У 2012-2013 навчальному році пріоритетними напрямками діяльності школи булиСторінка2/3
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3

- Вплив сімейного виховання на формування особистості у початковій школі.

 • Ціннісні орієнтації педагогічного та психологічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі школи.

 • Технологія організації профорієнтаційної роботи з учнями в рамках діяльності консультпункту «Як обрати професію».

 • Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування особистості учня на уроках етики.

 • Про підсумки участі школярів ІІ, ІІІ етапах олімпіад із базових дисциплін, огляді-конкурсі учнівських науково-дослідних робіт МАН, творчих конкурсах.

 • Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної позиції на уроках історії, правознавства, людини і світ.

 • Результативність впровадження науково-методичної проблеми «Професійна мобільність учителя в контексті Болонського процесу».

Крім того, у рамках вивчення і реалізації V етапу науково-методичної проблеми були проведені:

 • Психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми для вчителів:

 • «Професійна мобільність як інтелектуальна якість особистості педагога»;

 • «Створення ситуації успіху»;

 • «Роль та місце професійної мобільності в кваліфікаційній характеристиці педагога»;

 • Круглий стіл «Формування компетентної, мобільної особистості випускника профільної школи» (творча група вчителів профільного навчання);

 • Педагогічні читання:

 • «Дослідження як технологія навчання»;

 • «Інтеграція самоосвітньої діяльності вчителя і учня»;

 • Засідання ШМО:

 • «Професійне та особисте зростання педагога в процесі реалізації науково-методичної проблеми»;

 • «Дослідницька діяльність учнів – основа розвитку особистості»;

 • Конференція «Результативність впровадження науково-методичної проблеми «Професійна мобільність вчителя в контексті Болонського процесу»;

 • Засідання Школи комп’ютерної грамотності, Школи педагогічної майстерності;

 • Методичний тиждень педагогічної майстерності «Використання елементів інноваційних педагогічних технологій як засіб розвитку креативності вчителя й учня»;

 • Презентація педагогічного досвіду «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики», використання «Зеленого пакету» (Шпак С.М., Саньков О.В., Трегуб С.Л.).

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації курсовою перепідготовкою охоплено 15 вчителів.

На засіданнях МО, методичної ради презентуються матеріали курсової підготовки, заслуховуються звіти. Під час проведення семінарів, педагогічних рад вчителі брали участь у розгляді проблем ефективності викладання основ наук, якості знань, умінь і навичок учнів, виявляють знання та власний досвід з проблем, які є предметом обговорення на педраді.

У післякурсовий період здійснюється внутрішкільний контроль за динамікою змін в діяльності вчителя. Вивчення професійного рівня вчителів, можливості їх професійного зростання забезпечувалося через:

- проведення фронтально - оглядового та тематичного контролю;

- анкетування вчителів;

- індивідуальні бесіди з вчителями;

- ведення методичних карток;

- залучення вчителів до самоаналізу

Завдання удосконалення професійної компетентності педагогів, підвищення їх наукового та загальнокультурного рівня вирішується через систему методичної роботи.
Форми самоосвітньої роботи вчителів передбачають:


 • Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти;

 • Вивчення наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем;

 • Вивчення передового педагогічного досвіду;

 • Робота над індивідуальною психолого-педагогічною проблемою, докурсовим та післякурсовим завданням.

Планування роботи адміністрації школи з управління самоосвітньою діяльністю будується на підставі диференційованого підходу.

Для підвищення свого професійного рівня:

учитель інформатики Саньков О.В. пройшов навчання за курсом «Microsoft Excelу профільному навчанні»;

учитель біології Мороз О.В. – навчання з методики викладання предмету «Основи здоров’я» на засадах розвитку життєвих навичок за програмою спецкурсу;

учителі Кривоногова Г.Г., Таранущенко А.Д., Кришко Т.А., Шпак С.М., Сібільова Н.Л., Саньков О.В., Фурса В.В. пройшли сертифікований тест «Курс Microsoft із цифрових технологій»;

Шпак С.М. пройшла навчання в Дистанційній академії ВГ «Основа» на дистанційному курсі «Ефективний урок» (36 год.)

учитель початкових класів Горбенко Т.М. взяла участь у роботі спецкурсу «Підготовка педагогічних кадрів до використання ІКТ у професійній діяльності»;

учитель світової літератури та російської мови Ячменьова В.В. взяла участь в семінарі підвищення кваліфікації вчителів російської мови в рамках Федеральної цільової програми «Російська мова» на 2011-2015 роки (19-23 листопада);

учитель математики Шпак С.М., спираючись на передові педагогічні здобутки, опубліковані на шпальтах журналів «Видавничої групи «Основа», підвищувала свій фаховий рівень, займалася самоосвітою й використовувала матеріал у своїй професійній діяльності.

Кривоногова Г.Г., Таранущенко А.Д. стали учасниками Міжнародного форуму «Гармонія інтелекту та здоров’я» (м. Київ).

Педагоги брали участь у всеукраїнських заходах:

Кривоногова Г.Г., Таранущенко А.Д., Бондар І.Г., Картавих О.В. у семінарі-тренінгу «Сучасні підходи до оздоровчого гармонізую чого навчання дітей молодшого шкільного й дошкільного віку» (м. Мелітополь);Кривоногова Г.Г., Таранущенко А.Д. у форумі-конкурсі благодійних проектів «Добро починається з тебе» (м. Київ).

Педагоги брали участь в обласних семінарах: • «Саморозвиток та самоосвіта вчителя математики в контексті профілізації школи» (Жукова О.А., вересень).

 • З питань впровадження ІКТ на уроках математики (Шпак С.М., вересень);

у районних заходах:

 • Семінар класних керівників «Методика та інструментарій для проведення діагностики» (Россошик Т.О., Ільонок Л.М., Дударенко О.Ф., Марчук Н.В.);

 • Семінар для вчителів іноземної мови, які викладають в початкових класах (Коденцева Г.В.);

 • Круглий стіл «Соціальні ініціативи Президента України – запорука якісних змін життя громадян» (Виселко О.Б.);

 • Вебінар «Використання нової наукової інформації для розвитку екологічного мислення на уроках біології та екології» (Дударенко О.Ф.).

Трегуб С.М. посіла ІІ місце в обласному конкурсі сценаріїв позакласних заходів «Перлини натхнення», Шпак С. М. – ІІІ місце в обласному конкурсі на кращу методичну розробку уроку з використанням «Зеленого пакету». Колектив вчителів природничого циклу Трегуб С.Л., Дударенко О.Ф., Ільїна Т.В. спільно з учнями 10-11-х класів розробили і впровадили екологічний проект «Омріяне селище», який посів ІІІ місце в конкурсі благодійних проектів «Добро починається з тебе» в м. Києві.

Педагоги школи активно працюють з пропаганди ППД, публікують свої методичні та педагогічні знахідки в ЗМІ.

На сторінках районної газети «Трудова слава» висвітлювалися питання щодо роботи закладу у статтях: Таранущенко А.Д. «Дбаємо про майбутнє нації» (з досвіду експериментальної діяльності Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ), 2012 р.:

Публікація матеріалів на сайті «Методичний портал»: «Самоосвіта вчителя», «Роль класного керівника у згуртуванні колективу», автор Шпак С.М., керівник постійно діючого семінару-практикуму «Педагогічна майстерня», 2013 р., Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – Школа життєтворчості /презентація досвід/, автор Таранущенко А.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи, 2013 р. • Методичні розробки з предметів: Кривоногова Г.Г. «Різноманітність живого-урок-презентація», Кришко Т.А. «Похідна».

Під час проведення відкритих уроків учителі для підвищення фахового рівня широко впроваджують в навчальний процес інформаційно-комунікативні, інноваційні технології особистісно орієнтованих методик.

Підвищення кваліфікації вчителів школи здійснюється з метою максимального використання їх творчого потенціалу, підвищення їх відповідальності за ефективність навчально-виховного процесу і реалізацію державних вимог до сучасної школи.

Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблем, зросла їх педагогічна майстерність. Методична робота в закладі є системною і результативною, а рівень фахової майстерності педагогів зростає, але є питання, над якими потрібно працювати в майбутньому:

інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

недостатня активність педагогів закладу у роботі районних і обласних структурах методичної роботи;

активізація роботи по вивченню, узагальненню і впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів школи;

організація системної роботи зі здібними і обдарованими дітьми та з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

Разом з тим, слід відмітити, що не всі методичні кафедри працювали, не достатньо результативною була робота щодо розвитку творчого потенціалу учнів. Подеколи заняття в межах МО відвідувались не всіма вчителями, вони не відповідали в повній мірі інтересам і потребам вчителів. Робота в них не була адресною, не враховувала проблеми кожного конкретного вчителя, проводилась на неналежному теоретичному і практичному рівнях. У роботі методичних структур не була виконана до кінця функція діагностування.

Більшість членів педагогічного колективу піднялися до розуміння необхідності науково-дослідної, експериментальної роботи як елемента практичної діяльності педагога. Слід зазначити, що участь в експерименті сприяє підвищенню професійної компетентності педагогів і змінює стереотипи мислення вчителів щодо місії педагога. Все це знаходить відображення в науково-практичному експерименті з теми «Школа життєтворчості», який має на меті засобами інноваційних технологій, інтеграцією змісту освіти, проектуванням навчально-виховної роботи в класних колективах сприяти особистісному розвиткові кожного учня.

Вивчалися питання:

- на нараду при директорові: «Адаптація учнів 5-х класів до нових умов навчання у школі ІІ ступеня»; «Національно-патріотичне виховання на уроках курсу «Захист Вітчизни»; «Роль проектної діяльності у формуванні життєвої компетентності школярів на уроках біології»; «Стан викладання математики в початковій школі щодо формування образного та логічного мислення»; «Про результати перевірки виконання єдиних вимог щодо письмових робіт з математики і їх перевірки»;

- на педагогічну раду: «Роль потенціалу уроку української та російської мов у розвитку творчих здібностей учнів, їхньої особистості в умовах здійснення особистісно-зорієнтованого підходу»; «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості».


Аналіз результативності участі учнів школи в олімпіадах з навчальних предметів та конкурсах

Учні Новотроїцької ЗОШ №1 є учасниками і переможцями районних, обласних олімпіад з базових дисциплін, МАН (Малої академії наук) та конкурсів. У районному етапі шкільних олімпіад з базових дисциплін взяло участь 368 учнів із 25 загальноосвітніх закладів, з них: 77 учнів – учні нашої школи (21%), 19 з 94 призових місць у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін здобули учні нашого навчального закладу, що становить 20%, 1-призове місце – в обласному етапі.

У 3-х секціях первинного Новотроїцького наукового товариства «Науковець» з Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 навчалося 13 учнів 9-11 класів. У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт обдарованої учнівської молоді взяло участь 3 учнів, жодного першого місця наші учні не вибороли.

Учні школи є постійними учасниками Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. У першому етапі конкурсу ім. П.Яцика взяло участь 52 учні, у ІІ – 10, 8 учнів стали переможцями районного етапу.

У І етапі конкурсу ім. Т.Г.Шевченка брали участь 42 учні, у ІІ етапі 4 учні здобули перемогу.

29 учнів школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з французької мови «Галлус», 23- у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», 21 - у конкурсі «Русский медвежонок», 50 - «Соняшник», 25 - «Геліантус», 57 - «Патріот», 45 -«Колосок», 66 - «Смішний колосок», 15- «Лелека», 13 - «Бобер», «Кенгуру»-52.

Команда учнів 9-х класів здобула перемогу у районному етапі та виборола ІІІ місце у обласному турі конкурсу «Молодь обирає здоровя»; 9 призових місць здобули учні у районному конкурсі на кращий прозовий твір «Село моєї мрії», 2-є учнів – переможці районного конкурсу «Моя земля – Україна»; учні школи стали переможцями районного етапу обласної акції «Допоможемо зимуючим птахам».

Аналіз результативності виступу учнівської команди на олімпіадах, конкурсах, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє створення профільних класів, гурткова робота, факультативні, індивідуальні та групові заняття, інтелектуальні ігри та конкурси в позаурочний час.

Проте необхідно продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів закладу на обласних олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

Заступникам директора з навчально-виховної роботи слід покращити організацію роботи з обдарованими дітьми, посилити контроль за позакласною роботою вчителів і особисту відповідальність за її стан.Робота шкільної бібліотеки

Упродовж навчального року бібліотека забезпечувала потреби навчально-виховного процесу у всіх його ланках, надаючи систематичну цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями із предметів, які передбачає шкільна програма.

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їх потреб. Систематично у процесі надходження нової літератури поповнювались постійно діючі книжкові виставки:


 • «Хай оживає істина стара: людина починається з добра»;

 • «Ази народного етикету»;

 • «Тут все священне, все твоє, бо зветься просто рідним краєм»;

 • «Духовний храм людини: сім’я, родина, рід»;

 • «Шкідливі звички – шлях у безодню»;

 • «Природи ніжную красу я серцем, словом, пензлем захищу»;

 • «Священні символи України»;

 • «Мовні перлини для кожної дитини»;

 • «Закон захищає дитинство»;

 • «Письменники рідного краю – лауреати премії імені Т.Г. Шевченка».

Шкільна бібліотека у 2012-2013 навчальному році працювала згідно з навчально-виховним планом. Всі заплановані заходи були проведені, а саме:

 • Екскурсія «Мої перші кроки до шкільної бібліотеки», 1 класи;

 • Бібліотечний урок «Книги – морська глибина», 4-А клас;

 • Конкурс малюнків на асфальті «Мій улюблений літературнийгерой» - до Дня бібліотек;

 • Урок мужності «Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів» - до Дня визволення Новотроїцького району;

 • Виховний захід «Чорна трагедія на кольоровій землі» - до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

 • Позакласний час «Сімейно-родинне виховання»;

 • Година спілкування «Традиції українського народу»;

 • Усний журнал «Язык – к знаниям ключ»;

 • Вихована година «Історія виникнення свята 8 Березня;

 • Фотовиставка «Письменники Херсонщини – лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка»;

 • Художнє читання віршів Великого Кобзаря;

 • Акція «Подаруй бібліотеці книгу – впиши себе в історію школи!»;

 • Літературна вікторина «Розумники й розумниці»;

З метою популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, повідомлення учнів. Для більш ефективного залучення дітей до бібліотеки, разом з учителями-предметниками складені групові рекомендаційні списки літератури на різну тематику для різних вікових груп з таких предметів:

 • «Яке ж це диво дивне – хімія!»;

 • «Фізика в природі».

Для дітей, які навчаються в МАН (відділення «біологія», секція «медицина», хімія, інформатика) складено індивідуальні рекомендаційні списки літератури.

Вивчення читацьких запитів – одна з умов результативності роботи бібліотекарів, що спонукає більш відповідально ставитись до обслуговування юних читачів, формувати їх духовне спілкування з наставниками.

Важливим показником рівня виховної роботи у школі є стан збереження навчальної книги. Тому пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки є формування в учнів дбайливого ставлення до підручників та навчальної книги.

Протягом навчального року проводились рейди – перевірки стану підручників, бесіди, масові заходи, бібліотечні уроки, серед яких вагоме місце займають такі: • «Твій підручник – твоє лице»;

 • «Творці навчальної книги»;

 • «Скільки коштує твій підручник?».

Велику увагу у школі приділяють наочній агітації. Про це говорять книжкові виставки:

 • «Книга дякує»;

 • «Книга скаржиться».

Вони закликають учнів ставитись до книги, як до друга, наставника, допомагають виховувати у них любов і повагу до тих, хто створює духовне багатство.

Використання активних форм популяризації літератури дає позитивні результати. У школярів сформувався стійкий інтерес до книги, особливо програмових творів. Теоретичні знання і практичні навички роботи з нею залучають дітей до культури читання, вивчення української літератури, історії та культури українського народу, що дає стимул відчувати себе духовно багатими.Робота соціально-психологічної служби

В рамках профілактичної діяльності психолог та соціальний педагог здійснюють діагностичну, просвітницьку діяльність з учнями, батьками, педпрацівниками, готують аналітичну інформацію, відвідують учнів вдома, працюють у складі ради профілактики, співпрацюють з відповідними службами (ССД РДА, РЦСССДМ, ВКМСД, ПМПК).

Діагностична, корекційно – розвивальна та просвітницька робота проводилась за різними напрямами (профорієнтація, попередження шкідливих звичок, конфлікти та їх розв’язання, запобігання торгівлі людьми, профілактика правопорушень тощо).

У 2012-2013 навчальному році з учнями проведено наступні заходи:соціально – психологічні дослідження серед учнів, учителів:

 • соціологічне дослідження «Проблема шкідливих звичок у дітей» (учні 3-4 кл., охоплено 142 особи, учні 7-9 кл., охоплено 180 осіб);

 • діагностика «Кримінальна відповідальність за вживання і розповсюдження наркотичних речовин» (учні 8-10 кл., охоплено 180 осіб);

 • діагностика готовності першокласників до навчання у школі (адаптація до школи, розумовий розвиток, пізнавальні процеси, охоплено 65 осіб);

 • вплив сімейного виховання на формування особистості у початковій школі (учні 1-4кл., охоплено 260 осіб);

 • діагностика «Здібності учня» (учні 7-8 кл., охоплено 115 осіб);

 • анкетування «Проблема алкоголізму та наркоманії в молодіжному середовищі» (учні 9-11кл, охоплено 164 особи);

 • діагностика «Захисти любов від СНІДу» (учні 9-10кл., охоплено 119 осіб);

 • діагностика «Визначення відношення учнів до свого здоров’я» (учні 9-11кл., охоплено 170 осіб);

 • діагностика «Чи захищений ти законом» (8-10 кл., охоплено 176 осіб);

 • діагностування профорієнтаційних нахилів старшокласників(9-11 кл. , охоплено 161особа);

 • діагностика «Свідомий вибір профілю навчання» (7,9 кл., охоплено 103 особи);

 • діагностика «Виявлення комп’ютерної залежності» (батьки учнів 7-Б кл.,);

 • діагностика «Тривожність школяра» (учні 5-10 кл., охоплено 368 осіб);

 • анкетування «Впровадження принципів педагогіки співтворчості та співробітництва у навчальний процес» (педагоги, охоплено 50 осіб).

Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота:

 • тренінгові заняття «Розвиток адаптаційних можливостей п’ятикласників» (вересень, охоплено 60 осіб);

 • тренінг «Як себе захистити» (учні 8-10 кл. охоплено 195 осіб);

 • практикум «Профілактика алкоголізму та наркоманії» (учні 9-11кл, охоплено 172 особи);

 • тренінгове заняття «Людина та закон»(жовтень, учні 6 кл., охоплено 55 осіб );

 • тренінгове заняття «ВІЛ\СНІД – загроза людству» (грудень, учні 8,10 кл., охоплено 128 осіб);

 • тренінгове заняття «Розвиток профорієнтаційних знань старшокласників» (грудень, учні 10-11 кл., охоплено 103 особи );

 • тренінг «Сім’я – простір без насилля»(січень, учні 7-8 кл., охоплено 126 осіб);

 • розвивальні ігри «Я обираю професію» (лютий, 9-11 кл., охоплено 159 осіб);

 • тренінг «Профілактика тютюнопаління» (квітень,учні 8 кл., 63 особи).

Просвітницька та консультаційна робота:
- лекція з профілактики ВІЛ/СНІДу (учні 9-11кл., охоплено 168 осіб);

- консультація «Профілактика стресу» (учні 7-9 кл., охоплено 105осіб);

- бесіда – консультація «Міжособистіснівідносиниучнів у колективі» (з учнями 3-5 кл., охоплено 200 осіб);

- виступ на батьківських зборах «Підліткова агресивність», «Психологія підлітків», «Як запобігти комп’ютерній залежності» (батьки учнів 7-Б кл.,охоплено 15 осіб);

- виступ на РМО практичних психологів та соціальних педагогів на тему «Діти групи ризику як психологічна проблема»;

- психологічний супровід експерименту «Школа життєтворчості». Проведення психологічних практикумів під час психолого – педагогічних семінарів «Професійна мобільність як інтелектуальна якість особистості педагога» (вересень), «Реалізація педагогіки життєтворчості у сучасній початковій школі» (грудень), «Створення ситуації успіху» (січень) ;

- у ІІ семестрі психологічна служба працювала над творчими групами «Робота з проблемними підлітками», «Розвиток творчої особистості учнів»;

- у фойє школи оформлено куточок психолога, де розміщено дані про організації, до яких можна звернутися за допомогою.

З 2009-2010 н.р. на базі школи діє консультаційний пункт «Трикутник партнерства» для батьків, учнів та педагогів.

Аналіз стану виховної роботи

Основні напрями виховання у 2012 – 2013 н.р. здійснювалися відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243.

Виховна робота у школі проводилася за такими напрямами: громадянське, військово-патріотичне, еколого-натуралістичне, родинно-сімейне, художньо-естетичне, моральне, превентивне, гендерне виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.

Робота планувалась та проводилась разом з практичним психологом, з урахуванням вікових особливостей дітей. Для планування виховної роботи школи залучався весь педагогічний колектив, батьки та актив учнівського самоврядування. Усі пропозиції розглядала творча група школи, заступники директора з навчально-виховної роботи проводили інструктаж щодо плану виховної роботи з класними керівниками. Велика увага приділялася розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залученню їх до різноманітної позашкільної освіти. Учні школи брали активну участь у заходах, які проводили позашкільні заклади БДЮТ, СЮН, СЮТ, ДЮСШ.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові: «Контроль за відвідуванням учнями навчального закладу та виявлення учнів, що не приступили до навчання без поважних причин» (вересень), «Ефективність роботи органів самоврядування», «Про проведення у школі заходів національного та патріотичного виховання» (листопад), «Про роботу соціально-психологічної служби з організації правовиховної діяльності», «Про організацію та проведення Новорічних свят» (грудень), «Про виконання заходів щодо профілактики і попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх» (січень), «Стан виховної роботи в 9-х класах» (лютий);

на засіданнях педагогічної ради: «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні особистості», «Організація діяльності школи в частині забезпечення права на освіту та роботи щодо усунення причин та умов, які впливають на дитячу злочинність та бездоглядність».

Раз на тиждень проводилися оперативні наради з класними керівниками, педагогом-організатором, практичним психологом, соціальним педагогом.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка