У 2012–2013 навчальному роціСторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4   5
Про підсумки розвитку галузі освіти

ЗДОЛБУНІВЩИНИ у 2012–2013 навчальному році

та завдання на 2013–2014 навчальний рік
Доповідь начальника відділу освіти

Здолбунівської райдержадміністрації

Упродовж 2012–2013 навчального року відділом освіти райдержадміністрації, структурними підрозділами, районним методичним кабінетом, навчальними закладами та установами освіти району на виконання Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, інших нормативно-правових документів, реалізацію Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні” та “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011–2021 роки, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятих розпорядженнями голови обласної адміністрації i затверджених cecіями обласної та районної рад цільових програм, а також ухвали районної серпневої педагогічної конференції 2012 року вжито заходи для забезпечення функціонування галузі освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної освіти.

Сьогодні освіта починає займати провідне місце у стратегії державної політики країни. Це засвідчує той факт, що Президентом України у червні цього року підписано Указ № 344/2013, яким схвалено Національну стратегію розвитку освіти в України на період до 2021 року. Якісні показники розвитку освіти визначають ефективність суспільного поступу України у забезпеченні та гарантуванні права на здобуття безкоштовної якісної загальної середньої освіти.

На відміну від традиційної освітньої моделі, що базується на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання у ХХІ столітті стає всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності. Демократичне спрямування навчання дає людині можливість підготуватися до життя у швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності...

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається: “Модернізація системи освіти спрямована на забезпечення її якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики, а якість освіти визначена пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти і є передумовою національної безпеки країни ’’. Оновлення освіти полягає в переході на новітні педагогічні та управлінські технології. А тому на навчальний заклад покладаються такі вимоги: заклад має довести свою спроможність розв’язувати на сучасному рівні як традиційні, так і нові завдання, бути гарантом культурного і морального розвитку народу; довести відповідність освітнього процесу державним освітнім стандартам. Щоб розв’язати ці завдання, навчальні заклади мають змінюватися, розвиватися.

2013/2014 навчальний рік є особливим для учнів п’ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

Серед основних новацій такі: для забезпечення високого рівня знань іноземних мов - учні п’ятих класів вивчатимуть дві іноземні мови; розпочнеться вивчення інформатики; передбачено посилення використання здоров’язбережувальних технологій; підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.

Саме цим питанням була присвячена цьогорічна Всеукраїнська акція “Нові стандарти – нова школа” , що проходила відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 лютого 2013 року № 218 “Про вивчення стану готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти”. З метою вивчення готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 2-х та 5-х класах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, 17 червня у нашому районі перебувала делегація керівників навальних закладів м. Дубна, в свою чергу керівники шкіл Здолбунівщини 18 червня відвідали школи м. Острога. У зв‘язку з цим перед навчальними закладами постає низка завдань: підготовка вчителя до реалізації змісту нових Державних стандартів, нових програм, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Тут важливе місце відводиться злагодженій роботі усіх методичних структур району.

Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи над якими працювали освітяни у 2012-2013 навчальному році були:

забезпечення реалізації районних програм розвитку галузі;

збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;

забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової та

базової середньої освіти;

забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

подальше впровадження системи профільного навчання;

удосконалення структури та ефективності роботи шкільних округів;

подальшу інформатизацію та комп’ютеризацію навчально-виховного процесу;

оновлення існуючої комп’ютерної техніки;

забезпечення функціонування у загальноосвітніх навчальних закладах мережі Інтернет із використанням високошвидкісних каналів;

використання інформаційно-комунікаційних Інтернет-технологій для створення єдиного освітнього інформаційного простору;

постійну актуалізацію системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, підготовку вчителів та вихователів до роботи в умовах профільного навчання, інклюзивної освіти;

упровадження моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

підвищення результативності природничо-математичної освіти учнів;

посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді;

збільшення охоплення дітей позашкільною освітою, технічне оснащення районних позашкільних закладів;

розвиток фізкультурно-масової роботи;

сприяння забезпеченню соціальних гарантій педагогічних працівників;

звершення будівництва шкіл та ліквідацію аварійності приміщень навчальних закладів;

збільшення показника підвезення до шкіл учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності.
Забезпечення реалізації районних програм розвитку галузі
Для виконання поставлених завдань в районі продовжується реалізація 13 районних програм розвитку освіти, Районної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;

Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року;

Програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах області на період до 2015 року;

Програми розвитку дошкільної освіти області на 2011–2017 роки;

Районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011–2014 роки;

Програми “Шкільний автобус”.


На реалізацію Районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки з районного бюджету у 2012 році використано 26 631,00 грн. та 23 635 грн. на даний час 2013 року. - на виплату відповідних премій обдарованій молоді та педагогічним працівникам, які підготували призерів інтелектуальних змагань обласного та державного рівнів.

Одним з основних завдань національної системи освіти є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості.

З метою пошуку шляхів удосконалення ефективності процесу навчання та виховання обдарованих учнів у районному методичному кабінеті та навчальних закладах району створено динамічний банк даних “Обдарованість’’, організована робота із здібними учнями, проводиться діагностування учнів з метою виявлення їх інтересів, обдарувань. Вчителі впроваджують індивідуальні та диференційовані форми роботи, організовують активну розумову діяльність учнів, навчають їх самостійній пізнавальній діяльності, розвивають дослідницькі навички.

Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність участі учнів у предметних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах, турнірах, змаганнях та фестивалях. Зокрема, у 2012-2013 н.р. учасниками обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін стали 70 учнів. 34 з них здобули перемоги (~ 49%). Найбільшу кількість перемог здобули учні Здолбунівської гімназії – 9 перемог. Флагманами у підготовці переможців є наступні заклади:
Назва навчального закладу

Кількість переможців

Здолбунівська гімназія

9

Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6

8

Мізоцький НВК

5

Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

4

Суємська ЗОШ І-ІІ ст.

2

Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4

2

Здовбицька ЗОШ І-ІІІ ст.

2

Будеразька ЗОШ І-ІІІ ст.

1

Уїздецька ЗОШ І-ІІІ ст.

1

У Всеукраїнському етапі олімпіад учні району здобули 1 перемогу.

Яскравою була і залишається така форма роботи з обдарованими дітьми, як робота в МАН, головним завданням якої є залучення інтелектуальної та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи. Із 102 школярів закладів району, що розпочали навчання у МАН, 55 завершили навчальний рік написанням робіт, пройшли контрольні випробовування та взяли участь у І етапі конкурсу захисту. Із 36 учнів, що були учасниками ІІ етапу змагань – 24 учні здобули перемоги, що становить 67% від загальної кількості учасників.

Рейтинг навчальних закладів за результатами ІІ етапу змагань є наступним:Назва навчального закладу

Кількість переможців

Здолбунівська гімназія

5

Здовбицька ЗОШ І-ІІІ ст.

4

Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3

3

Мізоцький НВК

3

Дерманський НВК

2

Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6

3

Суємська ЗОШ І-ІІ ст.

1

Бущанська ЗОШ І-ІІІ ст.

1

Уїздецька ЗОШ І-ІІІ ст.

1

Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4

1

Важливе місце серед інших видів інтелектуальних змагань займають учнівські турніри, які проходять на обласному та всеукраїнському рівнях. Зокрема, у році, що минув, команди юних фізиків, географів, істориків, правознавців посіли призові місця, 2 учні району були у складі команди області фінального етапу турніру юних географів та посіли ІІ місце на Всеукраїнському етапі. Вагомі перемоги здобули учні нашого району у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», учасниками якого були 578 учнів району. Відмінний результат отримали – 73 учні; добрий – 251; сертифікат учасника – 254 учні.42 учні стали учасниками Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня’’. Сертифікати з відмінними результатом отримали 3 учні, з добрим результатом – 17, сертифікат учасника – 22 учні. Учень Мізоцького НВК став переможцем на ІІІ етапі конкурсу “Ман – юніор’’ у м. Запоріжжя (І місце). Учень Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Степанюк Олександр, переможець олімпіади з фізики та конкурсу – захисту НДР МАН, став учасником Женевської конференції (Швейцарія) юних фізиків.

Проводиться робота по виконанню Програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах району на період до 2015 року, заходами якої передбачено вдосконалення комп’ютерної мережі Інтернет із комп’ютерних класів навчальних закладів та під'єднання в повному обсязі загальноосвітніх шкіл до мережі Інтернет, покращення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

Із метою впровадження механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці розпорядженням голови райдержадміністрації схвалено програму Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, яка затверджена відповідним рішенням сесії районної ради. Заходами Програми передбачено поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти, зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення предметів природничо-математичного циклу, створення умов для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до природничо-математичних наук, забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів, створення умов для розвитку наукових досліджень у галузі математики, фізики, хімії, біології, географії, що у подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності.

Другий рік з районного бюджету фінансується районна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року. Щорічно на ї виконання витрачається до 2 млн грн. (утримання установ та проведення заходів)

Забезпечено постійне фінансування районної програми “Шкільний автобус’’, а це 213 тис. 152 грн. за 2012 рік, на 2013 передбачено 342 тис.778 грн. Завдяки виконанню Державної програми цього року навчальні заклади району поповнились трьома новими автобусами.
Дошкільна освіта

Почнемо з дошкільного виховання. Однією із соціальних ініціатив Президента України є забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти.

Головна мета дошкільної освіти на сучасному етапі – розвиток дитини як особистості, що передбачає турботу про її здоров'я, духовне й соціальне благополуччя, це важливий етап становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми. Вирішення проблем дошкільної освіти стає пріоритетним напрямом у державі загалом і у районі зокрема.

Сьогодні у сфері дошкільної освіти впроваджується значна кількість інновацій різного характеру, спрямованості і значимості, втілюються новинки в організації, змісті, методиці, технології навчання. Адже вже нікого не потрібно переконувати, що дошкільна освіта – це основа, фундамент всієї освіти.

В основу організаційної, управлінської та методичної діяльності відділу освіти покладена Програма розвитку дошкільної освіти Здолбунівського району на 2011-2017 роки, затверджена розпорядженням голови Здолбунівської районної державної адміністрації від 01.02.2011 року № 46.

В районі функціонує 21 дошкільний заклад. 15 з них мають стаціонарне приміщення, 6 закладів працювало в режимі груп з короткотривалим перебуванням дітей в орендованих та пристосованих приміщеннях. Протягом 2012-2013 н.р. відділом освіти спільно з Білашівською сільською радою проведена робота щодо реорганізації Білашівського дошкільного навчального закладу “Дзвіночок’’ з групою короткотривалого перебування дітей в Білашівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад’’, що дозволить з нового навчального року збільшити кількість дітей в дошкільній групі та змінити режим перебування дітей до 9 годин. За ініціативи голови Білашівської с/р Зайшлого В.П. буде продовжена спільна робота по відновленню приміщення та відкриття другої групи дошкільного підрозділу НВК.

Рішенням сесії районної ради бюджет розвитку дошкільної освіти району був скерований на Здовбицьку сільську раду, для придбання приміщення під другий дошкільний навчальний заклад, адже питання забезпечення суспільним дошкільним вихованням в селі стоїть дуже гостро, його не може задовільнити наявний двогруповий дошкільний заклад з проектною потужністю на 34 місця при наявності близько 500 дітей раннього та дошкільного віку. На даний час завершуються роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на реконструкцію придбаного приміщення с. Здовбиця, частини приміщень Дерманського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня-гімназія’’ під дитячий садок, реконструкцію, будівництва дошкільного закладу в с. Новомильськ Копитківської сільської ради та дошкільного закладу в с. П’ятигори. Триває робота щодо відкриття третьої групи в дошкільному навчальному закладі “Сонечко’’ Глинської сільської ради.

У дошкільних навчальних закладах району охоплено суспільною дошкільною освітою 1648 дітей (46,4 %), що на 0,4 % більше у порівнянні з 2011 роком. На 5 % збільшено охоплення дітей дошкільного віку всіма формами дошкільної освіти, що загалом становить 80 %, зокрема діти 5-річного віку – 100 %. Разом з тим, залишається актуальною проблема переповнення дошкільних закладів та черговості на влаштування в ДНЗ. На сьогодні потребують влаштування понад 400 дітей від 2 до 5 років, згідно з поданими батьками заявами. Для максимального охоплення дітей суспільною дошкільною освітою використовувались можливості перебування дітей в короткотривалому режимі, в групах з повним режимом, працювали консультативні пункти. Результативно працюють групи з короткотривалим перебуванням дітей Будеразького дошкільного закладу “Сонечко’’ на базі Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Ступнівського навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей’’.


І. Порівняльний аналіз мережі ДНЗ

Кількість

Охоплення дошкільними закладами (%)

Дітей дошкільного віку в регіоні

(від 1 до 6 років)ДНЗ

(з НВК)


НВК

В них дітей

(ДНЗ+НВК)всього

місто

село

всього

місто

село

всього

місто

село

всього

місто

село

всього

місто

село

2008

2958

1463

1495

15

6

9

-

-

-

1357

1085

272

46

74

18

2009

3119

1558

1561

15

6

9

-

-

-

1378

1094

284

44

70

18

2010

3334

1602

1732

15

6

9

-

-

-

1410

1132

278

43

70

16

2011

3437

1686

2041

21

6

15

-

-

-

1561

1203

358

46

71

20

2012

3551

1732

1819

21

6

15

-

-

-

1648

1273

375

46,4

73,5

20,6

В новому навчальному році відділ освіти продовжить роботу щодо розвитку мережі дошкільних закладів, проте це можливо лише об´єднавши зусилля з органами місцевого самоврядування. Нагальною є робота щодо використання існуючих приміщень – це Івачківський дошкільний заклад (на його реконструкцію у 2012 році витрачено 48 тис. грн.), Спасівський дошкільний заклад.

Однак питання охоплення дітей дошкільною освітою залишається актуальним, черговість на влаштування в дошкільні заклади, зокрема м. Здолбунів, залишається. З урахуванням досвіду м. Рівне, де запроваджується електронна реєстрація дітей у дошкільні заклади, на часі створення такої реєстрації у районі, що дасть можливість упорядкувати заяви і регулювати черговість.

Упродовж 2012 року на дошкільну освіту було виділено 12 605 000 грн., з них 833 500 грн. – на розвиток, 11 771 500 грн. – на утримання дошкільних закладів, у порівнянні з 2011 роком відповідна цифра становила 9 601 600 грн., з них 821 600 грн. - на розвиток дошкільної освіти.

Такий розподіл фінансування і його належне цільове використання дало можливість забезпечити збереження існуючої мережі, поповнення матеріально-технічної бази, провести капітальний ремонт приміщення Білашівського дошкільного навчального закладу з подальшою реорганізацією у навчально-виховний комплекс.

Аналіз матеріально-технічних умов дошкільних закладів свідчить, що адміністраціями закладів прикладаються значні зусилля для її удосконалення. Важливою умовою функціонування дошкільних закладів є належний стан приміщення, забезпечення санітарно-гігієнічного та теплового режиму в закладі, організація повноцінного харчування. Вартість харчування дитини в день в сільській місцевості коливається від 5.00 грн. до 9.00 грн. та становить 10.00 грн. в місті та смт. Мізоч. Середній показник виконання норм харчування зріс на 6, 3 %, проте залишається ще досить низьким. Важливою умовою раціонального харчування є його збалансованість, ефективність, адекватність. Тому дуже важливо забезпечити дошкільні навчальні заклади посадою сестри медичної з дієтичного харчування, яка передбачена Типовими штатними нормативами дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р № 1055, а введена лише в дошкільному навчальному закладі “Малятк’’ Мізоцької селищної ради.

Зауважимо, що Міністерство визначило головне завдання дошкільної освіти - створення здоров´язбережувального середовища у кожному дитячому закладі, формування здорової особистості. В жовтні 2012 року проведено Всеукраїнський фестиваль “Гармонія руху’’, в якому взяли участь і наші заклади, в березні-квітні - Всеукраїнський огляд відеоматеріалів за темою “Здоров’язбережувальні технології у дошкільних навчальних закладах’’ /лауреатами обласного етапу стали матеріали дошкільного навчального закладу № 3 “Ладоньки’’ м. Здолбунова/ . Крім того, вихованці цього закладу взяли участь у ІV Міжнародному екологічному конкурсі “Здоров´я може бути смачним’’ та стали переможцями обласного етапу у номінації вірш “Реклама молока’’. В квітні 2013 року на базі дошкільного навчального закладу № 5 “Усмішка’’ Здолбунівської міської ради на виконання Плану спільних заходів управління освіти і науки облдержадміністрації та навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності проведено практичний семінар для начальників штабів цивільного захисту опорних з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності дошкільних навчальних закладів області з теми “Теоретичні, методичні засади навчально-виховної роботи з безпеки життєдіяльності’’ (завідувач Кадлубіцька Ж.В, вихователь-методист Лаба Н.Г.).

Продовжуючи тему здоров’я, потрібно сказати, що дошкільні навчальні заклади сільської місцевості нагально потребують введення в штат таких посад, як медична сестра та інструктор з фізичного виховання, що передбачені вищезазначеними Типовими штатними нормативами.

Важливим та необхідним сьогодні є застосування комп’ютерної техніки в освітньому процесі. Сьогодні в 7 дошкільних навчальних закладах наявні комп’ютери, 6 закладів підключені до мережі Інтернет, 3 заклади мають власний сайт. В 2013 році сайт дошкільного навчального закладу “Грайлик’’ (завідувач Давидюк Оксана Федорівна, вихователь-методист Кузьміч Ірина Миколаївна) зайняв І місце в обласному конкурсі “Кращий Інтернет - сайт дошкільного навчального закладу’’.

Здійснення повноцінних результативних змін в діяльності дошкільного навчального закладу не можливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогічних працівників.

Важливим напрямом роботи визначено здійснення дошкільними навчальними закладами дослідно-експериментальної діяльності. Це дошкільний навчальний заклад “Чебурашка’’ м. Здолбунова (завідувач Пасько Людмила Миколаївна, вихователь-методист Василюк Світлана Іванівна) “Професійний розвиток педагогів в системі безперервної педагогічної освіти’’ та дошкільний навчальний заклад № 5 “Усмішка’’ м. Здолбунова (завідувач Кадлубіцька Жанна Володимирівна, вихователь-методист Лаба Наталія Георгіївна) “Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання’’.

З січня 2013 року на базі дошкільного навчального заклад № 5 “Усмішка’’ створено експериментальний майданчик регіональної лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету на тему: “Інтеграція науки і практики – умова створення єдиного дошкільного освітнього простору’’ під науковим керівництвом кандидата педагогічних наук, професора Тамари Іллівни Поніманської.

Дошкільний навчальний заклад “Чебурашка’’ Здолбунівської міської ради (завідувач Пасько Людмила Миколаївна, вихователь-методист Василюк Світлана Іванівна) став лауреатом ІV Міжнародної виставки “Сучасні заклади освіти – 2013’’ та ХVІ Міжнародної виставки навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2013’’, що проходила в м. Києві в лютому 2013 року.

В районі активно працюють опорні дошкільні заклади обласного рівня: дошкільний навчальний заклад № 3 “Ладоньки’’ м. Здолбунова (завідувач Назаренко Тетяна Леонідівна) “Робота з батьками: нові підходи’’ та дошкільний навчальний заклад № 5 “Усмішка’’ м. Здолбунова (завідувач Кадлубіцька Жанна Володимирівна) “Інтегровані процеси в дошкільному навчальному закладі’’, районного рівня - дошкільний навчальний заклад “Чебурашка’’ м. Здолбунова (завідувач Пасько Людмила Миколаївна) “Підготовка дітей до навчання в школі’’.

Дошкільні навчальні заклади №3 “Ладоньки’’ та № 5 “Усмішка’’ уже впродовж багатьох років є базовим для організаційно-практичної частини курсів підвищення кваліфікації ОІППО з питань дошкільної освіти.

Педагоги-дошкільники є активними учасниками різноманітних конкурсів. В 2013 році започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року’’. Приємно відзначити, що вихователь дошкільного навчального закладу № 5 “Усмішка’’ Здолбунівської міської ради Самчук Олена Анатоліївна, пройшовши три відбіркових етапи, стала одним з трьох лауреатів обласного етапу даного конкурсу.

Дошкільний навчальний заклад № 3 “Ладоньки’’ м. Здолбунова (завідувач Назаренко Тетяна Леонідівна) зайняв друге місце в обласному конкурсі “Дошкільний навчальний заклад майбутнього’’.

Серед інших конкурсів такі учасники: Мазурок Ярослава Іванівна (дошкільний навчальний заклад № 3 “Ладоньки’’ м. Здолбунова) - переможець районного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у номінації “Біологія, екологія’’ з методичним посібником “Знай, люби, бережи’’; Чудовець Анжела Леонідівна (дошкільний навчальний заклад № 5 “Усмішка’’ м. Здолбунова) - лауреат Всеукраїнського фестивалю поезії для найменших митців та професійних майстрів римованого слова, адресованого дітям.

За результатами педагогічної діяльності Лаба Наталія Георгіївна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу №5 “Усмішка’’ м. Здолбунів, удостоєна премії голови обласної державної адміністрації.

На запрошення відділу освіти Костопільської райдержадміністрації дошкільний навчальний заклад № 5 “Усмішка’’ ділився досвідом роботи з колегами Костопільщини. Вихователь-методист Лаба Н.Г. провела майстер - клас на тему “Інтерактивні форми роботи з педагогами’’.

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 3 “Ладоньки’’ м. Здолбунова Павленко Алла Олексіївна в складі делегації педагогів-дошкільників Рівненської області брала участь у Всеукраїнській конференції з проблем і особливостей розвитку 5-ти річних дітей 4 червня 2013 року в м. Києві (дискусійна студія “Художньо-естетичний розвиток п´ятирічної дитини’’).

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка