Угода про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених ШтатівСкачати 73.32 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір73.32 Kb.

УГОДА
про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.05.2003 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 20.10.2004 р.

Уряд (Кабінет Міністрів) України та Уряд Мексиканських Сполучених Штатів, далі - "Сторони":

прагнучи зміцнювати відносини дружби та співробітництва між Україною та Мексикою, побудовані на принципах поваги до національного суверенітету, рівності та взаємної вигоди;

сподіваючись розвивати та зміцнювати відносини в сфері торгівлі та інвестицій між двома країнами;

беручи до уваги членство Мексики в Світовій Організації Торгівлі (СОТ) та майбутній вступ України до цієї організації;

підтверджуючи важливість сприяння створенню більш ліберального та прогнозованого середовища для здійснення міжнародної торгівлі та інвестицій;

бажаючи розвивати зв'язки, які історично склалися між країнами в торгівлі товарами;

беручи до уваги необхідність спрощення доступу до їх відповідних ринків та запобігання створенню нових перешкод для торгівлі та інвестицій;

бажаючи створити відповідну структуру для проведення консультацій з питань торгівлі та інвестицій;

впевнені в тому, що створення двостороннього консультаційного механізму покращить економічне співробітництво між двома країнами,

домовились про таке:

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1


Сторони домовились, що відповідно до внутрішнього законодавства кожної з Сторін та положень цієї Угоди, її головною метою є сприяння і розвиток торговельно-економічного співробітництва між обома країнами.

Стаття 2


1. Враховуючи положення статті 3, Сторони застосовуватимуть до товарів іншої Сторони ставки мита не менш сприятливі ніж ті, які застосовуються до подібних товарів походженням з інших країн.

2. Кожна з Сторін надаватиме товарам походженням з території держави іншої Сторони не менш сприятливий режим стосовно внутрішніх податків, ніж той, який надається подібним товарам національного походження.


Стаття 3


1. Положення статті 2 цієї Угоди, за винятком пільг, вже наданих між Сторонами, не застосовуються до тих переваг, що Сторони надали чи нададуть у майбутньому:

a) згідно з угодами про створення зон вільної торгівлі, митних союзів, преференційними угодами чи будь-якими іншими регіональними інтеграційними угодами, учасниками яких є одна з Сторін та згідно з угодами про прикордонну торгівлю з суміжними країнами;

b) відносно товарів, походженням з країн, які розвиваються.

2. Сторони підтверджують свій намір розвивати свої торговельні відносини відповідно до положень СОТ.


Стаття 4


За умови, що нижченаведені заходи не є засобами свавільної чи невиправданої дискримінації в ситуаціях, де такі умови переважають, чи є прихованими обмеженнями у торгівлі, Сторони можуть застосовувати заходи:

a) необхідні для захисту суспільної моралі або громадського порядку;

b) необхідні для захисту здоров'я, життя та добробуту людей, тварин, або збереження рослин і овочів;

c) стосовно імпорту чи експорту золота або срібла;

d) необхідні для дотримання законодавства, яке суперечить положенням цієї Угоди;

e) з метою захисту національних багатств, що мають художню, історичну або археологічну цінність;

f) стосовно охорони не відновлюваних природних ресурсів, якщо такі заходи застосовуються в зв'язку з обмеженнями національного виробництва чи споживання.

Стаття 5


1. Сторони домовились забезпечувати в рамках національного законодавства держав Сторін належну та ефективну охорону прав інтелектуальної власності відповідно до найвищих міжнародних стандартів, визначених в Угоді з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності, укладеної в рамках СОТ.

2. Для цілей цієї статті авторські права, включаючи авторські права на комп'ютерні програми та бази даних; суміжні права; товарні знаки; географічні зазначення, включаючи найменування місць походження; промислові зразки та моделі, патенти; топології інтегральних схем; захист конфіденційної інформації, а також захист від недобросовісної конкуренції, як визначено в статті 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., розглядатимуться як об'єкти інтелектуальної власності (Стокгольмський Протокол 1967 р.).


Стаття 6


З метою визначення ділових перспектив та інших форм економічного співробітництва, у тому числі пожвавлення торгівлі та інвестицій між двома країнами, Сторони сприятимуть торговельно-економічному співробітництву шляхом:

a) організації торговельних ярмарок та виставок, зустрічей фахівців з економічних питань, семінарів та симпозіумів;

b) обміну інформацією та статистичними даними стосовно торгівлі, інвестицій та чинного законодавства;

c) обміну інформацією стосовно промислових, комерційних санітарних, фітосанітарних та інших стандартів, що стосуються товарів, використовуються або можуть використовуватися в торгівлі між державами Сторін;

d) дослідження ринку, яке здійснюється спеціалізованими організаціями з міжнародної торгівлі;

e) вивчення визначних факторів двосторонньої торгівлі з метою визначення дій, які могли б покращити умови та правила доступу до ринків із двох держав;

f) виявлення і вирішення проблем, які стосуються двостороннього економічного співробітництва;

g) перегляду багатосторонніх та регіональних досягнень в сферах спільної зацікавленості; та

h) інші заходи, узгоджені Сторонами.

Розділ II
Українсько-Мексиканська Міжурядова Комісія

Стаття 7


1. Сторони домовились створити Українсько-Мексиканську Міжурядову Комісію (далі Комісія).

2. Комісію очолюють Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України з одного боку та Міністр економіки Мексиканських Сполучених Штатів - з іншого, або їх представники.

3. Комісія, може звертатися за допомогою до фахівців з інших урядових органів Сторін, створювати та делегувати повноваження постійним комітетам та комітетам ad hoc, робочим групам експертів, а також залучати до своєї роботи, в якості консультантів, неурядові фізичні та юридичні особи.

Стаття 8


Комісія виконує наступні функції:

a) Встановлює, в рамках цієї Угоди, загальні основи для економічного співробітництва і робочі програми, які визначатимуть сфери взаємного інтересу для економічного співробітництва;

b) аналізує розвиток та перспективи двосторонньої торгівлі та інвестицій;

c) визначає можливості росту двосторонніх торговельних відносин та відносин з приводу інвестицій;

d) слугуватиме консультаційним органом між Сторонами з конкретних торговельних та інвестиційних питань;

e) оцінює, періодично, виконання цієї Угоди та робочої програми з економічного співробітництва, узгодженої Сторонами; та

f) інші функції, погоджені Сторонами.

Стаття 9


1. Комісія збиратиметься на сесії по черзі у кожній з країн на вимогу однієї з Сторін.

2. Порядок денний сесій узгоджується Сторонами по дипломатичним каналам не пізніше ніж за 2 місяці до їх початку.

3. Всі доповіді та рекомендації комітетів ad hoc, робочих груп та груп експертів, а також неурядових фізичних і юридичних осіб згідно зі статтею 7(3) беруться Комісією до уваги.

Розділ III
Консультації

Стаття 10


1. Сторони, шляхом співробітництва та консультацій, докладатимуть зусиль з метою досягнення взаємно вигідного врегулювання будь-яких спорів, що можуть виникнути у зв'язку з двосторонньою торгівлею товарами та інвестиціями.

2. Сторони можуть вимагати в будь-який момент, в рамках Комісії, консультацій з будь-якого питання чи заходу, що впливає чи може вплинути на виконання чи застосування положень цієї Угоди чи їх двосторонні відносини в сфері торгівлі товарами і інвестицій.

3. Консультації повинні проводитись в строк протягом тридцяти (30) днів з моменту отримання письмової вимоги, якщо Сторони не домовились про інше.

Розділ IV
Прикінцеві положення

Стаття 11


Положення цієї Угоди застосовуються не впливаючи на міжнародні зобов'язання Сторін відповідно до їх національних законодавств.

Стаття 12


1. Ця Угода набуде чинності через тридцять (30) днів з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення кожною з Сторін відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою.

2. Ця Угода залишатиметься чинною протягом двох (2) років та надалі автоматично продовжуватиметься на річні терміни. Будь-яка з Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами іншій Стороні про свої наміри щонайменше за шість (6) місяців до дати припинення її дії.

3. За взаємною згодою, Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цієї Угоди. Погоджені зміни чи доповнення оформлюються окремими протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди та набудуть чинності відповідно до процедури передбаченої п. 1 цієї Статті.

Стаття 13


Сторони переглянуть цю Угоду, зважаючи на приєднання України до СОТ, відповідно до зобов'язань України.

Вчинено в м. Мехіко "27" травня 2003 року в двох примірниках українською, іспанською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей перевага надаватиметься англійському тексту. 

За Уряд України 

За Уряд Мексиканських
Сполучених Штатів 


 


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка