестрового навчання;

  • рівнева диференціація на уроках ;

  • організація самоаналізу та психологічний аналіз уроку;

  • блочно-залікова система оцінювання знань;

  • індивідуалізація і диференціація під час оцінювання навчальних досягнень;

  • профільне навчання;

  • створення психолого – педагогічних умов для всебічного розвитку особистості учня та вчителя.

Для координації методичної роботи створені методичні об”єднання ( української мови та літератури (Вороновська Л.А.), зарубіжної літератури та російської мови (Ходорич О.І.), початкових класів (Рябець О.О.), фізико-математичних наук (Куциба О.М.), суспільних наук (Сайног Н.А.), естетико-трудового циклу предметів (Таран В. Л.), фізичного виховання (Радченко В.М.) та іноземних мов ( англійської, німецької, французької – Липа В.А.), природничих (Баланюк Т.В.) мета діяльності яких є організація роботи з питань підвищення якості навчально-виховного процесу з врахуванням специфіки предмету; впровадження нових форм навчально-виховної діяльності. Працює школа професійної адаптації молодих, малодосвідчених вчителів. Організована робота постійно діючого семінару: ”Сучасний урок. Теорія та практика”( керівник – Дроздов О. А.).

У гімназії працює постійно діючий психолого-педагогічний семінар, проводяться психолого-педагогічні консиліуми, семінари-практикуми.

З метою популяризації перспективного педагогічного досвіду проводяться відкриті уроки та семінари для вчителів гімназії та району.

Традиційними стали декади педагогічної майстерності, на яких методичні об’єднання звітують про свою роботу. Всі методичні об’єднання проводять презентації, які є підсумком роботи над науково-методичними темами. Щороку в гімназії проводяться предметні тижні, під час яких педагоги та учні демонструють свої кращі досягнення. Проводиться випуск предметних газет, майстер-класи, предметні КВК, брейнг-ринги тощо. Складений графік проведення декад педагогічної майстерності учителів та учнів, творчі звіти учасників проектних програм. Пройшли декади педагогічної майстерності вчителів англійської мови, української мови та літератури, географії, естетично-трудового циклу. Досвідом і набутками вчителі поділились у звітах методичних об’єднань, підготовлених до кінця навчального року.

Військовий керівник Горулько В. І. до Дня виведення радянських військ з Афганістану організував переглід документальних фільмів, пов’язаних з трагічними сторінками історії, провів наукову конференцію, запросив учасників цієї війни, які поділилися з учнями спогадами про ці часи.. Учні підготували для них концерт.

Методичне об»єднаня вчителів зарубіжної літератури провели свято байки для 6 класів. Вчитель Ходорич О. І. для 11 класів організувала прес-конференцію на тему: «Перспективи розвитку сучасної фантастики», для 7 класів –літературну вікторину – «Україна та її історія в світовій літературі».У рамках святкування Дня Європи Ходорич О. І. провела літературний вечір польської поезії з учнями 10-х класів. Вчитель Кожукало Н. В. організувала виставку « Національні види японського мистецтва», для 8-х класів –літературний ексурс « Співаючи музикою сонету», для 9-х класів- літературний вечір « Поезія романтизму про кохання».

Науково-методична робота у початкової школі спрямована на створенням умов для ефективного впровадження основних концептуальних ідей навчання, орієнтованого на розвиток особистості, побудованого на засадах гуманістичної педагогіки-демократичної взаємодії вчителя з дитиною.

Протягом року за роботою кафедри, з боку адміністрації гімназії здійснювався контроль за напрямками: методична робота, виховна робота, робота вчителів над сформованістю загально-навчальних умінь та навичок передбачених програмою, рівень навчальних досягнень учнів.

З 1 вересня 2013 року вчителі 1-2-х класів працювали за новим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямовувався на досягнення результатів навчання учнів початкових класів – сформованих ключових і предметних компетентностей. На згадку, була висаджена квітуча клумба «Метелик бажань».

img_4537

Педагогічний колектив початкової школи працював над створенням умов для ефективного впровадження основних концептуальних ідей навчання, орієнтованого на розвиток особистості, побудованого на засадах гуманістичної педагогіки-демократичної взаємодії вчителя з дитиною. Учителі кафедри перебувають у постійному творчому пошуку. Саме тому у 2013-2014н.р. вчителі працювали над темою «Азбука проектної діяльності учнів початкових класів». Формували в учнів основи проектної діяльності як способу активного здобування знань та їх практичного втілення, розвитку компетентностей. Така форма організації пізнавальної діяльності створює комфортні умови навчання, коли кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Протягом року вчителі продовжували працювати над проектами: «Пізнай себе» (керівник Мальцева В. Б.), метою якого було формування психологічного здоров’я дітей, розвиток творчих можливостей, інтелекту; проект «Екологічна культура гімназиста» (керівник Снітко О. П.) основними завданнями було усвідомлення дітьми поняття людини як складової природи, формування екологічної культури; проект «Логіка» (керівник Яковчук С. М) метою якого було ознайомити із законами та формами правильного мислення, розвивати творче, унікальне мислення окремої особистості; проект «Духовний світ природи» (керівники Руденко О., Барабаш Т. В.) розвиває відповідальність за стан довкілля та збереження природи; проект «Я і мій край» (керівники Щирська Л. С.,Євлаш С. В.) направлений на пошукову та дослідницьку роботу, результати роботи над проектом знайшли відображення в дитячих альбомах, рефератах, виставках, конкурсах.; проект «Азбука шляхетності» (керівники Кармаза Л. І., Родащук Л. В., Будзинська А. П.) вчить основним правилам поведінки, виховує повагу інтерес до народних традицій; проект «Сучасний світ очима першокласника» (керівник Рябець О. О.) метою якого є засвоєння учнями системи знань про середовище життя та людину, як невід’ємну складову; проект «Школа успішного господаря» ( керівники Снітко О. П., Харькова І. О.). Така науково-методична робота вчителів зумовила зростання результативності навчання і виховання школярів. Підсумком проектної діяльності став звіт-презентація вчителів Снітко О. П., Харькової І. О., Рябець О. О., Руденко О., Барабаш Т. В. для голів методичних об’єднань вчителів району.

Відповідно до плану роботи гімназії по паралелях проводились такі свята: на паралелі перших класі: «100 днів у школі», «Прощавай Букварику», других класів - «Парад казок». Так учні 2-А класу (вчитель Сітайло Л. О.) підготували казку «Подорож до країни казкарії», учні 2-Б (вчитель НегодаО.)- «Ходить гарбуз по городу», учні 2-В класу (вчительЯковчук С.) -казку “Пан Коцький», учні 2-Г класу (вчитель Роговець С. А.)- казку «Коза-дереза». Третіх класів- «Новорічні вітання», «Український оберіг», четвертих класів- «Прощавай початкова школа». Свята пройшли цікаво, змістовно, враховуючи вікові особливості учнів. Були присутні батьки, діти, вчителі, почесні гості .

Здійснюючи національне виховання, педагоги зосереджують свою увагу на налагодженні стосунків між учасниками навчально-виховного процесу, забезпечують розкриття потенціалу особистості дитини, формування громадської активності школярів, підвищення рівня їхньої вихованості.

Учні початкових класів гімназії, починаючи з першого класу. поглиблено вивчають англійську мову. Але традиційні уроки, як основна форма навчання, не задовольняють потреби учнів у самовираженні, самореалізації. Саме тому навчально-виховний процес постійно удосконалюється завдяки введенню нових технологій, методів, форм урочної та позаурочної системи навчання. Згідно річного плану виховної роботи для учнів 3 класів був проведений фестиваль «Планета друзів».

Вчителі початкових класів проводять системну роботу з обдарованими дітьми. Так, Панченко Олександр учень 4-В класу (вчитель Будзинська А.П.) зайняв І місце у районній олімпіаді з математики.

Молодша школа-школа юних талантів. Її учні пишуть вірші, складають казки й оповідання, приймають участь у виставках дитячої творчості: «Танок осіннього листя», «Зимові візерунки», «А вже весна, а вже красна», «Український оберіг», «Я ліплю із пластиліну дядю Стьопу і машину», «Моя школа».

Система методичної роботи кафедри початкових класів спрямована на продукування нових педагогічних ідей, технологій, формування професійно-педагогічної культури, виховання у них вимогливості до своєї праці, прагнення пошуку більш раціональних методів навчання і виховання. Вчителі ділились своїм досвідом на відкритих уроках: вчитель Сітайло Л. О. у 2-а класі провела урок української мови «Слова близькі за значенням та протилежні за значенням», Кармаза Л. І. у 3-а класі урок української мови «Префікс. Словотворча роль префіксів», Родащук Л. В. у 3-г класі урок математики «Письмове додавання трицифрових чисел у вигляді кількох доданків», Роговець С. А. у 2-г класі урок математики «Повторення таблиці множення на 5, 6», Яковчук С. М. у 2-в класі урок з природознавства «Тварини лісу». Молоді вчителі Негода О. О. у 2-б класі урок читання «Писанка. Великдень-день великий», Бабич М. Б. у 4-а класі урок української мови «Повторення вивченого про прикметник». Щирська Л. С., вивчивши та проаналізувавши новий підручник для учнів 4 класів «Я у світі» автора Н. М.Бібік, та зошит з друкованою основою «Я у світі» для учнів 3 класів автора Н. М.Бібік, підготувала рецензію на рукописи.

Вчителі початкових класів гімназії брали активну участь у проведенні районних семінарів для вчителів початкових класів . Так, 15 квітня 2014р.-проходив науково-практичний семінар для керівників методичних об’єднань вчителів початкових класів району «Формування економічної культури засобами проектної діяльності ».

d:\семінари\кузя 15.04.14\фото семинар\фото\img_20140415_104824.jpg
Снітко О. П., Харькова І. О. виступили з доповіддю на тему: "Діло майстра величає"
d:\семінари\кузя 15.04.14\фото семинар\фото\img_20140415_113757.jpgd:\семінари\кузя 15.04.14\фото семинар\фото\img_20140415_105558.jpg

Барабаш Т. В., Руденко О. Л., РябецьО. О. – провели виховний захід «В гостях у домовичка Кузі»


d:\семінари\кузя 15.04.14\фото семинар\dscn0201.jpg
Гімназія плідноспівпрацює з дошкільними навчальними

закладами «Абетка», «Зодіак»

Згідно плану роботи були проведені тематичні екскурсії до гімназії

«Моя майбутня школа». Гімназію відвідали вихованці старшої групи д.у. «Абетка», «Зодіак».

e:\для о.г\співпраця з абеткою\img_4763.jpge:\для о.г\співпраця з абеткою\img_2705.jpge:\для о.г\співпраця зодіак\img_4822.jpg

Була проведена екскурсія до шкільної бібліотеки.


e:\для о.г\співпраця зодіак\img_4811.jpge:\для о.г\співпраця зодіак\img_4810.jpg
Відбулося взаємовідвідування навчальних занять.
e:\для о.г\співпраця зодіак\img_4817.jpge:\для о.г\нарада в абетці\img_4828.jpg
Колодій В.М. – вихователем ГПД, керівником гуртка «Веселі майстри», був проведений майстер-клас з виготовлення вітальної листівки.e:\для о.г\співпраця з абеткою\img_2686.jpge:\для о.г\співпраця з абеткою\img_2723.jpge:\для о.г\співпраця з абеткою\img_2728.jpg
e:\для о.г\співпраця з абеткою\img_2738.jpge:\для о.г\співпраця з абеткою\img_2757.jpg
Також було проведено спільне засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів гімназії та вихователів д /у «Абетка» на тему: «Розвиток зв’язного мовлення на уроках у 1 класі»
e:\для о.г\нарада в абетці\img_4846.jpge:\для о.г\нарада в абетці\img_4843.jpg

Робота вчителів початкової школи відома у місті .

Про нас пишуть:


Основною метою початкової загальної освіти є всебічний розвиток та виховання особистості, через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь та навичок. Результати контролю за якістю знань відображенні у наказах «Про рівень сформованості загально-навчальних умінь та навичок учнів 1-х класів», «Про підсумки контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 2-4 класів гімназії у 2013-14н.р.», «Про рівень сформованості навичок читання учнів 1-4 класів у 2013-14н.р.» « Про результати Державної підсумкової атестації учнів 4-х класів у 2013-2014н.р.».

Аналіз навчальних досягнень учнів 2-4 класів:Клас

ПІБ вчителя

Всього учнів

Вис.


Дост.

Серед.

Почат.

%

усп


%

якост


2-а

2-б


2-в

2-г


3-а

3-б


3-в

3-г


4-а

4-б


4-в

4-г


Сітайло Л.О.

Негода О.О.

Яковчук С.М.

Роговець С.А.

Кармаза Л.І.

Євлаш С.В.

Щирська Л.С.

Родащук Л.В.

Бабич М.Б.

Харькова І.О.

Будзинська А.П.

Снітко О.П.
37

38

3737

31

2932

28

3431

32

3512

9

1613

2

87

6

85

12

624

24

2023

23

1722

19

2316

18

201

5

11

6

43

3

310

2

9-

-

--

-

--

-

--

-

-100

100


100

100


100

100


100

100


100

100


100

100


97

87

9797

81

8691

89

9168

94

74


Всього:

401

104

249

48

-

100

88

З метою популяризації перспективного педагогічного досвіду проводяться відкриті уроки та семінари для вчителів та району, в яких були показані нестандартні форми роботи. Використання мультимедійної дошки дало змогу здійснювати контроль ЗУН, демонструвати досліди та давати творчі завдання.

Так були відвідані відкриті уроки вчителів: української мови Бондаренко І. І., Власюк Т. І., Серединської С. В., художньої культури Таран В. Л., музики Тодорової Л. Д., математики Куциби О. М., англійської мови Гордієнко С. В. Галичини Л. О., Сніцаренко Ю. І., географії Клюквіної Н. В., історії Тиндирики О. О., фізичного виховання Міщук О. Р., вихователя ГПД

Колодій В. М. Після відкритих уроків було організовано круглі столи для обговорення цих уроків.Протягом року адміністрація шукала нетрадиційні форми роботи педколективу та учнів, проводила заходи, які продемонстрували нові підходи, які б забезпечували навчання, виховання і розвиток учнів, створення сприятливих умов для самореалізації та самоактуалізації та інтелектуального потенціалу особистості, здатної навчатися впродовж життя.

 • 13 лютого 2014. в рамках програми «РТРІ. Люди до людей» проведено всеукраїнський захід у формі семінару - практикуму «Засоби масової комунікації та інформації». Впродовж семінару вчителі гімназії проводили майстер-класи та творчі майстерні, на яких запропонували свої дидактичні знахідки створення та використання в навчальному процесі інтерактивних форм та методів навчальної діяльності, проектних програм, інформаційно-комп’ютерних технологій.

 • 15.02. 2014. для керівників методичних об’єднань вчителів початкових класів проведено науково - практичний семінар «Психолого - педагогічні умови формування основ економічної культури молодших школярів засобами проектної діяльності». На семінарі розглядалися сучасні тенденції та організаційно-педагогічні умови формування основ економічної культури учнів початкової школи. Вчителі гімназії проводили майстер-класи, презентацію проектних програм «Я і мій

край», «Економічна абетка».

 • 24 лютого 2014 р.відбулося свято пісні під назвою «Крок до Євробачення», участь у якому брали учні 1-11-х класів. Фіналісти конкурсу отримали сертифікати з правом запису своєї пісні в професійній студії ДЮЦ Дарницького району.

 • 12 .03. 2014 для вчителів української мови та літератури району проведена науково – практична конференція «Шевченко і сучасність»

 • 13.03.2014 - семінар для вчителів музичного мистецтва на тему: «Впровадження інноваційних технологій при викладанні предметів художньо-естетичного циклу».

 • 21.03.2014 - IX міжнародна «науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» - участь у круглому столі в інституті педагогіки імені Г. С.Костюка НАПН «Метод проектів в контексті інноваційного розвитку навчального середовища гімназії».

Протягом року адміністрація шукала нетрадиційні форми роботи педколективу та учнів, проводила заходи, які продемонстрували нові підходи, які б забезпечували навчання, виховання і розвиток учнів, створення сприятливих умов для самореалізації та самоактуалізації та інтелектуального потенціалу особистості, здатної навчатися впродовж життя.

 • 13 лютого 2014. в рамках програми «РТРІ. Люди до людей» проведено всеукраїнський захід у формі семінару - практикуму «Засоби масової комунікації та інформації». Впродовж семінару вчителі гімназії проводили майстер-класи та творчі майстерні, на яких запропонували свої дидактичні знахідки створення та використання в навчальному процесі інтерактивних форм та методів навчальної діяльності, проектних програм, інформаційно-комп’ютерних технологій.

 • 15.02. 2014. для керівників методичних об’єднань вчителів початкових класів проведено науково - практичний семінар «Психолого - педагогічні умови формування основ економічної культури молодших школярів засобами проектної діяльності». На семінарі розглядалися сучасні тенденції та організаційно-педагогічні умови формування основ економічної культури учнів початкової школи. Вчителі гімназії проводили майстер-класи, презентацію проектних програм «Я і мій

край», «Економічна абетка».

 • 24 лютого 2014 р.відбулося свято пісні під назвою «Крок до Євробачення», участь у якому брали учні 1-11-х класів. Фіналісти конкурсу отримали сертифікати з правом запису своєї пісні в професійній студії ДЮЦ Дарницького району.

 • 12 .03. 2014 для вчителів української мови та літератури району проведена науково – практична конференція «Шевченко і сучасність»

 • 13.03.2014 - семінар для вчителів музичного мистецтва на тему: «Впровадження інноваційних технологій при викладанні предметів художньо-естетичного циклу».

 • 21.03.2014 - IX міжнародна «науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» - участь у круглому столі в інституті педагогіки імені Г. С.Костюка НАПН «Метод проектів в контексті інноваційного розвитку навчального середовища гімназії».ДРУКОВАНІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ:

Жукова А.Г. Психодіагностична корекція пізнавально-мотиваційної сфери як головний фактор розвитку творчих здібностей учнів / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ, 2001р., вип.4, Київ, Видавничий центр КДЛУ
Жукова А.Г. , Мартиненко С. Реалізація принципу диференціації в системі блочно-семестрового навчання / Педагогічні новації столичної освіти: Теорія і практика. Науково-методичний щорічник – 2; Київ:2002
Жукова А.Г., Зданевич О.Г. – Програма курсу з психології для учнів 1-4 класів „Пізнай себе”. К, 2004р.
Жукова А.Г. Становлення позитивної Я-концепції за допомогою курсу “Пізнай себе”. /Матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права “Крок” / Київ: 2005.
Жукова А.Г., Мальцева В.Б., Зданевич О.Г. Психологічна готовність дітей до навчання/ Відкритий урок , листопад 2006р.
Жукова А.Г., Гайдамака В.М. Інноваційна діяльність/

Відкритий урок, листопад 2006р.


Жукова А.Г. Модель побудови освітнього середовища /

Відкритий урок, листопад 2006р.


Жукова А.Г. Диференціація навчально-виховної діяльності як одна з основ розвитку освітнього середовища сучасної школи /Науковий вісник ЮНЕСКО КМЛУ 2007р., випуск 15
Мальцева В.Б. Методичні рекомендації щодо викладання курсу “Пізнай себе” на прикладі теми “Засоби передачі емоційного стану людини” /Матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права “Крок”, Київ: 2005.
Негуляй С.В. « Хай живе розум! Сценарій шкільного свята» /

Відкритий урок, листопад 2006р.


Жукова А.Г., Гайдамака В.М. Інноваційна діяльність

/Відкритий урок, листопад 2006р.


Царьова Н.О. ІНФОРМАТИКА методичний комплекс дисциплін для підготовчих ліцейних груп / К : 2004р.
Царьова Н.О., Липа В.А. Ми - асоційована школа ЮНЕСКО /

Відкритий урок, листопад 2006р.


Царьова Н.О., Липа В.А. Ми - асоційована школа ЮНЕСКО /

Відкритий урок, листопад 2006р.


Царьова Н.О. ІНФОРМАТИКА методичний комплекс дисциплін для підготовчих ліцейних груп / К : 2004р.
Царьова Н.О., Липа В.А. Ми - асоційована школа ЮНЕСКО /

Відкритий урок, листопад 2006р.Кожукало Н.В. III місце у інтелектуальній грі для вчителів і учнів “Золоте руно”/ Зарубіжна література, № 9, 1998р
Кожукало Н.В. Красота античного мистецтва. Вікторина / Зарубіжна література, № 11, 2001р
Кожукало Н.В. Переможець конкурсу « Літнє завдання учителю» /Барвінок, № 2, 2002р
Кожукало Н.В. Шукачі пригод і пірати. Матеріали до знайомства з романом Стівенсона « Острів скарбів». 6 кл./ Зарубіжна література, № 11, 2003р
Кожукало Н.В. Перемога у конкурсі « Я іду на урок…»! /Все для вчителя, вересень № 26, 2003р
Кожукало Н.В. На шляху до мудрості.Урок –заочна подорож у Казкоград.

5 кл. / Зарубіжна література, №6, 2004р.


Кожукало Н.В. Зіронька для мами / Барвінок, №9, 2004р.
Кожукало Н.В. Жіночі долі. Сценарій відіофільму./ Зарубіжна література, №9, 2005р
Кожукало Н.В. Урок-розслідування кримінальної справи (за оповіданням К.Дойля “ Пістрява стрічка”) / Зарубіжна література № 1 2007р.

Кожукало Н.В. Турнір робінзонів / Зарубіжна література, № 11, 2009р.
Кожукало Н.В. «И входим мы в весны альков»/ Зарубіжна література, № 3, 2011р.
Кожукало Н.В. «Анна всея Руси» Моноспектакль/ Зарубіжна література, № 11, 2012р.
Кожукало Н.В. Пізнавально – активна діяльність учнів на уроках світової літератури/ Дидактика Теорія і практика Збірник наукових праць, Видавництво НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2012р./

Кожукало Н.В Ток – шоу «Астрід Лінгрен : казка не закінчується.»/ Зарубіжна література, № 11, 2013р.

Кожукало Н.В Популярність творів Льюїса Керрола «Аліса в країні див»в сучасному світі/ Всесвітня література, № 1, 2014р.

Романчук Т. В. Персонажі повісті-казки Льюїса Керрола « Аліса в країні див» / Всесвітня література, № 1, 2014р.

Романчук Т. В. Продовження знайомства з персонажами повісті-казки Льюїса Керрола « Аліса в країні див» / Всесвітня література, № 1, 2014р.

Жукова А.Г.

Особливості моделі інноваційного розвитку освітнього середовища спеціалізованої школи / Теоретичні питання культури освіти та виховання. Збірник наукових праць, вип.36, Київ:2009

- Виступ на Всеукраїнській науково – практичній конференції «Професійна адаптація молодих вчителів в умовах змін ціннісної парадигми суспільства». Тема виступу : «Моделювання професійної діяльності молодого вчителя в умовах гімназії», 17 -18 лютого 2010р.

Жукова А.Г. Застосування інтерактивних технологій в освітньому середовищі гімназії / Дидактика Теорія і практика Збірник наукових праць, Видавництво НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2012р./

Ніконова Л.І. «Перші дні у школі» / Дім Сім»я № 5-6 2010р.

Ніконова .І Л. Саморобні прикраси для ялинки / Дім Сім»я № 8, 2010р.

Баланюк Тетяна Василівна, вчитель хімії:


 • Зошит для практичних робіт з хімії 7 клас, видавництво «Навчальні посібники», К. 2011р.

 • Зошит для практичних робіт з хімії 8 клас, видавництво «Навчальні посібники», К. 2011р.

 • Зошит для практичних робіт з хімії 9 клас, видавництво «Навчальні посібники», К. 2011р.

 • Зошит для практичних робіт з хімії 10-11 класи, видавництво «Навчальні посібники», К. 2010р.

Ходорич О.І. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках світової літератури. (На прикладі школи – гімназії №323 м. Києва)/УКРАЇНОЗНАВСТВО номер 4(41) -2011р

Ходорич О.І. Інноваційні педагогічні технології на уроках світової літератури як ефективний засіб формування ключових компетентностей старшокласників/ Дидактика Теорія і практика Збірник наукових праць, Видавництво НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2012р./

Ходорич О. І. Продовження казки « Аліса в Задзеркаллі» Урок позакласного читання / Всесвітня література, № 1, 2014р.

Ходорич О. І. Марина Цвєтаєва «Книжки в червоній палітурці» Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші / Всесвітня література, № 1, 2014р.

Мальцева В.Б., психолог

 • Дитяча агресивність. Відверті розмови психолога з батьками. / Дім Сім»я № 8, 2010р.

 • Виховання дисциплінованості й організованості у дітей. / Дім Сім»я № 2, 2011р.

 • Психолого – педагогічний супровід .

Розвиток різних видів пам»яті.

Хто я такий. Заняття у 3 класі. / Відкритий урок, листопад 2006р./

Василь Мошуренко Тінь веселки. Новели Образки Медитації /РМГ» », К.2012р.

Тодорова Ліляна Дмитрівна


 • Євробачення по шкільному / Шкільний світ №3(21), березень 2010р.

Гайдамака В.М.

 • Компетентнісний підхід у формуванні змісту освіти в гімназії: шляхи реалізації / Дидактика Теорія і практика Збірник наукових праць, Видавництво НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2012р./

Зданевич О.Г.

 • Методи активізації навчально – пізнавальної діяльності учнів в умовах диференціації навчання: сутність і види / Дидактика Теорія і практика Збірник наукових праць, Видавництво НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2012р./

Таран В.Л. «Графічна головоломка розвиток мовлення»// Методичні діалоги, № 7-8 (43- 44)’2009.- С.32-33.

Таран В.Л. «Музика в сучасній школі» (здана до друку)

Таран В.Л. Методична розробка уроку-семінару з художньої культури для учнів 9 класу на тему «Порівняння музичного національного мистецтва народів світу» для семінару ІППО КУ імені Бориса Грінченка у дистанційному режимі.

Таран В.Л. являється автором-упорядником модулів для очно-дистанційного навчання вчителів музичного мистецтва (спеціалістів вищої категорії) на курсах підвищення кваліфікації в ІППО КУ імені Бориса Грінченка на тему:

«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва в ЗНЗ»;

«Практико-орієнтовані навчальні проекти в системі курсової підготовки вчителів музичного мистецтва».

Таран В.Л. Методичні рекомендації для вчителів художньо-естетичного циклу у 2009-10, 2011-12 навчальних роках.

В.І. Горулько Посібник з предмету Захист Вітчизни «Основи стрільби зі стрілецької зброї»/ Київ, 2013

Сайног Н.О.


З. І. Шевченко

 • Складнопідрядні речення з декількома підрідними. / Сайт «Методичний портал» видавництва «Шкільний світ» 2012р.

Мошуренко В.П.

 • Тінь веселки. Новели Образки Медитації /РМГ» », К.2012р.

Власюк Т. І.

 • Тире при діалозі. / Сайт «Методичний портал» видавництва «Шкільний світ» 2013р.

Бойко Т. М.

- Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства/ Збірник наукових праць за підсумками Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 26 квітня 2013року, м. ДонецькМіщук О. Р.

 • «Хочу исследовать всё»/Журнал «Мир семьи», март 2007г.

 • «11 правил дружбы с водой» / Журнал «Алёнка и Серёжка», июнь 2007г.

 • «Как рыба в воде»/ Журнал «Мой ребёнок», август 2007г.

 • «Азы плавання» / Журнал «Мир семьи», июль – август 2007г.

 • «Мама – логопед или учимся правильно говорить» / Журнал «Мир семьи», ноябрь 2007г.

 • «Украшаем дом вместе с малышом» / Журнал «Алёнка и Серёжка», декабрь 2007г.

 • «Дед Мороз, к нам прийдеш?»/ Журнал «Мир семьи», январь 2008г.

 • «Всем без исключения о правилах движения» / Журнал «Алёнка и Серёжка», апрель 2008г.

 • «Всегда начеку или служба безопасности не дрем лет» / Журнал «Алёнка и Серёжка», март 2008г.

 • «Ликбез для родителей: учим ребёнка плавать" / Журнал «Алёнка и Серёжка», май 2008г.

 • «Кручу-верчу, взлететь хочу» / Журнал «Мир семьи», июнь 2008г.

 • «Водичка, водичка умой моё личко» / Журнал «Мир семьи», июль - август 2008г..

 • «Дачные премудрости» / Журнал «Алёнка и Серёжка», июнь 2008г.

 • «Альтернативные ёлки» / Журнал «Мир семьи», декабрь 2008г.

Гайдамака В.М.

 • Інноваційна діяльність/ Відкритий урок, листопад 2006р.

 • Компетентнісний підхід у формуванні змісту освіти в гімназії: шляхи реалізації / Дидактика Теорія і практика Збірник наукових праць, Видавництво НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2012р./

Сайног Н.О.

 • Методична розробка правового тренінгу «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»

 • Методична розробка узагальнюючого уроку по всесвітній історії 6 клас «Урок – подорож «Давній Єгипет»

 • Методична розробка навчально – виховного заходу «Урок мужності : Київ - місто герой»

Мошуренко В.П.

 • Тінь веселки. Новели Образки Медитації /РМГ» », К.2012р.

Оперативний контроль за рік свідчить, що навчальні програми з усіх предметів виконані, учні мають певний обсяг навчальних досягнень з предметів відповідно до базового стандарту.

Результати стану навчальних досягнень учнів за рік такі:1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

Загальна к-сть учнів по гімназії

534

542

164

Рівні досягнень

- високий128

98

31

- достатній

338

253

73

- середній

68

190

60

- низький

-

1
Якість знань учнів %

87

65

63

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка