Творчий підхід до організації методичної роботи в початковій школіСкачати 111.48 Kb.
Дата конвертації24.02.2016
Розмір111.48 Kb.


Творчий підхід

до організації

методичної роботи

в початковій школі

Підготувала

вчитель початкових класів

Деснянської ЗОШ І –ІІІ ступенів

Козелецького району

Чернігівської областіРябчич Ніна Федотівна

Велику роль у розвитку педагогічної майстерності вчителя початкових класів відіграє правильно організована методична робота, яка направлена на створення в колективі атмосфери творчості, пошуку нових підходів до вирішення питань удосконалення навчально-виховного процесу.

Хочеться пригадати слова К.Д.Ушинського: «Учитель живе до тих пір, поки навчається, як тільки він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель».

Учитель повинен постійно працювати над собою. Правильно організована методична робота допоможе вчителеві початкових класів стати справжнім учителем.

Протягом багатьох років я керувала методичною роботою початкової школи і хочу поділитися досвідом її організації.

Форми методичної роботи в початковій школі дуже різноманітні:методичні об‘єднання,творчі групи,практичні семінари, диспути, педагогічні виставки,круглі столи.

Але в усіх питаннях, які ставляться перед колективом, повинні враховуватися індивідуальні особливості вчителів, рівень їх підготовленості, особливості колективу дітей і батьків. Тільки,розглядаючи процес навчання в комплексі, у виконанні всіх складових частин, можна дійти до кожної дитини.

Для правильного планування методичної роботи велике значення має проведення анкетування. Наприклад, перед вивченням питання«Творчий учитель. Який він?» можна запропонувати такі анкети:

Анкета №1

1. Що головне в особистості творчого вчителя?

2. Що конкретно ви виконуєте творчо? Чим можете поділитися з колегами?

3.Над якою проблемою працюєте? Які форми роботи використовуєте? В чому відчуваєте труднощі?

4. Чий досвід вивчаєте, впроваджуєте в своїй роботі?

5.Чи є серед учителів вашої школи такі, що визивають у вас захоплення своєю творчістю, педагог, якому ви б хотіли наслідувати. В чому його сила, джерело натхнення?

6.В яких колективних формах методичної роботи ви приймаєте участь?

7.Які форми роботи особливо сподобалися, чому?


8.Які матеріали підготували в методичну «скарбничку» школи?

9. Які ваші пропозиції по вдосконаленню навчально-виховного процесу в школі?

Особливе місце в роботі всього педагогічного колективу займала робота над проблемою індивідуалізації і диференціації навчально-виховного процесу.

На методичних нарадах, консультаціях, співбесідах для вчителів початкових класів виносилися такі питання:

1.Психолого-педагогічні основи диференційованого та індивідуального підходу до учнів.

2.Дифференціація навчально-виховного процесу - резерв підвищення ефективності та якості навчання молодших шщколярів..

3.Індивідуальні та групові форми навчання на уроці.

4.Прийоми індивідуалізації і диференціації домашніх завдань.

5.Диференційовані завдання при роботі над помилками.

6.Організація групової роботи при повторенні вивченого матеріалу.

7.Індивідуальний підхід до дітей з труднощами у засвоєнні письма.

Працюючи над проблемою : «Від творчого вчителя-до творчого учня», на засіданнях методичного об´єднання вчителів початкових класах можна розглянути такі питання:

1.Створення атмосфери колективного творчого пошуку.

2.Формування в учнів інтересу до знань, бажання вчитися.

3.Ініціатива і творчість вчителя.

4.Удосконалення форм і методів навчання, фомування творчої особистості.

5.Удосконалення уроку на основі впровадження активних форм навчання.

6.Вивчення психологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку.

7.Метод проектів у початковій школі.

8.Використання інтерактивних методів навчання в початкових класах.

9.Комп‘ютер на уроках у початкових класах.

Особлива увагу зверталася на практичне вирішення проблеми. Це було не тільки обговорення досвіду вчителів, а й впровадження елементів нових методик в практику роботи, використання нових форм, методів роботи в початкових класах.

Активно працювали творчі групи вчителів початкових класів над питаннями: «Підвищення ефективності та якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу», «Підвищення ефективності та якості уроків української мови»

Форми роботи творчих груп різноманітні: консультації, співбесіди, відвідування уроків, моделювання уроків, практичні, семінарські заняття, виставки посібників, ділові ігри, конференції, творчі звіти.

Особлива роль відводилася виконанню домашніх завдань, сюди відносилися вивчення списку рекомендованої літератури; підбір матеріалів для уроків, складання планів-конспектів уроків з нестандартними елементами, підбір ігрового матеріалу, складання схем-опор, карточок, таблиць і т.д.

Велике значення для підвищення методичного рівня вчителя -початківця має вивчення і впровадження спадщини В.О.Сухомлинського, ідеї якого актуальні і в наш час. Спадщина В.О.Сухомлинського допомагає нам стати справжніми вчителями.

Під час конференції на тему: «В.О.Сухомлинський і сучасність» обговорювалися такі питання:

1.В.О.Сухомлинський у сучасній шкільній практиці.

2.Освітньо-виховні ідеї В.О.Сухомлинського в контексті з сучасністю .

3.Сухомлинський про виховання у дітей загальнолюдських духовних цінностей.

4.Мовна культура людини-дзеркало її духовної культури за В.О.Сухомлинським.

5.Гуманізм педагогічної системи В.О.Сухомлинського.

6.В.О.Сухомлинський і становлення професійної майстерності вчителя.

Особливу увагу необхідно відводити роботі з молодими вчителями, розвиваючи їх педагогічну майстерність. Цьому допоможе робота «Школи молодого вчителя».

Поєднання традиційних та нетрадиційних, індивідуальних та групових форм роботи, колективні пошуки нових форм методичної роботи не тільки необхідні для підвищення рівня навчально-виховного пронесу, а й є своєрідним стимулом для поліпшення всієї педагогічної діяльності вчителя, розвитку його творчого потенціалу, педагогічної майстерності.

На допомогу головам методичних об’єднань учителів початкових класів, керівникам творчих груп, «Школи молодого вчителя» пропоную перелік, які можна використати під час планування та проведення методичної роботи в початковій школі.


План

роботи творчої групи вчителів початкових класів над проблемою:

« Підвищення ефективності та якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу».

І засідання

Круглий стіл «Передовий досвід в практику роботи»

1.Досягнення дидактики і методики навчання в практику роботи початкової

школи .

2.Ознайомлення з досвідом роботи вчителів початкових класів Чернігівської

області по використанню краєзнавчого матеріалу, організації самостійної роботи на уроках природознавства.

4.Огляд сторінок журналу «Початкова школа».

5.Випуск бюлетеня «Чому можна навчитися у своїх колег».

ІІ засідання

Практичний семінар «Який він, сучасний урок?»

1.Конкурс-захист моделі уроку з нестандартним формами ідвідування уроків).

2.формування в учнів інтересу до знань.

3.Використання міжпредметних зв´язків на уроках (обмін досвідом).

4.Індивідуальні і групові види роботи на уроці ілова гра).

5.Моделювання уроку «Навчання грамоти».

ІІІ засідання

Методичний день «Формування в дітей прийомів розумової діяльностів процесі навчання»

1.Диференційований підхід до навчання на основі знання психологічних

особливостей (відвідування і аналіз уроків);

2.Форми організації індивідуальної робота зі слабими учнями(обмін досвідом)

3. Позакласна робота з предмета(відвідування занять гуртків)

4.Творчий звіт учителів.

5.Домашнє завдання: розробка позакласного заняття з рідної мови, математики,

предмету « Я і Україна».

ІУзасідання

І. Конференція «Активізація пізнавальної активності молодших школярів».

1. Впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи.

2. Розвиток самостійності молодших школярів на уроках.

3.Ігри на уроках - засіб підвищення якості навчання.

4.Метод проектів в початковій школі.

ІІ.Роль наочності на початковому етапі навчання иставка наочних посібників).

ІІІ. Огляд-конкурс на кращу класну кімнату в початковій школі.
План

роботи творчої групи вчителів початкових класів над проблемою

«Підвищення ефективності та якості уроків української мови»

І засідання

1. Зміст і основні завдання проблемного семінару. Обговорення плану роботи.

2.Розвиток інтересу до вивчення української мови.

3. Розвиток орфографічної грамотності учнів. Консультація.

4.Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови(Обмін досвідом)

5. Методична скарбничка вчителя початкових класів «Наш досвід».

6. Домашнє завдання:  • вивчення списку рекомендованої літератури;

  • робота над темою «Фонетика»

ІІ засідання

І.Круглий стіл «Активізація розумової діяльності учнів в період навчання грамоти»

1.Індивідуальний і диференційований підхід до навчання грамоти.

2.Використання ІКТ на уроках української мови. Обмін досвідом.


3.Мовна гра на уроках читання, письма.

4.Формування навичок каліграфічного письма.

5.Моделювання уроку з навчання грамоти. Практична робота.

ІІ.Випуск бюлетеня «Чому може навчитися у своїх колег?».

ІІІ засідання

І.Семінарське заняття «Шляхи підвищення ефективності уроків мови, мовлення правопису»

1. Лексико-семантичні групи як засіб збагачення словникового запасу.

2. Використання ІКТ на уроках української мови. Обмін досвідом.

3. Робота над словами, правописи яких треба запам’ятати.

4. Позакласна робота з української мови

ІІ.Конкурс – захист уроку української мови, мовлення, правопису.

ІІІ. Домашнє завдання:  • підбір матеріалу на тему: «Мовні ранки в початкових класах».

ІУ засідання

І.Конференція «Творчість В.О.Сухомлинського у теорії і практиці»

1. Грані дидактичної системи В.Сухомлинського.

2. Проблеми початкової освіти в його спадщині.

3. Рідна мова. Уроки доброти.

4. Вчити мислити серед природи.

5. Уроки читання і В.О.Сухомлинський.

ІІ. Відвідування уроків читання, аналіз.

Мета: «Виховання у дітей загальнолюдських духовних цінностей».

ІІІ. Практичне заняття: моделювання уроку читання з використанням оповідань В.О.Сухомлинського, підбір оповідань, казок В.О.Сухомлинського для уроків, читання.

У засідання

І. Ділова гра «Диференціація і індивідуалізація навчально-виховного процесу – резерв підвищення ефективності уроків української мови»

1. Поєднання індивідуальних і групових форм роботи на уроці української мови.

2.Самостійна робота на уроці.

3. Робота за індивідуальними картками, виконання тестових завдань на уроках української мови, як засіб підвищення міцності знань.

4.Диференційовані завдання при роботі над помилками.

5. Прийоми індивідуалізації і диференціації домашніх завдань.

ІІ. Домашнє завдання: Скласти індивідуальні картки,тести по темі «Частини мови».

УІ засідання

І.Усний журнал «Читання – це віконце у світ».

1. Про навчання дітей швидкочитання.

2.Творча робота учнів на уроці читання.

3. Розвиток мовлення на уроках читання.

4. Драматизація на уроці.

5. Роль уроків позакласного читання.

6. Нестандартні уроки читання.ІІ.Конкурс -захист уроку читання.

ІІІ. Домашнє завдання:

-тематичний підбір прислів’їв, приказок, загадок до уроків читання.

План роботи

«Школи молодого вчителя початкових класів»
Заняття 1

1.Вимоги до сучасного уроку.

2. Вивчення методичних рекомендацій щодо розвитку усного і писемного мовлення учнів.

3.Практична направленість уроків української мови. Планування роботи.

4.Комплексне планування завдань уроку.

5.Практична робота: планування навчально-виховної роботи.


Заняття 2

1.Вивчення особистості школяра - важлива умова активізації розумової діяльності учнів.

2.Індивідуальна робота на уроці .

3.Використання ІКТ, інтерактивних методів навчання.

4.Методичні рекомендації на тему: «Робота школи і сім"ї по вихованню в учнів інтересу до знань.

5. Практикум:

а.Складання психолого-педагогічної характеристики учня, класу;

б.Роль батьківських зборів, анкета для батьківЗаняття 4

1.Розвиток навичків виразного читання.

2. Виховання любові до рідного слова на уроках.

3.Словникова робота на уроці читання.

4. Уроки позакласного читання.

5.Практична робота: складання плану уроку позакласного читання.Заняття 5

1. Активізація розумової діяльності молодших школярів на уроках навчання грамоти. Диференційоване навчання грамоти.

2. Використання ігрового матеріалу на уроках навчання грамоти.

3. Формування каліграфічного письма в 1 класі.

4. Моделювання уроку навчання грамоти.

Заняття 6

1.Форми і методи контролю знань, умінь, навиків учнів. Аналіз контрольних робіт.

2. Словникова робота на уроках української мови.

3.Методичні рекомендації по проведенню слухових, зорових диктантів.

4. Моделювання уроку української мови. робота.

5. Робота над помилками в початкових класах. Розробка пам’яток.Заняття 7

1. Диференційований підхід до навчання на уроках математики.

2. Формування обчислювальних навиків. Усний рахунок.

3. Розвиток самостійності учнів на уроці математики. Види самостійних робіт.4. Використання наочності на уроці математики.

5.Використання ІКТ на уроках математики.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка